Byla 2-433-207/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant pareiškėjai L. A. ir jos atstovui advokatui Gvidui Armanavičiui,

4dalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui generaliniam direktoriui Ramūnui Volbekui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos L. A. patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Elga“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

6Pareiškėja L. A. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su patikslintu pareiškimu (b.l. 31-32), kuriuo prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina D. A. nuosavybės teise įgijo ir iki mirties (mirė 2010-08-27) valdė gyvenamąją patalpą- kambarį, esantį ( - ).

7Pareiškėja L. A. paaiškino, kad 1979 m. jos tėvai D. A. ir R. A. apsigyveno bendrabutyje ( - ). ( - ) jiems gimė dukra L. A.. 1985-08-07 tėvai santuoką nutraukė, todėl minėtame kambaryje pareiškėja su motina liko gyventi dviese. Tuo metu gyvenamasis namas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė AB „Elga“, kuri gyvenamojo namo gyventojams suteikė teisę išsipirkti turimas gyvenamąsias patalpas. 1994 m. gegužės mėnesį D. A. sumokėjo 15 Lt už dokumentų įforminimą ir 74,11 Lt už perkamą butą pagal įkainojimo aktą Nr. 57, patvirtintą AB „Elga“ generalinio direktoriaus 1993-11-29. 1994-12-19 AB „Elga“ direktoriaus įsakymu Nr. 65 D. A. buvo leista privatizuoti kambarį bendrabutyje, esantį ( - ) tarp šalių buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis. Tačiau pareiškėjos motina nesugebėjo užbaigti privatizavimo ir savo vardu įregistruoti kambario. Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 2010-10-12 raštu Nr. (8.6.5) 1INF-8662 patvirtino, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, esantį ( - ) nėra įregistruotos. UAB „Elga“ kambario, esančio ( - ) nelaiko savo nuosavybe, pranešė, kad D. A. pilnai atsiskaitė už privatizuojamą kambarį. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2010-09-17 raštu Nr. STR-1050 taip pat pripažino, kad minėta patalpa nuosavybės teise nepriklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Po motinos mirties pareiškėja liko toliau gyventi minėtame kambaryje, juo rūpinasi, tvarko, prižiūri, moka mokesčius, neturi jokių įsiskolinimų, dalyvauja namo eksploatavimo bendrijos veikloje. Teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina D. A. nuosavybės teise valdė kambarį bendrabutyje, esantį ( - ). Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjai reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

8Pareiškėjos atstovas advokatas Gvidas Armanavičius patikslintą pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti.

9Suinteresuoto asmens UAB „Elga“ atstovas generalinis direktorius Ramūnas Volbekas su patikslintu pareiškimu sutiko, neprieštaravo, kad jis būtų patenkintas. Paaiškino, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė AB „Elga“, kuri gyvenamojo namo gyventojams suteikė teisę išsipirkti turimas gyvenamąsias patalpas. 1994-12-19 AB „Elga“ direktoriaus įsakymu Nr. 65 D. A. buvo leista privatizuoti kambarį bendrabutyje, esantį ( - ) tarp šalių buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, D. A. pinigus sumokėjo, gyvenamoji patalpa jai buvo perduota ir išbraukta iš bendrovės balanso. Minėto turto UAB „Elga“ ilgalaikio turto balanse nėra, jis nuosavybės teise priklausė D. A., tik ji nesugebėjo laiku jo įregistruoti nekilnojamojo turto registre savo vardu. UAB „Elga“ pretenzijų dėl minėto turto neturi.

10Patikslintas pareiškimas tenkintinas.

11Iš byloje esančio gimimo liudijimo nuorašo (b.l. 7) matyti, kad L. A. tėvai yra R. A. ir D. A.. Iš ištuokos liudijimo nuorašo (b.l. 13) matyti, kad santuoka tarp R. A. ir D. A. nutraukta 1985-08-07. Iš mirties liudijimo nuorašo (b.l. 17) matyti, kad D. A. mirė 2010-08-27. Iš 1994-12-19 AB „Elga“ direktoriaus įsakymo Nr. 65 (b.l. 18) ir įkainojimo akto (b.l. 19) matyti, kad D. A. už įkainojimo akte nurodytą sumą buvo leista privatizuoti bendrabučio kambarį, esantį ( - ). Iš 1994 m. gegužės mėnesio sutarties (b.l. 20) ir buto techninės apskaitos bylos (b.l. 21-25) matyti, kad tarp AB „Elga“ atstovo ir D. A. buvo sudaryta bendrabučio kambario, esančio ( - ) pirkimo- pardavimo sutartis, pagal kurią D. A. nuosavybės teise įgijo minėtą bendrabučio kambarį ir kuris jai buvo perduotas valdyti, naudotis ir disponuoti. Iš UAB „Elga“ pranešimo (b.l. 26), mokėjimo pranešimo (b.l. 27), mokėjimo kvitų (b.l. 28) ir UAB „Elga“ atstovo paaiškinimų teisme matyti, kad bendrabučio kambarys, esantis ( - ) nėra UAB „Elga“ nuosavybė, jis nuosavybės teise priklauso D. A., nes ji pilnai už minėtą bendrabučio kambarį su UAB „Elga“ atsiskaitė, bendrovės balanse minėto bendrabučio kambario nėra. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 15) matyti, kad bendrabučio kambario, esančio ( - ) savininkas nekilnojamojo turto registre nėra nurodytas. Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus rašto (b.l. 5) matyti, kad bendrabučio kambarys, esantis ( - ) Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise nepriklauso. Iš pažymų (b.l. 11,12), DNSB Pramonės g. 2, Šiauliai, bendrijos pirmininkės S. Z. paaiškinimo (b.l. 16) ir pareiškėjos paaiškinimų teisme matyti, kad tiek D. A. rūpinosi savo turtu, tvarkė, mokėjo mokesčius, tiek jos dukra L. A., po motinos mirties likusi toliau gyventi minėtame kambaryje, juo rūpinasi, tvarko, prižiūri, moka mokesčius, neturi jokių įsiskolinimų, dalyvauja namo eksploatavimo bendrijos veikloje.

12Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (LR CPK 444, 445 straipsniai) (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009). LR CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo. Pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: 1) pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, paveldėjimo, statybos būdu ir t. t.) įgijęs nuosavybės teisę; 2) pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę; 3) pareiškėjas nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negali gauti neteismine tvarka. Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina D. A., mirusi 2010-08-27, nuosavybės teise įgijo ir iki mirties valdė gyvenamąją patalpą- kambarį, esantį ( - ). Prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, nes teismui jį nustačius, jis sukels pareiškėjai tam tikrų teisinių padarinių- ji galės gauti paveldėjimo teisės liudijimą į motinos D. A. turtą, esantį ( - ) likusį po jos mirties. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjos motina D. A. 1994 m. gegužės mėnesį iš AB „Elga“ įgijo bendrabučio kambarį, esantį ( - ). Tuo metu galiojusio 1964 m. Civilinio kodekso 149 straipsnio 1 dalis nustatė, kad turto įgijėjui pagal sutartį nuosavybės teisė atsiranda nuo daikto perdavimo momento, jeigu ko kita nenumato įstatymas arba sutartis. Jeigu sutartis, kuria perleidžiamas daiktas, turi būti įregistruojama, tai nuosavybės teisė atsiranda įregistravimo momentu (1964 m. Civilinio kodekso 149 straipsnio 2 dalis). Be to, Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo 11 straipsnis nustatė, kad pagal šį įstatymą sudaryta gyvenamojo namo, buto pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ji notariškai patvirtinta. Byloje nustatyta, kad D. A. bendrabučio kambarį, esantį ( - ) įgijo pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą iš AB „Elga“ 1994 m. gegužės mėnesį. Byloje įrodyta, kad už įgytą kambarį D. A. su AB „Elga“ visiškai atsiskaitė, to neginčija ir suinteresuotas asmuo. Nupirktas bendrabučio kambarys pareiškėjos motinai buvo perduotas, tačiau ji nesilaikė įstatymo nustatytos tvarkos- pirkimo- pardavimo sutarties notariškai nepatvirtino ir nuosavybės teisės į įgytą turtą valstybiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure neįregistravo, todėl nuosavybės teisės į bendrabučio kambarį, esantį ( - ) neįgijo, nors iki pat mirties tame kambaryje su dukra L. A. gyveno, įgytą turtą valdė, jį prižiūrėjo, juo naudojosi, tačiau negalėjo juo disponuoti. Po D. A. mirties jos dukra negali minėto turto paveldėti, nors toliau juo rūpinasi. Be to, pareiškėja jokia kitokia, t. y. ne teismo, tvarka negali gauti dokumentų, patvirtinančių jos motinos D. A. nuosavybės teisę į bendrabučio kambarį, esantį ( - ). LR CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Būtent kitokia tvarka kaip juridinio fakto nustatymas, pareiškėjai nėra galimybės gauti paveldėjimo priėmimą patvirtinančius dokumentus.

13Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjos motina D. A. nuosavybės teise įgijo ir iki mirties valdė gyvenamąją patalpą- kambarį, esantį ( - ) todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (LR CPK 444 str. 2 d. 5 p.). Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

14Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307 str.1 d., 448 str., teismas

Nutarė

15Patikslintą pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. A., a.k. ( - ) mirusi 2010 m. rugpjūčio 27 d., nuosavybės teise įgijo ir iki mirties valdė gyvenamąją patalpą- kambarį, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai