Byla e2-27084-545/2015
Dėl 622,01 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų priteisimo,-

12015 m. 09 mėn. 25 d.

2Civilinė byla Nr. 2-27084-545/2015

3Teisminio proceso Nr. 2-68-3-15764-2015-0

4Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5; 2.5.10.2; 2.5.10.5.2.; 3.1.7.5.; 3.1.7.7.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.

6sekretoriaujant A. Š.

7dalyvaujant ieškovo BUAB „Skeneris“ bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ atstovei S. L.

8atsakovui A. K.

9teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal BUAB „SKENERIS“ administratoriaus UAB „SBS Legale“ ieškinį atsakovui A. K. dėl 622,01 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų priteisimo,-

Nustatė

10ieškovo BUAB „SKENERIS“ į.k. 122023579 bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ į.k. 302537429, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašant priteisti iš atsakovo A. K. a.k. ( - ), 622,01 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų (b.l. 1-2).

11Ieškinyje ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-07-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4966-553/2014 iškėlė ieškovui UAB „SKENERIS“ bankroto bylą. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „SBS Legale“. Bendrovės vadovu nuo 2013-05-29 iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas – A. K..

12Vilniaus apygardos teismas 2014-07-23 nutartimi nustatė atsakovui pareigą per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus dokumentus. UAB „SKENERIS“ ilgalaikio turto sąrašo duomenimis, BUAB „Skeneris“, be kito turto, 2014-09-30 nuosavybės teise priklausė traktorius Mitsubishi MT 20-50576 su freza. Šis traktorius, kartu su kitu ilgalaikiu turtu, apskaitytas ieškovo balanse, sudarytame bankroto bylos iškėlimo duomenimis. Aplinkybę, kad traktorius buvo įtrauktas į Bendrovės apskaitą ir ieškovo bankroto bylos iškėlimo dieną vis dar priklausė ieškovui patvirtina ne tik paties atsakovo pateiktas ilgalaikio turto sąrašas, bet ir kiti dokumentai. Tačiau traktoriaus atsakovas nei iki bankroto byloje nustatyto termino, pasibaigusio 2014-10-14, nei iki šiol ieškovo bankroto administratoriui neperdavė. Atsakovas padarė 622,01 Eur (2147,67 Lt) žalą, kuri yra lygi traktoriaus likutinei vertei 2014-09-30 dieną.

13Ieškovas BUAB „SKENERIS“ bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b.l. 1-2).

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-07 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas (b.l. 16).

152015-06-19 atsakovas A. K. pateikė teismui prieštaravimus dėl 2015-05-07 d. preliminaraus sprendimo, kurie buvo priimti (b.l.18-22).

16Ieškovas procesiniame dokumente - atsiliepime į atsakovo prieštaravimus (b.l. 24-25) bei teisminio nagrinėjimo metu prašė palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-07 d. preliminarų sprendimą.

17Ieškovas ieškinio reikalavimus procesiniame dokumente ieškinyje (b.l. 1-2), atsiliepime į atsakovo prieštaravimus (b.l. 24-25) bei jo atstovė teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad atsakovas netinkamai vykdė ieškovo vadovo pareigas ir, turto neišsaugojęs ar tiesiog pasisavinęs, neperdavė ieškovo bankroto administratoriui bendrovės traktoriaus Mitsubishi MT 20-50576 su freza, 622,01 Eur vertės.

18Ieškovas nesutiko su atsakovo motyvais, išdėstytais prieštaravimuose (b.l. 18-20), jos UAB Skeneris“ direktorius vadovo pareigas ėjo tinkamai, veikė rūpestingai ir atsakingai, užtikrino, kad prarastas traktorius būtų saugomas, o turtą praradus ėmėsi veiksmų dėl jo suradimo, todėl nesant jo neteisėtų veiksmų nėra pagrindo jo teisinei atsakomybei kilti. Be to, ieškovas nesutiko su tais atsakovo argumentais, kuriuose atsakovas pasisako, jog nėra jokio teisės akto, įsakmiai nurodančio, kad juridinio asmens vadovui nesikreipus į ikiteisminio tyrimo institucijas ir jų pareigūnus dėl dingusio turto, vadovas yra asmeniškai atsakingas ir turi atlyginti prarasto turto vertę, jokie teisės aktai nenumato vadovui teisės ir pareigos veikti savo iniciatyva, nepaisant juridinio asmens akcininko sprendimų, todėl mano, kad jo veiksmai negali būti vertinami kaip juridinio asmens vadovo neteisėti veiksmai. Ieškovo nuomone, atsakovas savo iniciatyva nesiėmė teisimų veiksmų, t. y. nesikreipė pagalbos į policijos pareigūnus, nes taip jam nurodė bendrovės akcininkas.

19Be to, atsakovas savo nurodytoms aplinkybėms pagrįsti nepateikė jokių įrodymų, todėl manyti, kad atsakovo nurodytos aplinkybės tikrai egzistavo, nėra pagrindo (LR CPK 178 str.).

20Iš atsakovo bendrovės bankroto administratoriui pateiktų duomenų matyti, kad 2014-09-30 ieškovui nuosavybės teise priklausė traktorius, šį turtą atsakovas įtraukė į ilgalaikio turto sąrašą, apskaitė bendrovės balanse, sudarytame bankroto bylos iškėlimo duomenimis (balanso A.II eilutė). Ir nors turtas atsakovo duomenimis buvo prarastas dar 2010 m. pavasarį, tačiau atsakovas ir toliau jį apskaitė bendrovės buhalterijoje, skaičiavo nusidėvėjimą ir pan.

21Atsakovo teigimu, vykdant darbus Molėtų rajone, nakčiai ir nedarbo metu prarastas traktorius būdavo paliekamas saugomoje teritorijoje, priklausiusioje užsakovo draugui, kuris vėliau mirė. Ieškovo nuomone, negali būti laikomas tinkamu toks vadovo elgesys, kai vertingas įmonės turtas paliekamas saugoti nepažįstamam asmeniui, neįsitikinus to asmens patikimumu, nesudarius rašytinės turto saugojimo sutarties. Akivaizdu, kad toks atsakovo neatsakingumas ne tik lėmė turto praradimą, bet ir užkirto kelią bendrovei išieškoti žalą iš turto saugotojo (jei toks apskritai egzistavo) ar jo palikimo perėmėjų. Pats atsakovas net nenurodo, nei kur konkrečiai traktorius buvo paliekamas, nei „užsakovo draugo" duomenų, nepateikia jokių įrodymų apie tai, kokiu būdu teritorija buvo saugojama ir pan., tik deklaratyviai pasakoja apie neva egzistavusias aplinkybes, jų nesukonkretindamas. Tokiu būdu, atsakovas nesirūpino tinkamu ir būtinu traktoriaus saugojimu, nes 2010 m. pavasarį traktorius buvo pavogtas, o atsakovas net nesikreipė į policiją dėl turto vagystės.

22Ieškovo nuomone, kiekvienas pakankamai protingas ir rūpestingas asmuo (šiuo atveju atsakovas buvo juridinio asmens direktorius, todėl jam taikomi didesni rūpestingumo, atidumo ir kiti elgesio standartai), pavogus jam priklausanti turtą, nedelsiant kreiptųsi i policiją dėl padarytos nusikalstamos veikos. Atsakovas pripažįsta, kad taip nesielgė ir tai laikytina itin dideliu aplaidumu. Net ir kiti veiksmai, kurių atsakovas galimai ėmėsi siekdamas surasti turtą, nepaneigia, kad atsakovas elgėsi neatsakingai ir aplaidžiai, nesiėmė būtinų ir efektyvių priemonių traktoriui surasti.

23Atsakovas nepagrįstai neigia savo atsakomybę tuo pagrindu, kad jam vienaip ar kitaip elgtis (nesikreipti į policiją) galimai nurodė Bendrovės akcininkas. Pareiga tinkamai organizuoti kasdienę įmonės veiklą yra nustatyta bendrovės direktoriui, bet ne akcininkui (CK 2.82 str. 3 d., LR akcinių bendrovių įstatymo 37 str., Bendrovės įstatu 7.11 d.). Kasdiene įmonės veikla laikytinas ir darbo procesų įmonėje organizavimas, rūpinimasis turtu, jo išsaugojimu, todėl būtent atsakovas privalėjo tinkamai organizuoti bendrovės veiklą ir priimti su ja susijusius sprendimus, kurie atitiktų bendrovės interesus, nepaisant akcininko nuomonės. Bendrovės Įstatu 7.17 d. 2 p. įtvirtinta būtent vadovo pareiga užtikrinti Bendrovės turto apsaugą.

24Ieškovas pažymėjo, jog įmonės vadovas atsakingas už įmonės veiklos organizavimą (CK 2.82 str. 3 d.), jis turi pareiga veikti sąžiningai, protingai ir pan. (CK 2.87 str.), veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais (LR akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d.). Taip pat nurodyta LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 punkte nustatyta įmonės valdymo organų pareiga įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Bendrovės vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą.

25Taigi, nors įstatymai nereglamentuoja kiekvieno konkretaus veiksmo, kurį privalo atlikti juridinio asmens vadovas, tačiau vadovo pareigos ir elgesio standartai yra aiškiai įtvirtinti teisės aktuose bei išaiškinti teismų. Iš esmės identiškos vadovo pareigos įtvirtintos ir Bendrovės įstatuose (7.16 - 7.17, 7.20 p.p.). Atsakovas jam nustatytų pareigų nesilaikė, jo elgesys neatitiko rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio, todėl atsakovo veiksmai bendrovės atžvilgiu buvo neteisėti.

26Tokiu būdu, nustačius, kad bendrovės traktoriaus Mitsubishi MT 20-50576 su freza, 622,01 Eur vertės, buvo prarastas ar neperduotas dėl vadovo kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), būtent vadovas turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose.

27Atsakovas A. K. a.k. ( - ), prieštaravimuose į ieškinį (b.l. 18-21) bei teisminio nagrinėjimo metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-07 d. preliminarų sprendimą.

28Nesutikimą su ieškiniu bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-07 d. preliminariu sprendimu atsakovai procesiniame dokumente - prieštaravimuose (b.l. 18-21) bei teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad 2009 m. UAB „SKENERIS“ vienintelio akcininko R. K. sprendiniu atsakovas buvo paskirtas bendrovės direktoriumi ir per penkerius vadovavimo metus nė karto negavo jokių akcininko priekaištų, pretenzijų, savo pareigas vykdė tinkamai, laikėsi teisės aktų nustatytų reikalavimų, visi sprendimai, susiję su įmonės valdymu, taip pat turto įsigijimu, perleidimu ir kiti svarbus veiksmai buvo tiesiogiai derinami su akcininku, kuris ir pats aktyviai dalyvavo įmonės veikloje, kontroliavo visus procesus tiesiogiai.

29Atsakovas nurodė, kad 2009-12-01 UAB „SKENERIS“ sudarė sutartį su užsakovu L. D. dėl tvenkinio Molėtų rajone iškasimo. Kadangi įmonės buveinė buvo Vilniaus mieste, o darbai buvo vykdomi Molėtų rajone, visa darbų vykdymui reikalinga technika - traktorius, trimeriai, priekaba, ekskavatorius ir kiti įrenginiai nebuvo kasdien vežiojami iš Vilniaus į Molėtus ir atgal, o nakčiai ir nedarbo metu buvo paliekami saugomoje teritorijoje Molėtų rajone, užsakovo L. D. draugo teritorijoje. Technikos saugojimas buvo suderintas su teritorijos savininku. Taigi, būtent siekiant apsaugoti bendrovei priklausantį turtą (tvenkinių kasimo techniką), atlikus suplanuotos (numatytus) darbus, technika buvo paliekama šalia objekto esančioje užsakovo pažįstamam asmeniui priklausiusioje saugomoje aikštelėje. Šie veiksmai būtent ir liudija atsakovo atidumą, rūpestingumą.

302010 m. pavasarį (balandžio - gegužės mėnesį) pabaigus darbus, bendrovės darbuotojai informavo atsakovą, kad atvyko iš saugomos teritorijos pasiimti technikos, tačiau pamatė, kad saugomoje teritorijoje nebėra bendrovei priklausančio traktoriaus Mitsubishi MT-20-50576 su freza. Atsakovas nieko nelaukdamas apie situaciją informavo bendrovės akcininką ir kartu su juo nuvyko į Molėtų rajone buvusį objektą. Atvykus paaiškėjo, kad saugomos aikštelės, kurioje buvo paliekama bendrovės technika nedarbo metu, savininkas mirė ir nebėra bendrovei priklausančio traktoriaus. Atsakovas, siekdamas priimti palankiausią bendrovei sprendimą, kreipėsi į akcininką, kuris informavo, jog išsiaiškino, kad veikiausiai traktorių paėmė aplinkinių teritorijų gyventojai ir nurodė, kad traktorių ras savo pastangomis. Tiek atsakovas, tiek ir pats akcininkas ėmėsi aktyvių bendrovei priklausančio turto paieškų - važinėjo po aplinkines teritorijos, bendravo su gyventojais, domėjosi, gal kas nors matė dingusį traktorių, netgi, gal kas nors traktorių matė, taip pat dėjo kitas pastangas, ieškodami bendrovei priklausančio turto. Kelis kartus buvo gauta informacija, jog traktorius galimai yra vienoje ar kitoje vietoje, nuvykus paaiškėjo, jog arba traktoriaus nėra, arba tai ne tas traktorius.

31Šios aplinkybės, atsakovo nuomone, sudaro pagrindą teigti, kad UAB „SKENERIS“ direktorius apie bendrovės turto dingimą nedelsdamas informavo akcininką ir būtent jo sprendimu pats savo iniciatyva nesiėmė teisinių veiksmų, t.y. nesikreipė pagalbos į policijos pareigūnus, kadangi taip elgtis nurodė būtent UAB "Skeneris" akcininkas. Be to, nėra jokio teisės akto, įsakmiai nurodančio, jog juridinio asmens vadovui dėl dingusio turto nesikreipus į ikiteisminį tyrimą atliekančias institucijas ir jų pareigūnus, vadovas yra asmeniškai atsakingas ir turi asmeniškai atlyginti bendrovei prarasto turto vertę. Atsakovas kategoriškai nesutinka, jog jis yra kaltas, kad ginčo objektu esantis traktorius dingo iš saugomos teritorijos -galimai buvo pavogtas.

32Atsakovas nurodė, kad jam nėra aiškus teisinis ieškinio pagrindas, nes ieškinyje nėra nurodyta, kokių įstatymo nuostatų atsakovas nesilaikė, kuo nesivadovavo, kokias elgesio taisykles pažeidė, t.y. ieškovas nenurodė jo neteisėtų veiksmų.

33Taigi, ieškovui teigiant, kad bendrovei buvo padaryta žala (deliktas), ieškovas privalo įrodyti, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių yra kaltas, kurie sukėlė ieškovui žalą ir egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovui kilusios žalos (CK 6.245 str.).

34Atsakovo nuomone, jis veikė rūpestingai ir atsakingai, užtikrino, kad bendrovei priklausantis turtas ne darbo metu būtų saugomas saugomoje aikštelėje, kuri priklausė užsakovo pažįstamam asmeniui ir kuris buvo davęs leidimą jam priklausančioje teritorijoje laikyti techniką, o paaiškėjus, jog turtas dingo, atsakovas nedelsdamas kreipėsi į akcininką, informavo apie susiklosčiusią situaciją ir būtent akcininkas priėmė sprendimą ieškoti dingusio traktoriaus savo jėgomis, be to, paieškos buvo vykdomos aktyviai, tęsėsi gana ilgą laiką. Atsakovo nuomone, jokie teisės aktai nenumato teisės ir pareigos juridinio asmens vadovui veikti savo iniciatyva, nepaisant juridinio asmens akcininko sprendimų, nesikreipimas į policijos pareigūnus dėl iš saugomos teritorijos dingusio traktoriaus ir pastangos traktorių rasti patiems, negali būti vertinami kaip juridinio asmens vadovo neteisėti veiksmai. Nesant neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo civilinei atsakomybei kilti, todėl ieškinys turi būti atmestas.

35Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu (LR CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

36Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-07-23 nutartimi civ.byloje Nr. B2-4966-553/2014 UAB „SKENERIS“ buvo iškelta bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrtas UAB „SBS Legale“ (b.l. 3-4). Teismo nutartis įsiteisėjo 2014-09-29 d.

37VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „SKENERIS“ vadovu nuo 2013-05-29 d. iki bendrovei bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas A. K. a.k. ( - ) (b.l. 5-8).

38Vilniaus apygardos teismo 2014-07-23 nutartimi atsakovas, kaip UAB „SKENERIS“ direktorius, buvo įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus turimus dokumentus (b.l. 4). Kadangi atsakovas teismo nustatytos pareigos neįvykdė, 2014-10-01 bendrovės bankroto administratorius surašė aiškinamąjį raštą dėl turto ir dokumentų perdavimo, kuris atsakovui įteiktas pasirašytinai bei raštas dėl turto perdavimo bankroto administratoriui, kuriuose taip pat nurodyta, kad per teismo nustatytą terminą, atsakovas privalo bankroto administratoriui perduoti bendrovės turtą bei dokumentus (b.l. 9-11). 2014-09-30 d. buvo sudarytas UAB „SKENERIS“ balansas, kuriame nustatyta, kad bankroto administratoriui nebuvo perduotas traktorius Mitsubishi MT 20-50576 su freza, kurio likutinė vertė 622,01 Eur/2147,67 Lt (b.l. 12-14).

39Vadovaujantis LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 10 str. 7 d. 1 punktu, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Atsakovas turėjo pareigą perduoti ieškovo administratoriui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Atsakovas savo neveikimu, tai yra neperduodamas dalies bendrovės turto bankroto administratoriui po bankroto bylos iškėlimo, pažeidė įstatymų normas. Dėl neperduoto traktoriaus ieškovo turtas sumažėjo neperduoto turto verte, kuri negali būti panaudota bankroto procedūrų vykdymui, atsiskaitymui su kreditoriais. Nustatytos byloje aplinkybės, kad traktorius Mitsubishi MT 20-50576 su freza, kurio likutinė vertė 622,01 Eur/2147,67 Lt, nebuvo perduotas atsakovo bankroto administratoriui šalys neginčija, šis faktas yra nustatytas.

40Atsakovas teigia, kad jis užtikrino turto saugumą, palikdamas jį saugoti ne darbo metu Molėtų rajone sodybos saugomoje aikštelėje, kuri priklausė užsakovo L. D. a.k. ( - ) pažįstamam asmeniui, davusiam sutikimą prie sodybos laikyti techniką, o paaiškėjus, jog turtas dingo, atsakovas nedelsdamas kreipėsi į akcininką, informavo apie susiklosčiusią situaciją ir būtent akcininkas priėmė sprendimą ieškoti dingusio traktoriaus savo jėgomis, be to, paieškos buvo vykdomos aktyviai, tęsėsi gana ilgą laiką. Atsakovo nuomone, jis normų jokių reikalavimų nepažeidė, nepadarė neteisėtų veiksmų, todėl civilinė atsakomybė dėl žalos atlyginimo jam kilti negali. Su atsakovo argumentais teismas nesutinka.

41Kaip nustatyta byloje šalių paaiškinimais, 2009-12-01 d. UAB „SKENERIS“ sudarė sutartį su L. D. dėl tvenkinio iškasimo Molėtų rajone. Tam tikslui buvo panaudotas UAB „SKENERIS“ traktorius Mitsubishi MT 20-50576 su freza, kurio likutinė vertė 622,01 Eur/2147,67 Lt (b.l. 11). Po darbų nurodytas traktorius buvo laikomas užsakovo L. D. pažįstamo G. B. sodybos aptvertoje teritorijoje (prie namų), paprašius užsakovui ir sutikus sodybos savininkui. Šis traktorius buvo laikomas prie G. B. sodybos, kol pastarasis mirė. Liudytojas L. D. 2015-09-09 d. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad traktorius buvo laikomas prie sodybos apytiksliai apie 2 mėnesius, o G. B. buvo jo pažįstamas, kuris traktorių laikė jam paprašius. Po G. B. mirties, ginčo traktorius buvo laikomas prie pastarojo sodybos, kurioje niekas negyveno, kol 2010 metais nieko neprižiūrimas buvo pavogtas. Kaip nurodyta atsakovo prieštaravimuose-2010 metų balandžio-gegužės mėnesiais UAB „SKENERIS“ darbuotojai informavo atsakovą, kad traktorius Mitsubishi MT 20-50576 su freza buvo pavogtas (b.l. 19). Atsakovas informavo akcininką R. K. a.k. ( - ) kuris manė, kad traktorių paėmė aplinkinių teritorijų gyventojai ir jį galima susirasti nesikreipiant į policiją. Dėl akcininko sprendimo atsakovas į policiją nesikreipė, o su akcininku ieškojo savo jėgomis, tačiau traktoriaus paieškos rezultato nedavė.

42Apklaustas 2015-09-09 teisminio nagrinėjimo metu liudytoju R. K. parodė analogiškai kaip ir atsakovas.

43Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo ( fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Taigi, teismo vertinimu, atsakovas, būdamas UAB „SKENERIS“ vadovu, elgėsi nesąžiningai ir neprotingai (CK 2.87 str. 1 d.), palikdamas bendrovės traktoriaus Mitsubishi MT 20-50576 su freza saugojimu pasirūpinti užsakovui L. D.. Kaip nustatyta byloje, atsakovas nežinojo net traktorių saugojusio asmens nei vardo nei pavardės, nesudarė su traktoriaus saugotoju nei žodinės nei rašytinės sutarties, kurioje pastarasis įsipareigotų ginčo traktorių saugoti. Kaip žinia, sodybos savininko, kaip nustatyta byloje, G. B., neatlygintinas sutikimas palaikyti traktorių su freza prie namų nesukelia pastarajam nei teisių nei pareigų traktoriaus dingimo atveju. Taip pat pažymėtina, kad 2010 metų pradžioje sodybos savininkui mirus, ginčo traktorius prie jo sodybos, kurioje be savininko niekas ir negyveno, buvo paliktas visai be priežiūros, kol ir buvo pavogtas. Tokiu būdu, atsakovas nepasirūpino ginčo traktoriau su freza saugojimu po G. B. mirties, perkėlimu į saugomą vietą, t.y. neužtikrino bendrovės turto apsaugos (Įstatų 7.17 d. 2 p.). Toks atsakovo elgesys negali būti laikomas tinkamu, o parodo atsakovo nerūpestingumą ir aplaidumą. Taip pat, teismo vertinimu, negali būti laikomas tinkamu atsakovo sprendimas nesikreipti į policiją ir traktorių ieškoti savo pajėgomis.

44Lietuvos Respublikos policijos veiklos 2000-10-17 įstatymo Nr. VIII-2048 5 str. 5 p. numato, kad policijos uždaviniai yra nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas, taigi, būtent policijos pareigūnams, o ne bendrovės vadovui, yra priskirta funkcija tirti turto vagystes, naudodamasis teisėmis, nurodytomis šio įstatymo 20 str., atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas dėl turto vagystės į policiją nesikreipė, tad ir bendrovės buhalterė neturėjo pagrindo ginčo traktoriaus nurašyti buhalterinėje apskaitoje, ir, kaip teisingai nurodė ieškovas, žymėjo ilgalaikio turto sąraše, skaičiavo nusidėvėjimo laipsnį. Pažymėtina, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str., Įstatų 7.11 d. būtent bendrovės vadovui, o ne akcininkui, priskirtina pareiga saugoti bendrovės turtą ir tinkamai organizuoti kasdieninę veiklą, tai reiškia, kad akcininko žodiniai sprendimai nesikreipti į policiją dėl bendrovės turto dingimo ir turto paieškos savo pajėgomis, atsakovui įtakos neturi turėti, nes prieštarauja LR Akcinių bendrovių bei Įstatų paminėtam teisiniam reglamentavimui.

45Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra-,-vadovautis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str. 1 d.). LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 str.3 d.) (LAT 2004-02-18 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-124/2004).

46Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (LAT 2011-05-05 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2011).

47Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, o nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, atsakovas atsikirtimų į ieškinį neįrodė (LR CPK 178 str.).

48Paminėti teismo sprendime atsakovo veiksmai vertintini kaip neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str.), dėl kurių atsirado 622,01 Eur žala netekus bendrovės traktoriaus Mitsubishi MT 20-50576 su freza (LR CK 6.246 str.). Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (LR CK 6.248 str. 3 p.). Atsiradusi 622,01 Eur žala yra laikoma atsakovo veiksmų/neveikimo rezultatu (LR CK 6.247 str.). Priežastinio ryšio nustatymo ypatumas neveikimo atveju yra tas, jog priežastinis ryšys yra, jeigu asmuo turėjo pareigą ką nors atlikti, kokiu nors būdu veikti, tačiau neveikė, ir toks, neadekvatus susiklosčiusiai faktinei situacijai, jo elgesys pakankamai prisidėjo prie atsiradimo, tiesiogiai sukeldamas žalingus padarinius arba sukurdamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti. Priežastinio ryšio tarp neteisėtos veikos ir atsiradusių nuostolių faktui įrodyti būtina nustatyti, kad atsakovas turėjo teisinę pareigą; ją atsakovas pažeidė; šiuo pažeidimu padarė įmonei ir jos kreditoriams žalą (LAT 2010-02-26 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-91 /2010).

49Taigi, atsakovo veiksmuose yra visos civilinės atsakomybės sąlygos.

50Atsakovas, nevykdydamas pareigos veikti rūpestingai ir apdairiai, teismo sprendimo perduoti bendrovės bankroto administrartoriui turtą, sukėlė žalą ieškovui, todėl ieškinys buvo tenkintinas sprendime išdėstytais motyvais, iš atsakovo A. K. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-07 d. preliminariu teismo sprendimu buvo priteista 622,01 Eur žalos ieškovo naudai pagrįstai. Naikinti/keisti preliminaraus teismo sprendimo šioje dalyje nėra pagrindo.

51CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovo buvo priteista 5 proc. metinių palūkanų nuo 622,01 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-05-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl valstybei iš atsakovo buvo priteista 7 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str.1 d.). Naikinti/keisti preliminaraus teismo sprendimo šioje dalyje nėra pagrindo.

53Bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų šalys teismui nepateikė.

54Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 3,24 Eur ir priteistinos iš atsakovo į valstybės pajamas visiškai patenkinus ieškinį (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, 430 str., teismas, -

Nutarė

56Vilniaus miesto apylinkės teismo preliminarų 2015-05-07 d. sprendimą civ.byloje Nr. e2-23047-545/2015 (šiuo metu e2-27084-545/2015) palikti nepakeistą.

57Papildomai priteisti iš atsakovo A. K. a.k. ( - ), 3,24 Eur (tris Eur 24 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. Šios sumos turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

58Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2015 m. 09 mėn. 25 d.... 2. Civilinė byla Nr. 2-27084-545/2015... 3. Teisminio proceso Nr. 2-68-3-15764-2015-0... 4. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5;... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.... 6. sekretoriaujant A. Š.... 7. dalyvaujant ieškovo BUAB „Skeneris“ bankroto administratoriaus UAB „SBS... 8. atsakovui A. K.... 9. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal BUAB „SKENERIS“... 10. ieškovo BUAB „SKENERIS“ į.k. 122023579 bankroto administratoriaus UAB... 11. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-07-23... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014-07-23 nutartimi nustatė atsakovui pareigą per... 13. Ieškovas BUAB „SKENERIS“ bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-07 d. preliminariu sprendimu... 15. 2015-06-19 atsakovas A. K. pateikė teismui prieštaravimus dėl 2015-05-07 d.... 16. Ieškovas procesiniame dokumente - atsiliepime į atsakovo prieštaravimus... 17. Ieškovas ieškinio reikalavimus procesiniame dokumente ieškinyje (b.l. 1-2),... 18. Ieškovas nesutiko su atsakovo motyvais, išdėstytais prieštaravimuose (b.l.... 19. Be to, atsakovas savo nurodytoms aplinkybėms pagrįsti nepateikė jokių... 20. Iš atsakovo bendrovės bankroto administratoriui pateiktų duomenų matyti,... 21. Atsakovo teigimu, vykdant darbus Molėtų rajone, nakčiai ir nedarbo metu... 22. Ieškovo nuomone, kiekvienas pakankamai protingas ir rūpestingas asmuo (šiuo... 23. Atsakovas nepagrįstai neigia savo atsakomybę tuo pagrindu, kad jam vienaip ar... 24. Ieškovas pažymėjo, jog įmonės vadovas atsakingas už įmonės veiklos... 25. Taigi, nors įstatymai nereglamentuoja kiekvieno konkretaus veiksmo, kurį... 26. Tokiu būdu, nustačius, kad bendrovės traktoriaus Mitsubishi MT 20-50576 su... 27. Atsakovas A. K. a.k. ( - ), prieštaravimuose į ieškinį (b.l. 18-21) bei... 28. Nesutikimą su ieškiniu bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-07 d.... 29. Atsakovas nurodė, kad 2009-12-01 UAB „SKENERIS“ sudarė sutartį su... 30. 2010 m. pavasarį (balandžio - gegužės mėnesį) pabaigus darbus, bendrovės... 31. Šios aplinkybės, atsakovo nuomone, sudaro pagrindą teigti, kad UAB... 32. Atsakovas nurodė, kad jam nėra aiškus teisinis ieškinio pagrindas, nes... 33. Taigi, ieškovui teigiant, kad bendrovei buvo padaryta žala (deliktas),... 34. Atsakovo nuomone, jis veikė rūpestingai ir atsakingai, užtikrino, kad... 35. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu (LR CPK 430 str. 6 d. 1 p.). ... 36. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo... 37. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „SKENERIS“ vadovu nuo... 38. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-23 nutartimi atsakovas, kaip UAB... 39. Vadovaujantis LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 10 str. 7 d.... 40. Atsakovas teigia, kad jis užtikrino turto saugumą, palikdamas jį saugoti ne... 41. Kaip nustatyta byloje šalių paaiškinimais, 2009-12-01 d. UAB „SKENERIS“... 42. Apklaustas 2015-09-09 teisminio nagrinėjimo metu liudytoju R. K. parodė... 43. Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio... 44. Lietuvos Respublikos policijos veiklos 2000-10-17 įstatymo Nr. VIII-2048 5... 45. Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai... 46. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 47. Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 48. Paminėti teismo sprendime atsakovo veiksmai vertintini kaip neteisėti... 49. Taigi, atsakovo veiksmuose yra visos civilinės atsakomybės sąlygos.... 50. Atsakovas, nevykdydamas pareigos veikti rūpestingai ir apdairiai, teismo... 51. CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę... 52. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 53. Bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų šalys teismui nepateikė.... 54. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 3,24 Eur ir... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, 430 str., teismas, -... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo preliminarų 2015-05-07 d. sprendimą... 57. Papildomai priteisti iš atsakovo A. K. a.k. ( - ), 3,24 Eur (tris Eur 24 ct)... 58. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...