Byla 2A-59/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. H. prašymą dėl sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2-338-173/2008 pagal ieškovės L. H. ieškinį atsakovui individualiai įmonei „Kauno verslo informacijos centras“ dėl prievolės įvykdymo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinį atsakovams L. H., H. H., individualiai įmonei „Kauno verslo informacijos centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Sandoros takas“ dėl 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutarties panaikinimo, 2002 m. spalio 4 d. sutarties tarp L. H., H. H. ir uždarosios akcinės bendrovės „Sandoros takas“ dėl pastatų perdavimo panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Raidė“, Valstybės įmonė Registrų centras, Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarė D. M., uždaroji akcinė bendrovė Draudimo kompanija „Baltic polis“, akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė „PZU Lietuva“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė L. H. 2002 m. balandžio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo individualios įmonės „Kauno verslo informacijos centras“ 500 000 Lt negrąžintos paskolos, 630 000 Lt delspinigių bei 200 000 Lt palūkanų, viso 1 330 000 Lt.

42002 m. gegužės 9 d. šalys kreipėsi į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo.

5Kauno apygardos teismas 2002 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtino ieškovės L. H. ir atsakovo IĮ „Kauno verslo informacijos centras“ sudarytą taikos sutartį: pripažino ieškovei L. H. nuosavybės teisę į IĮ ,,Kauno verslo informacijos centras“ nekilnojamąjį turtą: 1) pastatą, pažymėtą šifru 6C2p, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini); 2) pastatą, pažymėtą šifru 4C2p, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini); 3) pastatą, pažymėtą šifru 5C2p, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini); 4) priestatą, pažymėtą šifru 1C2p, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini); pripažino, kad IĮ ,,Kauno verslo informacijos centras“ savo prievolę, prisiimtą pagal 1993 m. spalio 10 d. sutartį sumoje 1 330 000 Lt įvykdė; atsakovas sutiko, kad minėto nekilnojamojo turto teisinė registracija būtų atlikta ieškovės L. H. vardu; civilinę bylą teismas nutraukė.

6Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje, įtraukti Lietuvos Respublikos Vyriausybę į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, panaikinti Kauno apygardos tesimo 2002 m. gegužės 9 d. nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo.

7Kauno apygardos teismas 2003 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkino, procesą atnaujino ir į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu įtraukė Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

8Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į teismą su savarankišku ieškiniu ir patikslinusi ieškinio reikalavimus prašė: pripažinti niekine ir negaliojančia 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutartį, sudarytą tarp ieškovės L. H. ir atsakovo IĮ ,,Kauno verslo informacijos centras“ CK 47, 449, 51, 57 straipsnių pagrindais; panaikinti Kauno apygardos tesimo 2002 m. gegužės 9 d. nutartį; pripažinti niekine H. H., L. H. ir UAB ,,Sandoros takas“ 2002 m. rugsėjo 9 d. akcijų pasirašymo sutarties dalį, kuria perleisti pastatai, esantys (duomenys neskelbtini), UAB ,,Sandoros takas“ ir išreikalauti juos iš neteisėto UAB „Sandoros takas“ valdymo, grąžinti pastatus IĮ ,,Kauno verslo informacijos centrui“.

9Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: panaikino 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp IĮ „Kauno verslo informacijos centras“, atstovaujamos direktoriaus S. E. L., ir L. H., 4 punktą, kuriuo paskolos gavėjas IĮ „Kauno verslo informacijos centras“, priėmęs pinigus, jų grąžinimą paskolos davėjui L. H. užtikrina savo turtu; 9 punktą, kuriuo paskolos gavėjas gali perduoti įmonės nekilnojamąjį turtą paskolos davėjo nuosavybėn kaip užmokestį už savo pinigines prievoles; likusią paskolos sutarties dalį paliko nepakeistą; panaikino Kauno apygardos teismo 2002 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį; atmetė ieškinio dalį dėl 2002 m. spalio 4 d. akcijų pasirašymo sutarties, kuria L. H. ir H. H. perdavė UAB „Sandoros takas“ pastatus, esančius (duomenys neskelbtini), panaikinimo ir pastatų grąžinimo individualiai įmonei „Kauno verslo informacijos centras“.

10Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 20 d. nutartimi pakeitė Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą: panaikino sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas dėl 2002 m. spalio 4 d. akcijų pasirašymo sutarties, kuria L. H. ir H. H. perdavė UAB „Sandoros takas“ pastatus, esančius (duomenys neskelbtini), panaikinimo; šią ieškinio dalį patenkino – pripažino negaliojančia 2002 m. spalio 4 d. akcijų pasirašymo sutarties dalį, kuria L. H. ir H. H. perdavė UAB „Sandoros takas“ pastatus, esančius (duomenys neskelbtini); kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

11Ieškovė L. H. 2012 m. balandžio 18 d. kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydama išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartį atsakant į klausimus:

121. Nuo kurio momento atsiranda L. H. turtinės teisės į pastatus, esančius adresu (duomenys neskelbtini), įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutarčiai: ar nuo taikos sutarties pasirašymo momento, ar nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutarties?

132. Ar L. H. tampa pastatų sąžiningu įgijėju nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutarties įsiteisėjimo, kurioje restitucijos pagrindu atlikta finansinė užskaita tarp IĮ ,,Kauno verslo informacijos centras“ ir L. H.?

143. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 20 d. nutartimi panaikino akcijų pasirašymo sutarties dalį dėl apmokėjimo už akcijas turtu. Ar tai reiškia, kad pastatų, esančių adresu (duomenys neskelbtini), teisinė registracija privalo būti atstatyta L. H. vardu, kol iš naujo bus pasirašyta UAB ,,Sandoros takas“ akcijų pasirašymo sutartis?

154. Ar po akcijų pasirašymo sutarties dalies panaikinimo sutartis ištaisymui turėjo būti grąžinta ją sudariusiam notarui ir ar gali tą senąją akcijų pasirašymo sutartį VĮ Registrų centras juridinių asmenų skyrius ir toliau naudoti viešindamas informaciją apie juridinį asmenį (UAB ,,Sandoros takas“)?

16Prašymas tenkintinas.

17Teismo sprendimas gali būti išaiškinamas tik laikantis CPK nustatytų procesinių reikalavimų. CPK 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti, nekeisdamas jo turinio. Nuostata, kad aiškinant neturi būti keičiamas sprendimo turinys, be kita ko, reiškia, jog aiškindamas savo sprendimą teismas negali jo turinio aiškinti taip, kad būtų pakeista jo prasmė, inter alia prasminė elementų, sudarančių sprendimo turinį, visuma, argumentai, motyvai, kuriais priimtas sprendimas, taip pat kad jį priėmęs teismas negali aiškinti to, ko jis toje civilinėje byloje netyrė ir nekonstatavo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio mėn. 14 d. nutartis civilinėje byloje antstolis V. S. v. J. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-98/2010). Teismo sprendimo aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas galėtų būti tinkamai įvykdytas. Siekiant tinkamo įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo šis sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiški (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas.

18Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartį. Minėta nutartimi, be kita ko, pripažinta negaliojančia 2002 m. spalio 4 d. akcijų pasirašymo sutarties dalis, kuria L. H. ir H. H. perdavė UAB „Sandoros takas“ pastatus, esančius (duomenys neskelbtini), kaip pažeidžianti imperatyvias teisės normas todėl, kad ieškovė L. H., nebūdama šio turto teisėta savininke, perleido turtą, priklausantį valstybei. UAB ,,Sandoros takas“ akcijų perleidimo sutarties dalis dėl akcijų perdavimo L. H. nėra pripažinta negaliojančia. Kadangi įstatymas riboja turto paėmimą iš sąžiningo įgijėjo, todėl jis Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartimi paliktas UAB ,,Sandoros takas“ nuosavybėje, o L. H. pripažinta nesąžininga sandorio šalimi ir, taikant restituciją, iš jos priteista 606 000 Lt kompensacija už turtą valstybei. Todėl UAB ,,Sandoros takas“ nuosavybės teisės į ginčo pastatus lieka ne akcijų perleidimo sutarties, o įstatymo pagrindu.

19Atsižvelgiant į tai išaiškinama, kad ieškovė L. H. netapo nekilnojamojo turto savininke ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartis nėra pagrindas teisinei registracijai į pastatus ieškovės L. H. vardu.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsniu,

Nutarė

21Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartį išaiškinti taip, kad ieškovė L. H. netapo turto – pastatų, esančių (duomenys neskelbtini), savininke ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartis nėra pagrindas teisinei registracijai į šiuos pastatus ieškovės L. H. vardu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovė L. H. 2002 m. balandžio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. 2002 m. gegužės 9 d. šalys kreipėsi į teismą su prašymu dėl taikos... 5. Kauno apygardos teismas 2002 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtino ieškovės... 6. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į teismą dėl... 7. Kauno apygardos teismas 2003 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėjo Lietuvos... 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į teismą su savarankišku... 9. Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 20 d. nutartimi pakeitė Kauno... 11. Ieškovė L. H. 2012 m. balandžio 18 d. kreipėsi į Lietuvos apeliacinį... 12. 1. Nuo kurio momento atsiranda L. H. turtinės teisės į pastatus, esančius... 13. 2. Ar L. H. tampa pastatų sąžiningu įgijėju nuo Lietuvos apeliacinio... 14. 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 20 d. nutartimi panaikino... 15. 4. Ar po akcijų pasirašymo sutarties dalies panaikinimo sutartis ištaisymui... 16. Prašymas tenkintinas.... 17. Teismo sprendimas gali būti išaiškinamas tik laikantis CPK nustatytų... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo... 19. Atsižvelgiant į tai išaiškinama, kad ieškovė L. H. netapo nekilnojamojo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartį išaiškinti taip,...