Byla 2-212-223/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovės Bankrutuojančios (duomenys neskelbtini) ieškinį atsakovui A. B

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovės Bankrutuojančios ( - ) ieškinį atsakovui A. B., ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 2920,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2015-12-18 asmeniškai. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateikta, prašymo pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartimi ( - ) iškelta bankroto byla (b.l. 8). Šia nutartimi ( - ) bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Talismanas“. Nutartis dėl ( - ) bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjusi. Panevėžio apygardos teismas 2015-02-25 nutartimi patvirtino 1120,00 Eur dydžio administravimo išlaidas laikotarpiui nuo 2015-02-10 iki 2015-05-09, ir 2015-03-25 nutartimi ( - ) bankroto byloje buvo patvirtinta 2300 Eur administravimo išlaidų sąmatą visai bankroto procedūrai. Viso administravimo išlaidų suma yra 3420 Eur, tačiau, įmonėje nesant jokio turto, minėtos administravimo išlaidos bankroto administratoriui nebuvo padengtos. ( - ) negali įvykdyti šio įpareigojimo. Panevėžio apygardos teismas konstatavo įmonės nemokumą ir iškeldamas ( - ) bankroto bylą rėmėsi tuo, kad 2015-01-30 bendrovės skola VSDFV sudarė 6768,58 Eur, o įmonės vadovas nepagrįstai ilgai delsė kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, didino kreditorinius įsiskolinimus ir sukūrė tokią situaciją, kad įmonė turto neturi, o kreditoriniai reikalavimai 2015-03-25 sudaro 84773,10 Eur, kas patvirtina, kad įmonės atsakingi asmenys turėjo pareiga kreiptis į teismą dėl ( - ) bankroto bylos iškėlimo. Juridinio asmens vadovui ir savininkams nevykdant ar netinkamai vykdant jo kompetencijai priskirtas pareigas, jam, be kitų atsakomybės rūšių, gali kilti civilinė atsakomybė (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Viena iš tokių pareigų, numatytų Įmonių bankroto įstatyme, yra juridinio asmens vadovo ir įmonės savininkų pareiga, esant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms, pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Nors, ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, įmonės vadovas ar savininkas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms (jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte), privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

7Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 2.82, 2.87 str., įmonės vadovas, kaip vienasmenis juridinio asmens valdymo organas - direktorius (administracijos vadovas) paties juridinio asmens atžvilgiu turėjo elgtis sąžiningai ir protingai, o padaręs žalą, ją visiškai atlyginti. LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnis nustato, kad bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą. Bendrovės vadovas atsako už: bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Taigi, bendrovės vadovas yra tiesiogiai atsakingas už bendrovės turto apsaugą, turto išsaugojimą.

8Byloje iš Juridinių asmenų registro nustatyta, kad ( - ) direktoriaus pareigas nuo jos įsteigimo iki bankroto bylos iškėlimo ėjo atsakovas. Panevėžio apygardos teismo nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų suma priteistina iš atsakovo, kadangi pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalies nuostatas atsako įmonės vadovas, šiuo atveju atsakovas, kai administratorius administravimo išlaidų apmokėjimo negavo ar jų gavo nepakankamai. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog atsakovas nevykdė įstatyminės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokia tapusiai įmonei. Todėl teismas daro išvadą, jog įmonės vadovui laiku kreipusis dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto būtų pakakę administravimo išlaidoms padengti bei kreditorių interesams bent iš dalies patenkinti. Atsakovui delsiant kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės finansinė padėtis pablogėjo iki tokio lygio, kad iškėlus bankroto bylą įmonėje nebeliko jokio turto iš kurio galėtų būti padengtos bent jau administravimo išlaidos. Be to, tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra ir priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti bankroto bylos administravimo išlaidų. ( - ) bankroto administratorius UAB „Talismanas Lt“ kreipėsi į atsakovą dėl administravimo išlaidų bankroto administratoriui sumokėjimo, tačiau atsakovas sumokėjo tik dalį, t.y. 500,00 Eur šių išlaidų. Todėl iš atsakovo yra priteistina 2920 Eur suma ieškovei.

9Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai 88 Eur žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo priteisiamos 2920 Eur sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos nes jų suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina suma (CPK 96 str.).

10Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš A. B., a.k. ( - ) ieškovei ( - ), 2920,00 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų dvidešimties eurų) žalos atlyginimo.

13Priteisti iš A. B., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 88,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, a. s. Nr. ( - ), banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai