Byla 2-228-258/2014
Dėl BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. vasario 18 d. kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo AB „Kauno grūdai“ ieškinį atsakovui BAB „Vievio paukštynas“ dėl BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. vasario 18 d. kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2011m. birželio 30 d. nutartimi AB „Vievio paukštynas“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“. 2011 m. gruodžio 30 d. įvyko pirmasis bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto eigą teikimo tvarka; patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka; išrinktas kreditorių komitetas iš 5 narių: AB „Swedbank“, (kreditorių komiteto pirmininkas), AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius, UAB „Imlitex“, darbuotojų atstovė L. I., AB „Kauno grūdai“; priimtas sprendimas dėl visų kreditorių susirinkimo teisių perdavimo kreditorių komitetui.

3Administratorius 2013 m. vasario 18 d. sušaukė BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdį, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl BAB „Vievio paukštynas“ finansinės atskaitomybės už 2012 m. tvirtinimo. Kreditorių komitetas, visiems komiteto nariams balsavus vienbalsiai „už“, Nutarė „pavesti bankroto administratoriui pateikti BAB „Vievio paukštynas“ finansinę atskaitomybę už 2012 m. auditoriui. Auditoriaus nuomonę pateikti kreditorių komitetui“.

4Ieškovas AB „Kauno grūdai“ ( toliau – Ieškovas ) nesutinka su 2013 m. vasario 18 d. kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu.

5Ieškovas nurodė, kad bankrutuojančios AB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimas 2012 m. lapkričio 16 d. protokolu Nr. 2 priėmė sprendimus protokole užfiksuotos darbotvarkės klausimais, dėl kurių dalies AB „Kauno grūdai“ pateikė ieškinį, o būtent dėl kreditorių komiteto narių išrinkimo. Ieškiniu AB „Kauno grūdai“ prašė teismo pripažinti negaliojančiu BAB „Vievio paukštynas“ 2012-11-16 kreditorių susirinkimo ( BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo 2012-11-16 protokolas Nr. 2) priimtą BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu dalyje, kurioje BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nariu buvo išrinktas Vichiunai Nordic AS atstovas ir antrasis UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovas. Neatsižvelgiant į tai, BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitetas toliau priima sprendimus, t.y. 2013-02-18 kreditorių komiteto nutarimą, apie ką AB „Kauno grūdai“ sužinojo 2013 m. kovo 08 d. susipažinus su bankroto bylos medžiaga.

6Ieškovas AB „Kauno grūdai“ ieškinyje nurodė, kad BAB Vievio paukštynas kreditorių susirinkimas išrinko ne konkrečius subjektus ( kreditorius ), o jų atstovus, ko sekoje į BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitetą po du kartus buvo išrinkti du kreditoriai Vichiunai Nordic AS bei UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ ir šie kreditoriai komitete, jų atstovai, turės ne po vieną, o po du balsus ir tai prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo ( toliau – ĮBĮ ) 25 str. 4d. nuostatai, kuri skelbia, kad vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą, todėl ieškovo nuomone, BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo sprendimas antrą kartą komiteto nariais išrinkti Vichiunai Nordic AS atstovą ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovą teismo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu. Ieškovas konstatuoja, kad 2012-11-16 BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimas išrinko 2 komiteto narius – darbuotojų atstovą G. P., UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovą, o Vichiunai Nordic AS atstovas kaip kreditorių susirinkimo pirmininkas tapo komiteto pirmininku ĮBĮ 25 str. 1 d. pagrindu, o ne kreditorių susirinkimo sprendimu.

7Ieškovas nurodė, kad iki 2012-11-16 BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitetą sudarė 5 ( penki ) nariai, tai BAB „Vievio paukštynas kreditorių AB „Swedbank“ atstovas, AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus, atstovas, UAB „Imlitex“ atstovas, AB „Kauno grūdai“ atstovas, BAB „Vievio paukštynas“ darbuotojų atstovas. Minėtus kreditorių komiteto narius išrinko BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimas 2011-12-30 posėdyje. Vėliau įvyko teisių perėmimas (reikalavimo perleidimas) BAB „Vievio paukštynas kreditorių komiteto nariais tapo Vichiunai Nordic AS ( vietoj AB „Swedbank“ ir UAB „Imlitex“ ) ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ ( vietoj AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius ). Iki 2012-11-16 BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nariais buvo keturi subjektai ( kreditoriai ), t.y. Viciunai Nordic AS, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, AB „Kauno grūdai ir BAB „Vievio paukštynas“ darbuotojų atstovas L. I..

8Ieškovas nurodė, kad 2012-11-16 dieną turėjo išrinkti tik vieną trūkstamą komiteto narį arba pakeisti esamus, tačiau to nepadarė, pakeitė tik BAB „Vievio paukštynas“ darbuotojų atstovą iš L. I. į G. P., kreditorių susirinkimas naujų komiteto narių neišrinko. Ieškovas konstatavo, kad po 2012-11-16 BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo BAB Vievio paukštynas kreditorių komiteto nariais ir toliau turėjo likti keturi subjektai: Vichiunai Nordic AS, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, AB „Kauno grūdai“ ir BAB „Vievio paukštynas“ darbuotojų atstovas G. P., tačiau apie 2013-02-18 komiteto posėdį ieškovas nebuvo informuotas, balsavime nedalyvavo, todėl BAB „Vievio paukštyno kreditorių komiteto 2013-02-18 sprendimai pripažintini negaliojančiais.

9Atsakovas BAB „Vievio paukštynas“ ( toliau – Atsakovas ) atsiliepime į ieškovo AB „Kauno grūdai“ ieškinį nurodė jog ieškovas nekvestionuoja skundžiamų 2013-02-18 vykusiame BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų materialinio aspekto (t.y. turinio) pagrįstumo ir teisėtumo. Ieškovas minėtus nutarimus prašo teismo panaikinti tik tuo pagrindu, jog, ieškovo nuomone, BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nariu yra ir AB „Kauno grūdai“, tačiau apie 2013-02-18 kreditorių komiteto posėdį buvo neinformuotas ir balsavime nedalyvavo. Taigi Ieškovas ieškinyje įrodinėja 2013-02-18 vykusio BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo procedūrų pažeidimą. Atsakovas nurodė, kad AB „Kauno grūdai“ nebėra BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto narys.

10Atsakovas nurodė, kad 2012-11-16 vykusiame BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu buvo išrinkti penki nauji BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nariai: du kreditoriaus Vichiunai Nordic AS atstovai, du UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovai, ir BAB „Vievio paukštynas“ darbuotojų atstovas G. P.. Šis 2012-11-16 BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl naujos kreditorių komiteto narių sudėties nėra nuginčytas, todėl galiojantis ir sukeliantis teisines pasekmes, t.y. šis nutarimas pakeitė ankstesnį BAB „Vievio paukštynas“ 2011-12-30 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl kreditorių komiteto sudėties. Taigi kreditoriai, kurie nebuvo perrinkti į naujos sudėties BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitetą, po 2012-11-16 nebeturi kreditorių komiteto nario statuso, ko sekoje tokio statuso neteko ir AB „Kauno grūdai“, todėl neprivalėjo būti informuota apie 2013-02-18 vykusį BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdį, ir tuo labiau neturėjo teisės jame balsuoti priimant nutarimus.

11Atsakovas nurodė, kad 2013-02-18 vykusiame BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdyje nutarimai visais svarstytais darbotvarkės klausimais buvo priimti vienbalsiai. Taigi „už“ šių nutarimų priėmimą balsavo ir minėti trys BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nariai, kuriuos Ieškovas „pripažįsta“ kreditorių komiteto nariais. Vien šių trijų kreditorių komiteto narių balsų būtų užtekę skundžiamiems nutarimams priimti.

12Atsakovas nurodė, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto nutarimų panaikinimas vien formaliais procedūriniais pagrindais prieštarautų bankroto įstatymu siekiamiems tikslams ir pažeistų tiek bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesus. Atsakovas nurodė, jog ieškovas AB „Kauno grūdai“ kreditorinis reikalavimas AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje tesudaro 0,3883 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, todėl nepagrįstai, t.y. remiantis tariamais procedūriniais pažeidimai, kurie net negalėtų būti pripažinti esminiais, skųsdamas kreditorių komiteto posėdžio nutarimus, kuriuos priėmė žymiai didesnius kreditorinius reikalavimus turinčių kreditorių atstovai, ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo, kaip kreditoriaus, procesinėmis teisėmis.

13Ieškovas AB „Kauno grūdai“ dubliku nesutinka su atsakovo atsiliepimu tais pačiais motyvais, kuriais yra grindžiamas pats ieškinys, kurie jo teigimu nėra paneigti atsiliepimu.

14Ieškovas nurodė, jog neteisėta kreditorių komiteto sudėtis yra esminis pažeidimas ir dėl jo skundžiami BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimai negali būti pripažinti teisėtais, kuo įteisinama absoliuti dviejų susijusių kreditorių (Vichiunai Nordic AS ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“) sprendimų įtaka visam BAB „Vievio paukštynas“ bankroto procesui ir jo efektyvumui.

15Atsakovas BAB “Vievio paukštynas“ triplike pažymėjo, jog kreditorių Vichiunai Nordic AS ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ turimi kreditoriniai reikalavimai kartu sudėjus sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje. Todėl net ir tuo atveju, jei šioje bankroto byloje kreditorių komitetas apskritai nebūtų renkamas, šių dviejų kreditorių balsai lemtų kreditorių susirinkimuose priimamus sprendimus. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, jog šių kreditorių atstovų balsais priimti kreditorių komiteto nutarimai (ar kreditorių susirinkimo nutarimai, jei komitetas nebūtų buvęs išrinktas), yra automatiškai negaliojantys. Ieškinys netenkintinas.

16Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimų

17Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 24 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus LR ĮBĮ nustatytas išimtis. Įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą tiesiogiai sieja su teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumų dydžiu. Šiuo atveju BAB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje kreditorių Vichiunai Nordic AS ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma kartu sudėjus sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje.

18Ieškovas AB „Kauno grūdai“ ginčija BAB „Vievio paukštynas“ 2013-02-18 kreditorių komiteto posėdyje priimtus nutarimus, nurodydamas formalius procedūrinius kreditorių komiteto posėdžių sušaukimo tvarkos pažeidimus. LR ĮBĮ 23 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių. Kreditorių susirinkime buvo išrinkti penki nauji kreditorių komiteto nariai: du kreditorių Vichiunai Nordic AS ir du UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovai, darbuotojų atstovas G. P.. LR ĮBĮ 25 str. 1d. nustatyta, kad kreditorių komitetą gali rinkti pirmas arba kiti kreditorių susirinkimai. Įmonių bankroto įstatymo normose nenustatyta nei didžiausio leistino vieno kreditoriaus atstovų skaičiaus kreditorių komitete, nei draudimo vienam kreditoriui turėti daugiau kaip vieną atstovą kreditorių komitete (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-01-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Tai reiškia, kad jei kreditoriai nusprendžia į komitetą išrinkti kelis vieno kreditoriaus atstovus, tai jų valios reikalas. LR ĮBĮ 25 str. 4 d. reglamentuota, jog kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu jo posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių; kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas. 2013-02-18 vykusiame BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdyje nutarimai visais svarstytais darbotvarkės klausimais buvo priimti vienbalsiai.

19Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimo, reikšmingi ne vien procedūriniai pažeidimai. Kreditoriai, kurie teikia skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, turėtų savo skundus grįsti ir nutarimų esme, t. y. įvardyti, kokie konkrečiai nutarimai ir kokias jų teises pažeidžia. Priimtų nutarimų, kad jie būtų pripažinti negaliojančiais, turinys turi būti ydingas ir neatitikti LR ĮBĮ reikalavimų.

20Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje situacijoje ieškovas AB „Kauno grūdai“ ginčijo BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. vasario 18 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtus nutarimus, motyvuodamas BAB „Vievio paukštynas“ 2012 m. lapkričio 16 d. kreditorių susirinkimo neteisėtumu. Konstatavus, kad 2012 m. lapkričio 16 d. susirinkimas buvo sušauktas teisėtai ir nėra pagrindo pagal ieškovo išdėstytus argumentus jame priimtus nutarimus vertinti kaip negaliojančiais, ieškovo ginčijamo kreditorių komiteto 2013 m. vasario 18 d. nutarimai ieškovui nenurodžius kitų argumentų, paliktini galioti. Bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės kreditorių veiksmai, kai jie ginčija kreditorių susirinkimo nutarimus iš esmės tik dėl procedūrinių dalykų, t. y. dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos nesilaikymo ir kt., ir kai šių klausimų nagrinėjimas užtrunka beveik metus laiko, tačiau nekeliamas kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumas materialiaisiais aspektais, neatitinka bankroto (likvidavimo) proceso esmės ir paskirties. LR ĮBĮ neatsitiktinai nustato trumpus terminus bankroto bylos iškėlimo, kreditorių reikalavimų padavimo klausimams išspręsti, kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti, taip pat likvidavimo procedūroms atlikti ir pan. Bankroto procese neturinčių lemiamos įtakos kreditorių įvairaus pobūdžio skundų, kurie grindžiami ne skundžiamų sprendimų esme, o tik procedūriniais pažeidimais, padavimas ir nagrinėjimas prailgina bankroto procedūras. Tuo pačiu sudaromos kliūtys teismui susikoncentruoti į pagrindinį bankroto bylos tikslo įgyvendinimą – operatyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras, efektyviai jas užbaigti. Teismo nuomone, lemiamos įtakos sprendimų (nutarimų) priėmime neturintys kreditoriai, kurie nepateikia svarių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų dėl priimtų nutarimų turinio neteisingumo, neturėtų vien dėl procedūrinių dalykų skųsti šių nutarimų. Antraip, jų veiksmai turi būti vertinami kaip sąmoningas trukdymas veikti prieš bankroto bylos greitą išnagrinėjimą, t. y. prieš bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės bei kitų kreditorių interesus ( Lietuvos apeliacinio teismo 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

21Teismas, tvirtindamas ginčijamų kreditorių komiteto nutarimus privalo patikrinti ar skundžiami nutarimai nepažeidžia kreditorių teisių, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1472/2012). Teismas sutinka su skunde pareiškėjų nurodytais argumentais, kad kreditorių interesus užtikrina operatyvi, teisės aktų reikalavimus atitinkanti įmonės bankroto procedūra dėl kurios tiek įmonė, tiek kreditoriai patiria kuo mažesnius nuostolius. Įvertinęs pareiškėjų argumentus, atsakovo paaiškinimus, daro išvada, kad skundžiami nutarimai priimti nepažeidžiant imperatyvių Įmonių bankroto įstatymo nuostatų, priimti siekiant atgaivinti įmonės veiklą, mažinti dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, siekiant, kad kuo geriau būtų galima patenkinti kreditorių reikalavimus.

22Kadangi ieškovas neįrodė, jog skundžiami kreditorių komiteto nutarimai iš esmės pažeidžia bankrutuojančios įmonės ar kreditorių interesus, taip pat neįrodė skundžiamų 2013-02-18 BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų neteisėtumo, ieškovo skundas atmestinas.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24CPK 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtos išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies.

25CPK 98 str. 2 d. nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

26BAB „Vievio paukštynas“ pateikė įrodymus (1t. b.l.44-49) apie patirtas 2 710, 40 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, prašydamas jas priteisti iš ieškovo AB „Kauno grūdai“. Teismas atsižvelgdamas į byloje pateiktus atsakovo BAB „Vievio paukštynas“ advokato atsiliepimą ir tripliką į ieškovo AB „Kauno grūdai“ ieškinį ir dubliką dėl BAB „Vievio paukštyno“ 2013-02-18 kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais, atsižvelgdamas į tai, jog pateiktos išlaidos neviršija maksimalaus dydžio nustatytuose paminėtuose rekomendacijse, jos pripažintinos pagrįstomis ir tenkintinomis.

27Šioje byloje buvo patirtos 27 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą.

28Vadovaujantis išdėstytu, CPK 290 str., 291 str. teismas,

Nutarė

29ieškovo AB „Kauno grūdai“ ieškinį dėl bankrutuojančios AB „Vievio paukštynas“ 2013 m. vasario 18 d. kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais, netenkinti.

30Iš AB „Kauno grūdai“ priteisti 2 710, 40 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti BAB „Vievio paukštynas“ naudai.

31Iš AB „Kauno grūdai“ priteisti 27 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidas valstybei.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso... 2. Vilniaus apygardos teismo 2011m. birželio 30 d. nutartimi AB „Vievio... 3. Administratorius 2013 m. vasario 18 d. sušaukė BAB „Vievio paukštynas“... 4. Ieškovas AB „Kauno grūdai“ ( toliau – Ieškovas ) nesutinka su 2013 m.... 5. Ieškovas nurodė, kad bankrutuojančios AB „Vievio paukštynas“... 6. Ieškovas AB „Kauno grūdai“ ieškinyje nurodė, kad BAB Vievio paukštynas... 7. Ieškovas nurodė, kad iki 2012-11-16 BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių... 8. Ieškovas nurodė, kad 2012-11-16 dieną turėjo išrinkti tik vieną... 9. Atsakovas BAB „Vievio paukštynas“ ( toliau – Atsakovas ) atsiliepime į... 10. Atsakovas nurodė, kad 2012-11-16 vykusiame BAB „Vievio paukštynas“... 11. Atsakovas nurodė, kad 2013-02-18 vykusiame BAB „Vievio paukštynas“... 12. Atsakovas nurodė, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto... 13. Ieškovas AB „Kauno grūdai“ dubliku nesutinka su atsakovo atsiliepimu tais... 14. Ieškovas nurodė, jog neteisėta kreditorių komiteto sudėtis yra esminis... 15. Atsakovas BAB “Vievio paukštynas“ triplike pažymėjo, jog kreditorių... 16. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimų... 17. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką... 18. Ieškovas AB „Kauno grūdai“ ginčija BAB „Vievio paukštynas“... 19. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų... 20. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje situacijoje ieškovas AB „Kauno... 21. Teismas, tvirtindamas ginčijamų kreditorių komiteto nutarimus privalo... 22. Kadangi ieškovas neįrodė, jog skundžiami kreditorių komiteto nutarimai iš... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. CPK 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos... 25. CPK 98 str. 2 d. nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 26. BAB „Vievio paukštynas“ pateikė įrodymus (1t. b.l.44-49) apie patirtas 2... 27. Šioje byloje buvo patirtos 27 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos,... 28. Vadovaujantis išdėstytu, CPK 290 str., 291 str. teismas,... 29. ieškovo AB „Kauno grūdai“ ieškinį dėl bankrutuojančios AB „Vievio... 30. Iš AB „Kauno grūdai“ priteisti 2 710, 40 Lt išlaidų advokato pagalbai... 31. Iš AB „Kauno grūdai“ priteisti 27 Lt procesinių dokumentų siuntimo... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama...