Byla 2-143-884/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Skuodo rajono savivaldybės administracija

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Zentai Seduolytei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. R., jo atstovui advokatui L. Ž.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Skuodo rajono savivaldybės administracija, ir

Nustatė

5pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, kad jam nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba su gyvenamuoju namu, kurio dalis (dalis pamatų) tebėra išlikusi. Nurodė, kad šio fakto nustatymas reikalingas projektavimo sąlygų sąvadui sodybos su gyvenamuoju namu statybai ir statybos leidimui gyvenamojo namo statybai žemės sklype gauti. 2006 m. rugpjūčio 11 d. prirkimo – pardavimo sutartimi iš savo tetos A. J. (ikisantuokinė pavardė R.) įsigijo jo senelio broliui ilgus metus priklausiusį 0,4500 ha bendro ploto žemės sklypą (buvusios jo senelių sodybos sklypą), esantį ( - ). Pagal 2006 m. birželio 6 d. fiksuotus kadastrinius duomenis

60,3000 ha žemės užima ariama žemė, 0,0100 ha žemės sklypo dalį užima sodas, 0,0100 ha užima statiniai, 0,1300 ha – kitos žemės plotai. Nusipirktame žemės sklype nuo 1928 - 1930 metų stovėjo seneliams, vėliau A. J. priklausęs gyvenamasis namas, kuris neprižiūrimas (gyventojus iškeldinus dėl planuojamų visuomeninės reikšmės objektų statybos) sunyko ir dėl to 2003 metais buvo nugriautas. Siekdamas atstatyti žemės sklype buvusį gyvenamąjį namą, kreipėsi į Skuodo rajono savivaldybės administraciją dėl procedūrų gyvenamojo namo statybai pradėjimo, tai yra dėl projektavimo sąlygų sąvados sodybos su gyvenamuoju namu atkūrimui gavimo bei leidimo gyvenamojo namo statybai išdavimo. Paaiškėjo, kad minėtas sklypas Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.13.6-472 ir 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr.13.6.-2695 yra priskirtas vandens telkinių apsaugos juostai ir zonai, taip pat saugotinų medžių ir krūmų želdinių, augančių ne miško žemėje, zonai, nustatytas teisės prieiti prie vandens telkinių servitutas.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjas reikalavimus palaikė.

8Suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškimą sutiko, kad jis būtų tenkintas įstatymų nustatyta tvarkė, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

9Pareiškimas tenkintinas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas).

10Pareiškėjo pareiškimu ir paaiškinimu nustatyta, kad pareiškėjas 2006 m. rugpjūčio 11 d. pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo jo giminei priklausiusį žemės sklypą, esantį esantį Kulų I k., Skuodo r., jį sutvarkė, siekdamas atstatyti buvusį gyvenamąjį namą, kreipėsi dėl procedūrų gyvenamojo namo statybai pradėjimo, tačiau sužinojo, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.13.6-472 ir 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr.13.6.-2695 žemės sklypas yra priskirtas vandens telkinių apsaugos juostai ir zonai, saugotinų medžių ir krūmų želdinių, augančių ne miško žemėje, zonai, nustatytas teisės prieiti prie vandens telkinių servitutas, ir būtini dokumentai gali būti išduodami tik nustačius juridinę reikšmę turinti faktą, kad žemės sklype buvo sodyba su gyvenamuoju namu, kurio dalis (dalis pamatų) tebėra išlikusi (8, 10 b.l.).

11Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą pareiškėjui priklausantis sklypas priskirtinas ekologinės apsaugos prioriteto teritorijoms, jame veikla reglamentuojama . Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 patvirtintomis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygomis. Sąlygų 127.9.1 punktas reglamentuoja naujų statinių, statomų vandens telkinių apsaugos zonoje, atstumus nuo vandens telkinio kranto linijos ir pan., taip pat nustato galimybę vykdyti statybas mažesniu atstumu nei numatyta esamose sodybose. Šis teisės aktas nevartoja buvusios sodybos termino, tačiau teismų praktikoje nustatyta, kad 127.9.1. punkto išlyga dėl mažesnių atstumų taikytina ne tik esamoms, bet ir atkuriamoms sodyboms (LAT 2009-04-27 nutartis civ. b. Nr.3K-3-179/2009). Iš 1948-1951 m. Skuodo rajono apylinkės ( - ) kaimo ūkinės knygos Nr.1140 kopijos matyti, kad ūkyje sodybinės žemės, užstatytos kiemais ir trobesiais yra 0,02 ha, ūkyje yra vienas gyvenamasis namas, pastatytas 1928 m, 1952-1954 m. ūkinės knygos Nr.83 kopijoje nurodoma, kad ūkyje sodybinės žemės yra 0,61 ha, ūkyje yra vienas gyvenamsis namas, pastatytas 1930 m., kuris užima 0,02 ha ūkio sklypo plotą (18-21 b.l.). Ištraukoje iš Skuodo generalinio plano, patvirtinto 1982 m. spalio 19 d., žemės sklype, tuomet priklaususiame A. J., matyti du pastatai, šie duomenys sutampa su Skuodo miesto ribų patikslinimo plano duomenimis (22, 23-26 b.l.). Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje šulinio pastatymo data nurodyta 1947 m., pateiktose žemės sklypo fotonuotraukose matyti išlikusi dalis buvusio gyvenamojo namo pamatų (28-32, 33). Liudytojai E. Š., J. K., L. K., A. B. parodė, kad pareiškėjui priklausančiame žemės sklype prie dabartinio Skuodo tvenkinio buvo sodyba, priklausiusi R., stovėje medinė trobelė, ūkinis pastatas, šulinys, namo pamatai buvo išpilti iš akmenų, kurie išlikę (54, 55 b.l.). Aptartų įrodymų pagrindu nustatytinas faktas, kad pareiškėjui nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), buvo sodyba su gyvenamuoju namu, kurio dalis (dalis pamatų) tebėra išlikusi.

12Teismas, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti, kad A. R., asmens kodas ( - ) nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba su gyvenamuoju namu, kurio dalis (dalis pamatų) tebėra išlikusi.

15Juridinis faktas nustatytas projektavimo sąlygų sąvadui sodybos su gyvenamuoju namu statybai ir statybos leidimui gyvenamojo namo statybai žemės sklype gauti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai