Byla 2-579/2012
Dėl teismo skirtos baudos panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Iveritas“ direktorės I. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria atmestas uždarosios akcinės bendrovės „Iveritas“ direktorės I. G. prašymas dėl teismo skirtos baudos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Inkaso Lietuva“ pareiškimu teismui prašė iškelti atsakovui UAB „Iveritas“ bankroto bylą.

5Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. atsakovo direktorei išsiuntė pranešimą, kuriuo įpareigojo ją per 5 dienas nuo pranešimo įteikimo dienos įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje bei 2 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus ir pateikti teismui pranešime nurodytus dokumentus bei informaciją. Atsakovo direktorė teismo nustatytu terminu įpareigojimų neįvykdė.

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi už teismo įpareigojimų nevykdymą skyrė atsakovo direktorei 1 000 Lt baudą.

7Atsakovo direktorė prašė teismo panaikinti jai paskirtą baudą. Pranešimas dėl dokumentų teismui pateikimo jai buvo įteiktas ne 2011-11-08, kaip nurodė teismas, o tik 2011-11-21, nes teismo procesiniai dokumentai buvo siunčiami į jos darbovietės UAB „Tebūnie švara“ centrinį ofisą, esantį adresu Granito g. 10, Vilniuje, kai tuo tarpu jos faktinė darbo vieta yra Klaipėdoje. Gavusi teismo pranešimą ji iš karto kreipėsi į teismą su prašymu pratęsti terminą dokumentams ir informacijai pateikti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsakovo UAB „Iveritas“ direktorės I. G. prašymą dėl baudos panaikinimo atmetė.

10Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie procesinių dokumentų įteikimą, nustatė, kad teismo pranešimas atsakovo direktorei buvo įteiktas 2011-11-08. Įrodymų, patvirtinančių, jog procesiniai dokumentai buvo įteikti 2011-11-21, atsakovo direktorė teismui nepateikė. Kartu su atsiliepimų į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovė nepateikė teismo pranešime nurodytų dokumentų.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu apeliantė atsakovo UAB „Iveritas“ direktorė I. G. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti jai teismo skirtą baudą. Nurodė, jog jai teismo pranešimas faktiškai buvo įteiktas tik 2011-11-21. Susipažinusi su jai atsiųstų procesinių dokumentų turiniu, iš karto kreipėsi į pirmosios instancijos teismą prašydama pratęsti terminą teismo įpareigojimui įvykdyti. Teismo jai paskirta bauda yra labai didelė. Apeliantė viena augina sūnų, moka kredito įmokas, todėl tokio dydžio baudos mokėjimas skaudžiai atsilieps šeimos biudžetui.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas dėl baudos, skirtos už teismo įpareigojimų nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, susijusias su baudų skyrimo institutu, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Panaikinti ar pakeisti ją, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

17Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai įmonei yra įteikti šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai (pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašai), įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos pateikia teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 10 tūkstančių litų baudą.

18Pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi, už teismo įpareigojimo pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus neįvykdymą skyrė atsakovo direktorei I. G. 1 000 Lt baudą.

19Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Inkaso Lietuva“ ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus atsakovui UAB „Iveritas“ išsiuntė 2011-09-20 (b. l. 17). Pirmosios instancijos teismas 2011-09-27 pranešimu, išsiųstu atsakovo registruotos buveinės adresu Liepų g. 48, Klaipėda, įpareigojo atsakovą (jo direktorę) per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus (b. l. 31). Šis pranešimas grįžo teismui neįteiktas su žyma, kad nurodytu adresu UAB „Iveritas“ nėra (b. l. 32). Neįteikus procesinio dokumento atsakovo registruotos buveinės adresu, teismas jį išsiuntė atsakovo vadovės (apeliantės) gyvenamosios vietos adresu Molo g. 20A, Klaipėda (b. l. 33, 58-61, 67) (CPK 123 str. 2 d., 4 d.). Pranešimas grįžo teismui neįteiktas su žyma, kad asmuo nurodytu adresu negyvena (b. l. 68), todėl teismas procesinį dokumentą išsiuntė apeliantės darbovietės UAB „Tebūnie švara“ registruotos buveinės adresu Granito g. 10, Vilnius (b. l. 69-71). UAB „Tebūnie švara“, gavusi procesinius dokumentus, įteikė juos pasirašytinai apeliantei (b. l. 76). Ant įteikimo pažymos, kurioje apeliantė pasirašė asmeniškai, teismo pranešimo gavimo data nėra nurodyta, šią pažymą UAB „Tebūnie švara“ grąžino teismui paštu, laišką siunčiant per pasiuntinių paštą, kuriam laiškas buvo įteiktas 2011-11-08 (b. l. 78). Kadangi įteikimo pažymoje teismo pranešimo įteikimo apeliantei data nurodyta nebuvo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad pranešimas apeliantei buvo įteiktas 2011-11-08, t. y. procesinio dokumento įteikimo pažymos išsiuntimo teismui dieną. Apeliantė nustatytu terminu teismo reikalaujamų dokumentų nepateikė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skyrė jai baudą (ĮBĮ 9 str. 1 d.). Apeliantė nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog teismo pranešimas jai buvo įteiktas 2011-11-21 (CPK 178 str., 314 str.). Sprendžiant apeliantei skirtos baudos panaikinimo klausimą teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į tai, kad apeliantė visų tinkamai parengtų įmonės finansinės atskaitomybės ir mokestinių dokumentų neperdavė teismui ir po baudos jai skyrimo.

20Apeliantė nei pareiškime panaikinti paskirtą baudą, nei atskirajame skunde nepateikė jokių įrodymų, susijusių su tuo, kad teismo paskirta bauda jai gali būti per didelė, tai yra nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos sunkią turtinę padėtį (pažymos apie šeimos sudėtį, gaunamas pajamas, turimą turtą ir pan.). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad paskirtos baudos dydis yra protingas. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad už ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies nurodytų dokumentų nepateikimą gali būti paskirta iki 10 000 Lt bauda, todėl apeliantei paskirtos baudos dydis negali būti pripažintas nepagrįstai didelis ar neatitinkantis protingumo reikalavimų.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašyme panaikinti paskirtą baudą išdėstyti argumentai, pagrįstai pirmos instancijos teismo buvo pripažinti nepakankamais. Remiantis išdėstytais motyvais teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirasis skundas atmestinas, nes jo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį ( CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Inkaso Lietuva“ pareiškimu teismui prašė iškelti... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. atsakovo direktorei... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi už teismo... 7. Atsakovo direktorė prašė teismo panaikinti jai paskirtą baudą. Pranešimas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsakovo UAB... 10. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie procesinių dokumentų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu apeliantė atsakovo UAB „Iveritas“ direktorė I. G.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi... 17. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 18. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi, už teismo... 19. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Inkaso Lietuva“ ĮBĮ 6... 20. Apeliantė nei pareiškime panaikinti paskirtą baudą, nei atskirajame skunde... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašyme panaikinti paskirtą baudą... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį...