Byla 2-1321-433/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilnius, Laisvės pr. 79A 2018 m. rugsėjo mėn. 18 d.

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo UAB „Balsių valda“ atstovei advokatei Aušrai Kapočienei, atsakovo UAB „TeleTower“ atstovei advokatei V. J., atsakovo Telia Lietuva, AB atstovei I. V., atsakovo UAB „TELE2“ atstovui advokatui R. Š.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Balsių valda“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „TeleTower“, Telia Lietuva, AB bei UAB „TELE2“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams UAB „TeleTower“, Telia Lietuva, AB bei UAB „TELE2“, kuriuo prašė: 1) priteisti iš atsakovo UAB „TeleTower“ ieškovo naudai 12 849,38 EUR nuostolių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) priteisti iš atsakovo UAB „TELE2“ ieškovo naudai 5 878,34 EUR nuostolių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti iš atsakovo Telia Lietuva, AB ieškovo naudai 5 878,34 EUR nuostolių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad jis 2008-01-11 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), iš pradinių žemės sklypo savininkių V. Š. ir Ž. M. Č.. Tarp pradinių savininkių ir nuomininko UAB „Bitė GSM“ buvo dar 2004-05-24 sudaryta terminuota žemės sklypo dalies nuomos sutartis, not. registro Nr. 6-3564, pagal kurią savininkės išnuomojo nuomininkei UAB „Bitė GSM“ 975/58000 dalis joms nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ). Nuomos terminas 15 metų. UAB „Balsių valda“, įgijusi žemės sklypą, perėmė nuomotojo teises pagal nuomos sutartį ir apie tai buvo pranešta nuomininkui. 2004-05-24 nuomos sutartimi buvo suteikta teisė nuomininkui UAB „Bitė GSM“ eksploatuoti žemės sklype esančią jam priklausančią mobilaus ryšio bazinę stotį. Šalys susitarė dėl žemės sklypo dalies nuomos tik UAB „Bitė GSM“ priklausančiai GSM 900 tinklo bazinei stočiai eksploatuoti, kuri buvo žemės sklype nuomos sutarties sudarymo metu. 2012 m. rugsėjo mėn. sklypų savininkas ieškovas sužinojo, kad po nuomos sutarties sudarymo nuomojamoje žemės sklypo dalyje yra įregistruotos ir eksploatuojamos bazinės stotys, nepriklausančios nuomininkui. Ryšių reguliavimo tarnyba 2013-02-20 ir 2013-06-21 raštais patvirtino, kad ginčo žemės sklype yra užregistruotos šios stotys: 1) UAB „TELE2“ GSM 900 tinklo bazinė stotis, užregistruota 2011-01-11, ir UMTS/IMT-2000 tinklo bazinė stotis, užregistruota 2011-08-31; 2) UAB „Omnitel“ GSM 900 tinklo bazinė stotos, užregistruota 2004-08-25, GSM 1800 tinklo bazinė stotis, užregistruota 2006-10-20, ir UMTS/IMT-2000 tinklo bazinė stotis, užregistruota 2007-07-16; 3) UAB „Bitė Lietuva“ GSM 900 tinklo bazinė stotis, užregistruota 2000-12-02, ir UMTS/IMT-2000 tinklo bazinė stotis, užregistruota 2008-12-19; 4) UAB „Balticum TV“ viešojo bevielio ryšio prieigos tinklo centrinė stotis, užregistruota 2010-03-17. UAB „Balticum TV“ stotis išregistruota 2013-10-08. Tokiais atsakovų veiksmais buvo pažeista nuomos sutartis bei žemės sklypo savininkų teisės. Nei pradinės žemės sklypo savininkės (nuomotojos) V. Š. ir Ž. M. Č., nei ieškovas jokių sutikimų ar leidimų įrengti ir eksploatuoti ginčo sklype ne nuomininko bazines ar centrines stotis, niekam nėra davę. Ieškovas patikslino ieškinį ir nurodė, kad prašo priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „TeleTower“ (UAB „Bitė GSM“ teisių perėmėjo) 12 849,38 EUR nuostolių atlyginimą už 3 metų laikotarpį iki ieškinio pateikimo dienos. Remiantis oficialiais VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „Omnitel“ 2016-04-29 pertvarkyta į Telia Lietuva, AB. Sudarant nuomos sutartį buvo sutarta, kad tuo atveju, jeigu UAB „Bitė GSM“ nuspręstų ieškovų žemės sklype pastatytame bokšte eksploatuoti ir kitų operatorių bazines stotis, tai UAB „Bitė GSM“ privalo gauti ne tik žemės sklypo savininkų sutikimą, bet ir sumokėti papildomą nuomos mokestį – ne mažesnį kaip tą, kurį nuomotojui moka pradinis nuomininkas ir eksploatacija galima ne ilgesniam kaip nuomos sutartyje nustatytam terminui (iki 2019-05-23). UAB „Balsių valda“ direktorius T. Š. apie nuomos sutarties sudarymo aplinkybes davė parodymus Lietuvos apeliaciniame teisme. 2004-05-24 žemės sklypo dalies nuomos sutartis įregistruota viešajame sutarčių registre, atsakovai UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB žinojo ar privalėjo žinoti, kad savo stotis eksploatuoja ieškovo žemės sklype be žemės savininko sutikimo. Ši aplinkybė nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu – 2016-04-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi. Atsakovai Telia Lietuva, AB bei UAB „TELE2“ neturi jokio teisinio pagrindo įrengti ir eksploatuoti savo ryšio perdavimo stotis ant ieškovui priklausančiame žemės sklype esančio stiebo. Šie atsakovai niekada jokio leidimo ar sutikimo į žemės sklypo savininkus nesikreipė ir su sklypo savininkais savo ryšio perdavimo stočių eksploatavimo ieškovams priklausančiame žemės sklype nederino. Nuo to laiko, kai 2013-09-02 buvo pareikštas ieškinys Vilniaus apygardos teisme dėl nuostolių atlyginimo ir ne nuomininko stočių iškeldinimo, atsakovai UAB „TeleTower“, Telia Lietuva, AB, UAB „TELE2“ toliau eksploatuoja mobilaus ryšio bazines stotis. Ryšių reguliavimo tarnybos 2013-06-21 rašte pateikti duomenys rodo, kad kol buvo nagrinėjama byla ir galiojo Vilniaus apygardos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovės AB „Omnitel“, UAB „TELE2“ naujai įregistravo, įrengė ir eksploatuoja dar tris bazines stotis. Nepaisant ne tik nuomos sutarties sąlygų, nepaisant žemės sklypo savininko teisių, tačiau ir akivaizdžiai pažeidžiant teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovai be savininko sutikimo vėl įrengė, įregistravo ir eksploatuoja ieškovo žemės sklype naujas ne nuomininko bazines stotis, tai yra toliau daro naujus žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus. Egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovų UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB neteisėtų veiksmų (bazinių stočių įrengimas ir eksploatavimas be žemės sklypo savininko sutikimo) ir ieškovo negautų pajamų, kurias ieškovas būtų gavęs, jei atsakovai nebūtų pažeidę 2004-05-24 žemės sklypo dalies nuomos sutarties nuostatų ir žemės sklypo savininko teisių – gauti žemės sklypo savininko sutikimą.

5Atsakovas UAB „TeleTower“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašo ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovui UAB „TeleTower“ bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog tai, kad teismai konstatavo, jog nuomos sutartis buvo pažeista ankstesniu laikotarpiu (nuo 2010 m.), dar nereiškia, kad tas pats pažeidimas automatiškai turėtų būti konstatuojamas kaip naujas sutarties pažeidimas ir ieškovo nurodomame laikotarpyje nuo 2013 m., t. y. nuo momento, kai išnagrinėtoje byloje buvo pareikštas ieškovo ieškinys dėl nuostolių atlyginimo. Šioje byloje visos aplinkybės turėtų būti nagrinėjamos iš naujo ir jau išnagrinėta civilinė byla Nr. 3K-3-248-421/2016 taikoma tik kaip pagalbinė priemonė, o ne kaip prejudicinis faktas (sprendimas). Ieškovo nurodomoje civilinėje byloje buvo konstatuotas nuomos sutarties pažeidimas, kuris yra vienkartinis ir už tokį pažeidimą ieškovui jau yra priteistas nuostolių atlyginimas. Jokio naujo nuomos sutarties pažeidimo atsakovas per laikotarpį nuo 2013 m. iki ieškinio pareiškimo teisme nepadarė, todėl nesuprantama, kokiu pagrindu šiuo atveju pasireiškia ieškovo reikalaujami atlyginti nuostoliai. Ieškovas patikslintame ieškinyje prašo konstatuoti nuomos sutarties pažeidimą ir atlyginti neva patirtus nuostolius už laikotarpį nuo 2013 m. iki 2016 m., tačiau nenurodo, nei kada toks pažeidimas padarytas, nei kaip pasireiškia dėl tokio naujo pažeidimo patirti nuostoliai, nei kodėl atsakovas tokius nuostolius už pažeidimą, padarytą 2008 m., turi atlyginti antrą kartą. Dėl visiškai neaiškių priežasčių ieškovas netgi nurodo, kad per laikotarpį nuo 2013 iki 2016 metų neva patyrė lygiai tokio paties dydžio nuostolius kaip ir per laikotarpį nuo 2010 iki 2013 metų, tačiau to niekaip nepagrindė, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų ir netgi nuostolių dydžio apskaičiavimo. Todėl net nėra aišku, kokiu būdu ieškovas nustatė ir nusprendė, kad per laikotarpį nuo 2013 iki 2016 metų ieškovas patyrė būtent 12 849,38 EUR dydžio nuostolius. Patikslintame ieškinyje ieškovas neįrodinėja atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų, o tik nepagrįstai nurodo, kad neva ankstesni teismų sprendimai dėl nuomos sutarties pažeidimo laikotarpiu nuo 2010 iki 2013 turi prejudicinę galią ir šioje byloje. Todėl toks ieškovo patikslintas ieškinys atsakovo atžvilgiu turėtų būti atmestas kaip neįrodytas ir nepagrįstas. Atsakovas nepažeidė nuomos sutarties sąlygų, kadangi jokių naujų statinių žemės sklype be ieškovo sutikimo nestatė. Visa bazinė stotis (stiebas ir abu konteineriai) priklauso žemės sklypo nuomininkui - atsakovui. Kitų atsakovų Telia Lietuva, AB ir UAB „Tele2“ bazinių stočių užregistravimas žemės sklype nereiškia, kad šiame žemės sklype buvo pastatyti papildomi statiniai (bokštai) ir nuo to kaip nors pasikeitė išnuomotos žemės sklypo dalies naudojimo sąlygos (padidėjo daugiau nei išnuomota žemės plotas ir pan., nes išnuomotame žemės sklype jokių kitų ryšio operatoriams priklausančių statinių apskritai nėra. Ieškovas painioja sąvokas ir nepagrįstai sutapatina du skirtingus objektus - bazinę stotį, suprantamą pagal nuomos sutartį kaip statinį (stiebą ir konteinerius - taip nurodyta nuomos sutartyje), ir bazinę stotį, suprantamą, kaip įrangą (mobiliojo ryšio perdavimo tašką). Kitų atsakovų mobiliojo ryšio operatorių įranga yra patalpinta ant to paties UAB „TeleTower“ priklausančio bokšto, todėl ši įranga papildomo žemės sklypo ploto neužima ir išnuomotos žemės sklypo dalies naudojimo sąlygos yra tos pačios, kurios buvo ir nuomos sutarties sudarymo momentu. Kadangi atsakovas UAB „TeleTower“ pats telekomunikacijų paslaugų neteikia, jis užsiima tik ryšių įrangos talpinimo ant UAB „TeleTower“ priklausančios infrastruktūros (bokštai ir jų priklausiniai) teikimu. Stotimi naudojasi tik nuomininkas UAB „TeleTower“ būtent savo veiklai vykdyti mobiliojo ryšio perdavimo įrangos talpinimo paslaugoms teikti ir tai jokiu būdu nereiškia, kad ieškovo nuomojama žemė yra netinkamai naudojama ar kad ji yra naudojama ne pagal sutartį, ar kad dėl to ieškovas patiria nuostolius – žemės naudojimo sąlygos nuo to, kokia apimtimi nuomininkas teikia paslaugas, niekaip nesikeičia. Nuomos sutartimi yra nustatyta teisė nuomininkui statyti stiebą ir konteinerius su telekomunikacine įranga, t. y. šalys tarėsi ne dėl „bazinės stoties“, taip, kaip jos paaiškinimą pateikia Ryšių reguliavimo tarnyba (ir ieškovas savo procesiniuose dokumentuose), bet dėl elektroninių ryšių infrastruktūros taip, kaip ji suprantama pagal Elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje, statybos galimybės. Nuomojamoje žemės sklypo dalyje stovi vienas stiebas ir du konteineriai su telekomunikacine įranga, todėl jokio nuomos sutarties pažeidimo nėra. Ieškovas net neįrodinėja, kad jis patyrė faktinių nuostolių, t. y. negavo pajamų, ir nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių, kokiu būdu bei kokio pobūdžio nuostoliai dėl atsakovo UAB „TeleTower“ ūkinės veiklos, kuriai žemės sklypas ir yra išnuomotas, jam buvo padaryti. Ieškovo nurodomi nuostoliai, pasireiškiantys negautų pajamų forma, yra nerealūs, nes tam, kad ieškovas būtų galėjęs tokias pajamas gauti, jis visų pirma privalėjo savo sąskaita ir lėšomis skirti atitinkamą sklypo dalį, įrengti tokioms pajamoms gauti reikalingą infrastruktūrą- bokštą (stiebą) ir metalinius konteinerius. UAB „TeleTower“, kaip elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo, prievolė leisti kitiems elektroninių ryšių naudotojams naudotis elektroninių ryšių tinklais yra nustatyta įstatymu ir ieškovas šiuo atveju neturi diskrecijos nuspręsti, ar jis leidžia vykdyti įstatymą ar neleidžia. Žemės sklype užregistruotos mobiliojo ryšio operatorių bazinės stotys be UAB „TeleTower“ priklausančio bokšto ir kitos infrastruktūros, įrengtos šiam bokštui eksploatuoti, neveikia ir negali veikti.

6Atsakovas UAB „TELE2“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patikslintą ieškinį atmesti bei priteisti atsakovo UAB „TELE2“ patirtas naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas atsakovo UAB „TELE2“ neteisėtus veiksmus kildina iš nuomos sutarties, kuri buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo UAB „TeleTower“, pažeidimo, t. y. ieškovas nuomos sutarties nuostatas taiko atsakovui UAB „TELE2“, kuris nėra minėtos sutarties šalis. Vien ta aplinkybė, kad atsakovas UAB „TELE2“ ant atsakovui UAB „TeleTower“ nuosavybės teise priklausančio bokšto ir konteineriuose talpina telekomunikacinę įrangą, niekaip nepagrindžia atsakovo UAB „TELE2“ civilinės atsakomybės kilimo sąlygų, neteisėtų veiksmų pagal nuomos sutartį bei ieškovo reikalavimo teisės į atsakovą UAB „TELE2“. Ieškovas nepagrįstai remiasi tik subjektyviais paties ieškovo atstovo T. Š. paaiškinimais, nepatvirtintais daugiau jokiomis įrodinėjimo priemonėmis, papildomai prašo iš atsakovų UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB priteisti 11 756,68 EUR tariamų nuostolių atlyginimo, juolab kad ankstesniuose teisminiuose ginčuose niekuomet neteigė ir nereiškė pretenzijų, jog atsakovai UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB kokiais nors veiksmais padarė žalą ieškovui. Ieškovas patikslintu ieškiniu iš esmės prašo dvigubo nuostolių atlyginimo, tokiu būdu siekdamas nepagrįsto praturtėjimo atsakovų sąskaita. Ieškovui neturint reikiamos infrastruktūros mobiliojo ryšio įrangai patalpinti, jo nuostoliai, prašomi priteisti iš atsakovo UAB „TELE2“, negali būti laikomi realiais, kadangi nuomojamos sklypo dalies naudojimasis nė kiek nesikeičia nepriklausomai nuo to, kokia ir kiek įrangos yra ant bokšto. Vien faktas, kad atsakovas UAB „TeleTower“ eksploatuodama bokštą su konteineriais gauna pajamų, niekaip nesuponuoja išvados, kad ieškovas būdamas žemės sklypo savininkas gautų analogiškų pajamų neturėdamas bokšto ir konteinerių. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad ieškovas įrodė jam atsiradusios žalos faktą, todėl, neįrodžius visų būtinųjų sąlygų, atsakovui UAB „TELE2“ negalėjo kilti civilinė atsakomybė.

7Atsakovas Telia Lietuva, AB pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas Telia Lietuva, AB nėra ginčo nuomos sutarties šalis, jo ir ieškovo nesieja jokie sutartiniai įsipareigojimai ir (ar) kitokio pobūdžio teisiniai santykiai. Atsakovas Telia Lietuva, AB nėra žalos atlyginimo santykių dalyvis, nes neturi iš nuomos sutarties kylančių pareigų, o ieškovas neturi iš šios sutarties kylančių reikalavimo teisių į atsakovą. Ta aplinkybė, kad UAB „TeleTower“ valdomas bokštas ir konteineriai yra ieškovės žemės sklype bei tai, kad nuomos sutarties įregistruota viešajame sutarčių registre, niekaip neįpareigojo atsakovo Telia Lietuva, AB domėtis nuomos sutarties turiniu bei tikrinti, ar UAB „TeleTower“ yra gavęs ieškovo, kaip žemės sklypo savininko, sutikimą ar ne. Ieškovas patikslintu ieškiniu iš esmės prašo dvigubo nuostolių atlyginimo, tokiu būdu siekdamas nepagrįsto praturtėjimo atsakovų sąskaita. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas užsiimtų elektroninių ryšių infrastruktūra, jos valdymu ir priežiūra, iš to seka, kad negali būti ieškovo veiklos sutrikimo, kuris sąlygotų, kad ieškovas neteko pajamų iš šios veiklos. Ieškovas niekada nebūtų gavęs nurodytų pajamų, nes nėra jokių tiesioginių santykių tarp Telia Lietuva, AB ir ieškovo. Po ginčo inicijavimo pirminiu 2013-09-02 ieškiniu UAB „TeleTower“ bazinėje stotyje buvo atliktas tik Telia Lietuva, AB esančios įrangos atnaujinimas bei įjungtas LTE1800, LTE800, UMTS900 dažnių transliavimas, o tai niekaip nepažeidė nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patvirtino patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes, prašė patikslintą ieškinį tenkinti.

9Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „TeleTower“ atstovė prašė patikslintą ieškinį atmesti.

10Teismo posėdžio metu atsakovo Telia Lietuva, AB atstovė prašė patikslintą ieškinį atmesti.

11Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „TELE2“ atstovas prašė patikslintą ieškinį atmesti.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

14Dėl nustatytų bylos aplinkybių

15Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovas 2008-01-11 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), iš V. Š. ir Ž. M. Č.. Tarp pradinių savininkių ir nuomininko UAB „Bitė GSM“ buvo 2004-05-24 sudaryta terminuota žemės sklypo dalies nuomos sutartis, Not. registro Nr. 6-3564, pagal kurią savininkės išnuomojo nuomininkui UAB „Bitė GSM“ 975/58000 dalis joms nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ). Nuomos terminas 15 metų. UAB „Balsių valda“, įgijusi žemės sklypą, perėmė nuomotojo teises pagal nuomos sutartį ir apie tai buvo pranešta nuomininkui. 2004-05-24 nuomos sutartimi buvo suteikta teisė nuomininkui UAB „Bitė GSM“ eksploatuoti žemės sklype esančią jam priklausančią mobilaus ryšio bazinę stotį.

16Nustatyta, kad ieškovas, sužinojęs, kad po nuomos sutarties sudarymo nuomojamoje žemės sklypo dalyje yra įregistruotos ir eksploatuojamos bazinės stotys, nepriklausančios nuomininkui, 2013 m. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas nuostolių atlyginimo iš atsakovo UAB „TeleTower“. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-12-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-795-516/2016 pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2014-12-18 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1583-392/2014 ir tenkino ieškovo ieškinį iš dalies, t. y. priteisė ieškovui 12 849,38 EUR nuostolių atlyginimą iš atsakovo UAB „TeleTower“ už 3 metų laikotarpį iki ieškinio pateikimo dienos (2013-09-02). Minėta nutartis yra įsiteisėjusi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 279 straipsnio 1 dalis).

17Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovo UAB „TeleTower“

18Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą priteisti iš atsakovo UAB ,,TeleTower“ 12 849,38 EUR nuostolių atlyginimą sieja su šalių sudarytos Žemės sklypo dalies nuomos sutarties sąlygų pažeidimu, kuris, ieškovo teigimu tęsiasi ir po aukščiau minėtos Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-07 nutarties priėmimo. Ieškovo nuomone, atsakovo UAB ,,TeleTower“ elgesys, kuomet jis be ieškovo sutikimo leido ginčo žemės sklype eksploatuoti trečiųjų asmenų bazines ir centrines stotis, pažeidė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

19Pažymėtina, jog pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą, nereikia įrodinėti aplinkybių nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Atkreiptinas dėmesys, jog teismai, nagrinėdami ankstesnį ginčą tarp tų pačių šalių, ištyrę nuomos sutarties sąlygas, jos esmę, dalyką padarė išvadą, jog nuomos sutarties nuostatų kontekste sąvoka bazinė stotis suprantama kaip statinys (stiebas su konteineriais), tačiau tai neleidžia daryti išvados, jog ant tokio statinio gali būti įrengiami bet kokie įrenginiai (minėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-10-15 nutarties 30 punktas).

20Be to, kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad šalių sudarytos nuomos sutarties IV dalies 6 punkto, VI dalies 2 punkto, VII dalies 3 punkto, kuriuose numatyta, jog žemės sklypas išnuomojamas nuomininko mobilaus ryšio bazinės stoties statybai ir eksploatacijai, o nuomininkas be nuomotojų sutikimo neturi teisės statyti kitus statinius ir įrenginius, išskyrus minėtą stiebą ir konteinerius su telekomunikacine įranga bei neturi teisės jį subnuomoti, sisteminė analizė sudaro pagrindą teigti, kad nuomos sutartyje šalys susitarė, jog žemės sklypas galėjo būti naudojamas išskirtinai nuomininkės interesais, o nuomininkei siekiant įrengti kitų subjektų bazines stotis (tarp jų ir atsakovių UAB ,,TELE2“, UAB ,,Omnitel“) buvo būtinas nuomotojos sutikimas netgi tuo atveju, jei tokiu būdu buvo įgyvendami ir nuomininkės interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties 32 punktas). Teisėjų kolegija sprendė, kad iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių darytina išvada, jog atsakovas UAB ,,TeleTower“ pažeidė nuomos sutarties sąlygas, įrengdamas ant jam priklausančio stiebo atsakovų UAB ,,Omnitel“ ir UAB ,,TELE2“ įrangą, nesikreipęs į ieškovą leidimo įrengti minėtų atsakovų įrangą bei įregistruoti jų bazines stotis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 15 d. nutarties 44 punktas).

21Lietuvos apeliacinis teismas 2016-12-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-795-516/2016 konstatavo, jog atsakovo UAB ,,TeleTower“ elgesys, kuomet jis be ieškovo sutikimo sudarė sutartis su kitais ryšio operatoriais dėl jų mobiliojo ryšio įrangos įrengimo ant ginčo sklype esančio bokšto, yra priešingas sutarčiai ir neteisėtas. Teismas akcentavo, kad sutartį pažeidžiančiais veiksmais šiuo atveju vertinama ne kitų operatorių bazinių stočių, taip kaip jos apibūdinamos nuomos sutartyje (stiebas su konteineriais) įrengimas, bet kitos telekomunikacinės įrangos, sudarančios galimybes ne tik nuomininkui, bet ir kitiems operatoriams skleisti atitinkamus dažnius, įrengimas (sumontavimas) ant esamo stiebo ir naudojant nuomininkui priklausančius konteinerius, negavus nuomotojo sutikimo (nutarties 34 punktas).

22Šiuo atveju byloje nustatyta, kad po minėtos Lietuvos apeliacinis teismo 2016-12-07 nutarties priėmimo atsakovas UAB ,,TeleTower“ ir toliau atlieka nuomos sutartį pažeidžiančius veiksmus, t. y. eksploatuoja atsakovų UAB „TELE2“ bei Telia Lietuva, AB bazines stotis neturėdamas ieškovo sutikimo. Byloje nėra įrodymų, kad po Lietuvos apeliacinis teismo 2016-12-07 nutarties priėmimo atsakovas UAB ,,TeleTower“ būtų kreipęsis į ieškovą dėl sutikimo eksploatuoti UAB „TELE2“ bei Telia Lietuva, AB bazines stotis ieškovui priklausančiame žemės sklype (CPK 178 straipsnis).

23Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,TeleTower“ 12 849,38 EUR nuostolių atlyginimą (negautas pajamas). Ieškovas teigia, kad už mažiau nei 341,75 EUR per mėnesį, t. y. 4 101,01 EUR per metus, nebūtų davęs sutikimo eksploatuoti savo stotis nė vienam operatoriui. Nurodo, jog jei atsakovai UAB „TELE2“ bei Telia Lietuva, AB nebūtų sutikę mokėti kiekvienas po 4 101,01 EUR per metus, jų stočių teisėtos eksploatacijos ieškovo žemės sklype nebūtų buvę.

24Šiuo atveju, teismo vertinimu, yra pagrindas spręsti, jog nuomos sutarties pažeidimas lėmė, kad tam tikras pajamas gavo atsakovas UAB ,,TeleTower“ ir kad jų atitinkamai negavo ieškovas. Ieškovas patikslintame ieškinyje teikė skaičiavimus, kuriais remiantis prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,TeleTower“ būtent 12 849,38 EUR nuostolių atlyginimą. Atsakovas UAB „TeleTower“ teigia, kad ieškovo prašomas nuostolių atlyginimo dydis yra nepagrįstas.

25Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos, spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. birželio 24 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; kt.).

26Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių ieškovo veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Negautas pajamas, kaip nuostolius, apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamos suprantant jas kaip sumą, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Negautos pajamos reiškia negautą pelną, t. y. tai, kuo būtų pagerėjusi nukentėjusiojo turtinė padėtis. Dėl to apskaičiuojant negautas pajamas, turi būti minusuojamos išlaidos, kurių būtų turėjęs nukentėjusysis. Tai turi būti grynasis pelnas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Išskaičiavus sąnaudas iš visų pajamų (įplaukų), o iš šių - ir pelno mokestį pagal Pelno mokesčio įstatymą, asmeniui liktų grynasis pelnas, t. y. tai, kaip būtų pagerėjusi nukentėjusiojo asmens turtinė padėtis. Tokia nuostolių negautų pajamų forma dydžio nustatymo praktika yra formuojama kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2008; 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-336/2008; kt.).

27Kasacinis teismas yra nurodęs, jog tuo atveju, kai šalys nesutaria dėl nuostolių dydžio, konkretų jų dydį nustato teismas, įvertinęs abiejų šalių pateiktus įrodymus. Ši nuostata negali būti aiškinama kaip įpareigojanti teismą visais atvejais savo iniciatyva rinkti įrodymus priteistinų nuostolių dydžiui nustatyti. Teismas, taikydamas CK 6.249 straipsnio 1 dalį, turi paisyti rungimosi civiliniame procese principo (CPK 12 straipsnis). Pateikti nuostolių dydį patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus yra ginčo šalių pareiga (CPK 12, 178 straipsniai). Teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik įstatymų nustatytais atvejais (CPK 179 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008).

28Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas ankstesnį šalių ginčą, nurodė, jog pripažintina, kad atsakovo UAB „TeleTower“ gaunama turtinė nauda gali būti vertinama kaip ieškovo negautos pajamos, nes, viena vertus, tuo atveju, jeigu atsakovas UAB „TeleTower“, kaip numatyta nuomos sutartyje, būtų prašęs ieškovo sutikimo dėl kitų operatorių įrangos talpinimo, pastarasis, tokį sutikimą būtų davęs tik už tam tikrą atlygį (t. y. tam tikrą dalį šių pajamų jis būtų gavęs), antra vertus, jeigu šalys nebūtų susitarusios dėl įrangos talpinimo ir atlygio dydžio, atsakovas UAB „TeleTower“ jokių pajamų iš kitų mobiliojo ryšio operatorių, nepažeisdamas sutarties, negalėtų gauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-795-516/2016).

29Teismas, remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, tenkina ieškovo reikalavimą dalyje dėl 12 849,38 EUR nuostolių atlyginimo iš atsakovo UAB ,,TeleTower“ (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.251 straipsnis).

30CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB ,,TeleTower“ 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (12 849,38 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

31Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovų UAB „TELE2“ bei Telia Lietuva, AB

32Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo UAB „TELE2“ ieškovo naudai 5 878,34 EUR nuostolių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti iš atsakovo Telia Lietuva, AB ieškovo naudai 5 878,34 EUR nuostolių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį, teisėtai sudaryti ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia šalių nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą (CK 6.189 straipsnio 4 dalis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis nustato sutarties šalims pareigą vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Asmuo, neįvykdęs ar netinkami įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Neįvykdžiusi prievolės įmonė (verslininkas) atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ar galėjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę.

34Byloje nustatyta, kad ieškovo bei atsakovų UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB sutartiniai santykiai nesiejo. Ieškovas, prašydamas priteisti nuostolius iš atsakovų UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB, remiasi tais pačiais pagrindais, kaip ir pagrįsdamas reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo iš atsakovo UAB „TeleTower“, taip pat jau minėta Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-07 nutartimi, kurioje teismas konstatavo, jog atsakovas UAB „TeleTower“ buvo padaręs sutarties pažeidimą ir atsižvelgiant į tai priteisė ieškovui nuostolių atlyginimą iš UAB „TeleTower“.

35Atsižvelgiant į tai, kad UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB sutartiniai santykiai su ieškovu nesiejo, vertinant reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo priteisimo pagrįstumą, sutartinės atsakomybės nuostatos šiuo atveju netaikytinos. Be to, ieškovas patikslintame ieškinyje nepateikė pagrįstų argumentų dėl deliktinės atsakomybės taikymo atsakovams UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB, neįrodinėjo deliktinės atsakomybės taikymo sąlygų, neteikė tai pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Remiantis aukščiau minėtomis aplinkybėmis, teismas neturi pagrindo tenkinti ieškovo patikslintą ieškinį dalyje dėl nuostolių atlyginimo priteisimo ieškovui iš atsakovų UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB, todėl šie ieškovo reikalavimai atmestini.

36Netenkinus ieškovo reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovų UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB, teismas taip pat atmeta ieškovo reikalavimus dėl procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovų UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies (52,22 proc.), iš atsakovo UAB „TeleTower“ ieškovui priteistinas 503,40 EUR žyminis mokestis. Kadangi teismas atsisakė priimti Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą A-18-08-20-124, išlaidos, sumokėtos už turto vertinimą – 786,50 EUR iš atsakovo UAB „TeleTower“ ieškovui nepriteisiamos.

39CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti 2000,00 EUR už advokato pagalbą. Ieškovo ieškinį tenkinus iš dalies (52,22 proc.), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovo UAB „TeleTower“ priteistinos 1044,40 EUR dydžio išlaidos už advokato pagalbą.

40Atsakovas UAB „TELE2“ prašė priteisti iš ieškovo 2 822,35 EUR bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo, teikė tai pagrindžiančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas atsakovui UAB „TELE2“ atmestas, atsakovui UAB „TELE2“ iš ieškovo priteistinos 2 822,35 EUR bylinėjimosi išlaidos.

41Byloje patirta 33,86 EUR procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (52,22 proc.), t. y. 17,68 EUR, priteistinos iš atsakovo UAB „TeleTower“, o atmestai reikalavimų daliai (47,78 proc.), t. y. 16,18 EUR, – iš ieškovo.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

43Ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovo UAB „TeleTower“, juridinio asmens kodas 302453251, ieškovui UAB „Balsių valda“, juridinio asmens kodas 301491103, 12 849,38 EUR (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 38 ct) nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (12 849,38 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

45Priteisti iš atsakovo UAB „TeleTower“, juridinio asmens kodas 302453251, ieškovui UAB „Balsių valda“, juridinio asmens kodas 301491103, 503,40 EUR (penki šimtai trys eurai 40 ct) žyminį mokestį ir1044,40 EUR (vienas tūkstantis keturiasdešimt keturi eurai 40 ct) už advokato pagalbą.

46Kitą ieškinio dalį atmesti.

47Priteisti atsakovui UAB „TELE2“, juridinio asmens kodas 111471645, iš ieškovo UAB „Balsių valda“, juridinio asmens kodas 301491103, 2 822,35 EUR (du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt du eurai 35 ct) bylinėjimosi išlaidas

48Priteisti iš ieškovo UAB „Balsių valda“, juridinio asmens kodas 301491103, 16,18 EUR (šešiolika eurų 18 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

49Priteisti iš atsakovo UAB „TeleTower“, juridinio asmens kodas 302453251, 17,68 EUR (septyniolika eurų 68 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

50Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilnius, Laisvės pr. 79A 2018 m. rugsėjo mėn. 18 d.... 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams UAB... 5. Atsakovas UAB „TeleTower“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 6. Atsakovas UAB „TELE2“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patikslintą... 7. Atsakovas Telia Lietuva, AB pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patvirtino patikslintame ieškinyje... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „TeleTower“ atstovė prašė... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo Telia Lietuva, AB atstovė prašė patikslintą... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „TELE2“ atstovas prašė patikslintą... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 14. Dėl nustatytų bylos aplinkybių... 15. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovas 2008-01-11... 16. Nustatyta, kad ieškovas, sužinojęs, kad po nuomos sutarties sudarymo... 17. Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovo UAB „TeleTower“... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą priteisti iš atsakovo UAB... 19. Pažymėtina, jog pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą, nereikia įrodinėti... 20. Be to, kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad šalių sudarytos nuomos... 21. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-12-07 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 22. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad po minėtos Lietuvos apeliacinis teismo... 23. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,TeleTower“ 12 849,38 EUR... 24. Šiuo atveju, teismo vertinimu, yra pagrindas spręsti, jog nuomos sutarties... 25. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tai, ar patirti nuostoliai gali... 26. Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl... 27. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog tuo atveju, kai šalys nesutaria dėl... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas ankstesnį šalių ginčą, nurodė,... 29. Teismas, remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, tenkina ieškovo... 30. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 31. Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovų UAB „TELE2“ bei Telia... 32. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo UAB „TELE2“ ieškovo... 33. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį, teisėtai sudaryti ir galiojanti sutartis... 34. Byloje nustatyta, kad ieškovo bei atsakovų UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva,... 35. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB sutartiniai... 36. Netenkinus ieškovo reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 40. Atsakovas UAB „TELE2“ prašė priteisti iš ieškovo 2 822,35 EUR... 41. Byloje patirta 33,86 EUR procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 43. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovo UAB „TeleTower“, juridinio asmens kodas 302453251,... 45. Priteisti iš atsakovo UAB „TeleTower“, juridinio asmens kodas 302453251,... 46. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 47. Priteisti atsakovui UAB „TELE2“, juridinio asmens kodas 111471645, iš... 48. Priteisti iš ieškovo UAB „Balsių valda“, juridinio asmens kodas... 49. Priteisti iš atsakovo UAB „TeleTower“, juridinio asmens kodas 302453251,... 50. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...