Byla e2A-23-198/2017
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Eigirdo Činkos ir Nijolės Danguolės Smetonienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Molėtų švara“ apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-38-732/2016 pagal ieškovės UAB „Autairas“ ieškinį atsakovei UAB „Molėtų švara“ dėl skolos priteisimo, atsakovės UAB „Molėtų švara“ priešieškinį bei ieškovės UAB „MNT projektai“ ieškinį atsakovei UAB „Molėtų švara“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Autairas“ prašė priteisti iš atsakovės UAB „Molėtų švara“ 65 586,87 Eur dydžio įsiskolinimą, 9 039,42 Eur delspinigius, 8,05 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, patirtas bylinėjimosi išlaidas, bei pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovės 2015-11-10 raštu Nr. S-299 „Vienašalis įskaitymo aktas“ ir 2016-02-24 raštu Nr. S-046 „Mokėtinų sumų vienašališkas išskaičiavimo aktas pagal UAB „Molėtų švara“ ir UAB „Autairas“ 2013-11-22 sudarytą pagrindinę sutartį Nr. CP023258 ir 2015-03-16 sudarytą susitarimą Nr. 1 prie pagrindinės sutarties Nr. CPO23258“ atliktus vienašališkus įskaitymus.
 2. Nurodė, kad su atsakove UAB „Molėtų švara“ 2013 m. lapkričio 22 d. pasirašė pagrindinę sutartį Nr. CPO23258, 2014 m. spalio 21 d. pasirašė pagrindine sutartį Nr. CPO46466, daugiabučių namų ( - ) modernizavimo darbams atlikti, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti techninio ir darbo projekto parengimo paslaugas ir darbus, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už tinkamai bei nustatyta tvarka priimtus darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
 3. Ieškovė per laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2015-08-31 tinkamai atlikusi daugiabučių namų atnaujinimo (modernizacijos) darbus ( - ), 2015-08-31 išrašė statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr. 9, 10, 11 ir PVM sąskaitas – faktūras.
 4. Taip pat 2015-08-31 ieškovė UAB „Autairas“ išrašė PVM sąskaitas faktūras viso 15 542,91 Eur sumai, 10 % mokėtinoms sumoms sulaikytoms atsakovės, nuo kiekvieno ieškovės tinkamai atliktų darbų akto, nes atsakovė neteisėtai ir vienašališkai nutraukė sutartį.
 5. Atsakovė, per sutartyje nustatytą terminą raštu nepareiškė pagrįstų pretenzijų dėl pateiktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų, todėl ieškovė pranešė atsakovei, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 6.694 straipsnio nuostatomis dokumentus pasirašo vienašališkai.
 6. 2016 m. vasario 23 d. ieškovė UAB „Autairas“ reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr. 16/02/23 perleido UAB „MNT projektai“ dalį kreditorinių reikalavimų už 25 192,16 Eur iš pagrindinės sutarties Nr. CPO23258, sudarytos tarp ieškovės UAB „Autairas“ ir atsakovės UAB „Molėtų švara“, kylančias ar su ja susijusias ieškovės teises, įskaitant ieškovės teisę reikalauti ir gauti iš atsakovės su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus ir visas susikaupusias palūkanas, susidariusius delspinigius.
 7. Ieškovės UAB „Autairas“ reikalavimo dalis pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras 65 586,87 Eur sumai.
 1. Atsakovė UAB „Molėtų švara“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovo UAB „Autairas“ priteisti 29 537,16 Eur delspinigių; pripažinti negaliojančiais ieškovo UAB „Autairas“ vienašališkai 2015-08-31 pasirašytus aktus:
 • Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 11 (Objektas: daugiabučio namo ( - ) atnaujinimo, (modernizavimo) darbai);
 • Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 11 (Objektas: daugiabučio namo ( - ) atnaujinimo, (modernizavimo) darbai);
 • Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 11 (Objektas: daugiabučio namo ( - ) atnaujinimo, (modernizavimo) darbai);
 • Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 10 (Objektas: daugiabučio namo ( - ) atnaujinimo, (modernizavimo) darbai);
 • Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 9 (Objektas: daugiabučio namo ( - ) atnaujinimo, (modernizavimo) darbai;

5įpareigoti ieškovę UAB „Autairas“ per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos pateikti atsakovei defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos; įpareigoti ieškovę UAB „Autairas“ per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, pateikti atsakovei pagal Pagrindinę sutartį atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją (užpildytą statybos darbų žurnalą, panaudotų medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas); patenkinus ieškovės UAB „Autairas“ reikalavimus, sumažinti ieškovei mokėtiną sumą 10 proc. dydžio suma, skaičiuojama nuo visos iš atsakovės ieškovei priteistos sumos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

 1. Nurodė, kad pagal tarp ieškovės UAB „Autairas“ ir atsakovės 2013 m. lapkričio 22 d. pasirašytos pagrindinės sutarties Nr. CPO23258 10.4 punktą, užtikrinant, kad ieškovė laiku atliktų sutartyje nurodytus darbus, numatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami ieškovei nuo sutarties objekto kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 2. Atsakovė 2015 m. rugpjūčio 25 d. vienašališkai nutraukė pagrindinę sutartį su ieškove. Už laikotarpį nuo 2015-07-05 (galutinis rangos darbų baigimo terminas) iki 2015-08-24 (Pagrindinės sutarties nutraukimo diena) atsakovė priskaičiavo ieškovei 29 537,16 Eur delspinigių ir minėtai sumai 2015 m. rugsėjo 22 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija ŠVA Nr. 1112. Reikalaujamos delspinigių sumos ieškovė atsakovei nesumokėjo.
 3. Ieškovė per pagrindinėje sutartyje numatytą terminą neatliko pagrindinėje sutartyje numatytų darbų, ieškovės neatlikti darbai bei jų kiekiai buvo nurodyti ir aprašyti 2015-09-15 Likutinių darbų apžiūros aktuose Nr. 1-5.
 4. Ieškovės pateiktuose Atliktų darbų aktuose pateikta klaidinga informacija. Atliktų darbų aktai vienašališkai pasirašyti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį, atsakovės atsisakymas pasirašyti Atliktų darbų aktus yra pagrįstas, o Atliktų darbų aktai turėtų būti pripažinti klaidingais ir negaliojančiais.
 1. Ieškovė UAB „MNT projektai“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Molėtų švara“ 25 192,16 Eur skolą.
 2. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 5 d. UAB „MNT projektai“ ir UAB „Autairas“ pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 141202. Sutartimi UAB „MNT projektai“ įsipareigojo atlikti Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 numatytus darbus. UAB „MNT projektai“ pagal savo prisiimtus įsipareigojimus faktiškai atliko visus statybos rangos darbus ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras. UAB „Autairas“ neatsiskaitė, už faktiškai atliktus darbus liko skolingas 25 192,16 Eur.
 3. 2016-02-23 UAB „Autairas“ pasirašė atliktų darbų aktus ir tokiu būdu sutiko, kad darbai yra tinkamai atlikti. 2016-02-23 UAB „MNT projektai“ ir UAB „Autairas“ pasirašė reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį dėl dalies skolos – 25 129,16 Eur, kuria UAB „Autairas“ perleido UAB „MNT projektai“ dalį iš pagrindinės sutarties Nr. CPO23258, sudarytos tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovės UAB „Molėtų švara“ kylančias ar su ja susijusias pradinio kreditoriaus teises, įskaitant pradinio kreditoriaus teisę reikalauti ir gauti iš skolininko su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus ir visas susikaupusias palūkanas, susidariusius delspinigius, jei tokių būtų, tačiau neapsiribojant šia teise.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Molėtų rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 7 d. sprendimu ieškovių UAB „Autairas“, UAB „MNT projektai“ ieškinius atsakovei UAB „Molėtų švara“ tenkino visiškai, atsakovės UAB „Molėtų švara“ priešieškinį UAB „Autairas“ tenkino iš dalies.

8Priteisė ieškovei UAB „Autairas“ iš atsakovės UAB „Molėtų švara“ 65 586,87 Eur įsiskolinimą, 9 039,42 Eur delspinigius, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (74 626,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 557,02 Eur bylinėjimosi išlaidas. Patenkinus atsakovės priešieškinio reikalavimą, sumažino ieškovei UAB „Autairas“ mokėtiną sumą 10 procentų dydžio suma, skaičiuojama nuo visos iš atsakovės ieškovei UAB „Autairas“ priteistos sumos. Vadinasi galutinai priteisė ieškovei UAB „Autairas“ iš atsakovės UAB „Molėtų švara“ 59 028,19 Eur įsiskolinimą, 8 135,48 Eur delspinigių, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (67 163,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 557,02 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Pripažino neteisėtais ir negaliojančiais atsakovės 2015-11-10 raštu Nr. S-299 „Vienašalis įskaitymo aktas“ ir 2016-02-24 raštu Nr. S-046 „Mokėtinų sumų vienašališkas išskaičiavimo aktas pagal UAB „Molėtų švara“ ir UAB „Autairas“ 2013 m. lapkričio 22 d. sudarytą pagrindinę sutartį Nr. CPO23258 ir 2015 m. kovo 16 d. sudarytą susitarimą Nr. 1 prie pagrindinės sutarties Nr. CPO23258“ atliktus vienašališkus įskaitymus.

10Priteisė ieškovei UAB „MNT projektai“ iš atsakovės UAB „Molėtų švara“ 25 192,16 Eur įsiskolinimą.

11Priteisė atsakovei UAB „Molėtų švara“ iš ieškovės UAB „Autairas“ 29 537,16 Eur delspinigių, 659,63 Eur žyminio mokesčio ir 3 338,78 Eur atstovavimo išlaidų.

12Priteisė iš atsakovės UAB „Molėtų švara“ valstybės naudai 778,98 Eur žyminio mokesčio išlaidas.

13Kitoje dalyje atsakovės UAB „Molėtų švara“ priešieškinio reikalavimus atmetė.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

15

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Molėtų švara“ prašo panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimą dalyse, kuriose ieškovių UAB „Autairas“, UAB „MNT projektai“ ieškiniai atsakovei tenkinti visiškai, atsakovės priešieškinio reikalavimai dalyje atmesti ir šiose dalyse priimti naują teismo sprendimą – ieškovių UAB „Autairas“, UAB „MNT projektai“ ieškinius dėl skolos priteisimo atsakovei atmesti, o atsakovės priešieškinį tenkinti visiškai, taip pat prašo priteisti iš ieškovių visas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad teismas pažeidė tiek procesinės teisės, tiek materialinės teisės normas, o padarius šiuos pažeidimus ir neatskleidus bylos esmės, šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas, todėl byla turėtų būti grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.
