Byla B2-2265-324/2014
Dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo D. Č. skundą dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo atnaujinti terminą skundui paduoti, pripažinti neteisėtais BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos 2014 m. kovo 26 d. posėdžio nutarimus: patvirtinti likvidacinės komisijos pirmininkės veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 30 d. iki 2014 m. kovo 19 d.; pritarti BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidavimo balanso ir akto projektui; užbaigti BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo bankroto procedūrą.

3Nurodo, kad nors 2013 m. liepos 31 d. įvykusio BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta išnaudoti visas teisines priemones, siekiant išieškoti iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos BKB Jiezno vartotojų kooperatyvui priklausančią kompensaciją, tačiau likvidacinės komisijos pirmininkė, kaip asmuo, turintis įgaliojimus imtis visų galimų teisinių priemonių dėl BKB Jiezno vartotojų kooperatyvui priklausančio turto išreikalavimo, nesiėmė jokių teisinių veiksmų dėl kompensacijos BKB Jiezno vartotojų kooperatyvui iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos. Dėl to likvidacinės komisijos 2014 m. kovo 26 d. posėdžio nutarimas patvirtinti likvidacinės komisijos pirmininkės veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 30 d. iki 2014 m. kovo 19 d. laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu. Iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos pašalintam BKB Jiezno vartotojų kooperatyvui priklausė žymiai didesnė pajaus dalis nei buvo grąžinta, todėl į skundžiamu likvidacinės komisijos nutarimu patvirtintą balansą įrašytas ne visas BKB Jiezno vartotojų kooperatyvui turtas. Kadangi BKB Jiezno vartotojų kooperatyvas turi pagrįstą reikalavimo teisę KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos atžvilgiu, kurios patenkinimo atveju ne tik padidėtų BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo turtas, bet ir būtų labiau apsaugoti BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo kreditorių interesai, balanso, į kurį nėra įtrauktas visas BKB Jiezno vartotojų kooperatyvui galintis priklausyti turtas, patvirtinimas likvidacinės komisijos posėdyje laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu. Aplinkybė, kad BKB Jiezno vartotojų kooperatyvas nevykdo veiklos ir neturi darbuotojų, nepaneigia BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo teisės pareikšti reikalavimus jo skolininkams. Kadangi kreditorių teisių gynimas yra vienas iš prioritetinių įmonės bankroto proceso tikslų, sprendimas apriboti bankrutuojančio juridinio asmens teisę pareikšti reikalavimus savo skolininkams, kurį vienareikšmiškai sąlygoja įmonės išregistravimas, laikytinas neteisėtu BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo ir jo kreditorių atžvilgiu.

4Prašydamas atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodo, kad skundą dėl likvidacinės komisijos posėdyje priimtų sprendimų panaikinimo Vilniaus apygardos teismui pateikė 2014 m. balandžio 4 d., t. y. nepraleidęs termino skundui pateikti. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi nurodė ištaisyti ieškinio trūkumus. 2014 m. gegužės 5 d. Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas patikslintas skundas, kuris 2014 m. gegužės 26 d. nutartimi grąžintas pareiškėjui. Šią Vilniaus apygardos teismo nutartį pareiškėjas gavo 2014 m. birželio 25 d., vėliau buvo išvykęs, todėl mano, kad priežastys, lėmusios termino skundui pateikti pažeidimą, pripažintos svarbiomis ir terminas atnaujintinas.

5Suinteresuotas asmuo BKB Jiezno vartotojų kooperatyvas nesutinka su pareiškėjo skundo reikalavimais. Nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-961-324/2014 pagal KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos skundą dėl BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, patenkino pareiškėjos skundą ir panaikino BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo nutarimus pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais. Minėta nutartimi išaiškinta, kad BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos ginčas dėl kompensacijos ir palūkanų priteisimo buvo išnagrinėtas visose teismo instancijose: pirmojoje (Vilniaus apygardos teisme), apeliacinėje (Lietuvos apeliaciniame teisme), kasacinėje (Lietuvos Aukščiausiajame teisme), tačiau galutiniu teismo sprendimu BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo reikalavimas dėl kompensacijos ir palūkanų priteisimo buvo atmestas. Taip pat minėtame ginče buvo inicijuotas ir proceso atnaujinimas, tačiau BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo paliktas nenagrinėtas. Vadinasi, buvo išnaudotos visos galimos teisinės priemonės dėl kompensacijos iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos priteisimo. Remiantis CPK 18 straipsniu, teismo sprendimai yra visuotinai privalomi vykdyti ir negali būti kvestionuojami kitaip nei instancine tvarka, todėl minėti teismo sprendimai, kuriais buvo išspręstas BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos ginčas dėl kompensacijos ir palūkanų priteisimo yra privalomi tiek ieškovui, tiek administratoriui ir šio ginčo pakartotinis sprendimas ne teismine tvarka negali būti inicijuojamas ir yra neįmanomas. Tai reiškia, kad administratorius neturi teisės imtis jokių kitų papildomų neteisminių BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos ginčo dėl kompensacijos ir palūkanų priteisimo būdų. Dėl to likvidacinė komisija, įvertinusi minėtas aplinkybes, turėjo pakankamą ir teisėtą pagrindą nutarti patvirtinti likvidacinės komisijos pirmininkės veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 30 d. iki 2014 m. kovo 19 d., pritarti BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidavimo balanso ir akto projektui ir užbaigti bankrutavusio Jiezno vartotojų kooperatyvo bankroto procedūrą.

6Skundas netenkintinas.

7Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bendrosios ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taikomos ir terminui kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 str. 2 d.), o esant svarbioms ieškinio senaties termino praleidimo priežastims, gali šį terminą atnaujinti ir ginti asmens pažeistą teisę (CK 1.131 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo BKB Jiezno vartotojų kooperatyvas neprašė taikyti ieškinio senaties termino, todėl pareiškėjo su tuo susijęs prašymas nespręstinas, o jo skundas dėl BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos nutarimų panaikinimo nagrinėtinas iš esmės.

8Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014 m. kovo 26 d. įvykusio BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos posėdžio pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti likvidacinės komisijos pirmininkės veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 30 d. iki 2014 m. kovo 19 d., trečiuoju – pritarti BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidavimo balanso ir akto projektui, kuriuos likvidacinės komisijos pirmininkė patikslins atsižvelgiant į 2014 m. kovo 26 d. likvidacinės komisijos įpareigojimus, ketvirtuoju – užbaigti BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo bankroto procedūrą, įpareigojant likvidacinės komisijos pirmininkę pateikti teismui likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą, prašant teismo priimti nutartį išregistruoti likviduotą dėl bankroto KB Jiezno vartotojų kooperatyvą.

9Pareiškėjas šių Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos nutarimų neteisėtumą grindžia aplinkybe, kad 2013 m. liepos 31 d. įvykusio BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta išnaudoti visas teisines priemones, siekiant išieškoti iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos BKB Jiezno vartotojų kooperatyvui priklausančią kompensaciją, tačiau likvidacinės komisijos pirmininkė nesiėmė jokių teisinių veiksmų dėl kompensacijos BKB Jiezno vartotojų kooperatyvui iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos, BKB Jiezno vartotojų kooperatyvas turi pagrįstą reikalavimo teisę KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos atžvilgiu, kurios patenkinimo atveju padidėtų BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo turtas ir būtų labiau apsaugoti BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo kreditorių interesai.

10Teismas šį pareiškėjo argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

11Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-961-324/2014, pripažino negaliojančiais BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimus pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais. Nagrinėdamas civilinę bylą Nr. B2-961-324/2014, teismas nustatė, kad BKB Jiezno vartotojų kooperatyvas Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3249-450/2010 patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos 3 777 454 Lt kompensaciją, 127 916 Lt palūkanas bei 6 proc. dydžio metines palūkanas. 2010 m. spalio 5 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-546/2011, iš dalies patenkino ieškovės apeliacinį skundą ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą bei perdavė bylą nagrinėti iš naujo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012, panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą. BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3249-450/2010 paliktas nenagrinėtas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartimi. Teismas, vadovaudamasis CPK 18 straipsniu, išaiškino, kad tai, kas nuspręsta teismo, yra privaloma visiems teisės subjektams ir turi būti vykdoma, o įsiteisėjusio teismo sprendimo teisingumas negali būti kvestionuojamas kitaip negu instancine tvarka. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta išnaudoti visas teisines priemones, siekiant išieškoti iš Lietuvos kooperatyvų sąjungos pirmajame darbotvarkės punkte minimą kompensaciją, tuo pačiu įpareigoti likvidacinės komisijos pirmininkę pradėti derybas su Lietuvos kooperatyvų sąjunga, siekiant surasti abiems šalims priimtiną variantą dėl kompensacijos Jiezno vartotojų kooperatyvui išmokėjimo, yra nekonkretus, neapibrėžtas ir neįmanomas įvykdyti. Teismas taip pat pažymėjo, jog, įpareigojus likvidacinės komisijos pirmininkę atlikti veiksmus, kurie yra neįmanomi atlikti, kreditoriams be teisinio pagrindo sudaromos sąlygos abejoti teismo paskirtos likvidacinės komisijos pirmininkės kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, taip pat gebėjimu tinkamai atlikti jai ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus. Teismas, be kita ko, konstatavo, kad 2013 m. liepos 31 d. įvykusio BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo likvidacinės komisijos pirmininkė įpareigota imtis nekonkrečių, neapibrėžtų ir dėl to neįmanomų įvykdyti veiksmų, kurie dar labiau užvilkintų BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo bankroto procesą, prieštarauja bankroto proceso operatyvumui, sklandumui ir ekonomiškumui.

12Taigi Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-961-324/2014 pripažino negaliojančiu BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta išnaudoti visas teisines priemones, siekiant išieškoti iš Lietuvos kooperatyvų sąjungos pirmajame darbotvarkės punkte minimą kompensaciją, tuo pačiu įpareigoti likvidacinės komisijos pirmininkę pradėti derybas su Lietuvos kooperatyvų sąjunga, siekiant surasti abiems šalims priimtiną variantą dėl kompensacijos Jiezno vartotojų kooperatyvui išmokėjimo. Civilinėje byloje Nr. B2-961-324/2014 nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje (CPK 182 str. 2 p.), todėl pareiškėjo argumentai, kurie grindžiami neteisėta civilinėje byloje Nr. B2-961-324/2014 pripažinta likvidacinės komisijos pirmininkės pareiga imtis veiksmų dėl kompensacijos Jiezno vartotojų kooperatyvui išmokėjimo ir kuriais jis remiasi prašydamas panaikinti 2014 m. kovo 26 d. įvykusio BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos posėdyje priimtus nutarimus, pripažintini nepagrįstais.

13Nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad buvo išnaudotos visos galimos teisinės priemonės dėl kompensacijos iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos priteisimo, o likvidacinės komisijos pirmininkė neturi teisės imtis papildomų BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos ginčo dėl kompensacijos ir palūkanų išieškojimo būdų, pareiškėjas nenurodė kitų argumentų, pagrindžiančių priimtų nutarimų neteisėtumą, todėl, nenustačius esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėtą nutarimų priėmimą, nesant pagrindo manyti, kad jie prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ ar kitų įstatymų normoms, netenkintinas pareiškėjo skundas dėl BKB Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos nutarimų panaikinimo.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 291 straipsniu,

Nutarė

15netenkinti pareiškėjo D. Č. skundo dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinės komisijos nutarimų panaikinimo.

16Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai