Byla e2-603-783/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Skaraitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ (toliau - Ieškovė) ieškinį atsakovui R. P. (toliau – Atsakovas) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš Atsakovo 579,36 € palūkanas, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Procesiniai dokumentai Atsakovui įteikti 2016-05-18. Atsakovas per teismo nustatytą terminą (per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos) nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Priimamas sprendimas už akių, nes Ieškovė yra pateikusi prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Atsakovo veiksmuose yra visos sąlygos, būtinos civilinės atsakomybės taikymui (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. – 6.251 str., 6.256 str.). Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2012-10-10 tarp Ieškovės ir Atsakovo nuotoliniu būdu, pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9924396001 (toliau – Sutartis). Šia Sutartimi šalys susitarė, jog Ieškovė paskolins Atsakovui 72,41 € sumą 30 dienų terminui su 87,67 % dydžio metine palūkanų norma (bendra vartojimo kredito kainos metinė palūkanų norma 133,10 %). Atsakovas kreditą turėjo grąžinti iki 2012-11-10. Atsakovas, remdamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p., 2012-10-10 pateikė prašymą papildomai 362,03 € kredito sumai. Atsakovas dalį paskolos grąžino, bei, remdamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 p. pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2013-06-24. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, todėl Ieškovė 2013-08-14 vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovas negrąžino Ieškovei 410,58 € kredito. Ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 4.1 p. ir 7.1 p., priskaičiavo mokėti 579,36 € palūkanų. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kupiškio rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 29 d. išdavė teismo įsakymą išieškoti iš skolininko R. P. 410,58 € (keturių šimtų dešimties eurų 58 ct) skolą pagal paskolos sutartį Nr. 9924396001, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (410,58 €) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2016 m. vasario 29 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 3 € (trijų eurų) žyminį mokestį, o 2016-02-29 nutartimi atsisakė priimti kreditorės UAB „4finance“ pareiškimo dalį dėl 579,36 € sutartinių palūkanų priteisimo kaip aiškiai nepagrįstą.

6Ieškovė, ieškinyje nurodė, kad reikalaujama priteisti 579,36 palūkanų suma susideda iš dviejų rūšių palūkanų: Sutartyje numatytų 83,93 % dydžio metinių palūkanų (kredito kainos), kurias Atsakovas turėjo sumokėti grąžindamas kreditą nustatytu terminu – 83,93 € skaičiuotas už laikotarpį nuo 2012-10-10 iki 2013-08-14, bei palūkanų už naudojimąsi kreditu po jo grąžinimo termino, kurios skaičiuojamos ne tik nuo negrąžintos kredito sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, taikant sutartyje numatytą 133,10 % dydžio kredito kainos metinę palūkanų normą, kas sudaro 495,43 €. Šios palūkanos buvo skaičiuotos laikotarpiu nuo 2013-08-15 iki 2014-05-14

7Jeigu skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais, o palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys bendru susitarimu (Lietuvos Respublikos CK 6.261 str., 6.872 str. 1d.). Minimalių nuostolių sąvoka reiškia, kad skaičiuojant palūkanas už termino praleidimą jos neturėtų būti mažinamos. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog nustatant palūkanas šalių susitarimu išlieka grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis – kreditorius gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas, o susitarimų dėl palūkanų vertinimas yra susijęs ne tik su privataus, bet ir viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą, kas prieštarauja viešajai tvarkai, todėl teismas turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (Lietuvos Respublikos CK 1.5, 6.37 str. 3d., 6.228 str.). Teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos yra pernelyg didelės (Lietuvos Respublikos CK 6.73, 6.258 str.). Šios teisės normos taikytinos ir šalių susitartoms palūkanoms, kai jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo principą (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-908/2001, Nr.3K-3-830/2003, Nr.3K-3-468/2006).

8Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Atsakovas praleido sutartyje nustatytą terminą kreditui gražinti, todėl paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų, kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino gražinti paskolą praleidimo, mokėjimo. Šalys susitarė dėl palūkanų dydžio, todėl teismas negali taikyti įstatymu nustatytų palūkanų, tačiau akivaizdu, kad Atsakovas prisiėmė prievolę atlyginti Ieškovei aiškiai per dideles netesybas. Atsižvelgiant į Ieškovės veiklos specifiką – Ieškovė teikia greitąsias vartojimo paskolas, tačiau daugiau nei 2 metus nesikreipė į teismą dėl savo teisių gynimo, todėl iš dalies pati yra kalta dėl jos patiriamų nuostolių. Vartojimo kredito sutartyje nustatytos palūkanos už naudojimąsi kreditu po jo grąžinimo termino yra pernelyg didelės ir suponuoja neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą. Atsižvelgiant į nesumokėtos kredito sumos ir prašomų priteisti palūkanų už naudojimąsi kreditu po jo grąžinimo termino dydį, laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgus į jau minėtą Ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų už naudojimąsi kreditu po jo grąžinimo termino dydis yra mažinamas iki 247,72 € pripažįstant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 nutartis civilinėje byloje Nr.2S-1037-653/2013, LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2008). Iš Atsakovo Ieškovei priteisiamos 83,93 € sutartinės palūkanos (kredito kaina) bei 247,72 € palūkanos už naudojimąsi kreditu po jo grąžinimo termino. Viso iš Atsakovo Ieškovei priteisiamos 331,65 € palūkanos.

9Iš Atsakovo Ieškovei priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (331,65 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. gegužės 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6. 210 str. 1 d.).

10Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (93 str. 2 d.). Ieškovės reikalavimas tenkintas 57,24 %, todėl iš Atsakovo Ieškovei priteisiama 8,59 € jos sumokėto žyminio mokesčio.

11Valstybė dėl procesinių dokumentų įteikimo patyrė 0,74 € išlaidų. Kadangi išlaidos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią priteisiamą išlaidų sumą (3 €), jos nepriteisiamos (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str.1 ir 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo R. P., a. k. ( - ) 331,65 € (trijų šimtų trisdešimt vieno euro 65 ct) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (331,65 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. gegužės 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 8,59 € (aštuonių eurų 59 ct) žyminį mokestį ieškovės UAB „4finance” buv. adresas Kaunas, Jonavos g. 254A, į. k. 301881644, naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kupiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Kupiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai