Byla 2A-239/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. Č. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-965-280/2010 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Verslo resursai“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovei R. Č. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovo BUAB „Verslo resursai“ bankroto administratorius prašė priteisti iš atsakovės R. Č. 116 489,15 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė, būdama UAB „Verslo resursai“ direktore, neteisėtai 2008 m. gruodžio mėnesį pasirašė turto likvidavimo aktus ir neperdavė administratoriui turto, kurio nebuvo galima perleisti tretiesiems asmenims, kitaip jį apsunkinti pagal bendrovės ir VSDFV sudarytą 2006 m. gegužės 30 d. sutartį. Atsakovė pateikė PVM sąskaitas-faktūras, kuriose nurodyta, kad dalis likvidavimo aktais nurašyto turto parduota UAB „Keturi gandrai“. Joje atsakovė dirba direktoriaus pavaduotoja, o jos akcijos priklauso atsakovės vaikams. Ieškovė negavo pinigų už parduotas prekes iš UAB „Keturi gandrai“, jų nereikalavo, padarydama žalą bendrovei. Įskaitymai tarp UAB „Verslo resursai“ ir UAB „Keturi gandrai“ nurodytai sumai nebuvo atlikti. Pirkimo-pardavimo veiksmai ir juos patvirtinančios PVM sąskaitos-faktūros yra fiktyvūs sandoriai, kuriais siekiama paimti iš bendrovės turtą ir už tai negauti pajamų iš turto gavėjo. Atsakovė veikė prieš UAB „Verslo resursai“, neteisėtai perleido bendrovės įrangą ir tuo pačiu sudarė galimybę vykdyti verslą kitai susijusiai įmonei, padarė žalą ne tik bendrovei, bet ir jos kreditoriams. Žalą sudaro perleisto turto įsigijimo kaina.

5Atsakovė R. Č. prašė ieškinį atmesti.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškovo BUAB „Verslo resursai“ ieškinį tenkino iš dalies - priteisė iš atsakovės R. Č. 40 627,24 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2010 m. rugpjūčio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nurodė, kad atsakovė R. Č., UAB „Verslo resursai“ akcininkė ir vadovė, 2008 m. UAB „Keturi gandrai“ perleido UAB „Verslo resursai“ pagal 2006 metais su VSDFV sudarytos sutarties „Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo“ pagrindu ne tik savo, bet ir VSDF biudžeto lėšomis įgytą įrangą, kurios vertė įgijimo metu siekė 116 489,15 Lt. 2006 m. gegužės 30 d. sutarties 6.15 ir 6.19 punktai draudė be VSDFV rašytinio sutikimo perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti daiktines teises į įsigytą turtą. Teismas 2009 m. vasario 4 d. nutartimi UAB „Verslo resursai“ pripažino nemokia ir iškėlė bankroto bylą. Kadangi jau 2008 m. gegužės mėn. UAB „Verslo resursai” turėjo finansinių sunkumų, todėl gresiant bankroto bylos iškėlimui, UAB „Verslo resursai” akcininkė ir vadovė R. Č., turėdama asmeninę galimybę eksploatuoti profesinės rizikos veiksnių tyrimo laboratoriją, jos įrenginius nusprendė perleisti UAB „Keturi gandrai”, vadovaujamai sūnaus R. V.. Šią bendrovę 2005 m. įsteigė atsakovė, kuri 2007 m. rugsėjo 1 d. visas jai priklausančias akcijas dovanojo vaikams. Joje atsakovė dirba direktoriaus pavaduotoja. UAB „Verslo resursai” su UAB „Keturi gandrai” 2007 m. gegužės 2 d. sudarė apskaitos paslaugų teikimo sutartį. 