Byla e2-1579-860/2015
Dėl turto išreikalavimo iš svetimo valdymo ir žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Martai Šapokaitei - Sosyan, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Evelinai Davidavičiūtei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kokybiški namai“ ieškinį atsakovui UAB „Karbonita“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo valdymo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

4Ieškovė BUAB „Kokybiški namai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

51) įpareigoti atsakovą UAB „Karbonita“ grąžinti automobilį F. D., valstybinis Nr. ( - )

62) jeigu automobilio natūra grąžinti neįmanoma, - priteisti iš atsakovo 6 429 Eur žalos;

7Ieškovė ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-08-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4807-653/2013 iškėlė bankroto bylą UAB „Kokybiški namai“; nutartis įsiteisėjo 2013-10-24; bankroto administratoriumi paskirta UAB I. A. buvo perduotas bankrutuojančios įmonės turtas bei dokumentai, tame tarpe automobilis F. D., valstybis Nr. ( - ) Įmonei nuosavybės teise priklausantį automobilį F. D., valstybinis Nr. ( - ) kol vyks bankroto procedūra, buvo planuota išnuomoti atsakovui už 600 Lt / mėn. Buvo parengta automobilio nuomos sutartis; automobilis, kartu su parengta nuomos sutartimi pasirašymui, 2014-05-15 buvo perduoti atsakovui Vidūno g. 18, Vilniuje. Tačiau pasirašyta automobilio nuomos sutartis nebuvo grąžinta, mokėjimai taip pat nebuvo vykdomi. Buvo prašoma atsakovo grąžinti automobilį, nes jokie prievoliniai teisiniai santykiai tarp šalių nesusiklostė, tačiau automobilis iki pat šiol nėra grąžintas teisėtam jo savininkui – ieškovui. Teigia, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, trukdo tinkamai naudotis jam priklausančiomis teisėmis į nuosavybę, realizuoti automobilį ir atsiskaityti su kreditoriais, bei daro žalą neatlygintinai naudodamasis jo turtu. Taigi, ieškovas vindikacijos pagrindu prašo įpareigot atsakovą grąžinti neteisėtai, prieš ieškovo valią, valdomą minėtą automobilį. Taip pat nurodė, kad, jei atsakovas nebeturės galimybės perduoti ieškovui reikalaujamo daikto, t.y. automobilio F. D., valstybinis Nr. ( - ) natūra, tai ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 6 429 Eur padarytą žalą, kas atitinka vidutinę minėto automobilio rinkos kainą.

8Atsakovas UAB „Karbonita“ pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą; taip pat prašė spręsti klausimą buvusio ieškovo atstovo J. V. galimo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, reiškiant žinomai melagingą ir neteisėtą ieškinį.

9Atsiliepime nurodė, kad vykstant BUAB „Kokybiški namai“ bankroto procedūrai, bankroto administratorius UAB „Indepozit“ įgaliotas asmuo J. V. pateikė pasiūlymą UAB „Karbonita“ saugoti ir už tai leisti naudotis bankrutuojančios įmonės automobiliu F. D., valstybis Nr. ( - ) Automobilį perdavė pats J. V., atvykus prie jo gyvenamosios vietos – Vydūno g. 18 namo kieme; kartu su automobiliu buvo perduoti ir automobilio dokumentai bei rakteliai. UAB „Karbonita“ prašė J. V. paruošti automobilio nuomos ar panaudos sutartį, tačiau jis vengė tai padaryti, primygtinai siūlydamas naudotis automobiliu ir mokėti jam asmeniškai 600 Lt mėnesio mokestį. Automobilis buvo perduotas techniškai netvarkingas ir po keletos dienų nuo perdavimo dėl variklio gedimo nebuvo eksploatuajamas. UAB „Karbonita“ apskaičiavusi būsimo remonto išlaidų kaštus J. V. buvo pateikusi automobilio įsigijimo pasiūlymą, tačiau jokių atsakymų iš J. V. nesulaukė. Teigia, kad ieškovo atstovas J. V. visą laiką žinojo kur stovi (laikomas) automobilis ir bet kuriuo metu turėjo galimybę aptariamą automobilį pasiimti; raštu į ieškovo atstovą dėl automobilio atsiėmimo nesikreipė, buvo bandoma susisiekti telefonu, tačiau J. V. į skambučius neatsakydavo. Teigia, kad ieškovo vindikacinis ieškinys yra neteisingas, klaidinantis teismą, nes UAB „Karbonita“ automobilį F. D., valstybinis Nr. ( - ) gavo teisėtai, t.y. paties ieškovo įgalioto atstovo J. V. sutikimu, beje, jis pats ir perdavė. Taip pat nurodė, kad šiuo metu UAB „Indepozit“ direktorius J. V. yra atšauktas iš bankroto administratoriaus direktoriaus pareigų; buvo susisiekta su kitu įgaliotu asmeniu – A. U., ir buvo susitarta dirbtinai ir nesąžiningais J. V. veiksmais sukeltą ginčą išspręsti taikiai, t.y. pristatyti automobilį į ieškovo bankroto administratoriaus įgalioto asmens A. U. nurodytą vietą.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė atsisakė reikalavimo dėl turtinės žalos priteisimo; kitoje dalyje ieškinį pilnai palaikė. Papildomai paaiškino, kad ginčo automobilis iki pat šiol nėra grąžintas; su atsakovo direktoriumi ne kartą buvo susisiekę ieškovo atstovai, tačiau tai rezultatų nedavė, ginčo automobilis nėra grąžintas; nors atsakovas atsiliepime nurodė, kad J. V. žinojo kur stovi automobilis ir galėjo jį pasiimti, tačiau realiai nebuvo sudarytos sąlygos automobilio pasiėmimui. Ieškinys yra grindžiamas daiktinės teisės pagrindu; kitaip tariant yra pareikštas vindikacinis ieškinys (CK 4.95 str.). Akcentavo, kad prievoliniai teisiniai santykiai tarp šalių nebuvo atsiradę. Nors UAB „Indepozit“ direktorius J. V. 2015-03-20 buvo atšauktas iš pareigų, tačiau dėl to vyksta ginčas ir Vilniaus apygardos teismas 2015-04-10 nutartimi yra taikęs laikinąsias apsaugos priemones dėl tokio sprendimo galiojimo sustabdymo, tad šiuo metu ieškovo atstovo vadovo pareigas eina būtent J. V..

11Byla dalyje nutrauktina; kitoje dalyje ieškinys tenkintinas.

12Dėl ieškinio reikalavimo atsisakymo

13Ieškovo BUAB „Kokybiški namai“ atstovė atsisakė ieškinio dalyje dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Karbonita“ 6 429 Eur žalos atlyginimo.

14Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalį bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio; kai ieškinio atsisakoma žodžiu, teismas išaiškina ieškovui procesines atsisakymo pasekmes ir gali duoti pasirašyti standartinę ieškinio atsisakymo formą (šios formos pavyzdį tvirtina teisingumo ministras); rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

15Taigi, minėta, kad ieškovas pareiškė dalies ieškinio atsisakymą, užpildė ir pasirašė standartinę ieškinio atsisakymo formą, prašė bylą šioje dalyje nutraukti; jam yra žinomos ieškinio atsisakymo teisinės pasekmės, be to, ieškovą procese atstovauja kvalifikuotas teisininkas.

16Atsižvelgiant į išdėstytą bei nenustačius, kad ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, pažeistų kieno nors teises bei teisėtus interesus, ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, darytina išvada, jog yra pagrindas ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio priimti (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, bylos dalis dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Karbonita“ 6 429 Eur žalos atlyginimo nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

17Dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

18Ieškovas BUAB „Kokybiški namai“ prašo įpareigoti atsakovą UAB „Karbonita“ grąžinti automobilį F. D., valstybinis Nr. ( - ) ieškinys yra pareikštas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.95 straipsnio pagrindu.

19CK 95 straipsnis nustato, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Kitaip sakant, savininkas turi teisę pareikšti vindikacinį ieškinį. Šio ieškinio esmė yra tai, kad savininko reikalavimas nukreipiamas į tą asmenį, kuris neturėdamas teisinio pagrindo (neteisėtai) valdo ar kitaip veikia jo daiktą. Šio ieškinio prigimtį sąlygoja sekimo teisė kaip subjektinės teisės požymis.

20Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad reikšdamas vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-282-686/2015; 2009 m. vasario 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2009; ir kt.).

21Byloje nustatyta, kad ginčo automobilis F. D., valstybinis Nr. ( - ) priklauso būtent ieškovui (nors transporto priemonės registracijos liudijime savininku nurodytas UAB „Jumsta“, tačiau tai ankstesnis įmonės pavadinimas); ieškovas turėjo ir turi nuosavybės teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir daikto valdymo praradimo momentu.

22Byloje taip pat nėra ginčo, kad šiuo metu minėtas automobilis yra atsakovo žinioje, t.y. daiktą valdo būtent atsakovas; automobilis ir šiuo metu yra išlikęs natūra.

23Atsakovas teigia, kad ginčo automobilį gavo teisėtai, nes jį, kartu su automobilio dokumentais ir rakteliais, perdavė pats ieškovo įgaliotas atstovas J. V.; tad, pasak atsakovo, ieškovo vindikacinis ieškinys yra nepagrįstas. Tačiau teismas su tokia atsakovo pozicija nesutinka. Visų pirma, teismo nuomone, šios bylos teisingam išsprendimui nėra tiek svarbu, kas konkrečiai ginčo automobilį perdavė atsakovui, žymiai svarbiau, kokiu tikslu tai buvo padaryta ir kokie teisiniai santykiai susiklostė tarp šalių. Antra, ieškovas nurodo, kad šalys ketino sudaryti automobilio nuomos sutartį, tuo tikslu buvo perduotas automobilis, kartu su juo ir parengta nuomos sutartis, kurią atsakovas turėjo pasirašyti ir grąžinti egzempliorių ieškovui, tačiau to nepadarė. Atsakovas teigia, kad ieškovo įgaliotas atstovas J. V., vykstant BUAB „kokybiški namai“ bankroto procedūrai, pateikė pasiūlymą UAB „Karbonita“ saugoti ir už tai leisti naudotis bankrutuojančios įmonės ginčo automobiliu; atsakovas buvo pareiškęs paraišką įsigyti minėtą automobilį, vėliau prašė paruošti automobilio nuomos ar panaudos sutartį, tačiau J. V. vengė tai padaryti. Teismas pažymi, kad nors šalys skirtingai nurodo tam tikras aplinkybes, tačiau iš jų paaiškinimų, taip pat kitų byloje esančių duomenų, akivaizdu, jog tarp šalių nebuvo sudaryta ginčo automobilio nei nuomos, nei panaudos, nei pirkimo – pardavimo sutartys; to neneigia ir pačios šalys. Nors iš atsakovo paaiškinimų (jis teigia, kad ieškovo įgaliotas atstovas J. V. pateikė pasiūlymą UAB „Karbonita“ saugoti ir už tai leisti naudotis bankrutuojančios įmonės automobiliu) išeitų, kad tarp šalių galimai buvo sudaryta ginčo automobilio pasaugos sutartis (CK 6.830 str.), tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų padaryti išvadą apie pasaugos teisinių santykių egzistavimą; ieškovas neigia, kad tarp šalių buvo sudaryta pasaugos sutartis. Tad šiuo atveju, nesant jokių įrodymų, išskyrus paties atsakovo paaiškinimus, kurie dar yra nenuoseklūs ir prieštaringi, nėra pagrindo pripažinti, kad tarp šalių buvo susiklostę pasaugos teisiniai santykiai. Trečia, konstatavus, kad bylos šalių nesiejo ir šiuo metu nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai, yra pagrindas išvadai, jog ieškovui pareikalavus grąžinti ginčo automobilį, - atsakovas privalėjo jį grąžinti. Byloje yra duomenys, kad ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą, tame tarpe ir raštu, dėl ginčo automobilio grąžinimo, tačiau atsakovas iki pat šiol nėra grąžinęs automobilio. Tad darytina išvada, kad ieškovas, t.y. ginčo automobilio savininkas, daikto (automobilio) valdymo teisę, po to kai buvo kreiptasi į atsakovą dėl automobilio grąžinimo ir jis nebuvo grąžintas, prarado be savo valios; tuo pačiu yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas šiuo metu automobilį valdo neteisėtai (be jokio teisinio pagrindo). Ketvirta, nors atsakovas savo atsiliepime nurodė, kad ieškovo atstovas J. V. visą laiką žinojo kur stovi (laikomas) automobilis ir bet kuriuo metu turėjo galimybę aptariamą transporto priemonę pasiimti, tačiau teismas su tokiu situacijos vertinimu nesutinka. Pats atsakovas nurodė, kad jam automobilis buvo perduotas. Tad ieškovas neturėjo jokios teisės, be atsakovo valios ir leidimo, pasiimti ginčo automobilio, kuris buvo atsakovo žinioje; juo labiau, kad atsakovo žinioje buvo ne tik automobilis, bet ir jo dokumentai bei rakteliai. Bet koks ieškovo bandymas pasiimti ginčo automobilį be atsakovo valios ir žinios būtų neteisėtas; toks elgesys yra vertinamas kaip savavaldžiavimas ir asmeniui užtraukia administracinę atsakomybę (( - ) str.). Atsakovas privalėjo užtikrinti, t.y. sudaryti galimybę pasiimti ginčo automobilį, jo dokumentus ir raktelius, tačiau jis to nepadarė. Atsakovas nenurodė, kada, kur, kokiomis sąlygomis ir kaip ieškovas gali pasiimti ginčo automobilį.

24Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovas įrodė visas aplinkybes, kurios yra būtinos CK 4.95 straipsnio taikymui. Taigi, ieškovo vindikacinis ieškinys yra pagrįstas, jis tenkintinas ir atsakovas įpareigotinas grąžinti ieškovui automobilį F. D., valstybis Nr. ( - )

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

27Ieškovo BUAB „Kokybiški namai“ ieškinys tenkintas pilnai, tad laikytina, kad sprendimas yra priimtas ieškovo naudai.

28Ieškovas sumokėjo 406 Eur fiziniam asmeniui – R. J., už teisines paslaugas; 245 Eur advokatei Evelinai Davidavičiūtei už teisines paslaugas.

29Teismas, įvertinęs ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, daro išvadą, kad yra pagrindas priteisti tik ieškovo patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, t.y. 245 Eur, nes šios išlaidos, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą, apimtį ir trukmę, yra racionalios ir pagrįstos (CPK 93 str., 98 str.). Tuo tarpu ieškovo patirtos kitos išlaidos – 406 Eur, negali būti priteisiamos. Lietuvos A. T. 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinė byloje Nr. 3K-3-212-219/2015, be kita ko konstatavo, kad civilinio proceso dalyvis, kurio naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas ar advokato padėjėjas; kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese negali būti priteisiamos; tokių išlaidų priteisimui negali būti taikomas LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas. Taigi, pagal kasacinio teismo naujausią praktiką ieškovui negali būti priteisiamos išlaidos, kurias jis patyrė dėl fizinio asmens – R. J., teiktų atstovavimo paslaugų civiliniame procese.

30Kadangi teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo išlaidos – 2,73 Eur, neviršija teisės aktais nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur), tad šios išlaidos (2,73 Eur) valstybei nepriteistinos (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

31Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu, 293 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

32Ieškovo BUAB „Kokybiški namai“ atsisakymą nuo dalies ieškinio priimti.

33Nutraukti civilinės bylos Nr. e2-1579-860/2015 dalį dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Karbonita“ 6 429 Eur žalos atlyginimo.

34Ieškinį kitoje dalyje tenkinti pilnai.

35Įpareigoti atsakovą UAB „Karbonita“, j.a.k. ( - ),, grąžinti ieškovui BUAB „Kokybiški namai“ (buvusi UAB „Jumsta“), j.a.k. ( - ),, transporto priemonę F. D., valstybinis Nr. ( - )

36Priteisti ieškovui BUAB „Kokybiški namai“, j.a.k. ( - ),, iš atsakovo UAB „Karbonita“, j.a.k. 302561355, 245 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant Martai Šapokaitei - Sosyan, dalyvaujant ieškovo atstovei adv.... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 4. Ieškovė BUAB „Kokybiški namai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. 1) įpareigoti atsakovą UAB „Karbonita“ grąžinti automobilį F. D.,... 6. 2) jeigu automobilio natūra grąžinti neįmanoma, - priteisti iš atsakovo 6... 7. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-08-28... 8. Atsakovas UAB „Karbonita“ pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko,... 9. Atsiliepime nurodė, kad vykstant BUAB „Kokybiški namai“ bankroto... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė atsisakė reikalavimo dėl turtinės... 11. Byla dalyje nutrauktina; kitoje dalyje ieškinys tenkintinas.... 12. Dėl ieškinio reikalavimo atsisakymo... 13. Ieškovo BUAB „Kokybiški namai“ atstovė atsisakė ieškinio dalyje dėl... 14. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – 15. Taigi, minėta, kad ieškovas pareiškė dalies ieškinio atsisakymą,... 16. Atsižvelgiant į išdėstytą bei nenustačius, kad ieškovo atsisakymas nuo... 17. Dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo... 18. Ieškovas BUAB „Kokybiški namai“ prašo įpareigoti atsakovą UAB... 19. CK 95 straipsnis nustato, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą... 20. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad reikšdamas vindikacinį reikalavimą,... 21. Byloje nustatyta, kad ginčo automobilis F. D., valstybinis Nr. ( - ) priklauso... 22. Byloje taip pat nėra ginčo, kad šiuo metu minėtas automobilis yra atsakovo... 23. Atsakovas teigia, kad ginčo automobilį gavo teisėtai, nes jį, kartu su... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovas įrodė visas... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai... 27. Ieškovo BUAB „Kokybiški namai“ ieškinys tenkintas pilnai, tad laikytina,... 28. Ieškovas sumokėjo 406 Eur fiziniam asmeniui – R. J., už teisines... 29. Teismas, įvertinęs ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, daro išvadą,... 30. Kadangi teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo išlaidos... 31. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK... 32. Ieškovo BUAB „Kokybiški namai“ atsisakymą nuo dalies ieškinio priimti.... 33. Nutraukti civilinės bylos Nr. e2-1579-860/2015 dalį dėl reikalavimo... 34. Ieškinį kitoje dalyje tenkinti pilnai.... 35. Įpareigoti atsakovą UAB „Karbonita“, j.a.k. ( - ),, grąžinti ieškovui... 36. Priteisti ieškovui BUAB „Kokybiški namai“, j.a.k. ( - ),, iš atsakovo... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...