Byla 2A-810-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. C., atsakovo atstovui advokatui Almantui Žmuidai, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3616-129/2009 pagal ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ ieškinį atsakovui Asociacijai „Lietuvos butų ūkis“, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų UAB „Prienų butų ūkis“, UAB „Druskininkų butų ūkis“, UAB „Kėdainių butai“, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, UAB „Paskirtis“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Lazdynų būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Naujoji Pilaitė“, UAB „Šnipiškių ūkis“, UAB „Vitės valdos“, UAB „Debreceno valda“, UAB „Ignalinos būtų ūkis“, UAB „Alytaus butų ūkis“, UAB „Biržų butų ūkis“, UAB „Joniškio butų ūkis“, UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Visagino būstas“, UAB „Varėnos komunalinis ūkis“, UAB „Jonavos paslaugos“, Gargždų butų ūkio uždaroji akcinė bendrovė, UAB „Visagino komunalininkas“, UAB „Grigiškių komunalinis ūkis“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Avarija“, UAB „Priemiestis“, UAB „Antakalnio ūkis“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (buvusi UAB „Bendruva“), UAB „Rasų valda, 489 –oji daugiabučių namų savininkų bendrija, UAB „Kretingos būstas“, UAB „Palangos butų ūkis“ dėl susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Buitis be rūpesčių“ pateikė 2008-09-02 ieškinį, kurį 2008-10-29 patikslino, prašydamas:

51) pripažinti 2008 m. gegužės 28-29 d. įvykusį asociacijos visuotinį narių susirinkimą neteisėtu;

62) pripažinti 2008 m. gegužės 28-29 d. įvykusio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus negaliojančiais ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas UAB „Buitis be rūpesčių“ yra Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ narė. 2008 m. gegužės 28-29 dienomis buvo sušauktas asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuris dėl padarytų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ įstatų pažeidimų laikytinas neteisėtu, todėl ir visi šio visuotinio narių susirinkimo priimti sprendimai pripažintini negaliojančiais. Asociacijų įstatymo 8 str. 6 d. yra numatyta, kad visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka. Atsakovo Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ įstatų V dalies 6 p. yra numatyta, kad apie šaukiamą eilinį visuotinį susirinkimą ir jos darbotvarkę prezidiumas privalo pranešti nariams ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki visuotinio susirinkimo. Nagrinėjamu atveju ieškovas, kaip asociacijos narys, pranešimą gavo likus 6 dienoms iki visuotinio susirinkimo ir tokiu būdu prarado teisę tinkamai pasiruošti būsimam susirinkimui. Buvo apribota ne tik ieškovo teisė, bet ir kitų asociacijos narių teisė įgyvendinti savo, kaip asociacijos nario, teises, numatytas įstatų III dalies 4.1 p., 4.2 p., 4.3 p., 4.4 p., 4.5 p. Pranešime apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą asociacijos valdymo organas –prezidiumas – nurodė tik preliminarią susirinkimo darbotvarkę, kurioje numatyti septyni susirinkime svarstytini klausimai. Atvykusiems į susirinkimą nariams, buvo pateikta visiškai nauja, dešimties punktų darbotvarkė, kurioje be minėtų septynių svarstytinų klausimų buvo įtraukti dar trys visiškai nauji, pradinėje darbotvarkėje nenumatyti, klausimai. Į naują darbotvarkę papildomai įtraukti itin didelės svarbos ir reikšmės pačiai asociacijai klausimai. Netinkamai atlikta pareiga informuoti asociacijos narius apie susirinkimo darbotvarkę, nėra tik formalus, jokių pasekmių nesukeliantis pažeidimas, o yra svarbus teisės aktų pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3-3K-383/2000). Svarstant susirinkimo dieną pateiktoje darbotvarkėje įtrauktus klausimus, įskaitant ir naują klausimą dėl asociacijos prezidento, prezidiumo ir revizijos komisijos narių rinkimo, dalyvavusių susirinkime asociacijos narių išreikšti balsai buvo skaičiuojami neteisingai, pažeidžiant Asociacijų įstatymo 8 str. 7 d. Susilaikiusių asmenų balsai neturėjo būti skaičiuojami, tačiau jie buvo priskaičiuoti, dėl ko buvo iškreipta ir pakeista tikroji asociacijos narių balsais išreikšta valia, iš esmės neteisingai skaičiuojant kvorumą atskiriems sprendimams priimti dėl prezidentės kandidatūros, taip pat prezidiumo ir revizijos komisijos narių kandidatūrų. Ieškovas nurodo, kad Asociacijų įstatymo 13 str. 4 d. 3 p. atsakovo įstatų III dalies 4.1., 4.3. ir kituose punktuose yra įtvirtintos asociacijos narių teisės gauti visą informaciją, susijusią su asociacijos veikla, priimamais sprendimais, tuo pačiu ir susipažinti su visuotinio narių susirinkimo protokolu. Kadangi susirinkimas vyko 2008 m. gegužės 28-29 dienomis, protokolas turėjo būti surašytas ne vėliau kaip iki 2008 m. birželio 29 dienos. UAB „Buitis be rūpesčių“ į asociacijos atstovus kreipėsi 2008 m. gegužės 28 d., t.y. visuotinio susirinkimo metu, prašydama pateikti protokolo kopiją, tačiau iki pat ieškinio pateikimo teismui dienos protokolo kopijos ieškovas negavo. Ieškovas nurodė, kad visuotinio susirinkimo metu buvo pastebėta ir kitų akivaizdžių, tiesiogiai su ieškovo teisėmis ir interesais nesusijusių pažeidimų, tačiau turinčių reikšmės, sprendžiant klausimą dėl visuotinio narių susirinkimo teisėtumo ir jo metu priimtų sprendimų teisėtumo (LR CK 2.90 str. 1 d., 3 d. ir Asociacijos įstatymo 7 str. 9 d.). .

7Atsakovas Asociacija „Lietuvos butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, išskyrus dalyje dėl sprendimų priimti UAB „Kretingos būstas“ ir UAB „Palangos butų ūkis“ į asociacijos narius, ir priteisti iš ieškovo atsakovo naudai visas turėtas išlaidas, įtraukiant į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje visus likusius Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ narius (pagal pateiktą asociacijos narių sąrašą 2008-09-23). Šios bylos atsakovas yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Taigi, pagrindiniai atsakovo asociacijos „Lietuvos butų ūkis“, jos organų, veiklą reglamentuojantys teisės aktai yra LR Asociacijų įstatymas, Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ įstatai bei LR CK 2 knygos II dalies nuostatos. Ieškovo ieškinys grindžiamas visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimais. Pavėluotas informavimas apie susirinkimą, netinkamas (netikslus) informavimas apie susirinkimo darbotvarkę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2006). Šaukiant visuotinį narių susirinkimą, iš tiesų buvo pažeistas Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ įstatų V d. 6 p. numatytas informavimo apie susirinkimą terminas, tačiau toks visuotinio narių susirinkimo sušaukimas tvarkos pažeidimas yra formalus bei nėra esminis. Toks pažeidimas nepateisina to, jog ieškovo reikalavimu negaliojančiais būtų pripažinti visi aptariamame susirinkime priimti sprendimai, dėl kurių priėmimo balsavo dauguma kitų asociacijos narių, o tam tikrais atvejais ir pats ieškovas. Atsakovas pažymi:

81) Asociacijoje “Lietuvos butų ūkis“ susiformavusi visuotinių narių susirinkimų sušaukimo praktika yra tokia, jog įstatuose numatyto informavimo termino nėra laikomasi;

92) Asociacijoje „Lietuvos butų ūkis“ susirinkimo sušaukimo metu 44 nariai, kiekvienas kurių visuotiniame narių susirinkime turi po vieną balsą, visi ginčo visuotinio narių susirinkimo sprendimai buvo priimami arba vienbalsiai, arba aiškia balsų persvara;

103) Ieškovo argumentas, kad dėl pavėluoto informavimo ieškovas ir/ar kiti asociacijos nariai prarado teisę ir galimybę tinkamai pasiruošti susinkime nagrinėtinų klausimų sprendimui, yra nepagrįstas bei atmestinas. Jeigu susirinkimo pradžioje būtų buvę pareikšta pastabų dėl pavėluoto informavimo apie susirinkimą, prezidentė su prezidiumu neabejotinai būtų ėmęsi atitinkamų veiksmų tam, kad būtų užtikrintos asociacijos narių teisės apie šaukiamą susirinkimą sužinoti prieš 20 dienų, nusprendžiant susirinkimą šaukti iš naujo ar susirinkimo datą perkelti į vėlesnį laiką. Taip pat formalaus pobūdžio pažeidimas yra tai, kad apie šaukiamo susirinkimo darbotvarkę buvo informuota nevisiškai tiksliai. Toks pažeidimas nepateisina ieškovo reikalavimų, nes:

111) Pagal Asociacijoje „Lietuvos butų ūkis“ susiformavusią susirinkimų sušaukimo praktiką klausimas dėl prezidento, prezidiumo ar revizijos komisijos narių rinkimo šaukiamo susirinkimo darbotvarkėje paprastai nėra nurodomas , kadangi dėl įstatuose numatytų šių organų kadencijų laiko visi asociacijos nariai visuomet puikiai žino, kuris iš šaukiamų visuotinių narių susirinkimų yra taip vadinamas “rinkiminis“, kuriame planuojama ir turi būti sprendžiami prezidento, prezidiumo bei revizijos komisijos rinkimų klausimas;

122) Ieškovas savo ieškinyje ir pats netiesiogiai pripažįsta, jog visiems asociacijos nariams turėjo ir galėjo būti puikiai žinoma apie tai, kad šaukiamame ginčo visuotiniame narių susirinkime bus nagrinėjamas prezidento, prezidiumo bei revizijos komisijos rinkimų klausimas;

133) Prezidiumas neturėjo jokios galimybės informuoti asociacijos narių apie tai, kad susirinkime bus svarstomas naujų narių priėmimo klausimas, kadangi įmonių prašymai dėl priėmimo į narius buvo gauti, likus vos porai dienų iki susirinkimo, ar jau susirinkimo metu, tuo tarpu susirinkime nagrinėti šį klausimą sutiko visi asociacijos nariai;

144) Aplinkybė, kad į darbotvarkę papildomai buvo įtrauktas klausimas dėl atsiskaitymų už komunalines paslaugas, yra teisiškai nereikšminga. Šiuo atveju būtina atkreipti dėmesį į tai, jog šaukiamas susirinkimas buvo dvejopo pobūdžio, t.y. tai buvo seminaras-susirinkimas;

155) Dėl tokios galutinės darbotvarkės patvirtinimo, numatant tiek asociacijos narių priėmimo, tiek prezidento, prezidiumo ir revizijos komisijos rinkimo, tiek diskusijos dėl atsiskaitymų už komunalines paslaugas klausimus, visi asociacijos nariai nubalsavo vienbalsiai. Pažymėtina, jog visos ginčo protokole esančios išvados dėl sprendimų priėmimo visiškai atitinka balsavimo rezultatus dėl jų. Abstraktaus pobūdžio ieškovo pareiškimas dėl valdymo organų veiklos teisėtumo ir jų gebėjimo vykdyti jiems paskirtas funkcijas visiškai nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Ieškovas šiems teiginiams pagrįsti nepateikia į bylą jokių įrodymų. LR CPK 47 str. 1 d. numato, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali į bylą įstoti ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, o šioje byloje vieno iš asociacijos narių UAB „Buitis be rūpesčių“ pareikšto ieškinio išsprendimas neabejotinai turės įtakos ne tik pačios asociacijos, bet ir jos narių teisėms, todėl būtina įtraukti visus asociacijos narius į šią bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančias savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje.

16Tretieji asmenys UAB „Antakalnio ūkis“, UAB „Bendruva“, UAB „Paskirtis“, UAB „Ignalinos butų ūkis“, UAB „Viršuliškių būstas“, 489–oji daugiabučių namų savininkų bendrija, UAB „Grigiškių komunalinis ūkis“, UAB „ Gargždų butų ūkis“, UAB „ Prienų butų ūkis“, UAB „Visagino komunalinis ūkis“, UAB „Kėdainių butai“, UAB „Visagino būstas“, UAB „Joniškio butų ūkis“, UAB „Birštono butų ūkis“, UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ pateikė atsiliepimus į patikslintą ieškinį, prašydami jį atmesti. Nurodė, kad nepaisant pavėluoto informavimo, laiko tinkamai pasiruošti susirinkime nagrinėtinų klausimų sprendimui įmonė turėjo pakankamai, todėl įmonės, kaip asociacijos nario, teisės nebuvo pažeistos. Taip pat nepaisant nevisiškai tikslios susirinkimo darbotvarkės, laiko tinkamai pasiruošti visų susirinkime - seminare nagrinėtų klausimų sprendimui, įmonės turėjo pakankamai. Tretieji asmenys pažymėjo:

171) Galimybės anksčiau informuoti asociacijos narius apie naujų asociacijos narių priėmimą asociacija neturėjo, kadangi asmenų prašymai dėl jų priėmimo į asociaciją buvo teikiami jau susirinkimo metu;

182) Įmonėms nebuvo jokio ypatingos būtinybės iš anksto žinoti, jog susirinkime-seminare bus dėstomas klausimas dėl atsiskaitymų už komunalines paslaugas, kadangi įmonės, vykdydamos veiklą šioje srityje, visada pasirengusio diskutuoti tokio klausimo problematika;

193) Visi asociacijos nariai kuo puikiausiai žinojo, kad šiame susirinkime bus sprendžiamas asociacijos valdymo organų narių skyrimo klausimas, kadangi anksčiau išrinktų valdymo organų narių 3 metų kadencija turėjo baigtis būtent šiais metais. Įmonės, kaip Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ nariai, mano, jog sprendimai asociacijos visuotiniame narių susirinkime yra priimti paprasta arba kvalifikuota balsų dauguma ir nė vienam iš asociacijos narių nėra suteikta „veto“ teisė. Tretieji asmenys pareiškė, jog asociacijos valdymo organų nariai niekada nepiktnaudžiavo jiems suteiktomis teisėmis ir jokių įmonių, kaip asociacijos narių, teisių bei teisėtų interesų nepažeidinėjo.

20Tretieji asmenys UAB „Alytaus butų ūkis“, UAB „Gabuva“ atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįsta. Nurodė, kad bendrovės apie rengiamą visuotinį narių susirinkimą buvo informuotas tiek žodžiu, tiek raštu, terminas buvo pakankamas pasiruošti visuotiniam narių susirinkimui, ir nors trečiųjų asmenų atstovai nedalyvavo susirinkime, tai lėmė priežastys, nesusijusios su informacijos apie susirinkimą pateikimu. Dėl balsų skaičiavimo teisingumo tretieji asmenys nepasisakė, kadangi nedalyvavo susirinkime. Ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ nurodyti pažeidimai yra formalūs, nesudarantys pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimų.

21Tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Joniškio butų ūkis“, UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Visagino komunalininkas“, UAB „Avarija“, UAB „ Paskirtis“, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, UAB „Druskininkų butų ūkis“ atsiliepimuose į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti, nes nėra realaus pagrindo pripažinti susirinkimą neteisėtu bei naikinti jame priimtus sprendimus.

22Tretysis asmuo UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti.

23Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ prašė patikslintą ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

24Tretieji asmenys UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Antakalnio ūkis“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“ pateikė patikslintą atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame sutiko su ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ ieškiniu. Nurodė, kad Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ nariai gavo asociacijos pranešimą dėl 2009 m. balandžio 9-10 dienomis vyksiančio visuotinio narių susirinkimo. Kartu su pranešimu buvo įteikta visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė, kurioje viename iš punktų yra numatytas Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ prezidento, prezidiumo narių ir revizijos komisijos atšaukimas iš pareigų prieš terminą ir pakartotinas balsavimas bei minėtų valdymo organų rinkimas, nors pagal asociacijos įstatus valdymo organai yra renkami 3 metų laikotarpiui. Todėl akivaizdu, jog dabartiniai asociacijos valdymo organai savo veiksmais patys pripažįsta, kad ieškovo ieškinyje išdėstyti argumentai dėl visuotinio susirinkimo metu padarytų pažeidimų, renkant valdymo organus, buvo pagrįsti.

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-12-15 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo: atsakovo naudai - 14486 Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybės naudai – 295,20 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Teismas nurodė, kad iš Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ prezidiumo posėdžio 2008 m. balandžio 29 d. protokolo matyti, kad buvo nutarta šaukti asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ visuotinį narių susirinkimą 2008 m. gegužės 28-29 d. ir buvo patvirtinta visuotinio narių susirinkimo – seminaro preliminari darbotvarkė (1 t., b.l. 49). Visuotinis susirinkimas - seminaras pradėtas 2008-05-28 (1 t., b.l. 50-58) Susirinkime dalyvavo 40 narių iš 44. Teismas padarė išvadą, kad nė vienas iš asociacijos narių nepareiškė jokių pretenzijų ir pastabų dėl pavėluoto informavimo apie sušauktą visuotinį asociacijos narių susirinkimą, nenurodė, jog tokiu pavėluotu informavimu buvo pažeistos kokios nors jų, kaip asociacijos narių teisės, susijusios su galimybe tinkamai dalyvauti bei balsuoti sušauktame susirinkime svarstomais klausimais. Susirinkimo darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai, o „prieš“ ir susilaikiusių balsų nebuvo.

26Teismas nustatė, kad susirinkimo darbotvarkės 1 klausimu buvo sprendžiamas Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ naujų narių priėmimas ir pasiūlyta balsuoti dėl AB „City Service“ priėmimo į asociacijos narius. Balsavimo rezultatai: „už“ - 15 balsų, „prieš“ - 25 balsai, susilaikiusių, nedalyvavo – 0 balsų. Priimtas nutarimas nepriimti į narius AB „City Service“, kurio atstovas nesutiko su balsavimo rezultatais. Buvo priimtas pakartotinis nutarimas paprasta balsų dauguma nepriimti į narius įmonės AB „City Service“. Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus dėl pavėluoto informavimo apie šaukiamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės, padarė išvadą, kad ieškinio tenkinimas ieškovo įvardintu pagrindu prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi jokios nei asociacijos, nei pačių asociacijos narių teisės priimtais sprendimais faktiškai pažeistos nebuvo. Ieškovo argumentai dėl neteisingai skaičiuotų balsų atmestini, kaip nepagrįsti.

27Teismas pažymėjo, kad LR Asociacijų įstatyme neįtvirtina jokių nuostatų, susijusių su visuotinio narių susirinkimo sprendimų ginčijimu, o Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ įstatų V d. 7 p. numato, kad visuotinio susirinkimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais įstatymų nustatytais atvejais. Pagal LR CK 2.82 str. 4 d. juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams.

28Įvertinęs susirinkimo protokolą, byloje apklaustų liudytojų L. S. (susirinkimo sekretorės), A. V. (balsų skaičiavimo komisija), O. P. (balsų skaičiavimo komisija), V. Z. (susirinkimo pirmininkė) parodymus, teismas padarė išvadą, kad dėl galutinės darbotvarkės patvirtinimo, joje numatant tiek asociacijos narių priėmimo, tiek prezidento, prezidiumo ir revizijos komisijos rinkimo klausimus, visi asociacijos nariai nubalsavo vienbalsiai, tame tarpe ir ieškovas. Jokių pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės nebuvo pareikšta.

29Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus dėl pavėluoto informavimo apie šaukiamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės, konstatavo, kad ieškinio tenkinimas ieškovo įvardintu pagrindu prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi jokios nei asociacijos, nei pačių asociacijos narių teisės priimtais sprendimais faktiškai pažeistos nebuvo ir ieškovo argumentai dėl neteisingai skaičiuotų balsų atmestini, kaip nepagrįsti. Teismas pažymėjo, kad priimtų sprendimų balsavimo rezultatai pagrindžia atitinkamų sprendimų priėmimo kvorumo buvimą - tiek paprastos balsų daugumos, tiek kvalifikuotos (2/3) balsų daugumos buvimą, o balsavimo rezultatai buvo įvertinti tinkamai ir LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 d. reikalavimai nebuvo pažeisti.

30Teismas pagal LR CPK 98 str. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteisė iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas 14486 Lt sumai, nes buvo pateikti išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai dėl 4484 Lt, 3630 Lt ir 6372 Lt.

31Ieškovas UAB „Buitis be rūpesčių“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas pakeisti pirmos instancijos teismo sprendimą, visiškai patenkinant ieškovo pateiktą ieškinį ir jame esančius reikalavimus bei priteisti iš atsakovo apelianto naudai bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinio skundo argumentai:

321) Teismo sprendimas yra netesėtas ir nepagrįstas, nes byloje yra surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad, sušaukiant visuotinį narių susirinkimą, buvo padarytas ne vienas imperatyvių teisės normų pažeidimas. Pažeidimų faktą atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu pripažino ir pats atsakovas. Teismas sprendime privalėjo išspręsti klausimą, ar ieškovo ieškinyje nurodyti pagrindai yra realūs, ar ieškovo nurodyti pažeidimai buvo padaryti, bei nustačius, kad pažeidimai padaryti, nuspręsti, ar pažeidimai buvo mažareikšmiai, kad jų buvimas negalėjo sąlygoti bent vieno iš asociacijos narių ar kitų teisėtai visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių asmenų teisių bei teisėtų interesų. Apeliantas pažymėjo, kad byloje esantys rašytiniai dokumentai taip pat patvirtino aplinkybę, kad sistemingas pažeidimų darymas akivaizdžiai sukėlė neigiamus padarinius jos nariams, nes buvo apribotos asociacijos narių teisės, numatytos asociacijos įstatų III d. 4.1. p, 4.2. p, 4.3. p, 4.5. p., tiek pačiai asociacijai, kadangi valdymo organų atliekami veiksmai sąlygojo destruktyvų pačios asociacijos skaidimąsi iš vidaus.

332) Skundžiamojo sprendimo aprašomojoje dalyje teismas tiesiog konstatavo, bet savo teiginių nemotyvavo, neargumentavo, taip pažeisdamas LR CPK 268 str. 4 d., 270 str. 4 d., nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 14 p., 16 p.). Teismas visiškai nepasisakė dėl ieškovo reikalavimo – pripažinti juridinio asmens visuotinį narių susirinkimą netesėtu ir visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus pripažinti negaliojančiais.

343) Sprendimas dėl 14486 Lt sumos už advokato suteiktas teisinės pagalbos paslaugas priteisimo yra akivaizdžiai prieštaraujantis teisės aktams, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, kadangi akivaizdžiai viršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius.

35Atsakovas UAB „Lietuvos butų ūkis“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas:

361) atmesti ieškovo UAB „ Buitis be rūpesčių“ apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimą palikti nepakeistą;

372) priteisti iš ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ atsakovo Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ naudai bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme.

38Tretysis asmuo UAB „ Lazdynų būstas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, visiškai patenkinat ieškinį ir jame esančius reikalavimus. 2008 m. vykusio asociacijos visuotinio narių susirinkimo metu UAB „Lazdynų būstas“ tinkamai įgaliotam asmeniui nebuvo leista tinkamai atstovauti įmonės interesus, tokiu būdu buvo apribota įmonės, kaip asociacijos nario, teisė pilnavertiškai dalyvauti asociacijos valdyme ir sprendimų priėmimo procese.

39Tretieji asmenys UAB „Antakalnio ūkis“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“ atsiliepimuose į apeliacinį skundą prašė pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, visiškai patenkinant ieškovo ieškinį ir jame esančius reikalavimus. Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra.

40Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė atsiliepimų į apeliacinį skundą.

41Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

42Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dėl netinkamai taikytų procesinės teisės normų. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali pakeisti sprendimą, sumažinant priteistą iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidų sumą nuo 14486 Lt iki 6000 Lt, kitą sprendimo dalį paliekant nepakeistą, nes šioje dalyje byla išnagrinėta teisingai, tinkamai pritaikius materialinės ir procesinės teisės normas (LR CPK 320 str., 329 str. 1 d.).

43Įstatymų leidėjas, apibrėždamas asociacijos sampratą, nurodė, kad tai yra viešasis juridinis asmuo, turintis tikslą koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Tai reiškia, kad visi asociacijos nariai turi vienodas teises ir pareigas, nes yra lygiaverčiai asociacijos veikloje, įgyvendinant teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principą, siekiant užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir pagarbą įgytoms teisėms. Tai, kad asmuo, būdamas juridinio asmens dalyvis, turi teisę pasinaudoti CK 2.82 str. 4 d. ir ginčyti juridinio asmens organo priimtus sprendimus, nereiškia, kad dėl formalių pažeidimų galima sutrikdyti viešojo juridinio asmens veiklos stabilumą. Galimybė kreiptis į teismą reiškia pažeistų teisių gynybą teismine tvarka, kai reikalavimus pareiškusio asmens teisės yra tiesiogiai pažeistos ir jis kitokiu būdu negali užtikrinti savo interesų gynybos.

44Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį, formaliais pagrindais siekdamas pripažinti 2008 m. gegužės 28-29 d. įvykusį asociacijos visuotinį narių susirinkimą neteisėtu ir šio susirinkimo priimtus sprendimus negaliojančiais.

45Tai, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį pripažino, kad, šaukiant visuotinį narių susirinkimą, iš tiesų buvo pažeistas Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ įstatų V d. 6 p. numatytas informavimo apie susirinkimą terminas, yra mažareikšmis pažeidimas, kuris savaime nereiškia, kad ieškinys turi būti besąlygiškai patenkintas. Ieškovas savo teisių pažeidimu įvardino tą aplinkybę, kad jis, kaip asociacijos narys, pranešimą gavęs likus 6 dienoms iki visuotinio susirinkimo, prarado teisę tinkamai pasiruošti būsimam susirinkimui. Teisėjų kolegija kritiškai vertina šį ieškovo argumentą, nes, ieškovo atstovas, dalyvaudamas ginčijamame susirinkime, nepareiškė jokių pretenzijų dėl minėto termino pažeidimo ir nepasiūlė pakeisti susirinkimo datą, ją nukeliant į vėlesnį laikotarpį pagal 20 dienų terminą. Tai reiškia, kad 6 dienų terminas ieškovą tenkino ir jam iš esmės pakako laiko pasiruošti susirinkimui. Teisėjų kolegija kritiškai vertina ieškovo argumentą, kad buvo pažeistos kitų asociacijos narių teisės, nes byloje nebuvo pareikšti kitų asmenų savarankiški reikalavimai, o ieškovas nėra priskirtinas prie asmenų, turinčių teisę reikšti ieškinį, ginant kitus asmenis (CPK 49 str.).

46Teisėjų kolegija pažymi, kad susirinkimo darbotvarkės papildymas nepažeidė ieškovo teisių, nes byloje nėra duomenų, kad ieškovui buvo apribota galimybė teikti susirinkimui savo nuožiūra kandidatus į valdymo organų narius. Tai, kad ieškovas nesiūlė kitų kandidatų į renkamus valdymo organus, parodo, kad jis nebuvo pakankamai aktyvus ir savo pasyviu elgesiu sukūrė teisines pasekmes ir galimybę visuotiniam narių susirinkimui balsuoti už kitus asmenis.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčijamame susirinkime sprendžiant naujų narių priėmimo klausimus, nebuvo pažeisti ieškovo teisėti interesai ir teisės, nes asociacija, kaip visuomeninė organizacija, veikia laisvanoriškumo principu, o ne prievolinių santykių pagrindu. Tai reiškia kad visuotinis narių susirinkimas, kaip aukščiausias valdymo organas, turi teisę, bet ne pareigą priimti naujus narius. Neigiamas balsavimų rezultatas parodo galimybę asociacijos nariams balsuoti savarankiškai, tuo užsitikrinant visų narių lygiateisiškumą ir demokratinį asociacijos valdymą. Teisėjų kolegija kritiškai vertina ieškovo siekį formaliais pagrindais ginčyti 2008 m. gegužės 28-29 d. įvykusį asociacijos visuotinio narių susirinkimo teisėtumą ir pripažinti 2008 m. gegužės 28-29 d. įvykusio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus negaliojančiais, nes negalima griauti visuomeninės organizacijos vidinio stabilumo tik dėl vieno asociacijos nario subjektyvaus požiūrio. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl kvorumo ir teisingo balsavimų rezultatų buvimo ir jų nekartoja.

48Byloje nėra duomenų, kad dėl neigiamų padarinių asociacijos nariams, nes nebuvo apribotos asociacijos narių teisės, numatytos asociacijos įstatų III d. 4.1. p, 4.2. p, 4.3. p, 4.5. p. Pažymėtina, kad po nagrinėjamos bylos iškėlimo 2009 m. balandžio 9-10 d. įvyko asociacijos visuotinis narių susirinkimas – seminaras (5 t., b.l. 28-38), kurio metu buvo patvirtinti ir pripažinti 2008 m. gegužės 28-29 d. vykusio susirinkimo ir priimtų sprendimų teisėtumas ir, nepasibaigus trijų metų kadencijai, buvo atšaukti asociacijos prezidentė, prezidiumo nariai ir revizijos komisija, tuo įgyvendinant asociacijos veiklos laisvanoriškumo ir savarankiškumo principus. Tai, kad 2010-03-18 Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ prezidiumas priėmė nutarimus (5 t., b.l. 185-197) dėl nario mokesčio nemokėjimo pašalinti iš asociacijos ieškovą UAB „Buitis be rūpesčių“ ir trečiuosius asmenis UAB „Lazdynų būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Šnipiškių ūkis“, UAB „Antakalnio ūkis“ ir UAB „Avarija“, neturi teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui, kuris nėra susijęs su sankcijų už nario mokesčio nemokėjimą taikymo klausimais.

49Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir procesinių pažeidimų, sudarančių pagrindą pakeisti ar panaikinti apelianto skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl ieškinio atmetimo, nes šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos išaiškintos ir pritaikytos tinkamai.

50Apelianto argumentai dėl to, kad skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas, pažeidžiant LR CPK 268 str. 4 d., 270 str. 4 d., yra teisiškai nepagrįstas. Tai, kad apeliantui nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepakankami motyvuotas. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiamo sprendimo glausta forma ir turinys iš esmės atitinka CPK 268 str. 4 d. ir 270 str. keliamus reikalavimus ir yra pakankamai motyvuotas. Pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos šios kategorijos bylose.

51Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas visiškai nepasisakė dėl ieškovo reikalavimo – pripažinti juridinio asmens visuotinį narių susirinkimą netesėtu ir visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus pripažinti negaliojančiais, nes teismas pakankami argumentavo, kad dėl pavėluoto informavimo apie šaukiamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės nei asociacijos, nei pačių asociacijos narių teisės priimtais sprendimais faktiškai pažeistos nebuvo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas balsavimo rezultatus įvertino, kaip tinkamus, ir nekonstatavo LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 d. reikalavimų pažeidimo.

52Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės.

53Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą dėl ieškinio atmetimo, nes jis yra iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos iš esmės tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ieškinio atmetimo turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais (LR CK 1.5 str., 1.138 str.; LR asociacijų įstatymas; LR CPK 2 str., 7 str., 8 str., 313 str., 314 str., 177 str. – 179 str., 185 str., 320 str., 328 str.).

54Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priteistos iš ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ atsakovo Asociacijos “Lietuvos butų ūkis” naudai bylinėjimosi išlaidos mažintinos nuo 14486 Lt iki 6000 Lt dydžio, atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.2 p., 9 p., vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, atsižvelgiant į tai, kad byloje pareikštas ieškinys yra neturtinio pobūdžio.

55Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., 38-44) ir atsiliepimą į ieškinio patikslinimą (2 t., b. l. 211-219), ir tai sudaro 4800 Lt sumą (2 x 3 x 800 Lt (MMA)). Pirmosios instancijos teismo posėdžiuose atsakovo atstovas advokatas užtruko iš viso 10 valandų (1 t., b.l. 26,27; 34-35, 89-90, 4 t., b.l. 144-149, 214-216; 5 t., b.l. 4-8, 39-43, 105-113) ir tai sudaro 1200 Lt sumą (10 val. x 0,15x 800 Lt (MMA)). Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 100 str.), apeliantui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, nes likusioje dalyje skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas. Nei ieškovas, nei atsakovas, bei tretieji asmenys nepateikė įrodymų dėl kitų bylinėjimosi išlaidų dydžio apeliacinėje instancijoje, todėl nėra teisinio pagrindo pagal proporcingumo principą priteisti bylinėjimosi išlaidas byloje dalyvaujantiems asmenims (LR CPK 3 str. 1 d., 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

56Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, pritaikius proporcingumo principą, tiek ieškovas, tiek atsakovas turi atlyginti po 53,55 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (5 t., b.l. 168) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 3 str. 1 d., 92 str., 93 str., 96 str.).

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., 3 p., teismas

Nutarė

58Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimą. Sumažinti priteistą iš ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ atsakovo Asociacijos “Lietuvos butų ūkis” naudai bylinėjimosi išlaidų sumą nuo 14486 Lt iki 6000 Lt dydžio.

59Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

60Priteisti iš ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ ir atsakovo Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ po 53,55 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Buitis be rūpesčių“ pateikė 2008-09-02 ieškinį, kurį... 5. 1) pripažinti 2008 m. gegužės 28-29 d. įvykusį asociacijos visuotinį... 6. 2) pripažinti 2008 m. gegužės 28-29 d. įvykusio visuotinio narių... 7. Atsakovas Asociacija „Lietuvos butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį... 8. 1) Asociacijoje “Lietuvos butų ūkis“ susiformavusi visuotinių narių... 9. 2) Asociacijoje „Lietuvos butų ūkis“ susirinkimo sušaukimo metu 44... 10. 3) Ieškovo argumentas, kad dėl pavėluoto informavimo ieškovas ir/ar kiti... 11. 1) Pagal Asociacijoje „Lietuvos butų ūkis“ susiformavusią susirinkimų... 12. 2) Ieškovas savo ieškinyje ir pats netiesiogiai pripažįsta, jog visiems... 13. 3) Prezidiumas neturėjo jokios galimybės informuoti asociacijos narių apie... 14. 4) Aplinkybė, kad į darbotvarkę papildomai buvo įtrauktas klausimas dėl... 15. 5) Dėl tokios galutinės darbotvarkės patvirtinimo, numatant tiek asociacijos... 16. Tretieji asmenys UAB „Antakalnio ūkis“, UAB „Bendruva“, UAB... 17. 1) Galimybės anksčiau informuoti asociacijos narius apie naujų asociacijos... 18. 2) Įmonėms nebuvo jokio ypatingos būtinybės iš anksto žinoti, jog... 19. 3) Visi asociacijos nariai kuo puikiausiai žinojo, kad šiame susirinkime bus... 20. Tretieji asmenys UAB „Alytaus butų ūkis“, UAB „Gabuva“ atsiliepime į... 21. Tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Joniškio butų... 22. Tretysis asmuo UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ pateikė atsiliepimą į... 23. Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ prašė patikslintą ieškinį... 24. Tretieji asmenys UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Antakalnio ūkis“,... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-12-15 sprendimu ieškinį atmetė ir... 26. Teismas nustatė, kad susirinkimo darbotvarkės 1 klausimu buvo sprendžiamas... 27. Teismas pažymėjo, kad LR Asociacijų įstatyme neįtvirtina jokių nuostatų,... 28. Įvertinęs susirinkimo protokolą, byloje apklaustų liudytojų L. S.... 29. Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus dėl pavėluoto informavimo apie... 30. Teismas pagal LR CPK 98 str. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 31. Ieškovas UAB „Buitis be rūpesčių“ pateikė apeliacinį skundą,... 32. 1) Teismo sprendimas yra netesėtas ir nepagrįstas, nes byloje yra surinkta... 33. 2) Skundžiamojo sprendimo aprašomojoje dalyje teismas tiesiog konstatavo, bet... 34. 3) Sprendimas dėl 14486 Lt sumos už advokato suteiktas teisinės pagalbos... 35. Atsakovas UAB „Lietuvos butų ūkis“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 36. 1) atmesti ieškovo UAB „ Buitis be rūpesčių“ apeliacinį skundą ir... 37. 2) priteisti iš ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ atsakovo Asociacijos... 38. Tretysis asmuo UAB „ Lazdynų būstas“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 39. Tretieji asmenys UAB „Antakalnio ūkis“, UAB „Viršuliškių būstas“,... 40. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė atsiliepimų į apeliacinį... 41. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 42. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dalyje dėl bylinėjimosi... 43. Įstatymų leidėjas, apibrėždamas asociacijos sampratą, nurodė, kad tai... 44. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį, formaliais pagrindais... 45. Tai, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį pripažino, kad, šaukiant... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad susirinkimo darbotvarkės papildymas... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčijamame susirinkime sprendžiant naujų... 48. Byloje nėra duomenų, kad dėl neigiamų padarinių asociacijos nariams, nes... 49. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir... 50. Apelianto argumentai dėl to, kad skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas,... 51. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas visiškai... 52. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios... 53. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 54. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priteistos iš... 55. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas pateikė atsiliepimą į... 56. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, pritaikius proporcingumo principą,... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., 3 p., teismas... 58. Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d.... 59. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 60. Priteisti iš ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ ir atsakovo Asociacijos...