 3. Teigia, kad buvo pažeistas rūšinis bylos teismingumas, bylą turėjo nagrinėti ne Molėtų rajono apylinkės teismas, o Panevėžio apygardos teismas. Esant ir kitiems proceso normų pažeidimams, tai sudaro Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 str. 2 d. numatytą absoliutų negaliojimo pagrindą.
 4. Nurodo, kad teismas pažeidė CPK 12, 14, 176-178, 185 str., 270 str. 4 d. nurodytas įrodinėjimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla, neatskleista bylos esmė ir jo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl byla turėtų būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 5. Pažymi, kad teismas pažeidė proceso normas, reglamentuojančias ginčo ribas. Nei viena iš ieškovių nekėlė teismui reikalavimo dėl Pagrindinės sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, todėl teismas ex officio neturėjo pagrindo išspręsti šį klausimą.
 6. Mano, kad teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias darbų perdavimą ir rangovo pareigas nutraukus sutartį, įskaitymo atlikimą, reikalavimo perleidimą, netesybų skaičiavimą bei nukrypo nuo suformuotos aukštesnių instancijų teismų praktikos.
 7. Nurodo, kad teismas padarė šias neteisingas išvadas, kurios lėmė neteisėto sprendimo priėmimą:

16atsakovė neteisėtai vienašališkai nutraukė 2013 m. lapkričio 22 d. pagrindinę sutartį; ieškovas tinkamai perdavė atsakovei darbus vienašališkais priėmimo - perdavimo aktais; atsakovė neteisėtai įskaitė netesybas ir nuostolius iš ieškovei mokėtinų sumų pagal 2015-11-10 raštą Nr. S-299 „Vienašališko įskaitymo aktas“ ir 2016-02-24 raštą Nr. S-046 „Mokėtinų sumų vienašališkas išskaičiavimo aktas pagal UAB „Molėtų švara“ ir UAB „Autairas“ 2013 m. lapkričio 22 d. sudarytą pagrindinę sutartį Nr. CPO23258 ir 2015 m. kovo 16 d. sudarytą susitarimą Nr. 1 prie pagrindinės sutarties Nr. CPO23258“; ieškovė tinkamai perdavė atsakovei techninę dokumentaciją; ieškovė neturi galimybės pateikti defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą; ieškovė tinkamai perleido reikalavimą ieškovei UAB „MNT projektai“; ieškovė tinkamai pagrindė delspinigių sumą.

 1. Pažymi, kad Pagrindinė sutartis buvo atsakovės vienašališkai nutraukta ieškovei UAB „Autairas“ laiku neatlikus visų sutartyje numatytų darbų (ieškovės neginčijama aplinkybė); nutraukus Pagrindinę sutartį ieškovė neperdavė atsakovei statybos darbų žurnalo ir kitos privalomos perduoti techninės dokumentacijos; ieškovė vienašališkai pasirašytus Atliktų darbų aktus surašė ir pateikė atsakovei 2015-08-31, t. y. po Pagrindinės sutarties nutraukimo įvykusio 2015-08-25. Todėl teismas, vertindamas bylos aplinkybes dėl ieškovės atliktų darbų perdavimo po sutarties nutraukimo, turėjo vadovautis CK 6.671 straipsnio ir Pagrindinės sutarties 13.2.4, 13.4 punktų nuostatomis, bei pripažinti, kad ieškovas nesilaikė minėtose normose nustatytos atliktų darbų perdavimo tvarkos.
 2. Nurodo, kad teismas netyrė į bylą pateiktų įrodymų, todėl padarė niekuo nepagrįstas, klaidingas išvadas. Teismo nustatyta aplinkybė, neva atsakovė nepareiškė pagrįstų pretenzijų dėl pateiktų statybos rangos darbų priėmimo - perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų, akivaizdžiai prieštarauja byloje esantiems šalių pateiktiems įrodymams bei faktiniams duomenims ir todėl laikytina klaidinga bei neatitinkančia faktinių bylos aplinkybių.
 3. Nurodo, kad teismas pripažino, kad visi ieškovės UAB „Autairas“ nurodyti jos atliktų darbų kiekiai yra teisingi ir už juos turi būti apmokėta, nežiūrint to, kad atsakovė pateikė rašytinius įrodymus ir paaiškinimus apie tai, kad dalį darbų, kuriuos ieškovė įtraukė į Atliktų darbų aktus, iš tikrųjų jau po sutarties nutraukimo atliko naujasis rangovas UAB „Molėtiškiai”, kuris ir užbaigė Pagrindinės sutarties vykdymą. Teismas ignoravo atsakovės į bylą pateiktus rašytinius įrodymus ir paaiškinimus apie ieškovo nurodytų atliktų darbų kiekių nepagrįstumą. Nenustačius tikrojo ieškovo faktiškai atliktų darbų kiekio, neįmanoma spręsti dėl ieškinio sumos ir jos tenkinimo.
 4. Pažymi, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl atsakovės įskaitymo aktų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais, netyrė ir nesiaiškino Pagrindinės sutarties sąlygų, įpareigojančių atsakovę taikyti įskaitymus bei šalių gerokai iki teismo proceso sudarytų papildomų dvišalių susitarimų dėl būsimų įskaitymų; teismas galėjo paneigti tik Atsakovės išskaičiuotų sumų dydį, bet ne pačią atsakovės teisę padaryti išskaičiavimą; nevertino, kad pagal viešojo pirkimo sutarties - Pagrindinės sutarties 13.2.4, 13.4 punktus atsakovė privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės, privalo iš mokėtinos sumos išskaičiuoti netesybas ir nuostolius); nesilaikė aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nurodytu klausimu; Vienašališku išskaičiavimo aktu Nr. S-50 buvo įskaitytos ne ieškovės sąskaitos pagal 2015-08-31 Atliktų darbų aktus, t. y. ne teisme pareikštas reikalavimas, o ieškovei mokėtinos sumos, kurios buvo atsakovės paskaičiuotos po 2016-01-28 įvykusio galutinio darbų pridavimo.
 5. Nurodo, kad sprendimas prieštaringas. Tame pačiame sprendime vienu atveju tas pats dokumentas (Vienašališkas išskaičiavimo aktas Nr. S-046) pripažįstamas neteisėtu ir tuo pat metu jo pagrindu tenkinamas atsakovės priešieškinio reikalavimas.
 6. Teigia, kad teismas pažeidė bylos šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principus. Teismas be jokių įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, pasiremdamas vien ieškovės teiginiais, padarė išvadą dėl tinkamo ieškovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Teismas konstatavo šias aplinkybes neištyręs ir nieko nepasisakęs dėl atsakovės pateiktų įrodymų, kurie paneigia ieškovės teiginius dėl dokumentų perdavimo.
 7. Mano, kad teismas nepagrįstai atleido ieškovę nuo Pagrindinės sutarties 8.5 punkte numatytos pareigos pateikti defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą, sumažino ieškovės įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį, tuo pat metu nemažindamas ieškovei mokėtinos Pagrindinės sutarties kainos, nors vadovaujantis Pagrindinės sutarties 3.2 punktu draudimo išlaidos į šią kainą buvo įtrauktos. Todėl teismo sprendimas dėl šio atsakovės priešieškinio reikalavimo nepagrįstas.
 8. Teigia, kad teismas praleido ir nevertino atsakovės nurodytų motyvų dėl ieškovės UAB „MNT projektai“ pareikšto ieškinio pagrįstumo. Atsižvelgiant į CK 6.102 str., 6.109 str. 1 d. nuostatas, aplinkybę, kad pranešimą apie sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį atsakovė gavo 2016-03-01, kuomet jau buvo padaryti abu įskaitymai pagal Pagrindinę sutartį ir UAB „Autairas“ neturėjo galiojančio reikalavimo į UAB „Molėtų švara“, teismas nepagrįstai nepripažino Reikalavimo perleidimo sutarties neteisėta ir negaliojančia. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, jog kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės, ir todėl, pagal CK 6.101 str. 5 p., be atsakovės sutikimo UAB „Autairas“ negalėjo perleisti reikalavimo pagal Pagrindinę sutartį.
 9. Pažymi, jog Pagrindinė sutartis yra viešojo pirkimo sutartis. Reikalavimo perleidimo sutartis dėl dalies skolos (25 129,16 Eur) perleidimo prieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo normoms, nes keičia Sutartyje nustatytas atsiskaitymo sąlygas. Todėl turi būti ex officio pripažinta niekine ir negaliojančia ab initio (CK 1.78 str. 5 d., 1.80 str. 1 d. ir 1.95 str. 1 d.), o reikalavimo teisė grąžinta ją perleidusiam asmeniui (CK 1.80 str. 2 d.). Teismui pripažinus Reikalavimo perleidimo sutartį niekine ir negaliojančia ab initio, ieškovo UAB „MNT projektai“ ieškinys turėtų būti atmestas, nes UAB „MNT projektai“ prarastų reikalavimo teisę į atsakovę.
 10. Nurodo, kad sprendimas dalyje dėl delspinigių priteisimo iš esmės neteisingas.
 11. Akcentuoja, kad tuo atveju, jeigu nebūtų tenkinamas atsakovės prašymas grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nagrinėjant šią bylą apeliacinės instancijos teisme turėtų būti skiriamas žodinis procesas. Teismas ne tik pažeidė procesinės teisės normas, bet ir materialinės teisės normas, reglamentuojančias darbų perdavimą ir rangovo pareigas nutraukus sutartį, įskaitymo atlikimą, reikalavimo perleidimą, netesybų skaičiavimą, neteisingai nustatė itin daug reikšmingų faktinių aplinkybių.
 12. Prašo prie bylos prijungti pilnus Defektinių aktų nuorašus. Rengiant apeliacinį skundą paaiškėjo, kad Defektiniai aktai, pateikti kaip 2015-12-22 atsakovės atsiliepimo priedas, buvo pateikti nukopijuoti tik iš vienos pusės, t. y. nebuvo padaryti reversinių puslapių nuorašai. Siekiant pašalinti šį neatitikimą teikia pilnus Defektinių aktų nuorašus.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „MNT projektai“ prašo Molėtų rajono apylinkės teismo 2016-07-07 sprendimo dalį, kurioje išspręsti UAB „MNT projektai“ ieškinio reikalavimai, palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
 2. Nurodo, kad teismas nepažeidė rūšinio teismingumo taisyklių, kadangi buvo vadovaujamasi CPK 34 str. nuostata. Nei viename procesiniame dokumente, nei teismo posėdyje atsakovė nėra užsiminusi, kad jos manymu gali būti pažeistas rūšinis bylos teismingumas.
 3. Pažymi, kad teismas įvertino visus dalykus, kuriuos spręsdamas ginčus dėl cesijos pagrindu perleistos prievolės, teismas turi vertinti.
 4. Atkreipia dėmesį, kad abu atsakovės įskaitymai buvo atlikti kai vyko bylinėjimąsis teisme tarp UAB „Molėtų švara“ ir UAB „Autairas“. Vadovaujantis CK 6.134 str. 1 d. 1 p. draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Nurodyti atsakovės veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir laikytini neteisėtais.
 5. Pažymi, kad teismas teisingai nusprendė, kad atsakovė vienašališkais įskaitymais atlikdama veiksmus, prieštaraujančius CK nuostatoms, kartu patvirtino ieškovo UAB „Autairas“ atliktus darbus ir šių darbų vertę. Todėl darytina išvada, kad UAB „Autairas“ ir UAB „MNT projektai“ turėjo teisę pasirašyti Reikalavimo perleidimo sutartį.
 6. Nurodo, kad 2013-09-30 Preliminarioje sutartyje buvo nurodyta, kad šalys negali perleisti įsipareigojimų pagal Preliminarią sutartį. Tačiau Pagrindinėje sutartyje apie reikalavimo perleidimo draudimą nėra aptarta.
 7. Pažymi, kad reikalavimo perleidimas buvo atliktas su atsakovės UAB „Molėtų švara“ žinia.
 8. Pažymi, kad atsakovė 2015-10-05 rašte Nr. S-523 sutiko apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Atliktus darbus ir dokumentus patvirtino genrangovas UAB „Autairas“. Šiuo pagrindu ir buvo pasirašyta Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis.
 9. Nurodo, kad Pagrindinės sutarties 9.3.2 p. užfiksuota, kad darbų atlikimui UAB „Autairas“ turi teisę pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus): nenustatyta. Tai reiškia, kad UAB „Autairas“ nebuvo draudžiama atliekant darbus pasitelkti, bet kokius subrangovus.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Autairas“ prašo Molėtų rajono apylinkės teismo 2016-07-07 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
 2. Nurodo, kad teismas nepažeidė rūšinio teismingumo taisyklių, kadangi buvo vadovaujamasi CPK 34 str. 1 d., 30 str. 9 d. nuostatomis. Nei viename procesiniame dokumente, nei teismo posėdyje atsakovė nėra užsiminusi, kad jos manymu gali būti pažeistas rūšinis bylos teismingumas.
 3. Pažymi, kad apeliantės motyvai dėl bylos grąžinimo pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo yra nepagrįsti, teismas proceso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, pažeidimų nepadarė.
 4. Nurodo, kad apeliantė elgiasi nesąžiningai, paimdama iš sprendimo sakinio kontekstą ir teigdama, jog teismas pažeidė proceso normas, reglamentuojančias ginčo ribas.
 5. Nurodo, kad ieškovės UAB „Autairas“ su apeliante sudarytose Pagrindinėse sutartyse Nr. CPO23258 ir Nr. CPO46466 įsipareigojimų perleidimo draudimas nenustatytas. Ieškovė turėjo pilną teisę ir be apeliantės pritarimo ar suderinimo pasitelkti savo nuožiūra subrangovus, bei savo nuožiūra taip pat teisėtai perleisti savo reikalavimus kitiems asmenims. Be to, reikalavimo perleidimas buvo atliktas su apeliantės UAB „Molėtų švara“ direktoriaus L. L. žinia.
 6. Nurodo, kad dėl kitų apeliaciniame skunde apeliantės išdėstytų motyvų ir/ar pasisakymų nebepasisako, nes visa tai kartojasi bylos procesiniuose dokumentuose, į kuriuos ieškovė yra pasisakiusi ir atsikirtusi.
 7. Pažymi, kad apeliantė UAB „Molėtų švara“ rodo nepagarbą teismui, elgiasi nesąžiningai.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18

 1. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimas panaikinamas ir byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.
 3. CPK 321 str. 1 d. numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 str. nurodytas išimtis, tai yra jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Atsižvelgdamas į tai, kad byloje dalyvaujantys byloje asmenys savo argumentus ir motyvus išsamiai išdėstė procesiniuose dokumentuose, taip pat įvertinęs ginčo objektą ir byloje esančią medžiagą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teisingo bylos išnagrinėjimo tikslas šiuo atveju gali būti pasiektas ir rašytinio proceso priemonėmis (CPK 321 str. 1 d.).
 4. Apeliantė UAB „Molėtų švara“ prie apeliacinio skundo pateikė papildomus rašytinius įrodymus ir prašo juos priimti. Nurodo, kad jie buvo pateikti kaip 2015-12-22 atsakovės atsiliepimo priedas, tačiau pateikti nukopijuoti tik iš vienos pusės, t. y. nebuvo padaryti reversinių puslapių nuorašai. Siekiant pašalinti šį neatitikimą teikia pilnus Defektinių aktų 2015-07-03 Nr. 1 – Nr. 5 nuorašus.
 5. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Sprendžiant naujų įrodymų priėmimo klausimą, šių įrodymų įrodomoji vertė nagrinėjamam byloje ginčui turi būti esminė, t. y. nuo jų paprastai gali priklausyti bylos ginčo nagrinėjimo rezultatas. Kasacinio teismo taip pat pažymėta, jog sprendžiant dėl tokių įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme, būtina atsižvelgti ir į tai, kad teismas ginčus nagrinėja ne formaliai, bet paisydamas konstitucinio imperatyvo vykdyti teisingumą. Tai lemia, kad teismo atsisakymas priimti nors ir pateikiamą vėliau, bet turintį tokią bylai svarbią įrodomąją reikšmę, nuo kurios priklausytų bylos išnagrinėjimo rezultatas, įrodymą būtų nepateisinamas protingumo, sąžiningumo ir teisingumo požiūriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2013).
 6. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir pateiktų įrodymų turinį, pripažįsta, kad pateikti rašytiniai įrodymai gali būti reikšmingi, sprendžiant šalių ginčą ir nustatant ieškovės UAB „Autairas“ reikalaujamą priteisti skolos už atliktus statybos rangos darbus dydį, todėl juos priima.
 7. Apeliantės nurodomas CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punktas nustato, kad absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas yra tada, kai buvo pažeistos bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisyklės. Ši norma reiškia, kad kai bendrosios kompetencijos teismas, pažeisdamas rūšinio teismingumo taisykles, išnagrinėja bylą, teismingą administraciniam teismui, ir priešingai – kai bylą, teismingą bendrosios kompetencijos teismui, išnagrinėja administracinis teismas, teismo sprendimas visais atvejais yra neteisėtas, negaliojantis ir naikintinas. Kilus ginčui dėl bylos teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimas sprendžiamas pagal CPK 36 straipsnyje nustatytas taisykles. Taigi proceso normos nenustato, kad bendrosios kompetencijos teismų teismingumo taisyklių pažeidimas sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą, todėl netgi tokio pažeidimo konstatavimo atveju, nesant kitokių proceso normų pažeidimų, dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla, jis nesudarytų pagrindo pripažinti sprendimą negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30-219/2015). Apylinkės ir apygardos teismų kompetencijos pažeidimai nepatenka ir į CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punkto (byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo) apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346-684/2016).
 8. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama ir vertindama, kad ieškovė UAB „Autairas“ kreipėsi į bendrosios kompetencijos apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei UAB „Molėtų švara“, skolininkei pareiškus prieštaravimus pateikė ieškinį, teismas bylą išnagrinėjo pagal proceso taisykles, konstatuoja, kad apeliantės argumentas dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto pagrindu nepagrįstas.
 9. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 22 d. atsakovė (užsakovė) UAB „Molėtų švara“ ir ieškovė (tiekėja) UAB „Autairas“ pasirašė Pagrindinę sutartį Nr. CPO23258 (Pagrindinė sutartis Nr. 1). Pagrindinė sutartis sudaryta vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 30 d. Preliminariosios sutarties dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu užsakymų per Centrinę perkančiąją organizacija nuostatomis. Pagrindinė sutartis sudaryta tarp atsakovės UAB „Molėtų švara“, kaip perkančiosios organizacijos ir ieškovės UAB „Autairas“, kaip viešąjį pirkimą laimėjusios tiekėjos, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų darbų techninį ir darbo projektus pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu atsakovės pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą, atlikti statybos rangos darbus objektuose: ( - ), o atsakovė įsipareigojo sumokėti už juos nustatytą kainą sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 1 158 314, 27 Eur (3 999 247, 52 Lt).
 10. 2014 m. spalio 21 d. atsakovė (užsakovė) UAB „Molėtų švara“ ir ieškovė (tiekėja) UAB „Autairas“ pasirašė Pagrindinę sutartį Nr. CPO46466 (Pagrindinė sutartis Nr. 2). Pagrindinė sutartis sudaryta vadovaujantis 2014 m. liepos 7 d. Preliminariosios sutarties dėl bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymų per Centrinę perkančiąją organizacija nuostatomis. Pagrindinė sutartis sudaryta tarp atsakovės UAB „Molėtų švara“, kaip perkančiosios organizacijos ir ieškovės UAB „Autairas“, kaip viešąjį pirkimą laimėjusios tiekėjos, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo užsakovei pateikus tik techninį projektą parengti darbo projektą(-us) pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą/techninį darbo projektą, atlikti statybos rangos darbus objekte: ( - ), o užsakovė įsipareigojo sumokėti už juos nustatytą kainą sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 31 537,87 Eur (108 893, 95 Lt)
 11. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl sumokėjimo už ieškovės UAB „Autairas“ atliktus statybos rangos darbus pagal Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11, taip pat dėl pačių darbų perdavimo priėmimo aktų, netesybų priteisimo šalims netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus pagal rangos sutartis, statybos techninės dokumentacijos perdavimo bei ieškovės UAB „Autairas“ teisės perduoti ginčijamą reikalavimo teisę ieškovei UAB „MNT projektai“.
 12. Apeliantės teigimu, pirmos instancijos teismas pažeidė proceso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, ginčo ribas, prieštaringai vertino tuos pačius įrodymus ir darė dėl jų skirtingas, viena kitai prieštaraujančias išvadas, taip pažeisdamas CPK įtvirtintas įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, sprendimo motyvuojamajai daliai CPK keliamus reikalavimus. Šie apeliantės argumentai iš dalies pagrįsti.
 13. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015). Teismų išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytumo turi būti logiškai pagrįstos bylos duomenimis.
 14. Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2012).
 15. Civilinis procesas grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Lygiateisiškumo principas (CPK 17 str.) įrodinėjimo proceso kontekste reiškia, kad bylą nagrinėjantis teismas ginčo šalims turi užtikrinti lygias galimybes įrodyti savo reikalavimus ar atsikirtimus bei juos vertinti lygiai teisingai pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas. Šių teisės normų ir kasacinio teismo praktikos kontekste pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai neištyrė visų į bylą pateiktų įrodymų, nenustatė reikšmingų faktinių aplinkybių, susijusių su ieškovės UAB „Autairas“ neatliktų darbų apimtimi, todėl negalima daryti išvadų dėl priimto teismo sprendimo pagrįstumo.
 16. Iš teismo sprendimo turinio nėra aišku, kuo remiantis padarytos teismo išvados, kad atsakovė UAB „Molėtų švara“ neteisėtai vienašališkai nutraukė 2013-11-22 Pagrindinę sutartį, ieškovė UAB „Autairas“ tinkamai perdavė atsakovei UAB „Molėtų švara“ darbus vienašališkais priėmimo perdavimo aktais, atsakovė neteisėtai įskaitė netesybas ir nuostolius iš ieškovei UAB „Autairas“ mokėtinų sumų pagal 2015- 11-10 raštą Nr. S-299 „Vienašališko įskaitymo aktas“ ir 2016-02-24 raštą Nr. S-046 „Mokėtinų sumų vienašališkas išskaičiavimo aktas pagal UAB „Molėtų švara“ ir UAB „Autairas“ 2013-11-22 sudarytą pagrindinę sutartį Nr. CPO23258 ir 2015 m. kovo 16 d. sudarytą susitarimą Nr. 1 prie pagrindinės sutarties Nr. CPO23258“, ieškovė tinkamai perdavė atsakovei techninę dokumentaciją, ieškovė UAB „Autairas“ tinkamai perleido reikalavimą ieškovei UAB „MNT projektai“; ieškovė UAB „Autairas“ tinkamai pagrindė delspinigių sumą, nes įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados analizė ir vertinimas, argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus, sprendimo motyvuojamojoje dalyje neišdėstyti.
 17. Ieškovė UAB „Autairas“ ieškinį be kita ko grindė 2015-11-11 antstolio A. Bublio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 42/15/54, fotonuotraukomis, 2016-01-20 Statinio dalinės ekspertizės aktu, atsakovė UAB „Molėtų švara“ – pateiktų Defektinių aktų dalimis, 2015-09-09 antstolės S. Kastauskienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 0056/15/-(BDR-21334) (S-24556), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015-11-17 raštu Nr. 2D-17731(1.6), Lokalinėmis sąmatomis, UAB „Molėtiškai“ įkainotos veiklos grafikais. Šių įrodymų analizė ir vertinimas sprendime neišdėstytas. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai byloje yra prieštaringų įrodymų, kurie sukelia rimtų abejonių ir trukdo teismui įsitikinti fakto tikrumu, teismas turi išnaudoti prieštaravimų pašalinimo galimybes per įrodinėjimo naštos patikslinimą, išaiškinimus, o po to įvertinti įrodymų visumą. Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą, teisę ir aukščiau nurodytą teismų praktiką nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti, bet esminiai prieštaravimai turi būti pašalinti ar įtikinamai paaiškinti. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas pažeidė minėtas kasacinio teismo praktikoje suformuluotas įrodymų vertinimo taisykles.
 18. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas.
 19. Pirmos instancijos teismas laikė, kad visi ieškovės UAB „Autairas“ nurodyti jos atliktų darbų kiekiai yra teisingi ir už juos turi būti apmokėta, nežiūrint to, kad atsakovė UAB „Molėtų švara“ pateikė rašytinius įrodymus ir paaiškinimus apie tai, kad dalį darbų, kuriuos ieškovė įtraukė į Statybos rangos darbų priėmimo – perdavimo aktus, iš tikrųjų jau po sutarties nutraukimo atliko naujoji rangovė UAB „Molėtiškiai”, kuri ir užbaigė Pagrindinės sutarties vykdymą. Kolegijos nuomone, dėl ieškovės UAB „Autairas“ reikalavimo pagrįstumo nagrinėjamu atveju galima spręsti tik nustačius, ar statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose Nr. 9, 10, 11 nurodyti darbai yra realiai atlikti. Šiuo tikslu būtina tirti ir vertinti ne tik ieškovės pateiktus statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus, bet ir kitus šalių pateiktus įrodymus, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą dėl ieškovės atliktų darbų kiekio, t. y. aukščiau minėtus faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus, lokalines sąmatas, šalių susirašinėjimo medžiagą bei kitus įrodymus. Be to, šalims nesutariant dėl faktiškai atliktų darbų kiekio, teismas turėtų pasiūlyti šalims spręsti klausimą dėl ekspertizės skyrimo faktiškai atliktų darbų kiekiui nustatyti (CPK 212 str.).
 20. Pirmos instancijos teismas netyrė ar ieškovių UAB „Autairas“ ir UAB „MNT projektai“ sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis dėl dalies skolos (25 129,16 Eur) perleidimo neprieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo normoms. Nors atsakovė dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia reikalavimo nereiškė, tačiau atsiliepime į ieškinį išsamiai išdėstė argumentus dėl šios sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia teismo ex officio. Pirmos instancijos teismas, šių atsakovės argumentų visiškai neaptarė ir nepagrįstai į juos neatsižvelgė, formaliai konstatavo, kad teismo vertinimu ieškovių sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra teisėta. Pripažintina, kad teismo sprendimas ir šioje dalyje stokoja pagrįstumo ir negali būti laikomas teisėtu.
 21. Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes kolegija konstatuoja, kad spręsdamas dėl ieškovės UAB „Autairas“, UAB „MNT projektai“ reikalavimų, atsakovės UAB „Molėtų švara“ priešieškinio reikalavimų pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nesiaiškino, ar statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyti darbų kiekiai atitinka faktiškai ieškovės UAB „Autairas“ atliktų darbų kiekius, netyrė bei nevertino su tuo susijusių bylai reikšmingų įrodymų. Tai lėmė ir kitų iš to sekusių šalių reikalavimų (dėl skolos, netesybų, vienašalių įskaitymo aktų) galimai netinkamą įvertinimą, nes nebuvo atskleista šios bylos esmė. Taigi byla iš esmės galėjo būti išspręsta neteisingai (CPK 176, 179, 183, 185 str.).
 22. Pastebėtina, kad pirmos instancijos teismas nekonkrečiai išdėstė sprendimo rezoliucinę dalį. Skaičiavimai ir įskaitymai turėtų būti dėstomi sprendimo motyvuojamoje dalyje, o rezoliucinėje dalyje nurodomos šiuo atveju konkrečios priteisiamos sumos.
 23. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų bazėje LITEKO esančių duomenų nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2016-08-25 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016-10-31, UAB „Autairas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu faktinė situacija šiuo metu yra iš esmės pasikeitusi. Bankroto administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d.). Jam UAB „Autairas“ valdymo organai ir jos direktorius R. Ž. per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalėjo perduoti visus dokumentus, tame tarpe ir pagal Pagrindinę sutartį atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją (statybos darbų žurnalą, panaudotų medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas), dėl kurių perdavimo ir buvimo vietos šalys nesutaria.
 24. Panevėžio apygardos teismo 2017-01-05 nutartimi (neįsiteisėjusi, apskųsta dalyje dėl UAB „Paninvest“ patvirtinto kreditorinio reikalavimo) patvirtintas BUAB „Autairas“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. Ieškovė UAB „MNT projektai“ įtraukta į BUAB „Autairas“ kreditorių sąrašą, jos nurodomas finansinis reikalavimas 7 972,49 Eur, atsakovės UAB „Molėtų švara“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimas ir įtraukimas į BUAB „Autairas“ kreditorių sąrašą sustabdytas iki įsiteisės procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje. Šioje byloje ieškovės UAB „MNT projektai“ nurodoma ieškovės UAB „Autairas“ skola už atliktus subrangos darbus, kurios pagrindu sudaryta 2016-02-23 reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis, ir finansinis reikalavimas, kurį ieškovė UAB „MNT projektai“ reiškia BUAB „Autairas“ nesutampa. Nėra aišku ar UAB „MNT projektai“ finansiniai reikalavimai BUAB „Autairas“ kilę iš šioje byloje sprendžiamo ginčo. Atsižvelgiant į pasikeitusią faktinę situaciją, pirmos instancijos teismas turėtų pasiūlyti ieškovei BUAB „Autairas“ patikslinti ieškinyje nurodomas faktines aplinkybes ir reikalavimus.
 25. Atsižvelgdama į tai, kad byloje esantys įrodymai nebuvo visapusiškai pirmosios instancijos teismo išnagrinėti, nagrinėjant bylą iš esmės, neišsiaiškintos esminės bylos aplinkybės, dėl ko nebuvo atskleista bylos esmė, atsakovės pateiktus pilnus Defektinius aktus, pasikeitusią faktinę situaciją ir jų pagrindu nustatytinas teisiškai reikšmingas aplinkybes, dėl kurių byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, o tai neatitiktų apeliacijos esmės ir būtų pažeista šalių teisė į apeliaciją, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 330 str.).
 26. Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą ir bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl šalių pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako, nes šis klausimas turės būti sprendžiamas bylą išnagrinėjus pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 5 d.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

20Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai