Byla 2-909-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei E.Kaminskaitei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovei A. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad 2009-05-04 tarp šalių pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-06-03. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis), - 100 Lt. Atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio (palūkanų), remiantis UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, nuo 2009-06-04 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Atsakovė savo prievolės neįvykdė iki šiol. Ieškovas, remdamasis LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., delspinigius paskaičiavo už 180 dienų. Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktą už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1% dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai, kurių dydis už 180 dienų yra 1080 Lt.

3Taip pat ieškovas nurodė, kad su kiekvienu skolininku stengiamasi susisiekti ir yra nuolat bendraujama, jei nurodyti kontaktai yra teisingi; bendravimo pagrindas yra telefoniniai pokalbiai, todėl pateikti teismui įrodymų, kad su skolininke buvo deramasi ir tariamasi nėra techninių galimybių. Taip pat pažymėjo, kad atsakovei jos nurodytu gyvenamosios vietos adresu buvo siunčiamas raginimas susimokėti, neįteiktas laiškas negrįžo, todėl mano, jog atsakovė jį gavo; raginimas jai buvo siunčiamas ir skolininkės nurodytu elektroniniu paštu. Į šiuos raginimus atsakovė nereagavo. Esamas įsiskolinimas buvo perduotas skolų išieškojimo bendrovei UAB „Sergel“, kuriai nepavyko išieškoti susidariusio įsiskolinimo.

4Prašo priteisti iš atsakovės 1680 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti visiškai.Papildomai paaiškino, kad internetiniame tinklapyje skelbiamos sutarties sąlygos.Prisijungiant reikia jas perskaityti ir patvirtinti, ar su jomis sutinkama.Nurodė, kad per 6-8 dienas klientas gali sumokėti skolą be delspinigių, tačiau jei nesumoka, delspinigius skaičiuoja nuo 31 dienos. Pagal ieškovo taisykles, skolininkui siunčiami raginimai elektroniniu paštu, gyvenamosios, darbo vietos adresais, klientui skambinama.Laiškus siunčia registruotu paštu. Skolininko ieško 180 dienų.Kadangi įmonėje dirbo mažai žmonių, skolos išieškojimą perdavė skolų išieškojimo įmonei. Teigia, jog tokie įmonės veiklos principai. Mano, jog elgiasi sąžiningai, nes skolininkui sudaro galimybę mokėti dalimis, stengiasi susitarti su klientu taikiai.Ieškovo išlaidos yra didesnės nei suteikiama paskola.Negrąžinus paskolos, ieškovas jų negali suteikti paskolos kitam asmeniui. Telefoninių pokalbių išklotinės pateikti negali.Paaiškino, jog sutartyje nenumatyta, kada ieškovas turi kreiptis į teismą.

6Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

9Byloje nustatyta, kad 2009-05-04 šalys sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas suteikė atsakovei 500,00 Lt dydžio paskolą, kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti per 30 dienų nuo paskolos sutarties įsigaliojimo momento, taip pat įsipareigojo sumokėti 100 Lt komisinį mokestį (civilinė byla Nr. L2-3663-577/2010, b.l. 3-6).Tą pačią dieną ieškovas atsakovei išrašė PVM sąskaitą-faktūrą (b.l. 7). Ieškovas 2009-05-04 mokėjimo nurodymu Nr. 4255 pervedė atsakovei 500 Lt sumą (civilinė byla Nr. L2-3663-577/2010, b.l. 8). Atsakovei nevykdant įsipareigojimų, ieškovas pastarajai siuntė raštą dėl įsiskolinimo apmokėjimo atsakovės nurodytu elektroniniu paštu (b.l. 12-16), tačiau atsakovė ir po minėto įspėjimo skolos nesumokėjo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės A. V. 500 Lt negrąžintos paskolos ir 100 Lt komisinio mokesčio pagal 2009-05-04 paskolos sutartį (LR CK 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str.).

10Ieškovas prašo priteisti 1080 Lt delspinigių.

11Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

12LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar didesni, t.y. 365 proc. per metus (Paskolos sutarties 9.2 p.). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr. 3K-3-401/2008) konstatuota, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

14Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2009-06-03, tačiau nei nurodytu laikotarpiu, nei vėliau jokių įmokų ieškovui nemokėjo. Tuo tarpu ieškovas į teismą kreipėsi tik 2010-10-04 (dėl teismo įsakymo išdavimo). 2011-02-09 pateikė ieškinį. Ieškovo atstovė, nurodydama delsimo paduoti ieškinį aplinkybes, teigia, jog ginčą bandė išspręsti taikiu būdu, ieškojo skolininkės, kreipėsi į skolų išieškojimo bendrovę.Kad tokie ieškovo veiksmai buvo protingi ir pagrįsti ieškovas,teismo nuomone,neįrodė. Šios priežastys yra susijusios su paties ieškovo būkle, dėl kurios nėra jokios skolininko (atsakovo) kaltės. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius pagal sutartį už 180 dienų,nes taip nepateisinamai atsakomybė dėl gaišaties perkeliama pačiam skolininkui. Dėl to delspinigių, nors ir sumažintų (iki 180 d.).paties kreditoriaus už prašomą visą laikotarpį priteisimas, kaip jau buvo minėta, prieštarautų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams bei pažeistų šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str.).Akivaizdu,kad delspinigiai,kaip netesybos yra net du kartus didesni už skolą ir ieškovui nustačius būtent 180 dienų atsakovo delspinigiams skaičiavimą sudaro sau galimybę dar labiau pasipelnyti atsakovo sąskaita.Taip vadinamas komisinis mokestis už skolą-100 litų yra iš esmės 20 procentų palūkanų per vieną mėnesį už 500 Lt paskolos sumą.Teismas pažymi, kad, kaip ir visos teisės normos, taip ir ieškovo nurodytos taisyklės negali būti taikomos neatsižvelgiant į konkrečios situacijos ypatumus, o jų taikymas negali pažeisti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 str.).

15Bet kokiu atveju teismas gali konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovui delspinigiai, kaip netesybos yra ne tik priemonė, turėjusi skatinanti skolininką laiku mokėti įmokas (vykdyti įsipareigojimus), bet ir papildomos palūkanos, kurių dydis metams-365 procento. Tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas objektyviai gali naudotis savo sudarytos sutarties sąlygomis ir visais atvejais laukti sutarties įvykdymo termino, nepriklausomai, ar sutartis skolininko iš viso vykdoma, nes tokie delspinigiai jam dar naudingesni už „komisinį“ mokestį(100 Lt), kadangi jie daug didesni pinigine išraiška, jeigu skolininkas visai ar iš dalies nemoka. Tačiau toks ieškovo elgesys –laukti 180 dienų ir daugiau, nesikreipti į teismą dėl skolininko prievolės įvykdymo, paskaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį pagal jam naudingą „programą“, nepriklausomai nuo visko, nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) ir nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties delspinigių skaičiavimą visą laiką dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).

16Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.Teismas konstatuoja,kad ieškovas neįrodė savo nuostolių dydžio,kuriuo grindžia delspinigių dydį.

17Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas, kad atsakovė nuo 2009-06-03 nesumokėjo nei dalies įsiskolinimo, į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (1 procentas per dieną -30 proc. per mėnesį, ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti delspinigius, priteisti 100 Lt delspinigių(10 procentų nuo prašomos sumos) (CK 6.71 str.).

18CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

19Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 28 Lt (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai) žyminio mokesčio, 40 Lt kelionės išlaidų (b.l. 27) ieškovui ir 10,34 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 79, 88, 93 str. 1 d., 96 str.).

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės A. V. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) 700 Lt (septynis šimtus litų) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 68 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Priteisti iš atsakovės A. V. 10,34 Lt (dešimt litų 34 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad 2009-05-04 tarp šalių pagal... 3. Taip pat ieškovas nurodė, kad su kiekvienu skolininku stengiamasi susisiekti... 4. Prašo priteisti iš atsakovės 1680 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, prašė jį... 6. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Byloje nustatyta, kad 2009-05-04 šalys sudarė paskolos sutartį, kuria... 10. Ieškovas prašo priteisti 1080 Lt delspinigių.... 11. Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų... 12. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr.... 14. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki... 15. Bet kokiu atveju teismas gali konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovui... 16. Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų... 17. Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5... 18. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių... 19. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 28 Lt (proporcingai... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės A. V. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „SMScredit.lt“... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš atsakovės A. V. 10,34 Lt (dešimt litų 34 ct) pašto išlaidų... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...