Byla 2A-1290-653/2013
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Kamitra ir ko“, UADB „Ergo Lietuva“, BUAB „Vilniaus pastoliai“, Ribotos atsakomybės bendrovė „Harsco Infrastructure Baltics“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rūtos Burdulienės, Algirdo Auruškevičiaus, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Eikos statyba“ apeliacinį skundą dėl 2012-07-03 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančio per „If &C Insurance AS“ filialą, ieškinį atsakovui UAB „Eikos statyba“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Kamitra ir ko“, UADB „Ergo Lietuva“, BUAB „Vilniaus pastoliai“, Ribotos atsakomybės bendrovė „Harsco Infrastructure Baltics“.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 12.134,60 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2008-04-23 ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Kamitra“ ir ko (draudėjas) sudarė Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį (toliau – Draudimo sutartis), kuria buvo apdraustas krautuvas KOMATSU WB93R-5, v/n 8119LE (toliau – krautuvas). Nurodė, kad 2008-11-29, apie 23.00 val., statybos objekte „Šiaurinė žvaigždė“, esančiame Verkių g. 7, Vilniuje, nuvirto fasadiniai pastoliai ir apgadino krautuvą. 2008-11-129 įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju ir ieškovas išmokėjo draudėjui 12.134,60 Lt draudimo išmoką. Pažymėjo, jog ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, remiantis CK 6.1015 str., įgijo reikalavimo teisę į asmenį, atsakingą už padarytą žalą. Pažymėjo, jog atsakovas 2008-05-19 Rangos sutarties 4.1.6 p. įsipareigojo užtikrinti rangovo

6UAB „Kamitra ir ko“ mechanizmų ir įrankių saugumą ne darbo metu. Kadangi atsakovas nurodytos prievolės neįvykdė, jis privalo atlyginti padarytą žalą.

7Atsakovas UAB „Eikos statyba“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad įvykio metu pastoliai priklausė

8RAB „SGB Baltics“ filialui (šiuo metu - Ribotos atsakomybės bendrovė „Harsco Infrastructure Baltics“), kurios pavedimu UAB „Vilniaus pastoliai“ sumontavo pastolius objekte ir vykdė nuolatinę jų priežiūrą bei periodinį techninį aptarnavimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pastolių savininkas ir UAB „Vilniaus pastoliai“ turėjo pareigą prižiūrėti pastolius, dėl ko šios bendrovės ir privalo atlyginti žalą. Pasak atsakovo, jis neturėjo pareigos prižiūrėti pastolių, be to, UAB „Kamitra ir ko“, kuri vykdė darbus statybvietėje, taip pat yra atsakinga už įvykius jai perduotoje statybvietėje. Ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų, taip pat neįrodė, kad UAB „Kamintra ir ko“ traktorius buvo sandėliuojamas tinkamai ir buvo perduotas apsaugos darbuotojo žinion.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

102012-07-03 Vilniaus m. 3 apylinkės teismas sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti visiškai: priteisti iš atsakovo UAB „Eikos statyba“ ieškovo If &C Insurance AS“, naudai 12.134,60 Lt žalos atlyginimo ir 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y.

112011-11-11, dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat priteisti iš atsakovo

12UAB „Eikos statyba“ ieškovo If &C Insurance AS“, naudai 364 Lt žyminio mokesčio ir 2000 Lt advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

13Teismas nustatė, kad tarp ieškovo (draudiko) ir trečiojo asmens UAB „Kamitra ir ko“ (draudėjo) 2008 m. balandžio 23 d. buvo sudaryta Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartis (toliau – Draudimo sutartis), kuria apdraustas eskavatorinis krautuvas KOMATSU WB93R-5, v/n 8119LE (toliau – krautuvas). Draudimo sutarties galiojimo metu, t.y. 2008 m. lapkričio 29 d., statybos objekte „Šiaurinė žvaigždė“, esančiame Verkių g. 7, Vilniuje, nuvirto fasadiniai pastoliai ir apgadino krautuvą. Ieškovas nurodytą įvykį 2009 m. sausio 14 d. pripažino draudiminiu ir draudimo sutarties pagrindu 2009-01-15 išmokėjo draudėjui UAB „Kamitra ir ko“ 12.134,60 Lt dydžio draudimo išmoką (pagal Draudimo sutartį buvo nustatyta 1000 Lt franšizė). Tokiu būdu ieškovas įgijo teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens

14(CK 6.1015 str. 1 ir 3 d.).

15Teismas pažymėjo, kad sprendžiant, ar atsakovas privalo atlyginti padarytą žalą, visų pirma svarbu nustatyti, ar jis pažeidė įstatyme ar sutartyje nustatytas pareigas.

16Teismas nustatė, kad 2008 m. gegužės 19 d. tarp atsakovo UAB „Eikos statyba“ (Užsakovo) ir trečiojo asmens UAB „Kamitra ir ko“ (Rangovo) buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. 08/05/19, kuria rangovas įsipareigojo objekte „Administracinės paskirties pastatas su gyv. patalpomis Verkių g. 7, Vilniuje“ atlikti grunto atvežimo, pamatų užpylimo ir grunto sutankinimo darbus, o užsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti. 2008-08-14 Inventoriaus nuomos sutarties Nr. 08/08-14/01-D pagrindu nuomotojas RAB „SGB Baltics“ filialas (šiuo metu Ribotos atsakomybės bendrovė „Harsco Infrastructure Baltics“) perdavė nuomininkui – atsakovui fasadinius pastolius, kurie buvo sumontuoti statybos objekte, tačiau 2008-11-29, 23 val., nuvirto ir apgadino rangovui UAB „Kamitra ir ko“ priklausantį krautuvą.

172008-05-19 Rangos sutarties 4.1.6 punktu užsakovas (atsakovas) įsipareigojo užtikrinti rangovo mechanizmų ir įrankių saugumą ne darbo metu, jeigu rangovo mechanizmai sandėliuojami tinkamai ir yra perduoti apsaugos darbuotojo žinion. Teismas vadovavosi

182011-01-13 UAB „Kamitra ir ko“ raštu, kuriame nurodyta, kad po darbo dienos ekskavatorius buvo paliekamas objekto apsaugos darbuotojų nurodytoje vietoje, budėjimo posto matomumo ribose, atžymint žurnale, nes duomenų, paneigiančių šias rašte nurodytas aplinkybes, teismas nenustatė. Teismas pažymėjo, kad atsakovas ginčijo minėtą aplinkybę, tačiau šių tvirtinamų savo aplinkybių neįrodė.

19Teismas nesutiko su atsakovo teiginiais, jog atsakovas nėra atsakingas už jų nugriuvimą ir padarytą žalą. Byloje nustatyta, kad 2008-01-23 tarp UAB „MG Valda“ (užsakovo) ir atsakovo UAB „Eikos statyba“ (rangovo) buvo sudaryta Statybos rangos sutartis. Šios Sutarties 3.6 p. šalys sulygo, jog rangovas (atsakovas) apsirūpins priemonėmis, mechanizmais ir įranga, reikiama darbams atlikti, aprūpins statybą įrengimais, detalėmis ir konstrukcijomis. Rangovas (atsakovas) Sutarties 4.1.9 punktu įsipareigojo visą darbų vykdymo laikotarpį savo sąskaita ir rizika užtikrinti, kad statybvietėje esančios medžiagos ir kitas turtas būtų apsaugoti nuo sugadinimo ar sunaikinimo, o Sutarties 4.1.13 p. ir 4.1.14 p. įsipareigojo laiku aprūpinti statybą įrengimais, mechanizmais, pastoliais ir kitomis konstrukcijomis bei organizuoti tinkamą medžiagų ir įrangos sandėliavimą, apsaugą ir naudojimą. Šia sutartimi šalys numatė galimybę pasitelkti subrangovus tam tikrai daliai darbų atlikti (Sutarties 4.1.8 p.). Teismas pažymėjo, kad sprendžiant dėl atsakovo prisiimtų įsipareigojimų, 2008-01-23 ir 2008-05-19 Sutartys turi būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į jų pobūdį, tarpusavio ryšį bei tikslus (CK 6.193 str. 2 d.). Teismas pripažino svarbiu tai, kad atsakovas dar 2008-01-23 Statybos rangos sutarties 4.1.8 punktu prisiėmė pareigą visą darbų vykdymo laikotarpį užtikrinti ir garantuoti tinkamą joje esančio turto apsaugą, o 4.1.9 ir

204.1.14 punktais įsipareigojo užtikrinti bet kokio turto, esančio statybvietėje apsaugą nuo sugadinimo ar sunaikinimo, taip pat organizuoti tinkamą įrangos sandėliavimą, apsaugą ir naudojimą.

21Dėl to, teismo vertinimu, akivaizdu, jog atsakovas, atsižvelgdamas į savo sutartinius įsipareigojimus pagal Statybos rangos sutartį, prisiėmė pareigą 2008-05-19 Rangos sutarties 4.1.6 punktu užtikrinti rangovo UAB „Kamitra ir ko“ mechanizmų ir įrankių saugumą ne darbo metu. Nors byloje esantis rašytinis įrodymas – 2009-05-21 Specialisto išvada patvirtina, kad UAB „Vilniaus pastoliai“ netinkamai sumontavo pastolius, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas sumontavimo darbus buvo priėmęs ir nebuvo nustatęs atsakomybės už jų netinkamą įvykdymą. Juolab, kad atsakovas 2008-01-23 Statybos rangos sutarties 4.1.13 ir 4.1.14 punktais įsipareigojo aprūpinti statybą pastoliais, tikrinti įrangos atitikties dokumentus, organizuoti tinkamą įrangos naudojimą. Tuo tarpu įrodymų, patvirtinančių, jog UAB „Vilniaus pastoliai“ turėjo pareigą vykdyti pastolių nuolatinę priežiūrą ir periodinį techninį aptarnavimą, byloje nėra. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismui pateiktas patikslintas priešieškinis nėra pakankamas įrodymas faktui konstatuoti, jog

22UAB „Vilniaus pastoliai“ turėjo pareigą vykdyti pastolių techninę priežiūrą.

23Aiškinant 2008-05-19 Rangos sutartį, teismas atsižvelgė į aplinkybę, jog Rangos sutarties šalys buvo įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika, todėl tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai. Atsižvelgiant į šias nuostatas, teismas atsakovo teiginius, jog už pastolių nugriuvimą turi atsakyti įmonė, kuri juos nuomavo ar sumontavo, teismas vertino kaip siekį išvengti civilinės atsakomybės. Juolab, kad atsakovas Statybos rangos sutarties 4.1.13 p. įsipareigojo aprūpinti statybą pastoliais, o 4.1.14 punktu – organizuoti tinkamą įrangos sandėliavimą, apsaugą ir naudojimą.

24Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės sąlygų, teismas konstatavo, kad 2008-05-19 Rangos sutarties 4.1.6 punktas neapibrėžė konkrečios sandėliavimo ir mechanizmų perdavimo apsaugos darbuotojų žinion tvarkos, taip pat nenumatė civilinės atsakomybės perkėlimo kitiems asmenims už turto sugadinimą statybos objekte. Teismo vertinimu, atsakovas, kaip profesionalas, atsakingai sprendė ir prisiėmė pareigas bei riziką pagal Rangos sutarties 4.1.6 p., atsakovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo prisiimtus įsipareigojimus, galimus veiksnius, kad vėliau nekiltų nesklandumų.

25Tokiu būdu teismas konstatavo, jog atsakovas, būdamas objekto, esančio Verkių g. 7, Vilniuje, generaliniu rangovu, prisiėmė atsakomybę už statybvietėje esančio turto apsaugą tiek 2008-01-23 Statybos rangos sutarties 4.1.8, 4.1.9, 4.1.14 punktų, tiek 2008-05-19 Rangos sutarties 4.1.6 punkto pagrindu. Kadangi atsakovas netinkamai organizavo statybvietėje esančių įrenginių, mechanizmų priežiūrą ir apsaugą, trečiojo asmens – rangovo turtui buvo padaryta žala

26(CK 6.246 str. 1 d.). Dėl to 2008-01-23 Statybos rangos sutarties ir 2008-05-19 Rangos sutarties pagrindu, atsakovui atsirado prievolė atsakyti už netinkamą įsipareigojimų įvykdymą, užtikrinant tinkamą turto, esančio statybvietėje, apsaugą nuo sugadinimo ar sunaikinimo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad atsakovo kaltė pasireiškė Sutartyse nustatytos pareigos netinkamu vykdymu. Dėl 2008-11-29 apgadinto Krautuvo yra kaltas atsakovas, nes jo nepakankamo veikimo faktas yra įrodytas, todėl jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 6.249 str.).

27Ieškovas ieškinio reikalavimus grindė CK 6.266 straipsnyje įtvirtinta norma, tačiau teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pastoliai CK 6.266 str. 1 dalies prasme nepriskirtini pastatui, statiniui ar jo konstrukcijai. Taip pat pastoliai nelaikytini ir pastato ar statinių priklausiniu, pastoliai yra naudojami statybose tik kaip priemonė darbo vietai paaukštinti.

28Byloje nustatyta, kad žala atsirado dėl atsakovo netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartis vykdymo, o būtent - netinkamos ar nepakankamos įrenginių, mechanizmų ir turto statybvietėje priežiūros, kas sąlygojo žalos atsiradimą. Dėl to konstatuotas tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos. Atsakovas turėjo pareigą rūpintis, t.y. tinkamai organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti statybvietėje esančių pastolių, mechanizmų ar įrenginių, tame tarpe ir turto, priežiūrą, kad nebūtų padaryta žalos (CK 6.1015 str. 1 ir 3 d.). Ieškovas 2008-04-23 Draudimo sutarties pagrindu išmokėjo UAB „Kamitra ir ko“ 12.134,60 Lt dydžio draudimo išmoką. Atsakovas ieškovo patirtų nuostolių dydžio neginčijo. Ieškovas, išmokėjęs pagal draudimo sutartį draudimo išmoką draudėjui dėl krautuvo sugadinimo, perėmė jo teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už žalą asmens. Atsakingu už žalą asmeniu yra atsakovas (užsakovas), kuris pagal

292008-05-19 Rangos sutartį įsipareigojo užtikrinti rangovo mechanizmų ir įrankių saugumą ne darbo metu, jeigu rangovo mechanizmai sandėliuojami tinkamai ir yra perduoti apsaugos darbuotojo žinion.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

31Apeliantas (atsakovas) apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, sustabdyti apeliacinio skundo nagrinėjimą iki įsiteisės

322012-04-18 Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2429-603/2012, bei prijungti naujus rašytinius įrodymus.

33Nurodė, kad ieškinys turi trūkumų, nes nenurodytas faktinis pagrindas, nepateikti įrodymai, o tik nurodyti priedai kitoje civilinėje byloje. Tai, kad kitoje byloje ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, neatleidžia ieškovo nuo pareigos pateikti teismui bei šalims įstatymo reikalavimus atitinkantį ieškinį. Dėl to, apelianto manymu, pagal tokį ieškinį byla negalėjo būti nagrinėjama.

34Apeliantas nurodė, kad teismas neteisingai aiškino ir vertino sudarytas 2008-01-23 ir

352008-05-19 sutartis. Nukritusių pastolių priežiūrą ir techninį aptarnavimą atliko pastolių savininkas (RAB „SGB Baltics“) ir jos pavedimu pastolius sumontavusi objekte UAB „Vilniaus pastoliai“. Būtent ši bendrovė (RAB „SGB Baltics“) turėjo pareigą rūpintis, kad pastoliai nenuvirstų ir nepadarytų žalos, todėl ši bendrovė būtų tinkamu atsakovu. Šią aplinkybę apeliantas grindžia minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2429-603/2012 nustatytomis aplinkybėmis.

36Pastolių griūtis įvyko dėl netinkamo jų sumontavimo, kurio atsakovas negalėjo numatyti. Teismas nenurodė kokius konkrečius veiksmus šiuo atveju atsakovas turėjo atlikti ir neatliko.

37Pastolių griūtis įvyko ne dėl atsakovo veikimo ar neveikimo, o dėl trečiojo asmens netinkamo pareigų atlikimo, todėl šiuo atveju nėra priežastinio ryšio tarp sugadinimų ir atsakovo veiksmų.

38Apeliantas sutiko su teismo išvada, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas. Tačiau pirmosios instancijos teismas priteistos žalos atlyginimą kildina ne iš delikto, o iš rangos sutarties pažeidimo. Teismas netyrė pastolių griūties priežasčių, bet susikoncentravo į tariamą atsakovo sutartinės pareigos išsaugoti turtą pažeidimą. Atsakovas neturi pareigos atlyginti kito asmens padarytą žalą. Be to, apelianto nuomone, teismas nepagrįstai rėmėsi 2008-01-23 Statybos sutarties pažeidimais, nes

39UAB „Kamitra ir ko“ nebuvo šios sutartis šalimi.

40Apeliantas teigia, kad nėra visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Ieškovas ieškinyje nenurodė kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu pasireiškė pažeidimas. Atsakovas neatliko veiksmų, kurie nulemtų žalos atsiradimą. Deliktinei atsakomybei kilti turi būti konstatuotas ne sutarties pažeidimas, bet žalos, nesusijusios su sutartiniais santykiais, faktas, tuo tarpu teismas nurodė, kad atsakovo kaltė pasireiškė Sutartyse nustatytos pareigos nevykdymu. Kadangi atsakovas nėra kaltas, teismas be pagrindo rėmėsi CK 6.1015 str. nuostatomis.

41Apeliantas nurodė, kad neaišku ar UAB „Kamitra ir ko“ buvo pakankamai apdairus, kad žala jo valdomam turtui nebūtų padaryta, nes byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad turtas būtų buvęs sandėliuojamas tinkamai ir būtų perduotas apsaugos darbuotojo žinion. Dėl to pagal

42CK 6.235 str. 5 d. atsakovui negali būti taikoma atsakomybė.

43Teismas nesiūlė ieškovui pakeisti atsakovą CPK 43 str. 2 d., 45 str. 3 d. nustatyta tvarka, tuo pažeisdamas procesinės teisės normas.

44Teismas netinkamai išsprendė atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą, nes 2000 Lt išlaidas ieškovas patyrė kitoje civilinėje byloje.

45Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

46Ieškovas nurodė, kad prie šios bylos prijungus kitą civilinę bylą, buvo pašalinti apelianto nurodyti ieškinio trūkumai. Be to, nurodyti pažeidimai nesudaro pagrindo skundžiamam sprendimui panaikinti.

47Ieškovas nesutinka su apelianto pozicija, kad už pastolių griūtų atsakingas jų savininkas. Nei su RAB „Harsco Infrastructure Baltics“, nei su UAB „Vilniaus pastoliai“ ieškovas neturėjo sutartinių santykių. Be to, pagal Inventoriaus nuomos sutarties 3.3 p., 5.4 p. pastolių valdymo teisė buvo perduota atsakovui. Dėl to ieškovas galėjo reikalauti sutartinės atsakomybės tik iš apelianto (CK 6.190 str. 2 d.).

48Ieškovas ieškinį reiškė skirtingais juridiniais pagrindais (tiek pagal deliktinę, tiek pagal sutartinę atsakomybę), todėl byla turėjo būti išnagrinėta abiem pagrindais. Ieškovas vadovaujasi teismų praktika ir nurodė, kad CK 6.1015 str. draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę arba sutartinę atsakomybę numatančias normas. Nepaisant to, kad teismas sprendime konstatavo, jog apelianto atžvilgiu taikytina sutartinė atsakomybė, o CK 6.266 str. nuostatos netaikytinos, ieškovas nurodė, kad šiuo atveju apeliantas buvo statomo pastato bei pačių pastolių, kaip atskirų konstrukcijų, valdytoja, todėl pagal CK 6.266 str. turi atsakyti dėl pastolių nuvirtimo be kaltės.

49Apeliantui pažeidus Rangos sutarties 4.1.6 p. , t.y. neužtikrinus krautuvo saugumo ne darbo metu, atsakovui kyla sutartinė ir deliktinė atsakomybė. Iš nuotraukų matyti ekskavatorius dislokacijos vieta. UAB „Kamitra ir Ko“ nebuvo saugos sutarties šalimi, todėl sutartyje numatyta paslaugų teikimo tvarka nebuvo jai privaloma. Ekskavatorius statybvietėje stovėjo nuo 2008-05-20 ir iki pastolių griūties atsakovas neturėjo jokių pretenzijų dėl ekskavatoriaus sandėliavimo ir saugojimo, todėl tarp šalių nusistovėjo mechanizmų ir įrankių sandėliavimo bei saugojimo praktika. Apeliantas pažymėjo, kad turto nebuvo bandoma pagrobti, todėl šiuo atveju nesvarbu ar turtas buvo perduotas saugos tarnybai. Ekskavatorius dėl nuvirtusių pastolių būtų buvęs sugadintas nepriklausomai nuo to kokiu būdu (pasirašytinai ar ne) jis buvo saugomas aptvertoje statybvietėje.

50Apeliantas, kaip generalinis rangovas, buvo tiek statomo pastato, tiek pastolių valdytojas. Žala atsirado dėl krautuvo kontakto su ne darbo metu nuvirtusiais fasadiniais pastoliais. Atsakovas netinkamai organizavo statybvietėje esančių įrenginių priežiūrą ir apsaugą. Neteisėti veiksmai – pareigos elgtis taip, kad būtų užtikrintas Rangos sutarties tinkamas vykdymas, pažeidimas yra tiesioginė Krautuvo sugadinimų priežastis. Apeliantas, būdamas generaliniu rangovu, privalėjo tinkamai prižiūrėti jo paties samdomus subrangovus, jų atliekamus darbus ir atsakyti už netinkamų jų darbų atlikimą prieš kitus asmenis.

51Teisinių paslaugų sutartyje numatytas pavedimas pateikti ieškinį ir atstovauti ieškovą teisme, liko galioti, paliktus ieškinį nenagrinėtu kitoje civilinėje byloje, pakartotinai honoraras advokatui nebuvo mokamas. Dėl to bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos pagrįstai.

52Ieškovas nesutiko su prašymu stabdyti bylos nagrinėjimą, taip pat prijungti prie bylos naujus rašytinius įrodymus, o teismui nutarus priimti įrodymus – įpareigoti apeliantą pateikti sutartį su saugos tarnyba bei visus saugos tarnybos pildytus žurnalus.

53IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Apeliacinis skundas atmestinas.

55Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindų nenustatyta.

56Apeliantas išreiškė pageidavimą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

57CPK 332 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Taigi šia išimtimi įstatymas būtent apeliacinės instancijos teismui suteikia diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju, neatsižvelgiant nei į apelianto, nei į kitų byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę šiuo klausimu, spręsti, ar sprendimui dėl apeliacinio skundo priimti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos, ar yra būtinas tiesioginis byloje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju apeliaciniame skundui išspręsti pakanka byloje esančios medžiagos ir asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės. Atsižvelgiant į tai, apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.

58Iš LITEKO duomenų sistemos ir apelianto pateiktos 2012-12-21 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties (c.b. Nr. 2-1449/2012, b.l. 216-223) matyti, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2429-603/2012, įsiteisėjo, todėl nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymą dėl šios bylos sustabdymo.

59Byloje kilo ginčas dėl atsakovo (rangovo) prievolės atlyginti ieškovui (subrangovui) nuostolius už ne darbo metu sugadintą ieškovo turtą.

60Apelianto argumentai dėl ieškinio trūkumų atmestini kaip nepagrįsti. Iš prie šios bylos prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1532-868/2011 matyti, kad 2011-01-31 teisme buvo gautas analogiškas ieškovo ieškinys su priedais, kuris buvo įteiktas atsakovui (prijungtos b.l. 81) ir atsakovas pateikė atsiliepimą į šį ieškinį. 2011-03-30 teismo nutartimi šis ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, ieškovui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį (b.l. 163-164). Kadangi šioje nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas analogiškas ieškinys, todėl pirmosios instancijos teismas, įgyvendindamas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.), pagrįstai nepripažino priedų nepateikimą ieškinio trūkumais, o civilinę bylą Nr. 2-1532-868/2011 prijungė prie šios bylos. Taigi, apeliantas gavo prie ieškinio pridėtus priedus, turėjo galimybę susipažinti su prijungtoje civilinėje byloje esančiais įrodymais, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovo procesinės teisės buvo pažeistos. Be to, iš atsakovo procesinių dokumentų, teismo posėdžiuose gautų paaiškinimų matyti, kad atsakovas suprato ieškinio faktinį pagrindą, kuris, apeliacinio teismo vertinimu, pakankamai aiškiai nurodytas ieškinyje, pasinaudojo galimybe atsikirsti į ieškinį. Taigi, apeliantas pernelyg formaliai aiškina CPK normas ir jo argumentai šiuo aspektu nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

61LR CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarties sisteminio aiškinimo principas, atsižvelgiant į sutarties esmę, tikslą, tikruosius sutarties šalių ketinimus. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas atsakovo prisiimtos prievolės pagal 2008-05-19 Rangos sutarties 4.1.6 p. esmę, teisingai vadovavosi minėtu principu. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas atsakovo atsakomybę siejo būtent su šalių sudarytoje sutartyje numatyta prievole, tuo tarpu kitą rangos 2008-01-23 sutartį, sudarytą tarp atsakovo (kaip generalinio rangovo) ir UAB „MG Valda“ (užsakovo) teismas analizavo, siekdamas atskleisti atsakovo prievolės esmę, šalių tikruosius ketinimus. Akivaizdu, kad šios sutartys yra tarpusavio susijusios, nes jos skirtos pasiekti iš esmės to paties rezultato– atlikti statybos darbus, dėl ko daliai darbų atlikti atsakovas sudarė rangos sutartį su subrangovu -

62UAB „Kamitra ir Ko“. Dėl išdėstyto apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi 2008-01-23 Statybos rangos sutartimi.

63Sprendžiant dėl atsakovo prisiimtos pagal 2008-05-19 Rangos sutartį 4.1.6 p. prievolės (užsakovas (atsakovas) įsipareigojo užtikrinti rangovo mechanizmų ir įrankių saugumą ne darbo metu, jeigu rangovo mechanizmai sandėliuojami tinkamai ir yra perduoti apsaugos darbuotojo žinion) esmės, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog atsakovas, būdamas objekto, esančio Verkių g. 7, Vilniuje, generaliniu rangovu, prisiėmė atsakomybę už statybvietėje esančio turto saugumą, tame tarpe – už turto sugadinimą ar sunaikinimą. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu sutarties aiškinimu, kitokios šio įsipareigojimo esmės nenurodė. Jo atsikirtimai iš esmės yra susiję ne su sutarties sąlygos aiškinimu, bet su tuo, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovas nėra atsakingas už žalą pagal sutartį. Taigi, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams ir atmeta apelianto argumentą, jog teismas netinkamai aiškino šalių sudarytą 2008-05-19 sutartį.

64Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario

6510 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009, yra pažymėjusi, jog subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje. Taigi, apeliantas neteisus, teigdamas, jog draudikui perėjusi reikalavimo teisė gali būti įgyvendinama tik pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias normas. Šioje byloje ieškovas reiškė reikalavimus dviem alternatyviais pagrindais – pagal sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindus. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovui kyla sutartinė civilinė atsakomybė už statybvietėje esančių įrengimų saugumą, tuo tarpu ieškinio reikalavimą

66CK 6.266 str., kaip delikto, pagrindu atmetė. Byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose, todėl pasisakoma dėl sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tik sutartinės atsakomybės taikymo aspektu.

67Kaip buvo minėta, atsakovas, būdamas generaliniu rangovu, įsipareigojo užtikrinti rangovo mechanizmų ir įrankių saugumą ne darbo metu. Taigi, atsakovas, vykdydamas prievolę suteikti rangovui saugią statybvietę, prisiėmė joje ne darbo metu esančių įrenginių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką (CK 6.649 str. 1 d. 1 p., 6.688 str.). Pažymėtina, kad tuo pačiu metu statybvietėje atsakovas taip pat vykdė statinio statybos darbus, jis buvo statinio statybos darbams atlikti skirtų pastolių valdytoju (atsakovas juos nuomavo ir pirko montavimo darbus iš trečiojo asmens Ribotos atsakomybės bendrovė „Harsco Infrastructure Baltics“ pagal 2008.08.14 Inventoriaus nuomos sutartį – b.l. 49-58), todėl, prisiimdamas minėtus įsipareigojimus, prisiėmė atsakomybę už bet kokį turto sugadinimą ne darbo metu, jeigu rangovo mechanizmai sandėliuojami tinkamai ir yra perduoti apsaugos darbuotojo žinion. Tarp UAB „Kamitra ir Ko“ ir BUAB „Vilniaus pastoliai“ bei Ribotos atsakomybės bendrovė „Harsco Infrastructure Baltics“, nebuvo susiklostę sutartiniai teisiniai santykiai, todėl atsakovas, kuris naudojosi kitų asmenų pagalba, montuojant pastolius, prisiėmė atsakomybę prieš ieškovą už šių konstrukcijų saugumą (CK 6.38 str. 4 d.).

68Pagal CK 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius. Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas

69(CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

70Apeliantas nurodė, kad pastoliai griuvo dėl jų netinkamo sumontavimo, dėl ko buvo sugadintas rangovui priklausantis turtas. Tokiu būdu rangovo UAB „Kamitra ir Ko“ įrangos saugumas nebuvo užtikrintas, kas liudija, jog atsakovas netinkamai įvykdė sutartinę prievolę ir tai sąlygojo žalos atsiradimą. Kaip buvo minėta, nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl atsakovo sutartinės atsakomybės sąlygų, nėra svarbu kas konkrečiai iš darbus atlikusių atsakovo naudai asmenų yra tiesiogiai atsakingas už netinkamą pastolių montavimo darbų kokybę. Dėl to teismų procesiniai sprendimai, priimti civilinėje byloje Nr. 2-2429-603/2012, iškeltoje pagal ieškovo BUAB Vilniaus pastoliai“ ieškinį atsakovui RAB BUAB „Vilniaus pastoliai“, Ribotos atsakomybės bendrovė „Harsco Infrastructure Baltics“ (b.l. 118-123, 246-223), neturi prejudicinės reikšmės, sprendžiant šį ginčą, o pirmosios instancijos teismas dėl aukščiu minėtų motyvų neturėjo vertinti su atsakovo sutartiniais santykiais susijusių asmenų prievolių įvykdymo tinkamumą. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas turi teisę ginti savo teises, reikšdamas regresinius reikalavimus tretiesiems asmenimis.

71Pažymėtina, kad kaltė nagrinėjamu atveju nenustatinėjama, nes atsakovas yra verslininkas ir jis atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar ją įvykdė netinkamai dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenustatyta ko kita (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tokių nuo atsakomybės atleidžiančių aplinkybių atsakovas nenurodė ir neįrodė.

72Kartu apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams dėl verslo subjektams taikytinų griežtesnių atsakomybės reikalavimų, juolab, kad būtent atsakovas Statybos rangos sutarties 4.1.13 p., 4.1.14 p. įsipareigojo aprūpinti statybą pastoliais, organizuoti tinkamą įrangos sandėliavimą, pasaugą ir naudojimą. Taigi, ieškovo pareikštų reikalavimų kontekste, nėra paneigtas faktas, kad atsakovas nebuvo pakankamai rūpestingas, jam priimant naudojimui netinkamai sumontuotus pastolius.

73Pritartina teismo išvadai, kad atsakovas neįrodė, jog UAB „Kamitra ir ko“ netinkamai sandėliavo turtą, kad turtas nebuvo perduotas apsaugos darbuotojo žinion.

74Esminis bylos nagrinėjimas vyksta pirmosios instancijos teisme, todėl būtent ten pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principus

75(CPK 7 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis) turi būti pateikti visi šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. CPK 226 straipsnyje, reglamentuojančiame šalių ir trečiųjų asmenų pareigas pasirengimo nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme metu, įsakmiai nurodyta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi teismui pateikti visus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Jeigu šalys ar tretieji asmenys bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nevykdo arba netinkamai vykdo nurodytas pareigas, jie gali tikėtis sau nepalankių, CPK nustatytų teisinių padarinių: draudimo apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, draudimo apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, ribojimo teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 312, 314 straipsniai).

76Prie apeliacinio skundo apeliantas pridėjo naujus rašytinius įrodymus, tačiau apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, šių įrodymų nevertina, nes šie įrodymai pateikti pavėluotai – jie galėjo būti teikiami bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tuo labiau, kad ieškovo rašytinis įrodymas, su kuriuo nesutiko atsakovas – 2011-01-03 UAB „Kamitra ir Ko“ raštas (prijungtos bylos l. 34) - buvo pateiktas kartu su ieškiniu, todėl atsakovas turėjo galimybę pateikti kitus įrodymus, paneigiančius ieškovo nurodytas aplinkybes.

77Kita vertus, iš nuotraukų matyti, jog ekskavatorius nedarbo metu stovėjo matomoje saugomos statybvietės vietoje, darbus vykdė nuo 2008-05-20. Duomenų, patvirtinančių, kad iki pastolių griūties atsakovas, atsakingas už statybvietės saugumą nedarbo metu, taip pat pagal

782008-01-23 Statybos rangos sutarties 4.1.13 p., 4.1.14 p. atsakingas užsakovui už tinkamą įrangos sandėliavimą, pasaugą ir naudojimą, reikštų pretenzijas arba nustatytų tam tikrus reikalavimus UAB „Kamitra ir Ko“ dėl turto sandėliavimo, perdavimo apsaugos darbuotojams tvarkos, byloje nėra. Dėl to nėra pagrindo konstatuoti, jog turto sandėliavimas ar saugojimas buvo netinkamas, o naujai pateiktas UAB „Baltic service group“ raštas (b.l. 179) neįrodo bylai reikšmingų aplinkybių. Pažymėtina ir tai, kad turto nebuvo bandoma pagrobti, todėl šiuo atveju nesvarbu ar turtas buvo perduotas saugos tarnybai.

79Tai, kad teismas nesiūlė ieškovui pakeisti atsakovą CPK 43 str. 2 d., 45 str. 3 d., neturi įtakos sprendimo teisėtumui, nes byloje nebuvo nustatyta, kad atsakovas yra netinkamas. Kita vertus, iš ieškovo procesinių dokumentų, tame tarpe atsiliepimo į apeliacinį skundą, matyti, kad ieškovas nemano, jog jo teisės šiuo atveju yra pažeistos - ieškovo įsitikinimu atsakovas yra tinkamas šioje byloje.

80Nors formaliai atsakovo atstovavimo išlaidos buvo patirtos nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1532-868/2011, kurioje ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, tačiau iš atstovavimo sutarties turinio ir ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytų aplinkybių, akivaizdu, kad realiai ieškovo sumokėtas honoraras advokatui už teisines paslaugas buvo skirtas už visą atstovavimo pirmosios instancijos teisme procesą sprendžiant atitinkamą ginčą, kuris buvo tęsiamas ieškovui pareiškus tapatų ieškinį antrą kartą. Dėl to apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą.

81Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja, o ieškovo apeliacinio skundo netenkina dėl aukščiau nurodytų motyvų.

82Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

83Rašytinai įrodymai patvirtina, kad ieškovas patyrė apeliacinės instancijos teisme 1800 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (b.l. 199-209). Kadangi nurodytos išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą viršija Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtiną maksimalųjį dydį, todėl prašoma priteisti išlaidų suma mažintina iki 1000 Lt sumos.

84Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

852012-07-03 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

86Priteisti iš atsakovo UAB „Eikos statyba“ ieškovo „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančio per „If &C Insurance AS“ filialą, naudai 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Nurodė, kad 2008-04-23 ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Kamitra“ ir ko... 6. UAB „Kamitra ir ko“ mechanizmų ir įrankių saugumą ne darbo metu.... 7. Atsakovas UAB „Eikos statyba“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė... 8. RAB „SGB Baltics“ filialui (šiuo metu - Ribotos atsakomybės bendrovė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 2012-07-03 Vilniaus m. 3 apylinkės teismas sprendimu nusprendė ieškinį... 11. 2011-11-11, dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat priteisti... 12. UAB „Eikos statyba“ ieškovo If &C Insurance AS“, naudai 364 Lt... 13. Teismas nustatė, kad tarp ieškovo (draudiko) ir trečiojo asmens UAB... 14. (CK 6.1015 str. 1 ir 3 d.).... 15. Teismas pažymėjo, kad sprendžiant, ar atsakovas privalo atlyginti padarytą... 16. Teismas nustatė, kad 2008 m. gegužės 19 d. tarp atsakovo UAB „Eikos... 17. 2008-05-19 Rangos sutarties 4.1.6 punktu užsakovas (atsakovas) įsipareigojo... 18. 2011-01-13 UAB „Kamitra ir ko“ raštu, kuriame nurodyta, kad po darbo... 19. Teismas nesutiko su atsakovo teiginiais, jog atsakovas nėra atsakingas už jų... 20. 4.1.14 punktais įsipareigojo užtikrinti bet kokio turto, esančio... 21. Dėl to, teismo vertinimu, akivaizdu, jog atsakovas, atsižvelgdamas į savo... 22. UAB „Vilniaus pastoliai“ turėjo pareigą vykdyti pastolių techninę... 23. Aiškinant 2008-05-19 Rangos sutartį, teismas atsižvelgė į aplinkybę, jog... 24. Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės sąlygų, teismas konstatavo, kad... 25. Tokiu būdu teismas konstatavo, jog atsakovas, būdamas objekto, esančio... 26. (CK 6.246 str. 1 d.). Dėl to 2008-01-23 Statybos rangos sutarties ir... 27. Ieškovas ieškinio reikalavimus grindė CK 6.266 straipsnyje įtvirtinta... 28. Byloje nustatyta, kad žala atsirado dėl atsakovo netinkamo įsipareigojimų... 29. 2008-05-19 Rangos sutartį įsipareigojo užtikrinti rangovo mechanizmų ir... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 31. Apeliantas (atsakovas) apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo... 32. 2012-04-18 Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.... 33. Nurodė, kad ieškinys turi trūkumų, nes nenurodytas faktinis pagrindas,... 34. Apeliantas nurodė, kad teismas neteisingai aiškino ir vertino sudarytas... 35. 2008-05-19 sutartis. Nukritusių pastolių priežiūrą ir techninį... 36. Pastolių griūtis įvyko dėl netinkamo jų sumontavimo, kurio atsakovas... 37. Pastolių griūtis įvyko ne dėl atsakovo veikimo ar neveikimo, o dėl... 38. Apeliantas sutiko su teismo išvada, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė... 39. UAB „Kamitra ir ko“ nebuvo šios sutartis šalimi.... 40. Apeliantas teigia, kad nėra visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų.... 41. Apeliantas nurodė, kad neaišku ar UAB „Kamitra ir ko“ buvo pakankamai... 42. CK 6.235 str. 5 d. atsakovui negali būti taikoma atsakomybė.... 43. Teismas nesiūlė ieškovui pakeisti atsakovą CPK 43 str. 2 d., 45 str. 3 d.... 44. Teismas netinkamai išsprendė atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą, nes... 45. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė... 46. Ieškovas nurodė, kad prie šios bylos prijungus kitą civilinę bylą, buvo... 47. Ieškovas nesutinka su apelianto pozicija, kad už pastolių griūtų... 48. Ieškovas ieškinį reiškė skirtingais juridiniais pagrindais (tiek pagal... 49. Apeliantui pažeidus Rangos sutarties 4.1.6 p. , t.y. neužtikrinus krautuvo... 50. Apeliantas, kaip generalinis rangovas, buvo tiek statomo pastato, tiek... 51. Teisinių paslaugų sutartyje numatytas pavedimas pateikti ieškinį ir... 52. Ieškovas nesutiko su prašymu stabdyti bylos nagrinėjimą, taip pat prijungti... 53. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 54. Apeliacinis skundas atmestinas.... 55. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 56. Apeliantas išreiškė pageidavimą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio... 57. CPK 332 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 58. Iš LITEKO duomenų sistemos ir apelianto pateiktos 2012-12-21 Lietuvos... 59. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo (rangovo) prievolės atlyginti ieškovui... 60. Apelianto argumentai dėl ieškinio trūkumų atmestini kaip nepagrįsti. Iš... 61. LR CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarties sisteminio aiškinimo principas,... 62. UAB „Kamitra ir Ko“. Dėl išdėstyto apeliantas nepagrįstai teigia, kad... 63. Sprendžiant dėl atsakovo prisiimtos pagal 2008-05-19 Rangos sutartį 4.1.6 p.... 64. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 65. 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009, yra... 66. CK 6.266 str., kaip delikto, pagrindu atmetė. Byla nagrinėjama apeliacinio... 67. Kaip buvo minėta, atsakovas, būdamas generaliniu rangovu, įsipareigojo... 68. Pagal CK 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti... 69. (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).... 70. Apeliantas nurodė, kad pastoliai griuvo dėl jų netinkamo sumontavimo, dėl... 71. Pažymėtina, kad kaltė nagrinėjamu atveju nenustatinėjama, nes atsakovas... 72. Kartu apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 73. Pritartina teismo išvadai, kad atsakovas neįrodė, jog UAB „Kamitra ir... 74. Esminis bylos nagrinėjimas vyksta pirmosios instancijos teisme, todėl būtent... 75. (CPK 7 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis) turi būti pateikti visi šalių... 76. Prie apeliacinio skundo apeliantas pridėjo naujus rašytinius įrodymus,... 77. Kita vertus, iš nuotraukų matyti, jog ekskavatorius nedarbo metu stovėjo... 78. 2008-01-23 Statybos rangos sutarties 4.1.13 p., 4.1.14 p. atsakingas užsakovui... 79. Tai, kad teismas nesiūlė ieškovui pakeisti atsakovą CPK 43 str. 2 d., 45... 80. Nors formaliai atsakovo atstovavimo išlaidos buvo patirtos nagrinėjant... 81. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 82. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 83. Rašytinai įrodymai patvirtina, kad ieškovas patyrė apeliacinės instancijos... 84. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 85. 2012-07-03 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.... 86. Priteisti iš atsakovo UAB „Eikos statyba“ ieškovo „If P&C Insurance...