Byla 3K-3-168/2012

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Norkūno ir Prano Žeimio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Mechanika“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mechanika“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo nutraukta, avanso grąžinimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo pagal ieškinį – uždaroji akcinė bendrovė „Nordea Finance Lithuania“, taip pat pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ priešieškinį ieškovui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“, atsakovui UAB „Nordea Finance Lithuania“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir reikalavimo perleidimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje nustatyta, kad 2005 m. lapkričio 4 d. ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ ir atsakovas UAB „Mechanika“ sudarė rangos sutartį Nr. 35/306 (toliau – rangos sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo pagaminti, sumontuoti ir perduoti ieškovui ožinį kraną su magnetine traversa (toliau – kranas), o ieškovas įsipareigojo už kraną sumokėti atsakovui 2 242 000 Lt.

62006 m. gegužės 9 d. ieškovas, atsakovas ir trečiasis asmuo sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 20051074 (toliau – ir pirkimo–pardavimo sutartis). Ieškovas šioje sutartyje yra lizingo gavėjas, atsakovas – pardavėjas, trečiasis asmuo – pirkėjas. Šia sutartimi atsakovas įsipareigojo parduoti trečiajam asmeniui ožinį kraną su magnetine traversa, kurį buvo įsipareigojęs pagaminti ir sumontuoti pagal rangos sutartį, perduodant kraną valdyti ir naudoti ieškovui, o trečiasis asmuo įsipareigojo sumokėti atsakovui už kraną 2 242 000 Lt. Ieškovas ir trečiasis asmuo 2006 m. gegužės 9 d. sudarė finansinės nuomos sutartį Nr. 20051074, kuria trečiasis asmuo – lizingo davėjas – perdavė kraną ieškovui – lizingo gavėjui.

7Kranas buvo perduotas ieškovui, kuris jį eksploatavo nuo 2006 m. rugsėjo 4 d. iki 2007 m. balandžio 28 d. Krano eksploatavimą ieškovas nutraukė gavęs VšĮ ,,TUV technika“ išvadą, kad krano dėl jo trūkumų eksploatuoti nerekomenduojama. Ieškovas 2007 m. gegužės 5 d. raštu pranešė atsakovui, kad dėl krano trūkumų, kurie nebuvo pašalinti, ieškovas negali naudoti krano pagal paskirtį, todėl nuo 2007 m. birželio 5 d. atsisako pirkimo–pardavimo sutarties. Trečiasis asmuo 2007 m. gegužės 21 d. raštu sutiko, kad ieškovas nutrauktų pirkimo–pardavimo sutartį, taip pat nurodė, kad sutinka perleisti ieškovui savo teises ir pareigas pagal pirkimo–pardavimo sutartį po to, kai ieškovas grąžins trečiajam asmeniui sumokėtą avansą už kraną bei atlygins patirtus nuostolius. Trečiasis asmuo 2007 m. liepos 3 d. raštu informavo atsakovą, kad nuo 2007 m. birželio 6 d. perleido ieškovui savo teises ir pareigas pagal pirkimo–pardavimo sutartį.

8Ieškovas prašė: 1) pripažinti 2006 m. gegužės 9 d. trečiojo asmens UAB „Nordea Finance Lithuania“, atsakovo UAB „Mechanika“ ir ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ sudarytą pirkimo– pardavimo sutartį Nr. 20051074 nutraukta nuo 2007 m. gegužės 5 d.; 2) priteisti iš atsakovo 1 345 200 Lt avansą; 3) priteisti iš atsakovo 106 123,57 Lt nuostolių atlyginimą; 4) įpareigoti atsakovą pasiimti ožinį kraną su magnetine traversa iš atsakovo teritorijos; 5) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį grindė sutarties 7.1.2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktu.

10Priešieškiniu atsakovas prašė: 1) pripažinti 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 20051074 nutraukimą neteisėtu; 2) pripažinti negaliojančiu UAB „Nordea Finance Lithuania“ reikalavimo perleidimą ieškovui pagal 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 20051074.

11Atsakovas nurodė, kad krano trūkumai yra ištaisomi, tai yra nustatyta ekspertizės akte. Šių trūkumų ištaisymo kaina yra 49 894,24 Lt, palyginus su krano verte, tikslinga krano trūkumus taisyti. Taigi nebuvo pagrindo nutraukti pirkimo–pardavimo sutarties.

12Trečiasis asmuo UAB „Nordea Finance Lithuania“ ieškinį prašė tenkinti, o priešieškinį atmesti iš esmės tais pačiais motyvais, kaip ir ieškovas.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimu: 1) pripažino 2006 m. gegužės 9 d. UAB „Mechanika“, UAB „Nordea Finance Lithuania“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“ sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 20051074 nutraukta nuo 2007 m. gegužės 5 d.; 2) priteisė iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ naudai 1 345 200 Lt avansą, sumokėtą pagal 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo–pardavimo sutartį, 106 123,57 Lt nuostoliams atlyginti, tai pat bylinėjimosi išlaidas; 3) įpareigojo atsakovą UAB „Mechanika“ per trisdešimt dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsiimti iš ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos ožinį kraną su magnetine traversa; 4) atsakovo UAB „Mechanika“ priešieškinį atmetė; 5) priteisė iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ naudai 23 996,08 Lt bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovo UAB „Mechanika“ trečiojo asmens UAB „Nordea Finance Lithuania“ naudai – 3299,87 Lt bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovo UAB „Mechanika“ valstybės naudai – 91,50 Lt pašto išlaidų.

15Teismas vadovavosi tuo, kad pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą pirkėjas, nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą, turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Pirkimo–pardavimo sutarties 7.1.2 punkte taip pat nustatyta, kad ši sutartis bus laikoma nutraukta, jei pardavėjo pristatytos prekės neatitiks kokybės reikalavimų ir pirkėjas reikalaus nutraukti sutartį.

16Teismas iš krano techninės ekspertizės, eksperto paaiškinimų padarė išvadas, kad kranas turi trūkumų, dėl kurių jis negali būti eksploatuojamas. Aplinkybė, kad kraną Technikos priežiūros tarnyba pripažino tinkamu naudoti 2006 rugsėjo 4 d. patikrinimo metu, nepaneigia ekspertizės išvadų ir kitų įrodymų apie krano trūkumus. Teismas taip pat pažymėjo, kad ekspertizės akte nurodyta, jog yra krano bėgio kelio, kurį įrengė ieškovas, defektų: bėgių aukščio nukrypimas, betoninio pagrindo defektas. Ekspertas paaiškino, kad krano ratų netolygiam susidėvėjimui įtakos turi tiek krano kelio defektai, tiek netinkama ratų geometrija. Kad krano kelio defektai būtų turėję įtakos kitų krano trūkumų atsiradimui, ekspertizės akte nenustatyta, tokių įrodymų nepateikė ir atsakovas. VšĮ ,,TUV technika“ 2007 m. balandžio 13 d. akte nustatytos tos pačios aplinkybės kaip ir ekspertizės akte: krovinių vežimėlio kelio ir ratų, krano važiavimo ratų trūkumai, dėl kurių krano eksploatuoti nerekomenduojama. VšĮ ,,TUV technika“ 2007 m. balandžio 4 d. raštas nepaneigia 2007 m. balandžio 13 d. akte padarytų išvadų, šiame rašte tik teigiama, kad išsami krano techninės būklės ekspertizė nebuvo atlikta, tačiau buvo nustatyta faktiška krano būklė, t. y. kad kraną reikia remontuoti.

17Teismas nustatė, kad kraną ieškovas įsigijo ūkinei veiklai vykdyti ir pajamoms gauti (kranu naudojosi ieškovo dukterinė įmonė). Negalėdamas naudotis kranu nuo 2007 m. balandžio 28 d., ieškovas sudarė sutartį dėl naujo krano gamybos su kita įmone, kranas pagal sutarties sąlygas jau yra baigiamas pagaminti. Nors atsakovas nurodė, kad ieškovas kraną eksploatavo daugiau kaip 1000 valandų, intensyviai, tačiau nepateikė įrodymų, kad ieškovas pažeidė krano eksploatavimo sąlygas. Atsakovas bandė taisyti krano trūkumus, tačiau šie nebuvo ištaisyti, ieškovas ir toliau reiškė atsakovui pretenzijas dėl krano trūkumų. Prieš pranešdamas atsakovui apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą, ieškovas kreipėsi dėl krano trūkumų ištaisymo į AB „Klaipėdos kranai“ ir UAB „Mažeikių strėlė“, tačiau šios įmonės dėl didelės darbų apimties atsisakė ištaisyti trūkumus. Teismas konstatavo, kad atsakovo darbuotojai turėjo galimybę patekti į teritoriją, kurioje yra kranas, ir taisyti krano trūkumus.

18Teismas padarė išvadą, kad netinkamos kokybės krano pardavimas šiuo atveju yra esminis pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimas, ieškovas tinkamai informavo atsakovą apie krano kokybės trūkumus (CK 6.348 straipsnio 1 dalis), todėl turėjo pagrindą atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties.

19Trečiasis asmuo nuo 2007 m. birželio 6 d. perleido ieškovui savo reikalavimus į atsakovą, kylančius iš pirkimo–pardavimo sutarties, todėl pagal CK 6.573 straipsnio 1 dalį lizingo gavėjas turi teisę pareikšti tiesiogiai pirkėjui visus reikalavimus, atsirandančius iš lizingo dalyko pirkimo–pardavimo sutarties.

20Teismas nustatė, kad už kraną ieškovas sumokėjo atsakovui 672 600 Lt avansą, taip pat ieškovas grąžino trečiajam asmeniui atsakovui sumokėtą 672 600 Lt avansą. Ieškovas pagal finansinio lizingo sutarties 3.5 punktą sumokėjo trečiajam asmeniui 15 702,97 Lt palūkanas, pagal 3.4 punktą – 24 819,24 Lt išlaidas, susijusias su pirkimo–pardavimo sutarties vykdymu. Teismas priteisė šias sumas ieškovui iš atsakovo. Teismas padarė išvadą, kad prašoma priteisti 65 601,36 Lt suma yra delspinigiai už pirkimo–pardavimo sutarties 4.3 punkto pažeidimą (pirkimo–pardavimo sutarties 6.4.1 punktas). Pirkimo–pardavimo sutartimi buvo susitarta, kad atsakovas mokės delspinigius, jei pažeis nustatytus krano pristatymo terminus, t. y. buvo susitarta, kad atsakovas atlygins sutartyje nustatyto dydžio nuostolius (delspinigių pavidalu), jei ieškovas negalės nuo sutartyje nustatyto termino naudotis kranu. Ieškovas nuo 2007 m. balandžio 28 d. dėl atsakovo kaltės negali naudotis kranu, todėl atsakovas turi sumokėti ieškovui 65 601,36 Lt delspinigių (CK 6.71 straipsnis).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą pakeitė: 1) panaikino sprendimo dalį, kuria ieškovui iš atsakovo priteista 106 123,57 Lt nuostolių atlyginimo, dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Mechanika“ 15 702,97 Lt nuostolių atlyginimo; 2) panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovo naudai priteista 23 996,08 Lt bylinėjimosi išlaidų; 3) priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 47 272,54 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegija kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

22Dėl nustatytų krano kokybės pažeidimų pobūdžio ir galimybės kraną eksploatuoti teisėjų kolegija sprendė, kad, vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarime, priimtame civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004, išdėstytu išaiškinimu, šalių sutarties pažeidimas yra esminis, nes sutarties šalis (ieškovas) negavo to, ko tikėjosi pagal sutartį, nusipirkto daikto (krano) negali naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį, gauti iš to atitinkamą naudą, todėl turi teisę pasinaudoti vienu iš CK 6.334 straipsnio 1 dalyje numatytų savo teisių gynybos būdų – grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties.

23Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovo ieškinio reikalavimai buvo grindžiami ne pardavėjo (UAB ,,Mechanika“) prievolės pristatyti prekę konkrečiu termino pažeidimu, bet netinkamu pareigos užtikrinti prekės kokybę vykdymu. Dėl šios priežasties nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo priteisti delspinigius remiantis sutarties 4.3 ir 6.4.1 punktuose nurodytomis sąlygomis. Nėra pagrindo ieškovo prašomos 65 601,36 Lt sumos priteisti ir jo nurodytu teisiniu pagrindu – CK 6.210 straipsnio 2 dalies norma, nes šioje teisės normoje numatytos palūkanos mokamos už termino įvykdyti piniginę prievolę pažeidimą, tačiau atsakovas piniginių prievolių pagal su ieškovu siejusius sutartinius santykius neturėjo, be to, ieškovo reikalavimų šioje byloje pagrindas nėra prievolių įvykdymo terminų praleidimas.

24III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

25Kasaciniu skundu atsakovas prašo teismų nutartį ir sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinio dalį dėl 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančia patenkinti arba bylos dalį grąžinti apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo; perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, priteisti atsakovo kasaciniame teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

261. Teisėjų kolegija ginčo santykiui turėjo taikyti CK 6.333 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pardavėjo sutartinė atsakomybė dėl pirkėjui perduotų daiktų trūkumų kyla tuo atveju, kai tokie trūkumai atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Pirkėjui perduotų daiktų trūkumai turi būti pardavėjo sutartinių prievolių pažeidimo (netinkamo vykdymo) padarinys. Jeigu daiktų trūkumų priežastis yra ne pardavėjo veiksmai, o pirkėjo ar trečiųjų asmenų netinkami veiksmai, tai šios teisės normos pagrindu pardavėjas negali būti atsakingas už konstatuotus daiktų trūkumus.

27Teisėjų kolegija netinkamai kvalifikavo ginčo teisinį santykį, nevisapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus. Iš byloje esančių įrodymų – teismo paskirtos Krovinių kėlimo krano techninės ekspertizės 2008 m. kovo 21 d. protokolo Nr. E9-10/17-2008, teismo 2008 m. spalio 1 d. posėdyje apklausto eksperto A. B. paaiškinimų, teisėjų kolegijos paskirtos papildomos Krovinių kėlimo krano techninės ekspertizės 2011 m. vasario 21 d. protokolo Nr. E2-10-2011 – matyti, kad dėl ožinio krano su magnetine traversa trūkumų (tam tikros jų dalies) atsiradimo taip pat kaltas ieškovas, nes šio daikto trūkumai atsirado po daikto perdavimo ieškovui dėl to, kad daiktas buvo ieškovo netinkamai naudojamas. Teisėjų kolegija ginčo santykį privalėjo kvalifikuoti pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta, kad pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už tuos pirkėjui perduoto daikto trūkumus, kurie atsirado po daikto perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo taisykles.

282. Teisėjų kolegija ieškovo veiksmus privalėjo teisiškai įvertinti CK 6.38 straipsnio 3 dalies, 6.200 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų požiūriu. CK 6.38 straipsnio 3 dalyje, 6.200 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta sutarties šalių pareiga vykdyti prievoles kuo ekonomiškiau ir bendradarbiauti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011; 2011 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2011). Kasacinio skundo 1 punkte nurodyti byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ne visi krano trūkumai priežastiniu ryšiu susiję vien su atsakovo veiksmais. Dalis šių trūkumų atsirado dėl ieškovo veiksmų, inter alia CK 6.38 straipsnio 3 dalyje, 6.200 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos bendradarbiavimo pareigos nevykdymo. Teisėjų kolegija nenustatinėjo, kokią įtaką krano naudojimas darė krano kokybei, pirkimo–pardavimo sutarties tikslui. Ieškovo veiksmai turėjo būti teisiškai įvertinti kaip eliminuojantys galimybę atsakovui taikyti CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintą priemonę, nes krano trūkumų atsirado dėl abiejų pirkimo–pardavimo sutarties šalių padarytų sutarties ir CK nuostatų pažeidimų. Aplinkybė, kad dėl pirkėjui perduoto daikto trūkumų kaltas tiek pardavėjas, tiek pirkėjas, negali būti teisiškai kvalifikuojama nei kaip CK 6.217 straipsnyje apibrėžtas esminis sutarties pažeidimas, nei kaip CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta būtinoji sąlyga taikyti įtvirtintą pirkėjo teisių gynimo priemonę.

293. Teisėjų kolegija neteisingai taikė CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas. Kasacinis teismas, 2010 m. vasario 1 d. nutartimi grąžindamas apeliacinės instancijos teismui bylos dalį nagrinėti iš naujo, nurodė, kokius fakto klausimus būtina išspręsti. Apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, kasacinio teismo nurodytų klausimų tinkamai taip ir neišsprendė, pažeisdamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 362 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Remiantis byloje surinktuose įrodymuose – VšĮ ,,TUV technika“ 2007 m. liepos 4 d. pažymoje, teismo paskirtos Krovinių kėlimo krano techninės ekspertizės 2008 m. kovo 21 d. protokole Nr. E9-10/17-2008, teismo 2008 m. spalio 1 d. posėdyje apklausto eksperto A. B. paaiškinimuose, papildomos Krovinių kėlimo krano techninės ekspertizės 2011 m. vasario 21 d. protokole Nr. E2-10-2011 – esančiais duomenimis, teisėjų kolegijai buvo pakankamas pagrindas spręsti, kad krano trūkumus įmanoma pašalinti, tokių trūkumų šalinimas būtų protingas, pašalinus esančius trūkumus, kranas gali būti naudojamas pagal jo paskirtį. Tai reiškia, kad CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytas išimtinis pirkėjo teisių gynimo būdas negalėjo būti taikomas, nes pagal bylos duomenis yra sąlygos pirkėjo teises ginti kitu – CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu – būdu. CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktas šiuo atveju negalėjo būti taikomas ir dėl to, kad krano trūkumai negali būti vertinami kaip esminis pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimas, nes šios sutarties tikslas nepasiektas iš esmės dėl abiejų sutarties šalių veiksmų. Ginčo situacija negali būti kvalifikuojama pagal CK 6.217 straipsnį kaip esminis sutarties pažeidimas, nes pagal CK 6.206 straipsnį viena sutarties šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba dėl kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Ieškovas negavo to, ko tikėjosi, pirkimo–pardavimo sutartimi nusipirkęs kraną, ne tik dėl to, kad jam kranas buvo perduotas su trūkumais, o dėl to, kad jis tą kraną naudojo netinkamai, laiku neinformuodamas atsakovo apie sutarties vykdymui reikšmingas aplinkybes.

30Teismai tiesmukai aiškino ir taikė CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatą, pagal kurią pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir teisę grąžinti sumokėtą kainą. Ieškovas kraną naudojo nuo 2006 m. rugsėjo 4 d. iki 2007 m. balandžio 28 d., beveik aštuonis mėnesius kranas faktiškai buvo eksploatuojamas 1000 val., tai, pasak eksperto, sudaro 10–15 proc. visų krano resursų. Pardavėjas šiam daiktui sutartimi davė aštuoniolikos mėnesių garantiją, taigi kranas buvo naudojamas 44 proc. jo naudojimui pardavėjo nustatyto garantinio termino. Taigi jis negali būti grąžinamas atsakovui, kaip pardavėjui, tokios būklės, kokios jis ieškovui atsakovo buvo perduotas 2006 m. rugsėjo 4 d. Dėl to teismų sprendimas nepagrįstai ir nesąžiningai pablogina atsakovo ir pagerina ieškovo padėtį. Krano grąžinimo atveju atsakovo pareiga sugrąžinti ieškovui pagal šią sutartį sumokėtą avansą turėtų būti mažinama ta apimtimi, kiek yra pablogėjusi krano būklė dėl jo naudojimo.

31Be to, ieškovas kraną naudojo savo ūkinėje–komercinėje veikloje, gaudamas iš to pajamas (pelną). Įpareigojus atsakovą grąžinti ieškovui visą pagal pirkimo–pardavimo sutartį sumokėtą pinigų sumą ir iš šios sumos neatskaičius ieškovo gauto pelno, yra pagrindas konstatuoti ieškovo nepagrįstą ir nesąžiningą praturtėjimą atsakovo sąskaita. Taigi teismai pažeidė CK 6.242 straipsnio nuostatas. Skundžiami teismų sprendimai šiuo požiūriu neatitinka ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtinto sąžiningumo principo, kuris reikšmingas teismui sprendžiant klausimą dėl restitucijos taikymo, siekiant nepažeisti šalių tarpusavio interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2011).

32IV. Atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

33Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo palikti nepakeistus Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

341. Dėl CK 6.333 straipsnio 3 dalies taikymo. CK 6.333 straipsnio 3 dalis gali būti taikoma visiškai ar iš dalies eliminuojant atsakovo atsakomybę tik tuo atveju, jeigu atsakovas įrodytų, kad daikto trūkumai atsirado po jo perdavimo ieškovui dėl to, kad ieškovas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Kasaciniame skunde cituojamo Krovinių kėlimo krano techninės ekspertizės 2008 m. kovo 21 d. protokole pavartotas teiginys, kad krano pakėlimo mechanizmo sistemos defektų priežastimi ,,galėjo būti“ krano perkrova eksploatavimo metu, reiškia tik prielaidą, bet ne įrodymą, kad būtent jo nurodyta priežastis yra krano pakėlimo mechanizmo sistemos defektų priežastis. Nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, neįrodyta, kad krano defektai būtų turėję įtakos krano defektų atsiradimui. Krovinių kėlimo krano techninės ekspertizės 2011 m. vasario 21 d. protokole teiginys, kad iš atskirų požymių matyti, jog kranas šešis mėnesius buvo eksploatuojamas aplaidžiai, buvo eksploatuojamas neatsižvelgiant į tai, kad dar nepašalinti defektai ir nebuvo gautas vietos techninės priežiūros tarnybos leidimas, kelia abejonių dėl jų pagrįstumo. 2008 m. kovo 21 d. protokole ekspertas teigia, kad kranas buvo eksploatuojamas daugiau kaip 1000 val., po to ilgai stovėjo nenaudojamas be tinkamos priežiūros, o 2011 m. vasario 21 d. protokole tas pats ekspertas teigia, kad kranas buvo šešis mėnesius aplaidžiai eksploatuotas. Byloje nenustatyta, kad ieškovas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles.

352. Dėl CK 6.38 straipsnio 3 dalies ir 6.200 straipsnio 2 dalies taikymo. Ieškovas stengėsi bendradarbiauti ir kooperuotis su atsakovu. Atsakovas neproduktyviai išnaudojo laiką, ieškovo papildomai suteiktą tinkamam sutarties vykdymui. Daugybėje byloje esančių įvairių specialistų išvadų konstatuojama, kad kranas turi trūkumų arba dėl nustatytų trūkumų netinkamas naudoti.

363. Dėl CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto taikymo. Galima sutikti, kad apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, kasacinio teismo nurodytų klausimų tinkamai neišsprendė, tačiau šis pažeidimas nesutrukdė teismui teisingai išspręsti bylą ir nėra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį.

37Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neturi galimybės krano suremontuoti, o atsakovas per pakankamai ilgą laiko tarpą nesugebėjo krano suremontuoti taip, kad jis būtų tinkamas naudoti, sąlygų pirkėjui ginti teises CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu būdu seniai nebėra. Ieškovas neturėjo kito pasirinkimo kaip atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą.

38Taikant restituciją ir atsižvelgus į krano nusidėvėjimą (15 proc. – 336 300 Lt), atsakovas turėtų būti įpareigotas grąžinti ieškovui ne 1 345 200 Lt sumokėto avanso, o 1 008 900 Lt. Tačiau teismas turėtų atsižvelgti į tai, kad ieškovo atsakovui sumokėtas avansas yra ieškovo pinigai, kuriais atsakovas neatlygintinai naudojosi ilgą laiką. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos 6 proc. metinės palūkanos. Gauta atsakovo naudas iš ieškovo pinigų naudojimo už laikotarpį iki šios atsiliepimo surašymo: 672 600 Lt x 6 proc. = 40 356 Lt palūkanų per metus; nuo pirmo mokėjimo praėjo šešeri metai – 40 356 Lt x 6 = 242 136 Lt; nuo antro mokėjimo praėjo ketveri su puse metų – 40 356 Lt x 4,5 = 181 602 Lt. Iš viso iš gauto 1 345 200 Lt avanso atsakovas gavo 423 738 Lt naudos.

39Atsiliepimu į kasacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Nordea Finance Lithuania“ prašo pašalinti UAB ,,Nordea Finance Lithuania“ iš šios civilinės bylos, kasacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

401. Dėl trečiojo asmens pašalinimo iš bylos. Lietuvos apeliacinio teismo sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-369/2009 kasatoriaus priešieškinio reikalavimai trečiajam asmeniui, kaip atsakovui pagal patiektą priešieškinį, buvo galutinai atmesti. Ši Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo dalis nebuvo apskųsta Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, kasacinis teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2010 nurodė, kad cesijos klausimai šioje byloje jau išspręsti, Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista. Dėl to tolimesnis šios bylos nagrinėjimas negali turėti įtakos trečiojo asmens teisėms ir pareigoms, egzistuoja pagrindas trečiąjį asmenį pašalinti iš šios bylos (CPK 47 straipsnio 5 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).

412. Dėl CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 6.217 straipsnio 2 dalies nuostatų. Kasatorius byloje nepaneigė aplinkybės, kad jo padarytas sutarties pažeidimas buvo esminis. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas turėjo teisę vienašališkai atsisakyti sutarties, ar galėjo pasinaudoti kitais CK 6.334 straipsnio 1 dalyje išvardytais teisių gynimo būdais. Krano įsigijimo sutartis buvo sudaryta 2006 m. gegužės 9 d. Apie krano trūkumus kasatoriui buvo žinoma sutarties sudarymo metu. Kasatorius, būdamas rūpestingas ir apdairus, turėjo imtis būdų pašalinti trūkumus. CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas pirkėjo teisių gynimo būdas nebūtų pakankamas apginti pirkėjo interesus, nes akivaizdu, kad kasatorius gali ir nepašalinti krano trūkumų.

423. Dėl CK 6.333 straipsnio 3 dalies nuostatų. Apeliacinės instancijos teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą apeliacine tvarka, nereikėjo aiškintis aplinkybės, kada atsirado parduoto krano trūkumų. Teismui tik reikėjo įvertinti padarytų sutarties pažeidimų mastą, todėl CK 6.333 straipsnio 3 dalis buvo neaktuali ginčo vertinimui. Be to, teismas nenustatė, kad esminiai krano trūkumai būtų atsiradę dėl pirkėjo padarytų pažeidimų, todėl teismui nebuvo pagrindo taikyti CK 6.333 straipsnio 3 dalį.

434. Dėl CK 6.38 ir 6.200 straipsnių nuostatų. Byloje nėra kilusio ginčo dėl sutarties šalių bendradarbiavimo pareigos pažeidimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose atsakovas nebuvo pateikęs įrodymų, kad ieškovas būtų pažeidęs šalių bendradarbiavimo pareigą, ankstesniuose procesiniuose dokumentuose taip pat nebuvo nurodęs šio pažeidimo. Šie kasatoriaus argumentai iš viso neturėtų būti vertinami, nes žemesnės instancijos teismai netyrė aplinkybių dėl sutarties šalių bendradarbiavimo pareigos pažeidimo.

44Teisėjų kolegija

konstatuoja:

45Dėl šalių santykių teisinio kvalifikavimo

46Šalys, ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ ir atsakovas UAB „Mechanika“, 2005 m. lapkričio 4 d. sudarė rangos sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti ožinį kraną su magnetine traversa, atlikti jo paleidimo–derinimo darbus ir perduoti kraną ieškovui pagal aktą, o ieškovas – už kraną sumokėti 2 242 000 Lt. Tai pagal šią sutartį šalis siejo rangos teisiniai santykiai (CK 6.644 straipsnio 1 dalis).

47Ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ susitarus su trečiuoju asmeniu UAB „Nordea Finance Lithuania“ dėl finansavimo, 2006 m. gegužės 9 d. sudaryta trišalė pirkimo–pardavimo sutartis dėl to paties atsakovo pagaminto krano pirkimo. Ieškovas šioje sutartyje yra lizingo gavėjas, atsakovas – pardavėjas, trečiasis asmuo – pirkėjas. Šia sutartimi atsakovas įsipareigojo parduoti trečiajam asmeniui ožinį kraną su magnetine traversa, kurį buvo įsipareigojęs pagaminti ir sumontuoti pagal rangos sutartį, perduodant kraną valdyti ir naudoti ieškovui, o trečiasis asmuo įsipareigojo sumokėti atsakovui už kraną 2 242 000 Lt. Taigi pagal šias teismų nustatytas aplinkybes sutarties šalis siejo jau pirkimo–pardavimo sutartiniai santykiai, todėl, sprendžiant ginčą, turi būti vadovaujamasi šių santykių teisiniu reglamentavimu.

48Dėl pirkėjo, įsigijusio netinkamos kokybės daiktą, teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo sąlygų

49Ieškovas savo teises gina remdamasis CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriame nustatyta, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Tai, kad parduotas kranas turėjo tam tikrų kokybės trūkumų, neneigia ir kasatorius. Kartu kasatorius teigia, kad krano kokybės trūkumai pašalintini, todėl tokios kokybės krano pardavimas nėra esminis sutarties pažeidimas. Taigi nagrinėjamu atveju būtina išsiaiškinti, kada nurodytoje įstatymo normoje, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, yra esminis sutarties pažeidimas, nes tik šiuo atveju pirkėjas įgyja teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą. Šios pirkėjo teisės, skirtingai nuo CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose įtvirtintų pirkėjo teisių, įgyvendinimas pardavėjui sukelia labiau neigiamus turtinius padarinius, nes pardavėjas turi grąžinti pirkėjui ne tik sumokėtą kainą, bet pardavėjui taip pat grąžinamas kokybės neatitinkantis daiktas, kuris nepataisytas ar kitaip iki tinkamos kokybės neatkurtas, negali būti realizuojamas kitam pirkėjui.

50Ar netinkamos kokybės daiktų perdavimas yra esminis sutarties pažeidimas, nustatoma remiantis CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais. Tokią išvadą padarė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje pirmą kartą išnagrinėjus šią bylą. Tai, kad reikia remtis šiais kriterijais, remdamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu, priimtu civilinėje byloje J. Z. v. UAB ,,Baldras” ir kt., bylos Nr. 3K-P-346/2004), išaiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB ,,Vindeva“ (UAB ,,Pajūrio birštva“ teisių perėmėjas) v. UAB ,,Vilpra“ BUAB ,,Edija“, byla Nr. 3K-3-146/2012. Teisėjų kolegija išaiškino, kad, sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagristai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių.

51Nagrinėjamoje byloje kasacinis teismas sutinka su formuojama teismų praktika taip pat šiais motyvais. CK 6.217 straipsnio, reglamentuojančio sutarties nutraukimą, 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai:

521) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato;

532) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės;

543) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo;

554) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje;

565) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

57Iš šios įstatymo normos struktūros ir turinio galima daryti išvadą, kad esminiu sutarties pažeidimu gali būti pripažintas bet kuris šios normos punkto pažeidimas ar kelių punktų pažeidimai. Esant bet kuriam iš šių pažeidimų (pažeidimams), sutartis gali būti nutraukta vienašališkai (CK 6.217 straipsnio 1 ir 4 dalys).

58Teismai konstatavo, kad kranas yra potencialiai pavojingas įrenginys. Taigi nukrypimai nuo jo kokybės reikalavimų gali turėti neigiamų padarinių ne tik jį naudojančiam subjektui, bet ir kitiems asmenims. Šios aplinkybės yra reikšmingos vertinant pirkėjo teisę pasirinkti CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisę pasirinkti atitinkamą savo teisių gynybos būdą.

59Teismai konstatavo, kad atsakovas ėmėsi priemonių šalinti ieškovo nurodytus trūkumus. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad jie nebuvo pašalinti, ir tai patvirtina ieškovo 2006 m. rugsėjo 29 d. pakartotinė pretenzija, fiksuojanti papildomus trūkumus, ir 2006 m. lapkričio 27 d. pretenzija. Teismai taip pat konstatavo, kad pagal ,,TUV technika“ specialistų 2007 m. balandžio 13 d. raštą dėl defektų eksploatuoti kraną nerekomenduojama. Apeliacinės instancijos teismas taip pat vertino Latvijos pramonės techninės saugos ekspertų sąjungos 2011 m. vasario 21 d. atliktos ekspertizės išvadą, eksperto A. B. paaiškinimus teisme, AB ,,Klaipėdos kranai“ ir UAB ,,Mažeikių strėlė“ raštus dėl krano kokybės priežasčių. Teismo išvados dėl krano trūkumų yra padarytos remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl kasacinis teismas jų kitaip nevertina (CPK 353 straipsnio 1 dalis), nes nenustatyta CPK įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo.

60Ieškovas nusipirkto krano negali naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį ir gauti iš to atitinkamą naudą. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, pagrįstai pripažino, kad ieškovas negavo to, ko tikėjosi gauti pagal sutartį, todėl turi teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu savo teisių gynybos būdų – grąžinti už kraną sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties. Tokia teismo išvada atitinka šios normos turinį ir nurodytą teismų formuojamą praktiką.

61Dėl ieškovo nepagrįsto praturtėjimo

62Kasatorius teigia, kad taikant restituciją ieškovas nepagrįstai praturtėjo, nes kraną naudojo savo ūkinėje–komercinėje veikloje, gaudamas iš to pajamas (pelną).

63Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas nurodo, kad jo sumokėtas atsakovui avansas yra ieškovo pinigai, kuriais atsakovas neatlygintinai naudojosi ilgą laiką ir iš 1 345 200 Lt avanso atsakovas gavo 423 738 Lt naudos. Taigi, teismai taikydami CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą pirkėjo teisių gynybos būdą, šalių tarpusavio interesų pusiausvyros nepažeidė.

64Dėl trečiojo asmens UAB „Nordea Finance Lithuania“ atsiliepimo

65Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme UAB „Nordea Finance Lithuania“ 2007 m. spalio 22 d. pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad yra trečiasis asmuo (T. 1, b. l. 153). Ši UAB kaip trečiasis asmuo dalyvavo 2007 m. spalio 22 d. teismo posėdyje (T. 1, b. l. 168). Apeliacine tvarka nustatytu laiku savo procesinės padėties neskundė. Taigi UAB „Nordea Finance Lithuania“ atsiliepime į kasacinį skundą nurodytas prašymas – pašalinti iš proceso dalyvių, atmestinas. Šis trečiojo asmens prašymas netenkintinas ir dėl to, kad jis pateiktas ne kasaciniame skunde.

66Dėl bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės instancijos teisme

67Trečiasis asmuo UAB „Nordea Finance Lithuania“ prašo priteisti jam 4566,51 Lt kasaciame teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad tos pačios advokatų kontoros advokatai dalyvavo nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, todėl bylos aplinkybės jiems buvo žinomos, trečiajam asmeniui iš atsakovo priteistina 1500 Lt išlaidų už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą.

68Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2012 m. balandžio 18 d. pažyma patvirtina, kad kasacinis teismas turėjo 41,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Jos valstybei priteistinos iš kasatoriaus (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

69Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

70Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

71Priteisti iš atsakovo UAB ,,Mechanika“, į. k. 144634612, trečiajam asmeniui UAB „Nordea Finance Lithuania“, į. k. 111667277, 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

72Priteisti iš atsakovo UAB ,, Mechanika“, į. k. 144634612, 41,30 Lt (keturiasdešimt vieną litą 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo į valstybės biudžetą.

73Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje nustatyta, kad 2005 m. lapkričio 4 d. ieškovas AB „Vakarų laivų... 6. 2006 m. gegužės 9 d. ieškovas, atsakovas ir trečiasis asmuo sudarė... 7. Kranas buvo perduotas ieškovui, kuris jį eksploatavo nuo 2006 m. rugsėjo 4... 8. Ieškovas prašė: 1) pripažinti 2006 m. gegužės 9 d. trečiojo asmens UAB... 9. Ieškovas teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį grindė sutarties 7.1.2... 10. Priešieškiniu atsakovas prašė: 1) pripažinti 2006 m. gegužės 9 d.... 11. Atsakovas nurodė, kad krano trūkumai yra ištaisomi, tai yra nustatyta... 12. Trečiasis asmuo UAB „Nordea Finance Lithuania“ ieškinį prašė tenkinti,... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 14. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimu: 1) pripažino 2006... 15. Teismas vadovavosi tuo, kad pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą... 16. Teismas iš krano techninės ekspertizės, eksperto paaiškinimų padarė... 17. Teismas nustatė, kad kraną ieškovas įsigijo ūkinei veiklai vykdyti ir... 18. Teismas padarė išvadą, kad netinkamos kokybės krano pardavimas šiuo atveju... 19. Trečiasis asmuo nuo 2007 m. birželio 6 d. perleido ieškovui savo... 20. Teismas nustatė, kad už kraną ieškovas sumokėjo atsakovui 672 600 Lt... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011... 22. Dėl nustatytų krano kokybės pažeidimų pobūdžio ir galimybės kraną... 23. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovo ieškinio reikalavimai buvo... 24. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 25. Kasaciniu skundu atsakovas prašo teismų nutartį ir sprendimą panaikinti ir... 26. 1. Teisėjų kolegija ginčo santykiui turėjo taikyti CK 6.333 straipsnio 3... 27. Teisėjų kolegija netinkamai kvalifikavo ginčo teisinį santykį,... 28. 2. Teisėjų kolegija ieškovo veiksmus privalėjo teisiškai įvertinti CK... 29. 3. Teisėjų kolegija neteisingai taikė CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto... 30. Teismai tiesmukai aiškino ir taikė CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto... 31. Be to, ieškovas kraną naudojo savo ūkinėje–komercinėje veikloje,... 32. IV. Atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 33. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo palikti nepakeistus Lietuvos... 34. 1. Dėl CK 6.333 straipsnio 3 dalies taikymo. CK 6.333 straipsnio 3 dalis gali... 35. 2. Dėl CK 6.38 straipsnio 3 dalies ir 6.200 straipsnio 2 dalies taikymo.... 36. 3. Dėl CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto taikymo. Galima sutikti, kad... 37. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neturi galimybės krano suremontuoti, o... 38. Taikant restituciją ir atsižvelgus į krano nusidėvėjimą (15 proc. – 336... 39. Atsiliepimu į kasacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Nordea Finance... 40. 1. Dėl trečiojo asmens pašalinimo iš bylos. Lietuvos apeliacinio teismo... 41. 2. Dėl CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 6.217 straipsnio 2 dalies... 42. 3. Dėl CK 6.333 straipsnio 3 dalies nuostatų. Apeliacinės instancijos... 43. 4. Dėl CK 6.38 ir 6.200 straipsnių nuostatų. Byloje nėra kilusio ginčo... 44. Teisėjų kolegija... 45. Dėl šalių santykių teisinio kvalifikavimo... 46. Šalys, ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ ir atsakovas UAB... 47. Ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ susitarus su trečiuoju asmeniu UAB... 48. Dėl pirkėjo, įsigijusio netinkamos kokybės daiktą, teisės atsisakyti... 49. Ieškovas savo teises gina remdamasis CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 50. Ar netinkamos kokybės daiktų perdavimas yra esminis sutarties pažeidimas,... 51. Nagrinėjamoje byloje kasacinis teismas sutinka su formuojama teismų praktika... 52. 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties,... 53. 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi... 54. 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo;... 55. 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad... 56. 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė... 57. Iš šios įstatymo normos struktūros ir turinio galima daryti išvadą, kad... 58. Teismai konstatavo, kad kranas yra potencialiai pavojingas įrenginys. Taigi... 59. Teismai konstatavo, kad atsakovas ėmėsi priemonių šalinti ieškovo... 60. Ieškovas nusipirkto krano negali naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį ir... 61. Dėl ieškovo nepagrįsto praturtėjimo... 62. Kasatorius teigia, kad taikant restituciją ieškovas nepagrįstai praturtėjo,... 63. Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas nurodo, kad jo sumokėtas atsakovui... 64. Dėl trečiojo asmens UAB „Nordea Finance Lithuania“ atsiliepimo... 65. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme UAB „Nordea Finance... 66. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 67. Trečiasis asmuo UAB „Nordea Finance Lithuania“ prašo priteisti jam... 68. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2012 m. balandžio 18 d.... 69. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 70. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 71. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Mechanika“, į. k. 144634612, trečiajam... 72. Priteisti iš atsakovo UAB ,, Mechanika“, į. k. 144634612, 41,30 Lt... 73. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...