Byla 2-844-622/2013
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Resota“ priešieškinį ieškovui UAB „Willenbrock Baltic“ dėl netinkamos kokybės daikto pakeitimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Willenbrock Baltic“ direktoriui T. B., ieškovo atstovui advokatui A. P., atsakovo UAB „Resota“ atstovui advokatui S. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Willenbrock Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Resota“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Resota“ priešieškinį ieškovui UAB „Willenbrock Baltic“ dėl netinkamos kokybės daikto pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 206 290,77 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pardavė atsakovui mobilias hidraulines preso žirkles „Akros Henschel CIV 600-8 DM“ ir atsakovas įsipareigojo apmokėti už prekę pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Pareikštas reikalavimas nėra susijęs vien tik su pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartimi. Tarp šalių reguliariai buvo pasirašomi tarpusavio skolų suderinimo aktai, kurie atspindėjo visus tarp šalių egzistuojančius sutartinius santykius ir piniginių įsipareigojimų pagal pasirašytas sutartis kitimą. Nuo žirklių įsigijimo atsakovas savanoriškai ir tinkamai mokėjo reguliarias įmokas ir jokių pretenzijų nereiškė. Ir tik kai atsakovui kilo finansinių problemų, atsakovas pradėjo teigti, kad žirklės buvo parduotos su defektais, nors iki pirmosios pretenzijos žirklės buvo tinkamos, visiškai tenkino atsakovo poreikius, už jas buvo tinkamai mokama periodinėmis įmokomis. Atsakovas nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl pripažino savo skolą ieškovui ir pasirašė ieškovo pateiktą tarpusavio skolų suderinimo aktą, nors teigia, kad jam buvo parduotos brokuotos žirklės. Toks atsakovo elgesys rodo, kad atsakovas bando išvengti savo prievolių vykdymo, bandydamas įrodyti, kad žirklės jam buvo parduotos su esminiais defektais. Nėra jokio pagrindo keisti tinkamai veikiančias ir akivaizdžiai intensyviai eksploatuojamas žirkles, kurios iš esmės neturi jokių trūkumų. Atsakovo teiginiai apie tariamus žirklių defektus yra nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, todėl prašo priešieškinį atmesti (b. l. 65-68, 136-141).

4Ieškovo atstovai ieškinį palaiko ir prašo jį patenkinti visa apimtimi. Priešieškinį prašo atmesti.

5Atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes yra sustabdęs savo prievolių vykdymą ieškovui, kadangi šis nevykdo savo, kaip pardavėjo įsipareigojimų. Nuo ieškovo 2012-02-02 pakvitavimo apie visišką atsiskaitymą pateikimo momento hidraulinių preso žirklių „Akros Henschel CIV 600-8 DM“ 2010-02-22 pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis tapo įvykdyta iš atsakovo UAB „Resota“ pusės. Nuo pat prekės eksploatacijos pradžios buvo pastebėti gamykliniai defektai, kuriuos ieškovas bandė šalinti negamykliniu būdu ir neoriginaliomis detalėmis, t.y. iš esmės pažeisdamas garantinio aptarnavimo sąlygas. Kadangi ieškovas daug kartų bandė pašalinti prekės defektus, tačiau jų nepašalino, o vėliau apskritai atsisakė prekę suremontuoti, galima daryti išvadą, kad prekės defektai yra esminiai, nepašalinami, prekė yra su gamykliniu broku. Tai yra esminis 2010-12-22 pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties pažeidimas, nes pirkėjas iš esmės negavo to, ką pagal sutartį tikėjosi gauti. Priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovą pakeisti pagal 2010-12-22 pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį atsakovui parduotas mobilias hidraulines preso žirkles „Akros Henschel CIV 600-8 DM“ į tinkamos kokybės tos pačios rūšies, analogiškų techninių parametrų mobilias hidraulines preso žirkles. (b. l. 102-104, 124-126).

6Atsakovo atstovas ieškinį prašo atmesti, priešieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

8Byloje nustatyta, kad 2010-12-22 šalys sudarė pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. LTP 10/12-22/231, pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui mobilias hidraulines preso žirkles „Akros Henschel“, modelis CIV 600-8 DM už 679 415 eurų (b. l. 113-114). 2012-02-02 raštu ieškovas patvirtino, jog pagal minėtą sutartį yra visiškai atsiskaitęs (b. l. 115). 2012-09-26 šalys sudarė tarpusavio skolų užskaitymo aktą, kuriuo atsakovas pripažino, kad yra skolingas

9216 290,77 Lt. Ieškovas pripažino, kad po šio akto sudarymo iš atsakovo gavo 10 000 Lt. Tarp šalių kilo ginčas, ar turi teisę atsakovas reikalauti pakeisti mobilias hidraulines preso žirkles ir iki pakeitimo sustabdyti savo prievolių vykdymą ieškovui.

10Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008;).

11Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Prievolė atsakovui mokėti ieškovui ieškinyje nurodytą 206 209,77 Lt skolą kyla iš 2012-09-26 tarpusavio skolų užskaitymo akto. Už mobilias hidraulines preso žirkles atsakovas su ieškovu 2012-02-02 jau buvo atsiskaitęs. Taigi ieškovo prašoma priteisti skola pagal 2012-09-26 tarpusavio skolų užskaitymo aktą yra nesusijusi su šalių santykiais dėl mobilių hidraulinių preso žirklių pirkimo-pardavimo. CK 6.208 straipsnio 4 dalis (kurios pagrindu atsakovas sustabdė savo prievolės mokėti ieškovui skolą vykdymą) turi būti taikoma ir aiškinama sistemiškai su CK 6.58 ir 6.207 straipsniais, kurie taikomi tik dvišalėms sutartims, t.y. tokioms, kurių abi šalys turi tarpusavio teises ir pareigas. Todėl neturi būti taikomas prievolės mokėti skolą vykdymo sustabdymas, kuri atsirado ne dėl mobilių hidraulinių preso žirklių pirkimo-pardavimo. Be to, teismo nuomone, atsakovas neįrodė aplinkybių, dėl kurių būtų galima taikyti CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Ši norma teigia, jog kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad daiktas būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės. Tai, kad atsakovas, vykdydamas garantinį aptarnavimą ne kartą taisė įvairius žirklių gedimus, dar savaime nereiškia, kad žirklės neatitinka kokybės reikalavimų. Tiek byloje esantis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, tiek teismo posėdyje apklausto liudytojo parodymai yra nepakankami tam, kad būtų galima konstatuoti esminius daikto trūkumus ir tai, kad šie trūkumai yra gamyklinis brokas. Liudytojas patvirtino, jog ir šiuo metu žirkles galima eksploatuoti, serviso žurnalo duomenimis jos yra pradirbusios daugiau kaip 3 000 moto valandų. Tokiu būdu darytina išvada, kad neįrodžius priešieškinio faktinio pagrindo, jis turi būti atmestas, atitinkamai tenkinant ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo. Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos procesinės 6 procentų dydžio metinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos (CK 6.37, 6.210 straipsniai, CPK 93, 98 straipsniai).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

13Ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui UAB „Willenbrock Baltic“ 206 290,77 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 126 Lt žyminį mokestį, 3 625 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti iš atsakovo UAB „Resota“.

15Priešieškinį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai