Byla e2-434-524/2019
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė,

2sekretoriaujant Jolantai Dryžienei,

3dalyvaujant ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Laukinėlis“ atstovams D. L., advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ atstovui advokatui Sauliui Urbonavičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Laukinėlis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „V. PAULIUS & ASSOCIATES“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Dividio“, viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“, AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje, dėl žalos atlyginimo priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7I. Ginčo esmė

81.

9Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovės ieškovei priteisti 165 966,13 EUR žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

102.

11Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog 2009 m. gegužės 18 d. su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra buvo sudaryta valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą sutartis Nr. VP109-155 dėl namo ( - ), renovavimo. Atsakovė buvo pripažinta viešojo pirkimo konkurso dėl namo modernizavimo darbų atlikimo laimėtoja, todėl 2010 m. liepos 20 d. šalys sudarė rangos darbų sutartį Nr. 2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti darbų už 364 942,83 EUR (1 260 074,62 Lt) sumą. Atsakovė 2010 m. liepos 28 d. su UAB „RA2 Grupė“ sudarė rangos darbų sutartį Nr. 001-2010-1 dėl gyvenamojo namo ( - ), visų modernizavimo darbų ir nustatyta visų modernizavimo darbų kaina 1 244 085,15 Lt su PVM. Iš šios sumos atimamas 10 procentų generalinės rangos mokestis atsakovės naudai. Ieškovė 2011 m. rugsėjo 29 d. ir UAB „Kelmeda ir Ko“ sudarė sutartį dėl dalies rangos darbų atlikimo dėl daugiabučio namo 300 kv. m. lauko sienų apšiltinimo iki 2011 m. gruodžio 1 d. Atsakovė 2011 m. spalio 3 d. sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2011/10/03 su UAB „Kelmeda ir Ko“ dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), sienų apšiltinimo. 2012 m. kovo 26 d. pasitarimo protokole nurodyti trūkumai dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), rekonstrukcijos, kuriuos atsakovė įpareigota pašalinti. 2012 m. gegužės 14 d., 2012 m. birželio 5 d., 2012 m. birželio 15 d. UAB „Dividio“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas informavo ieškovę, kad atsakovė netinkamai vykdo arba nevykdo statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų. 2012 m. liepos 13 d. pranešimu ieškovė pranešė atsakovei, kad rangos sutartis nutraukiama nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d. Atsakovė su ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus, juo prašė pripažinti ieškovės vienašališką 2010 m. liepos 20 d. sudarytos rangos sutarties su atsakove nutraukimą negaliojančiu; pripažinti negaliojančiomis ieškovės sudarytas statybos rangos darbų sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl daugiabučio namo renovacijos; įpareigoti ieškovę priimti atsakovės tinkamai atliktus darbus. Įsiteisėjusiame Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2014 m. sausio 27 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-390-563/2014 buvo konstatuota, kad atsakovė netinkamai atliko renovacijos darbus ir nepašalino dėl netinkamai atliktų darbų atsiradusių trūkumų. Per statybos rangos sutarčių ir teisės aktų nustatytus kokybės garantijos terminus buvo nustatyti namo trūkumai, atsiradę dėl atsakovės nekokybiškai atliktų darbų. Ieškovė dėl trūkumų, atsiradusių dėl netinkamai atliktų darbų, nustatymo kreipėsi dėl dalinės statinio ekspertizės atlikimo: 2017 m. vasario 22 d. statinio ekspertizės akto Nr. 1/1 išvadose buvo nurodyta, jog atlikti darbai netenkina statybos techninio reglamento STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ ir statybos techninių reglamentų STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, STR2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ reikalavimų. Neatitiktims ištaisyti sudaryta 165 966,13 EUR su PVM (21 proc.) sąmata. Ieškovė 2017 m. balandžio 14 d. su pretenzija kreipėsi į atsakovę prašydama gera valia pašalinti nustatytus darbų trūkumus, tačiau atsakovė gera valia nevykdo pareigos pašalinti atliktų namo statybos darbų trūkumus.

123.

13Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė laikosi pozicijos, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas. Atsakovės įsitikinimu, kadangi CK 6.698 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų darbų perdavimo užsakovui dienos, nagrinėjamu atveju aktualus yra momentas, kada paskutiniai darbai buvo perduoti ieškovei, kadangi tai yra laikytina momentu, kada atsakovė perdavė visus savo atliktus darbus ieškovei. Paskutiniai atsakovės atlikti darbai buvo priimti 2011 m. spalio 28 d., pasirašant darbų priėmimo–perdavimo aktą Nr. 6, todėl garantinis terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2011 m. spalio 28 d. ir visos pretenzijos dėl garantinių darbų trūkumų atsakovei turėjo būti pareikštos atitinkamai iki 2016 m. spalio 28 d. Ieškovė į atsakovę su pretenzija kreipėsi tik 2017 m. balandžio 14 d., t. y. praėjus daugiau kaip penkeriems metams po visų atsakovės atliktų darbų perdavimo ieškovei dienos, o ieškinys pareikštas tik 2018 m. vasario 19 d., todėl laikytina, kad ieškovės reikalavimui taikytini CK 6.698 straipsnyje ir 6.667 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti ieškinio senaties terminai. Atsakovė papildomai pasisako ir dėl ieškinio nepagrįstumo. Vienas iš ieškovės ieškinio reikalavimų yra dėl pastato, esančio ( - ), 2284 kv. m išorės sienų remonto darbų, dėl spalvos neatitikimų, fasado dėmių ir kitų darbų trūkumų, išlaidų kompensavimas. Šis reikalavimas sudaro daugiau kaip trečdalį viso ieškovės reikalavimo sumos. Nagrinėjamu atveju priėmimo–perdavimo aktais ieškovė iš atsakovės priėmė tik 749,1 kv. m fasado šiltinimo darbų ir už juos sumokėjo, kiti darbai nebuvo priimti ir už juos nebuvo atsiskaityta, todėl atsakovei negali būti reiškiamas reikalavimas dėl garantijos už darbus, kurie nebuvo perduoti ieškovei. Tas pat pasakytina ir apie reikalavimą dėl darbų , susijusių su langų netinkamu montavimu, defektų šalinimo. Iš ieškovės reikalavimo neaišku, dėl kurių langų defektų yra reikalaujama atlyginti žalą, kadangi ieškovė, pažeisdama tarp šalių sudarytą rangos sutartį, langams montuoti ir sandarinti pasitelkė kitą rangovą, apie kurio darbų atlikimą atsakovė nebuvo tinkamai informuota ir kurio darbų kokybės nekontroliavo, todėl negali atsakyti už darbus, kurių neatliko ir kurie nebuvo perduoti ieškovei. Ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas, neargumentuotas, o į bylą pateiktas statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 1/1 neatitinka teisės aktų reikalavimų, yra neišsamus ir iš jo nėra galimybės nustatyti darbų trūkumus ir juos lokalizuoti. Dėl stogo defektų atsakovė pažymi, kad sutinka, jog dalis darbų galėjo būti atlikta nekokybiškai, tačiau dar kartą pažymi, kad šiam reikalavimui taikytinas ieškinio senaties terminas. Ieškovė iš atsakovės priėmė tik 749,1 kv. m fasado šiltinimo darbų, o reikalavimą reiškia dėl tariamai nekokybiškai atliktų 2 284 kv. m fasado šiltinimo darbų. Iš ieškovės reikalavimo neaišku, kuriose fasado vietose yra atlikti nekokybiški darbai ir kas šiuos darbus atliko, neaiški šių darbų apimtis. Atsakovė atliko tik lauko palangių skardinimo darbus, vidaus apdailos darbų ir vidaus palangių skardinimo darbų atsakovė neatliko, kadangi tai nepateko į jos sutartinius santykius su ieškove, todėl negali atsakyti už šiuos darbų trūkumus, jeigu jie būtų nustatyti. Ieškovės pateiktame ekspertizės akte nurodoma, kad fasadai apšiltinti 70 mm storio vatos sluoksniu, kas neatitinka techninio projekto. Su šiais ieškovės teiginiais atsakovė nesutinka, kadangi fasadui šiltinti tarp ašių D-A ir 1-6 panaudota „Knauf“ gamintojo šiltinimo sistema. Ši sistema buvo suderinta su techninę priežiūrą atlikusia bendrove, tai patvirtina įrašai statybos darbų žurnaluose. Fasadui šiltinti tarp ašių 6-22 ir A-D panaudota „Ceresit“ gamintojo šiltinimo sistema. Visos panaudotos sudedamosios medžiagos kiekvienai iš šiltinimo sistemų yra to paties gamintojo, todėl šiltinimo sistemos sumontuotos kaip vienalytės ir atitinka techninį projektą.

144.

15Trečiaisis asmuo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog nėra suinteresuota bylos baigtimi, todėl prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodė, jog trečiasis asmuo niekaip nedalyvavo įgyvendinant namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pažymėjo, kad trečiojo asmens duomenys apie projekto įgyvendinimo eigą bei atliktų darbų kokybę yra riboti, todėl jis negali vertinti, ar rangos darbai buvo atlikti kokybiškai ir ar yra atsakovės kaltė dėl netinkamai atliktų rangos darbų. Nežiūrint į tai, trečiasis asmuo mano, kad svarbu tai, kad, trečiojo asmens duomenimis, ieškovė nėra gavusi kredito namo projektui įgyvendinti, todėl valstybės neremiama projekto įgyvendinimo išlaidų dalis buvo finansuojama asmeninėmis namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis. Ši aplinkybė lėmė tai, kad namo atnaujinimo rangos darbai vyko nenuosekliai, t. y. tik tuomet, kai buvo sukaupiama pakankama lėšų suma darbams apmokėti. Pažymėjo ir tai, jog, trečiojo asmens duomenimis, nutraukus rangos sutartį namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai nebuvo pabaigti, o vykstant teismams dėl rangos sutarties nutraukimo pagrįstumo name nebuvo vykdomi jokie rangos darbai. Šios aplinkybės galėjo turėti įtakos, jog jau atliktų darbų kokybė, jų iki galo nepabaigus ir tinkamai neužkonservavus, galėjo suprastėti dėl aplinkos poveikio. Atsižvelgiant į tai kyla klausimas, ar atliekant statinio dalies ekspertizę ir surašant 2017 m. vasario 22 d. statinio dalies ekspertizės aktą buvo atsižvelgta į tai, jog darbai buvo atlikti daugiau prieš nei 4 metus, ir ar buvo įvertintas per tą laiką galėjęs atsirasti aplinkos veiksnių poveikis atsakovės atliktiems darbams. Be to, trečiasis asmuo, atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus, neatlieka statytojo (užsakovo) funkcijų, nedalyvauja rengiant ar derinant techninį darbo projektą ir nevykdo statybos techninės priežiūros, t. y. nedalyvauja statybos procese. Trečiasis asmuo taip pat nėra rangos sutarties šalis.

165.

17Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamas filialo Lietuvoje, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad trečiasis asmuo jokių pretenzijų dėl darbų atlikimo ar darbų kokybės iš naudos gavėjo ar kitų asmenų nėra gavęs nei draudimo sutarčių galiojimo metu, nei pasibaigus jų galiojimui. Esant nurodytoms aplinkybėms, net jeigu pasitvirtintų ieškinyje nurodytos aplinkybės dėl nekokybiškai atliktų darbų, draudimo išmoka negalėtų būti išmokėta, nes draudimo apsauga galiojo iki 2011 m. balandžio 1 d. Trečiajam asmeniui nėra žinomos aplinkybės dėl nurodomų stogo, fasado, langų defektų, todėl nesiima vertinti statinio dalinės ekspertizės akto Nr. 1/1 atitikties teisės aktų reikalavimams. Kadangi trečiasis asmuo įtrauktas dalyvauti byloje atsakovės pusėje, palaiko atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytus nesutikimo su ieškiniu motyvus.

186.

19Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai paaiškino, kad prašo priteisti žalos už faktiškai, tačiau nekokybiškai atliktus darbus atlyginimą. Atsakovė pretenzijų dėl nesumokėjimo nereiškė. Žalos atlyginimą prašo priteisti pagal sąmatą. Darbo projektą rengė atsakovė, ekspertė neteisingai nurodė, kad projektą rengė ieškovė, nes ieškovė tik patvirtino darbo projekto kopijas.

207.

21Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Tarp šalių buvo daug teisminių ginčų ir teismai pasakė, kad atsakovė dar 2011–2012 m. netinkamai atliko darbus, paskutinis darbų priėmimo–perdavimo aktas buvo surašytas 2011-10-28, todėl ieškovė per 5 metus turėjo pareikšti pretenziją, t. y. iki 2016-10-28, ir per 1 metus turėjo paduoti ieškinį. Ieškovė priėmė ir sumokėjo tik už 749,1 kv. m fasado šiltinimo darbus, tačiau kitų fasado šiltinimo darbų ieškovė nepriėmė ir už juos nesumokėjo, todėl neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo. Sutinka dėl stogo konstrukcijų defektų, tačiau šiems reikalavimams yra suėjusi ieškinio senatis.

22Teismas

konstatuoja:

23Ieškinys tenkintinas iš dalies.

248.

25Byloje nustatyta, kad jog 2009 m. gegužės 18 d. su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra buvo sudaryta valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą sutartis Nr. VP109-155 dėl namo ( - ), renovavimo. Atsakovė buvo pripažinta viešojo pirkimo konkurso dėl namo modernizavimo darbų atlikimo laimėtoja, todėl 2010 m. liepos 20 d. šalys sudarė rangos darbų sutartį Nr. 2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti darbų už 364 942,83 EUR (1 260 074,62 Lt) sumą.

269.

272012 m. kovo 26 d. pasitarimo protokole nurodyti trūkumai dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), rekonstrukcijos, kuriuos atsakovė įpareigota pašalinti. 2012 m. gegužės 14 d., 2012 m. birželio 5 d., 2012 m. birželio 15 d. UAB „Dividio“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas informavo ieškovę, kad atsakovė netinkamai vykdo arba nevykdo statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų. 2012 m. liepos 13 d. pranešimu ieškovė pranešė atsakovei, kad rangos sutartis nutraukiama nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d. Įsiteisėjusiame Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2014 m. sausio 27 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-390-563/2014 buvo konstatuota, kad atsakovė netinkamai atliko renovacijos darbus ir nepašalino dėl netinkamai atliktų darbų atsiradusių trūkumų, todėl šios bylos atsakovės ieškinys dėl vienašalio rangos sutarties nutraukimo buvo atmestas.

2810.

292017-08-24 įsiteisėjo 2016-09-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas, kuriuo šios bylos ieškovei iš atsakovės buvo priteista 17 919,72 EUR avansu sumokėta suma. Šioje byloje buvo konstatuota, kad atlikti statybos rangos darbai buvo priimami etapais, pasirašant tarpinius darbų perdavimo–priėmimo aktus; pagal šešis atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus (2010-09-20 aktą Nr. 1, 2010-10-20 aktą Nr. 2, 2010-12-2 aktą Nr. 3, 2011-06-20 aktą Nr. 4, 2011-07-20 aktą Nr. 5 ir 2011-10-28 aktą Nr. 6) buvo priimta darbų už 57 068,27 EUR; atsakovė pagal darbų perdavimo aktus pateikė apmokėti sąskaitas faktūras, kurių suma 28 534,15 EUR, ieškovė į atsakovės sąskaitą laikotarpiu nuo 2010-09-20 iki 2012-01-25 pervedė 46 453,87 EUR (160 395,91 Lt), todėl atsakovės įsiskolinimas sudaro 17 919,72 Eur (61 873,21 Lt). Paminėtoje civilinėje byloje iš šios bylos atsakovės šios bylos ieškovei buvo priteista 17 919,72 EUR kaip permokėta avansu sumokėta suma.

3011.

31Ieškovė su ieškiniu pateikė darbų priėmimo–perdavimo aktus. Pagal 2010-09-20 atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 1 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė 180 kv. m išorės sienų šiltinimo darbų už 33 78,81 EUR (11 666,34 Lt); 2010-10-20 atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktu Nr. 2 atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė 18,8 kv. m išorės sienų šiltinimo darbų už 11 115,85 Lt ir stogo remonto bei palėpės apšiltinimo darbų (250 kv. m) už 20 612,14 Lt, bendra suma su PVM – 11 118,76 EUR (38 390,87 Lt); 2010-12-20 atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktu Nr. 3 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė stogo remonto ir palėpės apšiltinimo darbų (718,9 kv. m) už 11 748,91 EUR (40 566,64 Lt); pagal 2011-06-20 atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 4 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė langų keitimo laiptinėse ir rūsyje (42,32 kv. m) darbus už 12 297,52 Lt, išorės sienų šiltinimo (180 kv. m) darbus už 16 711,75 Lt, stogo remonto ir palėpės apšiltinimo (175,1 kv. m) darbus už 9973,83 Lt; bendra suma 13 661,25 EUR (47 169,55 Lt); iš 2011-07-20 atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto Nr. 5 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė langų ir balkonų keitimo butuose (25,26 kv. m) darbus už 6607,25 Lt ir išorės sienų šiltinimo (68,3 kv. m) darbus už 20 246,84 Lt, bendra suma 9410,75 EUR (32 493,45 Lt); iš 2011-10-28 atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto Nr. 6 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė išorės sienų šiltinimo (302 kv. m) darbus už 7749,79 EUR (26 758,49 Lt).

3212.

33CK 6.665 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Pagal CK 6.665 straipsnio 3 dalį, jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Ieškovė savo reikalavimą kildina iš atsakovo rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų padengimo, tačiau šioje byloje prašo priteisti žalos atlyginimą.

3413.

35Byloje ginčas kilo dėl CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nurodyto vienerių metų ieškinio senaties termino, taikomo reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, skaičiavimo. CK 6.667 straipsnio 3 dalyje nustatyta ieškinio senaties termino eigos pradžia – nuo pareiškimo apie trūkumus dienos.

3614.

37Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, nurodo, kad paskutiniai atsakovės atlikti darbai buvo priimti 2011-10-28, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą Nr.6, todėl garantinis terminas pasibaigė 2016-10-28, tačiau tokia pozicija nepagrįsta, nes atsakovė neanalizuoja aplinkybių dėl ieškinio senaties termino nutraukimo, garantinio termino esmės, nustatytos statybos rangos teisės normose ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (CK 1.130 str. 1 d., 3 d.).

3815.

39CK 1.124 str. nustatyta, kad ieškinio senaties terminas – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. CK 1.125 str. ir šiuo atveju 6.667 str. 1 d. yra nustatyti įvairios trukmės ieškinio senaties terminai atskirų rūšių reikalavimams pareikšti, todėl kiekvienu atveju taikant konkretų bendrąjį ar specialųjį ieškinio senaties terminą būtina tiksliai išsiaiškinti, kokios rūšies reikalavimui jis yra nustatytas, t. y. nustatyti šalių teisinio santykio turinį.

4016.

41CK 1.130 straipsnio 2 dalis nustato, kad ieškinio senaties terminą taip pat nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. To paties straipsnio 3 dalis nustato, kad nutrauktas ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas ieškinio senaties terminą nutraukti. Jeigu ieškinio senaties terminą nutraukė ieškinio pareiškimas, tai ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, jeigu iš ginčo teisinio santykio galima pareikšti tapatų reikalavimą. Laikas iki senaties termino į naują terminą neįskaičiuojamas.

4217.

43Ieškovė reikalavimą kildina iš atsakovo atliktų darbų trūkumų pašalinimo, šiuo atveju atsakovė prašo taikyti vienerių metų terminą nepagrįstai, nes pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002-12-20 nutarimu Nr. 39 patvirtintą Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalgą šis terminas turi būti siejamas su garantiniu terminu. Garantinių terminų pasibaigimas paprastai nulemia sandorio šalies suteiktos garantijos pasibaigimą, taigi ir atsakomybės už daiktų ar paslaugų kokybės trūkumus, iškilusius ar paaiškėjusius po garantinio termino pabaigos, išnykimą. Tai reiškia, kad asmuo netenka teisės į ieškinį dėl daiktų ar paslaugų kokybės trūkumų, iškilusių ar paaiškėjusių po garantinio termino pabaigos, t. y. skirtingai nei ieškinio senaties termino pasibaigimo atveju, išnyksta ne tik teisė į priverstinį ieškinio patenkinimą, bet ir pati subjektinė teisė. Todėl garantinis terminas lemia vėliausią momentą, kada gali prasidėti ieškinio senaties termino eiga ieškiniams dėl daiktų ar paslaugų trūkumų pareikšti, ir ją nustato CK 6.667 str. 3 d.

4418.

45Kaip rangos sutartis kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui visų pirma lemia užsakovo tam tikro darbo ar to darbo rezultato poreikis, be to, darbo ar jo rezultato specifika. Statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką – tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (CK 6.681 straipsnis). Iš statybos rangos kylantiems santykiams visų pirma kaip specialiosios taikomos CK 6.681–6.699 straipsnių normos, o bendrosios rangos sutarties nuostatos – tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jomis nesureguliuotiems klausimams.

4619.

47Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2014 m. sausio 1 d.) buvo numatyta, kad statinio garantinis terminas skaičiuojamas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad šioje byloje nesurašyta deklaraciją apie statybos užbaigimą. Todėl neprasidėjo Statybos įstatyme numatytų garantijos terminų eiga. Atkreiptinas dėmesys, jog šalių sutarties bendrosios dalies 21 p. buvo nustatyta, jog garantinis terminas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. Tuo pačiu metu galiojusioje CK 6.698 straipsnio redakcijoje buvo numatyta, kad garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos, teismas sprendžia, kad abi nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai, pripažįstant, kad statinys negali būti atiduotas naudoti, prieš tai nepripažinus jo tinkamu naudoti (CK 1.5 straipsnio 4 dalis). Duomenų, kad dėl atsakovės padarytų darbų pagal nurodytus šios nutarties 11 p. priėmimo–perdavimo aktus buvo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, nėra, todėl šioje byloje konstatuoti, kad pasibaigė garantinis terminas atsakovės atliktiems darbams, skaičiuojamas nuo atsakovės nurodomos datos – 2016-10-28, nėra teisinio pagrindo.

4820.

49Šalių sutarties bendrojoje dalyje nustatyta, kad garantinis terminas atsakovės darbams nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, t. y. šioje byloje nėra ginčo, kad garantinis terminas yra 5 metai. Paskutinis priėmimo–perdavimo aktas pasirašytas 2011-10-28, todėl per garantinį terminą šalys 2012 m. kovo 26 d. pasirašė pasitarimo protokolą (ieškinio 13 priedas), kuriame nurodyti trūkumai dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), rekonstrukcijos, kuriuos atsakovė įpareigota pašalinti. 2012 m. liepos 13 d. pranešimu ieškovė pranešė atsakovei, kad rangos sutartis nutraukiama nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d., nes šiame protokole nurodyti trūkumai nepašalinti. Dėl šios aplinkybės buvo užvesta civilinė byla ir Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2014 m. sausio 27 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-390-563/2014 buvo konstatuota, kad atsakovė netinkamai atliko renovacijos darbus ir nepašalino dėl netinkamai atliktų darbų atsiradusių trūkumų. Šis sprendimas įsiteisėjo 2014 m. gruodžio 4 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi jį palikus galioti (t. 1, b. l. 64). Todėl byloje įrodyta, kad pasirašiusi 2012-03-26 protokolą atsakovė pripažino savo prievolę. Byloje įrodyta, kad šio protokolo atsakovė neįvykdė ir ieškovė užvedė paminėtą civilinę bylą, kurioje sprendimas įsiteisėjo tik 2014 m. gruodžio 4 d. Klaipėdos apygardos teismui priėmus nutartį (t. 1, b. l. 64). Šioje byloje buvo konstatuota, jog atsakovė netinkamai vykdė rangos darbus, todėl pagal CK 1.130 str. 2 d. atsakovės nurodomas ieškinio senaties terminas buvo nutrauktas ir prasidėjo iš naujo nuo 2014 m. gruodžio 4 d. Be to, nuo šios datos buvo konstatuotas ir šalių sutarties nutraukimas, todėl šioje byloje konstatuoti, jog garantinis terminas pasibaigė ir šiuo aspektu nuo atsakovės nurodytos datos – 2016-10-28, nėra teisinio pagrindo.

5021.

51CK 6.697 straipsnio 3 dalies ir 6.666 straipsnio 4 dalies sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad tais atvejais, kai yra nustatytas darbų rezultato kokybės garantinis terminas, rangovas laikytinas atsakingu už darbų rezultato kokybės trūkumus visą darbų rezultato garantinį laikotarpį, todėl paaiškėjus darbų rezultato kokybės trūkumams užsakovas turi įrodyti tik patį defektų buvimo faktą. Užsakovas neturi įrodinėti aplinkybių, kad trūkumai atsirado iki darbų rezultato perdavimo užsakovui momento arba dėl priežasčių, atsiradusių iki šio momento. Rangovas, siekdamas apsiginti nuo pareikštų reikalavimų dėl darbų rezultato trūkumų, turėtų įrodyti aplinkybes, kad trūkumų atsirado dėl užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės ar dėl normalaus darbų rezultato nusidėvėjimo. Tokį specifinį įrodinėjimo naštos paskirstymą ne kartą yra akcentavęs ir kasacinis teismas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010; 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2011, 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-443-1075/2018).

5222.

53Ieškovė 2015-06-22 pateikė atsakovei pretenziją (t. 9, b. l. 39) dėl statybos rangos darbų trūkumų ištaisymo ir 2017-04-14 pateikė pretenziją, į kurią atsakovė atsakė nurodydama, jog darbai, priimti iki 2011-10-28, buvo apmokėti, o visi kiti darbai yra neapmokėti. Be to, šiame atsakyme atsakovė nurodė, jog pripažįsta stogo remonto darbų defektus (t. 2, b. l. 52).

5423.

55CK 667 str. 3 dalyje įtvirtinta bendrosios ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taisyklės, nustatytos CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, išimtis, kurios taikymą lemia pareikšto reikalavimo turinys (dėl atliktų rangos darbų trūkumų, kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą) ir tam tikros sąlygos (nustatytas garantinis terminas, užsakovo veikimo iniciatyva, pareiškiant apie trūkumus per garantinį terminą), taikant šią išimtį svarbus yra tik objektyvusis – užsakovo pareiškimo apie trūkumus – momentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-74-421/2015).

5624.

57Šioje byloje nustatyta, jog garantinis terminas atsakovo padarytiems darbams, kurie buvo perduoti pagal šios nutarties 11 p. nurodytus aktus, nėra pasibaigęs ir ieškovė pareiškė pretenziją 2017-04-14, į kurią atsakovė atsakė (t. 2, b. l. 52), šioje byloje nepraleido ieškinio senaties termino, nes kreipėsi į teismą 2018-02-19.

5825.

59Dėl ieškovei padarytos žalos dydžio

6026.

61Šioje byloje tarp šalių teisiniai rangos santykiai susiklostė dvejopai, t. y. atsakovė atsakyme į paminėtą pretenziją pripažįsta, kad jos atlikti darbai, priimti iki 2011-10-28, buvo apmokėti, o visi kiti darbai yra neapmokėti. Šios nutarties 11 p. paminėti darbų priėmimo–perdavimo aktai įrodo, jog ieškovė 6 tarpiniais priėmimo–perdavimo aktais priėmė darbų už 57 068,27 EUR, o įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai įrodo, kad ieškovė atsakovei sumokėjo 28 534,15 EUR, nes 17 919,72 EUR ieškovei buvo priteisti 2016-09-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu, todėl ieškovė ieškinyje nepagrįstai nurodo, jog sumokėjo atsakovei 46 453,87 EUR, nes šios nutarties 10 p. nurodytame įsiteisėjusiajame teismo sprendime konstatuoti šalių mokėjimai.

6227.

63CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, pagal kurią rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą buitiniams ar asmeniniams užsakovo ar jo šeimos poreikiams tenkinti, o užsakovas – priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti. Taigi rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo. Teismas pažymi, kad vien aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti ir už juos atlyginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-679/2013).

6428.

65Todėl šioje byloje pagal šios bylos įrodymus nustačius, jog ieškovė sumokėjo tik už dalį darbų, konstatuotina, kad ji negali ginti savo teisių jos pasirinktu būdu ir reikalauti žalos atlyginimo už visus atliktus atsakovės darbus, už kuriuos ji nesumokėjo. Atkreiptinas dėmesys, jog ir garantinis terminas nenustatomas darbams, už kuriuos nėra sumokėta, nes rangos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.664 straipsnio 1 dalis).

6629.

67Šioje byloje ieškovė žalos atlyginimą kildina iš statybos rangos darbų trūkumų ir prašo priteisti 165 966,13 EUR pagal su ieškiniu pateiktą sąmatą, ekspertizės aktą, tačiau įvertinus sąmatoje nurodytų atsakovės darbų apimtis tenkinti ieškinį visa apimtimi nėra pagrindo, nes ieškovė šioje byloje neįrodė, jog už visus šioje sąmatoje nurodytus darbus sumokėjo. Atsakovė remiasi šia aplinkybe tiek atsakyme į 2017-04-14 pretenziją, tiek atsiliepime į ieškinį, todėl padaryti išvados, jog ieškovei buvo padaryta žala jos nurodyta ieškinyje apimtimi, nėra teisinio pagrindo.

6830.

69Ieškovės sąmatoje nurodyta, kad atsakovė nekokybiškai atliko 2284 kv. m fasado šiltinimo darbus, tačiau byloje įrodyta, jog ieškovė priėmė ir sumokėjo atsakovei tik už 749,10 kv. m fasado šiltinimo darbus, byloje neįrodyta, kuri fasado darbų dalis atlikta nekokybiškai, todėl tenkinti šią reikalavimo dalį nėra teisinio pagrindo, nes ieškovė neįrodė, jog jai žala yra padaryta, t. y. kad ji turėjo išlaidų, sumokėdama už šiuos įrodinėjamus nekokybiškus darbus. Šių nurodomų atsakovės nekokybiškų darbų esmė yra fasadui šiltinti panaudotų medžiagų storio neatitiktis techniniam projektui, t. y. atsakovė panaudojo 70 mm storio vatą vietoje 100 mm storio vatos, nurodytos techniniame projekte, tačiau ieškovė už šiuos darbus atsakovei nesumokėjo, todėl nepatirs žalos taisydama šį trūkumą, t. y. ieškovė turi galimybę priklijuoti trūkstamą termoizoliacinės medžiagos sluoksnį prie esamo tinkuoto paviršiaus tvirtindama šį papildomą sluoksnį smeigėmis ar kt. būdu.

7031.

71Žala – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.249 straipsnyje apibrėžta turtinės žalos sąvoka bendrąja prasme, tačiau, atsižvelgiant į tai, kokiam objektui yra padaroma žala, skiriama žala turtui (asmens turto netekimas, sužalojimas, su tuo susijusios išlaidos) ir žala asmeniui (negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų), kitaip tariant, turtinė žala asmeniui. Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Pagal CPK 178 straipsnį šalis turi tiksliai įrodyti nuostolių dydį, bet jeigu negali to padaryti, tai jų dydį nustato teismas. Taigi žala nepreziumuojama. Žalos dydį turi įrodyti asmuo, teigiantis, kad jos patyrė. Tačiau šioje byloje ieškovė neįrodė, jog patyrė žalą, nes neįrodė, jog patyrė išlaidas už įrodinėjamus nekokybiškai atliktus darbus, nurodytus sąmatoje ir pateiktame ekspertizės akte. Byloje yra duomenys, kad ieškovė perdavimo aktais priėmė darbų už 57 068,27 EUR, o įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai įrodo, kad ieškovė atsakovei sumokėjo 28 534,15 EUR.

7232.

73Kasacinio teismo yra pastebėta, jog visiško nuostolių atlyginimo principas reiškia, jog žalą būtina tiksliai įvertinti, kad nukentėjusiajam būtų atlyginta tiek, kiek jis iš tikrųjų prarado. Jeigu atlyginama daugiau, nei iš tikrųjų padaryta žalos, šis principas pažeidžiamas, nes civilinė atsakomybė tokiu atveju atlieka ne tik kompensavimo, bet ir baudimo funkciją. Kad šis principas nebūtų pažeistas, žalą patyręs asmuo privalo tiksliai įrodyti jam padarytos žalos dydį. Visiškas nuostolių atlyginimo principas reiškia nukentėjusiojo grąžinimą į tokią turtinę padėtį, kokia būtų nepadarius žalos. Tai reiškia, kad iš žalos padariusio asmens negalima išieškoti daugiau, nei nukentėjusysis patyrė žalos, nes tai reikštų nepagrįstą nukentėjusiojo praturtėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-807/2003), todėl šioje byloje priteistinas ieškovei padarytos žalos atlyginimas už nekokybiškai atliktus darbus, dėl kurių atsakovė pripažįsta, jog jie buvo apmokėti, t. y. už stogo remonto darbus.

7433.

75Atsakovės atsakymas į pretenziją, atsiliepimas į ieškinį įrodo, jog ji pripažįsta, jog stogo remontas buvo atliktas nekokybiškai, tačiau šiam reikalavimui prašė taikyti ieškinio senatį. Šios nutarties motyvais darytina išvada, jog ieškinio senaties terminas nėra suėjęs, todėl yra pagrindas šį reikalavimą tenkinti. Darbų priėmimo ir perdavimo aktai Nr. 2 ir Nr. 3 įrodo, jog šie stogo remonto darbai buvo atsakovės padaryti ir perduoti ieškovei, atsakovė dėl šios ieškinio dalies nesiremia nesumokėjimo jai aplinkybe, teismo ekspertizės akto 3 išvada (ekspertizės akto 58 lapas) įrodo, jog viso pastato stogo apskardintas parapetas uždengtas skarda, kurios nuolydis neatitinka STR 2.05.02:2008 30.3 p. reikalavimų. 2018-08-01 teismo ekspertizės akte nurodyti nekokybiški stogo remonto darbai sutampa su ieškovės su ieškiniu pateikta lokalinės sąmatos dalimi dėl stogo remonto, šios sąmatos dalies atsakovė nenuginčijo, todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovės 3 852,36 EUR už stogo remontą pagal ieškovės pateiktą lokalinę sąmatą. Šioje byloje įvertintina, jog atsakovė pripažindama, jog šiuos darbus atliko nekokybiškai, trūkumų neištaisė, nors turi tokią pareigą pagal rangos teisnius santykius reglamentuojančias teisės normas.

7634.

77Darbų rezultato kokybės garantijos pagal įstatymą atveju rangovas atsako už pareigos perduoti kokybišką darbų rezultatą pažeidimą, t. y. rangovas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo darbų perdavimo užsakovui momentu, net jei tas neatitikimas paaiškėja vėliau (CK 6.663 ir 6.665 straipsniai). Tais atvejais, kai įstatymu ar sutartimi yra nustatytas darbų rezultato kokybės garantinis terminas, rangovas atsako už garantijos, kad darbų rezultatas atitiks nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą, pažeidimą. Kai įstatymu ar sutartimi yra nustatytas darbų rezultato kokybės garantinis terminas, užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą (CK 6.666 straipsnio 3 dalis).

7835.

79Po bylos iškėlimo, įforminto LR CPK nustatyta tvarka, skaičiuojamos procesinės palūkanos (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga nustatyta įstatyme: procesinės palūkanos mokamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis), todėl ši reikalavimo dalis tenkintina nuo priteistos sumos.

8036.

81Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šioje byloje ieškovė pareiškė 165 966,13 EUR ieškinio sumos reikalavimą, teismas šį reikalavimą tenkino iš dalies ir priteisė 3 852,36 EUR, t. y. tenkino 2,3 procento, todėl bylinėjimosi išlaidos šalims priteistinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų procentui pagal CPK 93 str. 2 d. taisykles. Ieškovė pagal įstatymą buvo atleista nuo 1994,75 EUR žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį, todėl iš atsakovės priteistina 45,87 EUR žyminio mokesčio valstybei atsižvelgiant į ieškinio reikalavimų patenkinimo procentą (CPK 96 str.). Ieškovė sumokėjo 175 EUR už ekspertės iškvietimą, šios išlaidos iš atsakovės priteistinos pagal jos patenkintų reikalavimų proporciją, t. y. 4 EUR. Atsakovė sumokėjo 4800 Eur už ekspertizės atlikimą ir 175 EUR už ekspertės iškvietimą, šios išlaidos iš ieškovės priteistinos pagal jos atmestų reikalavimų proporciją, todėl atsakovei iš ieškovės priteistina 4860,57 EUR bylinėjimosi išlaidų (97,7 procento, CPK 88, 93 str.).

8237.

83Atsakovė pateikė prašymą priteisti 8 820,21 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Detaliau kriterijai, pagal kuriuos nustatomas išlaidų, patirtų už advokato pagalbą, atlygintinas dydis, išvardyti Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, t. y. bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialiųjų žinių reikalingumas, ankstesnis (pakartotinis) dalyvavimas toje byloje, būtinybė išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydis, teisinių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas, šalių elgesys proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudos bei kt. (2 punktas). Taikant šiuos kriterijus reikėtų vadovautis jų visuma ir nesant pakankamo pagrindo neišskirti kaip reikšmingų vieno ar keleto iš jų. Reikia įvertinti, kurie kriterijai gali būti pagrindu padidinti, o kurie sumažinti priteisiamas išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-647-248/2015). Kasacinis teismas taip pat laikosi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Paminėtų rekomendacijų 3 p. yra detalizuotas advokato vykimo į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, išlaidų atlyginimas, todėl šioje byloje advokato nurodytos 336,21 EUR transporto išlaidos nepagrįstos. Be to, advokatas paslaugų teikiant konsultacijas valandų skaičiumi nedetalizuoja. Paminėtų Rekomendacijų 8.19 p. nustato, kad už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo posėdžiui valandą taikomas koeficientas 0,1. Įvertinus atsakovės prašymą, teiktų paslaugų išklotinę, šioje byloje atsakovei priteistina 2332 EUR už atsiliepimo į ieškinį surašymą ir 1000 EUR už advokato darbą teikiant konsultacijas ir atstovaujant atsakovei teisme. Atsižvelgiant į paminėtas Rekomendacijas atsakovės nurodyta 8 820,21 EUR išlaidų advokato pagalbai suma mažintina iki 3332 EUR ir iš ieškovės atsakovei priteistina 3255,36 EUR atsižvelgiant į paminėtas proporcijas.

8438.

85Šioje byloje yra pagrindas atlikti įskaitymą, t. y. ieškovei priteistus 4 EUR bylinėjimosi išlaidų įskaityti į atsakovei priteistą 8115,93 EUR bylinėjimosi išlaidų sumą ir priteisti atsakovei 8 111,93 EUR bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės, patirtų pirmosios instancijos teisme (4860,57 EUR už ekspertizę ir ekspertės iškvietimą ir 3255,36 EUR advokato pagalbai apmokėti).

86Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

87ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti daugiabučių namų savininkų bendrijai „Laukinėlis“ iš UAB „V. PAULIUS &ASSOCIATE“ 3 852,36 EUR žalos atlyginimą ir 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

88Kitą ieškinio dalį atmesti.

89Priteisti iš UAB „V. PAULIUS &ASSOCIATES“ valstybei 45,87 EUR žyminio mokesčio, mokėtino paduodant ieškinį.

90Priteisti iš daugiabučių namų savininkų bendrijos „Laukinėlis“ 8 111,93 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, UAB „V. PAULIUS &ASSOCIATES“.

91Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. sekretoriaujant Jolantai Dryžienei,... 3. dalyvaujant ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „V. PAULIUS & ASSOCIATES“... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. I. Ginčo esmė... 8. 1.... 9. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovės... 10. 2.... 11. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog 2009 m. gegužės 18 d. su Būsto ir... 12. 3.... 13. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti,... 14. 4.... 15. Trečiaisis asmuo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ pateikė... 16. 5.... 17. Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamas filialo... 18. 6.... 19. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai paaiškino, kad prašo priteisti... 20. 7.... 21. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašo ieškinį atmesti, taikyti... 22. Teismas... 23. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 24. 8.... 25. Byloje nustatyta, kad jog 2009 m. gegužės 18 d. su Būsto ir urbanistinės... 26. 9.... 27. 2012 m. kovo 26 d. pasitarimo protokole nurodyti trūkumai dėl daugiabučio... 28. 10.... 29. 2017-08-24 įsiteisėjo 2016-09-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 30. 11.... 31. Ieškovė su ieškiniu pateikė darbų priėmimo–perdavimo aktus. Pagal... 32. 12.... 33. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai darbai atlikti... 34. 13.... 35. Byloje ginčas kilo dėl CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nurodyto vienerių metų... 36. 14.... 37. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, nurodo, kad paskutiniai atsakovės... 38. 15.... 39. CK 1.124 str. nustatyta, kad ieškinio senaties terminas – tai įstatymo... 40. 16.... 41. CK 1.130 straipsnio 2 dalis nustato, kad ieškinio senaties terminą taip pat... 42. 17.... 43. Ieškovė reikalavimą kildina iš atsakovo atliktų darbų trūkumų... 44. 18.... 45. Kaip rangos sutartis kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas)... 46. 19.... 47. Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2014 m.... 48. 20.... 49. Šalių sutarties bendrojoje dalyje nustatyta, kad garantinis terminas... 50. 21.... 51. CK 6.697 straipsnio 3 dalies ir 6.666 straipsnio 4 dalies sisteminė analizė... 52. 22.... 53. Ieškovė 2015-06-22 pateikė atsakovei pretenziją (t. 9, b. l. 39) dėl... 54. 23.... 55. CK 667 str. 3 dalyje įtvirtinta bendrosios ieškinio senaties termino eigos... 56. 24.... 57. Šioje byloje nustatyta, jog garantinis terminas atsakovo padarytiems darbams,... 58. 25.... 59. Dėl ieškovei padarytos žalos dydžio... 60. 26.... 61. Šioje byloje tarp šalių teisiniai rangos santykiai susiklostė dvejopai, t.... 62. 27.... 63. CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos sutartis apibrėžta kaip... 64. 28.... 65. Todėl šioje byloje pagal šios bylos įrodymus nustačius, jog ieškovė... 66. 29.... 67. Šioje byloje ieškovė žalos atlyginimą kildina iš statybos rangos darbų... 68. 30.... 69. Ieškovės sąmatoje nurodyta, kad atsakovė nekokybiškai atliko 2284 kv. m... 70. 31.... 71. Žala – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 72. 32.... 73. Kasacinio teismo yra pastebėta, jog visiško nuostolių atlyginimo principas... 74. 33.... 75. Atsakovės atsakymas į pretenziją, atsiliepimas į ieškinį įrodo, jog ji... 76. 34.... 77. Darbų rezultato kokybės garantijos pagal įstatymą atveju rangovas atsako... 78. 35.... 79. Po bylos iškėlimo, įforminto LR CPK nustatyta tvarka, skaičiuojamos... 80. 36.... 81. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šioje byloje ieškovė pareiškė 165 966,13 EUR... 82. 37.... 83. Atsakovė pateikė prašymą priteisti 8 820,21 EUR išlaidų advokato pagalbai... 84. 38.... 85. Šioje byloje yra pagrindas atlikti įskaitymą, t. y. ieškovei priteistus 4... 86. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,... 87. ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti daugiabučių namų savininkų... 88. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 89. Priteisti iš UAB „V. PAULIUS &ASSOCIATES“ valstybei 45,87 EUR žyminio... 90. Priteisti iš daugiabučių namų savininkų bendrijos „Laukinėlis“ 8... 91. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...