Byla 2-2429-603/2012
Dėl skolos priteisimo bei atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ priešieškinį ieškovui BUAB „Vilniaus pastoliai“ ir atsakovui UAB „Eikos statyba“ dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Vilniaus pastoliai“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui,

4atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ atstovui advokatui Irmantui Balsiui,

5atsakovo UAB „Eikos statyba“ atstovui advokatui Gediminui Bulotui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vilniaus pastoliai“ ieškinį atsakovui RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ priešieškinį ieškovui BUAB „Vilniaus pastoliai“ ir atsakovui UAB „Eikos statyba“ dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

7Ieškovas UAB „Vilniaus pastoliai“ kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ (buv. pavadinimas RAB „SGB Baltics”) ieškovo naudai 32 534,08 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 1 433,51 Lt dydžio įstatymo numatytas palūkanas nuo pradelsto piniginės prievolės termino iki ieškinio teismui padavimo dienos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas teikė paslaugas atsakovo filialui. Pagal CK 2.53 str. 2 d. atsakovas atsako pagal filialo prievoles. Ieškovas suteikė paslaugų atsakovui už 32 534,08 Lt. Atsakovą suteiktos paslaugos tenkino, jis tai patvirtino pasirašytose PVM sąskaitose faktūrose. Tačiau atsakovas nesilaikė apmokėjimo terminų, nurodytų PVM sąskaitose faktūrose ir negrąžina susidariusios skolos – 32 534,08 Lt. Vadovaujantis CK 2.53 str. 2 d. atsakovas privalo sumokėti šią skolą. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti atitinkamas palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Palūkanas pagal komercinius sandorius už atliekamus pavėluotus mokėjimus reglamentuoja LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau - Įstatymas). Įstatymo 2 str. 3 d. numato, jog palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Įstatymo 3 str. 4 d. nurodoma: jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant šio Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Taigi ieškovas pagal neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras prašo priteisti iš viso 1 433,51 Lt palūkanų.

8Atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ (buv. pavadinimas RAB „SGB Baltics”) atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas, elgdamasis nesąžiningai, nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl skolos iš atsakovo priteisimo, nors ieškovas pats žinojo, jog yra skolingas atsakovui netgi didesnę piniginę sumą nei ieškovo pateiktas reikalavimas atsakovui ir šalys buvo sutarusios dėl tarpusavio skolų užskaitymo pagal sąskaitas. Ieškovo darbuotojai atliko pastolių montavimo darbus daugiafunkciniame komplekse „NORTH STAR”, esančiame tarp Verkių, Ulonų ir Apkasų gatvių Vilniuje. 2008 m. gruodžio 5 d. raštu, o prieš tai ir telefonu, atsakovas informavo ieškovą apie tai, kad šių metų lapkričio 29 d. apie 22.00-23.00 vai. UAB „Eikos statyba” (kuri yra generalinė rangovė minėtame objekte) statybos vadovas R. M. telefonu informavo RAB „SGB Baltics" komercijos direktorių D. A. apie tai, kad lapkričio 29 d. vakare dalis pastolių, kuriuos būtent montavo ieškovo UAB „Vilniaus pastoliai” darbuotojai, galimai dėl montuotojų kaltės krito ir buvo nepataisomai sugadinti. Dėl to atsakovas patyrė žalos už 55 880,99 Lt. Sulaužytų detalių sąrašas ir jų įkainavimas buvo pridėtas prie 2008 m. gruodžio 5 d. rašto, adresuoto UAB "Vilniaus pastoliai”. Ieškovas buvo informuotas apie tai, kad atsakovas sustabdo mokėjimus pagal sąskaitas ieškovui, kol paaiškės aplinkybės, lėmusios pastolių griūtį, ir bus nustatyti kalti asmenys. Ieškovas sutiko su tokiu atsakovo pasiūlymu, kadangi jokio atsakymo ir/ar atsisakymo atsakovas iš ieškovo negavo. Pradėjus aiškėti pastolių griūties priežastims, t. y. dėl netinkamo pastolių pritvirtinimo prie fasado, tiek UAB „Vilniaus pastoliai” direktorius M. L., tiek RAB „SGB Baltics” filialo atstovai - vadovas R. B. ir komercijos direktorius D. A. ne kartą buvo susitikę dar kartą aptarti priežastis, sukėlusias pastolių griūtį bei susidariusios žalos atlyginimo klausimais. Atsakovo atstovai netgi siūlė UAB „Vilniaus pastoliai” direktoriui M. L. samdyti nepriklausomus ekspertus, kurių išvadomis šalys galėtų remtis galutinai išspręsdami kaltės ir žalos atlyginimo klausimus ir M. L. buvo išreiškęs sutikimą tokiu būdu išspręsti esamą situaciją. Tačiau pats UAB „Vilniaus pastoliai” direktorius M. L. pripažino, kad pastoliai griuvo, kadangi buvo netinkamai, nesilaikant Lietuvoje patvirtintų standartų, pritvirtinti prie fasado, t. y. dėl ieškovo UAB „Vilniaus pastoliai” kaltės. Po eilės derybų atsakovas, būdamas geranoriškas ir siekdamas kaip įmanoma greičiau išspręsti susidariusią situaciją, sutiko sumažinti atsiradusios žalos dėl sugadinto inventoriaus dydį iki 36 573,61 Lt. RAB „SGB Baltics” 2009-01-23 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą bendrovei UAB „Vilniaus pastoliai” ir pasiūlė šalims pasirašyti tarpusavio skolų užskaitymo aktą sudengiant tarpusavio skolas. UAB „Vilniaus pastoliai“ sutiko su tokiu sprendimo būdu, priėmė RAB Baltics“ išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą serija SGB09 Nr. 01960, pagal kurią taipogi įsipareigojo atsiskaityti su atsakovu. Atsakovo išrašyta 2009-01-23 PVM sąskaita-faktūra serija SGB09 Nr. 01960 kartu su tarpusavio skolų užskaitymo aktu buvo perduoti UAB „Vilniaus pastoliai“ direktoriui M. L., o sąskaita išsiųsta papildomai ir faksu bei paštu ieškovui. Taigi tuo atveju, jeigu ieškovas būtų nesutikęs su sąskaita ir joje nurodyta kaina, ieškovas turėjo galimybę pareikšti savo nesutikimą atsakovui, tačiau ieškovas šia galimybe nepasinaudojo bei, veikdamas nesąžiningai, nepagrįstai kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą pateikdamas tik savo išrašytas sąskaitas, ir nuslėpdamas atsakovo išrašytą sąskaitą bei jo esančią skolą atsakovui. Atsakovas ne kartą siuntė pranešimus ieškovui, kelis kartus siūlė įvairius žalos dėl pastolių griūties atlyginimo ir atsiskaitymo variantus, taip pat ir skolų užskaitymą, tačiau ieškovas į tokius pranešimus nereagavo, pretenzijų nepateikė, tokiais savo veiksmais pripažindamas esamą skolą atsakovui. Vėliau, ieškovui pradėjus vengti bendravimo ir negrąžinant pasirašytų dokumentų (sąskaitos- faktūros, tarpusavio skolų užskaitymo akto), atsakovas pasamdė teismo ekspertus, kurie būtent patvirtino, kad ieškovo darbuotojai, montuodami atsakovo statybos objektui pateiktus pastolius, pažeidė Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus pastolių montavimui ir naudojimui kas buvo pastolių griūties pasekmė ir dėl ko atsakovas patyrė žalos. Pagal pridedamą išrašą apie periodinę pirkėjo UAB „Vilniaus pastoliai” būklę yra aiškiai matyti, kad kaip tik ieškovas UAB „Vilniaus pastoliai” bendroje sumoje yra skolingas atsakovui 7 399,17 Lt ir būdamas nesąžiningas kreipėsi į teismą siekdamas nepagrįsto praturtėjimo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas tariamai nežino apie savo skolą atsakovui, atsakovas yra priverstas reikalauti visos žalos, kurios suma pagal 2009-01-23 PVM sąskaitą-faktūrą serija SGB09 Nr. 01960 sudaro 36 573,61 Lt atlyginimo. Ieškovas į atsakovo neapmokėtų sąskaitų sąrašą įtraukia ir 2009-03-01 sąskaitą-faktūrą serija PA Nr. S000334, kurioje komercijos vadovo D. A. parašas yra suklastotas, kadangi tokio sandorio realiai nebuvo ir negalėjo būti, o atsakovas į savo apskaitą pagristai nėra įtraukęs šios sąskaitos, kadangi jos paprasčiausiai neturi, todėl pagal atsakovo buhalterinius duomenis ieškovas yra skolingas atsakovui būtent 7 399,17 Lt.

9Ieškovui UAB „Vilniaus pastoliai“ iškėlus bankroto bylą, Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi civilinę bylą pagal teismingumą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

10Atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ patikslintu priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiomis 2009 m. kovo 1 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PA Nr. S000334 dalyje del konsolių ir sijų nuomos pagal aktą 2002 10 15, sijų nuomos pagal aktą 2008 10 15. 2008 m. gruodžio 1 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000296, 2008 m. rugsėjo 22 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000201, 2008 m. spalio 2 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000220, 2008 m. spalio 31 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000283. 2008 m. lapkričio 11 dienos PVM sąskaitą- faktūrą PAS Nr. 0000287, 2008 m. gruodžio 11 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000314 dalyje dėl sijų montavimo pagal aktą 2008 11 25, sijų montavimo ir nuomos pagal aktą 2008 11 28 ir pastolių ankeravimo, 2008 m. gruodžio 31 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000330 dalyje dėl sijų ir konsolių nuomos pagal aktą 2008 10 15, sijų nuomos pagal aktą 2008 11 28 ir pastolių demontavimo, sudarančias 28 408,16 Lt ieškovo reikalavimo atsakovui; priteisti solidariai iš ieškovo UAB „Vilniaus pastoliai“ ir UAB „Eikos statyba“ atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“, veikiančiai per RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ filialą, naudai 41 972,11 Lt nuostolių atlyginimui; priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 1 901,90 Lt metinių palūkanų; priteisti iš ieškovo ir UAB „Eikos statyba“ atsakovo naudai 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 14 dieną RAB „Harsco Infrastructure Baltics", veikianti per Lietuvos filialą, ir UAB „Eikos statyba" sudarė Inventoriaus nuomos sutartį Nr. 08/08-14/01-D, kurios pagrindu atsakovas už sutartyje numatytą nuomos mokestį išnuomojo UAB „Eikos statyba" inventorių, t. y. pastolius, aliuminio bokštelius ir kt. Atsakovas dėl pastolių sumontavimo darbų atlikimo kreipėsi į ieškovą UAB „Vilniaus pastoliai”. Ieškovas įsipareigojo atlikti pastolių montavimo darbus daugiafunkciniame komplekse „NORTH STAR”, esančiame tarp Verkių, Ulonų ir Apkasų gatvių Vilniuje, Ribotos atsakomybės bendrovei „SGB Baltics", veikiančiai per RAB „SGB Baltics" filialą, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus pagal ieškovo pateiktas ir atsakovo pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovas pateikė ieškovui informaciją apie objekto fasadą ir reikalavimus pastolių montavimui, t. y. nurodė informaciją apie objekto fasado plotą bei detalių, reikalingų pastoliams sumontuoti, sąrašą ir kiekius. Ieškovas minėtuoju raštu buvo informuotas, jog tinkamam pastolių sumontavimui prie fasado sienos N r. 12 yra reikalingi 33 ankeravimo vamzdžiai. Ieškovas sumontavo pastolius prie fasado sienos Nr. 12 2008 m. spalio 30 dieną. Pažymėjo, kad ieškovas nesilaikė atsakovo nurodymų ir pastolių montavimui prie sienos Nr. 12 panaudojo tik 7 ankerinius vamzdžius. Tai patvirtina kartu su pradiniu priešieškiniu teismui pateikta sienos N r. 12 nuotrauka, kuri buvo padaryta iš karto po pastolių sumontavimo. 2008 m. lapkričio 15 dieną atsakovas pranešė ieškovui, kad papildomai patikrinus pastolių tvirtinimą, yra matyti, jog esantis pastolių pritvirtinimas neatitinka RAB „SGB Baltics” filialo UAB „Vilniaus pastoliai" pateiktų pastolių montavimo instrukcijų, nes ankerinių vamzdžių kiekis yra aiškiai per mažas bei pareikalavo, kad pastoliai būtų papildomai pritvirtinti ankeriais (rašto nuorašas pateiktas teismui kartu su pradiniu priešieškiniu). 2008 m. lapkričio 25 dieną ieškovas pritvirtino pastolius papildomu 41 ankerinių vamzdžiu per visą objekto „NORTH STAR" fasadą (tai patvirtina ieškovo kartu su atsiliepimu į pradinį priešieškinį pateiktas 2008 m. lapkričio 25 dienos pastolių priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1), tačiau pabrėžė, kad papildomo 41 ankerinio vamzdžio neužteko užtikrinti saugumo objekte. 2008 m. lapkričio mėnesį UAB „Eikos statyba", nesuderinusi su atsakovu, ant iš atsakovo išnuomotų pastolių sumontavo armuotą fasadinę plėvelę. 2011 m. lapkričio 18 dieną atsakovas raštu informavo UAB „Eikos statyba" dėl to, kad sumontuota plėvelė kelia realią grėsmę nuplėšti pastatytus pastolius nuo sienos bei tai, kad plėvelės tipas, rūšis, specifikacijos, tvirtinimo būdai ir kiti daro saugumui įtakos turintys veiksniai ir parametrai buvo nustatyti ir pasirinkti su atsakovu, o atsakovo pasiūlytos šiam atvejui tinkamos medžiagos pastoliams uždengti nebuvo pasirinktos. 2008 m. lapkričio 29 dieną apie 23 val. objekte „NORTH STAR" ašyse 30-36 (12 siena) nuvirto dalis pastolių, pastatytų prie fasado sienos Nr. 12. 2008 m. gruodžio 3 dieną antstolis A. B. konstatavo pastolių nuvirtimo faktą. Nukritę pastoliai buvo sugadinti nepataisomai, todėl atsakovas patyrė nuostolių 55 880,99 Lt sumai, neįskaitant išlaidų susijusių su pastolių demontavimu ir demontuotų pastolių transportavimu. Pažymėjo, kad sugadintų pastolių demontavimui ir jų transportavimui atsakovas patyrė papildomai 5 398,50 Lt išlaidų, iš kurių 725,70 Lt - už transportavimą, 4 672,80 Lt - už pastolių demontavimą. Šios išlaidos taip pat yra laikytinos atsakovo nuostoliais. 2008 m. gruodžio 3 dieną atsakovas pateikė reikalavimą dėl žalos atlyginimo UAB „Eikos statyba”, kuriuo pareikalavo atlyginti atsakovui susidariusius dėl pastolių griūties nuostolius. 2008 m. gruodžio 5 d. atsakovas taip pat pateikė raštą ieškovui, kuriuo pranešė apie dalies pastolių griuvimą, nepataisomą sugadinimą bei patirtos žalos dydį. Tuo pačiu ieškovas buvo informuotas apie mokėjimų ieškovui pagal sąskaitas-faktūras sustabdymą tol, kol paaiškės aplinkybės, nulėmusios pastolių griūtį ir bus nustatyti asmenys, kalti dėl šio įvykio. Po įvykio UAB „Vilniaus pastoliai” direktorius M. L., atsakovo atstovas bei komercijos direktorius D. A. ne kartą buvo susitikę aptarti priežastis, sukėlusias pastolių nuvirtimą bei nuspręsti dėl atsiradusios žalos atlyginimo. Pažymėjo, kad ieškovas neneigė fakto, jog pastoliai nukrito dėl ieškovo kaltės, t. y. dėl to, kad pastoliai buvo sumontuoti nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų Šalys netgi buvo pradėjusios derybas dėl sumos, kurią neginčytinai ieškovas sutiktų atlyginti atsakovui. Atsakovas, siekdamas kaip įmanoma greičiau išspręsti ginčą, sutiko sumažinti žalos dėl sugadinto inventoriaus dydį nuo 55 880,99 Lt iki 36 573,61 Lt, į reikalaujamą atlyginti nuostolių dydį neįskaičiuojant atsakovo patirtų nuostolių dėl pastolių demontavimo ir transportavimo. 2009 m. sausio 23 dieną ieškovui išrašė PVM sąskaitą - faktūrą SGB09 Nr. 01960 36.573,61 Lt sumai ir pateikė ją ieškovui. Minėtoje sąskaitoje ieškovo direktorius ranka ištaisė jo manymu mokėtinas sumas ir ranka ištaisytą sąskaitą atsiuntė atsakovui faksu. Pažymėjo, kad atsakovas dar labiau sumažinti nuostolių dydį atsisakė. Vėliau atsakovas ne kartą siuntė ieškovui pranešimus, siūlė įvairius žalos dėl pastolių atlyginimo būdus, tokius kaip skolų įskaitymą ir pan., bet ieškovas nuostolių neatlygino, į pranešimus bei pasiūlymus nereagavo, be to, kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu dėl skolos ir palūkanų iš atsakovo priteisimo, nuslėpdamas savo paties neatlygintą žalą atsakovui. Pažymėjo, kad dėl nuostolių atlyginimo buvo tartasi ir su UAB „Eikos statyba” atstovais, tačiau iki šios dienos jokio susitarimo sudaryti nepavyko ir nuostoliai atsakovui nebuvo atlyginti. Tiek ieškovą ir atsakovą, tiek atsakovą ir UAB „Eikos statyba" siejo sutartiniai santykiai, t. y. ieškovas buvo įsipareigojęs tinkamai, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką bei atsakovo instrukcijas sumontuoti atsakovui priklausančius pastolius daugiafunkciniame komplekse „NORTH STAR”, o UAB „Eikos statyba" buvo įsipareigojusi tinkamai, atidžiai ir rūpestingai elgtis su išnuomotu inventoriumi. Ieškovas savo pareigos tinkamai atlikti montavimo darbus, o UAB „Eikos statyba" pareigos tinkamai naudoti išnuomotą inventorių neįvykdė, todėl tiek ieškovas, tiek UAB „Eikos statyba" privalo atlyginti atsakovui dėl netinkamai įvykdytos prievolės atsiradusius nuostolius. Atsakovas taip pat prašo pripažinti negaliojančiomis ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Nurodo, kad rangos darbų atlikimas privalo būti įforminamas šalims pasirašant rašytinės formos atliktų darbų aktą, su kuriuo susijęs apmokėjimas už atliktus darbus. Kaip jau minėta, šiuo atveju ieškovas dalį PVM sąskaitų-faktūrų išrašė, jo teigimu, jo atliktų rangos darbų pagrindu. Visgi, atliktų darbų aktų, kurie patvirtintų ieškovo atliktus ir prašomus apmokėti darbus, ieškovas nepateikė. Nesant dokumentų, kurie yra pagrindas reikalauti apmokėjimo už atliktus rangos darbus, konstatuotina, kad aukščiau nurodytos ieškovo su ieškiniu pateiktos PVM sąskaitos-faktūros už atliktus rangos darbus buvo išrašytos be pagrindo. Mano, kad išrašytos PVM sąskaitos-faktūros prieštarauja CK 1.80 straipsnio nuostatoms, todėl pripažintinos negaliojančiomis. Ieškovas privalo mokėti atsakovui 15,21 proc. palūkanų nuo pradelstos atsiskaityti pagal 2009 m. sausio 23 d. PVM sąskaitą-faktūrą SGB Nr. 01960 sumos (36.573,61 Lt) už laikotarpį nuo atsiskaitymo termino (2009 m. sausio 26 d.) iki priešieškinio pateikimo teismui dienos (2009 m. birželio 5 d.), t. y. už 130 kalendorinių dienų. Taigi iš viso palūkanos sudaro (36.573,61 Lt x 15,21 proc. x 130 d. =) 1 901,90 Lt.

11Ieškovas atsiliepimu prašė priešieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas niekada nepripažino savo kaltės dėl tariamai netinkamai Objekte sumontuotų pastolių. Pastoliai Objekte ieškovo buvo sumontuoti pagal atsakovo užsakymą. Visi pastolių montavimo darbai buvo atlikti tinkamai ir galutinai baigti 2008-10-02. Tą patvirtina 2008-10-02 PVM sąskaita-faktūra Serija PAS Nr. 0000220. Atsakovas niekada į ieškovą dėl trūkumų šalinimo nesikreipė, atsakovas niekada nebuvo pateikęs ar davęs ieškovui nurodymų dėl pastolių montavimo. Tai patvirtina ta aplinkybė, jog atsakovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų šiuos jo išsakytus argumentus (ant atsakovo pateiktų dokumentų nėra ieškovo žymos „gauta”, atsakovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių pretenzijų bei kitų dokumentų (pastolių montavimo schemos) įteikimą ieškovui). Pažymėjo, kad atsakovas montavimo schemas, informaciją apie fasadą pateikė tik tarp šalių kilus ginčui, praėjus jau daug laiko ir tik po to, kai teismo ekspertė G. L. ekspertizės akto 18 psl., 22-24 psl. nurodė, kad būtent atsakovas iki pastolių montavimo darbų pradžios privalėjo parengti statybos darbų technologijos projektą. Tai patvirtina atsakovo nesąžiningumą. Atsakovo motyvus dėl tariamai netinkamai Objekte pritvirtintų pastolių paneigia 2008-11-25 pastolių priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1. Aktą Nr. 1 atsakovo įgaliotas atstovas patvirtino parašu. Tai rodo, kad atsakovas pripažino, jog ieškovo sumontuoti pastoliai atitiko visus keliamus techninius reikalavimus. Akto Nr. 1 pirmoje grafoje konkrečiai nurodyta, kad panaudotų ankerinių sraigtų skaičius - 41. Minėtas aktas buvo pasirašytas ieškovo prašymu ir iniciatyva 2008-11- 25, t. y. vėliau nei ieškovas sumontavo pastolius Objekte (pastoliai galutinai sumontuoti buvo 2008-10-02), nes ieškovas pastebėjo, kad ant jo sumontuotų pastolių yra montuojama armatuota fasadinė plėvelė, dėl kurios svorio pastoliai gali nukristi (kas vėliau ir nutiko). 2008-11-29 Objekte sumontuoti pastoliai nukrito ne dėl ieškovo kaltės. Atsakovas pats ar veikdamas per trečiuosius asmenis (kaip nurodoma patikslintame priešieškinyje UAB „Eikos statyba”) ant ieškovo sumontuotų pastolių papildomai pritvirtino armatuotą fasadinę plėvelę. Armatuota fasadinė plėvelė buvo pritvirtinta ignoruojant „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT-5-00” bei Europos parlamento direktyvos 2001/45/EC reikalavimus, t.y. sumontuota be papildomų ankeravimo-tvirtinimo, kas galėjo sąlygoti pastolių nugriuvimą. Apie armatuotos fasadinės plėvelės tvirtinimo pažeidimus ieškovas informavo atsakovą dar 2008- -raštu per telefaksą (tą patvirtinta fakso ataskaita prie 2008-11-13 rašto). Tačiau atsakovas nekreipė dėmesio į ieškovo perspėjimus, todėl atsakovui nepavyko išvengti neigiamų padarinių. Iš specialisto išvados Nr. 2009-05-21/033 fotonuotraukų aiškiai matyti, kad armatuota fasadinė plėvelė dėl savo didelio svorio išvertė pastolius, kartu su sutvirtinimais, kadangi nebuvo tinkamai papildomai sutvirtina. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas nėra atsakingas dėl pastolių nugriuvimo. Sumontuoti pastoliai nukrito dėl atsakovo nerūpestingumo ir tinkamos darbų priežiūros nebuvimo. Atsižvelgiant į tai, atsakovas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo iš ieškovo, nes ieškovo veiksmuose nėra kaltės, neteisėtų veiksmų, ieškovo veiksmai nėra priežastiniame ryšyje su žalos kilimu. Ieškovas visus pastolių montavimo darbus atliko tinkamai, nepažeisdamas statybos normatyvų, ieškovo darbai buvo priimti atsakovo (tą patvirtina Aktas Nr. 1), jokių pretenzijų dėl trūkumų šalinimo ieškovui nebuvo pateikta. Atsakovas priešieškinyje nėra pateikęs neginčytinų įrodymų, pagrindžiančių nuostolius 55 880,99 Lt sumai. Atsakovas visiškai nedetalizuoja ir 36.573,61 Lt sumos, tai rodo, jog atsakovas negali pagrįsti reikalaujamų priteisti nuostolių, kas sudaro pagrindą priešieškiniui atmesti. Ieškovas nėra priėmęs atsakovo sąskaitos-faktūros serija SGB09 Nr. 01960. Ant atsakovo minimos sąskaitos-faktūros serija SGB09 Nr. 01960 nėra ieškovo atstovo parašo. Ieškovas atsakovo pateiktos sąskaitos-faktūros niekada nepripažino. Atsakovas išsiuntė 2009-01-23 sąskaitą-faktūrą serija SGB09 Nr. 01960 ieškovui, tačiau ieškovas šios sąskaitos-faktūros nepripažino, jos pagrindu nepriėmė jokių įsipareigojimų, todėl civiliniai-teisiniai santykiai šio dokumento pagrindu tarp ieškovo ir atsakovo nesusiklostė. Atsakovas nepateikė teismui jokių neginčytinų įrodymų, jog ieškovas būtų priėmęs atsakovo pateiktą sąskaitą-faktūrą ir būtų įsipareigojęs ją apmokėti. Kadangi ieškovas nebuvo priėmęs atsakovo minėtos sąskaitos, nepatvirtino jos nei parašu, nei antspaudu, atsakovo reikalavimai dėl 1 901,90 Lt dydžio palūkanų priteisimo taip pat atmestini. Visos į bylą pateiktos minėtos ieškovo PVM sąskaitos-faktūros 32534,08 Lt dydžio sumai yra patvirtintos tuometinio atsakovo įgalioto asmens - komercijos direktoriaus D. A. parašu. Taigi darbų užsakovas (atsakovas) yra patvirtinęs, kad ieškovas iš tiesų atliko sąskaitose nurodytus darbus ir paslaugas. Todėl atsakovo neigimas, kad darbai ir paslaugos nebuvo atlikti, yra visiškai nepagrįstas. Ieškovas pažymi, kad PVM sąskaitas-faktūras 32534,08 Lt sumai pateikė atsakovui apmokėti po darbų bei paslaugų atlikimo, jas atsakovo įgaliotas asmuo priėmė, įsipareigodamas apmokėti ieškovui už atliktus darbus bei paslaugas nustatytais terminais. Taigi ieškovo pateiktos sąskaitos yra buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys realiai atliktas ūkines operacijas. Šioje tarp šalių nagrinėjamoje byloje atsakovas yra priėmęs ieškovo darbus (atsakovo įgaliotas atstovas pasirašė ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, jokių pretenzijų dėl sąskaitų nepateikė, jų taisyti neprašė), tarp šalių nebuvo pasirašyta atskira rangos sutartis.

12Atsakovas UAB „Eikos statyba“ atsiliepimu į priešieškinį prašė prieškieškinį atsakovo UAB „Eikos statyba“ atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal šalių sudarytą sutartį visus su pastolių įrengimu, priežiūra bei aptarnavimu susijusius darbus įsipareigojo atlikti RAB „Harsco Infrastructure Baltics”. Ši įmonė, būdama savo srities specialiste, turėjo parinkti tokius pastolius ir juos suprojektuoti bei įrengti taip, kad šie pastoliai nenuvirstų esant maksimalioms apkrovoms. Įrengiant pastolius turėjo būti numatyta, kad ant jų gali būti (turi būti) montuojama apsauginė plėvelė/tinklas. Lietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja, kad pastoliai būtų įrengti taip, kad atlaikytų maksimalias apkrovas ir nevirstų. Be to, galiojantys teisės aktai reikalauja, kad pastoliai būtų apdengti apsauginių tinklu/plėvele. Atsakovui UAB „Eikos statyba” užsakant pastolius, RAB „Harsco Infrastructure Baltics” Lietuvos filialo darbuotojai lankėsi Objekte, žinojo šio objekto specifiką (aukštį, dislokacija šaligatvių ir gatvių atžvilgiu). Tad RAB „Harsco Infrastructure Baltics" projektuodama, parinkdama ir montuodama pastolius privalėjo atsižvelgti į aplinkybę, kad ant pastatytų pastolių bus montuojama apsauginė plėvelė/tinklas. Jei šios aplinkybės RAB „Harsco Infrastructure Baltics” ar jos pasirinkti montuotojai, nenumatė, ir tai įtakojo pastolių griūtį, tai už visą dėl pastolių griūties atsiradusią žalą atsako pati RAB „Harsco Infrastructure Baltics” ar jos pasirinktas montuotojas. Tačiau jokiu būdu atsakomybė negali būti taikoma UAB „Eikos statyba”. Atkreipė dėmesys į tai, kad pastolių montavimui subrangovą (UAB „Vilniaus pastoliai“) pasirinko pats RAB „Harsco Infrastructure Baltics" Lietuvos filialas. Todėl UAB „Eikos statyba" neatsako už tokio RAB „Harsco Infrastructure Baltics" pasirinkimo padarinius. RAB „Harsco Infrastructure Baltics" patikslintame priešieškinyje nepagrindžia prašomų priteisti nuostolių dydžio. Nuostolių paskaičiavimai yra paremti vien tik paties RAB „Harsco Infrastructure Baltics” subjektyviais teiginiais. Patikslintame priešieškinyje nenurodoma, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu pasireiškė atsakovo UAB „Eikos statyba" neteisėti veiksmai, bei kuo pasireiškė atsakovo kaltė. To RAB „Harsco Infrastructure Baltics" ir negalėjo nurodyti, nes atsakovo veiksmuose neteisėtumo nėra. Kaip galima suprasti iš patikslinto priešieškinio, žalos atsiradimas yra galimai siejamas su įvairiomis aplinkybėmis, tarp jų ir apsauginės plėvelės/tinklo įrengimu. Vienok, apsauginės plėvelės/tinklo įrengimas negali būti laikomas neteisėtais veiksmais, nes, kaip nurodyta šiame atsiliepime, įrengti apsauginę plėvelę/tinklą šiuo atveju buvo būtina pagal statybos darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, o apsauginės plėvelės/tinklo įtaka turėjo būti numatyta projektuojant bei montuojant pastolius. Atsakovas UAB „Eikos statyba" visą laiką elgėsi sąžiningai ir apdairiai. Atkreipė dėmesys į tai, kad atsakovas UAB „Eikos statyba" netgi neturėjo pareigos prižiūrėti ir aptarnauti pastolius. Tokia pareiga pagal 2008-08-14 Inventoriaus nuomos sutarties Nr. 08/08-14/01-D 4.9. p. yra priskirta RAB „Harsco Infrastructure Baltics” LT filialas. Būtent ši įmonė turėjo tikrinti ar pastoliai įrengti (įtvirtinti) tinkamai, kad atlaikytų maksimalias galimas apkrovas, o nustačiusi galimus neatitikimus turėjo imtis visų įmanomų priemonių užtikrinti, kad pastoliai nenugriūtų. Teismui RAB „Harsco Infrastructure Baltics" pateikė 2008-11-18 d. pranešimo Nr. D-l 1- 18 kopiją. Minėtas pranešimas nėra registruotas UAB „Eikos statyba" gaunamų dokumentų registre. Iš pateikto pranešimo kopijos taip pat negalima nustatyti, kad atsakovas UAB „Eikos statyba" šį dokumentą iš tiesų būtų gavęs. Kita vertus, aukščiau nurodytas pranešimas akivaizdžiai parodo, kad RAB „Harsco Infrastructure Baltics" suvokė, kad pastoliai nėra tinkamai įtvirtinti. Šią aplinkybę taip pat pagrindžia RAB „Harsco Infrastructure Baltics" Lietuvos filialo į bylą pateiktas 2008-11-15 raštas , adresuotas UAB „Vilniaus pastoliai". Šiame rašte RAB „Harsco Infrastructure Baltics" Lietuvos filialas dar 2008-1 1-15 patvirtina, kad o taip pat nurodo, kad Suvokdamas, kad pastoliai įrengti netinkamai ir papildomai neužtikrindamas jų saugumo, pats RAB „Harsco Infrastructure Baltics” veikė netinkamai. Iš patikslinto priešieškinio bei pateiktų į bylą dokumentų išvis neaišku, dėl kokių priežasčių įvyko pastolių griūtis. Nežinant tikslios pastolių griūties priežasties, negalima nustatyti, kokių asmenų veiksmai (neveikimas) galimai įtakojo žalos atsiradimą. Nežinant, kokios priežastys ar veiksmai sukėlė pastolių griūtį, negalima nustatyti ir priežastinio ryšio tarp tų veiksmų ir padarinių. Paties RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ byloje pateiktoje 2009-05-21 specialisto išvadoje Nr. 20090521/033 net neužsimenama apie kokius nors UAB „Eikos statyba“ veiksmus, galimai sąlygojusius pastolių griūtį. Pabrėžė ir tai, kad ir teismo paskirtos ekspertizės, kurią atliko teismo ekspertė G. L., metu nenustatyta, kad kokie nors UAB „Eikos statyba“ veiksmai/neveikimas galėjo nulemti ar įtakoti pastolių griūtį.

13Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus, prašė priešieškinį atmesti, atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ atstovas prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti visiškai, atsakovo UAB „Eikos statyba“ atstovas prašė priešieškinį atmesti.

14Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

15Dėl atsakomybės už padarytą žalą

16Bylos medžiaga nustatyta, kad tarp RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ filialo (buv. pavadinimas RAB „SGB Baltics“ filialas) ir UAB „Eikos statyba“ 2008 m. rugpjūčio 14 d. buvo sudaryta Inventoriaus nuomos sutartis Nr. 08/08-14/01-D (t. 2, b. l. 84-92), kuria sutartyje nurodytą inventorių RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ filialas įsipareigojo perduoti UAB „Eikos statyba“ naudoti tik pagal tiesioginę jo paskirtį. Byloje taip pat nustatyta (tai pripažįsta ir šalys), kad tarp RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ ir BUAB „Vilniaus pastoliai“ yra susiklostę tęstiniai santykiai, pasireiškiantys tuo, kad atsakovas reguliariai samdo ieškovą atlikti pastolių montavimo darbus, ieškovas įsipareigoja pagal Lietuvos Respublikoje taikomus reikalavimus sumontuoti pastolius, o atsakovas prisiima prievolę atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus pagal ieškovo tinkamai pateiktas ir atsakovo pasirašytas sąskaitas-faktūras. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas BUAB „Vilniaus pastoliai” atliko pastolių montavimo darbus daugiafunkciniame komplekse „North star”, esančiame tarp Verkių, Ulonų ir Apkasų gatvių Vilniuje, kurio statybos generalinis rangovas buvo atsakovas UAB „Eikos statyba“. 2008 m. lapkričio 29 d. dalis pastolių, kuriuos minėtame objekte įrenginėjo ieškovas, krito ir buvo sugadinti. Šį faktą patvirtina 2008 m. gruodžio 3 d. antstolio A. B. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (t. 1, b. l. 76-85). Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl pastolių griuvimo fakto bei to, kad nurodytus pastolius minėtame objekte montavo ieškovas UAB „Vilniaus pastoliai“. Tačiau byloje pareikštu priešieškiniu atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ įrodinėja, jog už atsakovo patirtą žalą solidariai atsakingi ieškovas UAB „Vilniaus pastoliai“ ir atsakovas UAB „Eikos statyba“. Vertinant tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Inventoriaus nuomos sutarties, sudarytos tarp RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ filialo ir UAB „Eikos statyba“, 4.9. punktu nuomotojas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ filialas įsipareigojo pateikti techniškai tvarkingą inventorių ir vykdyti nuolatinę jo priežiūrą bei periodinį eksploatacijos techninį aptarnavimą. Teismo vertinimu, ši sutarties nuostata reiškia, jog būtent RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ yra atsakingas už tinkamą pastolių įrengimą, jų priežiūros ir aptarnavimo darbus. Taigi akivaizdu, jog RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ turėjo užtikrinti, jog pastoliai būtų įrengti taip, kad nenuvirstų esant net ir maksimalioms apkrovoms. Atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ įrodinėja, jog pastoliai nuvirto iš dalies dėl to, jog atsakovas UAB „Eikos statyba“ ant UAB „Vilniaus pastoliai“ sumontuotų pastolių sumontavo armatuotą fasadinę plėvelę, dėl kurios svorio pastoliai ir nukrito. Teismas su nurodytais argumentais nesutinka. Pažymėtina, jog byloje buvo paskirta teismo ekspertizė, o vienas iš klausimų ekspertei buvo: „Jeigu ant UAB „Vilniaus pastoliai“ sumontuotų fasadinių pastolių nebūtų buvusi sumontuota armuota fasadinė plėvelė, ar būtų išvengta sumontuotų fasadinių pastolių griūties?“. Į nurodytą klausimą buvo atsakyta, jog „daryti išvadą bei patvirtinti, kad jeigu ant UAB „Vilniaus pastoliai“ sumontuotų fasadinių pastolių nebūtų buvusi sumontuota armuota fasadinė plėvelė, būtų išvengta sumontuotų fasadinių pastolių griūties ir ar buvo reikalingas pastolių papildomas ankeravimas, negalima, kaip ir paneigti, kad tai atsitiko ne dėl šios priežasties, taip pat negalima.“ CK 6.247 str. numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Tai reiškia, kad, siekiant nuostolių atlyginimo, turi būti nustatytas ryšys tarp atsakovo veiksmų ir žalos. Kaip minėta aukščiau, atlikta ekspertizė nei patvirtina, nei paneigia aplinkybę, jog pastoliai galėjo nuvirsti dėl sumontuotos armuotos fasadinės plėvelės, todėl teigti, jog UAB „Eikos statyba“ sumontuota plėvelė yra susijusi priežastiniu ryšiu su atsakovui RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ padaryta žala. RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ nurodo, kad 2011 m. lapkričio 18 d. atsakovas raštu informavo UAB „Eikos statyba” dėl to, kad sumontuota plėvelė kelia realią grėsmę nuplėšti pastatytus pastolius nuo sienos bei tai, kad plėvelės tipas, rūšis, specifikacijos, tvirtinimo būdai ir kiti darbo saugumui įtakos turintys veiksniai ir parametrai buvo nustatyti ir pasirinkti nepasitarus su atsakovu, o atsakovo pasiūlytos šiam atvejui tinkamos medžiagos pastoliams uždengti nebuvo pasirinktos (t. 2, b. l. 129). Teismas su nurodytais argumentais nesutinka bei pažymi, jog į bylą yra pateikta UAB „Baltijos Brasta“ atitikties deklaracija, kurioje nurodoma, jog UAB „Baltijos Brasta“, prisiimdama atsakomybę, deklaruoja, kad atsakovo UAB „Eikos statyba“ įsigytas produktas pastolių uždengimo plėvelė atitinka techninius bei higieninius parametrus bei reikalavimus, atitikties deklaravimo pagrindas – gamintojo pateikti duomenys. Taigi įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovo UAB „Eikos statyba“, sumontavusio plėvelę ant pastolių, veiksmuose nėra kaltės, lėmusios padarytą žalą. Atsakovas priešieškinyje nenurodo, kuo remiantis UAB „Eikos statyba“ privalėjo derinti plėvelės tipą, rūšį ir kitus parametrus su RAB „Harsco Infrastructure Baltics“. Teismo vertinimu, remiantis Inventoriaus nuomos sutarties 4.9. punktu, pareigą užtikrinti, kad pastoliai įrengti tinkamai, kad atlaikytų maksimalias galimas apkrovas, turėjo pats RAB „Harsco Infrastructure Baltics“, o nustatęs tam tikrų neatitikimų, turėjo imtis priemonių užtikrinti, kad pastoliai nenuvirstų. Kadangi suvokdamas, jog pastoliai galimai įrengti netinkamai, atsakovas nesiėmė priemonių šių aplinkybių pašalinimui, teismo vertinimu, tokiais veiksmais pats atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ veikė netinkamai pagal šalių pasirašytą sutartį, todėl neturi teisinio pagrindo reikalauti žalos atlyginimo iš UAB „Eikos statyba“. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas atmeta priešieškinio reikalavimus atsakovo UAB „Eikos statyba“ atžvilgiu kaip neįrodytus (CK 6.245 str.).

17Atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ patikslintu priešieškiniu taip pat įrodinėja, kad dėl pastolių griūties yra atsakingas ieškovas UAB „Vilniaus pastoliai“, todėl privalo atlyginti nuostolius atsakovui. Nustatinėjant ieškovo kaltę, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį tarp veiksmų ir žalos, teismo vertinimu, būtina įvertinti į bylą pateiktą 2010 m. kovo 29 d. teismo ekspertės G. L. surašytą ekspertizės aktą. Taip pat šį ekspertizės aktą reikėtų palyginti su 2009 m. gegužės 21 d. specialisto J. R. Šimkaus pateikta išvada dėl pastolių griūties (t. 1, b. l. 69-74). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2009 m. gegužės 21 d. specialisto išvadą surašęs asmuo nėra įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, todėl teismas nutartyje remiasi ekspertės G. L., kuri įrašyta į ekspertų sąrašą, ekspertizės aktu. Akte nurodyta, kad pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, tai STR 1. 08. 02: 2002 Statybos darbai (Žin., 2004, Nr. 116 – 4349) 3 priedą (privalomas), statybos rangovui, šiuo atveju, atsakovui, reikalinga parengti Statybos darbų technologijos projektą, kurį sudaro aiškinamasis raštas, jame nurodoma inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir gamintojas. Pastolių tvirtinimo prie sienos būdai ir schemos; neinventorinių (negamyklinių) pastolių skaičiavimai, jų surinkimo ir tvirtinimo prie sienos būdai ir schemos. Nagrinėjamu atveju, nėra duomenų, kad tai buvo atlikta, todėl padarė išvadą, kad sumontuoti fasadiniai pastoliai (įskaitant ir pastolių montavimo darbus) neatitiko jiems keliamų teisės aktų reikalavimų. Teismas pažymi, kad atsakovas kartu su patikslintu priešieškiniu jau po atliktos ekspertizės į bylą pateikė informaciją apie objekto fasadą ir reikalavimus pastolių montavimui (t. 2, b. l. 94-128). Atsakovas nurodo, kad šiuos dokumentus pateikė ieškovui prieš pastolių montavimą, tačiau teismas šiuos teiginius vertina kritiškai, kadangi dokumentai pateikti į bylą tik po ekspertizės išvadų, byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas gavo minėtus dokumentus, todėl darytina išvada, jog prieš pastolių montavimą statybos darbų technologijos projektas nebuvo pateiktas ieškovui, o už tai yra atsakingas atsakovas. Teismas taip pat pažymi, kad ekspertizės aktas paneigia specialisto J. R. Šimkaus pateiktą išvadą. Ekspertė G. L. pažymi, kad „išvados padarytos netaikant Ypatingos nuostatos dėl pastolių naudojimo 4 .3. 1 p. reikalavimus. Jei prieš pradedant naudoti pastolius nėra dokumento su jų charakteristikų skaičiavimais arba jeigu tokiame dokumente nėra nurodytas numatomų konstrukcinių elementų išdėstymas, būtina atlikti jų stiprumo ir stabilumo apskaičiavimus, išskyrus tuos atvejus, kai pastoliai yra įrengiami pagal bendrąsias pripažintų standartų nuorodas. Tiriant nebuvo taikyta Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5 – 00 27. p. 2 pastraipa - Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas. Kadangi specialisto išvada padaryta tik iš kitų pateiktų dokumentų, nesivadovaujant teisės aktais dėl panašių objekte pasitaikančių Incidentų, darytina išvada, kad pastoliai nugriuvo nebūtinai pagal priežastis, nurodytas specialisto išvadoje.” Atsakovas teigia, jog ieškovas nesilaikė atsakovo nurodymų ir pastolių montavimui prie sienos Nr. 12 panaudojo tik 7 ankerinius vamzdžius. 2008 m. lapkričio 15 dieną atsakovas pranešė ieškovui, kad papildomai patikrinus pastolių tvirtinimą, yra matyti, jog esantis pastolių pritvirtinimas neatitinka RAB „SGB Baltics" filialo UAB „Vilniaus pastoliai” pateiktų pastolių montavimo instrukcijų, nes ankerinių vamzdžių kiekis yra aiškiai per mažas bei pareikalavo, kad pastoliai būtų papildomai pritvirtinti ankeriais. Atsakovas teigia, kad rašto nuorašas pateiktas teismui kartu su pradiniu priešieškiniu, tačiau tokio rašto su priešieškiniu nėra pateikta, todėl teismas atsakovo teiginius vertina kritiškai. Priešingai, ieškovas 2008-11-13 faksu informavo atsakovą, kad reikia papildomai ankeruoti-tvirtinti prie pastato sienos pastolius, kadangi ant pastolių uždėta armuota fasadinė plėvelė (t. 1, b. l. 127-128). Šiuos faktus patvirtino liudytoju teismo posėdyje apklaustas buvęs ieškovo vadovas M. L.. Būtent po šio rašto išsiuntimo 2008 m. lapkričio 25 dieną ieškovas pritvirtino pastolius papildomu 41 ankeriniu vamzdžiu per visą objekto „North star” fasadą. Tai patvirtina į bylą pateiktas 2008 m. lapkričio 25 dienos pastolių priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1 (t. 1, b. l. 129). Atsakovas teigia, kad papildomo 41 ankerinio vamzdžio neužteko užtikrinti saugumo objekte. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovas, informuodamas atsakovą apie pastolių būklę uždėjus plėvelę, perduodamas papildomus ankerinius vamzdžius, ėmėsi veiksmų tam, kad užtikrintų pastolių saugumą, todėl daryti išvados, kad ieškovas nurodytoje situacijoje elgėsi pasyviai, nėra pagrindo. Kadangi ekspertizės akte konstatuota, jog sumontuoti fasadiniai pastoliai (įskaitant ir pastolių montavimo darbus) neatitiko jiems keliamų teisės aktų reikalavimų, nes abi šalys netaikė Statybos techninio reglamento STR 1.0802 : 2002, negalima teigti, jog dėl pastolių griūties yra atsakingas ieškovas arba kuris nors kitas asmuo. Pabrėžtina ir tai, jog ekspertizės akte taip pat nurodyta, jog „jei ant pastolių paklotų būtina uždėti papildomas apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms. Visa tai turėjo būti atsakovo perduota ieškovui prieš darbų pradžią, kas, matoma, nebuvo padaryta. Dėl to daryti išvadą bei patvirtinti, ar paneigti, kad jeigu ant UAB „Vilniaus pastoliai“ sumontuotų fasadinių pastolių nebūtų buvusi sumontuota armuota fasadinė plėvelė, būtų išvengta sumontuotų fasadinių pastolių griūties ir/ar buvo reikalingas pastolių papildomas ankeravimas, negalima.“ Taigi įvertinęs nurodytas išvadas, teismas pažymi, jog konstatuoti ieškovo kaltės dėl neuždėjimo papildomų ankerių, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Ekspertė patvirtino, jog tiksliai atsakyti į klausimą, kiek ankeravimo vamzdžių buvo sumontuota tvirtinant pastolius prie fasado sienos (Siena Nr. 12) ašyse 30 – 36 objekte „North star“, negalima, kaip ir patvirtinti, kad buvo sumontuoti tik penki ankeravimo vamzdžiai, taip pat negalima. Taip pat atsakyti į klausimą, kiek ankeravimo vamzdžių buvo sumontuota tvirtinant pastolius prie fasado sienos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktų reikalavimais pastolių naudojimui (fasado aukštis – 25, 00 metrai, fasado ilgis – 18, 00 metrų, bazinio rėmo tipas – 2 m rėmas) (Siena Nr. 12) ašyse 30 – 36 objekte „North star“, negalima. Ekspertė padarė išvadą, kad paneigti, ar per mažas ankeravimo vamzdžių kiekis tvirtinant pastolius prie fasado sienos (Siena Nr. 12) ašyse 30 – 36 objekte „North star“ galėjo būti pastolių griuvimo priežastimi, negalima, kadangi yra neaiškus jų tvirtinimo būdas, kaip ir negalima patvirtinti, ar objekte „North star“ buvo sumontuotas pakankamas ankeravimo vamzdžių kiekis.

18Kaip nurodyta aukščiau, nagrinėjant atsakovo UAB “Eikos statyba” atsakomybės klausimą, viena iš būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti yra neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.) ir kaltė (CK 6.248 str.). Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį, civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jei įpareigotas asmuo yra kaltas. CK 6.247 straipsnyje numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Tai reiškia, kad, siekiant nuostolių atlyginimo, turi būti nustatytas ryšys tarp atsakovo veiksmų ir žalos. Teismas, įvertinęs visas svarbias bylai aplinkybes, pažymi, kad teismo paskirtos ekspertizės, kurią atliko teismo ekspertė G. L., metu nenustatyta, kad kokie nors konkretūs ieškovo veiksmai/neveikimas galėjo nulemti ar įtakoti pastolių griūtį, kitos dėstomos aplinkybės neįrodo ieškovo UAB „Vilniaus pastoliai“ ar atsakovo UAB „Eikos statyba“ veiksmų/neveikimo, dėl kurių nukrito pastoliai, todėl teismas konstatuoja, jog byloje nėra įrodyta kurio nors asmens kaltė dėl padarytos žalos, taigi teismas priešieškinio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo atmeta. Papildomai pažymėtina, jog 2009 m. sausio 23 d. atsakovo ieškovui išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. 01960 36 573,61 Lt sumai. Atsakovas teigia, jog ieškovas skolą dėl padarytos žalos pripažino, tačiau prašė sumažinti sąskaitoje nurodytą sumą. Teismas nevertina nurodytos sąskaitos kaip įrodymo, sukuriančio prievolę ieškovui atsiskaityti su atsakovu, kadangi ant sąskaitos nėra žymos, jog sąskaitą ieškovas gavo, byloje nėra neginčytinų įrodymų, kad ieškovas prisiėmė kokius nors įsipareigojimus, pripažindamas padarytą žalą, todėl darytina išvada, kad civiliniai-teisiniai santykiai minėto dokumento pagrindu tarp šalių nesusiklostė.

19Dėl skolos priteisimo pagal PVM sąskaitas-faktūras

20Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras PA Nr. S000334, MLB Nr. 0000280, MLB Nr. 0000281, PAS Nr. 0000201, PAS Nr. 0000220, PAS Nr. 0000282, PAS Nr. 0000283, PAS Nr. 0000287, PAS Nr. 0000330, PAS Nr. 0000314, PAS Nr. 0000296 (t. 1, b. l. 8-18). Sąskaitos buvo išrašytos už konsolių nuomą, sijų nuomą, transporto paslaugas, pastolių montavimą, pastolių ankeravimą, sijų montavimą/demontavimą. Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti negaliojančiomis 2009 m. kovo 1 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PA Nr. S000334 dalyje dėl konsolių ir sijų nuomos pagal aktą 2002 10 15, sijų nuomos pagal aktą 2008 10 15. 2008 m. gruodžio 1 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000296, 2008 m. rugsėjo 22 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000201, 2008 m. spalio 2 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000220, 2008 m. spalio 31 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000283; 2008 m. lapkričio 11 dienos PVM sąskaitą- faktūrą PAS Nr. 0000287, 2008 m. gruodžio 11 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000314 dalyje dėl sijų montavimo pagal aktą 2008 11 25, sijų montavimo ir nuomos pagal aktą 2008 11 28 ir pastolių ankeravimo, 2008 m. gruodžio 31 dienos PVM sąskaitą-faktūrą PAS Nr. 0000330 dalyje dėl sijų ir konsolių nuomos pagal aktą 2008 10 15, sijų nuomos pagal aktą 2008 11 28 ir pastolių demontavimo, sudarančias 28.408,16 Lt ieškovo reikalavimo atsakovui. Atsakovas teigia, kad rangos darbų atlikimas privalo būti įforminamas šalims pasirašant rašytinės formos atliktų darbų aktą, su kuriuo susijęs apmokėjimas už atliktus darbus. Kadangi atliktų darbų aktų, kurie patvirtintų ieškovo atliktus ir prašomus apmokėti darbus, ieškovas nepateikė, įrodinėja, kad aukščiau nurodytos ieškovo su ieškiniu pateiktos PVM sąskaitos-faktūros už atliktus rangos darbus buvo išrašytos be pagrindo. Atsakovas cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje nurodoma, jog darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“; bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Autokaustos statyba" v. UAB „Aviacijos paslaugų centras"; bylos Nr. 3K-3-361/2007). Teismas su atsakovo išdėstytais argumentais nesutinka. Pažymėtina, kad visos ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros yra pasirašytos atsakovo atstovo komercijos direktoriaus D. A.. Taigi darytina išvada, jog atsakovas, priimdamas ir pasirašydamas PVM sąskaitas-faktūras, pripažino, jog sąskaitose nurodytos paslaugos atliktos tinkamai. Pažymėtina ir tai, jog darbų aktų nepateikė nei ieškovas, nei atsakovas, šalys pripažino, kad veikė nesudariusios rašytinių sutarčių, todėl, teismo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju prievolės sumokėti sąskaitose nurodytas sumas atsiradimas gali būti siejamas su PVM sąskaitų-faktūrų gavimo diena. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 1 d. nustatyta, kad įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo privalo įforminti PVM sąskaita-faktūra arba užtikrinti, kad įvykusį prekių tiekimą ar paslaugų teikimą jo vardu įformintų šių prekių ar paslaugų pirkėjas arba trečiasis asmuo. Tai nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta, todėl teismas neturi teisinio pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, jog ieškovo išrašytos sąskaitos-faktūros prieštarauja imperatyvioms teisės normoms CK 1.80 str. 1 d. prasme. Teismas nesutinka su atsakovo pozicija, jog nagrinėjamu atveju reikėtų remtis atsakovo patikslintame priešieškinyje nurodytais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais. Pažymėtina, kad atsakovo cituojamų bylų ratio decidendi nesutampa su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, kadangi nurodytose bylose kasacinis teismas aiškino teisės normas reglamentuojančias rangos sutartį, užsakovo atsisakymą priimti atliktus darbus, o šiuo atveju darbai buvo priimti, pasirašant sąskaitas faktūras, priešieškinis dėl sąskaitų prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms pareikštas praėjus keleriems metams. Atsiliepime į ieškinį atsakovas PVM sąskaitų-faktūrų teisėtumo, išskyrus 2009-03-01 sąskaitą PA Nr. 0000334, nekvestionavo, todėl teismas atmeta atsakovo priešieškinį ir dalyje dėl reikalavimo pripažinti nurodytas sąskaitas negaliojančiomis. Teismas taip pat atmeta atsakovo argumentus, jog ant ieškovo į atsakovo neapmokėtų sąskaitų sąrašą įtraukos 2009-03-01 sąskaitos-faktūros PA Nr. S000334 yra suklastotas komercijos vadovo D. A. parašas. Teismas, vizualiai palyginęs nurodytą dokumentą su kitomis byloje esančiomis PVM sąskaitomis-faktūromis, neturi pagrindo daryti prielaidos apie suklastojimo faktą. Atsakovas neprašė papildomai ištirti parašo tikrumo, todėl atsiliepime į ieškinį nurodyti argumentai atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

21Ieškovas prašo priteisti skolą bei palūkanas pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras (t. 1, b. l. 8-18). Teismui aukščiau pripažinus, jog PVM sąskaitos-faktūros išrašytos pagrįstai ir laikantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų, darytina išvada, jog atsakovas iki šiuose dokumentuos nurodytų terminų privalėjo apmokėti PVM sąskaitas-faktūras (CK 6.38 str.). Atsakovas šios savo prievolės iš esmės neginčijo, tačiau, remdamasis neva ieškovo padaryta žala atsakovui, sulaikė mokėjimus. Teismui pripažinus, kad ieškovo kaltės dėl padarytų atsakovui nuostolių nėra, priteistina visa ieškovo reikalaujama skola – 32 534,08 Lt.

22Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti atitinkamas palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Palūkanas pagal komercinius sandorius už atliekamus pavėluotus mokėjimus reglamentuoja Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Minėto įstatymo 2 str. 3 d. numato, jog palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Įstatymo 3 str. 4 d. nurodoma: jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant šio Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Remiantis ieškovo pateiktais paskaičiavimais (t. 1, b. l. 2-4), iš atsakovo priteistinos 1 433,51 Lt dydžio palūkanos nuo pradelsto termino įvykdyti prievolę iki ieškinio teismui pateikimo dienos.

23Įstatymas numato kreditoriui teisę prašyti priteisti iš skolininko įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.), taigi iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo visos įsiskolinimo sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

25Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ ieškovo BUAB „Vilniaus pastoliai“ naudai priteistinos 2 500 Lt dydžio išlaidos, susijusios su ekspertizės atlikimu (CPK 90 str., 93 str.). Remiantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. bei 2004 m. balandžio 2 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ ieškovo BUAB „Vilniaus pastoliai“ naudai priteistinos 357 Lt dydžio išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

26Kadangi teismas ieškinį tenkino visiškai, ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ priteistinas 1 019 Lt žyminis mokestis į valstybės biudžetą (CPK 93 str.).

27Priešieškinį atmetus, remiantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. bei 2004 m. balandžio 2 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ atsakovo UAB „Eikos statyba“ naudai priteistinos 2 420 Lt dydžio išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

28Iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ į valstybės biudžetą taip pat priteistina 36 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

29Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta bei CPK 290-292 str., teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

31Priteisti ieškovo BUAB „Vilniaus pastoliai” (į. k. 300589523, Sibiro g. 6, Vilnius, adresas korespondencijai: Kęstučio g. 41A/D. Poškos g. 23, Vilnius) naudai iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ (į. k. Mazcenu al. 3, Jaunmarupe, Latvijos Respublika), veikiančios per RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ Lietuvos filialą (į. k. 301488541, Gėlių g. 2D, Avižieniai, Vilniaus r.) 32 534,08 Lt (trisdešimt du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt keturis litus 08 ct) skolos, 1 433,51 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt tris litus 51 ct) palūkanų, iš viso 33 967,59 Lt (trisdešimt tris tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt septynis litus 59 ct), taip pat 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 33 967,59 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-05-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 357 Lt (tris šimtus penkiasdešimt septynis litus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 2 500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) išlaidų, susijusių su teismo ekspertizės apmokėjimu.

32Priteisti atsakovo UAB „Eikos statyba“ (į. k. 125956142, Meistrų g. 8A, Vilnius) naudai iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ 2 420 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

33Priteisti iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ į valstybės biudžetą 1 019 Lt (vieną tūkstantį devyniolika litų) žyminio mokesčio ir 36 Lt (trisdešimt šešis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

34Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė,... 2. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Vilniaus pastoliai“ atstovui advokatui Renaldui... 4. atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ atstovui advokatui Irmantui... 5. atsakovo UAB „Eikos statyba“ atstovui advokatui Gediminui Bulotui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 7. Ieškovas UAB „Vilniaus pastoliai“ kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės... 8. Atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ (buv. pavadinimas RAB „SGB... 9. Ieškovui UAB „Vilniaus pastoliai“ iškėlus bankroto bylą, Vilniaus... 10. Atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ patikslintu priešieškiniu... 11. Ieškovas atsiliepimu prašė priešieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas... 12. Atsakovas UAB „Eikos statyba“ atsiliepimu į priešieškinį prašė... 13. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus,... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 15. Dėl atsakomybės už padarytą žalą... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad tarp RAB „Harsco Infrastructure Baltics“... 17. Atsakovas RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ patikslintu priešieškiniu... 18. Kaip nurodyta aukščiau, nagrinėjant atsakovo UAB “Eikos statyba”... 19. Dėl skolos priteisimo pagal PVM sąskaitas-faktūras... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas atsakovui išrašė PVM... 21. Ieškovas prašo priteisti skolą bei palūkanas pagal aukščiau nurodytas PVM... 22. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 23. Įstatymas numato kreditoriui teisę prašyti priteisti iš skolininko... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 25. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure... 26. Kadangi teismas ieškinį tenkino visiškai, ieškovas yra atleistas nuo... 27. Priešieškinį atmetus, remiantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. bei 2004 m.... 28. Iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ į valstybės biudžetą... 29. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta bei CPK 290-292 str., teismas... 30. Ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 31. Priteisti ieškovo BUAB „Vilniaus pastoliai” (į. k. 300589523, Sibiro g.... 32. Priteisti atsakovo UAB „Eikos statyba“ (į. k. 125956142, Meistrų g. 8A,... 33. Priteisti iš atsakovo RAB „Harsco Infrastructure Baltics“ į valstybės... 34. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...