Byla 2-321/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pranešėjas), Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas) ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB Danske lizingas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutarties, kuria teismas įpareigojo ieškovą UAB Danske lizingas per penkias dienas nuo nuorašo įteikimo dienos įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 3 000 000 litų nuostolių atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr. 2-1654-232/2009, iškeltoje pagal ieškovo UAB Danske lizingas ieškinį atsakovams UAB „Cars Agro Rent” ir UAB „Metoil” dėl piniginių prievolių įvykdymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Danske bank A/S ir UAB „Tigesta”.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB Danske lizingas patikslintu ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Cars Agro Rent“ bei kito subsidiariai atsakingo atsakovo UAB „Metoil“ 4 951 763,73 Lt. Nurodė, kad vykdydamas 2005 m. spalio 19 d. – 2006 m. birželio 29 d. su atsakovu UAB „Cars Agro Rent“ (lizingo gavėju) sudarytas sunkiojo ir lengvojo transporto lizingo sutartis, sumokėjo transporto priemonių savininkui atitinkamai 4 487 682,85 Lt už sunkųjį transportą bei 464 080,88 Lt už lengvąjį transportą. Tačiau automobiliai, už kuriuos ieškovas sumokėjo pinigus atsakovų parinktam transporto priemonių savininkui, jam nebuvo perduoti. Pažymėjo, jog atsakovas UAB „Metoil“, kaip vienintelis atsakovo UAB „Cars Agro Rent“ akcininkas, atliko nesąžiningus veiksmus, todėl jam turi būti taikoma subsidiari civilinė atsakomybė ir jis turi atlyginti ieškovo patirtus nuostolius (CK 2.50 str. 3 d.). Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausantį turtą bei turtines teises.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo atsakovo UAB „Cars Agro Rent“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas 4 951 763,73 Lt sumai. Teismas nutarė, jog atsakovui UAB „Cars Agro Rent“ neturint pakankamai turto, turi būti areštuotas kitam atsakovui UAB „Metoil“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai, šios įmonės pinigines lėšos.

5Pirmosios instancijos teismo nutartį vykdantis antstolis areštavo atsakovui UAB „Metoil“ nuosavybės teise priklausantį Kalnėnų kuro bazės pastatų kompleksą, kurio vertė 3,7 mln. Lt bei įmonės metalo produkcijos atsargų, neviršijant areštuoto turto sumos.

62008 m. gruodžio 15 d. atsakovas UAB „Metoil“ pateikė teismui prašymą dėl įpareigojimo ieškovui pateikti 3 000 000 litų dydžio garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui, o ieškovui nepateikus tokios garantijos, panaikinti teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Prašymą grindė tuo, kad atsakovas UAB „Metoil“ dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi taikyto arešto jo turtui patyrė 1 882 904 Lt žalą. Pažymėjo, jog tokia žala susidarė dėl keleto priežasčių: 1) Areštavus Kalnėnų kuro bazės pastatų kompleksą, ieškovas neteko galimybės įkeisti šio didelės vertės pastato ir gauti apyvartinių lėšų bei piniginių lėšų, reikalingų kredito refinansavimu. Nerealizavus verslo plano, ieškovas patyrė 21 419 Lt žalą; 2) Dėl kuro bazės pastatų komplekso arešto nutrūko derybos su banku dėl grįžtamojo lizingo ir apyvartinių lėšų gavimo. Tokiu būdu negauta 176 636 Lt grynųjų pajamų; 3) Iki turto arešto atsakovas ketino įsigyti 1,5 mln. eurų vertės technologinę įrangą. Tačiau šią įrangą dėl atsakovo turtui taikyto arešto galėjo įsigyti tik po pusės metų ir už didesnę kainą. Dėl to patyrė 1 639 970,53 Lt žalą. 4) Areštavus pagrindinį atsakovo turtą, įmonė įgijo nepatikimos bei rizikingos įmonės statusą, o tai padidino palūkanas skolinantis pinigines lėšas. Dėl to patirta 21 530 Lt žala. Be to, nerealizavus areštuotas prekių atsargas, patirta 23 348 Lt žala. Atkreipė dėmesį, jog žala ateityje tik didės, nes areštuotas labai didelės vertės turtas ir dėl to šio turto negalima įkeisti, perleisti kitiems asmenims. Be to, šiuo metu itin sudėtinga situacija bankų rinkoje. Todėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui prašė nustatyti didesnę pinigų sumą.

7Ieškovas UAB Danske lizingas atsiliepimu prašė teismo atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmesti. Ieškovo nuomone, atsakovas nepateikė jokių duomenų, kurie įrodytų, kad atsakovas patyrė prašyme bei jį pagrindžiančioje pažymoje nurodytus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovo išdėstyti paskaičiavimai negali būti laikomi atsakovo negautomis pajamomis, nes negautas pajamas galima apskaičiuoti tik remiantis objektyviais duomenimis pagal sudarytus sandorius, o atsakovas remiasi tik savo subjektyviai sudarytomis prognozėmis ir planais. Atsakovas nesudarė savo planuojamų sandorių su finansinėmis įstaigomis dėl savo motininės kompanijos kaltės, nes visos finansinės įstaigos reikalavo atsakovo motininės kompanijos garantijų už atsakovo įsipareigojimus, o motininė kompanija tokias garantijas atsisakė suteikti. UAB Danske lizingas yra žinoma, turinti gerą reputaciją, finansiškai stabili įmonė, todėl nėra jokio pagrindo abejoti ieškovo finansiniu stabilumu.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 8 d. nutartimi atsakovo UAB „Metoil“ prašymą tenkino ir įpareigojo ieškovą per penkias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 3 000 000 litų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją šiai sumai. Teismo nuomone, dėl byloje taikyto atsakovo turto, kuris yra didelės vertės, arešto, įmonė įgijo rizikingos įmonės statusą kreditorių draudimų bei įmonės partnerių požiūriu, negalėjo vykdyti suplanuotų verslo sandorių, susidarė apyvartinių lėšų trūkumas. Teismas atsakovo pateiktus paskaičiavimus dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, laikė pagrįstais. Pažymėjo, jog įpareigojus ieškovą sumokėti 3 milijonų litų sumą atsakovo galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti, būtų apsaugoti abiejų šalių teisėti interesai, išlaikyta ieškovo ir atsakovo interesų bei procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyra.

9Ieškovas UAB Danske lizingas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovo UAB „Metoil“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas nutartyje nemotyvavo, kodėl tenkina atsakovo prašymą ir atmeta ieškovo atsiliepime į šį prašymą išdėstytus argumentus. Atsakovas prašyme neįrodė, kad jis apskritai gali patirti realius nuostolius dėl byloje taikyto jam nuosavybės teise priklausančio turto arešto, įrodymais nepagrindė nuostolių dydžio.
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, jog areštuotos tos atsakovo prekės, kurias jis pats nurodė areštuoti antstoliui. Be to, atsakovo pateikti nuostolių paskaičiavimai visiškai nepagrįsti.
  3. Atsakovas neįrodė, kad dėl byloje taikyto turto arešto negalėjo įsigyti didelės vertės technologinės įrangos ir būtent dėl to patyrė nuostolių. Atsakovą valdanti įmonė nusipirko šią įrangą už dar mažesnę kainą negu tai ketino padaryti atsakovas, kuris šiuo metu naudojasi jam išnuomota įranga.
  4. Ieškovas yra finansiškai stabili įmonė, kuris turi turto beveik už pusę milijardo litų. O ieškovą valdančios įmonės turtinė padėtis dar geresnė. Todėl nėra grėsmės, kad ieškovas negalėtų įvykdyti jam nepalankaus sprendimo. Be to, jeigu pirmosios instancijos teismo nutartis liktų nepakeista, ieškovas turėtų „įšaldyti“ tris milijonus litų ir tokiu būdu per bylos nagrinėjimo laikotarpį patirtų kelis šimtus tūkstančių litų nuostolių.

10Atsakovai UAB „Cars Agro Rent“ ir UAB „Metoil“ atsiliepimuose į atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismo nutartį prašo palikti nepakeistą, o ieškovo atskirojo skundo netenkinti. Atsakovas UAB „Cars Agro Rent mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė ne tik į ieškovo, bet ir į atsakovo UAB „Metoil“ teises bei teisėtus interesus. Atsakovas UAB „Metoil“ atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovą valdo bankas, kurio turtinė padėtis sunki, nes Danijoje įregistruotas Danske bank 2008 metais patyrė 241 mln. eurų nuostolių, o šio banko Lietuvos filialas, valdantis ieškovą, patyrė 30 mln. litų nuostolių.
  2. Teismas pagrįstai rėmėsi ieškovo pateiktais skaičiavimais ir, remiantis tikėtinumo taisykle, nustatė protingą galimų nuostolių dydį.
  3. Dėl prekių atsargų arešto nukenčia jų realizavimas, o tai ir sudaro atsakovo nuostolius.
  4. Ieškovas, reikšdamas didelės vertės turtinį reikalavimą atsakovui byloje ir prašydamas atsakovo turto areštu užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, pats prisiėmė atsakovo galimų nuostolių atlyginimo riziką. Be to, byla nagrinėjama beveik dvejus metus ir nuostoliai didėja kasdien.
  5. Nepagrįsti ieškovo atskirajame skunde išdėstyti teiginiai, kad dėl negalėjimo įsigyti technologinės įrangos suplanuotu laiku, atsakovas nepatyrė ir nepatirs nuostolių.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paprastai susijęs su tam tikrais apribojimais atsakovo atžvilgiu, todėl būtina išlaikyti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, kad šios priemonės būtų pagrįstos bei užtikrintų tiek ieškovo, tiek ir atsakovo teisių bei turtinių interesų apsaugą. Todėl teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio pirmąja dalimi, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą jas taikyti padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šios proceso teisės normos paskirtis – užtikrinti šalių lygiateisiškumą procese, kai vienos šalies teisės yra suvaržytos dėl kitos šalies veiksmų.

13Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Teisingumas įpareigoja teismą siekti skirtingų interesų pusiausvyros. Siekiant šios pusiausvyros, šalims turi būti sudarytos vienodos procesinės kovos galimybės. Tuomet, kai atsakovas įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jo turtui, ateityje iš tiesų gali patirti nuostolių, teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, turi užtikrinti šių tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimą (CPK 12, 17, 147 str.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-402/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-695/2008). Tačiau tais atvejais, kai atsakovas mano, kad dėl jo turtui taikyto arešto byloje jis jau patyrė nuostolių, galimai pažeistas subjektines teises atsakovas gali ginti tik reikšdamas savarankišką reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo (CPK 5 str.). Tai reiškia, jog priklausomai nuo to, ar atsakovas jau patyrė nuostolių dėl jo turtui taikyto arešto byloje ar tik gali patirti nuostolius ateityje, skirsis teisių gynybos būdas, kadangi vienu atveju jo subjektinės teisės jau yra pažeistos, o kitu - tik gali būti pažeistos. Todėl tuomet, kai atsakovas įrodinėja patyręs nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, subjektines teises jis turi ginti ne CPK 147 straipsnio nustatyta tvarka reikalaudamas galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, bet reikšdamas ieškinį bendra tvarka dėl patirtų nuostolių atlyginimo (CPK 5 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje nr. 2-836/2007).

14Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai sprendė, kad atsakovas dėl byloje taikyto jam nuosavybės teise priklausančio didelės vertės turto arešto gali patirti nuostolių. Tačiau teismas neteisėtai ir nepagrįstai jau patirtus atsakovo nuostolius laikė galimais nuostoliais, kuriuos įpareigojo sumokėti atsakovą remiantis CPK 147 straipsnio nuostatomis.

15Atsakovas, remdamasis CPK 147 straipsnio nuostatomis, prašė teismo įpareigoti atsakovą užtikrinti 1 882 904 Lt patirtų nuostolių bei 1 117 096 Lt ateityje atsirasiančių nuostolių, viso – 3 000 000 litų nuostolių atlyginimą. Kaip minėta aukščiau, klausimas dėl jau patirtų nuostolių atlyginimo turi būti sprendžiamas ginčo teisenos tvarka. Tačiau nėra pagrindo apskritai atmesti atsakovo prašymą dėl jo nuostolių, kurie gali atsirasti dėl arešto taikymo jo turtui byloje, atlyginimo užtikrinimo. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad siekiant užtikrinti ieškovo pareikštų reikalavimų įvykdymą, jau beveik dvejus metus areštuotas atsakovo turtas 4 951 763,73 Lt sumai. Teismo nutartį dėl atsakovo turto arešto vykdantis antstolis yra areštavęs kelių milijonų litų vertės Kalnėnų kuro bazės pastatų kompleksą, taip pat atsakovo prekių atsargas. Labai didelės vertės turto areštas be jokios abejonės apriboja jo savininko galimybes disponuoti šiuo turtu. Kai areštuojamas verslo subjekto turtas, apsunkinama ir jo ūkinė-komercinė veikla, nes ribojamos galimybės tinkamai konkuruoti rinkoje su kitais verslo subjektais. Turto areštas nėra savitikslis. Tai suvaržymas, dėl kurio verslo subjektas negali gauti kreditavimo, įkeisti šio turto, didinti apyvartines lėšas, o tai ekonominio sunkmečio laikais itin aktualu. Todėl negalima sutikti su ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais, jog atsakovas dėl jo turtui taikyto arešto realiai negali patirti nuostolių. Kaip teisiškai nereikšmingas atmestinas ir kitas ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytas argumentas, jog jį valdantis filialas veikia ne kaip savarankiškas juridinis asmuo, o kaip užsienio banko, kurio veikla stabili bei pelninga, padalinys. Visų pirma, UAB Danske lizingas yra savarankiškas teisės subjektas, privatusis juridinis asmuo, kurio civilinė atsakomybė ribota ir už kurios prievoles nėra atsakingi juridinio asmens dalyviai (CK 2.33 str. 1 d., 2.34 str. 3 d., 2.50 str. 1, 2 d., Akcinių bendrovių įstatymo 2 str. 2 d.). Be to, byloje esantys duomenys neleidžia daryti išvados, kad ieškovo turtinė padėtis yra labai gera, stabili ir tokia išliks ateityje šiuolaikinės rinkos sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, jog byloje areštuotas labai didelės vertės atsakovo nekilnojamasis turtas bei kilnojamieji daiktai ir dėl to iš esmės apribota atsakovo normali ūkinė-komercinė veikla bei konkurencinės galimybės šiuolaikinės rinkos sąlygomis, taip pat į tai, jog bylos nagrinėjimas trunka beveik dvejus metus, darytina išvada, jog egzistuoja pakankamai pagrįsta tikimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Todėl yra pagrindas užtikrinti atsakovo galimus nuostolius dėl jo turtui taikyto arešto byloje. Kadangi teismas prašymą, kuris yra procesinis dokumentas, nagrinėja neperžengdamas jo ribų, ieškovas įpareigojamas į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 1 100 000 litų nuostolių, galinčių atsirasti atsakovui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją šiai sumai.

16Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina (CPK 337 str. 4 p.). Teismo nutarties dalis, kuria ieškovas įpareigotas į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 1 900 000 litų nuostolių, galinčių atsirasti atsakovui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją šiai sumai, naikintina, o kita nutarties dalis paliktina nepakeista. Nustatytina, kad ieškovas iki 2009 m. balandžio 20 d. įpareigotinas į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 1 100 000 litų nuostolių, galinčių atsirasti atsakovui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją šiai sumai.

17Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

18Paaiškėjus, kad atsakovas dėl jo turtui taikyto arešto byloje gali patirti didesnių nuostolių, jis, remdamasis CPK 147 straipsniu, turi teisę kreiptis į teismą dėl didesnių galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo arba prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 146, 147 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartį pakeisti.

21Panaikinti nutarties dalį, kuria ieškovas UAB Danske lizingas įpareigotas į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 1 900 000 litų nuostolių, galinčių atsirasti atsakovui UAB „Metoil“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją šiai sumai.

22Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

23Nustatyti, kad ieškovas UAB Danske lizingas iki 2009 m. balandžio 20 d. turi į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 1 100 000 (vieną milijoną vieną šimtą tūkstančių) litų nuostolių, galinčių atsirasti atsakovui UAB „Metoil“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją šiai sumai.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB Danske lizingas patikslintu ieškiniu prašė teismo priteisti... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi ieškovo... 5. Pirmosios instancijos teismo nutartį vykdantis antstolis areštavo atsakovui... 6. 2008 m. gruodžio 15 d. atsakovas UAB „Metoil“ pateikė teismui prašymą... 7. Ieškovas UAB Danske lizingas atsiliepimu prašė teismo atsakovo prašymą... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 8 d. nutartimi atsakovo UAB... 9. Ieškovas UAB Danske lizingas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 10. Atsakovai UAB „Cars Agro Rent“ ir UAB „Metoil“ atsiliepimuose į... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paprastai susijęs su tam tikrais... 13. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui, šis... 14. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos... 15. Atsakovas, remdamasis CPK 147 straipsnio nuostatomis, prašė teismo... 16. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina... 17. Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra... 18. Paaiškėjus, kad atsakovas dėl jo turtui taikyto arešto byloje gali patirti... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų... 20. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartį pakeisti.... 21. Panaikinti nutarties dalį, kuria ieškovas UAB Danske lizingas įpareigotas į... 22. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 23. Nustatyti, kad ieškovas UAB Danske lizingas iki 2009 m. balandžio 20 d. turi...