Byla 2-344/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta patikslinti jo kreditorinį reikalavimą, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ byloje Nr. B2-3397-661/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės DNB lizingo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta patikslinti jo kreditorinį reikalavimą, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ byloje Nr. B2-3397-661/2012.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2010-02-11, UAB „Urbico“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“. Teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Urbico“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, iš jų kreditoriaus AB DNB lizingo 4 400 219,09 Lt finansinis reikalavimas, o teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizavimo planas (civilinė byla Nr. 2-2645-661/2013).

6Kreditorius UAB DNB lizingas pateikė teismui prašymą patikslinti patvirtintą jo finansinį reikalavimą, jį sumažinant iki 3 871 046,23 Lt, tai yra 529 172,86 Lt mokėjimais, kurių terminai prašymo pateikimo dienai nėra pasibaigę. Nurodė, kad teismo patvirtintą 4 400 219,09 Lt reikalavimą sudarė: 1 860 372,37 Lt pradelsti lizingo mokėjimai, 2 248 332,05 Lt neapmokėta lizingo objektų vertė, 291 514,67 Lt delspinigiai pagal lizingo sutartis. Tačiau dalis jų nėra pasibaigusios, lizingo objektus valdo RUAB „Urbico“, naudodamas ūkinėje komercinėje veikloje, iš to gauna finansinę naudą, todėl pagal galiojančias lizingo sutartis atsakovas nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo momento privalo vykdyti einamuosius mokėjimus lizingo objektų vertei dengti, o šių nepradelstų mokėjimų suma iki prašymo nagrinėjimo dienos yra 529 172,86 Lt.

7Atsakovas RUAB „Urbico“ su kreditoriaus UAB DNB lizingo prašymu nesutiko. Nurodė, kad šis kreditorius prašė įtraukti jį į kreditorių sąrašą su 4 400 219,09 Lt finansiniu reikalavimu sumai ir šis prašymas buvo patenkintas (ĮRĮ 8 str. 7 d. 4 p.). Iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo dienos UAB DNB lizingas neprašė kreditorinio reikalavimo patikslinti. Teigė, jog kreditoriui UAB DNB lizingui priklausantį turtą atsakovas naudoja pagal Taikos sutartį, kurią RUAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašė dar 2011-06-28. Šios sutarties pagrindu bei 2006-12-21 greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) pagrindu greičio matuokliai įmonės veikloje bus naudojami tik iki 2012-12-21.

8Nurodė, kad UAB DNB lizingas be pagrindo teigia, jog tokiu būdu atsisakoma finansinio reikalavimo dalies, kurios mokėjimo terminai nėra suėję, nes siekiama 529 172,86 Lt sumažinti kreditorinio reikalavimo dalį, apimančią tik neapmokėtą lizingo objektų vertę (be palūkanų), tikintis šią sumą gauti kaip einamuosius mokėjimus, tai yra anksčiau, nei numatyta RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plane, pagal kurį šios bendrovės skolų grąžinimo grafikas išdėstytas 4 metams, o veikla suplanuota taip, kad galėtų įgyvendinti patvirtintą planą. Taigi patvirtinus šį prašymą, RUAB „Urbico“, UAB DNB lizingas privalės sumokėti 529 172,86 Lt einamųjų mokėjimų, tai yra maždaug po 40 000 Lt kiekvieną mėnesį, nors tokios išlaidos nenumatytos restruktūrizavimo plane.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atmetė kreditoriaus UAB DNB lizingo prašymą patikslinti jo finansinį reikalavimą, patvirtintą RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo byloje.

11Remdamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei aktualia teismų praktika teismas nurodė, kad restruktūrizavimo proceso paskirtis ir ypatumas yra tas, kad šio proceso dalyviai: įmonės savininkai, vadovai ir kreditoriai privalo susitarti dėl konkrečios įmonės verslo perspektyvų, o patvirtinus restruktūrizavimo planą, tai yra vykstant šiam procesui – veikti sąžiningai, bendradarbiauti, derinti savo interesus ir neiškreipti restruktūrizavimo tikslo. Taigi skolininkas ir kreditoriai, patvirtindami restruktūrizavimo planą, sutaria dėl tam tikro kompromiso, iš jo ir dėl to, kad skolininkas, nagrinėjamu atveju RUAB „Urbico“, sutartinius įsipareigojimus jiems įvykdys vėliau, nei numatyta sutartyse, t. y. pagal restruktūrizavimo plane numatytą grafiką.

12Pagal bylos medžiagą, patvirtinančią, kad atsakovas RUAB „Urbico“ šiuo metu vykdo pelningą veiklą, siekia atkurti mokumą bei atsiskaityti su kreditoriais, kaip tai numatyta restruktūrizavimo plane, – teismas konstatavo, kad kreditorius UAB DNB lizingas iš esmės siekia ne sumažinti savo patvirtintą finansinį reikalavimą, o jo dalį pripažinti einamosiomis įmokomis ir jas gauti anksčiau, nei numatyta restruktūrizavimo plane. Laikė, kad šio prašymo patenkinimas būtų neteisingas tiek skolininko, tiek kitų kreditorių atžvilgiu, be to, iš esmės sukeltų grėsmę pačiam restruktūrizavimo procesui. Nurodė, kad skolininkas RUAB „Urbico“ pagrįstai teigia, kad UAB DNB lizingas praleido terminą tikslinti kreditorinį reikalavimą, nes tai turėjo ir iš esmės galėjo padaryti prieš patvirtinant restruktūrizavimo planą (ĮRĮ 7 str. 8 d., 7 d. 4 p., 19 str. 1 p.).

13Sprendė, kad nors kreditoriaus UAB DNB lizingas finansinio reikalavimo suma nėra didinama, tačiau jos pripažinimas einamosiomis įmokomis iš esmės pakeistų restruktūrizavimo planą, mokėtinų įsiskolinimų tvarką – einamosios įmokos kiekvieną mėnesį apytiksliai sudarytų po 40 000 Lt, kurios yra didelės, įmonei siekiančiai atkurti mokumą, o be to, tokia įmokų mokėjimo tvarka restruktūrizavimo plane nėra numatyta.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Kreditorius UAB DNB lizingas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį, kuria atmestas jo prašymas patikslinti finansinį reikalavimą, patvirtintą RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo byloje, priimti naują nutartį, išspręsti šį klausimą iš esmės – patenkinti šį prašymą ir patvirtinti jo patikslintą 3 871 046,23 Lt finansinį reikalavimą. Nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta netinkamai aiškinant ĮRĮ ir kreditorių teises restruktūrizavimo byloje reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas be pagrindo neatskyrė skolininko RUAB „Urbico“ įsipareigojimų, neįvykdytų bylos iškėlimo dieną, ir susidariusių iš įmonės veiklos jau po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, atsiradimo pagrindo jų rūšies. Įsipareigojimai, atsiradę iki bylos iškėlimo, vykdomi tik plane numatyta tvarka (ĮRĮ 1 str. 2 d., 9 str. 1 d. 1 p.). Proceso metu restruktūrizuojama įmonė privalo mokėti einamąsias įmokas, jei nėra sudariusi su kreditoriais sutarčių dėl šių įmokų atidėjimo, kreditorių reikalavimų atsisakymo ar pakeitimo kita prievole ir jokių lengvatų tokioms prievolėms ĮRĮ nėra numatyta (ĮRĮ 8 str. 4 p., 2 str. 9 d.). Minimą 529 172,86 Lt sumą įvertinus kaip einamąsias įmokas, kurių mokėjimo terminai suėjo po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba dar sueis ateityje, nebūtų pagrindo nesutikti su prašymu, nes ĮRĮ nėra išimčių ar lengvatų joms mokėti.
  2. Nėra pagrindo spręsti, jog UAB DNB lizingas, pareikšdamas byloje 4 400 219,09 Lt reikalavimą, sutiko, kad jis būtų dengiamas restruktūrizavimo plane numatyta tvarka, kad visos reikalavimo sumos nurodymas finansiniame reikalavime reiškia jo valią nereikalauti, kad skolininkas prievoles įvykdytų įstatyme ir sutartyje nustatyta tvarka (ĮRĮ 3 str., 19 str. 1 p.).
  3. Teismas be pagrindo nurodė, kad prašymo patenkinimas ir prievolių vykdymas įstatyme nustatyta tvarka būtų neteisingas skolininko, kitų kreditorių atžvilgiu, galimai sukeltų grėsmę pačiam restruktūrizavimo procesui. Priešingai, į bylą pateikta RUAB „Urbico“ veiklos iki 2012-04-30 ataskaita (1,8 mln. Lt pajamos, 121 404 Lt grynasis pelnas ir pan.) patvirtina, kad įmonė yra pajėgi restruktūrizavimo proceso metu padengti veiklos sąnaudas, tai yra mokėti einamąsias įmokas. Didžioji šių pajamų dalis gaunama naudojant UAB DNB lizingas turtą –transporto priemones, kitą įrangą, reikalingą greičio matuokliams, šviesoforams, kitų veiklos priemonių priežiūrai, eksploatuoti.
  4. Teismas nepagrįstai sprendė dėl termino šiam prašymui pareikšti, nes būtent RUAB „Urbico“ ir restruktūrizavimo administratoriui teko prievolė tinkamai kvalifikuoti UAB DNB lizingas reikalavimo pagrindą ir rūšį, jo dalį priskirti į planą traukiamiems restruktūrizuojamiems įsipareigojimams, o kitą dalį, kurių terminai sueina po restruktūrizavimo bylos iškėlimo –einamosioms įmokoms. Be to, prašoma einamosioms įmokoms priskirti ne visus mokėjimus, kurių terminas suėjo po bylos iškėlimo, o tik tuos, kurių terminas suėjo (sueis) po šio prašymo pateikimo teismui, bei remiamasi ĮRĮ 23 straipsnio 7 dalimi, numatančia, jog kreditorių reikalavimai tikslinami iki bylos pabaigos.

16RUAB „Urbico“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Iš esmės pakartoja tuos pačius savo nesutikimo argumentus, kurie buvo nurodyti atsiliepime į kreditoriaus UAB DNB lizingo prašymą patikslinti kreditorinį reikalavimą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacijos objektą sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta patenkinti kreditoriaus prašymą patvirtinti patikslintą finansinį reikalavimą restruktūrizavimo byloje.

19Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad, priešingai nei teigia kreditorius UAB DNB lizingas, pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino bei pritaikė įmonių restruktūrizavimo procesą reglamentuojančias aktualias Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) normas, teisingai sprendė dėl įmonių pertvarkymo jas reorganizuojant proceso esmės, tikslų, tokios įmonės (skolininko) bei jos kreditorių susitarimo dėl tam tikro kompromiso, sprendžiant sutartinių įsipareigojimų jiems įvykdymo atidėjimo teisinės reikšmės bei pasekmių. Taip pat teisingai sprendė dėl įmonės kreditorių aprobuoto bei teismo patvirtinto įmonės restruktūrizavimo plano statuso, vykdant šias procedūras (CPK 185 str.).

20Kaip jau minėta, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis, kuria UAB „Urbico“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, įsiteisėjo 2010-02-11, apeliacinės instancijos teismui atmetus trečiojo asmens Siemens OSAKEYHTIO atskirąjį skundą. Kreditoriaus UAB DNB lizingas 4 400 219,09 Lt finansinis reikalavimas buvo patvirtintas teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi kartu su kitais reikalavimais, kurių bendra reikalavimų suma sudarė 89 471 798,84 Lt, o teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi juos patikslinus, ši suma sudarė 155 259 423,87 Lt. RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano projektas įmonės kreditoriams buvo pateiktas 2010-06-29 susirinkime, 2010-07-10 susirinkime projektui buvo pritarta ir tą pačią dieną restruktūrizavimo administratoriaus pateikė teismui prašymą Nr. U300/2010 dėl plano patvirtinimo. Teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. nutartimi byla dėl RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo buvo sustabdyta iki Europos Komisija priims sprendimą, susijusį su valstybės pagalbos RUAB „Urbico“ suteikimu, o teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartimi šis restruktūrizavimo planas, turintis galioti 4 metus, t. y. iki 2016-02-19, buvo patvirtintas.

21Kaip žinia, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę gauti visą informaciją, susijusią su minimo plano ruošimu, informacija apie restruktūrizavimo plano vykdymą kreditorių susirinkimo pirmininkui, kreditoriams ir dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai teikiama kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, o teismo, kreditorių susirinkimo pirmininko reikalavimu su įmonės restruktūrizavimo bylos nagrinėjimu susijusią informaciją pateikia restruktūrizavimo administratorius. Tačiau nei nagrinėjamos bylos medžiagoje, nei pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis negalima spręsti, kad būtų atsisakyta patenkinti kreditoriaus UAB DNB lizingas prašymus ir suteikti jam reikalingą informaciją, kad jis būtų teikęs argumentus ir prieštaravęs dėl administratoriaus neginčijamo ir pateikto teismui tvirtinti jo 4 400 219,09 Lt finansinio reikalavimo struktūros, dydžio, ar būtų skundęs teismo nutartį, kuria šis reikalavimas buvo patvirtintas. Tokių duomenų nėra medžiagoje, susijusioje su įmonės restruktūrizavimo plano projekto, paties plano svarstymu ar tvirtinimu. Taip pat nėra duomenų, kad ši lizingo bendrovė RUAB „Urbico“ 2010-07-10 kreditorių susirinkime būtų prieštaravusi bendrovės restruktūrizavimo plano patvirtinimui, kad teismui, tvirtinančiam šį planą, būti teikusi savo nesutikimo su šiuo planu argumentus, įskaitant ir dėl einamųjų įmokų už jam priklausantį restruktūrizuojamos bendrovės lizinguojamą turtą. Priešingai, iš minėto kreditorių 2010-07-10 susirinkimo, kurio metu buvo svarstoma dėl restruktūrizavimo plano teikimo teismui tvirtinti, protokolo, taip pat Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutarties, kuria patvirtintas bendrovės restruktūrizavimo planas, matyti, jog kreditorių susirinkimas 87,36 proc. balsų pritarė restruktūrizavimo planui, o teismui sprendžiant dėl jo tvirtinimo, prieštaravimų, be kitų ir iš UAB DNB lizingo, nebuvo gauta (ĮRĮ 15 str. 4 d.). Pažymėtina, kad nors teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama (ĮRĮ 14 str. 6 d.), tačiau, kaip jau minėta, savo argumentuotą nesutikimą su tokio plano tvirtinimu kreditorius UAB DNB lizingas turėjo teisę reikšti teismui (CPK 185 str.).

22Atskirajame skunde apeliantas, nesutikdamas su teismo argumentais, kad šį klausimą kreditorius turėjo ir iš esmės galėjo kelti prieš patvirtinant restruktūrizavimo planą, teigia, kad būtent RUAB „Urbico“ ir restruktūrizavimo administratoriui teko prievolė tinkamai kvalifikuoti UAB DNB lizingas reikalavimo pagrindą ir rūšį, jo dalį priskirti į planą traukiamiems restruktūrizuojamiems įsipareigojimams, o kitą dalį, kurių terminai sueina po restruktūrizavimo bylos iškėlimo – einamosioms įmokoms. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus.

23Turint omenyje tai, kad kreditorius UAB DNB lizingas yra juridinis asmuo, kuris pagal viešojoje erdvėje esančią informaciją turi teisę profesionaliai užsiimti finansine išperkamąja nuoma, faktoringu, visų turto rūšių lizingu, o taip pat tai, kad ši bendrovė kreditoriaus teisėmis ne retai dalyvauja teisminiuose procesuose dėl įmonių bankroto ar restruktūrizavimo (informacinė teismų sistema LITEKO), spręstina, kad jai buvo žinomos, arba turėjo būti žinomos jos, kaip kreditoriaus, teisės ir šių teisių įgyvendinimo būdai, nustatyti Įmonių restruktūrizavimo įstatyme. Dėl to teisėjų kolegija, atmesdama minėtus argumentus, laiko, jog įvertinus išdėstytas faktines aplinkybes, yra pagrindo išvadai, kad šis kreditorius pats sprendė dėl RUAB „Urbico“ prievolių vykdymo teismo patvirtintame plane nustatyta tvarka, o taip pat yra pagrindo sutikti su restruktūrizuojamos bendrovės atsiliepime į šį atskirąjį skundą pateiktais motyvais, kad paaiškėjus, jog ši įmonė veikia ir dirba pelningai, yra siekiama dalį patvirtinto finansinio reikalavimo gauti anksčiau, negu susitarė kreditoriai ir yra užfiksuota restruktūrizavimo plane bei skolų grąžinimo grafike (CPK 185 str.).

24Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.). Taigi teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą nutartį, kurią keisti arba naikinti kreditoriaus UAB DNB lizingo atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl jo skundas atmetamas. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

25Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo... 6. Kreditorius UAB DNB lizingas pateikė teismui prašymą patikslinti... 7. Atsakovas RUAB „Urbico“ su kreditoriaus UAB DNB lizingo prašymu nesutiko.... 8. Nurodė, kad UAB DNB lizingas be pagrindo teigia, jog tokiu būdu atsisakoma... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atmetė... 11. Remdamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1... 12. Pagal bylos medžiagą, patvirtinančią, kad atsakovas RUAB „Urbico“ šiuo... 13. Sprendė, kad nors kreditoriaus UAB DNB lizingas finansinio reikalavimo suma... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Kreditorius UAB DNB lizingas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 16. RUAB „Urbico“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti, o... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacijos objektą sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pirmosios... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad, priešingai nei... 20. Kaip jau minėta, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis,... 21. Kaip žinia, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę gauti visą... 22. Atskirajame skunde apeliantas, nesutikdamas su teismo argumentais, kad šį... 23. Turint omenyje tai, kad kreditorius UAB DNB lizingas yra juridinis asmuo, kuris... 24. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 25. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių atskirasis skundas atmetamas, o... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti...