Byla e2-896-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimo dalies, kuria išspręstas bylinėjimo išlaidų atlyginimo klausimas civilinėje byloje Nr. e2-1022-590/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Delta“ turizmo centras, dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „ZIP Travel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: pripažinti neteisėtu atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo ir kitų kelionių agentūrų paslaugų Seimo kanceliarijos funkcijoms vykdyti pirkimo (toliau – pirkimas) sąlygų 2 priedą – pasiūlymo formą; nutraukti pirkimo procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 7 d. sprendimu ieškovės ieškinį patenkino iš dalies – pripažino neteisėtu pirkimo sąlygų 2 priedą, sutrumpino 2016 m. lapkričio 26 d. sudarytos pirkimo sutarties galiojimą iki 2017 m. birželio 30 d., priteisė ieškovei iš atsakovės 2 217 Eur bylinėjimosi išlaidų; dėl kitos dalies ieškinį atmetė.
 2. Teismas pripažino ieškovės teisę į byloje patirtų išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d.).
 3. Iš į bylą pateiktų duomenų teismas nustatė, kad ieškovė patyrė 3 243,50 Eur atstovavimo išlaidų: už pretenzijos ir ieškinio parengimą – 2 094 Eur, už dubliko ir rašytinių paaiškinimų parengimą – 1 149,50 Eur, bei 217 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Įvertinęs, kad byla ne itin sudėtinga, teismas CPK 98 straipsnio pagrindu ir teisingumo ministro ir Lietuvos advokatų tarybos nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – rekomendacijos) 7 ir 8 punktų pagrindu sumažino atstovavimo išlaidų sumą iki 2 000 Eur ir kartu su žyminio mokesčio išlaidomis priteisė ieškovei iš viso 2 217 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė – UAB „ZIP Travel“, pateikė apeliacinį skundą, prašydama pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti iš atsakovės papildomai 1 243,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, o taip pat priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Advokato 2016 m. spalio 2 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra 2 094 Eur sumai už pretenzijos ir ieškinio parengimą apmokėta. Praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nurodytu laikotarpiu bruto sudarė 771,90 Eur, todėl už pretenzijos parengimą pagal rekomendacijų 8.1 punktą priteistina maksimali suma – 231,57 Eur; už ieškinį pagal rekomendacijų 8.2 punktą – 1 929,75 Eur. Iš paminėtos PVM sąskaitos faktūros matyti, kad ieškovės atstovui sumokėta bendra išlaidų už nurodytų procesinių dokumentų parengimą suma neviršija rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio.
 2. Ieškovė taip pat apmokėjo atstovo 2017 m. vasario 2 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą už dubliko ir rašytinių paaiškinimų parengimą. Pagal rekomendacijas maksimali priteistina suma už nurodytų procesinių dokumentų parengimą – 1 507,27 Eur, kuri nebuvo viršyta, nes ji (ieškovė) paminėtos sąskaitos pagrindu sumokėjo advokatui 1 149,50 Eur.
 3. Teismas skundžiamu sprendimu neturėjo teisinio pagrindo, remdamasis CPK 98 straipsniu bei rekomendacijų 7-8 punktais, sumažinti priteistiną atstovavimo išlaidų atlyginimą, ir taip žymiai.
 4. Rekomendacijų kriterijai dėl bylos sudėtingumo, teisinių klausimų naujumo, specialių žinių reikalingumo taikytini ir šioje byloje, tačiau kitu aspektu, nei buvo pritaikyti skundžiamu sprendimu. Nurodyti kriterijai šiuo atveju sudarė pagrindą teismui peržengti rekomendacijose nustatytas maksimalias sumas. Tai, kad byla sudėtinga, matyti iš to, jog tos pačios sudėties Vilniaus apygardos teismas kitose iš esmės panašiose bylose priėmė ieškovei nepalankius sprendimus (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 22 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-4793-590/2016; 2016 m. spalio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5681-590/2016), kurie vėliau buvo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo. Prielaidos šioje byloje priimti ieškovei palankų teismo sprendimą atsirado tik po to, kai nagrinėjamais teisiniais klausimais pasisakė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. vasario 2 d. nutartimis, priimtomis civilinėse bylose Nr. e3K-3-1-969/2017, Nr. e3K-3-2-248/2017.
 5. Byloje buvo reikalingos specialios žinios, nes į bylą buvo įtraukta Viešųjų pirkimų tarnyba. Bylos sudėtingumą įrodo ir tai, kad ieškovės ir Viešųjų pirkimų tarnybos pozicijos taip pačiais klausimais buvo priešingos.
 6. Byloje nagrinėjamų teisinių klausimų naujumas akivaizdus dėl to, kad byla susijusi su pirkimo dokumentais, parengtais pagal naujos redakcijos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu patvirtintas Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijas.
 1. Atsakovė – BĮ Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovė skunde nepaneigė, kad byla parengta pagal šabloną bei neįrodė, kad teismas, vertindamas bylos sudėtingumą bei jos (ieškovės) atstovų darbo sąnaudas, padarė klaidingas išvadas, skunde remiamasi tik deklaratyviais teiginiais, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.
 2. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad ieškovės ieškinys šioje byloje iš esmės sutapo ir buvo analogiškas ieškovės ieškiniams kitoms perkančiosioms organizacijoms – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Aleksandro Stulginskio universitetui.
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. vasario 2 d. nutartimis civilinėse bylose Nr. e3K-3-1-969/2017 ir Nr. e3K-3-2-248/2017 priteisė ieškovės naudai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas – iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 6 526,67 Eur, iš Aleksandro Stulginskio universiteto – 2 837,81 Eur (Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2141-657/2016 papildomai priteisė ieškovei iš Aleksandro Stulginskio universiteto 1 682,95 Eur bylinėjimosi išlaidų). Taigi ieškovės atstovui analogiškose bylose dėl specialių žinių reikalingumo, sprendžiamų klausimų naujumo ir bylos sudėtingumo bendrai jau buvo atlyginta 11 047,47 Eur.
 4. Ieškovė nenurodė naujų teisinių argumentų ieškinyje šioje byloje, dėl ko galima teigti, kad nagrinėjamoje byloje advokato pagalbos poreikis buvo itin minimalus.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Kai apeliaciniu skundu skundžiama tik teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, toks apeliacinis skundas nagrinėjamas mutatis mutandis (su pakeitimais) taikant atskirųjų skundų nagrinėjimo taisykles (CPK 321 str. 3 d.).
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria išspręstas ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės nei nustatyta rekomendacijose (CPK 98 str. 2 d.).
 4. Visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, 2013 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2013).
 5. Nesutikimą su skundžiama sprendimo dalimi apeliantė pirmiausia grindžia tuo, kad jos prašyta atlyginti atstovavimo išlaidų suma – 3 243,50 Eur, už pretenzijos, ieškinio, dubliko bei rašytinių paaiškinimų parengimą neviršija rekomendacijose nustatytų tokių išlaidų maksimalių dydžių.
 6. Apeliacinės instancijos teismas nurodytos aplinkybės nekvestionuoja, tačiau teigia, kad vien tai, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomendacijose nustatytų dydžių, savaime nereiškia, kad visos šalies patirtos išlaidos turi būti besąlygiškai atlyginamos, tuo labiau, kad rekomendacijose nustatyti advokatams ir advokatų padėjėjams priteistinų užmokesčių už suteiktas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai (rekomendacijų 1 p.). Be to, rekomendacijų 2 punktas reglamentuoja, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, ankstesnį dalyvavimą byloje, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas apeliantei atlygintų bylinėjimosi išlaidų klausimą, būtent ir rėmėsi rekomendacijų 2 punkte nurodytomis aplinkybėmis.
 7. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantės prašomos atlyginti išlaidos už anksčiau nurodytų procesinių dokumentų parengimą beveik siekė maksimalius rekomendacijose nustatytus tokių išlaidų atlyginimo dydžius (pvz. pagal rekomendacijų 8.1, 8.2 punktus už pretenzijos ir ieškinio parengimą priteistina maksimali suma – 2 161,32 Eur, apeliantė už nurodytų procesinių dokumentų parengimą atstovui sumokėjo 2 094 Eur), kad apeliantei buvo priteista 62 procentus jos prašytų atlyginti bylinėjimosi išlaidų dydžio sudaranti suma, nesutiktina su skundo argumentu, kad teismas labai žymiai sumažino jai (apeliantei) priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą.
 8. Nesutiktina ir su apeliantės pozicija, kad teismo išnagrinėtos bylos pobūdis sąlygojo rekomendacijose nustatytų maksimalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ribų peržengimą. Nei tai, kad apeliantės inicijuotose kitose analogiško pobūdžio bylose buvo priimti skirtingi sprendimai, nei tai, kad į bylas buvo įtraukta Viešųjų pirkimų tarnyba, kurios nuomonė atitinkamais klausimais nesutapo su apeliantės, savaime neįrodo sudėtingo ir specialių žinių reikalaujančio šio ginčo pobūdžio, didesnių nei įprasta apeliantės atstovų pagalbos, laiko sąnaudų. Priešingai, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina atsakovės atsiliepime į skundą nurodytą aplinkybę, kad apeliantės ieškinio šioje byloje teisinis pagrindas iš esmės sutapo su jos (apeliantės) ieškinių kitoms perkančiosioms organizacijoms – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Aleksandro Stulginskio universitetui, teisiniais pagrindais. Nurodyta aplinkybė bei tai, kad apeliantei ir kitose Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. e2-4793-590/2016, Nr. e2-5681-590/2016, kuriose kilę ginčai buvo analogiški išnagrinėtam šioje byloje, atstovavo ta pati advokatų kontora, kad ši byla iš nurodytų buvo inicijuota vėliausiai, sudaro pagrindą teigti, kad šioje byloje apeliantei suteiktos atstovavimo paslaugos buvo minimalios ir papildomai nereikalavo specialių žinių, teisinių paslaugų kompleksiškumo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą, prieinama prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai apeliantės prašytas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažino iki 2 000 Eur.
 9. Į esminius skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį.
 11. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, netenkintinas jos prašymas dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 str. 1 d.).

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 321 straipsnio 3 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimo dalį dėl ieškovei uždarajai akcinei bendrovei UAB „ZIP Travel“ priteistinų bylinėjimosi išlaidų palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai