Byla 2A-609-160/2012
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės, Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-11-17 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui 364-ajai gyvenamojo namo savininkų bendrijai, tretiesiems asmenims V. K. ir R. K. dėl skolos už šilumos energiją priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31. Ginčo esmė

4UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš 364-osios gyvenamojo namo savininkų bendrijos 8195,91 Lt skolą už šilumos energiją, 1682,21 Lt, delspinigius, 307 Lt bylinėjimosi išlaidas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas. Paaiškino, kad AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“ (teisių perėmėja – UAB „Vilniaus energija“) pagal 1997-10-02 sutartį Nr. 50312 tiekė centralizuotą šilumos energiją patalpoms, esančioms ( - ), Vilniuje. Šilumos energija buvo tiekiama pastoviai, tačiau atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, nepilnai ir nereguliariai mokėjo už šilumos energiją. Skola susidarė už laikotarpį nuo 2009-11-01 iki 2009-12-31, 0,2 proc. delspinigiai apskaičiuoti nuo 2010-01-01 iki 2010-04-19.

5364-oji gyvenamojo namo savininkų bendrija ieškinį prašė atmesti. Paaiškino, kad šilumos energijos vartotojas bei skolininkas yra ne bendrija, o buto, esančio ( - ) bendrasavininkai V. K. ir R. K., todėl bendrija nėra tinkamas atsakovas.

6Trečiasis asmuo V. K. ieškinį prašė atmesti. Paaiškino, kad jis negauna pagal įstatymą numatyto šilumos kiekio, žiemą bute yra 8 tik laipsniai šilumos, todėl jis apsišildo malkomis, dujiniu šildymu ir elektriniais šildytuvais.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-11-17 sprendimu ieškinį atmetė. Padarė išvadą, jog už šilumos energiją turi mokėti butų savininkai, o ne gyvenamojo namo savininkų bendrija.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-11-17 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Paaiškino, kad atsakovas, kaip namo esančio ( - ), Vilniuje, administratorius, turi teisę pasirašyti įvairias sutartis bendraturčių vardu su įvairių paslaugų tiekėjais. 1997-10-01 šilumos tiekimo sutartimi Nr. 50312 šalys susitarė dėl šilumos energijos tiekimo. Ginčo laikotarpiu sutartis nebuvo nutraukta, ši sutartis nėra niekinė ir negaliojanti. Ginčo name suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Kokia visos suvartotos šilumos energijos dalis tenka kiekvienam šilumos vartotojui ir kiek už šilumą reikia mokėti, nustatydavo bendrijos buhalterė.

11Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad bendrija nėra ginčo namo administratoriumi, todėl rūpinasi tik namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir naudojimu, o ne visu namu. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pagal 2002-02-01 nuomos sutartį SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kaip centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekėjo Vilniaus mieste funkcijos, teisės ir pareigos nuo 2002-04-01 perėjo UAB „Vilniaus energija“. Atsakovo vertinimu, UAB „Vilniaus energija“ neperėjo 1997-10-01 šilumos energijos sutarties, kurios pagrindu reikalaujama priteisti už konkrečiam vartotojui pateiktą šilumos energiją, šalies teisės ir pareigos, sutartiniai įsipareigojimai.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų šioje byloje nenustatyta, todėl apeliacinis teismas nagrinėja bylą tik apeliaciniame skunde išdėstytais pagrindais.

14UAB ,,Vilniaus energija“ apeliacinį skundą argumentuoja tuo, kad teismas padarė neteisingą išvadą, jog už šilumos energiją turi mokėti buto savininkai tretieji asmenys V. K. ir R. K., o ne gyvenamojo namo savininkų bendrija.

15Pagal LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 str. daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Taigi bendrijos veikla ir atsakomybė turi kilti dėl bendrųjų namo objektų tvarkymo. Ieškinyje gi prašoma priteisti namo sunaudotą šilumos energiją patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Ši energijos rūšis yra skirta namo butų reikmėms. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Todėl mokėti mokesčius už suvartotą šilumos energiją, įstatymu pareiga yra priskirta butų savininkams. Tokia praktika bylose dėl atsiskaitymo už suvartotą šilumos energiją priteisimo suformuota ir LR aukščiausiojo teismo išnagrinėtose bylose (LAT 2008-01-30 nutartis byloje Nr. 3K-3-3/2008; 2009-07-09 nutartis byloje Nr. 3K-3-280/2009).

16Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 str. 1 d. 5 p. bendrijos narys privalo atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nurodytas įmokas. 1997-10-01 šilumos energijos termofikaciniu vandeniu tiekimo-vartojimo sutartis Nr. 50312 tvirtina, kad SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir 364-osios gyvenamojo namo savininkų bendrija 1997-10-01 sudarė (b. l. 5-7), pagal kurią šalys įsipareigojo tiekti ir vartoti šilumos energiją namui, esančiam ( - ), Vilniuje. Tačiau nepaisant to, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiga sumokėti už šilumą yra butų savininkų pareiga, o ne daugiabučio namo bendrijos. Naikinti skundžiamą teismo sprendimą pagrindo nėra.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-11-17 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai