Byla eB2-1363-264/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Golden capital“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Kulpės slėnis“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ direktoriaus J. G. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Golden capital“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Kulpės slėnis“,

Nustatė

2UAB „Golden capital“ direktorius J. G. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Golden capital“; UAB „Golden capital“ administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirti UAB „Verslo konsultavimo biuras“; nustatyti didžiausią 1 029 Eur sumą reikalingą mokėti įmonės einamosioms įmokoms per vieną kalendorinį mėnesį, mokėjimus vykdant iš įmonės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB SEB bankas, banko kodas 70440. Pareiškimas priimtas Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartimi.

3Nurodo, kad UAB „Golden capital“ pagrindinė veikla – konsultacinės veiklos paslaugos, nelistinguojamų vertybinių popierių prekyba, kreditorinių skolų pirkimas - pardavimas. Ši veikla pasižymi inovatyvumu, veiklos valdymo problemų konsultavimu bei sprendimu, informacijos srautų valdymu ir pan. Visa tai remiasi į aukštos pridėtinės vertės kūrimą, kaip žinių potencialo skatinimą Lietuvoje. Įmonės akcininkai ir vadovas, įvertinęs esamą rinkos situaciją bei riziką, ilgalaikius veiklos tikslus, kelia sau ir būsimiems darbuotojams naują uždavinį ir veiklos tikslą – atsisakyti UAB „Golden capital“ nuostolius generuojančios veiklos ir plėsti tų paslaugų teikimą, iš kurių bendrovė galėtų atkurti garantuotą mokumą ir generuoti stabilias pajamas jau dabar ir artimiausiais laikotarpiais. Finansinės atskaitomybės dokumentai, kreditorių, bylų, vykdomųjų bylų sąrašas patvirtina, jog bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau neturi nemokumo, numatyto LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., požymių, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija 50 proc. įmonės balanse apskaityto turto vertės. Pagrindinėmis priežastimis sukėlusiomis įmonei finansines problemas įvardija tai, kad su visais UAB „Golden capital“ turimais kreditoriais anksčiau buvo ketinama atsiskaityti realizavus du didelius akcijų paketus – nekilnojamojo turto valdymo bendrovę UAB „T&A Projektai, kurios 100 % akcijų paketo nominali akcijų vertė yra 1 161 296 Eur ir nekilnojamojo turto valdymo bendrovę UAB „Idea & realty”, kurios 100 % akcijų paketo nominali akcijų vertė yra 1 158 400 Eur. Tačiau akcijų pirkėjas UAB „Nevėžio vingis“ neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų (neatsiskaitė su UAB „Golden capital“) ir bankrutavo. Pagrindinėmis priemonėmis, kurių pagalba įmonė ketina įveikti laikinus finansinius sunkumus ir atsikaityti su kreditoriais nurodoma gauti 480.000 Eur pajamų pagal 2015-12-21 sudarytus du notarinius akcijų pirkimo – pardavimo sandorius; Nuostolingos veiklos atsisakymas; Pelningos veiklos plėtra; Turimo likvidaus finansinio turto pardavimas; Skolų (ar jų dalies) kapitalizavimas. UAB „Golden capital“ restruktūrizavimas leistų įmonei sėkmingai veiklą vystyti ir toliau, dirbti pelningai, atstatyti ilgalaikį įmonės mokumą, išvengti didelių finansinių sunkumų, savalaikiai vykdyti savo įsipareigojimus, išvengti bankroto ir svarbiausia – pilnai atsiskaityti su kreditoriais ir tapti stipria konsultacine veikla užsiimančia įmone

4Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Kulpės slėnis“ nurodė, kad yra UAB „Golden capital” kreditorė, turinti 145 565,52 eurų dydžio reikalavimo teisę. UAB „Kulpės slėnis“ nesutinka su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Golden capital“. Taip pat nurodė, kad UAB „Golden capital“ akcininkai jau trečią kartą kreipiasi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Golden capital” iškėlimo.

5Restruktūrizavimo bylą atsisakytina iškelti.

6Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

7ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki.

82015-12-31 dienos balanso duomenimis įmonė iš viso turto turėjo už 1 808 625 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas – 1 256 671 Eur, trumpalaikis turtas –551 954 Eur. Įmonės finansinis turtas – 1 254 216 Eur. Per vienerius metus gautinos sumos – 550 963 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 147 580 Eur. Iš 2015-12-31 pelno nuotolių ataskaitos matyti, kad įmonės pelnas sudarė 38 639 Eur. Didžiausią dalį įmonės turto struktūroje sudaro finansinis turtas, kuris 2015-12-31 balanso duomenimis yra 1 254 216 Eur. Restruktūrizavimo plano metmenų 1.4.2. dalyje nurodoma, kad šio turto pakitimą įtakojo sėkmingas akcijų pardavimo sandoris. Tiek pareiškime, tiek restruktūrizavimo metmenyse nurodoma, kad UAB „Golden capital“ 2015 m. gruodžio 21 d. sudarė du notarinius pardavimo sandorius, kuriais pardavė nekilnojamojo turto valdymo bendrovių UAB „T&A Projektai ir UAB „Idea & realty” akcijų paketus už bendrą 480 000 Eur sumą. Tačiau iš 3.3.2. lentelės duomenų matyti, kad įmonės dalį finansinio turto sudaro įmonių akcijos, o 480 000 Eur suma nėra įtraukta. Restruktūrizavimo plano metmenų 6.5 dalyje nurodoma, kad per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimo lygio kitimas. Iš 2015-12-31 balanso matyti, kad per vienerius metus gautinos sumos sudaro 550 963 Eur. Pateiktoje periodinėje pirkėjų suvestinėje matyti, kad į pirkėjų skolas yra įtraukta UAB „AMK logistika“ su 480 000 Eur suma, kuri ir nupirko minėtus du akcijų paketus. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad už šias akcijas bus atsiskaitoma iki 2019 metų mokant po ¼ nuo 480 000 Eur. sumos. Taigi, nors numatyta, kad iš šio sandorio per metus bus gaunama tik 120 000 Eur pajamų, tačiau į balanso eilutę per vienerius metus gautonos sumos iš sandorio gautina 480 000 Eur suma įtraukiama visa apimtimi. Teismui tokią išvadą leidžia daryti paties UAB „Golden capital” direktoriaus nurodyta aplinkybė, kad per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimai. Debitorių sąraše tarp pirkėjų skolų įtrauktas ŽŪB “Kraštovaizdis “ su 292,82 Eur skola, tačiau Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Vilniaus apygardos teisme šiai bendrovei pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat dalis debitorių sąraše nurodomų įmonių jau yra bankrutuojančios (BUAB “Inrent”, BUAB “AKS projektai”, BUAB “Atolas”, BUAB “Runikos investicijų centras”, BUAB “ALsisa”). Tačiau nėra pateikta neginčijamų įrodymų, kad šių debitorių įsiskolinimai atsakovei bus padengti. Šios nustatytos aplinkybės kelia pagrįstų abejonių pateikto balanso duomenų patikimumu. Kalbant apie įmonės finansinio turto sudėtį, pastebėtina, tai, kad į jį įtrauktas kreditas UAB „Nevėžio vingis” 1 062 944,80 Eur sumai. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis UAB „Nevėžio vingis“ Šiaulių apygardos teisme 2014-10-23 iškelta bankroto byla (Civilinės bylos Nr.B2-240-210/2016). 2015-02-17 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe ir UAB „Golden capital“ kaip įkaito turėtojo 420 145,45 Eur sumai ir trečios eilė kreditoriaus 483 027,09 Eur sumai. 2016-01-05 nutartimi kreditoriaus UAB „Golden capital“, kaip įkaito turėtojo, kreditorinio reikalavimo suma sumažinta 412 182,62 Eur suma ir patvirtintas patikslintas finansinis reikalavimas 7 962,83 Eur sumai. Iš šių duomenų matyti, kad UAB „Golden capital“ bendra reikalavimų suma BUAB „Nevėžio vingis“ bankroto byloje sudaro 490 989,92 Eur. UAB „Golden capital” direktoriaus paprašius pateikti paaiškinimus dėl šios situacijos, buvo nurodyta, kad sumažinimas yra susijęs su Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr.e2-787-368/2015 priimtu 2015-10-27 sprendimu (įsiteisėjo 2015-11-26), kurio pagrindu UAB „Golden capital“ nuosavybėn grįžo didelės vertės turtas – dviejų nekilnojamojo turto valdymo bendrovių UAB „T&A Projektai“ ir UAB „Idea & realty” akcijų paketai, kurie buvo parduoti UAB „Nevėžio vingis“. Išsamesnių paaiškinimų direktorius nepateikė. Todėl situacija kuomet į įmonės finansinį turtą įtraukiamas UAB „Nevėžio vingis” 1 062 944,80 Eur dydžio kreditas, kai tuo tarpu BUAB „Nevėžio vingis” bankroto byloje UAB „Golden capital” patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro tik 490 989,92 Eur, kelia pagrįstų abejonių įmonės balanso duomenų patikimumu. Beje, šią aplinkybę taip pat akcentavo ir Panevėžio apygardos teismas 2015-09-21 nutartyje civilinėje byloje Nr.B2-605-252/2015 atsisakydamas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Pareiškėjas pateikė 2015-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą, kurioje nurodo, kad pardavimo pajamos sudaro 56 568 Eur ir atskaičius veiklos sąnaudas, gautas grynasis pelnas yra 38 639 Eur. Iš pateikto 2015-12-31 balanso matyti, kad pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro tik 863 Eur. Teismas pastebi, kad balanse turi būti nurodomi duomenys, kurie atspindėtų tikrą įmonės finansinę būklę. Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, kad teismui pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai neparodo įmonės tikrosios finansinės padėties, pateiktų duomenų informatyvumas kelia pagrįstų abejonių jų patikimumu.

9Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės atsakovės įmonės veiklai stabilizuoti ir atkurti. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse. ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurias turi nurodyti įmonės dalyviai ir valdymo organai iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenyse bei vėliau – restruktūrizavimo plane, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p., 12 str.). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

10UAB „Golden capital“ direktorius nurodo, kad pagrindinės priemonės, kurių pagalba įmonė ketina įveikti laikinus finansinius sunkumus ir atsiskaityti su kreditoriais yra šios: 1) nuostolingos veiklos atsisakymas (vertybinių popierių supirkimas ir paskesnis jų pardavimas; 2) pelningos veiklos plėtra (teisinės ir verslo konsultacijos); 3) turimo likvidaus turto pardavimas (įmonių akcijos); 4) skolų (ar jų dalies) kapitalizavimas (skolos būtų kapitalizuojamos naujai išleistomis UAB ,,Golden capital“ akcijomis).

11Teismas pastebi, kad UAB „Golden capital“ nurodomos aplinkybės dėl vykdomos veiklos perspektyvų prieštarauja viena kitai. Vienu atveju nurodoma, kad įmonės veiklos perspektyvos yra geros: verslas atsigauna, drąsiau investuojama, dalinami kreditai, pritraukiamos užsienio kapitalo įmonių lėšos. Įmonės efektyviam veiklos vystymui yra nuolat reikalingos investicijos į naujo finansinio turto įsigijimą, disponavimą juo. Tačiau kitu atveju nurodoma, kad vertybinių popierių supirkimas ir paskesnis jų pardavimas yra nuostolinga veikla, kurios numatoma atsisakyti. Taip pat nurodoma, kad nors akcijų pardavimas yra rizikinga veikla, tačiau jos neatsisakoma, o vėliau teigiama, kad įmonės galimybės toliau nuosekliai supirkti akcijas yra iš esmės eliminuotos, kadangi įmonė yra nepajėgi iškart atsiskaityti, taip pat skolinantis yra keliami mokumo, skolų rodiklių praeinamumo ar kiti panašūs reikalavimai. Tačiau ir vėl nurodoma, kad dar viena iš siūlomų kaip alternatyvių priemonių, kuri taip pat galėtų prisidėti prie UAB „Golden capital“ mokumo atkūrimo būtų siūlymas kreditoriams kapitalizuoti esamas skolas (skolos būtų kapitalizuojamos naujai išleistomis UAB „Golden capital“ akcijomis). Nurodoma, kad išsprendus įmonės skolų restruktūrizavimo klausimą, UAB „Golden capital“ vėl įgytų galimybę didinti savo konkurencingumą, investuoti į naujų likvidžių akcijų įsigijimą, siekti optimalių pardavimo apimčių. Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą spręstina, kad UAB „Golden capital” neturi vieningos pozicijos dėl įmonės veiklos akcijų pirkimo-pardavimo srityje. Taip pat mažai tikėtina, kad įmonė ketintų atsisakyti šios veiklos, kadangi ir restruktūrizavimo plano metmenyse kalbama apie naujų akcijų įsigijimą ir turimų akcijų pardavimą.

12Restruktūrizavimo plano metmenų 6.1 dalyje nurodoma, kad jei iškiltų būtinybė užtikrinti įsipareigojimų vykdymą, UAB „Golden capital“ galėtų parduoti likvidžias akcijas. Taip pat metmenyse buvo nurodoma, kad UAB „Golden capital” esant būtinybei gali būti parduodamos turimos kitų įmonių akcijos (AB „Panevėžio būtų ūkis“, UAB „Panevėžio autoservisas“, UAB „Panevėžio gatvės“ ir kt). Tačiau šis teiginys kelia pagrįstų abejonių, kadangi restruktūrizavimo plano metmenų 31 lape nurodoma, kad įkaito turėtojui D. P. yra įkeista AB „Panevėžio butų ūkis“ 26174 PVA, UAB „Panevėžio gatvės“ 70660 PVA, UAB „Panevėžio autoservisas“ 2072 PVA, o įkaito turėtojui J. M. yra įkeista UAB „Senvagės rezidencija“ 4100 PVA. Iš 2.5.4 priedo ir restruktūrizavimo plano metmenų 32 lape pateikiamos informacijos matyti, kad yra įkeistos visos nurodytų įmonių turimos akcijos. Kyla pagrįstas klausimas apie kokias likvidžias akcijas kalba UAB „Goledn capital” direktorius numatydamas iš jų pardavimo gauti apie 171 191 Eur, jei akcijos būtų parduodamos tik balansine verte. Be to, byloje nėra jokių įrodymų ar bent pateikta duomenų, kad turimų įmonių akcijos yra pelningos, jos rinkoje apskaitomos gan aukštai. Laikytina, kad direktoriaus teiginiai apie galimą pelningą akcijų pardavimą nėra pagrįsta vertybinių popierių rinkos duomenimis.

13Taip pat nurodoma, kad UAB „Golden capital“ realistiniu variantu pardavimai prognozuojama, kad augs iki 15-20 proc., todėl per mėnesį vidutiniškai įmonė galėtų sugeneruoti nuo 4800 iki 5500 Eur pajamų iš konsultacinės veiklos. O atsižvelgiant į 3.3.1 dalyje numatytas priemones, numatoma, kad prognozuojamu laikotarpiu įmonės apyvarta 2016 m. ir vėlesniais metais sieks nuo 56 000 eurų iki 66 000 eurų. Ir tai sudarys pajamos tik iš teisinės konsultacinės veiklos. Taip pat yra pateikti duomenys apie vykdomas sutartis su UAB „Valeksa“,UAB „Arneksta ir Ko“,UAB „Teisingas pasirinkimas“ ir Ko, UAB „Idea & Realty“,IĮ „Plieninė sklendė“ dėl teisinių paslaugų teikimo. Pateiktų sutarčių 5.1 punkte numatyta, kad šalys susitaria, kad prieš kiekvieną konsultavimo paslaugų teikimą jos suderins konkrečių konsultavimo paslaugų kainą iš anksto. Sutarčių 11.1 punkte numatyta, kad sutartys galioja iki 2016-12-31. Tačiau UAB „Golden capital“ direktorius nepateikė jokių duomenų apie vykdomų sutarčių apimtis, teikiamų paslaugų kiekius, kainas ir gaunamas pajamas. Pateiktame įmonės balanse taip pat neatsispindi gautos pajamos iš vykdomų sutarčių. Teismui nėra pateikta sąskaitų, užsakymų ar kitų duomenų iš kurių būtų galima spręsti apie nurodytų sutarčių vykdymo pelningumą, teikiamų paslaugų kiekį ir pan. Nagrinėjamu atveju nurodytos sutartys bei tai jog jos galioja iki 2016-12-31 nesudaro pagrindo spręsti apie jų realų vykdymą ir iš jų gaunamas pajamas.

14Restruktūrizavimo plano metmenyse taip pat nurodomas neįkeistas turtas, kurio vertė 5 793 Eur. VĮ registrų centro duomenimis įmonė nekilnojamojo turto neturi. 2015-12-31 balanso duomenimis materialusis turtas sudaro 2455 Eur. Turimos kitų įmonių akcijos įkeistos. Nei pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nei metmenyse visiškai nenurodoma koks tai turtas: finansinis ar materialusis. Tad kyla abejonių dėl tokio turto egzistavimo.

15Pateiktame kreditorių sąraše nurodoma, kad pradelsta skola kreditoriams sudaro 177 348,30 Eur. Pastebėtina tai, kad nors UAB „Golden capital” direktorius nurodo, kad per septynerius veiklos metus generavo ženklias UAB „Golden capital“ pajamas, kurios kasmet nuosekliai didėjo, tačiau kaip matyti kreditorei UAB „Kulpės slėnis” skola nepadengiama nuo 2011 metų kuomet Panevėžio apygardos teismas 2011-07-18 išdavė vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1000-452/2010 dėl 145 565,52 Eur (502608,62 Lt) išieškojimo iš UAB „Golden capital“ UAB „Kulpės slėnis“ (buvęs AB Invetex) naudai (Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis iš Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinės bylos 2-10243-956/2015). Šis nustatyta aplinkybė teismui kelia abejonių UAB „Golden capital” direktoriaus nurodyta aplinkybe, kad įmonė per septynerius veiklos metus generavo ženklias UAB „Golden capital“ pajamas.

16Nors nurodoma, kad planuojama tęsti veiklą ir gauti pajamas teikiant teisines konsultacijas, tačiau taip pat nurodoma, kad kai įmonė bus pajėgi pilnai įvykdyti kreditorinius įsipareigojimus, tada iš sukauptų lėšų bus galima atlikti investicijas į ilgalaikio turto vystymo projektus. Tačiau nėra pateikta jokių išsamesnių paaiškinimų dėl investicijų į ilgalaikio turto vystymo projektus. Todėl tokie teiginiai laikytini deklaratyviais.

17Papildomai pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano metmenyse privalo būti nurodyti savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 5 str. 1 d. 6 p.). Tuo tarpu atsakovės pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad mokėtinos palūkanos už pradelstus įsiskolinimus bus numatytos plano rengimo metu. Taigi yra pagrindas konstatuoti ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1912-117/2015).

18Atkreiptinas dėmesys, kad patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, UAB „Golden capital“ direktorius jau 2014-12-11 su pareiškimu kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Golden capital“. Panevėžio apygardos teismas 2015-03-09 nutartimi civilinėje byloje B2-321-198/2015 atsisakė įmonei iškelti restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-05-22 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-955-330/2015 Panevėžio apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. UAB „Golden capital“ direktorius 2015-06-16 pateikė naują pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Golden capital“. Panevėžio apygardos teismas 2015-09-21 nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-605-252/2015 atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-11-26 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-1996-370/2015 Panevėžio apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. Nagrinėjamu atveju įmonė pakeitė buveinės vietą ir trečią kartą kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Įvertinus restruktūrizavimo plano metmenis ir prieš tai nurodytose bylose priimtuose teismų procesiniuose sprendimuose nurodytus UAB „Golden capital“ duomenis apie vykdomą veiklą, perspektyvas atkuriant įmonės veiklos stabilumą matyti, kad iš esmės duomenys nesiskiria. Ir prieš tai teismams buvo nurodoma, kad įmonė atsisakys nuostolingos ir rizikingos veiklos susijusios su vertybinių popierių supirkimu ir paskesniu jų pardavimu, kad pagrindinės pajamos bus gaunamos iš konsultacinės veiklos, kad esant būtinei bus galima parduoti turimų įmonių akcijas ir pan. Lietuvos apeliacinis teismas dar 2015-05-22 nutartyje konstatavo, kad UAB ,,Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti neteisingi duomenys apie bendrovės turimą finansinį turtą (pagal jo dydį), metmenyse faktiškai nėra numatyta visuma priemonių, kurių įgyvendinimas leistų pasiekti bendrovės restruktūrizavimo tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą, ir įvertinti šios veiklos perspektyvas.

19Restruktūrizavimo plano metmenyse 1.4.4. lentelėje pateikiami duomenys apie įmonės numatomas restruktūrizuoti skolas. Be eilės numatoma restruktūrizuoti D. P. 144 810,01 Eur skolą. Tačiau iš Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-26 nutarties civilinėje byloje Nr.2-1996-370/2015 nustatyta, kad sumažėjo vadovui J. G. skola nuo 123 688,02 Eur iki 10 736,21, tačiau padidėjo skola D. P. nuo 2 896,20 Eur iki 144 810,01 Eur. Bendrovės vadovas J. G. savo 112 951,81 Eur reikalavimo teisės dalį, kuri bendrovės metmenyse nurodyta, kaip tenkinama antrąja eile (civilinė byla Nr. 2-321-198/2015, t. 1, b. l. 41-42), perleido kitam kreditoriui D. P., tačiau dėl neaiškių priežasčių ši reikalavimo teisės dalis kartu su kita D. P. turima reikalavimo teise nagrinėjamoje byloje patektuose metmenyse nurodyta kaip be eilės (įkaito turėtojo) tenkinamu reikalavimu (t. 1, b. l. 56-57). Kaip matyti, metmenų 1.4.4. lentelėje nurodomas D. P. 144 810,01 Eur skolos dydis sutampa su Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nustatytu šio asmens skolos dydžiu. UAB „Golden capital“ direktorius žinodamas tokius teismo nustatytus netikslumus ir šiuo atveju pateikė analogiškus duomenis be jokių paaiškinimų.

20Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, teismas nurodytas įmonės veiklos pagerinimo priemones (teisinės ir kitos konsultacijos, investicijos į ilgalaikio turto vystymo projektus, turimų akcijų pardavimas, naujų akcijų įsigijimas ir kt. nurodytos restruktūrizavimo plano metmenyse) laiko abstrakčiomis ir niekuo nepagrįstomis. Deklaratyviomis prielaidomis ateityje uždirbti pelną iš teisinių konsultacijų veiklos paremtas įmonės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas nėra realus. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovės įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta realių priemonių atsakovės įmonės mokumui ir normaliai ūkinei komercinei veiklai atkurti.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu,

Nutarė

22atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Golden capital“ (įmonės kodas 301729825, buveinės adresas: Saulės g.3, Kaunas).

23Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartimi priimtą nurodymą leisti mokėti UAB „Golden capital“ (įmonės kodas 301729825, buveinės adresas: Saulės g.3, Kaunas) darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš bendrovės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB SEB banke, nurodant, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 1 029 Eur.

24Atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.

25Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui, antstoliui A. B..

26Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka... 2. UAB „Golden capital“ direktorius J. G. kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 3. Nurodo, kad UAB „Golden capital“ pagrindinė veikla – konsultacinės... 4. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Kulpės... 5. Restruktūrizavimo bylą atsisakytina iškelti.... 6. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 7. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 8. 2015-12-31 dienos balanso duomenimis įmonė iš viso turto turėjo už 1 808... 9. Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra... 10. UAB „Golden capital“ direktorius nurodo, kad pagrindinės priemonės,... 11. Teismas pastebi, kad UAB „Golden capital“ nurodomos aplinkybės dėl... 12. Restruktūrizavimo plano metmenų 6.1 dalyje nurodoma, kad jei iškiltų... 13. Taip pat nurodoma, kad UAB „Golden capital“ realistiniu variantu pardavimai... 14. Restruktūrizavimo plano metmenyse taip pat nurodomas neįkeistas turtas, kurio... 15. Pateiktame kreditorių sąraše nurodoma, kad pradelsta skola kreditoriams... 16. Nors nurodoma, kad planuojama tęsti veiklą ir gauti pajamas teikiant teisines... 17. Papildomai pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano metmenyse privalo būti... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 19. Restruktūrizavimo plano metmenyse 1.4.4. lentelėje pateikiami duomenys apie... 20. Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, teismas nurodytas įmonės... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo... 22. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Golden capital“ (įmonės... 23. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartimi priimtą... 24. Atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ turto... 25. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Audito,... 26. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...