2008 m. gegužės 1 d. UAB „Verslo resursai” su UAB „Keturi gandrai” sudarė paskolos sutartį neapibrėžtai sumai. Paskolos grąžinimo terminas - 2008 m. gruodžio 31 d. Pagal atsakovės pateiktą pažymą UAB „Keturi gandrai” paskolino UAB „Verslo resursai”: 2 963,42 Lt gegužės mėnesį, 3 854,08 Lt birželio mėnesį, 4 763,46 Lt liepos mėnesį, 400 Lt rugpjūčio mėnesį, 13 312 Lt rugsėjo mėnesį, 5 029,66 Lt spalio mėnesį, 830,26 Lt lapkričio mėnesį. Pagal UAB „Keturi gandrai” atsakovės pateiktą apyvartos žiniaraštį 2008 m. UAB „Keturi gandrai” suteikė 19 769,72 Lt paskolą nuo 2008 m. sausio mėn. Tiesioginių įrodymų, už ką konkrečiai ir kokiu pagrindu sumokėta, nepateikta. UAB „Keturi gandrai” ir UAB „Verslo resursai” 2008 m. liepos 31d. pasirašė skolų suderinimo aktą, kuriame užfiksuota UAB „Verslo resursai” skola UAB „Keturi gandrai” 34 591,69 Lt. Atsakovė teigė, kad UAB Keturi gandrai” po 2008 m. liepos 1 d. sumokėjo už UAB „Verslo resursai” 11 768,97 Lt, todėl skola išaugo iki 45 629,10 Lt. Atsakovė tvirtino, kad skola UAB „Keturi gandrai” likviduota parduodant prekes ir paslaugas šiai sumai nuo 2008 m. rugpjūčio 31 d. iki gruodžio 8 d., tačiau, teismo įsitikinimu, pateiktais įrodymais negalima konstatuoti nurodytų aplinkybių, nes nefiksuota, kiek prekių ir paslaugų UAB „Verslo resursai” perleido UAB „Keturi gandrai” nuo 2008 m. gegužės mėn., kai buvo pardavinėjama ginčo įranga. 2008 m. liepos 31 d. skolų suderinimo akte ši skola nerodoma, nors dalis įrangos jau buvo parduota, o atsakovė duomenų apie atsiskaitymą už pirktą įrangą bylos nagrinėjimo metu nepateikė. Aptartais veiksmais buvo siekiama išsaugoti turtą veiklai, kuriai vykdyti jis įgytas, faktiškai ją perkėlus į UAB „Keturi gandrai”, tik formaliai rodant, kad veiklą vykdo UAB „Verslo resursai”.

7Pagal pateiktus įrangos, kurios vertė 116 489,15 Lt, įgijimo dokumentus, jos nurašymo ir realizavimo dokumentus, nustatyta, kad UAB „Verslo resursai” likvidavimo aktais bandė nurašyti įrangos už 40 627,24 Lt likutinę balansinę vertę. Tuo pačiu metu UAB „Keturi gandrai” parduota įranga už 37 356,26 Lt pagal atsakovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Teismas nenustatė, kad UAB „Keturi gandrai” už jai parduotą įrangos dalį atsiskaitė. Teismo įsitikinimu, atsakovė, dirbdama UAB „Verslo resursai” direktore, 2008 m. gegužės-gruodžio mėn. neteisėtais veiksmais, įformindama turto nurašymo–likvidavimo aktus bei išrašydama PVM sąskaitas-faktūras UAB „Keturi gandrai” bei negaudama jų apmokėjimo, neišsaugojo ir neperdavė administratoriui 40 627,24 Lt likutinės balansinės vertės UAB „Verslo resursai” turto. Administratorius teismo posėdžio metu nurodė, kad jam neperduoti UAB „Verslo resursai” žiniaraščiai už 2008 metus. Atsakovė to nepaneigė. Atsakovė sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimus UAB „Verslo resursai”, nepateikė kreditorių sąrašo ir tikslių skolų jiems dydžio, siekdama nuslėpti visas aplinkybes apie bendrovės faktinę veiklą, sudaromus sandorius ir prisiimtus įsipareigojimus, tikslu išvengti atsakomybės ir apsaugoti UAB „Keturi gandrai” nuo turtinių praradimų. UAB „Keturi gandrai“ neturėjo pirmumo teisės prieš kitus kreditorius. Byloje nagrinėtu atveju įstatymuose įtvirtinta ne materialinė bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė, o civilinė atsakomybė. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti nustatytos visos jos taikymo sąlygos. Ieškovas įrodė neteisėtus atsakovės veiksmus, žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Ieškovas neprivalo įrodyti, kad bendrovės vadovas ir dalyvis R. Č. yra kalta. Paneigti šią prezumpciją turi atsakovė. Bendrovės vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Teismas nustatė, kad atsakovė R. Č. padarė 40 627,24 Lt žalą UAB „Verslo resursai“, kuri yra iš jos priteistina.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovė R. Č. apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei. Nėra pagrindo sutikti su teismu, kad ieškovas įrodė atsakovės neteisėtus veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Ieškovas teigė, kad atsakovė neteisėtai likvidavo ir sunaikino turtą, kurio eksploatacijos laikas dar nebuvo pasibaigęs, o teismas padarė išvadą, kad turtas buvo mėgintas likviduoti. Nurodytos prielaidos neatitinka tikrovės. Teiginius ieškovas grindė UAB „Verslo resursai“ 2008 m. gruodžio 5, 8 d., lapkričio 30 d., rugsėjo 29 d., gegužės 9 d., 2007 m. gruodžio 21 d., lapkričio 15 d. ilgalaikio turto likvidavimo aktais, kurie, kaip turto sunaikinimo įrodymai, vertintini kaip niekiniai. Pateikti dokumentai neįrodo, kad ieškovo minimas turtas buvo likviduotas ir sunaikintas. Ilgalaikio turto likvidavimo aktai neužpildyti. Objektų likvidavimo rezultatų apskaitos lapuose, kurie pateikiami su kiekvienu likvidavimo aktu, taip pat nėra įrašų apie likvidavimo rezultatus, atžymas pagrindinių priemonių apskaitos kortelėse. Įmonės ilgalaikio turto apimtys, jo būklė, buhalterinės vertės pokyčiai, nusidėvėjimas turi būti fiksuojami ilgalaikio turto apskaitos žiniaraščiuose arba kortelėse. Ieškovas, suklaidindamas teismą, nepateikė ilgalaikio turto apskaitos dokumentų, kuriuose atsispindi viso UAB „Verslo resursai“ turimo ar turėto ilgalaikio turto būklė. Sprendžiant iš atsakovės turimo UAB „Verslo resursai“ dokumentų perdavimo-priėmimo akto Nr. 1, bankroto administratoriui ilgalaikio turto apskaitos dokumentai buvo perduoti, o teikdamas ieškinį ieškovas turėjo įvertinti jų reikšmę bei pateikti teismui, tačiau to nepadarė. Tikėtina, kad ieškovas, disponuodamas visais UAB „Verslo resursai“ buhalterinės apskaitos dokumentais, sąmoningai jų nepateikė, nes ilgalaikio turto apskaitos dokumentai iš esmės paneigtų prielaidą, jog turtas, dėl kurio kilo ginčas, buvo mėgintas likviduoti ar likviduotas. Byloje pateikti ilgalaikio turto pardavimo dokumentai: PVM sąskaitų faktūrų, liudijančių apie turto pardavimą kopijos. Kad šis turtas buvo ne likviduotas, o parduotas, buvo išsiaiškinta jau parengiamojo posėdžio metu, todėl likvidavimo teisėtumo klausimas negalėjo būti svarstomas ar naudojamas byloje kaip argumentas. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus ar UAB „Keturi gandrai“ neatsiskaitė už gautas prekes. Klausimu, ar atsakovė kaip UAB „Verslo resursai“ vadovė teisėtai pardavė įrangą, teismas negalėjo daryti išvadų, nes laboratorijos įrangos pardavimo teisėtumo klausimas nebuvo šios bylos objektas, nebuvo iš esmės nagrinėjamas.
  2. Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Keturi gandrai“ neatsiskaitė su UAB „Verslo resursai“ už įsigytą įrangą. Atsakovė pateikė banko sąskaitų išrašus apie UAB „Keturi gandrai“ atsiskaitymus su UAB „Verslo resursai“. Vadovaujantis UAB „Verslo resursai“ bankroto administratoriui pateiktu 2009 m. gegužės 25 d. skolų įmonei (debitorių) aprašu, yra tik trys bendrovės skolininkai, kurių sąraše UAB „Keturi gandrai“ nėra. Skolų UAB „Verslo resursai“ suma sutampa su 2009 m. kovo 1 d. balanso duomenimis. UAB „Keturi gandrai“ nėra UAB „Verslo resursai“ skolininkė. Apie tai, kad bankrutuojanti bendrovė turi tik tris skolininkus, o tarp jų nėra UAB „Keturi gandrai“, liudija ir 2010 m. kovo 30 d. administratoriaus veiklos ataskaita apie atliktą darbą ir administravimo lėšų panaudojimą 2010 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimui Nr. 2 bei 2010 m. balandžio 9 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 3. Pateikti dokumentai liudija apie visus UAB „Keturi gandrai“ atsiskaitymus su UAB „Verslo resursai“ 2008-2009 metais.
  3. Teismui pateiktas 2008 m. liepos 31 d. UAB „Keturi gandrai“ ir UAB „Verslo resursai“ skolų suderinimo aktas, kad UAB „Verslo resursai“ skolinga UAB „Keturi gandrai“ 34 591,69 Lt. Nuo 2008 m. liepos 31 d. iki sprendimo iškelti bankroto bylą 2009 m. vasario 4 d. UAB „Verslo resursai“ pardavė UAB „Keturi gandrai“ prekių ir paslaugų už 45 629,10 Lt. UAB „Keturi gandrai“ atlikti mokėjimai visiškai padengia įsipareigojimus už prekes ir paslaugas, įsigytas iš UAB „Verslo resursai“. Bankroto administratorius nėra kreipęsis į UAB „Keturi gandrai“ dėl neva neįvykdytų atsiskaitymų. Kreditorių ir debitorių sąrašuose UAB „Keturi gandrai“ nėra įtraukta. Ieškovas nepateikė įrodymų dėl UAB „Keturi gandrai“ įsipareigojimų nevykdymo, o teismas negalėjo padaryti išvados, kad atsakovė nereikalavo iš UAB „Keturi gandrai“ mokėjimų, kurių ir neturėjo teisės reikalauti, nes jie buvo įvykdyti. Atsakovė negalėjo perduoti administratoriui UAB „Verslo resursai“ turto, kuris apima laboratorijos įrangą už 40 627,24 Lt likutinę balansinę vertę, nes šis turtas parduotas dar iki bankroto bylos iškėlimo.
  4. Byloje nėra įrodymų apie atsakovės siekį išsaugoti turtą veiklai, kuriai vykdyti jis įgytas, faktiškai ją perkėlus į UAB „Keturi gandrai“. Nuo 2007 metų pabaigos UAB „Verslo resursai“ laboratorija praktiškai nevykdė veiklos, nes bendrovė neturėjo specialistų, galinčių dirbti tą darbą, įrangos metrologinės patikros liudijimų galiojimai buvo pasibaigę. 2008 metų pradžioje išryškėjusios ekonominės krizės padariniai iš esmės pakeitė laboratorinių tyrimų poreikį. Dėl pasikeitusios ekonominės situacijos ir laboratorinių matavimų pardavimo rinkos pokyčių UAB „Verslo resursai“ nebetikslinga eksploatuoti įranga buvo parduota UAB „Keturi gandrai“. Kadangi UAB „Keturi gandrai“ įrangos pardavimo metu buvo UAB „Verslo resursai“ kreditorius, toks sandoris buvo ekonomiškai pagrįstas, nepažeidė įmonės interesų. UAB „Verslo resursai“ pardavimo pajamos 2008 metais sudarė 139 477 Lt. Dalį jų sudarė pajamos iš parduoto turto. Teismas, vertindamas ieškovo reikalavimus ir įrodymus, pažeidė šalių lygiateisiškumo ir įrodymų privalomumo principus, nes dokumentais nepagrįstos ieškovo prielaidos buvo teismo įvertintos kaip įrodymai.
  5. Kadangi įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, o byloje nėra įrodymų, kad atsakovė įvykdė neteisėtus veiksmus, nėra pagrindo teigti, kad UAB „Verslo resursai“ padaryta žala, kad ji atsirado būtent dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, ir, kad ji kalta dėl tų veiksmų ir susidariusios žalos. Teismas neobjektyviai įvertino bylos aplinkybes, įrodymus ir priėmė nepagrįstą sprendimą.

9Ieškovo BUAB „Verslo resursai“ bankroto administratorius atsiliepime prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad atsakovė, būdama UAB „Verslo resursai“ direktore, negalėjo parduoti įsigytos įrangos tretiesiems asmenims, nes tokį draudimą nustatė 2006 m. gegužės 30 d. sutartis Nr. F-1-0-117 su VSDFV. Nepagrįstai pirmenybė buvo suteikta UAB „Keturi gandrai“, o kitų kreditorių interesai buvo pažeisti. Į bylą nėra pateikta duomenų apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Atsakovė yra atsakingą už turto neišsaugojimą.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimas ieškovo BUAB „Verslo resursai“ ieškinį tenkinti iš dalies - priteisti iš atsakovės R. Č. 40 627,24 Lt žalos atlyginimo yra pagrįstas ir teisėtas. Skundą dėl šio teismo sprendimo pateikė atsakovė R. Č..

12Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos duomenis, įvertinusi skundžiamą teismo sprendimą bei apeliacinį skundą, neturi pagrindo sutikti su apeliantės teiginiais, jog pirmosios instancijos teismas neobjektyviai įvertino bylos aplinkybes, įrodymus ir priėmė nepagrįstą sprendimą, jog vertindamas ieškovo reikalavimus ir įrodymus bei priimdamas sprendimą pažeidė šalių lygiateisiškumo ir įrodymų privalomumo principus. Pirmosios instancijos teismo išvados yra pagrįstas bylos medžiaga, o šių išvadų apeliantė nepaneigė.

13Iš bylos duomenų matyti, kad teismo 2009 m. vasario 4 d. nutartimi UAB „Verslo resursai” buvo iškelta bankroto byla (1 t., 12 b. l.). Pagal 2009 m. vasario 17 d. duomenis įmonė turėjo turto viso už 684 861 Lt (1 t., 14 b. l.). Tarp UAB „Verslo resursai” vadovės R. Č. ir paskirto bankroto administratoriaus 2009 m. gegužės 25 d. pasirašytas Turto priėmimo-perdavimo aktas Nr. 003 (1 t., 16-19 b. l.), tačiau, anot bankroto administratoriaus, jam buvo perduotas ne visas įmonės turtas. 2006 m. gegužės 30 d. tarp VSDFV ir UAB „Verslo resursai“ (vykdytojas) buvo sudaryta Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutartis Nr. F1-04-117. Pagal ją VSDFV įsipareigojo prevencijos priemonę įgyvendinančiam vykdytojui sutartyje nustatyta tvarka ir priemonėmis apmokėti iš VSDF biudžeto lėšų sutarties priede Nr. 1 nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas įgyvendinant prevencijos priemonę ar jos dalį. Vykdytojas šia sutartimi įsipareigojo be VSDFV rašytinio sutikimo jokiu būdu neperleisti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nevaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti (sukurti) buvo suteiktos lėšos, prevencijos priemonės įgyvendinimo metu ir penkerius metus po galutinės įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (6.15 p.); neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų ar jų dalies, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be raštiško VSDFV sutikimo (6.19 p.) (1 t., 21-28 b. l.). Sutarties priedas patvirtina, kad lėšos siejamos su laboratorijos veikla (1 t., 29-31 b. l.). Į bylą pateikti ilgalaikio turto likvidavimo aktai, kurie patvirtinti direktorės R. Č., pasirašyti finansininkės. Juose nurodyta pirminė tam tikrų objektų vertė, taip pat susidėvėjimo suma: laboratorijos apšvietimo sistema (pirminė vertė – 6 037,70 Lt, susidėvėjimo suma – 3 018,24 Lt, t. y. likusi vertė 3 019,46 Lt) (1 t., 43-44 b. l.); kondicionavimo sistema (pirminė vertė – 4 300 Lt, susidėvėjimo suma – 2 418,12 Lt, t. y. likusi vertė 1 881,88 Lt) (1 t., 45-46 b. l.); triukšmo ir vibracijos matuoklis (pirminė vertė – 30 980 Lt, susidėvėjimo suma – 16 780,62 Lt, t. y. likusi vertė 14 199,48 Lt) (1 t., 47-48 b. l.); daugiafunkcinis prietaisas Testo 445 su priedais (pirminė vertė – 9 851 Lt, susidėvėjimo suma – 4 925,04 Lt, t. y. likusi vertė 4 925,96 Lt) (1 t., 49-50 b. l.); apšvietimo matuoklis Testo 545 (pirminė vertė – 1 943 Lt, susidėvėjimo suma – 971,04 Lt, t. y. likusi vertė 971,96 Lt) (1 t., 51-52 b. l.); dulkių koncentracijos matuoklis (pirminė vertė – 17 500 Lt, susidėvėjimo suma – 8 749,44 Lt, t. y. likusi vertė 8 750,56 Lt) (1 t., 53-54 b. l.); kompiuteris Celeron Asus T2-P (pirminė vertė – 3 039 Lt, susidėvėjimo suma – 2 025,35 Lt, t. y. likusi vertė 1 013,64 Lt) (1 t., 55-56 b. l.); kompiuteris Celeron su įranga (pirminė vertė – 3 051 Lt, susidėvėjimo suma – 2 287,44 Lt, t. y. likusi vertė 763,56 Lt) (1 t., 57-58 b. l.); nešiojamas kompiuteris Toshiba (pirminė vertė – 3 697 Lt, susidėvėjimo suma – 1 962,10 Lt, t. y. likusi vertė 1 734,90 Lt) (1 t., 59-60 b. l.); kompiuteris (pirminė vertė – 4 129,08 Lt, susidėvėjimo suma – 4 128,08 Lt, t. y. likusi vertė 1 Lt) (1 t., 61-62 b. l.); nešiojamas kompiuteris (pirminė vertė – 4 842 Lt, susidėvėjimo suma – 4 841 Lt, t. y. likusi vertė 1 Lt) (1 t., 63-64 b. l.); kompiuteris Intel (pirminė vertė – 2 084,75 Lt, susidėvėjimo suma – 752,44 Lt, t. y. likusi vertė 1 332,31 Lt) (1 t., 65-66 b. l.); multifunkcinis spausdintuvas (pirminė vertė – 15 500 Lt, susidėvėjimo suma – 516,36 Lt, t. y. likusi vertė 1 034 Lt) (1 t., 67-68 b. l.); kompiuteris P 4 200 Mhz (pirminė vertė – 1 495,77 Lt, susidėvėjimo suma – 498,24 Lt, t. y. likusi vertė 997,53 Lt) (1 t., 69-70 b. l.). Teisėjų kolegija negali sutikti su apeliante, kad nurodyti ilgalaikio turto likvidavimo aktai vertintini kaip niekiniai. Jie yra patvirtinti direktorės R. Č. bei finansininkės, juose nurodyta objektų pirminė bei susidėvėjimo suma. Šie dokumentai savaime neįrodo, kad nurodyti objektai buvo sunaikinti, nes byloje yra PVM sąskaitos-faktūros, patvirtinančios jų perdavimą, tačiau jų pagrindu galima įvertinti likutinę turto (objektų) vertę. Be to, nurodytas turtas neperduotas bankroto administratoriui. Byloje yra taip pat duomenys apie tai, kad minėtas turtas buvo perduotas UAB „Keturi gandrai“: 2008 m. gruodžio 8 d. PVM sąskaita-faktūra serija VRS Nr. 07336 dėl laboratorijos apšvietimo sistemos ir kondicionavimo sistemos, suma su PVM 590 Lt (1 t., 178 b. l.); 2008 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaita-faktūra serija VRS Nr. 07337 dėl triukšmo ir vibracijos matuoklio, daugiafunkcinio prietaiso Testo 445 su priedais, apšvietimo matuoklio Testo 545, dulkių koncentracijos matuoklio, kompiuterio Celeron Asus T2-P, suma su PVM 30 866,26 Lt (1 t., 179 b. l.); 2008 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita-faktūra serija VRS Nr. 07329 dėl kompiuterio Celeron su įranga, suma su PVM 590 Lt (1 t. 181 b. l.); 2008 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita-faktūra serija VRS Nr. 07319 dėl nešiojamo kompiuterio Toshiba, suma su PVM 2 000 Lt (1 t. 187 b. l.); 2008 m. gegužės 9 d. PVM sąskaita-faktūra serija VRS Nr. 07302 dėl kompiuterio inv. Nr. 01, nešiojamo kompiuterio inv. Nr. 2, multifunkcinio spausdintuvo suma su PVM 1 180 Lt (1 t., 194 b. l.); 2008 m. gegužės 12 d. PVM sąskaita-faktūra serija VRS Nr. 07303 dėl kompiuterio Int. 18 suma su PVM 1 770 Lt (1 t., 193 b. l.). Nurodytos aplinkybės taip pat sudaro pagrindą teigti, kad kai kuris turtas buvo perduotas už mažesnę negu likvidavimo aktuose nurodytą kainą. Kaip nurodyta aukščiau, pažymėtina, jog minėtas turtas negalėjo būti parduotas ar kitaip perleistas be VSDFV sutikimo. Tokio sutikimo byloje nėra, taip pat nėra įrodymų apie tai, kad už perleistą turtą UAB „Keturi gandrai“ būtų atsiskaičiusi (apmokėjusi UAB „Verslo resursai“ pateiktas sąskaitas). Atsakovės R. Č., kaip įmonės vadovės, elgesys, kai ji esant sutartyje nustatytam draudimui perleido turtą, nesiėmė priemonių reikalauti už perleistą turtą mokėtinų sumų, laikytinas neteisėtu. Dėl tokio atsakovės R. Č. elgesio UAB „Verslo resursai“ patyrė žalą. Vertinant apeliantės argumentus pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju sprendžiamas ne turto likvidavimo teisėtumo klausimas, o klausimas dėl įmonės vadovės atsakomybės, nes ši neperdavė bankroto administratoriui viso įmonės turto. Pati atsakovė teigė, kad negalėjo perduoti administratoriui UAB „Verslo resursai“ turto, kuris apima laboratorijos įrangą už 40 627,24 Lt likutinę balansinę vertę, nes jis parduotas dar iki bankroto bylos iškėlimo. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Taigi vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Apeliantės skunde dėstomos aplinkybės apie tai, kad nuo 2007 metų pabaigos UAB „Verslo resursai“ laboratorija praktiškai nevykdė veiklos, nes bendrovė neturėjo specialistų, galinčių dirbti tą darbą, įrangos metrologinės patikros liudijimų galiojimai buvo pasibaigę ir pan., nepaneigia sutartimi nustatyto ribojimo parduoti turtą be VSDFV sutikimo tretiesiems asmenims, tarp jų ir UAB „Keturi gandrai“. Tokiu turto pardavimo įforminimu UAB „Verslo resursai“ vadovė R. Č. pažeidė imperatyvias sutarties nuostatas, taip padarydama žalą įmonei. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo teiginiams, kad atsakovė R. Č., dirbdama UAB „Verslo resursai“ direktore, 2008 m. gegužės-gruodžio mėnesį savo neteisėtais veiksmais, išrašydama PVM sąskaitas-faktūras UAB „Keturi gandrai“, negaudama ir nereikalaudama jų apmokėjimo, neišsaugojo ir neperdavė administratoriui UAB „Verslo resursai“ turto už 40 627,24 Lt likutinę balansinę vertę. Nagrinėjamu atveju įrodytos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Atsakovės R. Č. neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji aukščiau nurodyta turtą perleido be VSDFV sutikimo, o tą draudė daryti minėta sutartis, nesiėmė priemonių gauti už perleistą turtą mokėtinų sumų. Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Keturi gandrai“ atsiskaitė už gautas prekes, arba tokios sumos buvo panaudotos įmonės veikloje ar perduotos bankroto administratoriui. CPK 12, 178 straipsnių nuostatos numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Atsakovė R. Č. neįrodė, kad UAB „Keturi gandrai“ atsiskaitė su UAB „Verslo resursai“ už įsigytą įrangą. Ta aplinkybė, kad į 2009 m. gegužės 25 d. BUAB „Verslo resursai“ skolų (debitorių) aprašą (2 t., 70 b. l.) nėra įtraukta UAB „Keturi gandrai“, nesudaro pagrindo teigti, jog ji yra atsiskaičiusi su UAB „Verslo resursai“, nes tokių įrodymų į bylą nėra pateikta. Taigi teisėjų kolegija nesutinka su apeliante, jog pateikti dokumentai liudija apie visus UAB „Keturi gandrai“ atsiskaitymus su UAB „Verslo resursai“ 2008-2009 metais. 2008 m. liepos 31 d. UAB „Keturi gandrai“ ir UAB „Verslo resursai“ skolų suderinimo akte nurodyta, kad UAB „Verslo resursai“ skola UAB „Keturi gandrai“ siekia 34 591,69 Lt (t. 2, b. l. 3). Nors apeliantė siekia įrodyti, kad UAB „Keturi gandrai“ atlikti mokėjimai visiškai padengia įsipareigojimus už prekes ir paslaugas, įsigytas iš UAB „Verslo resursai“, t. y. kad buvo atlikti tam tikri įskaitymai, tačiau tokių duomenų taip pat byloje nėra. Neteisėtai perleidus turtą ir bankroto administratoriui neperdavus turto, kurio vertė 40 627,24 Lt, tokia suma UAB „Verslo resursai“ buvo padaryta žala. Tarp nurodytų veiksmų ir žalos egzistuoja priežastinis ryšys. Nustačius atsakovės R. Č. neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jos kaltė preziumuojama. Nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Verslo resursai“ tam tikrai įrenginiai buvo perleisti su atsakove susijusiai įmonei UAB „Keturi gandrai“. Ši aplinkybė sudaro pagrindą teigti apie atsakovės siekį išsaugoti turtą veiklai, kuriai vykdyti jis įgytas, faktiškai tą veiklą perkėlus į UAB „Keturi gandrai“. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliante, kad laboratorijos įrangos perleidimo teisėtumo klausimas nebuvo šios bylos objektas. Kaip matyti iš ieškovo patikslinto ieškinio (t. 2, 28-30 b. l.), bankroto administratoriaus ieškinys buvo grindžiamas ir ta aplinkybe, kad aukščiau nurodytas turtas negalėjo būti parduotas ar kitaip perleistas tretiesiems asmenims, kad įrenginiai buvo perduoti dėl atsakovės, kaip administracijos vadovės, neteisėtų veiksmų ir pan.

14Atsakovės apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodoma, kad UAB „Keturi gandrai“ nebuvo įtraukta dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, kad šiai bendrovei nebuvo pareikštas reikalavimas dėl tariamo neatsiskaitymo už perduotus daiktus. Atsižvelgdama į šiuos apeliantės teiginius teisėjų kolegija patikrino, ar šioje byloje priimtu teismo sprendimu nebuvo nuspręsta dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ir pareigų.

15Teisėjų kolegijos įsitikinimu, vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį darytina išvada, jog įtraukti dalyvauti bylos nagrinėjime UAB „Keturi gandrai“ nebuvo būtinumo, nes teismo išvados dėl pareikšto ieškinio nesiejamos su šio juridinio asmens materialiųjų teisių ar pareigų nustatymu.

16CPK 266 straipsnyje įtvirtintas draudimas teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų sukuria bylą nagrinėjančiam teismui pareigą, nustačius tikėtiną teisinę sprendimo įtaką ne tik bylos dalyviams, bet ir kitiems asmenims, imtis priemonių įtraukti juos į prasidėjusį procesą. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra konstatuojamas tada, kai teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-17/2011, 2007 m. sausio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-159/2007). Taigi absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytomis pasekmėmis – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų. Aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokių įstatymo nustatytų teisinių pasekmių teismo sprendimas jam sukėlė. Pažymėtina, kad šiuo atveju ieškovas pareikštu ieškiniu reikalavo žalos atlyginimo iš atsakovės, kaip buvusios UAB „Verslo resursai“ vadovės, dėl bendrovės konkretaus turto neišsaugojimo ir neperdavimo bankroto administratoriui, tą turtą neteisėtai perleidus kitam asmeniui ir nepareikalavus apmokėjimo už jį. Teismo sprendimu priteisti iš atsakovės žalos atlyginimą, kurį sudaro ieškinyje nurodytų bendrovei „Keturi gandrai“ perleistų daiktų likutinė balansinė vertė, nėra nuspręsta dėl šios bendrovės (daiktų įgijėjo) materialiųjų teisių ir pareigų. Teismo sprendimas priteisti iš atsakovės R. Č. perleistų daiktų vertę, kaip žalos atlyginimą, pašalina teisinę galimybę UAB „Verslo resursai“ vardu reikšti materialaus turinio pretenzijas daiktų įgijėjui UAB „Keturi gandrai“, kurios būtų siejamos su turto perleidimo sandorių ginčijimu arba prievole atsiskaityti už įgytą turtą.

17Teismo sprendimas priteisti žalos atlyginimą tiesiogiai nesukuria atgręžtinio reikalavimo teisės atsakovei R. Č. į UAB „Keturi gandrai“ atsiradimo, tuo labiau, kad atsakovė per visą šios bylos nagrinėjimo procesą nuosekliai deklaravo, jog UAB „Keturi gandrai“ yra atsiskaičiusi už įgytus iš UAB „Verslo resursai“ daiktus, nėra skolininkų sąraše, kad finansinės pretenzijos daiktų įgijėjui būtų nepagrįstos.

18Įvertinus ieškovo ieškinį, kuris apibrėžė šios bylos nagrinėjimo ribas, bei pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog byloje priimtu teismo sprendimu buvo nuspręsta ir dėl UAB „Keturi gandrai“ ar kitų asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, tuo pažeidžiant CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą.

19Pagal aukščiau išdėstytus argumentus atsakovės apeliacinis skundas atmestinas, nes jame išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti apskųstą teismo sprendimą. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovo BUAB „Verslo resursai“ bankroto administratorius prašė priteisti... 5. Atsakovė R. Č. prašė ieškinį atmesti.
  6. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškovo BUAB... 7. Pagal pateiktus įrangos, kurios vertė 116 489,15 Lt, įgijimo dokumentus, jos... 8. Atsakovė R. Č. apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir... 9. Ieškovo BUAB „Verslo resursai“ bankroto administratorius atsiliepime... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 11. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Panevėžio apygardos teismo... 12. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos duomenis, įvertinusi skundžiamą teismo... 13. Iš bylos duomenų matyti, kad teismo 2009 m. vasario 4 d. nutartimi UAB... 14. Atsakovės apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodoma, kad UAB „Keturi... 15. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, vertinant pirmosios instancijos teismo... 16. CPK 266 straipsnyje įtvirtintas draudimas teismui nagrinėjant bylą spręsti... 17. Teismo sprendimas priteisti žalos atlyginimą tiesiogiai nesukuria... 18. Įvertinus ieškovo ieškinį, kuris apibrėžė šios bylos nagrinėjimo... 19. Pagal aukščiau išdėstytus argumentus atsakovės apeliacinis skundas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti...