Byla 2-10243-956/2015
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., UAB „Kulpės slėnis“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Golden capital“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., UAB „Kulpės slėnis“,

Nustatė

2pareiškėjas prašo panaikinti antstolio A. B. 2015-11-17 reikalavimą pateikti duomenis apie turimą turtą bei dokumentus vykdomojoje byloje Nr. ( - ); priteisti iš antstolio A. B. visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas priėmė pareiškėjo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir sustabdė pareiškėjo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. Antstolis, vykdydamas Panevėžio apygardos teismo nutartyje nustatytus įpareigojimus, 2015-07-20 priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje „Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo“ S.3.5. Nr. ( - ). Šiuo metu nutartis yra galiojanti ir privalo būti vykdoma. Todėl nauji areštavimo veiksmai neduos jokios realios naudos išieškotojui, jie gali tik padaryti žalą bendrovei, kuria ketinama restruktūrizuoti. Galimas tik turto areštavimas, tačiau turto išieškojimas yra draudžiamas. Antstolis apie tai buvo informuotas, tačiau vis viena priėmė ginčijamą patvarkymą. Be to, priimtas patvarkymas yra nemotyvuotas.

3Antstolis 2015-11-23 patvarkymu pareiškėjo skundą atsisakė tenkinti, nurodydamas, kad sustabdytoje vykdomojoje byloje galima imtis priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Kulpės slėnis“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo skundą atmesti ir įpareigoti skolininką įvykdyti antstolio 2015-11-17 reikalavimą priimtą vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Nurodė, kad iš pradžių pareiškėjas skundžiamą patvarkymą įvardija kaip neteisėtą, prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms, tačiau vėliau pripažįsta, kad skolininko turto areštas šiame vykdymo procese yra galimas, todėl antstolio reikalavimas pateikti informaciją apie skolininko turtą, tam, kad būtų galima jį areštuoti, yra pagrįstas, teisėtas ir nepažeidžiantis pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų.

5Skundas atmestinas.

6Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, kad antstolis priėmė reikalavimą pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą.

7Iš vykdomosios bylos Nr. ( - )nustatyta, kad antstolis A. B. 2011 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu Nr. ( - )priėmė vykdyti Panevėžio apygardos teismo 2011-07-18 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2( - )dėl 502608,62 Lt išieškojimo iš UAB „Golden capital“ UAB „Kulpės slėnis“ (buvęs AB Invetex) naudai (vykdomosios bylos Nr. ( - )I t. l. 1-2; 4). Panevėžio apygardos teismas 2015-06-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - )priėmė UAB „Golden capital“ vadovo pareiškimą dėl UAB „Golden capital“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo, sustabdė UAB „Golden capital“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus (vykdomosios bylos Nr. ( - )II t. l. 9). Antstolis, vykdydamas Panevėžio apygardos teismo 2015-06-25 nutartyje nustatytus įpareigojimus ir vadovaujantis ( - ) str., 626 str. 2 d. 3 p., 2015-07-20 priėmė patvarkymą „Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo“ S.3.5. Nr. ( - ) (vykdomosios bylos Nr. ( - )II t. l. 11-12). 2015-11-17 antstolis priėmė reikalavimą pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą S-3.5 Nr. ( - ), kuriuo UAB „Golden capital“ pareikalavo per 3 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti kasos knygą (paskutinių įrašų, originalą) bei duomenis apie turtą, esantį pas trečiuosius asmenis (piniginės lėšos), tai yra pas D. P., bei nurodyti jo gyvenamąją vietą (vykdomosios bylos Nr. ( - )II t. l. 121). Minėtas reikalavimas UAB „Golden capital“ įteiktas 2015-11-19 (vykdomosios bylos Nr. ( - )II t. l. 139). 2015-11-19 antstolio kontoroje gautas pareiškėjo skundas dėl 2015-11-17 reikalavimo pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą, kurį antstolis atsisakė tenkinti ir su vykdomąja byla Nr. ( - )perdavė Panevėžio miesto apylinkės teismui (b.l. 3-4; vykdomosios bylos Nr. ( - )II t. l. 134-136; III t. l. 36-37).

8CPK 628 str. 3 d. numatyta, kad sustabdžius vykdomąją bylą CPK 626 ir 627 str. numatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. Toks teisinis reguliavimas, sudarantis pagrindą net ir vykdomosios bylos sustabdymo atveju antstoliui atlikti turto paieškos ir arešto veiksmus, grindžiamas išieškotojo teisių apsauga bei poreikiu užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir pernelyg nevaržo skolininko interesų, nes areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-08-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013). CPK 628 str. 3 d. išvardinti konkretūs veiksmai, kuriuos gali atlikti antstolis, sustabdęs vykdomąją bylą CPK 626 ir 627 str. numatytais pagrindais, šis sąrašas yra baigtinis ir negali būti aiškinamas plečiamai (Šiaulių apygardos teismo 2013-07-02 nutartis civilinėje byloje 2S-547-440/2013). Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo argumentas, kad antstolio 2015-11-17 reikalavimas prieštarauja Panevėžio apygardos teismo 2015-06-25 nutarčiai yra atmestinas, kadangi sustabdžius vykdomąją bylą antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti, ką nagrinėjamu atveju ir atliko antstolis, t.y. siekė surasti skolininko turtą. Tokiu būdu apsaugomos išieškotojo teisės, užtikrinamas vykdomojo dokumento įvykdymas, nesuvaržo skolininko interesų, kadangi areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams. Be to, antstolis, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę gauti visą informaciją, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2-3 d.), o skolininkas turi pareigą tokią informaciją pateikti (CPK 645 str. 1 d.). Be to, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.).

9Pareiškėjo argumentas, kad 2015-11-17 reikalavimas yra nemotyvuotas, atmestinas, kadangi reikalavimas atitinka antstolio priimamiems procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad byloje ginčijamas 2015-11-17 antstolio reikalavimas pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą yra teisėtas ir pagrįstas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., 513 str., teismas

Nutarė

12atmesti pareiškėjo UAB „Golden capital“ skundą.

13Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai