Byla e2A-1184-258/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir T. Ž. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. S. 11 849,54 eurų skolą už šilumos energiją. Ieškovas nurodė, jog Energetikos įmonė (iki 2017-03-29 Vilniaus energija, o nuo 2017-03-30 Vilniaus šilumos tinklai) tiekia centralizuotą šilumos energiją Atsakovui priklausančiam objektui: negyvenamajai patalpai – kavinei, adresu ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ), kurios bendras plotas 433,49 kv.m. (toliau – Objektas-1) Šiam objektui Ieškovės informacinėje sistemoje suteiktas vartotojo kodas 0212544. Rašytinė Šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis su Atsakovu ar palikėja sudaryta nebuvo. Objektas-1 nuosavybės teise priklausė V. S., kurios palikimą priėmė atsakovas A. S. 2018-01-11. Ieškovė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnio tvarka pateikė informaciją Vilniaus miesto 2-ajam notarų biurui apie 2017-10-11 buvusią palikėjos 14 828,64 Eur skolą Ieškovei. Atsakovas už įsiskolinimą susidariusi iki V. S. mirties atsako kaip įpėdinis už palikėjos skolas pagal CK 5.52 str. 1 d. Už sekantį įsiskolinimo laikotarpį Atsakovas atsako kaip Objekto-1 savininkas (CK 4.76 str., 6.383 str.). Už šilumos tiekėjos Vilniaus energijos veiklos vykdymo laikotarpiu, nuo 2014-10-01 iki 2017-03-29 ir už šilumos tiekėjos Vilniaus šilumos tinklai veiklos vykdymo laikotarpiu, nuo 2017-03-30 iki 2018-01-31 į Objektą-1 patiektą šilumos energiją yra susidariusi 6771,65 Eur skola. Ieškovei buvo perleisti Vilniaus energijos reikalavimai į ankstesnio laikotarpio klientų (vartotojų, tame tarpe ir Atsakovo skolą Objekte-1) skolas.

72.

8Energetikos įmonė (iki 2017-03-29 Vilniaus energija, o nuo 2017-03-30 Vilniaus šilumos tinklai) tiekia centralizuotą šilumos energiją Atsakovui priklausančiam objektui: negyvenamajai patalpai – parduotuvei su administracinėmis patalpomis, adresu ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ), kurios bendras plotas 319,56 kv.m. (toliau – Objektas-2). Remiantis VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, šios patalpos suformuotos sujungiant dvi Atsakovui priklausiusias patalpas: a) 162,61 kv.m., kurios unikalus Nr. ( - ) ir b) 165,73 kv.m., kurios unikalus Nr. ( - ). Objektui-2 Ieškovės informacinėje sistemoje suteiktas vartotojo kodas 0212577. Rašytinė Šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis su Atsakovu sudaryta nebuvo. Už šilumos tiekėjos Vilniaus energijos veiklos vykdymo laikotarpiu, nuo 2014-10-01 iki 2017-03-29 ir už šilumos tiekėjos Vilniaus šilumos tinklai veiklos vykdymo laikotarpiu, nuo 2017-03-30 iki 2018-01-31 į Objektą-1 patiektą šilumos energiją yra susidariusi 5077,89 Eur skola.

93.

10Nagrinėjamu atveju Objekto-1 ir Objekto-2 šilumos / karšto vandens tiekimo-vartojimo įrenginiai prijungti prie centralizuotų šilumos energijos tiekimo tinklų. Laikoma, kad pagal CK 6.384 str., 1.71 str. reikalavimus šilumos tiekėjas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su Atsakovu neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį ir ginčo laikotarpiu tarp Atsakovo ir energetikos įmonės – susiklosčiusius šilumos pirkimo – pardavimo teisinius santykius reguliavo šilumos pirkimo – pardavimo sutartis. Atsakovui atsirado prievolė mokėti už tiekiamą šilumą LR įstatymų, Vyriausybės ir Komisijos nutarimų nustatyta tvarka ir tarifais. Skolos susidarymo laikotarpiu pastate adresu ( - ), Vilnius, visa suvartota šilumos energija apskaitoma pagal įvadinį šilumos skaitiklį ir suvartotas šilumos kiekis vartotojams (įskaitant Atsakovą) paskirstomas ir mokesčiai apskaičiuojami pagal Komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. O3-19 patvirtinto Šilumos paskirstymo metodo Nr. 4 taisykles (nuo 2017-08-01 ir šiuo metu pagal Komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. O3-183 patvirtinto Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 taisykles). Atsakovas savo įsipareigojimų laiku atsiskaityti nevykdė, todėl yra susidaręs 11849,54 Eur skolos likutis (Objekte-1 –6771,65 Eur; Objekte-2 –5077,89 Eur). Ieškovė, vadovaudamasi CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.210 str. 1 d., 6.261 str., paskaičiavo Atsakovui 5% dydžio metines materialiąsias palūkanas už laikotarpį nuo 2017-05-01 iki 2018-02-26, kurios sudaro 418,26 Eur (Objekte-1 – 238,96 Eur; Objekte-2 – 179,30 Eur).T aip pat prašė priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas (procesines) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.), 281,16 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

114.

12Atsakovas A. S. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas turėjo pateikti duomenis, kad pagal X architekto prašymą išdavė projektavimo sąlygas dėl šildymo sistemos įrengimo; kad Objekte 2 yra energijos tinklas, kad yra išbandytas, priimtas, priduotas ir atitinka teisės aktų reikalavimus; kad pastato ( - ), Vilniuje centrinio šildymo iš centralizuotų sistemų sistema išbandyta, priduota ir šilumos energija tiekiama griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų; ieškovas turėjo pateikti duomenis, kad Objekte 2 įrengtas X skaičius radiatorių, kurių galingumas yra X, bei šių radiatorių skaičius ir jų galingumas užtikrina Objekte 2 šilumos energijos kokybę ir standartus.

135.

14Trečiajam asmeniui Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - ), Vilnius bendrijai yra palankus ir naudingas momentas, kad atsakovas, proporcingai užimamomis patalpomis, sumoka už šilumos energiją, kurios nenaudoja pagal įvadinio skaitliuko parodymą. Nurodė, kad atsakovas nėra Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - ), Vilniuje, bendrijos narys, neturi teisės balsuoti visuotiniuose susirinkimuose, ginčyti kaip narys bendrijos nutarimų, tačiau bendrija negali nuspręsti savavališkai dėl atsakovo nuosavybės teise priklausančių patalpų šildymo būdo, apmokėjimo. Nurodė, jog yra įrengtas atsakovui priklausančioms patalpoms Cetepac šilumokaitis, ką patvirtina antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Statybos projekte rūsio patalpoms šildymas nesuprojektuotas, o vamzdžiai paduodantys šilumos energiją patalpoms Nr. ( - )nupjauti, užantspauduoti. Nurodė, kad šilumos apskaitą vykdantis asmuo nurašo duomenis nuo ieškovo šilumos skaitliuko ir nuo šilumokaičio apskaitos skaitliuko, ir atsakovui pateikiama sąskaita pagal abiejų skaitliukų rodmenis, dėl ko atsakovas turi mokėti už sunaudotą šilumos energiją pagal dviejų skaitliukų rodmenis už save ir kitus bendraturčius.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

171.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.

192.

20Teismas nurodė, jog atsakovas pateikė įrodymus – Nekilnojamojo turto registro išrašą dėl patalpų apšildymo, kuriame nurodyta, kad patalpos nėra šildomos iš centralizuotos sistemos. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką civilinėje byloje Nr. 3K-7-13-916/2017, teisėto atsijungimo nuo centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo momentu laikytinas šio fakto išviešinimas Nekilnojamojo turto registre, nes tarp ieškovo ir atsakovo niekada nebuvo sudaryta šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tarp šalių pastoviai kyla ginčas dėl šilumos energijos naudojimosi. Atsakovo patalpos yra negyvenamosios, didelė dalis patalpų yra rūsyje, dėl vykdomos ūkinės veiklos patalpose šilumos energijai poreikio nėra.

213.

22Teismas pažymėjo, jog nors teismai anksčiau priteisė skolą iš atsakovo už suvartotą šilumos energiją, tačiau ieškovas turėjo ne vadovautis 8 metų senumo civilinėmis bylomis, o kaip šilumos tiekėjas, vesdamas šilumą tiekiantį vamzdį turėjo apskaičiuoti slėgį, vartotojus, numatyti galingumą. Iš atsakovo pateiktų įrodymų teismas nustatė, jog dalį patalpų atsakovas šildo šilumos energija, gauta iš vietinio centrinio šildymo Cetepac šilumokaičio, kuris įrengtas suderinus projektą su UAB „Vilniaus energija“, yra apskaitos prietaisas. Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrija gali spręsti klausimus dėl bendro naudojimo inžinierinių tinklų, patalpų, patalpų, kur neįrengti apskaitos prietaisai apmokėjimo, tačiau, jei asmuo turi neapšildomas patalpas ar įrengtą kitokią šilumos apskaitos sistemą (projektas suderintas su šilumos tiekėju 9-18,142-150, 2t., civilinė byla Nr.2-447-466/2016, tuomet neturi teisės apmokestinti savininką patalpų, kuriose yra kita šilumos apskaitos sistema ar iš viso nevartojantį šilumos energiją.

234.

24Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovo patalpose rūsyje buvo suprojektuotas šildymas, nepateikė įrodymų, kad atsakovas savavališkai atsijungė nuo centrinio šildymo sistemos. Atsakovas dalį patalpų šildo vietinio centrinio šildymo sistema, kuri įrengta projektą suderinus su UAB „Vilniaus energija“, kurios teises perėmė ieškovas. Atsakovas pateikė pakankamai įrodymų, kad pagal projektą naudojasi vietinio centrinio šildymo sistema, kas įregistruota nekilnojamojo turto registre. 2013-03-28 Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - ), Vilniuje bendrijos narių susirinkime buvo galima nustatyti atsakovui prievolę dėl apmokėjimo už bendro naudojamų patalpų šildymą, tačiau privačių patalpų šildymo apmokėjimas turi priklausyti nuo ten suprojektuoto šildymo, o jeigu patalpos nešildomos, tai negali būti nustatyta tokia pati prievolė apmokėti už šilumos energiją.

255.

26Teismas padarė išvadą, kad atsakovas įrodė, kad neturi prievolės mokėti ieškovui už tiekiamą šilumos energiją, nes yra savo nuosavybės patalpose įsirengęs atskirą sistemą su šilumos apskaita, o kitose patalpose nėra įrengtos šildymo sistemos. 2015-10-22 antstolis S.Mulevičius faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksavo aplinkybę, kad šilumos vamzdžiai nupjauti, užantspauduoti. Ieškovas jokių įrodymų dėl kitų patalpų šildymo šaltinių nepateikė, o tik pinigines sąskaitas atsakovui be įrodymų dėl tiektos šilumos energijos ir jos kiekio.

27III.

28Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

296.

30Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2018-10-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį pilna apimtimi. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

316.1.

32Teismas pažeidė įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, tinkamai neišanalizavo visų byloje esančių reikšmingų įrodymų, nenustatė visų bylai teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių, klaidingai nustatė kai kurias faktines aplinkybes (įrodymus), bei nepakankamai motyvavo padarytas išvadas, todėl 2018-10-26 sprendime (toliau – Sprendimas) padarė nepagrįstas išvadas.

336.2.

34Analizuodamas faktines aplinkybes Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog Atsakovui priklauso ir patalpa unikalus Nr. ( - ), kurioje yra susidariusi atskira 6771,65 Eur skola. Šioje patalpoje susidariusią skolą Teismas atsisakė priteisti vadovaudamasis klaidinga išvada, jog ši patalpa suformuota sujungus dvi patalpas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir naujoje patalpoje įrengtas vietinis centrinis šildymas, t.y. vadovaudamasis visai kitos patalpos (unikalus Nr. ( - )) faktiniais duomenimis paradė išvadą apie patalpą unikalus Nr. ( - ). Kitų motyvų, kodėl nepriteisima 6771,65 Eur skola susidariusi patalpoje unikalus Nr. ( - ) Sprendime nėra nurodyta, o Ieškovės ir Atsakovo pateikti įrodymai dėl šioje patalpoje susidariusios skolos nėra analizuojami.

356.3.

36Patalpos, kurios unikalus Nr. ( - ) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytas šildymo būdas – „vietinis centrinis šildymas“. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 10.1-10.2 punktuose esančiais įrašais, patalpa suformuota ir atitinkamai jos šildymo būdas pakeistas 2014-08-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir 2014-09-26 Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį STL-14-2987, pagrindu. Tačiau, išraše taip pat nurodyta, jog įrašas galioja nuo 2014-11-18. Juridinis faktas apie minėtos patalpos suformavimą ir šios naujos patalpos šildymo būdą (vietinis centrinis šildymas) Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 2014-11-18 ir šie duomenys tik nuo 2014-11-18 datos gali būti naudojami prieš trečiuosius asmenis. Ieškovė ieškiniu reikalavo priteisti 5077,89 Eur skolą už laikotarpiu nuo 2014-10-01 iki 2018-01-31 patalpoms unikalus Nr. ( - ) priskirtą šilumos energiją. Iki 2014-11-18 pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ir remiantis prejudiciniais faktais nustatytais Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-447-466/2016 (proceso Nr. 2-68-30241-2014-6), laikytina, kad patalpų 162,61 kv.m., kurios unikalus Nr. ( - ) ir 165,73 kv.m., kurios unikalus Nr. ( - ) šildymo būdas buvo - centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų“, todėl bent skola susidariusi iki naujai suformuotos patalpos (( - )) šildymo būdo pakeitimo (iki 2014-11-18) turėjo būti priteista (skola už šilumą priskirtą laikotarpiu nuo 2014-10-01 iki 2014-11-18 sudaro 200,99 Eur.), Teismas nenustatinėjo konkrečios datos nuo kada įteisintas šildymo būdas vietinis centrinis šildymas, ar šis naujas šildymo būdas taikytinas abejoms patalpoms ar tik kuriai vienai, atskirai nenustatinėjo skolos pagrįstumo patalpoje unikalus Nr. ( - ) ir atskirai patalpoje Nr. ( - )- abstrakčiai pasisakydamas Sprendime dėl visos skolos abejoms patalpoms ir vienos patalpos duomenų pagrindu priėmė sprendimą apie visą skolą abejose patalpose.

376.4.

382016-03-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime ir Vilniaus apygardos teismo 2017-04-11 apeliacinėje nutartyje c. b. Nr. 2-447-466/2016 dėl skolos priteisimo yra nustatytos aplinkybės laikytinos prejudiciniais faktais, kurie yra reikšmingi ir šioje byloje (tuo labiau, kad ir šioje byloje atsakovas rėmėsi argumentu, jog jam priklausančios patalpos niekada nebuvo prijungtos prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, kurios jau buvo paneigtos ankstesnėse bylose). Toje byloje nustatyta, kad patalpos esančios ( - ), unikalus nr. ( - ) su plotu 433,49 kv.m. kadastro duomenų bylos pagrindu laikytinos šildomomis iš centralizuotų sistemų, o patalpų savininkai atsijungdami nuo centralizuotų šildymo sistemų neįvykdė teisės aktais nustatytų reikalavimų, todėl atsijungimas laikomas neteisėtu ir kaip pasekmė, šių patalpų savininkams išlieka pareiga mokėti už jų patalpoms priskirtiną šilumos energiją. Šioje civilinėje byloje atsakovas nepateikė jokių naujų įrodymų patvirtinančių teisėtą atsijungimą nuo centralizuotų šildymo sistemų patalpoje nr. ( - ), todėl nurodytas prejudicinis faktas laikytinas galiojančiu ir nepaneigtu, todėl taikytinu iš šioje byloje.

396.5.

40Atsakovas, būdamas patalpų savininkas ir viso pastato ( - ), Vilnius bendrasavininku, pats galėjo teikti į bylą naujus kadastro bylos duomenis, statinio projektinę dokumentaciją, tačiau tokių nepateikė. Ieškovas nedisponuoja statinio projektine dokumentacija ir neprivalo jos turėti. Tuo tarpu, prijungtoje civilinėje byloje Nr.2-447-466/2016 kadastro bylos duomenys buvo ankstesnio teismo analizuoti ir teismas šių duomenų pagrindų nustatė prejudicinį faktą, jog atsakovo patalpos šildomos iš centralizuotų sistemų.

416.6.

42Bendrija 2017-09-06 pateikė raštą, kuriame nurodyta, „Bendrijos žiniomis, patalpų, kurios teisės aktų nustatyta tvarka būtų atjungtos nuo pastato centrinio šildymo sistemos, nėra.“ Teismas nepagrįstai, konstatuoja, jog pastate yra nešildomų patalpų, ar patalpų kuriose šiluma apskaitoma atskiru šilumos apskaitos prietaisu. Dar daugiau, prijungtoje civilinėje byloje 2-447-466/2016 yra Bendrijos dokumentai (2011-12-16 Bendrijos prašymas su priedais - Bendrijos 2011-12-15 protokolu, ir 2013-10-21 Bendrijos prašymas su priedais – Bendrijos 2013-03-28 protokolo išrašu, kuriuose Bendrija pateikia duomenis apie pastate ( - ), Vilnius, vartotojus ir jų valdomų patalpų šildymo būdus, plotus, reikalingus pastate suvartotai šilumai paskirstyti.

437.

44Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad apeliacinis skundas grindžiamas bendro pobūdžio teiginiais nenurodant teisnių argumentų pagrindžiančių teismo sprendimo dalies neteisėtumą. Ankstesnėse bylose nebuvo tirti Vilniaus Šilumos tinklų 1999-11-26 išduotos techninės sąlygos Nr. 99-197-08 ir pasas, ( - ), Vilniuje šildymo sistemos aprašas, ( - ), Vilnius „Šildymo ir karšto vandens sistemos Priežiūros žurnalas iš kurio matyti, kad 2011-04-18 „Atjungtas šildymas“, 2011-09-08 „Atlikta š. p. ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai“, 2011-10-18 „Pajungta šildymas iš ..“. 2011-09-08 pastato ( - ), Vilniuje centrinio šildymo iš centralizuotų sistemų plotas buvo 2073,65 kv. m. Išnagrinėtose bylose ieškovas sąmoningai nebuvo pateikęs teisėto prijungimo prie centrinio šildymo iš centralizuotų sistemų dokumentų. Ankstesni teismų sprendimai priimti netinkamai realizavus teisę į gynybą ir tik vertinant kadastro duomenis. Todėl, apeliantė ir toliau bando klaidinti apeliacinės instancijos teismą ir nurodo, kad ankstesnėse bylose tirti kadastro bylos duomenys turi galutinę reikšmę lyginant su projektine pastato dokumentacija vertinant patalpų šildymo būdą.

45VI.

46Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

478.

48Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

49Dėl bylos faktinių aplinkybių

509.

51Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui ( - ), (patalpai nesuteiktas pilnas adresas) priklauso paveldėta iš V. S. 433,49 kv.m. ploto negyvenamoji patalpa- kavinė, unikalus Nr. ( - ) (Objektas-1). Nekilnojamojo turto registro duomenimis šį objektą sudaro rūsio patalpos nuo R-1 iki R-7, R-16, R-17 ir pirmo aukšto patalpos nuo 1-2 iki 1-1-7, nuo 1-21 iki 1-25. Šios patalpos pagal 2014-08-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, suformuotos sujungimo būdu, paskirtis komercinei veiklai, kas suponuoja išvada, jog patalpos yra šildomos, tačiau nėra jokios informacijos apie šių patalpų šildymo būdą.

5210.

53Atsakovui ( - ), Vilniuje nuosavybės teise taip pat priklauso 319,56 kv.m. komercinės paskirties negyvenamoji patalpa - parduotuvė su administracinėmis patalpomis. VĮ Registrų centras duomenimis šios patalpos buvo suformuotos sujungus dvi patalpas: unikalus Nr. ( - ) (157,95 kv.m.) ir ( - ) (165,73 kv.m.). Šios abi patalpos buvo šildomos iš centralizuotų sistemų, o 2014m. atlikus paprasto remonto darbus, nuo 2014-11-20 įregistruotas vietinis centrinis šildymas.

54Dėl skolos už šilumos energiją

5511.

56Ieškovas atsakovo prievolę mokėti už šilumos energiją sieja su pastatui ( - ), Vilniuje unikalus Nr. ( - ) (2E3p) tiekiamu centriniu šildymu iš centralizuotų sistemų, nurodo, kad už pastate esančios parduotuvės patalpų šildymą yra susiformavusi 5077,89 EUR skolą ir 6771,65 EUR skola už kavinės patalpas per laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2018-01-31. Nagrinėjamoje dalyje nustatyta, kad pastate ( - ), Vilniuje yra įvadinis šilumos skaitiklis, skirtas centralizuotai teikiamos šilumos energijos kiekiui tiekiamam pastatui unikalus Nr. ( - ) (2E3p) fiksuoti. Nurodytame pastate atsakovui priklauso komercinės paskirties patalpos, kuriose Objekte -1 (pirmo aukšto buvusio buto patalpos) ir Objekte-2 sujungiant patalpas unikalus Nr. ( - ) (157,95 kv.m.) ir ( - ) (165,73 kv.m.) buvo tiekiamas šildymas iš centralizuotų sistemų. Atsakovas, nesutikdamas apmokėti ieškovo reikalaujamą skolą, įrodinėjo, jog ieškovas jokių paslaugų atsakovui nesuteikė ir ieškovas neįrodė, jog ginčo laikotarpiu patalpos buvo šildomos, šilumą tiekiant centralizuota šildymo sistema.

5712.

58Šios bylos kontekste pažymėtina, kad ne ieškovui, bet atsakovui kyla pareiga įrodyti jog teisės aktų nustatyta tvarka yra baigtos atsakovui priklausančiose patalpose šildymo sistemos atjungimo nuo bendros pastato šildymo sistemos procedūros. Projektavimo sąlygų dėl šildymo sistemos įrengimo išdavimas nepatvirtina teisėto atsijungimo nuo centralizuotų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Siekiant atlikti visus būtinus šildymo sistemos pertvarkymo (atsijungimo) veiksmus iš vartotojo reikalaujama laikytis Statybos įstatymą įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų reikalavimų (STR 1.05.01:2017, STR1.07.01:2010). Statinio bendrųjų, atskirųjų vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas ir šalinimas priskiriamas statinio paprastajam remontui. Ketinant atlikti paprastąjį statinio remontą, pagal nustatytus reikalavimus turi būti rengiamas ketinamo atlikti paprastojo remonto aprašas ar projektas. Pagal šiuo metu galiojančias teisės normas parengtas aprašas ir jo sprendiniai turi būti suderinti su Valstybine energetikos inspekcija. Namo atskirų patalpų šildymo įrenginių atjungimo nuo bendros namo šildymo sistemos darbai užbaigiami surašius deklaraciją (aktą) apie statybos užbaigimą. Deklaracijos kopija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos surašymo turi būti pateikta atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui. Ši deklaracija (aktas) ir patikslinta kadastro duomenų byla yra nekilnojamojo turto registro duomenų pakeitimo pagrindas. Teisėto atsijungimo nuo centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo momentu laikytinas šio fakto įregistravimas Nekilnojamojo turto registre.

5913.

60Sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė ieškovui pareigą įrodinėti aplinkybę, kad atsakovo patalpose buvo suprojektuotas šildymas, ar kad atsakovas savavališkai atsijungė nuo centrinio šildymo sistemos.

6114.

62Pirmosios instancijos teismas visiškai nenustatė skolos pagrįstumo Objekto -1 (kurio unikalus Nr. ( - )). Kaip minėta aukščiau dalis šių patalpų, esančių pirmame aukšte buvusio buto patalpos buvo šildomos iš centralizuotų tinklų. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą šiose patalpose nenurodytas joks komercinės paskirties patalpų šildymo būdas. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas šioje byloje įrodė, kad turi pareigą atsakovui skaičiuoti mokesčius. 2016 metų civilinėje byloje, pateikti ( - ) namo bendrijos dokumentai, iš kurių matyti, kad pastate ( - ), Vilniuje bendrijos 2011-12-15 susirinkimo metu buvo sprendžiamas, be kita ko, klausimas dėl sutarties su šilumos tinklais sutarties pasirašymo klausimas, kuriuo buvo nutarta pasirašyti sutartis dėl šilumos tiekimo su UAB „Vilniaus energija“ (ieškovas yra šios įmonės turto ir reikalavimo teisių perėmėjas) kiekvienai įmonei atskirai savo vardu. 2013-03-28 bendrijos susirinkime buvo sprendžiamas klausimas dėl ( - ) patalpų šildymo būdo parinkimo, derinami plotai, reikalingi pastate suvartotai šilumai paskirstyti. Į susirinkimo protokolą įtraukti patalpų savininkai, įskaitant ir atsakovo motiną su jos turėtomis kavinės patalpomis (433,49 kv. m. ploto) , taip pat atsakovas su jo turimomis parduotuvės patalpomis (lentelėje nurodyti iki dviejų patalpų sujungimo buvę plotai 157,95 kv. m. ir 165,73 kv. m.). Susirinkime visi patalpų savininkai vienbalsiai nutarė patvirtinti mokesčių skaičiavimo nustatymo metodiką ir pastato patalpų plotų lentelę. Taigi visiškai sutiktina su ieškovo apeliaciniu skundu, kad šiuose bendrijos dokumentuose atsakovo patalpos buvo nurodytos kaip šildomos iš centralizuotų pastato šildymo sistemų bei šiuose dokumentuose nurodytas bendrijos Šilumos ūkio įstatymo 32 str., 12 str. 2 d. nustatyta tvarka pasirinktas šilumos paskirstymo būdas pastatui ( - ). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovui priklausančios patalpos buvo prijungtos prie centralizuotų šildymo sistemų, nes kitu atveju patalpos nebūtų buvę įtrauktos į bendrijos patalpų sąrašą, kurioms taikytinas šildymo metodas.

6315.

64Byloje nustatyta, kad Objekto-2 (kurio unikalus Nr. ( - )) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytas šildymo būdas – „vietinis centrinis šildymas”. Šis įrašas pagal teisės aktų reikalavimus Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 2014-11-18. Šioje patalpoje skola už šilumą priskirtą laikotarpiu nuo 2014-10-01 iki 2014-11-18 sudaro 200,99 Eur. Atsakovas šios skolos nėra padengęs, todėl turi prievolę mokėti ieškovui.

6516.

66Energijos tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už visą energijos kiekį, kurį pateikė vartotojui. Pateiktos ir suvartotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis ar kitu sutartyje numatytu būdu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.385 straipsnis). Pagal CK 6.388 straipsnį, abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisus. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam vartotojui.

6717.

68Pastate, ( - ), Vilniuje, suvartotos šilumos energijos kiekis namo šilumos vartotojams yra paskirstomas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19 patvirtintą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 taisykles (nuo 2017-08-01 ir šiuo metu pagal Komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. O3-183 patvirtinto Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 taisykles). Pastate suvartotas šilumos kiekis apskaitomas šilumos apskaitos prietaisu – įvadiniu šilumos skaitikliu. Visi mokesčiai už suvartotą šilumos energiją skaičiuojami remiantis šio įvadinio skaitiklio parodymais. Kadangi atsakovas už jam patiektą šilumos energiją pilnai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad jis netinkamai vykdė teisės aktų nustatytą pareigą mokėti už suvartotą energiją.

6918.

70Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2018-01-31 susidariusią 6771,65 eurų skolą už kavinės patalpas, taip pat 5077,89 EUR skolą už parduotuvės patalpas. Atsakovas iš esmės neigė savo įsiskolinimą, dėl to, kad jam ieškovo paslaugos nebuvo teikiamos, tačiau ieškovo pateiktų paskaičiavimų neginčijo. Teismas, atsižvelgdamas į nutarties 15 punkte nustatytas aplinkybes, daro išvada, jog ieškinys yra įrodytas 6771,65 Eur dalyje dėl Objekto-1 ir 200,99 Eur dalyje dėl Objekto-2. Kadangi atsakovas nevykdė prievolės atsiskaityti su ieškovu už suteiktą šilumos energiją, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo ieškinyje nurodytą įsiskolinimą tenkintinas 6972,64 EUR dalyje (CK 6.1, 6.38, 6.245 straipsniai).

7119.

72CK 6.261 straipsnis numato, jog skolininkas praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato 5 procentų dydžio metines palūkanas tarp fizinių asmenų, jeigu sutartis nenustato kitokio dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteisiamos už laikotarpį nuo 2017-05-01 iki 2018-02-26 288,46 EUR palūkanų.

7320.

74CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą 7261,10 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 1 dalis).

75Dėl bylinėjimosi išlaidų

7621.

77CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šio straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

7822.

79Bylos nagrinėjimo metu pirmos instancijos teisme ieškovas patyrė 281,16 EUR bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas patyrė 276,00 EUR žyminio mokesčio už apeliacinį skundą išlaidų, viso 557,16 EUR. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovo ieškinys patenkintas 61 proc. dalyje, todėl ieškovo patirtos išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai CPK 93 straipsnio 2 dalis).

80Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

81Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti dalyje.

82Priteisti ieškovui AB „Vilniaus šilumos tinklai“, į. k. 124135580, iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) 6972,64 EUR skolą, 288,46 EUR palūkanų, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (7261,10 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-03-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 339,87 EUR bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. S. 11 849,54 eurų skolą... 7. 2.... 8. Energetikos įmonė (iki 2017-03-29 Vilniaus energija, o nuo 2017-03-30... 9. 3.... 10. Nagrinėjamu atveju Objekto-1 ir Objekto-2 šilumos / karšto vandens... 11. 4.... 12. Atsakovas A. S. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas turėjo pateikti... 13. 5.... 14. Trečiajam asmeniui Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - ), Vilnius bendrijai... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 1.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. sprendimu ieškinį... 19. 2.... 20. Teismas nurodė, jog atsakovas pateikė įrodymus – Nekilnojamojo turto... 21. 3.... 22. Teismas pažymėjo, jog nors teismai anksčiau priteisė skolą iš atsakovo... 23. 4.... 24. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovo patalpose... 25. 5.... 26. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas įrodė, kad neturi prievolės mokėti... 27. III.... 28. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. 6.... 30. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 31. 6.1.... 32. Teismas pažeidė įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles,... 33. 6.2.... 34. Analizuodamas faktines aplinkybes Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog... 35. 6.3.... 36. Patalpos, kurios unikalus Nr. ( - ) Nekilnojamojo turto registro centrinio... 37. 6.4.... 38. 2016-03-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime ir Vilniaus apygardos... 39. 6.5.... 40. Atsakovas, būdamas patalpų savininkas ir viso pastato ( - ), Vilnius... 41. 6.6.... 42. Bendrija 2017-09-06 pateikė raštą, kuriame nurodyta, „Bendrijos žiniomis,... 43. 7.... 44. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo pirmos instancijos teismo... 45. VI.... 46. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 47. 8.... 48. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 49. Dėl bylos faktinių aplinkybių... 50. 9.... 51. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui ( - ), (patalpai nesuteiktas pilnas... 52. 10.... 53. Atsakovui ( - ), Vilniuje nuosavybės teise taip pat priklauso 319,56 kv.m.... 54. Dėl skolos už šilumos energiją... 55. 11.... 56. Ieškovas atsakovo prievolę mokėti už šilumos energiją sieja su pastatui (... 57. 12.... 58. Šios bylos kontekste pažymėtina, kad ne ieškovui, bet atsakovui kyla... 59. 13.... 60. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas... 61. 14.... 62. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenustatė skolos pagrįstumo Objekto... 63. 15.... 64. Byloje nustatyta, kad Objekto-2 (kurio unikalus Nr. ( - )) Nekilnojamojo turto... 65. 16.... 66. Energijos tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už visą energijos kiekį,... 67. 17.... 68. Pastate, ( - ), Vilniuje, suvartotos šilumos energijos kiekis namo šilumos... 69. 18.... 70. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki... 71. 19.... 72. CK 6.261 straipsnis numato, jog skolininkas praleidęs piniginės prievolės... 73. 20.... 74. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 76. 21.... 77. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 78. 22.... 79. Bylos nagrinėjimo metu pirmos instancijos teisme ieškovas patyrė 281,16 EUR... 80. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 81. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą panaikinti ir... 82. Priteisti ieškovui AB „Vilniaus šilumos tinklai“, į. k. 124135580, iš...