Byla 2S-20-661/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Patikimas verslas“ atstovo A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal UAB „Patikimas verslas“ prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus UAB „Laisvas laikraštis“, UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ ir UAB „Patikimas verslas“ paneigti jų išspausdintus bei paskleistus duomenis apie ieškovą, žeminančius ieškovo garbę ir orumą, priteisti iš atsakovų solidariai 30 000 Lt (8 688 Eur) neturtinę žalą.

4Vilniaus apygardos teismo 2015-07-09 nutartimi ieškovo A. S. reikalavimų užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – 8 688 Eur sumai areštuotas atsakovams UAB „Laisvas laikraštis“, UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ ir UAB „Patikimas verslas“ priklausantis turtas ir piniginės lėšos.

5Atsakovas UAB „Patikimas verslas“ kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti ieškovą A. S. atsakovo galimų nuostolių užtikrinimui, įnešti į teismo depozitinę sąskaitą 50 000 Eur sumą arba tokio dydžio nuostolių sumą užtikrinti banko garantija. Nurodė, kad teismo sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones sužlugdys jau daugiau nei dešimt metų leidžiamo savaitraščio „Laisvas laikraštis“ leidybą. Areštavus įmonės sąskaitas, įmonė negalės atsiskaityti su spaustuvę už leidinio spausdinimą ir pastovūs laikraščio skaitytojai liks be leidinio. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus padaryta 50 000 Eur žala, nes tiek kainavo sukurti leidinį ir tiek kainuos jį atkurti, jį uždarius.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-07-31 nutartimi atmetė atsakovo UAB „Patikimas verslas“ prašymą dėl įpareigojimo užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą. Teismas nurodė, kad atsakovas savo teiginius nepagrindžia jokiais įrodymais, t.y. niekaip neargumentuoja 50 000 Eur žalos dydžio atsiradimą, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Be to Vilniaus apygardos teismo 2015-07-09 nutartimi arešto mastas yra 8 688 Eur ir pirmiausia taikomas areštas atsakovų UAB „Laisvas laikraštis“, UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ ir UAB „Patikimas verslas“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, o jo nesant, ar esant nepakankamai bus areštuotos atsakovų piniginės lėšos. Todėl nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad areštavus pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose, atsakovo veikla, leidžiant „Laisvas laikraštis“ leidinį bus pilnai sustabdyta.

7Atsakovas UAB „Patikimas verslas“ atskiruoju skundu (b.l. 105-107) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį ir įpareigoti ieškovą pateikti garantijas dėl atsakovo nuostolių, kylančių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad 50 000 eurų suma, bus reikalinga norint atkurti skaitytojų pasitikėjimą šiuo leidiniu. Nurodo, kad sustojus laikraščio leidybai, prenumeratoriai turės teisėtą pagrindą reikalauti žalos atlyginimo. Nurodo, kad 50 000 eurų yra žymiai mažesnė suma, nes sukurti sėkmingai einantį savaitraštį ir puoselėti šį verslą 12 metų yra daug laiko ir investicijų reikalaujanti veikla.

8Ieškovas A. S. atsiliepimu (b.l. 113-115) į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad iš atsakovo kitose bylose priteistos sumos nėra sumokėtos iki šiol, o A. D. nesiima jokių priemonių, kad atsiliepime nurodyti teismų sprendimai būtų vykdomi, dėl ko yra pagrindas manyti kad ir šiuo atveju atsakovai vengs vykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Nurodo, kad byloje nėra nagrinėjamas atsakovo priešieškinis, todėl šioje byloje nėra pagrindo reikalauti nuostolių užtikrinimo.

9Atsakovai UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ atsiliepimų į pateiktą skundą nepateikė.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Apeliantas savo skundą grindžia aplinkybe, kad 50 000 eurų suma, bus reikalinga norint atkurti skaitytojų pasitikėjimą šiuo leidiniu bei aplinkybe, kad sukurti laikraštį trunka ilgą laiką, bei reikalauja daug investicijų. CPK 146 str. 1 d. numato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

13Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Teisingumas įpareigoja teismą siekti ginčo šalių skirtingų interesų pusiausvyros. Siekiant šios pusiausvyros, šalims turi būti sudarytos vienodos rungimosi civiliniame procese galimybės. Tuomet, kai atsakovas įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jo turtui ateityje jis iš tiesų gali patirti nuostolių, teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, turi užtikrinti šių tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimą. Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-402/2008; 2009 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-730/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-556/2010).

14Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo ar panaikinimo pagrindą tenka prašymą pateikusiam proceso dalyviui, kuris turi įrodyti siekiamos suteikti apsaugos poreikį. Proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti aplinkybių, patvirtinančių grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą, o priešinga šalis, siekdama išvengti tokių priemonių pritaikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindo buvimą. Šios taisyklės aktualios ir sprendžiant nuostolių atlyginimo užtikrinimo dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių klausimus.

15Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas galimų nuostolių kilimą sieja su savaitraščio „Laisvas laikraštis“ skaitytojų pasitikėjimo atkūrimu, bei aplinkybe, jog laikraštį sukurti trunką ilgą laiko tarpą ir reikalauja daug investicijų bei įvertinęs taikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, galimus laikinųjų apsaugos priemonių padarinius,

16sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo priemonę - 71 666 Lt vertės užstatą, kas pernelyg suvaržė ieškovo interesus ir yra neproporcinga (neadekvati) priemonė, galinti apskritai sudartyti kliūtis teismo sprendimo įvykdymui ieškovo naudai užtikrinti jeigu toks sprendimas būtų priimtas.

17Teismas pažymi, kad atsakovo prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo argumentai, jog reikės atkurti savaitraščio „Laisvas laikraštis“ skaitytojų pasitikėjimą leidiniu, bei aplinkybe, jog laikraštį sukurti trunką ilgą laiko tarpą ir reikalauja daug investicijų, savaime nesudaro pagrindo tenkinti atsakovo prašymą, nes atsakovas nepateikė jokių objektyvaus pobūdžio įrodymų apie minėto laikraščio išperkamą tiražą bei įrodymus apie tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones reikės savaitraštį „Laisvas laikraštis“ atkurti iš naujo (CPK 12, 178 str.).

18Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, kaip jau minėta ankščiau, paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą. Tačiau tais atvejais, kai atsakovas mano, kad dėl jo turtui taikyto arešto byloje jis jau patyrė nuostolių, galimai pažeistas subjektines teises atsakovas gali ginti reikšdamas savarankišką reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo (CPK 5 str.). Tai reiškia, jog priklausomai nuo to, ar atsakovas jau patyrė nuostolių dėl jo turtui taikyto arešto byloje ar tik gali patirti nuostolius ateityje, skirsis teisių gynybos būdas, kadangi vienu atveju jo subjektinės teisės jau yra pažeistos, o kitu - tik gali būti pažeistos. Todėl tuomet, kai atsakovas įrodinėja patyręs nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, subjektines teises jis turėtų ginti ne CPK 146 straipsnio nustatyta tvarka reikalaudamas galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, bet reikšdamas ieškinį bendra tvarka dėl patirtų nuostolių atlyginimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-836/2007; 2009 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-321/2009).

19Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra nei teisiškai nei faktiškai nepagrįsti, todėl nereikšmingi ir savaime neįtakoja kitokio šio klausimo sprendimo būdo.

20Darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta.

21Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus UAB... 4. Vilniaus apygardos teismo 2015-07-09 nutartimi ieškovo A. S. reikalavimų... 5. Atsakovas UAB „Patikimas verslas“ kreipėsi į teismą prašydamas... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-07-31 nutartimi atmetė atsakovo UAB... 7. Atsakovas UAB „Patikimas verslas“ atskiruoju skundu (b.l. 105-107) prašo... 8. Ieškovas A. S. atsiliepimu (b.l. 113-115) į atskirąjį skundą prašo... 9. Atsakovai UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Laisvo laikraščio... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Apeliantas savo skundą grindžia aplinkybe, kad 50 000 eurų suma, bus... 13. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai... 14. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti šalių lygiateisiškumą, yra... 15. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas galimų nuostolių kilimą sieja su... 16. sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė atsakovo... 17. Teismas pažymi, kad atsakovo prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo... 18. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, kaip jau minėta ankščiau, paprastai... 19. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra nei teisiškai nei... 20. Darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti... 21. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį palikti...