Byla 2S-81-368/2015
Dėl antstolės veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3313-569/2014, iškeltoje pagal pareiškėjo S. K. skundą dėl antstolės veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (skolininkas) S. K. kreipėsi į antstolę V. Š., prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti antstolės V. Š. 2014-02-20 patvarkymą Nr. 2-106-79/2011 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Teigė, kad nesutinka su vykdymo išlaidomis.

4Antstolė V. Š. 2014-03-31 patvarkymu skundo netenkino. Pažymėjo, kad skolininkas geranoriškai teismo sprendimo neįvykdė, taip pat neginčijo 2013-07-29 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, kuris jam buvo įteiktas pasirašytinai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi netenkino pareiškėjo S. K. skundo. Nurodė, kad skunde pareiškėjas ginčija išlaidas, paskaičiuotas antstolės 2013-09-16 patvarkymu, kurio pareiškėjas neginčijo, prašymo atnaujinti praleisto termino nepateikė. Atkreipė dėmesį į tai, kad Šiaulių apylinkės teisme yra nagrinėjamas pareiškėjo pateiktas ieškinys dėl 2013-06-11 atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu ir pareiškėjas turi galimybę ginti savo teises.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį, apeliantas S. K. prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jo skundą dėl antstolės veiksmų ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirajame skunde teigia, kad skundžia antstolės 2014-02-20 patvarkymą ir teismas privalo patikrinti apskaičiuotų išlaidų pagrįstumą. Mano, kad antstolė nepagrįstai priskyrė 6848,99 Lt išlaidas prie vykdymo išlaidų ir šių išlaidų dalis yra nepagrįsta.

9Atsiliepdamas į atskirąjį skundą, išieškotojas Z. M. prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad antstolė dar 2011 m. įteikė apeliantui sąmatos kopiją, kurioje buvo nurodytos būsimos sprendimo įvykdymo išlaidos. Apeliantas neginčijo 2013-07-29 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo ir šios išlaidos yra pagrįstos.

10Atsiliepdama į atskirąjį skundą, antstolė V. Š. prašo skundą atmesti ir Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymi, kad skundžiamas patvarkymas buvo patikslintas ir apeliantas neginčija jo patikslintos dalies.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apelianto (pareiškėjo) S. K. atskirasis skundas netenkintinas.

15Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

16Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo mėn. 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-106-79/2011 įpareigojo atsakovą S. K. savo sąskaita ir jėgomis per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius ieškovo Z. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Šiaulių ( - ), ribas. Atsakovui S. K. neišmontavus tvoros ir jos pamatų, leisti ieškovui Z. M. juos išmontuoti savo nuožiūra, o atsakovas S. K. turi atlyginti visas patirtas išlaidas.

17Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. liepos 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-393-71/2011 prieš tai minėtą teismo sprendimą paliko nepakeistą.

18Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6454-79/2011, atsižvelgdamas į tai, kad S. K. neįvykdė teismo sprendimo ir per nustatytą terminą neišmontavo tvoros ir pamatų, nutarė leisti Z. M. išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius Z. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ribas, savo nuožiūra, o S. K. įpareigojo atlyginti visas patirtas išlaidas.

19Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-693-291/2014 netenkino išieškotojo Z. M. prašymo dėl faktinių vykdymo išlaidų išieškojimo. Nurodė, kad skolininkas teismo sprendimo geranoriškai nevykdė, todėl ieškovui 2011-07-25 buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-106-79/2011, kurį jis pateikė vykdyti antstolei V. Š.. S. K. nevykdant teismo sprendimo, Z. M. savo lėšomis apmokėjo 6848,99 Lt atliktus tvoros demontavimo darbus. Išaiškino, kad teismo sprendimą, kurį atsakovas vengė vykdyti, įvykdė išieškotojas savo lėšomis ir atsakovas privalo jas kompensuoti. Pažymėjo, kad atsakovui nemokant vykdymo išlaidų geranoriškai, jas turi išieškoti antstolė, kurios žinioje yra vykdomoji byla ir pagal galiojantį reglamentavimą nei antstolei, nei išieškotojui nebereikia kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

20Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-58-71/2012 pripažino antstolės V. Š. 2011-08-08 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0071/11/01526 ir 2011-08-08 įpareigojimą įvykdyti sprendimą, teisėtais.

21Taigi teismai išaiškino, kad S. K. geranoriškai per teismo nustatytą terminą neįvykdžius teismo įpareigojimų, Z. M. galėjo išmontuoti tvorą ir jos pamatus bei įgijo teisę gauti iš S. K. kompensaciją už atliktus demontavimo darbus ir šias išlaidas turi išieškoti antstolė, kuri pagrįstai priėmė vykdyti teismo išduotą vykdomąjį dokumentą.

22Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pareiškėjo ginčijamos išlaidos jau buvo antstolės paskaičiuotos 2013-09-16 patvarkymu, kurį pareiškėjas gavo 2013-09-19 pasirašytinai, tačiau šio patvarkymo neskundė. Iš vykdomosios bylos matyti, kad 6848,99 Lt tvoros demontavimo išlaidos pagrįstos PVM sąskaita faktūra ir kasos pajamų orderio kvitu. Taigi Z. M. patirtos su tvoros demontavimu susijusios išlaidos yra realios ir pagrįstos.

23Pažymėtina, kad antstolė jau 2011-08-22 pranešimu informavo apeliantą, kad geranoriškai neišmontavus tvoros ir jos pamatų, tvora ir pamatai bus išmontuoti privestinai ir pateikė apeliantui šių darbų sąmatą (18, 21, 22 v. b. l.).

24Teismas plačiau nepasisako dėl apelianto skundo teiginių dėl minėtų išlaidų nepagrįstumo, kadangi tai nėra šios bylos skundo dalykas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, S. K. kitoje civilinėje byloje (Šiaulių apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-167-291/2015) įrodinėja atliktų tvoros demontavimo darbų vertės ir apimties nepagrįstumą.

25Teismas sprendžia, kad apeliantui geranoriškai neįvykdžius teismo sprendimo – per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos neišmontavus tvoros ir jos pamatų, jis turi prisiimti iš to išplaukiančias teisines pasekmes, šiuo atveju – atlyginti visas su tvoros ir pamatų demontavimu susijusias išlaidas. Apeliantas turėjo pakankamai laiko savo jėgomis ar pasitelkiant rangovus įvykdyti teismo sprendimą, ir iš bylos medžiagos matyti, kad 6848,99 Lt išlaidos tiesiogiai susijusios su tvoros ir jos pamatų demontavimu, todėl turi būti apelianto atlygintinos visa apimtimi.

26Kiti skundo teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

27Atskirąjį skundą atmetus, iš apelianto ieškovei priteistinos 414,33 Lt (120 Eur) išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimą (CPK 98 str. 1 d.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

29Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Priteisti Z. M. (a. k. ( - )) ir apelianto S. K. (a. k. ( - )) 120 Eur išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (skolininkas) S. K. kreipėsi į antstolę V. Š., prašydamas... 4. Antstolė V. Š. 2014-03-31 patvarkymu skundo netenkino. Pažymėjo, kad... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi netenkino... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį,... 9. Atsiliepdamas į atskirąjį skundą, išieškotojas Z. M. prašo skundą... 10. Atsiliepdama į atskirąjį skundą, antstolė V. Š. prašo skundą atmesti ir... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apelianto (pareiškėjo) S. K. atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar... 16. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 17. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m.... 18. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi civilinėje... 19. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi civilinėje byloje... 20. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 21. Taigi teismai išaiškino, kad S. K. geranoriškai per teismo nustatytą... 22. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pareiškėjo ginčijamos... 23. Pažymėtina, kad antstolė jau 2011-08-22 pranešimu informavo apeliantą, kad... 24. Teismas plačiau nepasisako dėl apelianto skundo teiginių dėl minėtų... 25. Teismas sprendžia, kad apeliantui geranoriškai neįvykdžius teismo sprendimo... 26. Kiti skundo teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi... 27. Atskirąjį skundą atmetus, iš apelianto ieškovei priteistinos 414,33 Lt... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 29. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.... 30. Priteisti Z. M. (a. k. ( - )) ir apelianto S. K. (a. k. ( - )) 120 Eur...