Byla 2-1631-675/2013
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. I. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo V. I. 152,44 Lt skolos, 493,60 Lt delspinigių, 214,47 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso – 860,51 Lt, taip pat 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2002-04-15 UAB „Tele2“ ir atsakovas V. I. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R22.167000899435, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras laikotarpiu nuo 2003-11-30 iki 2004-06-30, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Ieškovas nurodė, kad 2009-03-31 jis ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido jo naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau išvardintas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas nurodė, kad pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Reikalavimas ieškinio parengimo dienai yra: pagrindinė skolos suma – 152,44 Lt; delspinigiai – 491,60 Lt; ieškovo patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 214,47 Lt, iš viso - 860,51 Lt.

4Atsakovui V. I. procesiniai dokumentai įteikti 2013-10-07, pasiūlant jam per 15 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį, bei informuojant, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu, teismas, turi teisę priimti sprendimą už akių. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002 m. balandžio 15 d. UAB „Tele2“ ir atsakovas V. I. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R22.167000899 (b.l. 16, 17), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui pagal sutartyje numatytus terminus ir sąlygas įsipareigojo suteikti mobiliojo skaitmeninio ryšio tinklo paslaugas ir SIM kortelę su mobiliuoju telefonu, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis už šias paslaugas mokėti. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 20-27), tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Ieškovas ir UAB „Tele2“ 2009 m. kovo 31 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal aukščiau pateiktas PVM sąskaitas–faktūras atsakovo atžvilgiu (b.l. 4, 11-13). Ieškovas atsakovui pranešė apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal aukščiau minėtas sąskaitas – faktūras (b.l. 15). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra, ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

8Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Atsakovas V. I. pažeidė savo sutartinę prievolę, nes nustatytais terminais nesumokėjo už suteiktas mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str., 6.720 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad prieštaravimų dėl skolos dydžio, jos pagrįstumo atsakovas į bylą nepateikė, iš atsakovo ieškovui priteistina 152,44 Lt skola.

9Ieškovas prašo priteisti 493,60 Lt delspinigių, kuriuos apskaičiavo, remdamasis UAB „Tele2“ ir skolininko pasirašyta sutartimi, t.y. 0,1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną paskaičiuoti nuo 2004-07-29 iki 2013-06-10 viso už 3238 dienas (b.l. 6). LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

10Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, o vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas ir ginamas teismo iniciatyva, nesant konkretaus asmens, šiuo atveju atsakovo reikalavimo, paskaičiuota delspinigių suma, t.y. 493,60 Lt, žymiai viršija 152,44 Lt skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli. Teismas atsižvelgia ir į tai, jog baudinės netesybos negali būti taikomos ir negali leisti vienai šaliai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl daro išvadą, kad šalių susitartas 0,1 procento delspinigių dydis yra akivaizdžiai per didelis, todėl jis mažintinas iki 0,02 procentų, kas už 3128 dienas, t.y. už laikotarpį nuo 2004-09-29 iki 2013-04-23 sudarytų 98,72 Lt. Tačiau teismas vertina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui iki 2009-05-04 būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius, o 2009-05-04 pranešime nurodyta delspinigių suma yra 27,44 Lt (b.l. 15). Be to, pats ieškovas reikalavimo teisę perėmė 2009-03-31, tuo tarpu į teismą prašydamas priteisti perimtą skolą ir delspinigius kreipėsi tik 2013-09-30, t.y. praėjus daugiau nei ketveriems metams. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kokių priemonių ėmėsi tiek pirminis kreditorius iki kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pats ieškovas, kad skola iš atsakovo būtų išieškota anksčiau, ir kodėl tiek laiko buvo delsta kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. Byloje pateiktas tik vienintelis 2009-05-04 ieškovės pranešimas atsakovui dėl įsiskolinimo. Daugiau nepateikta jokių duomenų, kad ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas susigrąžinti skolą. Teismas tokį kreditorių, kaip verslininkų, elgesį vertina kaip nesąžiningą vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Todėl delspinigių dydis mažinamas ne tik procentine išraiška, bet ir konkrečia pinigų suma. Teismo nuomone, 50 Lt delspinigių suma yra pakankama, atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją bei šioje konkrečioje byloje atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

11Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 214,47 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos.

12Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos ir 5 proc. dydžio procesinės palūkanos (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., 6.37 str. 2d.).

13Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 48,45 procentus. Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 35,00 Lt bylinėjimosi išlaidos.

14Kadangi byloje susidariusi pašto išlaidų suma yra mažesnė už LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, šios išlaidos valstybei nepriteistinos LR CPK 96 str. 6 d. pagrindu.

15Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir minėtomis teisės normomis bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. I., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 416,91 Lt (keturis šimtus šešiolika litų 91 centą) skolos, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-10-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35,00 Lt (trisdešimt penkis litus 00 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniaus m., naudai.

18Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai