Byla 2A-1407/2012
Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vestekspress“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Glotera“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6552-656/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vestekspress“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Glotera“ dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašė: 1) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą UAB „Glotera“ pasiūlymus pripažinti atitinkančiais skelbiamų derybų sąlygų reikalavimus bei kviesti juos tolesnėms deryboms (pirkimo numeris 95889), apie kurį ieškovas UAB „Vestekspress“ buvo informuotas 2011 m. vasario 8 d. raštu Nr. 2(MT)-311; 2) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir skelbiamų derybų laimėtojo, apie kurį ieškovas UAB „Vestekspress“ buvo informuotas 2011 m. vasario 8 d. raštu Nr. 2(MT)-311.

4Nurodo, kad atsakovas, priimdamas trečiojo asmens pateiktus atsakovui du vokus su pasiūlymais, kurie turėjo būti vertinami kaip alternatyvūs pasiūlymai ir privalėjo būti atmesti net nenagrinėjant jų ir nurodyto kainų pagerinimo pagrįstumo, pažeidė derybų sąlygų 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 48.1, 54, 68, 75.1., 75.5, 77 p., supaprastintų pirkimų taisyklių 13.1, 13.2.1 p., 13.3., 14.1., 16.1 p. reikalavimus, Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtintus lygiateisiškumo bei skaidrumo principus, VPĮ 39 straipsnio 1 dalies, 58 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimus.

5Ginčijamų sprendimų pagrindu atsakovas neteisėtai kvietė tretįjį asmenį derėtis paskutinį. Atsakovas neteisėtai sprendė, kad trečiojo asmens (laimėtojo) pasiūlymo 1 lentelėje „Tiesioginiai skrydžių ekonomine klase, aviabilietus rezervuojant ir išperkant be apribojimų kainos“, siūlyti skrydžiai Vilnius-Briuselis-Vilnius, Vilnius-Maskva-Vilnius atitiko reikalavimą rezervuoti ir išpirkti be apribojimų. Faktiškai šių skrydžių kainos nurodytos su išpirkimo apribojimais, todėl jos yra mažesnės nei bilietų be išpirkimo apribojimų.

6Atsakovas neteisėtai sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymų 6 ir 7 lentelėse maršrutais į Varšuvą ir Prahą siūlytos skrydžio sąlygos atitiko 10 priedo Techninė specifikacijos 5 punkto reikalavimą dėl persėdimo ES šalių miestuose.

7Atsakovas neteisėtai nusprendė, kad trečiojo asmens 9 lentelėje siūlyta kelionė į Varšuvą atitiko reikalavimą dėl kelionės trukmės ilgiau kaip trys paros.

8Tretysis asmuo neįskaičiavo visų privalomų mokesčių. Trečiojo asmens naudojamas kainų pagrindimo dokumentų formatas nėra skirtas galutinei parduodamų bilietų kainai apskaičiuoti.

9Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad pagal derybų sąlygų 47 punktą tiekėjas turėjo teisę iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tai gali būti padaryta ir neatsiimant pirmojo pasiūlymo voko. Trečiojo asmens pasirinkta pasiūlymo pakeitimo forma neprieštaravo nei VPĮ nuostatoms, nei atsakovo patvirtintoms derybų sąlygoms. UAB „Glotera“ pasiūlymas atitiko visus reikalavimus.

10Ieškovo patikslintame ieškinyje pateikti argumentai yra pateikti nesilaikant ikiteisminės ginčo tvarkos. Ieškinyje įvardijami tariami pažeidimai bei juos esą pagrindžiantys argumentai nesutampa su įvardintais apelianto 2011 m. vasario 17 d. pretenzijoje.

11Tretysis asmuo UAB „Glotera“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad jo pateiktas pasiūlymas, nors ir pateiktas dviejuose vokuose, yra vientisas ir vienas. Tretysis asmuo, atsižvelgdamas į perkančiosios organizacijos atliktus derybų sąlygų paaiškinimus, pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymo pakeitimą iki vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos būdu, kai ankstesnis vokas neatsiimamas.

12Pirkimas buvo vykdomas derybų būdu, todėl tiekėjai galėjo keisti tiek kainas, tiek kitas pirminio pasiūlymo sąlygas, nekeičiant jo esmės. Draudžiama keisti tik galutinius pasiūlymus (derybų sąlygų 71 ir 76 punktai).

13Tai, kad pirkimo procedūros buvo vykdomos skaidriai, patvirtina ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gegužės 17 d. raštas, kuriuo leista tęsti pirkimo procedūras.

14Ieškovo argumentai, kurie nebuvo nurodyti ieškovo 2011 m. vasario 17 d. pretenzijoje Nr. 01-18/3218, turi būti palikti nenagrinėti.

15Trečiojo asmens kainos buvo mažiausios. Kaina kinta ir ji negali būti ta pati konkrečiai datai.

16Ieškovo nurodytos LOT Polish Airlines mažiausios kainos skrydžiui Vilnius-Varšuva-Vilnius yra neteisingos. Ieškovas neturėjo teisės siūlyti korporatyvinių kainų, taikyti vidinės kainodaros, nes tai prieštarauja aviakompanijos LOT Polish Airlines taisyklėms. Paties ieškovo pasiūlymai neatitinka reikalavimo dėl galimybės išpirkti be apribojimų. Ieškovo pasiūlytos mažiausios kainos yra nerealios, nes bendrovė „Air Baltic“ patvirtino, kad būtent trečiojo asmens pasiūlytos mažiausios kainos yra realios (šios kainos yra didesnės už ieškovo pasiūlytas kainas).

17Ieškovo pasiūlyta kaina skrydžiui Vilnius-Briuselis-Vilnius neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų dėl kelionės trukmės ir savaitgalio taisyklės, nes skrydžio tarifas reikalauja Briuselyje praleisti tris naktis arba sekmadienio naktį, todėl ieškovo pateiktas tarifas negalioja vienos nakties nakvynei arba dviejų dienų nakvynei, kaip to reikalauja perkančioji organizacija. Pasiūlyta kaina neatitinka ir reikalavimo be apribojimų, kadangi taisyklė reikalauja išpirkti bilietą per 24 valandas.

18Ieškovo pasiūlyta skrydžio Vilnius-Varšuva-Vilnius kaina pasiūlymo lentelėse Nr. 2, 3, 4, 5 neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų dėl kelionės trukmės. Pasiūlytas tarifas reikalauja praleisti sekmadienio naktį, o atsakovas reikalauja 1 nakties/ 2 parų arba 2 naktų/3 parų, bet ne savaitgalio kelionės.

19II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

20Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino:

21atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2010 m. spalio 20 d. paskelbtas supaprastintų skelbiamų derybų 2010/MO-23 sąlygas „Kelionių į užsienio valstybės, nakvynės bei transporto užsienio valstybių teritorijose ir Lietuvoje, vizų į užsienio valstybes įforminimo ir kitų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 95889)“ pripažino negaliojančiomis;

22panaikino atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą neatmesti UAB „Glotera“ pasiūlymų ir pripažinti juos atitinkančiais skelbiamų derybų sąlygų reikalavimus bei kviesti juos tolesnėms deryboms (pirkimo numeris 95889), apie kurį ieškovas UAB „Vestekspress“ buvo informuotas 2011 m. vasario 8 d. raštu Nr. 2(MT)-311;

23panaikino atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir skelbiamų derybų (pirkimo numeris 95889) laimėtojo, apie kurį ieškovas UAB „Vestekspress“ buvo informuotas 2011 m. vasario 8 d. raštu Nr. 2(MT)-311;

24pripažino 2011 m. gegužės 25 d. sutartį tarp UAB „Glotera“ ir atsakovo dėl kelionių į užsienio valstybes, nakvynės bei transporto užsienio valstybių teritorijose ir Lietuvoje, vizų į užsienio valstybes įforminimo ir kitų paslaugų pirkimo Nr.SP-185 negaliojančia išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2012 m. gegužės 25 d., netaikant restitucijos;

25priteisė ieškovui iš atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 6975,60 Lt bylinėjimosi išlaidų.

26Teismas atmetė ieškovo argumentą dėl UAB „Glotera“ pasiūlymų alternatyvumo ir nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo pakeitimas buvo pateiktas Derybų sąlygų 47 punkto nustatyta tvarka ir terminais – iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Iš UAB „Glotera“ pasiūlymo patikslinimo turinio matyti, kad nebuvo siūlomi du pasiūlymai skirtingomis kainomis.

27Dėl pasiūlymų atitikimo pirkimo sąlygoms teismas pažymėjo, kad tiek ieškovo UAB „Vestekspres“, tiek trečiojo asmens UAB „Glotera“ pasiūlymuose nurodytos kainos neatitinka derybų sąlygų ir yra nerealios. Parengti pasiūlymai neatitinka pasiūlymo specifikacijos (pirkimo sąlygų 2 priedas) bei techninės užduoties (pirkimo sąlygų 10 priedas), todėl ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymų priėmimas deryboms pažeidė skaidrumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.)

28Dėl supaprastintų skelbiamų derybų Nr.2010/MO-23 sąlygų teismas pažymėjo, kad vykdant kelionių į užsienio valstybės, nakvynės bei transporto užsienio valstybių teritorijose ir Lietuvoje, vizų į užsienio valstybes įforminimo ir kitų paslaugų pirkimą pagal atsakovo paruoštas supaprastintų skelbiamų derybų Nr.2010/MO-23 sąlygas dėl specifinių lėktuvų bilietų rinkos kainodaros sąlygų nėra galimybių objektyvia forma iš anksto nustatyti mažiausią fiksuotą kelionių kainą vieneriems ar dvejiems metams į priekį. Lėktuvų bilietų kaina nėra vientisa, bet sudaryta iš įvairių sudėtinių dalių, kurias nustato ne vienas pardavėjas, o daug su kelione susijusių paslaugų teikėjų: oro pervežimo bendrovės, oro uostai, kelionių agentūros. Dėl to lėktuvų bilietų kainoms būdingi žymūs svyravimai ir šios kainos negali būti fiksuotos. Kelionių agentūros nustato tik mažesnę kelionės kainos dalį – mokestį už kelionės bilieto rezervavimą ir išrašymą. Faktiškai kelionių agentūros gali konkuruoti tik savo taikomos maržos ribose. Dėl šios priežasties atsakovo paruoštos pirkimo sąlygos prieštarauja skaidrumo principui, nes neaiškūs pasiūlymo vertinimo kriterijai negali būti tas teisės šaltinis, kuriuo galėtų vadovautis perkančioji organizacija. Atsakovas neįvykdė pareigos aiškiai ir tiksliai nustatyti ekonomiškai naudingiausio ir mažiausios kainos vertinimo kriterijų.

29Dėl sutarties su UAB „Glotera“ teismas pažymėjo, kad 2011 m. gegužės 25 d. sudaryta sutartis tarp UAB „Glotera“ ir atsakovo dėl kelionių į užsienio valstybės, nakvynės bei transporto užsienio valstybių teritorijose ir Lietuvoje, vizų į užsienio valstybes įforminimo ir kitų paslaugų pirkimo Nr.SP-185 galioja iki 2012 m. gegužės 25 d. su galimybe pratęsti vieneriems metams. Sutarties 4 punkte nustatyta, kad fiksuotos paslaugų kainos, nurodytos sutarties 4 priede ir nustatytos galutinių derybų pasiūlymu. Šiomis nuostatomis neatsižvelgiama į aplinkybę, kad bilietų kainos bei oro uosto mokesčiai rezervavimo sistemoje gali keistis, priklausomai nuo užsakymo datos, skrydžio datos, vietų skaičiaus lėktuve, valiutų svyravimų.

30Vadovaujantis CPK 4238 straipsnio 2 dalimi, teismas nusprendžia, kad yra pagrindas pripažinti negaliojančiomis: pirkimo sąlygas, atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą neatmesti UAB „Glotera“ ir UAB „Vesteksperes“ pasiūlymų ir pripažinti juos atitinkančiais skelbiamų derybų sąlygų reikalavimus bei kviesti juos tolesnėms deryboms (pirkimo numeris 95889); atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir skelbiamų derybų (pirkimo numeris 95889) laimėtojo.

31Teismo sprendimu panaikinus perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti viešojo pirkimo laimėtoją pagal VPĮ priklauso perkančiajai organizacijai, kuri, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijais, privalo iš naujo įvykdyti viešojo pirkimo procedūrą.

32Kadangi 2011 m. gegužės 25 d. sudaryta viešojo pirkimo sutartis Nr.SP-185 prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, teismas ex officio pripažįsta šį sandorį niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.78 str. 5 d.), tačiau sprendžia, kad būtina išsaugoti sutarties padarinius, t.y. leisti atsakovui toliau vykdyti sudarytą viešojo pirkimo sutartį iki 2012 m. gegužės 25 d. be teisės ją pratęsti.

33Pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis, atsakovas privalo viešo pirkimo procedūras vykdyti iš naujo nuo pirkimo sąlygų paruošimo stadijos bei su laimėtoju iki 2012 m. gegužės 25 d. sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teismo vertinimu, šio termino turi pakakti atlikti nurodyto konkurso procedūras - išrinkti laimėtoją ir pasirašyti su juo sutartį.

34III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

35Gauti trys apeliaciniai skundai.

36Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują - ieškinį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas iš UAB „Vestekspress“. Nurodo, kad sutinka, jog trečiojo asmens pasiūlymas ir jo pakeitimas nelaikytini alternatyviais pasiūlymais, tačiau nesutinka su kitomis teismo išvadomis:

371. Teismas nepagrįstai nagrinėjo ieškinio reikalavimus ir vertino aplinkybes, kurie nebuvo kelti ir nurodyti ieškovo 2011 m. vasario 17 d. pretenzijoje Nr. 01-18/3218 (toliau - Pretenzija). Pretenzijoje be procesinio pobūdžio reikalavimų pareiškėjas reiškė vienintelį reikalavimą - panaikinti atsakovo sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir derybų laimėtojo bei sudaryti naują pasiūlymų eilę. Ieškinyje ieškovas padidino materialinių reikalavimų apimtį, t.y. papildomai reikalavo panaikinti atsakovo sprendimą neatmesti UAB „Glotera“ pasiūlymo ir pripažinti jį atitinkančiu derybų sąlygas bei kviesti šią bendrovę tolesnėms deryboms (ieškovo 2011 m. balandžio 22 d. pareiškimas dėl ieškinio pagrindo patikslinimo).

38Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigalioję CPK pakeitimai pabrėžia ikiteisminio ginčo sprendimo procedūrų svarbą bei nustato ginčo viešųjų pirkimų bylose nagrinėjimo ribas. CPK 4232 straipsnio 1 dalis numato tiekėjo pareigą laikytis VPĮ įtvirtintos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, o 4233 str. 2-3 d. įtvirtinta, jog ieškinio dalykas ir pagrindas turi sutapti su nurodytais tiekėjo kreipimesi išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai tam tikrų reikalavimų ar aplinkybių tiekėjas negalėjo nurodyti kreipimosi į teismą metu.

39Dėl šių priežasčių Pretenzijoje nereikšti, tačiau ieškinyje keliami reikalavimai turėjo būti palikti nenagrinėtais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-506/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis byloje Nr. 2A-1090/2010).

40Vienintelis pretenzijoje keltas reikalavimas bei ieškinyje naujai pareikštas reikalavimas nelaikytini susijusiais, nes ginčijami sprendimai yra priimti skirtingose viešojo pirkimo procedūrų stadijose, šių sprendimų priėmimo faktiniai pagrindai, bei ieškovo argumentai, kuriais ginčijami sprendimai, yra skirtingi.

412. Ieškovas nesinaudojo VPĮ numatyta galimybe susipažinti su UAB „Glotera“ pasiūlymu iki ginčo patekimo į teismą, be to, net ir turėdamas galimybę įvertinti trečiojo asmens pasiūlymą bei perkančiosios organizacijos veiksmus po to, kai atsakovas 2011 m. kovo 31 d. pateikė teismui ir atsakovui atsiliepimą į ieškinį su ieškovo reikalautais pateikti trečiojo asmens pasiūlymą sudarančiais dokumentais, patikslintą ieškinį pateikė tik 2011 m. balandžio 27 d., t.y. ženkliai praleidęs 15 dienų terminą tokiems reikalavimams ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka pareikšti. Pagal Lietuvos teismų praktiką, aktyvus dalyvavimas viešajame pirkime, pirkimo dokumentų nuostatų ginčijimas ir savo teisių gynimas yra rinkoje dalyvaujančių subjektų pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-126/2010, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-158/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartis byloje Nr. 2A- 938/2011), todėl tiekėjui šių pareigų nevykdant, jo teisės neturėtų būti ginamos.

423. Teismas nepagrįstai išėjo iš ieškinio ribų. Pagal CPK 4238 2 dalį privaloma sąlyga teismui priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, - tokie reikalavimai privalo būti tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Pirkimo sąlygų ginčijimas nėra susijęs nei su pareikšto ieškinio dalyku, nei su pagrindais.

434. Pirkimo sąlygos nebuvo ginčijamos. Viešųjų pirkimų tarnyba tikrindama pirkimą esminių pažeidimų nenustatė (Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gegužės 17 d. raštas Nr. 4S-181), neturėjo pastabų nei derybų sąlygoms, nei viešojo pirkimo procedūrų vykdymui. Teismas dėl šio rašto, kuris yra prima facie įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-522/2009, 2010 m. liepos 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-306/2010), apskritai nepasisakė, nors privalėjo juo vadovautis, o nesivadovaudamas pagrįsti, kodėl nesivadovauja.

445. Teismo išvada, kad kelionių agentūros gali konkuruoti tik savo taikomos maržos ribose, prieštarauja viešuosius pirkimus kontroliuojančios bei metodines rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms teikiančios valstybės institucijos (Viešųjų pirkimų tarnybos) pozicijai šiuo klausimu. Tarnyba abejoja aptarnavimo įkainio (maržos) kriterijaus tinkamumu perkant kelionių organizavimo paslaugas http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?nid=1221469331&lan=LT&module=news

455. Trečiojo asmens nurodytos aviabilietų kainos apėmė visus mokesčius (įrodo rezervacinės sistemos išrašai).

466. Teismas nepagrįstai aplinkybę, kad tretysis asmuo teikdamas pasiūlymą nepateikė visų galimų kainų pagrindimų dokumentų, laikė esminiu trūkumu ir taip nukrypo nuo VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nedraudžiančių tiekėjui keisti pasiūlymą skelbiamose derybose.

477. Apie kitus trečiojo asmens pasiūlymo tariamus neatitikimus (reikalavimą išperkant/grąžinant bilietus netaikyti apribojimų, dėl persėdimų Europos Sąjungos miestuose, dėl kelionės trukmės) teismas išvadų nepagrindė byloje esančiais įrodymais.

488. Priteista bylinėjimosi išlaidų suma neatitinka ne tik Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85), bet ir protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų.

49Tretysis asmuo UAB „Glotera” apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują - ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo trečiojo asmens naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sutinka su teismo argumentais, jog trečiojo asmens pasiūlymas ir jo pakeitimas nelaikytini alternatyviais pasiūlymais, taip pat su argumentais, kad tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens pirminiai derybų pasiūlymai turėjo nežymių trūkumų, tačiau su teismo sprendimu nesutinka dėl šių svarbiausių argumentų:

501. Ieškovo bei trečiojo asmens pasiūlymų trūkumai nebuvo tokie, kad sudarytų pagrindą perkančiajai organizacijai tiekėjų pasiūlymus atmesti ir tiekėjų nekviesti į derybas.

512. UAB „Glotera“ pasiūlytos kainos yra realios, o perkančiosios organizacijos parengtos derybų sąlygos - teisėtos. Teismas neįvertino derybų būdo specifikos ir pačių derybų sąlygų.

52Trečiojo asmens pateikto pirminio derybų pasiūlymo turinys ir forma atitinka derybų sąlygų reikalavimus ir siekiamus tikslus. Perkančiajai organizacijai užklausus, UAB „Glotera” pateikė išrašus iš „Amadeus“ rezervacinės sistemos kartu su UAB „Amadeus Lietuva“ pažyma (pagrindė pirminio derybų pasiūlymo kainą). Tretysis asmuo derėtis pakviestas vadovaujantis derybų sąlygų 76 punkto reikalavimais ir jau derybų metu perkančiajai organizacijai pateikė/suderėjo galutinį pasiūlymą, pateikė galutinę pasiūlymo kainą. Kad derybos atliktos tinkamai, patvirtino Viešųjų pirkimų tarnyba 2011 m. gegužės 17 d. Derybų sąlygų ir procedūrų vertinimo išvadoje.

533. Ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, todėl ieškinys negalėjo būti priimtas (CPK 137 str. 3 d., VPĮ 93 str. 2 d.). Tokią nuomonę patvirtina teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. liepos 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-307/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 28 d. nutartis byloje Nr. 2-451/2008).

54Kadangi perkančioji organizacija 2011 m. kovo 31 d. išsiuntė atsiliepimo į ieškinį kopiją ieškovui, tuo informuodama jį, kad pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį kartu su ieškovo prašomais pateikti UAB „Glotera“ pasiūlymo dokumentais, nuo šios dienos ieškovas galėjo ir turėjo laikytis 15 dienų apskundimo termino, t. y. susipažinti su teismui pateiktų dokumentų informacija ir joje aptikti tuos tariamus neatitikimus pirkimo dokumentų reikalavimams, kuriuos ieškovas nurodė ieškinio papildyme, bei pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.), tačiau ieškovas pretenzijos perkančiajai organizacijai neteikė ir tik 2011 m. balandžio 27 d. posėdžio metu, t.y. žymiai praleidęs 15 dienų terminą ir užvilkindamas bylos nagrinėjimą, pateikė ieškinio papildymą.

55Nors ieškovas teigia, kad aplinkybės dėl UAB „Glotera” pasiūlymo jam paaiškėjo, tik susipažinus su trečiojo asmens pasiūlymu, pažymėtina, kad ieškovas dar ieškinyje buvo nurodęs, jog UAB „Glotera” pasiūlymas neatitinka derybų sąlygų 10 priedo 8 punkto reikalavimų. Be to, ieškovas, turėdamas įtarimų dėl UAB „Glotera” pasiūlymo tinkamumo, nesikreipė į perkančiąją organizaciją su prašymu susipažinti su UAB „Glotera“ pasiūlymu.

564. Neteisėtomis galėtų būti pripažintos tik konkrečios derybų sąlygų nuostatos. Be to, nepagrįsta teismo išvada, kad pagal derybų sąlygas nėra galimybių objektyvia forma iš anksto nustatyti mažiausią fiksuotą kelionių kainą į priekį ir tokiu būdu perkančioji organizacija nevykdo pareigos užtikrinti, kad vertinimo kriterijai būtų aiškūs ir skaidrūs. Nekilus ginčui dėl sutarties kainų kintamumo sutarties galiojimo metu, teismui nebuvo pateiktas derybų sąlygų 11 priedas ir teismas, neturėdamas visų derybų sąlygų priedų, neturėjo pagrindo visas derybų sąlygas pripažinti neteisėtomis.

57Pažymėtina, kad kainų kintamumas kelionių paslaugų versle yra dažnas ir įprastas, tačiau derybų sąlygos aiškiai nustatė vertinimo kriterijų - mažiausią pasiūlymo kainą (Derybų sąlygų 80 p.), kurią galima lengvai apskaičiuoti, atsižvelgiant į derybų sąlygų 2 priede pasiūlymo formoje pateiktas lenteles. Tai, kad paslaugų kainos sutarties vykdymo metu galės keistis, numatyta ir pačiose Derybų sąlygose (Derybų sąlygų 11 priede pateiktoje pirkimo sutarties formoje (projekte)). Sutarties projekto 5 punkte buvo nustatyta galimybė paslaugų kainas perskaičiuoti tuo atveju, jei vežėjo sprendimu pasikeičia atitinkamo tarifo dydis ar nurodytu tarifu nėra vietų lėktuve/ viešbutyje, ar pasikeitė privalomos oro uosto rinkliavos, dėl kurių galėjo pakisti paslaugų kainos. Sutarties projekto ir Derybų sutarties 10 punktas taip pat nustato, kad vykdytojui negalint pasiūlyti aviabilietų galutiniame pasiūlyme pateiktomis kainomis, vykdytojas turi pasiūlyti kitus aviabilietus tam pačiam maršrutui ir/ar nakvynes kituose viešbučiuose už mažiausią kainą. Be to, Sutarties projekto ir Derybų sutarties 15 punktas nustato, kad užsakovas (perkančioji organizacija) išimtiniais atvejais, jei kito paslaugos teikėjo pasiūlytos kelionės/ nakvynės yra patogesnės ar ekonomiškai naudingesnės, turi teisę paslaugas įsigyti iš kito tiekėjo.

58Ieškovas UAB „Vestexpress” apeliaciniu skundu prašo:

59- panaikinti skundžiamą sprendimą dalyje, kuria skelbiamų derybų Nr. 20W/MO-23 sąlygos pirkime Nr. 95889 pripažintos negaliojančiomis;

60- pakeisti skundžiamą sprendimą pakeičiant teismo sprendimo motyvus: (1. „<...> nurodytos kainos neatitinka derybų sąlygų, yra nerealios. Parengti pasiūlymai neatitinka pasiūlymo specifikacijos (pirkimo sąlygų 2 priedas) bei techninės užduoties (pirkimo sąlygų 10 priedas) <...> pasiūlymų priėmimas deryboms pažeidė skaidrumo principą <...> sprendimas pripažinti pasiūlymus atitinkančiais derybų sąlygų reikalavimus bei kviesti juos tolesnėms deryboms pažeidė pirkimo dokumentuose nustatytą specifikaciją.2.„<...> visiems konkurso dalyviams buvo suteiktos vienodos ir lygios sąlygos rungtis konkurse ir nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovas, vertindamas UAB „Glotera“ pasiūlymus bei priimdamas ginčijamus sprendimus, pažeidė derybų sąlygų 38, 40, 47, 75.5. punktus, VPĮ 28 straipsnio 9 dalies reikalavimus bei VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Nenustatyta, kad atsakovas pirmajam tiekėjui suteikė daugiau teisių negu kitiems ir taip sudarė nesąžiningos konkurencijos prielaidas”;

61- priteisti ieškovo naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

62Skundą grindžia šiais svarbiausiais argumentais:

631. Teismas netinkamai įvertino UAB „Amadeus Lietuva“ 2011 m. rugpjūčio 8 d. pažymą, kurioje nurodyta, jog tiekėjas viešųjų pirkimų konkursuose gali pateikti kainų išrašus iš „Amadeus“ rezervavimo sistemos kaip šios pažymos priedus.

642. Pirkimo sąlygų 10 priedo 8 punkto reikalavimo tikslas- pagrįsti, jog tiekėjas sugeba surasti ir perkančiajai organizacijai pasiūlyti pigiausią aviabilietą, o tokiame aviabiliete vežėjo (ne tiekėjo) kaina ir privalomi mokesčiai (nuo tiekėjo nepriklausoma kainos dalis) yra teisingi ir pagrįsti. Byloje nenustatyta, jog ieškovas būtų siūlęs aviabilietus su neteisinga ir nepagrįsta vežėjo kaina ar neįskaičiuotais privalomais mokesčiais, nenustatyta, jog siūlyti aviabilietai neatitiko pirkimo sąlygų 2 priedo. Tačiau tretysis asmuo iki pirminių derybinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nesugebėjo surasti, pasiūlyti ir tinkamai pagrįsti konkrečius reikalavimus atitinkančių skrydžių mažiausiomis kainomis ir siūlė pigesnes, tačiau specifikacijos ir kitų reikalavimų neatitinkančias alternatyvas, todėl neturėjo būti kviečiamas į derėjimosi gyvai etapą.

653. Teismas, spręsdamas dėl derybų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, dėl aviabilietų kainų kaitos ir su tuo susijusių pasiūlymų kainų negaliojimo keliems metams į priekį, neįvertinos derybų sąlygų 11 priedo, viešojo pirkimo sutarties 5 punkto, numatančio kainų perskaičiavimo galimybes.

664. Teismo išvados, jog ieškovo pasiūlytos aviabilietų kainos negalios kelis metus į priekį, nes rezervacinėje sistemoje kainos gali keistis kelis kartus per parą neatitinka nei kelionių organizavimo paslaugų pirkimų praktikos, nei teismų praktikos, nei Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 1S-82 patvirtintų „Dėl keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 24, 26 punktų reikalavimų.

67Dėl konkurso sąlygų, skirtų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimui, taikymo ir atribojimo pasisakė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyse bylose Nr. 3K-3-126/2010, Nr. 3K-3-425/2010, Nr. 3K-3-297/2011.

68Lietuvos apeliacinis teismas bylose Nr. 2A-293/2008, Nr. 2A- 555/2008, Nr. 2A-906/2011, Nr. 2A-1547/2011 nagrinėjo rezervacinių pažymų įrodomąją reikšmę, o byloje Nr. 2A- 967/2010 siūlomų kainų galiojimo klausimus sutarties vykdymo metu ir minėtus dokumentus pripažino tinkamais oro transporto paslaugų kainas patvirtinančiais įrodymais bei nenustatė pagrindų nei peržengti ginčo ribas ir pripažinti atitinkamas pirkimo sąlygas negaliojančiomis.

695. Teismas nepilnai ištyrė bylos aplinkybes ir įrodymus, nes nepasisakė:

70- kokią įtaką lygiateisiškumo principo įgyvendinimui turėjo atsakovo atlikti derybų sąlygų patikslinimai, padaryti sužinojus, kad trečiasis asmuo pirminį pasiūlymą pateikė ne pirmasis ir derėsis ne paskutinis. Ieškovo vertinimu, derybų sąlygų patikslinimai buvo atlikti tam, kad šalys turėtų iš naujo teikti pasiūlymus (derybų sąlygų 77 p.);

71- teismas, spręsdamas dėl pasiūlymų alternatyvumo, neįvertino, jog trečiojo asmens 2010 m. gruodžio 6 d. derybinis pasiūlymas (ar jo dalis) užklijuotame voke (t.y. nežinant UAB „Glotera“ antrojo voko turinio) atsakovo komisijos buvo, pirma, a priori vertinamas ne kaip alternatyvaus pasiūlymas, bet kaip pasiūlymo dalinis pakeitimas ir tokiu būdu trečiajam asmeniui buvo suteiktos galimybės derėtis paskutiniam, nors antrasis vokas negalėjo būti priimamas ir atplėšiamas trečiajam asmeniui neatsiėmus pirmojo (pirkimų taisyklių 16.1. p. leido pasiūlymą pakeisti kitu, o ne jį papildyti atskiru voku); antra, 2010 m. gruodžio 9 d. vokų atplėšimo protokole buvo užfiksuotos dvi UAB „Glotera“ kainos ir iš dviejų atskirų trečiojo asmens pasiūlymų (dviejų vokų) atsakovas atsirinko pasiūlymo tariamą pagrįstumą pateisinančius dokumentus. Teismas neįvertino, kokią įtaką tokie procedūriniai atsakovo pažeidimai turėjo tolesniam derėjimosi gyvai etapui.

72- teismas netinkamai įvertino ieškovo pareiškime dėl ieškinio pagrindo tikslinimo nurodytus argumentus dėl pažeidimų derėjimosi gyvai etape ir užfiksuotų 2011 m. vasario 7 d. derybų protokole Nr. 5-35, t.y. jog atsakovas kelis kartus paskutinės besiderėjusios UAB „Glotera“ prašė sumažinti pirminio pasiūlymo kainą iki kol ji tapo mažiausia ir taip pažeidė derybų sąlygų 79.2. punktą, įpareigojantį derybų metu visiems dalyviams taikyti vienodas galimybes.

73Gauti trys atsiliepimai į apeliacinius skundus.

74Tretysis asmuo UAB „Glotera” atsiliepimu prašo ieškovo UAB „Vestekspress“ apeliacinį skundą, išskyrus šio skundo reikalavimą panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria derybų sąlygos buvo pripažintos neteisėtomis, atmesti; skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują - ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais ir reikalavimais.

75Papildomai nurodė, kad pateikė tik vieną derybų pasiūlymą, o pasiūlymo pakeitimas nėra alternatyvus pasiūlymas. Teikiant pasiūlymo pakeitimą nedviprasmiškai nurodyta, kad pirmame voke pateiktos derybų pasiūlymo kainos yra negaliojančios. Toks vertinimas atitiktų Lietuvos aukščiausiojo Teismo poziciją 2009 m. lapkričio 17 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-508/2009.

76Ieškovo ieškinio ir apeliacinio skundo argumentai, kurie nebuvo nurodyti ieškovo 2011 m. vasario 17 d. pretenzijoje, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalimi ir CPK 137 straipsnio 3 dalimi bei CPK 4232 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paliktini nenagrinėti, nes dėl jų nebuvo nesilaikyta privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

77Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai” atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują - ieškinį atmesti.

78Papildomai nurodo, kad dalyviams skirtingai interpretavus derybų sąlygas ir teikus paklausimus dėl jų turinio, perkančioji organizacija teisėtai patikslino (paaiškino) derybų sąlygas. Teisės aktai nereglamentuoja, kiek kartų perkančioji organizacija turėtų siūlyti dalyviams pagerinti savo pasiūlymo kainą, o dalyviai yra laisvi pasirinkti, kiek kartų gerinti pasiūlymą derybų eigoje. Nagrinėjamu atveju ieškovo atstovas derybų metu atkreipė dėmesį, jog neturi rezervų ženkliai sumažinti kainą ir iš karto nurodė galutinę pasiūlymo kainą, o trečiojo asmens UAB „Glotera“ atstovas derybų metu kelis kartus mažino kainą ir galutiniame rezultate pateikė pasiūlymą mažiausia kaina.

79Ieškovas atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinius skundus, išskyrus dalį dėl derybų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, atmesti ir ieškovo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime kartoja savo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentų ir akcentuoja šiuos svarbiausius:

801. Atmestini apeliacinių skundų argumentai dėl tariamos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo. Ieškovas jau pradiniame ieškinyje išdėstė pagrįstas abejones, susijusias su trečiojo asmens alternatyvių pasiūlymų neatitikimu derybų sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams ir paprašė išreikalauti pirkimo dokumentus, susijusius su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu ir laimėtojo nustatymu. Atsakovas ribojo ieškovo galimybes susipažinti su dokumentais juos pateikdamas kartu su atsiliepimu tik teismui ir prašydamas neleisti ieškovui susipažinti su dokumentais dėl jų konfidencialumo.

812. Skundžiamo teismo sprendimo motyvai dėl šioje byloje nagrinėtų reikalavimų apimties atitinka Lietuvos apeliacinio teismo išvadas 2011 m. liepos 28 d. nutartyje byloje Nr. 2A-1340/2011. Minėtoje įsiteisėjusioje nutartyje nurodytos išvados turi res judicata galią.

823. Teismas pagrįstai su trečiuoju asmeniu sudarytą sutartį pripažino niekine.

834. Daugeliu atsakovo nurodytų konkursų patikrinimo atvejų Viešųjų pirkimų tarnyba tyrė atvejus, susijusius su tiekėjų taikytu nuliniu aptarnavimo tarifu.

845. Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gegužės 17 d. rašte nenurodyta ir byloje nėra įrodymų, jog tarnyba būtų vertinusi pirkimo procedūras ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytais aspektais (trečiojo asmens pasiūlymas nebuvo tirtas techniniu aspektu, kadangi VPĮ 8 straipsnis nenumato galimybių VPT pasisakyti dėl tiekėjo pasiūlymo techninės dalies, o VPĮ numatyta galimybe tiekėjų pasiūlymus pateikti specialistų ekspertizei VPT nepasinaudojo).

856. Nuoroda į derybų sąlygų 76 punktą aktuali paskutiniam derybų etapui (derėjimuisi gyvai).

867. Visi tiekėjai, išskyrus tretįjį asmenį, vienodai suprato, jog konkursinius pasiūlymus reikėjo pagrįsti rezervacinės sistemos išrašais ar sutartimis su vežėjais.

878. Teismų praktikoje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų išpildymas ar atitinkamų pasiūlymų dalių keitimas, papildymas, patikslinimas po pasiūlymų pateikimo termino dienos, vertinamas kaip pasiūlymo esmės keitimas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-323/2009, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1993 m. birželio 22 d. Sprendimas Komisija prieš Daniją, C-243/89, Rink. 1993, p. 1-3353). Nevienodų sąlygų taikymas, kai tiekėjams leidžiama suformuoti ir pagrįsti savo pasiūlymų techninius duomenis skirtingu metu (trečiojo asmens atžvilgiu - po pasiūlymų pateikimo termino), negali būti pateisinamas pasiūlymų paaiškinimo ar patikslinimo institutais ir reiškia pasiūlymo esmės keitimą VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme.

88IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

89Atsakovas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2010 m. spalio 20 d. paskelbė viešąjį pirkimą supaprastintųjų skelbiamų derybų būdu Nr. 2010/140-23 ,,Kelionių į užsienio valstybes, nakvynės bei transporto užsienio valstybių teritorijose ir Lietuvoje, vizų į užsienio valstybes įforminimo ir kitų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 95889). Viešųjų pirkimų komisija 2011 m. vasario 8 d. posėdyje nusprendė, kad viešąjį pirkimą laimėjo UAB ,,Glotera“ bei nustatė pasiūlymų eilę“:

901. UAB ,,Glotera“: pasiūlymo kaina 7954 Lt.

912. UAB ,,Vestekspress“: pasiūlymo kaina 8356 Lt.

923. UAB ,,Aviaekspresas“: pasiūlymo kaina 10330 Lt.

93Ieškovas UAB ,,Vestekspress“, nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimais, nustačiusiais pirkimo laimėtoją ir pasiūlymų eilę, 2011 m. vasario 17 d. pateikė atsakovui pretenziją, reikalaudamas šiuos sprendimus panaikinti, nes UAB ,,Glotera“ viešojo pirkimo komisijai pateikė du pasiūlymus. Ieškovas pasiūlymus vertino kaip alternatyvius ir todėl prieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – VPĮ) ir pirkimo sąlygų 38 punktui. Ieškovo manymu, UAB ,,Glotera“ pasiūlymas turėjo būti atmestas.

94Perkančiajai organizacijai nepatenkinus pretenzijos, ieškovas kreipėsi į teismą, reikalaudamas viešojo pirkimo komisijos sprendimus panaikinti bei papildomai nurodė, kad UAB ,,Glotera“ pasiūlymas pateiktas be kainų pagrindimo dokumentų neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų.

95Apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl UAB ,,Glotera“ pasiūlymo neatitikimo derybų sąlygoms ir pirkimo specifikacijai, išsprendė klausimus, kurie nebuvo keliami pretenzijoje.

96Teisėjų kolegija pažymi, kad teisę kreiptis į teismą dėl ginčų, kilusių organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, reglamentuoja VPĮ ir Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos. VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Teismas negali priimti ieškinio, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 3 d.).

97Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bylose dėl viešojo konkurso rezultatų turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą, kad tokie pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymų reikalavimų ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-324-2010). Viešųjų pirkimų peržiūros procedūros veiksmingumo principas suponuoja objektyvų perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti, todėl teismas, spręsdamas tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista objektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Todėl pretenzijos ir ieškinio reikalavimų nesutapimas negali visuomet būti aiškinamas kaip užkertantis kelią pasinaudoti tolesne galimai pažeistų teisių gynyba.

98Apeliantai AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB ,,Glotera“ teigia, kad ieškovas ieškinyje kelti reikalavimų, kurie nebuvo keliami pretenzijoje, negalėjo, nes tai draudžia CPK 4233 straipsnio 2 ir 3 dalys, kurios nustato, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šalių reikalavimus ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 str. 2 d.). Ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi metu (CPK 4233 str. 3 d.).

99Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas pretenzijoje kėlė ne tik klausimą dėl UAB ,,Glotera“ pateiktų dviejų pasiūlymų, kuriuose nurodytos skirtingos kainos, bei kad pasiūlymo užtikrinimas pateiktas tik su pirmiau pateiktu pasiūlymu. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, tame tarpe pasiūlyme turi būti nurodytos kainos, pagrįstos sutartimis arba kitais dokumentais. Su pasiūlymu turi būti pateikta aviakompanijos arba rezervacinės sistemos pažyma arba sutarties kopija, patvirtinta paslaugų tiekėjo. Byloje nustatyta, kad ieškovas apie UAB ,,Glotera“ pasiūlyme nurodytas kainas ir jų pagrindimą sužinojo tik po ieškinio pareiškimo teisme, todėl ginčyti pretenzijoje šio tiekėjo kainų ir jų pagrindimo negalėjo, todėl apeliantų argumentai, kad teismas nagrinėjo ieškovo reikalavimą, kuris nebuvo nurodytas pretenzijoje, atmestini.

100Apeliantai apeliaciniuose skunduose teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog UAB ,,Glotera“ ir UAB ,,Vestekspress“ pasiūlymai neatitiko supaprastintų skelbiamų derybų sąlygų.

101Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais motyvais šiuo klausimu sutinka ir jų nekartoja. Be to, pažymėtina, kad pagal atsakovo paruoštų supaprastintų skelbiamų derybų sąlygų 75 punktą viešojo pirkimo komisija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo siūlomos paslaugos neatitinka pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos reikalavimų) (75.1 p.).

102Pirkimo sąlygų 10 priedo „Techninė užduotis kelionių į užsienio valstybes, nakvynes bei transporto užsienio valstybių teritorijose ir Lietuvoje, vizų į užsienio valstybes įforminimo ir kitoms paslaugoms“ 7 punkte nustatyta, kad pasiūlyme tiekėjas negali nurodyti specialių trumpalaikių kainų, t. y. kainų, kurių pardavimo laikotarpis nuo kainos galiojimo pradžios iki kainos galiojimo pabaigos yra trumpesnis negu trys mėnesiai, o 8 punkte nurodyta, jog visos pasiūlyme nurodytos paslaugos pirkimo kainos turi būti pagrįstos sutartimis arba kitais dokumentais. Su pasiūlymu turi būti pateikta aviakompanijos arba rezervinės sistemos pažyma arba sutarties kopija, patvirtinta paslaugų tiekėjo, kad siūlomos vežėjo kainos bei privalomi (nuo paslaugų tiekėjo nepriklausomos kainos dalys) biliete nurodyti mokesčiai yra nurodyti teisingai. Jei paslaugų tiekėjas siūlo nuolaidą, jis turi pagrįsti ir įrodyti, kad ši nuolaida neviršija aviakompanijos nustatyto komisinio mokesčio.

103Taigi ieškovas ir tretysis asmuo savo pasiūlymuose pagal techninę užduotį privalėjo nurodyti ne trumpalaikes kainas, bet kainas aviabilietams, kurios galios ne trumpiau kaip trys mėnesius ir šiuos savo pasiūlymus pagrįsti sutartimis arba kitais dokumentais.

104Nagrinėjamoje byloje ieškovas ir tretysis asmuo savo pasiūlymus aviabilietams įsigyti ir bilietų kainas nurodo ir pagrindžia pagal UAB ,,Amadeus Lietuva“ rezervavimo sistemoje nurodytas kainas, kurios visoms agentūroms yra pateikiamos vienodo dydžio ir vienodu būdu - Amadeus rezervavimo sistemoje. Šios rezervavimo sistemos oficialios aviabilietų kainos bei oro uosto mokesčiai nėra pastovūs ir gali keistis, priklausomai nuo užsakymo datos, skrydžio datos, vietų skaičiaus lėktuve, valiutų svyravimų. Oficialių aviabilietų kainų bei oro uosto mokesčių galiojimas yra tik viena para. UAB ,,Amedeus Lietuva“ savo pažymose, išduotose 2010 m. lapkričio 29 d. UAB ,,Glotera“ ir 2010 m. rugsėjo 2 d. UAB ,,Vestekspress“, pažymėjo, kad negali patvirtinti, jog pasiūlytomis kainomis galės parduoti aviabilietus bet kuriuo metu. Taigi ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymai neatitinka pirkimo sąlygų 10 priedo 7 ir 8 punktų reikalavimų – jie nepasiūlė kainų, kurių galiojimas būtų ne trumpesnis kaip trys mėnesiai, aviabilietų kainų nepagrindė sutartimis ar kitais dokumentais, o tik Amadeus rezervavimo sistemoje esančiais duomenimis.

105Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad pirmosios instancijos teismas pripažindamas supaprastintų skelbiamų derybų sąlygas negaliojančiomis viršijo pareikštų reikalavimų ribas, šios ribos taip pat peržengtos pripažįstant, kad UAB ,,Vestekspress“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų.

106Teisėjų kolegija su tokiais apeliacinių skundų argumentais nesutinka. CK 4238 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Reikalavimai pripažinti UAB ,,Vesteksperss“ pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygų ir pačias pirkimo sąlygas pripažinti negaliojančiomis byloje nebuvo pareikšti, tačiau buvo pareikštas reikalavimas pripažinti UAB ,,Glotera“ pasiūlymą neatitinkančiu supaprastintų skelbiamų derybų sąlygų. Šio reikalavimo dalykas ir pagrindas susijęs su byloje nepareikštais reikalavimais, kuriuos pirmosios instancijos teismas išsprendė. Toks papildomų reikalavimų išsprendimas neprieštarauja CK 4238 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

107Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Amadeus rezervavimo sistemoje, kuria ieškovas ir tretysis asmuo naudojosi ruošdami pasiūlymus, nesiūlomos kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 10 priedo 7 punkte ilgalaikės (ne trumpesnio kaip trys mėnesiai laikotarpio) aviabilietų kainos. Siūlomos kainos gali keistis priklausomai nuo užsakymo datos, skrydžio datos, vietų skaičiaus lėktuve, valiutų svyravimų, todėl nagrinėjamų pirkimo sąlygų įgyvendinti praktiškai nėra galimybių. Be to, minėtoje rezervavimo sistemoje oficialios bilietų kainos, komisinis mokestis visoms agentūroms yra pateikiamas vienodo dydžio ir vienodu būdu, todėl sektų, kad besivaržantys dėl pirkimo tiekėjai turėtų pateikti vienodas aviabilietų kainas, jeigu bilietai būtų užsakomi esant identiškoms sąlygoms (ta pati užsakymo ir skrydžio data, tame pačiame lėktuve). Todėl atsakovo nustatytos pirkimo sąlygos nėra skaidrios ir prieštarauja viešųjų pirkimų principams bei jomis negali būti pasiekti viešojo pirkimo tikslai.

108Kiti apeliacinių skundų argumentai nėra reikšmingi sprendžiant viešojo pirkimo teisėtumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų nebepasisako.

109Pirmosios instancijos teismas procesinės ir materialiosios teisė normų nepažeidė, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir naikinti jį ar keisti apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo.

110Kadangi apeliaciniai skundai netenkinami, apeliantams nepriteisiamos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos.

111Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

112Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu prašė: 1) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos... 4. Nurodo, kad atsakovas, priimdamas trečiojo asmens pateiktus atsakovui du vokus... 5. Ginčijamų sprendimų pagrindu atsakovas neteisėtai kvietė tretįjį asmenį... 6. Atsakovas neteisėtai sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymų 6 ir 7... 7. Atsakovas neteisėtai nusprendė, kad trečiojo asmens 9 lentelėje siūlyta... 8. Tretysis asmuo neįskaičiavo visų privalomų mokesčių. Trečiojo asmens... 9. Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad pagal derybų sąlygų 47... 10. Ieškovo patikslintame ieškinyje pateikti argumentai yra pateikti nesilaikant... 11. Tretysis asmuo UAB „Glotera“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad jo... 12. Pirkimas buvo vykdomas derybų būdu, todėl tiekėjai galėjo keisti tiek... 13. Tai, kad pirkimo procedūros buvo vykdomos skaidriai, patvirtina ir Viešųjų... 14. Ieškovo argumentai, kurie nebuvo nurodyti ieškovo 2011 m. vasario 17 d.... 15. Trečiojo asmens kainos buvo mažiausios. Kaina kinta ir ji negali būti ta... 16. Ieškovo nurodytos LOT Polish Airlines mažiausios kainos skrydžiui... 17. Ieškovo pasiūlyta kaina skrydžiui Vilnius-Briuselis-Vilnius neatitinka... 18. Ieškovo pasiūlyta skrydžio Vilnius-Varšuva-Vilnius kaina pasiūlymo... 19. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino:... 21. atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2010 m. spalio 20 d. paskelbtas... 22. panaikino atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą neatmesti UAB... 23. panaikino atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą dėl pasiūlymų... 24. pripažino 2011 m. gegužės 25 d. sutartį tarp UAB „Glotera“ ir atsakovo... 25. priteisė ieškovui iš atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 6975,60 Lt... 26. Teismas atmetė ieškovo argumentą dėl UAB „Glotera“ pasiūlymų... 27. Dėl pasiūlymų atitikimo pirkimo sąlygoms teismas pažymėjo, kad tiek... 28. Dėl supaprastintų skelbiamų derybų Nr.2010/MO-23 sąlygų teismas... 29. Dėl sutarties su UAB „Glotera“ teismas pažymėjo, kad 2011 m. gegužės... 30. Vadovaujantis CPK 4238 straipsnio 2 dalimi, teismas nusprendžia, kad yra... 31. Teismo sprendimu panaikinus perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo... 32. Kadangi 2011 m. gegužės 25 d. sudaryta viešojo pirkimo sutartis Nr.SP-185... 33. Pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis, atsakovas privalo viešo... 34. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 35. Gauti trys apeliaciniai skundai.... 36. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ apeliaciniu skundu prašo pirmosios... 37. 1. Teismas nepagrįstai nagrinėjo ieškinio reikalavimus ir vertino... 38. Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigalioję CPK pakeitimai pabrėžia ikiteisminio... 39. Dėl šių priežasčių Pretenzijoje nereikšti, tačiau ieškinyje keliami... 40. Vienintelis pretenzijoje keltas reikalavimas bei ieškinyje naujai pareikštas... 41. 2. Ieškovas nesinaudojo VPĮ numatyta galimybe susipažinti su UAB... 42. 3. Teismas nepagrįstai išėjo iš ieškinio ribų. Pagal CPK 4238 2 dalį... 43. 4. Pirkimo sąlygos nebuvo ginčijamos. Viešųjų pirkimų tarnyba tikrindama... 44. 5. Teismo išvada, kad kelionių agentūros gali konkuruoti tik savo taikomos... 45. 5. Trečiojo asmens nurodytos aviabilietų kainos apėmė visus mokesčius... 46. 6. Teismas nepagrįstai aplinkybę, kad tretysis asmuo teikdamas pasiūlymą... 47. 7. Apie kitus trečiojo asmens pasiūlymo tariamus neatitikimus (reikalavimą... 48. 8. Priteista bylinėjimosi išlaidų suma neatitinka ne tik Rekomendacijų dėl... 49. Tretysis asmuo UAB „Glotera” apeliaciniu skundu prašo skundžiamą... 50. 1. Ieškovo bei trečiojo asmens pasiūlymų trūkumai nebuvo tokie, kad... 51. 2. UAB „Glotera“ pasiūlytos kainos yra realios, o perkančiosios... 52. Trečiojo asmens pateikto pirminio derybų pasiūlymo turinys ir forma atitinka... 53. 3. Ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, todėl... 54. Kadangi perkančioji organizacija 2011 m. kovo 31 d. išsiuntė atsiliepimo į... 55. Nors ieškovas teigia, kad aplinkybės dėl UAB „Glotera” pasiūlymo jam... 56. 4. Neteisėtomis galėtų būti pripažintos tik konkrečios derybų sąlygų... 57. Pažymėtina, kad kainų kintamumas kelionių paslaugų versle yra dažnas ir... 58. Ieškovas UAB „Vestexpress” apeliaciniu skundu prašo:... 59. - panaikinti skundžiamą sprendimą dalyje, kuria skelbiamų derybų Nr.... 60. - pakeisti skundžiamą sprendimą pakeičiant teismo sprendimo motyvus: (1.... 61. - priteisti ieškovo naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 62. Skundą grindžia šiais svarbiausiais argumentais:... 63. 1. Teismas netinkamai įvertino UAB „Amadeus Lietuva“ 2011 m. rugpjūčio 8... 64. 2. Pirkimo sąlygų 10 priedo 8 punkto reikalavimo tikslas- pagrįsti, jog... 65. 3. Teismas, spręsdamas dėl derybų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis,... 66. 4. Teismo išvados, jog ieškovo pasiūlytos aviabilietų kainos negalios kelis... 67. Dėl konkurso sąlygų, skirtų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimui,... 68. Lietuvos apeliacinis teismas bylose Nr. 2A-293/2008, Nr. 2A- 555/2008, Nr.... 69. 5. Teismas nepilnai ištyrė bylos aplinkybes ir įrodymus, nes nepasisakė:... 70. - kokią įtaką lygiateisiškumo principo įgyvendinimui turėjo atsakovo... 71. - teismas, spręsdamas dėl pasiūlymų alternatyvumo, neįvertino, jog... 72. - teismas netinkamai įvertino ieškovo pareiškime dėl ieškinio pagrindo... 73. Gauti trys atsiliepimai į apeliacinius skundus. ... 74. Tretysis asmuo UAB „Glotera” atsiliepimu prašo ieškovo UAB... 75. Papildomai nurodė, kad pateikė tik vieną derybų pasiūlymą, o pasiūlymo... 76. Ieškovo ieškinio ir apeliacinio skundo argumentai, kurie nebuvo nurodyti... 77. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai” atsiliepimu į apeliacinius skundus... 78. Papildomai nurodo, kad dalyviams skirtingai interpretavus derybų sąlygas ir... 79. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo atsakovo ir trečiojo... 80. 1. Atmestini apeliacinių skundų argumentai dėl tariamos ikiteisminės... 81. 2. Skundžiamo teismo sprendimo motyvai dėl šioje byloje nagrinėtų... 82. 3. Teismas pagrįstai su trečiuoju asmeniu sudarytą sutartį pripažino... 83. 4. Daugeliu atsakovo nurodytų konkursų patikrinimo atvejų Viešųjų... 84. 5. Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gegužės 17 d. rašte nenurodyta ir... 85. 6. Nuoroda į derybų sąlygų 76 punktą aktuali paskutiniam derybų etapui... 86. 7. Visi tiekėjai, išskyrus tretįjį asmenį, vienodai suprato, jog... 87. 8. Teismų praktikoje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų... 88. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 89. Atsakovas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2010 m. spalio 20 d. paskelbė... 90. 1. UAB ,,Glotera“: pasiūlymo kaina 7954 Lt.... 91. 2. UAB ,,Vestekspress“: pasiūlymo kaina 8356 Lt.... 92. 3. UAB ,,Aviaekspresas“: pasiūlymo kaina 10330 Lt.... 93. Ieškovas UAB ,,Vestekspress“, nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo... 94. Perkančiajai organizacijai nepatenkinus pretenzijos, ieškovas kreipėsi į... 95. Apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą... 96. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisę kreiptis į teismą dėl ginčų,... 97. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bylose dėl viešojo konkurso... 98. Apeliantai AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB ,,Glotera“ teigia, kad... 99. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas pretenzijoje kėlė ne tik klausimą... 100. Apeliantai apeliaciniuose skunduose teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 101. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais... 102. Pirkimo sąlygų 10 priedo „Techninė užduotis kelionių į užsienio... 103. Taigi ieškovas ir tretysis asmuo savo pasiūlymuose pagal techninę užduotį... 104. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ir tretysis asmuo savo pasiūlymus... 105. Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 106. Teisėjų kolegija su tokiais apeliacinių skundų argumentais nesutinka. CK... 107. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Amadeus rezervavimo sistemoje, kuria... 108. Kiti apeliacinių skundų argumentai nėra reikšmingi sprendžiant viešojo... 109. Pirmosios instancijos teismas procesinės ir materialiosios teisė normų... 110. Kadangi apeliaciniai skundai netenkinami, apeliantams nepriteisiamos jų... 111. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 112. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą palikti...