Byla e2-1003-381/2015
Dėl baudos, paskirtos civilinėje byloje eB2-3774-431/2015, panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Komercinio turto vystymas“ generalinio direktoriaus G. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutarties, kuria netenkintas apelianto prašymas dėl baudos, paskirtos civilinėje byloje eB2-3774-431/2015, panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiamas klausimas, susiję su baudos, paskirtos už teismo įpareigojimų nevykdymą, paskyrimo pagrįstumu.

4Ieškovas UAB „VV Con“ 2015 m. sausio 27 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Komercinio turto vystymas“. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. pranešimu nustatė atsakovui 5 dienų terminą pateikti atsiliepimą į pareiškimą, taip pat įpareigojo įmonės vadovą per 5 dienas nuo dokumentų gavimo dienos pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Teismas pranešime išaiškino, jog už nustatytos pareigos nevykdymą įmonės vadovui gali būti skiriama iki 2896 Eur bauda.

5UAB „Komercinio turto vystymas“ direktoriui nepateikus teismui nurodytų dokumentų, nenurodžius jų nepateikimo priežasties, neprašius teismo pratęsti nustatyto termino, pirmosios instancijos teismas 2015 m. vasario 12 d. nutartimi paskyrė atsakovo UAB „Komercinio turto vystymas“ generaliniam direktoriui G. B. 1 448 Eur baudą.

6Pirmosios instancijos teisme 2015 m. vasario 24 d. gautas G. B. prašymas dėl baudos panaikinimo ir termino dokumentams pateikti pratęsimo. G. B. prašyme nurodė, kad UAB „Komercinio turto vystymas“ vadovu tapo nuo 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau jam nebuvo perduoti jokie įmonės dokumentai ar turtas. Buvęs įmonės vadovas V. J. šiuo metu yra Prancūzijoje ir žadėjo grįžti į Lietuvą 2015 m. kovo 8 d. bei perduoti naujam vadovui įmonės turtą ir dokumentus. Apie teismo nustatytus įpareigojimus sužinojęs tik gavus Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 12 d. nutartį, kuri buvo gauta G. B. gyvenamosios vietos adresu, nes jam nebuvo perduoti jokie įmonės dokumentai ar turtas, tame tarpe raktai nuo įmonės buveinės pašto dėžutės, todėl jis neturi galimybės įmonės vardu priimti korespondencijos. Taigi, dėl objektyvių priežasčių G. B. neturi galimybių įvykdyti teismo įpareigojimus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 9 d. nutartimi netenkino UAB „Komercinio turto vystymas“ vadovo G. B. prašymo dėl paskirtos baudos panaikinimo.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje esantys dokumentai patvirtina, kad G. B. UAB „Komercinio turto vystymas“ vadovu buvo paskirtas nuo 2014 m. gruodžio 31 d. Todėl nuo šios datos G. B. prisiėmė visas įmonės vadovo pareigas. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. pranešimu dėl atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo išaiškino įmonės vadovui jo pareigą pagal ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalį pateikti visus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus ir skolininkų bei kreditorių sąrašus, taip pat nurodė, kad pagal įstatymą už šios pareigos nevykdymą įmonės vadovui gali būti skirta bauda. Kadangi atsakovas nevykdė savo pareigos pateikti teismui įstatyme nuodytų dokumentų, Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 12 d. nutartimi skyrė įmonės vadovui baudą bei įpareigojo per 5 dienas pateikti nurodomus dokumentus. Pažymėjo, jog pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teisme buvo priimtas 2015 m. sausio 29 d. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalį teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. UAB „Komercinio turto vystymas“ vadovas G. B. nenurodė jokių priežasčių, kodėl jis iš buvusio įmonės vadovo nebuvo perėmęs jokių dokumentų. Pareiškėjas nurodė, kad įmonės vadovas buvo pažadėjęs per kelias dienas nuo naujo vadovo paskyrimo jam perduoti įmonės dokumentus ir turtą, tačiau to nepadarė. Taip pat pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu buvęs įmonės vadovas yra Prancūzijoje ir telefonu jam pažadėjo 2015 m. kovo 8 d. grįžęs į Lietuvą perduoti visus įmonės dokumentus. Teismas pažymėjo, jog toks pareiškėjo nurodymas apie buvusio įmonės vadovo žodinį pažadą nėra pakakamas įrodymas, jog 2015 m. kovo 8 d. reikalaujami dokumentai bus tikrai perduoti, ypač kai įmonės vadovas nurodė, jog V. J. jau buvo kartą žadėjęs perduoti dokumentus, tačiau to nepadarė. Pareiškėjas nepateikė jokių dokumentų, galinčių patvirtinti, jog jis, kaip naujasis įmonės vadovas, pasinaudojo visomis įstatymo jam suteiktomis galimybėmis išsireikalauti iš buvusio įmonės vadovo dokumentus.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas G. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 12 d. ir 2015 m. kovo 9 d. nutartis, kuriomis apeliantui G. B. paskirta bei palikta galioti 1448 Eur bauda. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. G. B. 2015 m. vasario 19 d. gavo Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria apeliantui paskirta 1448 Eur bauda už dokumentų neperdavimą bei įpareigotas per 5 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus. Tai buvo pirmas procesinis dokumentas nagrinėjamoje byloje, kurį gavo G. B., kadangi jis buvo įteiktas apelianto gyvenamojoje vietoje. Apie ankstesnius teismo reikalavimus, tame tarpe ir tuos, už kuriuos teismas apeliantui skyrė baudą, nebuvo informuotas, kadangi įmonei skirti dokumentai buvo siųsti įmonės registracijos ir įmonės veiklos adresais, o apeliantui nebuvo perduoti raktai nuo įmonės buveinės bei pašto dėžutes, todėl jis neturėjo galimybės įmonės vardu priimti korespondencijos teismo nurodytais adresais. Apeliantas pirmosios instancijos teismą informavo, kad UAB „Komercinio turto vystymas" vadovu tapo nuo 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau jam nebuvo perduoti jokie įmonės dokumentai ar turtas, o buvęs įmonės vadovas V. J. pažadėjo kelių dienų bėgyje, po naujo vadovo paskyrimo, perduoti įmonės dokumentus ir turtą, tačiau nieko apeliantui neperdavęs išvyko iš Lietuvos. Susisiekus telefonu su V. J., pastarasis žadėjo grįžti į Lietuvą 2015 m. kovo 8 d. bei perduoti įmonės turtą ir dokumentus. Taigi, dėl objektyvių priežasčių apeliantas neturėjo galimybių įvykdyti minėtus teismo įpareigojimus, tačiau pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė.
 2. Apeliantas sutinka, kad būdamas UAB „Komercinio turto vystymas" vadovu privalo įvykdyti teismo nurodytus įpareigojimus ir tikėdamasis, kad buvęs įmonės vadovas V. J. įvykdys savo įsipareigojimus perduoti UAB „Komercinio turto vystymas" dokumentus ir turtą, bei geranoriškai stengdamasis bendradarbiauti ir įvykdyti minėtus teismo reikalavimus, pirmosios instancijos teismo prašė pratęsti terminą nurodytiems dokumentams pateikti iki 2015 m. kovo 14 d., tačiau pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė.
 3. Pirmosios instancijos teismas nesiėmė visų galimybių surasti apeliantą, kad pastarasis tinkamai įvykdytų teismo reikalavimus, nes apeliantui teismas išsiuntė tik pačią skundžiamą nutartį, tačiau iš byloje esančių aplinkybių akivaizdžiai matyti, jog ankstesnėmis teismo nutartimis nustatyti reikalavimai apeliantui įteikti nebuvo, o būtent už šių reikalavimų nevykdymą teismas apeliantui ir skyrė baudą.
 4. Apeliantas neginčija jo, kaip vadovo pareigos vykdyti ĮBĮ nurodytus įpareigojimus, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į objektyvias priežastis, dėl kurių apeliantas negalėjo įvykdyti teismo įpareigojimų, t.y. apeliantas nebuvo informuotas apie teismo reikalavimus ir neturėjo galimybių juos įvykdyti, stengėsi geranoriškai šiuos reikalavimus įvykdyti, o pats teismas nebuvo pakankamai aktyvus, siekiant informuoti apeliantą apie teismo iškeltus reikalavimus nagrinėjamoje byloje.

12Ieškovas UAB „VV Con“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas nesiėmė visų galimybių surasti apeliantą, jog pastarasis tinkamai įvykdytų teismo 2015 m. sausio 29 d. pranešimu nustatytus pavedimus per 5 dienas pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir visus UAB „Komercinio turto vystymas" finansinės atskaitomybės dokumentus ir skolininkų bei kreditorių sąrašus. ABĮ 19 str. 6 d. numato, kad bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas. ABĮ 37 str., reglamentuojantis bendrovės vadovo kompetenciją numato, kad bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą. Taip pat bendrovės vadovas atsako už bendrovės tikslų įgyvendinimą, bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridiniu asmenų registro tvarkytojui, sudaro sandorius bendrovės vardu su trečiaisiais asmenimis. Todėl G. B., nuo 2014 m. gruodžio 31 d. būdamas UAB „Komercinio turto vystymas" direktoriumi, turėjo vykdyti vadovo pareigas ir organizuoti įmonės kasdienę veiklą, atstovauti įmonei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaryti sandorius bendrovės vardu ir pan.
 2. Teismas, siųsdamas pranešimą, kuriame buvo nurodytas įpareigojimas UAB „Komercinio turto vystymas" direktoriui pateikti reikiamus dokumentus, vadovavosi įstatymais ir pasielgė teisėtai, siųsdamas procesinį dokumentą įmonės buveinės registracijos adresu Bokšto g. 10, Vilnius. CPK 122 str. 2 d. įtvirtinta, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arbai kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Todėl teismas, teikęs procesinius dokumentus juridinio asmens vadovui, vadovavosi CPK 122 str. ir procesinius dokumentus nusiuntė tinkamu adresu. Tai, kad G. B., kaip pats teigia, neturėjo raktų nuo UAB „Komercinio turto vystymas" pašto dėžutės, neatleidžia jo, kaip įmonės vadovo nuo įstatymais deleguotų pareigų tinkamai atstovauti įmonės interesus ir užtikrinti tinkamą įmonės kasdienę veiklą.
 3. Pažymėtina, kad teismas neapsiribojo vien registruotu UAB „Komercinio turto vystymas" buveinės adresu, tačiau dokumentus pateikė ir ieškovui žinomu kitu atsakovo veiklos vietos adresu, todėl teismas išnaudojo visas protingas galimybes įteikti tinkamai procesinius dokumentus UAB „Komercinio turto vystymas" direktoriui G. B.. Todėl apelianto argumentai dėl teismo netinkamo dokumentų įteikimo, nepagrįsti. Priešingu atveju, laikantis G. B. pozicijos, būtų suformuota ydinga teismų praktika, kad teismams nepakanka procesinių dokumentų įteikti CPK nustatyta tvarka, o reikia imtis papildomų (proceso kaštus didinančių) priemonių ieškoti proceso dalyvio juridinio asmens darbuotojų (vadovų) privačiais adresais.
 4. Apeliantas nurodo, kad teismo prašomų dokumentų per numatytą 5 d. terminą negalėjo pateikti dėl objektyvių priežasčių, t.y. dėl tariamos buvusio UAB „Komercinio turto vystymas" direktoriaus V. J. komandiruotės. G. B. nurodo, kad neva jį paskiriant UAB „Komercinio turto vystymas" direktoriumi, jokie UAB „Komercinio turto vystymas" dokumentai ir turtas bei kitas įmonės inventorius nebuvo perduoti todėl, kad buvęs vadovas, pažadėjęs kelių dienų bėgyje perduoti įmonės dokumentus ir turtą, to nepadaręs ir be apelianto žinios neva išvyko į Prancūziją. Vėliau sužinojęs apie teismo 2015 m. vasario 12 d. nutartį, kuria buvo paskirta 1448 Eur bauda dėl įpareigojimų nevykdymo, neva siekdamas bendradarbiauti su teismu pateikė 2015 m. vasario 24 d. prašymą dėl baudos panaikinimo ir termino dokumentų pateikimui pratęsimo iki 2015 m. kovo 14 d., pagrindžiant šį termino pratęsimą V. J. pažadu grįžti į Lietuvą 2015 m. kovo 8 d. Tokie apelianto argumentai negali būti įvertinti kaip patikimi, pagrįsti ir objektyvūs, todėl turi būti atmesti.
 5. Apelianto nurodomos aplinkybės yra ne objektyvios (kaip jis teigia), o visiškai subjektyvios ir priklausiusios tik nuo apelianto ir V. J. valios. Šios aplinkybės niekaip negalėjo UAB „Komercinio turto vystymas" direktoriui sutrukdyti tinkamai vykdyti įstatyminę pareigą - nuo pat paskyrimo direktoriumi pradžios užtikrinti įmonės tinkamą kasdienę veiklą. Apeliantui susipažinus su 2015 m. vasario 12 d. nutartimi, jam kaip įmonės direktoriui turėjo būti aišku, jog UAB „Komercinio turto vystymas" yra iškelta bankroto byla, todėl jis, būdamas UAB „Komercinio turto vystymas" direktoriumi ir žinodamas, kad turi užtikrinti įmonės interesus, atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis, turėjo imtis visų įstatyme numatytų priemonių tam, kad reikalingi ir teismo nurodyti dokumentai būtų pateikti teismui ir tai būtų padaryta laiku.
 6. ĮBĮ įtvirtina, kad kai įmonei yra įteikti šio įstatymo 6 str. 4 d. ir 8 str. 3 d. nurodyti dokumentai, įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos pateikia teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 2 896 eurų baudą. Tai įstatyminė vadovo pareiga, ir apeliantas sutikdamas tapti įmonės direktoriumi, nuo pat darbo pradžios turėjo būti pasirengęs prireikus tokią pareigą laiku įvykdyti. Iš ginčo situacijos akivaizdu, kad dar iki G. B. tapimo direktoriumi, Vilniaus apygardos teisme buvo svarstomas klausimas dėl įmonės bankroto ir įmonė deklaravo teismui apie savo beviltišką finansinę padėtį. Todėl aišku, kad analogiška situacija dėl poreikio vykdyti ĮBĮ 6 str. pareigas šios įmonės vadovui galėjo ateityje kilti bet kada.
 7. Apeliantas, būdamas ne eiliniu darbuotoju, o vadovaujančias pareigas užimančiu asmeniu, kurio elgesiui yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, negalėjo vien pasitikėti V. J. žodžiu ir nesiimti visų priemonių, kad būtų tinkamai užtikrinta UAB „Komercinio turto vystymas" veikla bei G. B. pareigų vykdymas nuo pat jo paskyrimo vadovu dienos.
 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovo buvimas bendrovės valdymo organu lemia tai, kad daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo pagrindu. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju įvykdė šias pareigas, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-270/2012). Taigi teismui sutikus su apelianto argumentais, jog pradėjęs eiti vadovo pareigas asmuo įmonėje gali neturėti įmonės, kurios interesais veikia, dokumentų, nesusipažinti su įmonės finansine padėtimi, ir nieko nežinoti apie įmonę, būtų sukurta praktika, kuri suteiktų galimybę įmonių vadovams aplaidžiai vykdyti įstatymu deleguotas pareigas.
 9. Toks G. B. elgesys, o taip pat ir buvusio vadovo, toliau vengiant tinkamai vykdyti pareigas bankroto procese, gali sukelti papildomai teisines pasekmes, kurios yra numatytos IBĮ 10 str. 14 d., kurioje numatyta, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metu eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo, privalėdamas pagal įstatymą, nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo (nutarties) apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu įsiteisėjimo dienos informuoja Juridinių asmenų registrą apie šį asmenį, ir nutarties, kuria asmeniui apribota teisė eiti šioje dalyje nurodytas pareigas, kopiją pateikia ĮBĮ 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai. Ši institucija sudaro fizinių asmenų, kuriems draudžiama dėl šioje dalyje nurodytos priežasties eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, sąrašą.
 10. G. B., būdamas UAB „Komercinis turto vystymas" direktoriumi, piktnaudžiauja savo pareigomis, netinkamai vykdo teismo įpareigojimus bei sąmoningai vilkina bankroto procesą, tokiu būdu pažeisdamas teisėtus akcininkų ir kreditorių interesus. Pažymėtina, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Todėl G. B., veikdamas UAB „Komercinio turto vystymas" akcininkų, kreditorių interesais turėjo teismui laiku pateikti reikalautus dokumentus arba, negalint jų pateikti, atitinkamus įrodymus, dėl ko teismo nurodytų įpareigojimų G. B. negalėjo vykdyti, tačiau to padaryta nebuvo. G. B. piktnaudžiavimą įrodo ir tai, jog teismo nurodytus dokumentus pateikė tik apeliacinėje instancijoje, tokiu būdu pažeisdamas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus bei ieškovo interesus dėl efektyvaus bankroto bylos nagrinėjimo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė panaikinti apeliantui paskirtą baudą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas atmestinas

17 Dėl baudos G. B. skyrimo (ne)pagrįstumo

18CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras, kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

19ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai įmonei yra įteikti šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai, įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos pateikia teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 2 896 eurų baudą. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies normos pagrindinis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius įmonės, kurios atžvilgiu yra sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovus, ignoruojančios teismo sprendimų (nurodymų) privalomumą, priversti juos kuo greičiau pateikti įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, siekiant visapusiškai įvertinti bendrovės mokumo/nemokumo būklę, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, juo labiau, kad ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalis numato, kad teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Jeigu įmonės valdymo organai nepateikė teismo reikalaujamų dokumentų bei įmonės turto dėl objektyvių priežasčių, teismas turėtų panaikinti jiems paskirtą baudą, tačiau įrodinėjimo pareiga, jog egzistuoja pateisinama priežastis nepateikti nutartyje nurodytų dokumentų, tenka valdymo organams (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-691/2009). Atkreiptinas dėmesys, jog ĮBĮ nereglamentuoja baudos už minėtos pareigos nevykdymą skyrimo procedūros. Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju turi būti taikomos bendrosios CPK įtvirtintos proceso teisės normos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1655/2013; 2013 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1784/2013).

20Pažymėtina, kad visi teismo bei byloje dalyvaujančių asmenų procesiniai dokumentai (tiek nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek ją iškėlus) yra įteikiami CPK 117-130 straipsniuose įtvirtinta procesinių dokumentų įteikimo tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (ĮBĮ 10 str. 1 d.). Sprendžiant klausimą dėl pareiškimo iškelti bankroto bylą su priedais ar teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla, tinkamo įteikimo skolininkui (atsakovui), ĮBĮ jokių išimčių nėra nustatyta. Vadinasi, tokia teismo nutartis atsakovui turi būti įteikta juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 122 str. 2 d.). Tuo atveju, kai procesinių dokumentų įteikti juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 2 d. ir 4 d.). Minėtos teisinės nuostatos leidžia daryti išvadą, kad įstatymo leidėjas apribojo atsakovo (skolininko), kuris yra juridinis asmuo, galimybę vilkinti civilinės bylos (įskaitant ir dėl bankroto bylos iškėlimo) nagrinėjimą vien dėl faktiškai neįteiktų procesinių dokumentų bei perkėlė atsakovui visą riziką dėl su tuo susijusių neigiamų padarinių kilimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1252/2014).

21Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „VV Con“ 2014 m. gruodžio 1 d. per antstolį įteikė skolininkui UAB „Komercinio turto vystymas“ reikalavimą sumokėti skolą ir pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas UAB „Komercinis turto vystymas“ 2014 m. gruodžio 3 d. raštu nepripažino savo skolos ir ją atitinkamai sumokėti atsisakė. 2015 m. sausio 27 d. ieškovas UAB „VV Con“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Komercinio turto vystymas“. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. pranešimu nustatė atsakovui 5 dienų terminą pateikti atsiliepimą į pareiškimą, taip pat įpareigojo įmonės vadovą per 5 dienas nuo dokumentų gavimo dienos pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Teismas pranešime išaiškino, jog už nustatytos pareigos nevykdymą įmonės vadovui gali būti skiriama iki 2896 Eur bauda. Pirmosios instancijos teismas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo su dokumentais ir teismo pranešimu atsakovui UAB „Komercinio turto vystymas“ siuntė du kartus - Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės adresu (Bokšto g. 10, Vilnius) ir pareiškėjo nurodytu kitu žinomu atsakovo buveinės adresu (Buivydiškių g. 26, Vilnius). Abu kartus dokumentai grįžo neįteikti, su nuorodomis „persikraustė“. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis CPK 123 straipsnio 4 dalimi sprendė, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti, praėjus 10 dienų nuo dokumentų išsiuntimo.

22Vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenimis, 2014 m. gruodžio 23 d. UAB „Komercinio turto vystymas“ generaliniu direktoriumi išrinktas G. B., šie duomenys Juridinių asmenų registre įregistruoti 2014 m. gruodžio 31 d. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Komercinio turto vystymas“ direktorius nepateikė teismui nurodytų dokumentų, nenurodė jų nepateikimo priežasties, neprašė teismo pratęsti nustatyto termino, skyrė UAB „Komercinio turto vystymas“ direktoriui G. B. 1 448 Eur baudą.

23Apeliantas paskirtos baudos neteisėtumą grindžia tuo, kad teismo pranešimų dėl atsiliepimo į pareiškimą pateikimo, taip pat įpareigojimą pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, negavo, nes įmonei skirti dokumentai buvo siųsti įmonės registracijos ir įmonės veiklos adresais, o apeliantui nebuvo perduoti raktai nuo įmonės buveinės bei pašto dėžutės, todėl jis neturėjo galimybės įmonės vardu priimti korespondencijos teismo nurodytais adresais. Be to, apeliantas UAB „Komercinio turto vystymas" vadovu tapęs nuo 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau jam nebuvo perduoti jokie įmonės dokumentai ar turtas, nes buvęs įmonės vadovas V. J. po naujo vadovo paskyrimo, nieko apeliantui neperdavęs, išvyko iš Lietuvos. Vėliau V. J. informavo apeliantą, kad žada grįžti į Lietuvą 2015 m. kovo 8 d. ir tuomet perduos įmonės turtą ir dokumentus. G. B. taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nesiėmė visų galimybių surasti apeliantą, kad pastarasis tinkamai įvykdytų teismo reikalavimus.

24Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, jog administracijos vadovo buvimas bendrovės organu lemia tai, jog daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo, o ne sutarties pagrindu, taigi administracijos vadovo ir bendrovės santykiams daugiau būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai. Be to, vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti (pavyzdžiui, ABĮ 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, 37 straipsnis, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 2.87 straipsnis ir kt.). Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

25Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 1 d.). Valdymo organas atsako už juridinio asmens dalyvių susirinkimo sušaukimą, pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės juridinio asmens veiklai, juridinio asmens veiklos organizavimą, juridinio asmens dalyvių apskaitą, veiksmus, nurodytus CK 2.4 straipsnio trečiojoje dalyje, jei kitaip nenumatyta atskirų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose (CK 2.82 str. 3 d.). Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnis nustato bendrovės vadovo teises bei pareigas ir numato, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir t.t. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014). Taigi, įmonės vadovas privalo tinkamai organizuoti įmonės kasdieninę veiklą, užtikrinti, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai būtų laiku parengti, surašyti ir būtų įmonėje bei įmonės žinioje.

26Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas, prieš tapdamas UAB „Komercinio turto vystymas“ vadovu, būdamas rūpestingas, apdairus ir protingas asmuo, turėjo pasidomėti įmonės finansine būkle, įmonės esamais įsipareigojimais ir skolomis, susipažinti su įmonės praėjusių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio finansinių ataskaitų rinkiniais, kokio ir kiek turto įmonė turi bei perimti visus įmonės dokumentus, turtą ir pan. Pažymėtina, kad rūpestingas, apdairus ir protingas asmuo, tokiu atveju, t.y. kai jam, kaip naujam įmonės vadovui, nėra perduodamas nei įmonės turtas, nei dokumentai, turėtų veikti aktyviai, t.y. imtis visų įmanomų priemonių, kad visi įmonės dokumentai, turtas būtų jam perduoti (pvz. kreiptis į teisėsaugos institucijas ir pan.), tačiau apeliantas jokių aktyvių veiksmų nesiėmė. Be to, įmonės buveinės bei pašto dėžutės raktų neturėjimas, neatleidžia apelianto, kaip įmonės vadovo, nuo įstatymais deleguotų pareigų tinkamai atstovauti įmonės interesus ir užtikrinti tinkamą įmonės kasdienę veiklą. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad tuo atveju, jei atsakovo vadovas ar kiti darbuotojai aplaidžiai vykdo savo pareigas, susijusias su atsakovui adresuotos korespondencijos priėmimu, tokia aplinkybė nelaikoma klaida ar kita objektyvia nuo atsakovo valios nepriklausančia priežastimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1252/2014). Dėl šios priežasties atmetami kaip nepagrįsti atsakovo atskirojo skundo argumentai, jog atsakovas dėl pateisinamų priežasčių negalėjo tinkamai vykdyti įstatyminės pareigos, t.y. nepateikė teismo reikalaujamų dokumentų. Pažymėtina, kad civilinio proceso bendrosios normos įpareigoja bylos dalyvius elgtis sąžiningai, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus, argumentus (CPK 7 str.). Bankroto procedūros dėl byloje vyraujančio viešojo intereso turi vykti ne tik nuosekliai, bet ir kuo operatyviau. Įstatymų leidėjas nustato sankcijų taikymo galimybę asmenims, kurie trukdo operatyviai vykdyti bankroto procedūras, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ar kitaip nesąžiningai elgiasi. Todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad toks apelianto elgesys, kai be pateisinamų priežasčių yra nepateikiami teismo reikalaujami dokumentai bei informacija, negali būti vertinamas kaip sąžiningas. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių, jog egzistavo pateisinama priežastis, dėl kurios nebuvo įmanoma teismui pateikti reikalaujamų įmonės dokumentų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo panaikinti apeliantui paskirtą baudą už teismo įpareigojimų nevykdymą.

27Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus, nesiėmė visų galimybių surasti apeliantą, kad pastarasis tinkamai įvykdytų teismo reikalavimus. Kaip minėta ankščiau, kai įmonei yra įteikti ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai, įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos pateikia teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Pažymėtina, kad CK 2.49 straipsnio 3 dalies pagrindu visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu. Juridinis asmuo, pakeitęs buveinę, privalo atitinkamai pakeisti steigimo dokumentus ir juos įregistruoti (CK 2.49 str. 4 d.). CPK 122 straipsnio 2 dalies, 123 straipsnio 2, 4 dalių bei ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką juridiniams asmenims, suponuoja pareigą visus reikalingus įteikti dokumentus siųsti juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-811-178/2015). Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo su dokumentais ir teismo pranešimas atsakovui buvo siųstas du kartus - Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės ir pareiškėjo nurodytu kitu žinomu atsakovo buveinės adresu, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 123 straipsnio 4 dalį, pagrįstai sprendė, jog procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, t.y, praėjus 10 dienų nuo dokumentų išsiuntimo. Be to, kaip minėta, įmonei dar 2014 m. gruodžio 1 d. buvo įteiktas ieškovo pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonei jau ankščiau civilinėje byloje Nr. B2-6174-661/2014 buvo inicijuotas bankroto bylos iškėlimas. Šioje byloje ieškinys priimtas 2015 m. sausio 27 d., apie civilinės bylos iškėlimą yra skelbiama viešai (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis). Taigi visa ši informacija buvo žinoma ankstesniam įmonės vadovui ir turi būti žinoma naujajam vadovui (apeliantui), paskirtam dar 2014 m. gruodžio 23 d. akcininkų susirinkime. Be to, kartu su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m kovo 9 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla UAB „Komercinio turto vystymas“, apeliantas pateikė taip pat ne visus teismo reikalaujamus dokumentus.

28Nei pareiškime panaikinti paskirtą baudą, nei atskirajame skunde apeliantas nepateikė įrodymų, susijusių su tuo, kad teismo paskirta bauda jam gali būti per didelė, kad pareiškėjo finansinė padėtis yra sunki (pažymos apie šeimos sudėtį, gaunamas pajamas, turimą turtą ir pan.), todėl apeliacinės instancijos teismo nuomone, nenustatyti baudos mažinimo pagrindai. Pažymėtina, kad už ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies nurodytų dokumentų nepateikimą gali būti paskirta iki 2 896 Eur bauda, todėl apeliantui paskirtos baudos dydis (1 448,10 Eur), nesant įrodymų apie tai, kad tokia suma pareiškėjui yra itin didelė, negali būti pripažintas nepagrįstai dideliu ar neatitinkančiu protingumo reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-579/2012; 2015 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-413-241/2015).

29Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalis).

30Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

31CPK 95 str. 1 d. nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 str. 2 d. nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t.y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. CPK 7 str. 2 d. įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Tam tikrais atvejais tai gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

32Ieškovas UAB „VV Con“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skirti G. B. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t.y. kad nesilaikoma teismo nurodymų, teismo terminų ir taip vilkinamas bankroto procesas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bauda už piktnaudžiavimą procesine teise gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad procesine teise piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išsprendimą, o sprendžiant klausimą dėl CPK 95 straipsnyje nurodytų aplinkybių buvimo, turi būti atsižvelgiama į konkrečią bylos situaciją bei įvertinama visų šiam klausimui išspręsti įtaką turinčių aplinkybių svarba. Šioje byloje pareikštą atskirąjį skundą kvalifikuoti kaip akivaizdžiai nesąžiningą, pareikštą ne siekiant apginti tariamai pažeistas atsakovo teises, bet kitais tikslais, nėra pakankamo pagrindo, todėl nėra pagrindo atsakovui taikyti procesinę sankciją už piktnaudžiavimą šalies procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis). Be to pažymėtina, kad apeliantui G. B. už netinkamą teismo įpareigojimų vykdymą, jau yra paskirta bauda, todėl ieškovo reikalavimas netenkintinas.

33Dėl atskirosios nutarties priėmimo (CPK 299 straipsnis) ir kreipimosi į teisėsaugos institucijas

34Ieškovas UAB „VV Con“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo priimti atskirąją nutartį ir pranešti teisėsaugos institucijoms apie galimus G. B. ir V. J. neteisėtus veiksmus sudarant ir pateikiant teismui UAV „Komercinio turto vystymas“ finansinius dokumentus. Ieškovas pažymėjo, kad tiek G. B., tiek V. J. pateikti finansinės atskaitomybės rinkiniai neatspindi tikrosios UAB „Komercinio turto vystymas" finansinės padėties, todėl dėl šių finansinių ataskaitų rinkinių teisėtumo ir tikrumo turi būti priimta atskiroji nutartis ir šie dokumentai perduoti teisėsaugos institucijoms, kurios pradėtų tyrimą ir nustatytų ar jų veiksmuose nėra nusikalstamų veikų požymių. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo nurodytus argumentus, nenustatė pagrindų atskirajai nutarčiai priimti (CPK 299-300 str.). Kilus ginčui tarp šalių dėl ieškovo prievolės pagal rangos sutartį tinkamo vykdymo ir vienos šalies įsipareigojimų kitai šaliai dydžio, kas tiesiogiai turi reikšmės sudaromai įmonės finansinei atskaitomybei, šis ginčas nagrinėtinas civilinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad jeigu ieškovas mano, kad G. B. ir V. J. atlieka nusikalstamas veikas ir turi tai pagrindžiančių įrodymų, gali pats savo iniciatyva kreiptis į atitinkamas institucijas, kad būtų atliktas ikiteisminis tyrimas.

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiamas klausimas, susiję su baudos, paskirtos už teismo... 4. Ieškovas UAB „VV Con“ 2015 m. sausio 27 d. pateikė teismui pareiškimą... 5. UAB „Komercinio turto vystymas“ direktoriui nepateikus teismui nurodytų... 6. Pirmosios instancijos teisme 2015 m. vasario 24 d. gautas G. B. prašymas dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 9 d. nutartimi netenkino UAB... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje esantys dokumentai... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas G. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. Ieškovas UAB „VV Con“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 16. Atskirasis skundas atmestinas... 17. Dėl baudos G. B. skyrimo (ne)pagrįstumo... 18. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 19. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai įmonei yra įteikti šio... 20. Pažymėtina, kad visi teismo bei byloje dalyvaujančių asmenų procesiniai... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „VV Con“ 2014 m. gruodžio 1... 22. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenimis, 2014 m. gruodžio 23 d.... 23. Apeliantas paskirtos baudos neteisėtumą grindžia tuo, kad teismo pranešimų... 24. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje... 25. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Akcinių... 26. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas, prieš tapdamas UAB... 27. Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos... 28. Nei pareiškime panaikinti paskirtą baudą, nei atskirajame skunde apeliantas... 29. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo... 30. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ... 31. CPK 95 str. 1 d. nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė... 32. Ieškovas UAB „VV Con“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skirti G.... 33. Dėl atskirosios nutarties priėmimo (CPK 299 straipsnis) ir kreipimosi į... 34. Ieškovas UAB „VV Con“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo priimti... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 36. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....