Byla e2YT-19930-294/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims VĮ Turto bankas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui D. B.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo R. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims VĮ Turto bankas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai,

Nustatė

3Pareiškėjas pareiškime prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į negyvenamąjį pastatą – garažą, adresu ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad iki mirties ( - ) garažą naudojo jo senelis P. K., po kurio mirties garažu naudojosi pareiškėjo tėvas ir pareiškėjas, 1992 metais įsigijęs transporto priemonę. Garažo statybos metai 1973, yra duobė, baigtumas 100 proc. Pareiškėjas daro remontą, naudojasi garažu jau 27 metus.

4Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu išdėstė būtinąsias sąlygas dėl įgyjamosios senaties taikymo. Taip pat pažymėjo, kad įrodžius visas sąlygas dėl įgyjamosios senaties taikymo, jis pareiškimo tenkinimui neprieštaraus.

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad savivaldybės teisės į garažą neįregistruotos.

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Įstatymas reglamentuoja, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą (CK 4.68 straipsnio 1 dalis).

8Nuosavybės teisės įgijimui įgyjamąja senatimi būtinos sąlygos yra: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 str. nurodytu būdu, t.y. asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 str. 3 d.); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką; 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai; 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 str.); 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas; 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 str. 1 d. nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011).

9Iš šalių paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas nėra nurodyto daikto savininkas. Be to, aptariamas pastatas nebuvo įrašytas į nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nekilnojamojo turto kadastre, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės jokiam asmeniui neįregistruotos.

10Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

11Teismo posėdžio metu išklausius pareiškėjo paaiškinimus nustatyta, kad, atsižvelgiant į statinio paskirtį (garažas), į pateiktus dokumentus, tikėtina, kad toks statinys turėjo būti pastatytas teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų, be to, statinys ne laikinojo pobūdžio. Pažymėtina ir tai, kad statiniui suteiktas unikalus numeris, nors jo įregistravimui pristigo dokumentų. Visų šių aplinkybių visuma ir tai, kad pareiškėjo senelis ir tėvas tiesiog garažo neįregistravo, laikytina, kad toks statinys sąžiningai valdomas pareiškėjo (anksčiau – jo tėvo ir senelio), nepertraukiamai ir kaip savas – kaip pagalbinė patalpa.

12Pažymėtina, kad ypatingosios teisenos, kurios tikslas – patikrinti ir apsaugoti neginčijamas privataus asmens teises, kartu garantuojant ir viešojo intereso apsaugą, bylose teismui tenka aktyvus vaidmuo. CPK 443 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis bylą ypatingosios teisenos tvarka, turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išsiaiškintos bylos aplinkybės. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad teismas konkrečiu atveju ex officio (savo iniciatyva, nesant atitinkamo šalių prašymo) privalo imtis priemonių materialiajai tiesai nustatyti, t. y. patikrinti visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, neapsiribodamas vien proceso dalyvių pateikta medžiaga. Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant bylas ypatingosios teisenos tvarka suponuoja tai, kad byloje gali būti tiriamos ir vertinamos ne tik proceso šalių nurodytos bylos aplinkybės, bet ir (arba) tos aplinkybės, kurias svarbiomis laiko teismas.

13Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu prašoma nustatyti nuosavybės teisės įgijimą įgyjamąja senatimi į nekilnojamąjį daiktą, sukurtą statybos būdu, įgyjamosios senaties teisės normos nekilnojamajam daiktui įgyti nuosavybės teise gali būti taikomos, jeigu nustatoma, kad daiktas sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu objektas šių reikalavimų neatitinka, tai jis nėra privačios nuosavybės teisės objektas ir neatitinka CK 4.69 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

14Yra visos aplinkybės, lemiančios būtinybę nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą: prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, nes nustačius, kad pareiškėjas įgijo nekilnojamąjį daiktą, atsiras teisiniai nuosavybės teisės santykiai.

15Šiuo atveju kaip jau anksčiau minėta iš bylos medžiagos matyti, kad statinys nebuvo pripažintas neteisėtos statybos rezultatu, taip pat nėra jokių kitų aplinkybių, trukdančių nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktui nustatyti, todėl teismas pareiškimą tenkina visiškai.

16Vadovaujantis CPK 448, 290-291 straipsniais teismas

Nutarė

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. P., asmens kodas ( - ) įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į negyvenamąjį pastatą ( - ).

18Juridinis faktas nustatytas, siekiant įregistruoti nuosavybės teises.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Pareiškėjas pareiškime prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 4. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu išdėstė būtinąsias... 5. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija teismui... 6. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 7. Įstatymas reglamentuoja, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto... 8. Nuosavybės teisės įgijimui įgyjamąja senatimi būtinos sąlygos yra: 1)... 9. Iš šalių paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta,... 10. Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo... 11. Teismo posėdžio metu išklausius pareiškėjo paaiškinimus nustatyta, kad,... 12. Pažymėtina, kad ypatingosios teisenos, kurios tikslas – patikrinti ir... 13. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu prašoma nustatyti... 14. Yra visos aplinkybės, lemiančios būtinybę nustatyti juridinę reikšmę... 15. Šiuo atveju kaip jau anksčiau minėta iš bylos medžiagos matyti, kad... 16. Vadovaujantis CPK 448, 290-291 straipsniais teismas... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. P., asmens... 18. Juridinis faktas nustatytas, siekiant įregistruoti nuosavybės teises.... 19. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...