Byla 2A-983-372/2015
Dėl 2013-06-11 atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-167-291/2015 pagal ieškovo S. K. ieškinį atsakovams Z. M., A. B. įmonei „Irgesta“, trečiajam asmeniui antstolei V. Š. dėl 2013-06-11 atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5I. S. K. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti 2013-06-11 atliktų darbų aktą negaliojančiu. Nustatyti, kad vykdant 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismo sprendimą atliktų tvoros ir jos pamatų, kertančių atsakovo Z. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio adresu ( - ) ribas, išmontavimo darbų vertė yra 1673,53 Lt. Priteisti iš atsakovų jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo ieškovą savo sąskaita ir jėgomis per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius atsakovui Z. M. priklausančio sklypo, esančio ( - ), ribas. Nurodytu laiku neišmontavus tvoros ir pamatų, teismas leido šiuos darbus atlikti atsakovui Z. M. savo nuožiūra, o jo patirtas išlaidas išsiieškoti iš ieškovo. Kadangi ieškovas nurodytu terminu teismo sprendimo neįvykdė, atsakovui buvo išduotas vykdomasis raštas. Sprendimo įvykdymui atsakovas Z. M. sudarė Statybos rangos sutartį su atsakovu A. B. įmone „Irgesta“. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo atlikti tvoros, esančios ( - ), demontavimo darbus pagal sudarytą sąmatą ir joje nurodytą darbų kainą. Pagal 2011-08-30 A. B. sudarytą sąmatą Nr. AD 01-01 numatyta atlikti metalinės tvoros ardymo darbus bei esamų medžių rovimo darbus. Visų sąmatoje nurodytų darbų vertė – 6848,99 Lt. Atsakovai 2013-06-11 pasirašė atliktų darbų aktą, pagal kurį atsakovas Z. M. priėmė darbus ir sumokėjo A. B. įmonei sutartą sumą už atliktus darbus. Ieškovo nuomone atliktų darbų apimtis faktiškai neatitinka atliktų darbų apimties, o darbų apimtis neatitinka 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu nustatytų įpareigojimų ieškovui apimties. Taip pat ieškovas nesutinka ir su atliktų darbų verte, kuri jo nuomone per didelė. Ieškovas nurodo, jog atsakovas Z. M. netinkamai vykdė teismo sprendimą, nes buvo atlikti papildomi darbai, nenumatyti teismo sprendime, t. y. buvo išrauti medžiai, ir šie darbai buvo įvertinti 1177,08 Lt. Be to, ieškovas nesutinka ir su ta ginčijamo atliktų darbų akto dalimi, kurioje nurodyta, jog buvo išardyta 33,27 m tvoros betoninio pagrindo, nes tai neatitinka tikrovės. Pagal Šiaulių apylinkės teismo sprendimą ieškovas S. K. buvo įpareigotas savo sąskaita ir jėgomis per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius atsakovo Z. M., nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ) ribas. Iš pridedamo žemės sklypo plano matyti, jog atsakovo žemės sklypą kertančios tvoros ir jos pamatų ilgis yra 23,26 m, tuo tarpu ginčijamame akte nurodoma, jog buvo išardyta 33,27 m tvoros betoninio pagrindo, t. y. nurodyti klaidingi duomenys bei darbai, kurie realiai nebuvo ir negalėjo būti atlikti, kadangi atliktų darbų akte nurodyto ilgio betoninio pagrindo apskritai nebuvo. Be to, ieškovas nurodė, jog darbus, kurie buvo atlikti, buvo galima atlikti už žymiai mažesnę kainą. Buvo sudaryta lokalinė sąmata pagal 2013 m. spalio mėnesio kainas, ir pagal ją tvoros ir jos pagrindo demontavimo darbus buvo galima atlikti už 1673,53 Lt, ir tokią sumą jis yra atsakovui sumokėjęs. Ieškovo nuomone, A. B. turima kvalifikacija neapima teisės sudaryti statybos darbų sąmatas (šiuo atveju tvoros ir jos pamato demontavimo).Dėl šios priežasties, t. y. neturint specialių žinių bei reikiamos kvalifikacijos, ir buvo paskaičiuotos nepagrįstai didelės demontavimo darbų kainos. Šios priežastys, ieškovo nuomone, sąlygojo nepagrįstos darbų kainos paskaičiavimą, nepagrįstos, neteisingos, neatitinkančios protingumo kriterijus sąmatos sudarymą.

7A. Z. M. atstovė D. M. prašė ieškinį atmesti.

8Nurodė, kad ieškovas S. K. nevykdė 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismo sprendimo, kuriuo buvo įpareigotas savo sąskaita ir jėgomis per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius ieškovo nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribas. Nurodytu terminu ieškovui neįvykdžius teismo sprendimo, buvo leista atsakovui Z. M. juos išmontuoti savo nuožiūra, po to ieškovui padengti visas atsakovo patirtas išlaidas. S. K. teismo sprendimo piktybiškai ir demonstratyviai nevykdė. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011-09-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6454-79/2011 leido Z. M. išmontuoti tvorą ir jos pamatus savo nuožiūra, o S. K. įpareigojo atlyginti visas patirtas išlaidas. Z. M. prašymu A. B. įmonė „Irgesta“ atliko tvoros demontavimo darbus, surašė 2013-06-11 Atliktų darbų aktą bei pateikė 2013-07-01 PVM sąskaitą-faktūrą už 6848,99 Lt sumą. Ginčijamo atliktų darbų akto duomenys atitinka dar iki darbų atlikimo pradžios S. K. įteiktoje sąmatoje Nr. ADO 1-01 esančius duomenis, dėl kurių jis pastabų nei antstolei nei išieškotojui nereiškė.

9Atsakovas A. B. įmonė „Irgesta“ su ieškiniu nesutiko.

10Nurodė, kad jį kreipėsi D. M. su sutuoktiniu dėl tvoros demontavimo darbų atlikimo. Darbus pradėjo, kai buvo įkasti geodeziniai kuoliukai ir jokių abejonių dėl sklypo ribų nekilo. Metalinę tvorą išardė per du kartus ir sukėlė į ieškovo sklypą, kadangi tvora jam priklausė. Kadangi tujos trukdė išardyti tvoros pamatą, jos buvo iškastos. Taip pat buvo iškasta ir daugiau medžių, kurie buvo atsakovo Z. M. sklypo teritorijoje. Prieš atliekant darbus buvo sutarta dėl darbų atlikimo kainos, sudaryta sąmata, kurią, kiek jam yra žinoma, pateikė ieškovui. Darbų atlikimo įkainius jis nustatė pats pagal tuo metu buvusias darbų atlikimo kainas. Atlikus darbus, Z. M. jam sumokėjo pagal pateiktą sąskaitą 6848,99 Lt. Visi darbais, kuriuos atliko, įeina į tvoros išmontavimo darbų sudėtį.

11Trečiasis asmuo antstolė V. Š. nurodė, kad jai buvo pateiktas vykdyti vykdomasis raštas ir ji 2011-08-08 patvarkymu priėmė jį vykdyti. Ji išsiuntė skolininkui, t. y. ieškovui įpareigojimą vykdyti teismo sprendimą. Kadangi S. K. teismo sprendimo nevykdė, ji 2011-08-22 surašė sprendimo nevykdymo aktą bei informavo, jog jam geranoriškai neišmontavus tvoros ir jos pamatų, jie bus išmontuoti priverstinai. Taip pat skolininkui buvo išsiųsta A. B. įmonė „Irgesta“ sąmatos kopija, iš kurios buvo matyti, kiek kainuos tvoros ir jos pamatų ardymo darbai. Z. K. jam pateiktos sąmatos neskundė, neginčijo ir jokių pretenzijų nepareiškė. Kadangi ieškovas gera valia teismo sprendimo nevykdė, nes visą laiką su juo nesutiko, Šiaulių apylinkės teismas 2011-09-02 nutartimi leido Z. M. išmontuoti tvorą ir jos pamatus savo nuožiūra, o S. K. įpareigojo atlyginti visas patirtas išlaidas. Tvora ir jos pamatai buvo išmontuoti, nežiūrint į tai, jog ieškovas nuolat trukdė darbų vykdymui, ir 2013-07-29 pranešimu ieškovui buvo pateikti išieškotojo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, tačiau ieškovas atsakovo Z. M. patirtų išlaidų neatlygina.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo S. K. 858,64 Eur atstovavimo išlaidų atsakovui Z. M.. Priteisė iš ieškovo S. K. 10,31 Eur pašto išlaidų valstybei.

14Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas S. K. ginčija 2013-06-11 atliktų darbų aktą, kurį teismo prašo pripažinti negaliojančiu. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nenurodo jokio pagrindo, kuriuo remiantis ginčijamas sandoris galėtų būti pripažintas negaliojančiu. Ieškovas ginčija atliktų darbų aktą iš esmės dėl to, kad nesutinka su atliktų darbų kaina, kurią turi prievolę kompensuoti. Teismas konstatavo, kad atliktų darbų kainą lemia ne ieškovo ginčijamas atliktų darbų aktas, o tarp šalių sudaryta rangos darbų sutartis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Atliktų darbų priėmimas nėra siejamas su atliktų darbų kaina, atsiskaitymas už rangos darbus vykdomas pagal sutartį, o ne pagal atliktų darbų aktus. Teismas nustatė, kad ieškovas S. K. buvo supažindintas su sąmata (sutarties kaina) dar iki planuojamų atlikti darbų pradžios ir jokių pastabų nepareiškė, nesisiūlė pats atlikti tvoros demontavimo darbų, nesiūlė kito galinčio šiuos darbus atlikti subjekto už galimai mažesnę kainą. Todėl teismas sprendė, kad S. K. sutiko su planuojamų pagal sutartį atlikti tvoros demontavimo darbų sąmata ir kaina. Teismas pažymėjo, kad jokie teisės aktai imperatyviai nenustato, kad atliekant teismo sprendimu priteistus atlikti darbus, sutartyse dėl šių darbų atlikimo, sąmatose, atliktų darbų aktuose ir kituose su šiais darbais susijusiuose dokumentuose privalomai turi būti nurodyta tik teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje esanti formuluotė. Nesant įstatymuose nustatytų tokių įpareigojimų ir/ar draudimų, civilinių teisinių santykių dalyviai yra laisvi rangos sutartyse ir atliktų darbų aktuose naudoti savo laisvos formos atliekamų darbų formuluotes, kurių atlikimo pagrindu be abejo yra teismo sprendimas. Teismas sprendė, kad esamų medžių rovimo darbai yra tvoros demontavimo darbų sudėtinė dalis, todėl darbų sąmatoje ar akte jų išskyrimas į atskirą eilutę (ar neišskyrimas) neturi teisinės reikšmės rangos sutarties esmei (dalykui). Nagrinėjamu atveju „medžiais“ yra įvardijamos didelės vešlios tujos, susodintos eile (gyvatvorė) ir augusios labai arti ardomo betoninio tvoros pamato ir praktiškai į jį įaugusios. Išardyti tvoros pamatus, neišrovus šių medžių, buvo neįmanoma. Šią aplinkybę byloje patvirtino ir apklausta liudytoja D. P.. Teismas pažymėjo, kad ieškovui buvo suteikta galimybė įvykdyti teismo sprendimą pačiam, tuomet jis būtų galėjęs įvykdyti sprendimą, taip kaip jis nori ir gali, tačiau jis to nepadarė. Teismo sprendimas leido išieškotojui išardyti tvorą savo nuožiūra, Z. M., remdamasis teismo sprendimu, išardė S. K. įrengtą tvorą, kuri kirto jo sklypo ribas ir buvo jo žemės sklype. Tvoros, kuri yra S. K. sklype, išieškotojas neardė. Esant tokioms aplinkybėms, teismas darė išvadą, jog teismo sprendimas įvykdytas tinkamai, o ieškovas (skolininkas) turi pareigą už atliktus tvoros demontavimo darbus kompensuoti, t. y. atlyginti atsakovo patirtas išlaidas, kurios yra pagrįstos ir įrodytos.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas S. K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti. Priteisti iš atsakovų ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

17Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Vienas iš ieškovo byloje pareikštų reikalavimų buvo pripažinti 2013-06-11 atliktų darbų aktą, pasirašytą tarp atsakovo Z. M. ir atsakovo A. B. įmonės „Irgesta“, negaliojančiu. Darbų kaina - ne vienintelė ieškovo nurodyta aplinkybė, įtakojusi ginčyti atliktų darbų akto teisėtumą: darbų kiekiai, nurodyti ginčijamame akte, neatitiko faktiškai atliktų darbų kiekio, nes akte jie nurodyti didesni, nei faktiškai buvo jų atlikta (nebuvo išmontuota tvoros pamato dalis, esanti žemėje (apie 1 m gylio), nors į sąmatą šie darbai įtraukti; buvo atlikta daugiau darbų, nei buvo leidžiama atlikti pagal teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2471-883/2011, bei jo pagrindu išduotame vykdomajame rašte (nebuvo suteikta teisė Z. M. rauti, kirsti augalus (tujas, vaismedžius) ir reikalauti tokių išlaidų atlyginimo iš ieškovo; nebuvo suteikta teisė Z. M. išmontuoti kelio bordiūrus (apie 10 m), nupjauti šalia jų augusią tujų gyvatvorę, kurie buvo valstybinėje žemėje ir reikalauti, jog ieškovas atlygintų šių darbų išlaidas.

192. Byloje nebuvo keliamas sandorio negaliojimo klausimas, t. y. ieškovas neginčijo atsakovų sudarytos 2011-08-18 Statybos rangos sutarties Nr. AS 7 - 3 ir nereiškė reikalavimo pripažinti šią sutartį negaliojančia CK 1.80 - 1.93 str. numatytais sandorių negaliojimo pagrindais. Ieškovas neturėjo ir teisinio pagrindo, galimybės ginčyti sudarytą rangos sutartį tarp atsakovų, ginčyti sąmatą, nes pats rangos sutarties sudarymo faktas teisinių padarinių atsakovui nesukėlė. Teisines pasekmes ieškovui, kai turėjo būti įvykdytas teismo sprendimas, sukėlė atliktų darbų aktas. Pažymėtina ir tai, kad ginčo santykio teisinė kvalifikacija yra išimtinė teismo pareiga, kuri negali būti perkeliama byloje dalyvaujantiems asmenims. Todėl bylą nagrinėjęs teismas netinkamai nustatė ginčo teisiniam santykiui taikytinas materialines teisės normas ir netinkamas jų taikymas lėmė neteisingą byloje kilusio ginčo sprendimą.

203. Objektyvūs teisiniai padariniai - kainos nustatymas (ieškovo savarankiškas reikalavimas), faktiškai atliktų darbų kiekio bei pagal teismo sprendimą galimų atlikti darbų visumos nustatymas šioje byloje galimi ir be reikalavimo nuginčyti atliktų darbų aktą.

214. Spręsdamas dėl atliktų darbų akte nurodytos darbų kainos teismas konstatavo, jog ieškovas buvo supažindintas su atsakovų planuojamų atlikti darbų kaina dar iki jų pradžios, tačiau sąmatoje nurodytos kainos neginčijo, pats numatomų atlikti darbų nepasisiūlė bei nenurodė kito subjekto, kuris darbus galėtų atlikti už mažesnę kainą. Apeliantas nurodo, kad ši teismo išvada padaryta, neįvertinus aplinkybės, jog darbų sąmata sudaryta 2011-08-03, o 2011-08-25 ieškovas kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su prašymu išaiškinti 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismo sprendimą, išaiškinant, kokiu būdu vykdant teismo sprendimą turi būti nustatoma ieškovo ir atsakovo žemės sklypo riba bei kas turi būti daroma su greta sklypų ribos augančiais medžiais ir kitais augalais. Taigi, nesant išspręstam klausimui dėl vykdytino teismo sprendimo turinio ir jo vykdymo apimties, ieškovas tvoros demontavimo darbų nepradėjo bei nesiūlė kito subjekto šiems darbams atlikti.

225. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas nenurodė jokių kitų faktinio ir teisinio pobūdžio argumentų, patvirtinančių, jog ginčijamame darbų akte nurodyta atliktų darbų kaina yra pagrįsta bei visiškai nevertino ieškovo į bylą pateiktų įrodymų, susijusių su ginčo darbų kaina: asmenų, turinčių reikiamą kvalifikaciją sudarinėti sąmatas, t. y. D. P., kuri turi teisę ir ekspertuoti statybos darbų kainas, sąmatas, bei K. J. sudarytas ir į bylą pateiktas lokalines sąmatas; tai, kad atsakovo A. B. įmonės „Irgesta“ atstovas neturėjo reikiamos kvalifikacijos sudaryti sąmatą, o ją sudarė; D. P. bylos nagrinėjimo metu duotus paaiškinimus, kad kaina, kurią nustatė atsakovas A. B. įmonė „Irgesta“, kelis kartus viršijo rinkos kainas už analogiškų darbų atlikimą. Teismas nepasisakė, kodėl šie ieškovo pateikti įrodymai neturi reikšmės ir nevertintini, teismas jų nė nevertino.

236. Pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti, ar atliktų darbų akte nurodyti darbai pagal savo turinį atitinka Šiaulių apylinkės teismo 2011-03-23 sprendime nurodytų darbų apimtį, kas šiuo atveju buvo esminė aplinkybė teisingam bylos išnagrinėjimui.

247. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atliktų darbų akte nurodyti darbai - esamų medžių rovimas - nagrinėjamu atveju buvo būtini tvorai išmontuoti ir sudarė sudėtinę tvoros išmontavimo darbų dalį. Ieškovas teigia, kad buvo išpjauta ne tik tujų gyvatvorė, bet ir vaismedžiai (obelys), augę kelis metrus nuo tvoros, ir tie darbai buvo atlikti to paties atsakovo A. B. įmonės „Irgesta“ ir už juos buvo sumokėta, tačiau teismas sprendime nepasisakė, kaip šie augalai galėjo trukdyti tvoros griovimo darbų atlikimui, juo labiau, jog A. B. įmonės „Irgesta" atstovas nurodė, kad vaismedžiai netrukdė tvorai. Ši teismo išvada iš esmės pagrįsta tik atsakovo vadovo A. B. ir liudytojos D. P. paaiškinimais, tačiau byloje nėra jokių kitų įrodymų, patvirtinančių medžių rovimo būtinybę, kaip sudėtinę tvoros išmontavimo darbų dalį, o minėtų asmenų paaiškinimai šiuo atveju negali būti vertinami kaip pakankami šiai faktinei aplinkybei konstatuoti. Ieškovas į bylą pateikė dendrologo V. J. atsakymą į paklausimą, kur nurodyta, jog tujų šaknys yra lanksčios, nėra linkusios skverbtis į kietą pagrindą, labiau linkusios aplenkti kliūtį, nes net molingoje dirvoje šaknys sunkiai formuojasi; tujų šaknų sistema dar neturėjo galimynės ir poreikio įsiskverbti į betoną. Teismas nė netyrė šio rašytinio įrodymo kartu su kitais esančiais įrodymais, nepasisakė, kodėl jo svarba mažesnė, nei kitų byloje esančių įrodymų. Teismas netyrė ir nevertino įrodymų visumos.

258. Apie 10 m pamatų (gatvės bordiūrų) dalies demontavimas, 10 m ilgio tujų gyvatvorės nupjovimas nėra niekaip susiję su 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismo sprendimo vykdymu, kadangi teismo sprendimas dėl šios tvoros ir jos pamatų dalies ieškovo atžvilgiu nebuvo priimtas. Iš skundžiamo teismo sprendimo visiškai neaišku, kuo remiantis teismas padarė priešingą išvadą, t. y. jog ginčijamame akte nurodyti tvoros išmontavimo darbai savo apimtimi atitiko teismo 2011-03-23 sprendime S. K. nustatytus įpareigojimus.

269. Dalis tvoros betoninio pamato apskritai nebuvo išmontuota. Teismas į šią aplinkybę taip pat neatsižvelgė ir jos tinkamai neįvertino. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas tiek žodžiu, tiek raštu pateikė teismui prašymą išduoti ieškovui teismo liudijimą CPK 199 str. 4 d. nustatyta tvarka gauti ir pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog ginčo darbų atlikimo metu betoninis tvoros pagrindas (esantis žemėje) nebuvo išmontuotas, o akte nurodyti duomenys apie šio pamato išmontavimą neatitinka tikrovės. Teismas šių ieškovo prašymų netenkino ir tokiu būdu nepagrįstai apribojo ieškovo galimybę teikti į bylą jo reikalavimą pagrindžiančius įrodymus (CPK 179 str. 1 d., 199 str.). Mano, jog šis procesinis pažeidimas turėjo įtakos neteisėto sprendimo priėmimui.

2710. Šiaulių apylinkės teismo sprendime visiškai nėra užsimenama ir pasisakoma dėl ieškovo ieškinio reikalavimo nustatyti, kad vykdant 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismo sprendimą atliktų tvoros ir jos pamatų, kertančių atsakovo Z. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio adresu ( - ) ribas, išmontavimo darbų vertė yra 1673,53 Lt. Pažymi, kad šis ieškinio reikalavimas vertintinas kaip savarankiškas materialinis teisinis reikalavimas atsakovams, tačiau teismo sprendime nėra nurodyta absoliučiai jokių teisinių ir faktinių argumentų, kurių pagrindu teismas šį ieškinio reikalavimą atmetė. Dėl to darytina išvada, jog šioje dalyje teismo sprendimas yra be motyvų, kas sudaro absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą ( CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

2811. Teismas nepagrįstai atsakovui iš ieškovo priteisė 858,64 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nagrinėjamu atveju atsakovo atstovės advokatės 2015-05-27 prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismui buvo pateiktas jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, ginčo šalims grįžus po teismo posėdžio pertraukos tik baigiamosioms kalboms (2015-05-27). Byloje nėra nustatyta jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių atsakovas nebūtų galėjęs laiku pasinaudoti procesine galimybe pateikti prašymą dėl jo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo. Tokių aplinkybių nenurodė ir atsakovo atstovė, todėl mano, jog atsakovas prarado procesinę teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovo atstovė buvo pateikusi 2015-03-12 prašymą dėl 616,64 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo. Todėl atmetus ieškovo ieškinį, atsakovas turėjo teisinę galimybę prašyti 616,61 Eur dydžio išlaidų atlyginimo, kaip tai numato CPK 98 str. 1 d. Esant šioms aplinkybėms atsakovo prašymas dėl 242,00 Eur dydžio išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo turėjo būti atmestas kaip procesiškai pavėluotas, nesavalaikis. Teismas, priteisdamas ir 242,00 Eur, pažeidė proceso įstatymo normas.

29Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Z. M. prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

30Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

311. Ieškovas neginčijo 2011-08-18 Statybos rangos sutarties Nr. AS 7-1, nereiškė reikalavimo šią sutartį ar jos dalį (pvz. sąlygą dėl kainos - sutarties 2 p., sąmatą Nr. AD 01-01) pripažinti negaliojančia ir savo apeliaciniame skunde nurodė neketinąs to daryti. Ginčijamas 2013-06-11 Atliktų darbų aktas yra išvestinis rangos darbų sutarties dokumentas, parengtas rangos sutarties pagrindu, todėl yra pagrįstas ir teisėtas, naikinti jo nėra jokio pagrindo.

322. Apeliaciniame skunde teigiama, kad darbų kaina - ne vienintelė ieškovo nurodyta aplinkybė, įtakojusi ginčyti atliktų darbų akto teisėtumą. Jo teigimu faktiškai buvo atlikta mažesnis kiekis darbų, nei nurodyta ginčijamame akte, buvo atlikta daugiau darbų, nei buvo leidžiama atlikti pagal teismo sprendimą. Tačiau šie argumentai ieškovo nurodyti siekiant to paties ir vienintelio tikslo - sumažinti atliktų darbų kainą, kurią jis turi prievolę kompensuoti. Tai liudija ir ieškovo suformuotas ieškinio dalykas, kur jis prašo teismo nustatyti, jog atliktų tvoros išmontavimo darbų vertė yra tik 1673,53 Lt. Darbų kaina yra nurodyta Sutarties 2 p., yra aiški (CK 6.653 str. 1 d.), rangos darbų sutartis yra galiojanti, todėl nustatinėti šių darbų kainą, remiantis kitais kriterijais, nėra jokio pagrindo.

333. Ieškovas dėl teismo sprendimo išaiškinimo kreipėsi jau po to, kai buvo pradėti tvoros demontavimo darbai (prašymas buvo atmestas). Šį faktą liudija ieškovo samdyto antstolio R. K. surašytas 2011-08-25 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, D. M. parodymai. Šis dokumentas taip pat liudija, kad ieškovas, net ir esant įsiteisėjusiam ir vykdomam teismo sprendimui, klaidino antstolį, jog ardoma tvora yra jam nuosavybės teise priklausančiame sklype. S. K. klaidino visus teismo sprendimo vykdymo procese dalyvavusius asmenis, rašė įvairiausius nepagrįstus skundus, aktyviais veiksmais veikė prieš teismo sprendimo įvykdymą. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-03-23 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-106-79/2011 įsiteisėjo 2011-07-25, todėl ieškovas turėjo pakankamai laiko pretenzijoms dėl darbų sąmatos ir jos kainos pareikšti, pats įvykdyti teismo sprendimą ar pasiūlyti kitą asmenį, kuris galėtų darbus atlikti už galimai mažesnę kainą. Tačiau ieškovas tyčia to nedarė, nes, nepaisant įsiteisėjusių teismų sprendimų, laikė ir viešai deklaravo, jog tvora yra jo žemės sklype, pats nevykdė teismo sprendimo ir neleido (trukdė) jį įvykdyti atsakovui.

344. Tariantis dėl rangos darbų, šalys buvo susitikusios atsakovo sklype, apžiūrėjo reikalingą išardyti tvorą ir jos pamatus, apytiksliai įvertino pamatų gylį, struktūrą, būsimų darbų apimtis ir pobūdį, susitarė dėl darbų kainos. CK 6.653 str. 5 d. nustato, jog jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas - sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. Esant tokiam rangos darbų reglamentavimui, atsakovas neturi pagrindo reikalauti sumažinti darbų kainą, net jei paaiškėtų, jog darbų kiekis faktiškai pasirodė esąs mažesnis, nei preliminariai buvo manyta sudarant rangos sutartį. Tokių teisių neturi ir rangos darbų išlaidas privalantis kompensuoti ieškovas.

355. Susipažinęs su planuojamų atlikti darbų sąmata, ieškovas jos neginčijo, neteikė jokios informacijos apie planuojamų atlikti darbų kiekius: demontuojamos tvoros plotį, ilgį, gylį, struktūrą ir kt., t. y. su sąmata sutiko. Būtent todėl ieškovo pateikti dokumentai dėl kitokios darbų kainos nagrinėjamoje byloje nereikšmingi. Kita vertus, ieškovas pateikė daug skirtingų lokalinių sąmatų, su skirtingais darbų kiekiais, skirtingomis kainomis, tai net neaišku kuria iš jų jis pats remiasi. Šias sąmatas ieškovo užsakymu parengė D. P., kuri apklausiama liudytoja nurodė, jog ji pati rangos darbų neatlieka. Todėl byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad kitas subjektas tuos pačius darbus būtų atlikęs pigiau. Darbų, kurie jau atlikti ir kurių nebereikia atlikti sąmata, neįrodo šių darbų rinkos kainos, nes nėra rangovo išreikštos valios (įsipareigojimo) šiuos darbus atlikti už nurodytą kainą. D. P. teisme paaiškino, jog ji nesilankė sklype, tvoros vizualiai neapžiūrėjo, o sąmatas parengė pagal ieškovo jai pateiktas nuotraukas. Apžiūrėjus šias nuotraukas teisme paaiškėjo, jog D. P. ieškovas buvo parodęs nuotrauką, fiksuojančią visai kitą, o ne rangos darbų objekto, vaizdą.

366. Išardytos tvoros pamato gylį D. P. skaičiavimuose nurodė ne pagal faktą, o pagal savo pačios prielaidas - nurodė, jog skaičiavo 25 cm plotį ir 30 cm gylį, kai faktiškai remiantis A. B. parodymais pamatas buvo 1,2 m gylio. Jis paaiškino, kad tai buvo kapitalinė atraminė sienutė su armatūra, įrengta sklypo apsaugai nuo požeminių vandenų, todėl įkasta labai giliai. A. B. įmonės „Irgesta“ atstovo kvalifikacija pakankama ginčo sąmatai parengti. Nustatant darbų kainą atsižvelgta į priverstinį teismo sprendimo vykdymo pobūdį, t. y. į galimą trukdymą atlikti darbus. Didžiausią darbų kainos dalį sudarė nuomojamos technikos kaina bei darbuotojams mokamas darbo užmokestis.

377. Esamų medžių rovimo darbai yra tvoros demontavimo darbų sudėtinė dalis, todėl darbų sąmatoje ar akte jų išskyrimas į atskirą eilutę (ar neišskyrimas) neturi teisinės reikšmės rangos sutarties esmei (dalykui). Nagrinėjamu atveju „medžiais“ yra įvardijamos didelės vešlios tujos, susodintos eile (gyvatvorė) ir augusios labai arti ardomo betoninio tvoros pamato ir praktiškai į jį įaugusios. Šios tujos, kaip pats ieškovas pripažįsta, augo mažiausiai 15 metų, buvo visiškai sumedėjusios, vešlios, nepalenkiamos ir neapeinamos. Išardyti tvoros pamatus neišrovus šių medžių buvo neįmanoma. Šią aplinkybę byloje patvirtino A. B. ir D. P.. Tuo pačiu buvo nupjautos ir kelios obelaitės, tačiau ši aplinkybė niekaip neįtakojo iš anksto sutartos darbų kainos. Dėl šių kelių obelaičių tvoros ardymo darbai nei pabrango, nei būtų atpigę. Obelų pjovimo darbai nebuvo numatyti sąmatoje, sutartyje, ginčijamame atliktų darbų akte. Rangovas už papildomai atliktus obelaičių nupjovimo darbus papildomo apmokėjimo neprašė.

388. S. K. teigia, jog atliktų darbų akte nurodyto ilgio betoninio pagrindo apskritai nebuvo. Šie ieškovo argumentai neatitinka tikrovės. Iš fotonuotraukų aiškiai matyti, kad tvoros pamatai buvo tiek skersai, tiek išilgai sklypo. Todėl tiek sąmatoje, tiek atliktų darbų akte užfiksuota, kad tvoros metalinės dalies išardyta 23,27 m, o tvoros pamatų išardyta iš viso 33,27 m ilgio, kuris susideda iš 23,27 m pamato po metaline tvora ir 10 m, be metalinės tvoros ir ėjusio per išieškotojo sklypo plotį. Išardytą tvoros pamatą sudarė stambi armatūra (diametro 20-24 mm), stulpai įgilinti į žemę iki pašalo peršalimo ribos (apie 1 m - 1,20 m). Pamatas buvo įrengtas kapitalinis, rangovas su traktoriumi vos išardė. Net jei darbų eigoje paaiškėtų, jog tvoros pamato struktūra ir išmatavimai kai kuriose pamato vietose yra skirtingi, tai niekaip neįtakotų ir pagal įstatymą negalėtų keisti sutartos rangos darbų kainos (CK 6.653 str. 5 d.), nes darbų kaina nustatoma prieš darbų atlikimą, o ne po jų, matuojant ir vertinant demontuotos tvoros pamato nuolaužas. Todėl ieškovo prašomos nustatyti rangos darbų kainos apskaičiavimas iš esmės yra ydingas.

399. Ieškovo ieškinio reikalavimai pripažinti 2013-06-11 Atliktų darbų aktą negaliojančiu ir nustatyti, kad atliktų tvoros ir jos pamatų išmontavimo darbų vertė yra 1673,53 Lt, tarpusavyje susiję. Teismas šiuos abu reikalavimus išsprendė ir atmetė tais pačiais motyvais, nustatęs, jog teismo sprendimas įvykdytas tinkamai, o skolininkas turi pareigą už atliktus tvoros demontavimo darbus kompensuoti, t. y. atlyginti atsakovo patirtas išlaidas, kurios yra pagrįstos ir įrodytos. Todėl apeliacinio skundo argumentas, jog skundžiamas sprendimas nemotyvuotas, atmestinas kaip nepagrįstas.

4010. Apeliantas nesutinka su 242 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimu, motyvuodamas tuo, kad prašymas jas priteisti buvo pateiktas po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovas nesutinka su šiuo argumentu. Atsakovo atstovės 2015-05-27 prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismui buvo pateiktas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Po šio prašymo pateikimo teismas paskelbė bylos nagrinėjimą iš esmės baigtu. Šią aplinkybę liudija posėdžio garso įrašas. Todėl teismas pagrįstai priteisė atsakovui iš ieškovo visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

41Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. B. įmonė „Irgesta“ prašo apeliacinį skundą atmesti.

42Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

431. Pasirašant statybos rangos sutartį Nr. AS 7-1 su Z. M. buvo aiškiai aptartos darbų atlikimo sąlygos: pateiktos geodezinės sklypo nuotraukos, kurios užtikrino faktines sklypo ribas; išaiškinta užsakovo, kad darbai vykdomi esant „trečiajam asmeniui“ antstolei V. Š.. Sąmata Nr. AD 01-01 buvo derybų objektu tarp užsakovo ir rangovo. Po suderinimo kainos pasirašyta ir patvirtinta abiejų šalių. Kiekiai pilnai atitiko tikrovę. Kaina sutartinė.

442. Civilinės bylos nagrinėjimo metu pateiktos ieškovo sąmatos ir įkainiai yra nepagristi. Sudarant pagal programą sąmatas įkainiai yra rekomenduojami, o ne fiksuoti. Tai buvo išaiškinta sąmatas sudarančio D. P. . A. B. įmonės „Irgesta“ pateikta sąmata yra daryta pagal esamas tuo metu rinkos kainas. Sąmatų sudarymo programa nesinaudota, tad jokio draustino veiksmo nėra.

453. Kaltinimai pateikti dėl šalia tvoros tuo metu augančių tujų yra nepagristi. Darbams trukdė esamas atstumas tarp betoninio pamato ir augalo. Dendrologo iš Šiaulių universiteto botanikos sodo V. J. pateikta medžiaga apie tują yra daugiau kaip patarimas auginti šį augalą. Statyboje yra reikalaujami atstumai tarp statinių ir augalų, kurie šiuo atveju nebuvo išlaikyti. Tiek suderintoje ir patvirtintoje sąmatoje, tiek atliktų darbų akte atspindi trys darbų pozicijos. Papildomų susitarimų nebuvo. Užsakovą tenkino. Atliktiems darbams pretenzijų nebuvo.

46IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Apeliacinis skundas netenkintinas.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

49Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-106-79/2011 buvo patenkintas Z. M. (atsakovo šioje byloje) ieškinys, o S. K. (ieškovas šioje byloje) buvo įpareigotas savo sąskaita ir jėgomis per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius Z. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ribas. S. K. neišmontavus tvoros ir jos pamatų, leista Z. M. juos išmontuoti savo nuožiūra, ir nurodyta, kad S. K. turi atlyginti visas patirtas išlaidas (t. 1, b. l.6-9). Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-393-71/2011, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimas paliktas nepakeistas. I. Z. M. (nagrinėjamojoje byloje atsakovui) 2011 m. liepos 27 d. išduotas vykdomasis raštas (t. 1, b. l. 10-11), kuris buvo priimtas vykdyti antstolės V. Š. kontoroje (t. 1, b. l.). A. S. K. (nagrinėjamojoje byloje ieškovui) per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdžius Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 23 d. sprendimo, Šiaulių miesto apylinkės teisme 2011 m. rugpjūčio 29 d. buvo gautas antstolės V. Š. prašymas taikyti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendime nurodytas pasekmes. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6454-79/2011, atsižvelgdamas į tai, kad S. K. neįvykdė teismo sprendimo ir per nustatytą terminą neišmontavo tvoros ir pamatų, leido Z. M. išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius Z. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ribas, savo nuožiūra, o S. K. įpareigojo atlyginti visas patirtas išlaidas. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-58-71/2012 pripažino antstolės V. Š. 2011-08-08 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0071/11/01526 ir 2011-08-08 įpareigojimą įvykdyti sprendimą, teisėtais.

50Pažymėtina, kad dar 2011 m. rugpjūčio 18 d. tarp atsakovų Z. M. ir A. B. įmonės „Irgesta“ buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. AS 7-1, o sutarties objektu nurodytas ( - ), tvoros demontavimas, taip pat nurodyta, kad sutarties objekto kaina nustatyta sąmatoje Nr. 01-01 (t. 1, b. l. 14-15). Iš byloje esančios 2011-08-03 minėtos sąmatos Nr. AD 01-01 matyti, kad rangos darbų, t. y. tvoros, esančios ( - ), demontavimo kaina yra 6848,99 Lt (t. 1, b. l. 16). Byloje nėra ginčo, kad antstolė V. Š. informavo ieškovą S. K. apie ketinamą priverstinai vykdyti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimą bei pateikė susipažinimui minėtą rangos darbų sąmatą. Ieškovas taip pat neneigia, kad sąmatoje nurodytos darbų kainos neginčijo, prieštaravimų nereiškė.

51Byloje nustatyta, kad 2013 m. birželio 11 d. tarp užsakovo Z. B. ir rangovo A. B. įmonės „Irgesta“ buvo pasirašytas Atliktų darbų aktas (t. 1, b. l. 17), 2013 m. liepos 1 d. buvo išrašyta PVM sąskaita – faktūrą Nr. 201113 už 6848,99 Lt sumą (t. 1, b. l. 18), kurią užsakovas Z. B. tą pačią dieną apmokėjo (t. 1 , b. l. 19).

52Nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad ieškovas S. K. jau 2011 m. liepos 25 d. įsiteisėjus Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimui, turėjo pareigą pats įvykdyti teismo sprendimą, t. y. geranoriškai ir savo lėšomis, nesiimant priverstinių vykdymo veiksmų, demontuoti teismo sprendime nurodytą tvorą, tačiau to nedarė, o prieštaravimus dėl atliktų tvoros demontavimo darbų ir kainos, pradėjo reikšti jau po teismo sprendimo įvykdymo. Svarbus aspektas byloje yra ir tai, kad šiuo konkrečiu atveju antstolės V. Š. kontoroje buvo priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas, išduotas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimo pagrindu, todėl sutiktina su atsakovo A. B. įmonės „Irgesta“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad darbai buvo vykdomi ne tik užsakovo ir rangovo susitarimu, bet teismo sprendimo tinkamą įvykdymą kontroliavo ir trečiasis asmuo antstolė V. Š., kuri jokių pastabų dėl netinkamo teismo sprendimo įvykdymo, t. y. tvoros, esančios ( - ), demontavimo nėra pareiškusi.

53Svarbus aspektas nagrinėjamoje byloje yra tai, kad S. K. buvo kreipiąsis į antstolę V. Š., prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti antstolės V. Š. 2014-02-20 patvarkymą Nr. 2-106-79/2011 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. A. V. Š. 2014-03-31 patvarkymu skundo netenkino. Pažymėjo, kad skolininkas geranoriškai teismo sprendimo neįvykdė. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3313-569/2014, netenkino S. K. skundo. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-81-368/2015, Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. spalio 2 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-511-421/2015, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, nurodydamas, kad pripažįsta nepagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad pareiškėjo S. K. teiginiai dėl tvoros demontavimo išlaidų pagrįstumo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nurodydamas, kad vykdydama įsiteisėjusį Šiaulių mieto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimą dėl pažeistų teisių gynimo vykdomojoje byloje Nr. 0071/11/01526, antstolė skundžiamu 2014 m. vasario 20 d. patvarkymu Nr. 2-106-79/2011 apskaičiavo vykdymo išlaidas, į kurias taip pat įtraukė ir PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 201113 nurodytas tvoros demontavimo išlaidas. Kasacinis teismas konstatavo, kad tvoros demontavimo išlaidos nagrinėjamu atveju yra skundžiamu patvarkymu apskaičiuotų vykdymo išlaidų dalis, todėl, nagrinėjant skundą dėl tokio patvarkymo ir vykdymo išlaidų skaičiavimo, šių išlaidų pagrįstumas ir yra bylos nagrinėjimo dalykas, nes pareiškėjas būtent šių išlaidų pagrįstumą šioje byloje ir ginčija.

54Šios nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad ieškovo ieškinio ir apeliacinio skundo argumentai, susiję su tvoros demontavimo išlaidomis yra ne šios bylos dalykas, o bus sprendžiami Šiaulių apygardos teismui nagrinėjant iš naujo S. K. skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria buvo atmestas S. K. skundas dėl pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo antstolės V. Š. 2014-02-20 patvarkymą Nr. 2-106-79/2011 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo.

55Todėl šiuo atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimas įvykdytas tinkamai, t. y. tvora demontuota, o jo įvykdymo išlaidos (tvoros demontavimo darbų kaina) yra ne šios bylos dalykas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino ieškinio reikalavimo šioje dalyje.

56Teisėjų kolegija pažymi, kad atliktų darbų aktas yra įrodymas, kad rangovas atliko akte nurodytus darbus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ginčyti rangos darbų priėmimo–perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009; 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010, 2014 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2014). Todėl, kaip jau minėta, ieškovo S. K. ginčijamame Atliktų darbų akte nurodytų tvoros demontavimo išlaidų pagrįstumas bus sprendžiamas, nagrinėjant skundą dėl antstolės V. Š. patvarkymo ir vykdymo išlaidų skaičiavimo. O atsižvelgiant į tai, kad ieškovas S. K. nėra 2011 m. rugpjūčio 18 d. Statybos rangos sutarties Nr. AS 7-1 šalimi, ginčijamas 2013-06-11 Atliktų darbų aktas yra tik įrodymas apie rangos sutartimi atliktus darbus, kurio, kaip rašytinio įrodymo, teismas neturi teisės panaikinti, jis, esant tam pagrindui, gali būti tik nelaikomas įrodinėjimo priemone ir nepripažintas įrodymu (CPK 184 str.), jis taip pat vertintinas kitų įrodymų kontekste, sprendžiant klausimą dėl antstolės veiksmų teisėtumo, priskiriant 2013-06-11 Atliktų darbų akte nurodytas 6848,99 Lt išlaidas prie vykdymo išlaidų.

57A. Z. M. byloje yra pateikęs rašytinius įrodymus apie patirtas 858,64 Eur teisinės pagalbos išlaidas pirmosios instancijos teisme (t. 1, b. l. 48-50, 176-193, 199-200, t. 2, b. l. 1-4). Apeliaciniu skundu ieškovas paties 858,64 Eur teisinės pagalbos išlaidų dydžio pagrįstumo neginčija, tik nurodo, kad atsakovo prašymas dėl 242,00 Eur dydžio išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo buvo pateiktas jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, šalims grįžus po teismo posėdžio pertraukos tik baigiamosioms kalboms, todėl pirmosios instancijos teismas 242,00 Eur bylinėjimosi išlaidos priteisė, pažeisdamas CPK 98 str. 1 d.

58CPK 98 str. reglamentuotas išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas. Minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

59Išklausius 2015 m. gegužės 27 d. teismo posėdžio garso įrašą, nustatyta, kad atsakovo atstovė adv. I. B. 2015 m. gegužės 27 d. iki teismui paskelbus bylos nagrinėjimą iš esmės baigtu pareiškė žodžiu teismui prašymą dėl įrodymų apie atsakovo patirtas teisinės pagalbos išlaidas prijungimo prie bylos, nurodydama, kad juos prašo prijungti, jeigu byla bus šiandien baigta, o jei ne, tai įrodymus pateiks vėliau. Teismui nusprendus skelbti tik pietų pertrauką ir po pertraukos grįžus klausytis baigiamųjų kalbų, atsakovo atstovė adv. I. B. pateikė teismui pinigų priėmimo kvitą, patvirtinantį, jog jai atsakovo Z. M. įgaliota atstovė D. M. sumokėjo 242,00 Eur už suteiktą teisinę pagalbą, pirmosios instancijos teismas prijungė prie bylos pinigų kvitą ir paskelbė bylos nagrinėjimą iš esmės baigtu. Šios nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad visas atsakovo Z. M. patirtas 858,64 Eur teisinės pagalbos išlaidas patvirtinantys įrodymai buvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, kaip tai numatyta CPK 98 str. 1 d., todėl pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškinį, pagrįstai jas visa apimtimi priteisė iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.).

60Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

61A. Z. B. pateikė įrodymus apie turėtas 290,40 Eur teisinės pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme, kurios pripažintinos pagrįstomis ir atitinkančiomis CPK 98 str. reikalavimus, todėl apeliacinį skundą atmetus, priteistinos iš ieškovo S. K. (CPK 93 str. 1 d.).

62Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą.

64Priteisti iš ieškovo S. K. (a. k. ( - ) atsakovui Z. M. (a. k. ( - ) 290,40 Eur (du šimtus devyniasdešimt eurų ir 40 euro centų) teisinės pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. I. S. K. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė... 6. Nurodė, kad 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismas priėmė sprendimą,... 7. A. Z. M. atstovė D. M. prašė ieškinį atmesti.... 8. Nurodė, kad ieškovas S. K. nevykdė 2011-03-23 Šiaulių apylinkės teismo... 9. Atsakovas A. B. įmonė „Irgesta“ su ieškiniu nesutiko.... 10. Nurodė, kad jį kreipėsi D. M. su sutuoktiniu dėl tvoros demontavimo darbų... 11. Trečiasis asmuo antstolė V. Š. nurodė, kad jai buvo pateiktas vykdyti... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį... 14. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas S. K. ginčija 2013-06-11... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas S. K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 18. 1. Vienas iš ieškovo byloje pareikštų reikalavimų buvo pripažinti... 19. 2. Byloje nebuvo keliamas sandorio negaliojimo klausimas, t. y. ieškovas... 20. 3. Objektyvūs teisiniai padariniai - kainos nustatymas (ieškovo... 21. 4. Spręsdamas dėl atliktų darbų akte nurodytos darbų kainos teismas... 22. 5. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas nenurodė jokių kitų faktinio... 23. 6. Pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti, ar atliktų darbų akte... 24. 7. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atliktų darbų akte nurodyti darbai -... 25. 8. Apie 10 m pamatų (gatvės bordiūrų) dalies demontavimas, 10 m ilgio tujų... 26. 9. Dalis tvoros betoninio pamato apskritai nebuvo išmontuota. Teismas į šią... 27. 10. Šiaulių apylinkės teismo sprendime visiškai nėra užsimenama ir... 28. 11. Teismas nepagrįstai atsakovui iš ieškovo priteisė 858,64 Eur išlaidų... 29. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Z. M. prašo apeliacinį skundą... 30. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 31. 1. Ieškovas neginčijo 2011-08-18 Statybos rangos sutarties Nr. AS 7-1,... 32. 2. Apeliaciniame skunde teigiama, kad darbų kaina - ne vienintelė ieškovo... 33. 3. Ieškovas dėl teismo sprendimo išaiškinimo kreipėsi jau po to, kai buvo... 34. 4. Tariantis dėl rangos darbų, šalys buvo susitikusios atsakovo sklype,... 35. 5. Susipažinęs su planuojamų atlikti darbų sąmata, ieškovas jos... 36. 6. Išardytos tvoros pamato gylį D. P. skaičiavimuose nurodė ne pagal... 37. 7. Esamų medžių rovimo darbai yra tvoros demontavimo darbų sudėtinė... 38. 8. S. K. teigia, jog atliktų darbų akte nurodyto ilgio betoninio pagrindo... 39. 9. Ieškovo ieškinio reikalavimai pripažinti 2013-06-11 Atliktų darbų aktą... 40. 10. Apeliantas nesutinka su 242 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimu,... 41. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. B. įmonė „Irgesta“ prašo... 42. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 43. 1. Pasirašant statybos rangos sutartį Nr. AS 7-1 su Z. M. buvo aiškiai... 44. 2. Civilinės bylos nagrinėjimo metu pateiktos ieškovo sąmatos ir įkainiai... 45. 3. Kaltinimai pateikti dėl šalia tvoros tuo metu augančių tujų yra... 46. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 47. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 49. Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d.... 50. Pažymėtina, kad dar 2011 m. rugpjūčio 18 d. tarp atsakovų Z. M. ir A. B.... 51. Byloje nustatyta, kad 2013 m. birželio 11 d. tarp užsakovo Z. B. ir rangovo... 52. Nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad ieškovas S. K. jau 2011... 53. Svarbus aspektas nagrinėjamoje byloje yra tai, kad S. K. buvo kreipiąsis į... 54. Šios nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad ieškovo ieškinio... 55. Todėl šiuo atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad atliktų darbų aktas yra įrodymas, kad... 57. A. Z. M. byloje yra pateikęs rašytinius įrodymus apie patirtas 858,64 Eur... 58. CPK 98 str. reglamentuotas išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai... 59. Išklausius 2015 m. gegužės 27 d. teismo posėdžio garso įrašą,... 60. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d.... 61. A. Z. B. pateikė įrodymus apie turėtas 290,40 Eur teisinės pagalbos... 62. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 63. Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d.... 64. Priteisti iš ieškovo S. K. (a. k. ( - ) atsakovui Z. M. (a. k. ( - ) 290,40...