Byla e2-533-842/2017
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovei T. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 30,41 EUR skolos, 78,20 EUR netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. vasario 22 d. pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nuostatas, t. y. viešo paskelbimo būdu, tačiau ji per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos rašytinius įrodymus: 2003 m. sausio 7 d. Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį ir jos priedus, 2009 m. kovo 31 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ) ir jos priedą, 2009 m. gegužės 4 d. pranešimą dėl reikalavimo perleidimo. Taip pat ieškovė pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius rašytinius įrodymus: mokėjimo nurodymą.

7Ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad tarp pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ ir atsakovės T. K. 2003 m. sausio 7 d. buvo sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už suteiktas mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas. Atsakovė savo įsipareigojimų pradiniam kreditoriui nevykdė, nesumokėjo už suteiktas mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir liko skolinga 30,41 EUR.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 2 dalis). Ieškovė 2009 m. kovo 31 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 iš pradinio kreditoriaus perėmė atsakovės skolą. Iš 2009 m. gegužės 4 d. pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (CK 6.2. straipsnis), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

11Teismas, priimdamas sprendimą už akių, įrodymus vertina tik formaliai. Be to, vertina įrodymus tik tos šalies, kuri yra juos pateikusi. Šiuo konkrečiu atveju teismas vertina tik ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus. Pasitvirtinus ieškovo pateiktiems rašytiniams įrodymams, būtų pagrindas konstatuoti esant visas keturias atsakovo sutartinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygas (neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), kaltė (CK 6.248 straipsnis), nuostoliai (CK 6.249 straipsnis)), ir iš atsakovės ieškovui priteisti 30,41 EUR pagrindinę skolos sumą, taip pat netesybas (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.72 straipsnio 1 dalis, Sutarties 6.6 punktas), nes atsakovė nevykdė jai pagal Sutartį tekusios prievolės grąžinti kreditą, sumokėti delspinigius nustatytais terminais (CK 6.101 straipsnis). Netesybos mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju, atlieka kompensuojamąją funkciją, kuria siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Kaip matyti iš ieškovo pateikto delspinigių paskaičiavimo akto, delspinigių suma, jų sutartam dydžiui esant 0,1 proc., paskaičiuota už ieškovo nenurodomą laiko tarpą. Nagrinėjamu atveju buvo sudaryta vartojimo sutartis. Kasacinis teismas pažymi, kad, vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis c. b. Nr. 3K-3-541/2009). Remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis c. b. Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas įgyvendina ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-413/2006, 2005-06-06 nutartis c. b. Nr. 3K-3-316/2005). Taigi teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti iš atsakovo delspinigių suma yra didesnė už pačios skolos sumą ir laikytina neproporcingai didele, pažeidžianti atsakovo, kaip vartotojo teises bei teisėtus interesus CK 1.5 str. įtvirtintų principų kontekste, todėl yra mažintina. Ieškovui iš atsakovo už skolos sumą priteistini delspinigiai, lygus pusei skolos sumos, t.y. 15,21 EUR. Kitoje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas. Duomenų, jog ieškovas dėl atsakovo nesavalaikio atsiskaitymo patyrė didelius nuostolius, teismui nepateikta, pats ieškovas, delsė kreiptis teisminės gynybos.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2017 m. vasario 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Tenkinant ieškovės ieškinį iš dalies, atsižvelgiant į šalių elgesį procese, iš atsakovės ieškovei priteistina visa žyminio mokesčio suma - 15,00 EUR žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“)

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės T. K., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai: 30,41 EUR (trisdešimt eurų 41 ct) skolos, 15,21 EUR (15 eurų ir 21 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2017 m. vasario 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 EUR (penkiolika eurų) žyminio mokesčio.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai