Byla 2-832-790/2019
Dėl nesąžiningo sandorio arba jo dalies pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų A. J. ir J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovų A. J. ir J. J. patikslintą ieškinį bankrutavusiai kredito unijai „Centro taupomoji kasa“ dėl nesąžiningo sandorio arba jo dalies pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovai A. J. ir J. J. kreipėsi į teismą, prašydami: 1) pripažinti negaliojančia 2016 m. birželio 1 d. ieškovų ir atsakovės bankrutavusios kredito unijos (toliau – BKU) „Centro taupomoji kasa“ sudarytą sutartį Nr. ( - ) dėl 8 680 Eur paskolos arba jos dalį – kredito sutarties specialiosios dalies 2.5 punktą „Mokėtino pajinio įnašo dydis“ ir sandorio sudedamąja dalimi tapusią 2016 m. gegužės 30 d. pajaus padidinimo pasirašymo sutartį; 2) taikyti restituciją, grąžinant šalis į iki pažeidimo buvusią padėti arba, šalims tęsiant sutartinius įsipareigojimus, ieškovų 2016 m. gegužės 30 d. sumokėtą papildomą 868 Eur pajų įskaityti kaip jų grąžintą paskolos dalį, išskaičiuojant šią sumą iš likusios 1 810,16 Eur mokėti paskolos sumos, į kurią neįskaitomos palūkanos, ar 1 846,55 Eur paskolos sumos, į kurią įskaitomos ir mokėtinos palūkanos.

72.

8Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki ginčo išsprendimo dienos sustabdyti 2016 m. birželio 1 d. sutarties vykdymą, nustatant, kad kredito grąžinimo įmokos nemokamos nuo 2019 m. vasario 1 d. Ieškovai nurodė, kad jiems sumokėjus kitą įmoką, liks negrąžinta 1 042,12 Eur suma. Ieškovams toliau vykdant sandorio sąlygas kils žala, nes dėl atsakovės statuso ir turimų įsipareigojimų bent iš dalies tenkinus ieškinio reikalavimus nebus įmanoma taikyti restituciją ir permokėta įmokų dalis nebus grąžinta ieškovams.

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad ieškovų prašymas iš esmės yra be motyvų, jame nėra paaiškinta, kodėl, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomu, nėra pateikta šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Ieškovai, galimai turėdami omenyje, kad atsakovė yra bankrutavusi ir jos atžvilgiu realiai negalės būti taikoma restitucija, nurodo, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti dėl atsakovės statuso. Tačiau tokia ieškovų pozicija nėra nuosekli – ieškiniu yra reikalaujama taikyti restituciją, bet vėliau, kalbant apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nurodoma, kad restitucijos taikyti nebus įmanoma.

114.

12Ieškovai pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo, kuriuo sukonkretino antrąjį ieškinio reikalavimą, prašydami pripažinti atsakovei 2016 m. gegužės 30 d. pervestą 868 Eur papildomą pajų grąžinta paskolos pagal sutartį dalimi. Šiame procesiniame dokumente ieškovai taip pat iš naujo suformulavo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki ginčo išsprendimo dienos sustabdyti 2016 m. birželio 1 d. sutarties vykdymą. Ieškovai nurodė, kad atsakovės teisinis statusas (atsakovė yra likviduota) ir jos nemokumas sudaro pagrindą daryti išvadą, jog atsakovė yra nepajėgi vykdyti jokių finansinių įsipareigojimų ir sumokėti ar grąžinti ieškovams iš jos priteistas sumas.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 22 d. nutartimi netenkino ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

176.

18Teismas pažymėjo, kad pakartotinai pateiktas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grindžiamas iš esmės analogiškais teiginiais, kaip ir ankstesnis ieškovų prašymas, kuris Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartimi buvo atmestas.

197.

20Teismas vertino, kad ieškovų prašymas nėra pagrįstas jokiomis faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais. Jame iš esmės nėra pateikta jokių motyvų, nėra išsamiai paaiškinta, kodėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomu. Ieškovai tik nurodo, kad teismo sprendimo vykdymą gali apsunkinti atsakovės nemokumas.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Ieškovai A. J. ir J. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

258.1.

26Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrįstas. Šis prašymas yra grindžiamas atsakovės teisiniu statusu ir nemokumu. Teismui pateikti duomenys, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi atsakovei iškelta bankroto byla, o 2018 m. liepos 11 d. nutartimi nuspręsta ją likviduoti. Šių aplinkybių ieškovai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 182 straipsnį neturi įrodinėti, nes bankroto bylą Nr. B2-2973-262/2018 nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Ieškovai pateikė teismui įrodymus (duomenis iš internetinio tinklalapio), kad atsakovės statusas – likviduota. Tai reiškia, kad ji yra visiškai nemoki. Dėl atsakovės statuso ir nemokumo kyla realus pavojus, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovams palankų teismo sprendimą, jį įvykdyti bus itin sudėtinga arba neįmanoma, nes atsakovė yra nepajėgi vykdyti jokių finansinių įsipareigojimų ir sumokėti ar grąžinti priteistą sumą.

278.2.

28Šiuo metu ieškovai pagal ginčijamą sutartį nėra grąžinę atsakovei 868 Eur. Tokią pačią pinigų sumą atsakovė nesąžiningai įgijo iš ieškovų. Sustabdžius sutarties vykdymą palankaus teismo sprendimo atveju nepagrįstai atsakovės įgyta 868 Eur suma būtų įskaityta kaip grąžinta paskolos dalis ir ieškovų įsipareigojimai atsakovei pagal ginčijamą sutartį būtų visiškai įvykdyti. Tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebus pritaikytos, ieškovai, toliau sąžiningai atlikdami mokėjimus atsakovei, sumokės jai 868 Eur. Tokiu būdu paskola bus grąžinta ir priėmus ieškovams palankų teismo sprendimą nebus prasmės atlikti įskaitymą, o įskaityta suma taps permoka.

298.3.

30Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir priėmus atsakovei palankų sprendimą ji atgautų 868 Eur sumą, nes ieškovai yra mokūs. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeisti šalių lygiateisiškumo ir teisingumo principai, nes tikėtinas palankus teismo sprendimas atsakovei dėl jos nemokumo nesukeltų jokių neigiamų pasekmių, o ieškovai dėl to patirtų žalą ir beveik neturėtų galimybių susigrąžinti permokėtos sumos.

319.

32Atsiliepimu į ieškovų atskirąjį skundą atsakovė BKU „Centro taupomoji kasa“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

339.1.

34Ieškovai, pakartotinai teikdami prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė tuos pačius argumentus, kuriuos teismas jau įvertino 2019 m. vasario 25 d. nutartimi atmesdamas jų pradinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

359.2.

36Teismui patenkinus ieškinį ir ieškovams įgijus reikalavimo teisę atsakovės atžvilgiu, jų reikalavimai būtų tenkinami Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nustatyta tvarka. Ieškovų argumentas, kad netenkinus prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebus įmanoma įvykdyti jiems palankų teismo sprendimą, yra grindžiamas tik prielaidomis ir prieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

379.3.

38Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė yra nesąžininga ir ketina savo turtą paslėpti, sunaikinti ar kitaip sugadinti. Šiuo metu yra vykdomas atsakovės bankroto procesas ir jos turtu yra disponuojama ĮBĮ nustatyta tvarka.

39Teismas

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4210.

43Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netenkino ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

4411.

45CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos nustačius šias sąlygas: pirma, ieškinio reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas, antra, netenkinus prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šios sąlygos yra kumuliatyvios (viena kitą papildančios), todėl nenustačius bent vienos iš jų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

4612.

47Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovai siekia pripažinti negaliojančia jų ir atsakovės sudarytą paskolos sutartį arba tą jos dalį, kuria ieškovai įsipareigojo sumokėti atsakovei pajinį įnašą, ir prašo teismo, kad sumokėta pajinio įnašo suma būtų pripažinta pagal sutartį grąžinta paskolos dalimi. Siekdami užtikrinti ieškinio reikalavimų įvykdymą, ieškovai prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčijamo sandorio vykdymą. Tokį savo prašymą ieškovai motyvuoja tuo, kad prašymo pateikimo metu jų likusi mokėti paskolos suma atitinka ginčijamo pajaus sumą (tiek ieškovų mokėtina suma, tiek ir sumokėtas pajus sudaro po 868 Eur), todėl, anot ieškovų, sustabdžius ginčijamos sutarties vykdymą ir teismui priėmus ieškovams palankų sprendimą, jis būtų realiai įvykdytas atlikus įskaitymą. Priešingu atveju, ieškovams ir toliau vykdant mokėjimus pagal sutartį, teismui priėmus galbūt ieškovams palankų sprendimą jie jau galėtų būti visiškai atsiskaitę su atsakove. Tokiu atveju teismui pripažinus jų sumokėtą pajinį įnašą paskutiniu mokėjimu pagal sutartį, susidarytų permoka, kurios ieškovai negalėtų atgauti, nes atsakovė dėl savo statuso ir nemokumo nėra pajėgi įvykdyti jokių finansinių įsipareigojimų.

4813.

49Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje yra keliamas ginčas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui – egzistavimo. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad ieškovai neįrodė grėsmės galbūt jiems palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nes nepateikė išsamių paaiškinimų ir įrodymų, kodėl teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo jiems palankaus teismo sprendimo vykdymas pasunkės arba taps neįmanomas. Ieškovai savo ruožtu teigia, kad tinkamai pagrindė savo pateiktą prašymą, kaip būsimo teismo sprendimo vykdymą apsunkinančias aplinkybes nurodę atsakovės nemokumą ir jos teisinį statusą, kadangi, kaip jau minėta, ieškovų vertinimu, jiems atlikus visus mokėjimus pagal sutartį ir teismui tenkinus ieškinį, ieškovai iš esmės nebeturėtų jokių galimybių atgauti iš nemokios atsakovės susidariusios permokos. Taigi, ieškovų vertinimu, aplinkybė, kad yra vykdomos atsakovės bankroto procedūros, per se (pati savaime) reiškia, kad atsakovė negalės grąžinti jiems jokių pinigų sumų, ir pagrindžia grėsmę galimai jiems palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovų pateiktais argumentais.

5014.

51Visų pirma, ieškovai nepagrįstai nurodo, kad atsakovė yra likviduota, o tai, anot jų, reiškia, kad ji yra visiškai nemoki. Kaip matyti iš Juridinių asmenų registro duomenų, šiuo metu atsakovė yra pripažinta bankrutavusia, tačiau ji dar nėra likviduota. Todėl teismui priėmus ieškovams palankų sprendimą, jų reikalavimai galės būti patenkinti atsakovės bankroto procese ĮBĮ nustatyta tvarka.

5215.

53Antra, priešingai negu teigia ieškovai, bankroto bylos bendrovei iškėlimo faktas nereiškia, kad ši bendrovė neturi absoliučiai jokio turto, neįvykdys jokių savo prievolių ir visiškai neatsiskaitys su savo kreditoriais. Pagrindinis bankroto procesui keliamas tikslas ir galutinis rezultatas, kurio siekiama bankroto procedūromis – tai siekis patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, kartu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2011). Visas įmonės bankroto procesas yra skirtas būtent tam, kad bankrutuojanti įmonė atsiskaitytų su savo kreditoriais.

5416.

55Pirmiau minėtiems bankroto proceso tikslams įgyvendinti yra naudojami įvairūs teisiniai instrumentai, kuriais siekiama išsaugoti bankrutuojančios įmonės turtą ir patenkinti kreditorių reikalavimus, be kita ko, bankrutuojančiai įmonei yra uždraudžiama vykdyti bet kokius įsipareigojimus kreditoriams, bankroto administratorius perima visą įmonės turtą, patikrina įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėn. ir ginčija teisme sandorius, prieštaraujančius įmonės tikslams ir (ar) galėjusius turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, o nustatęs, kad įmonės vadovas netinkamai atliko savo pareigas ir prisidėjo prie žalos kreditoriams atsiradimo, kreipiasi dėl civilinės atsakomybės taikymo ir žalos atlyginimo. Bankrutuojančios įmonės administratorius turi imtis visų teisės aktuose nurodytų veiksmų tam, kad būtų sugeneruota kuo daugiau bankrutuojančios įmonės turto, kurį realizavus būtų patenkinta kuo daugiau kreditorių reikalavimų ir liktų kuo mažiau neįvykdytų įsipareigojimų. Todėl teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, kad atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

5617.

57Taigi, nors įmonės bankroto procesas pagrindžia, kad ši įmonė turi finansinių sunkumų (pagal ĮBĮ, bankroto byla iškeliama nemokiai bendrovei, kuri nevykdo savo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės), aplinkybė, kad atsakovė yra bankrutavusi, pati savaime nereiškia, kad ši bendrovė visiškai negalės patenkinti jokių savo kreditorių reikalavimų. Pirmiau minėta, bankroto proceso pagrindinis tikslas yra surinkti kuo daugiau bankrutuojančios bendrovės turto ir, panaudojant šį turtą, atsiskaityti su įmonės kreditoriais, todėl ieškovų nuogąstavimai, kad vien tik dėl atsakovės teisinio statuso ir jos nemokumo ji nebus pajėgi atsiskaityti su ieškovais ir jiems palankus teismo sprendimas liks visiškai neįgyvendintas, vertinami kaip nepagrįsti.

5818.

59Išskyrus pirmiau minėtas prielaidas ir deklaratyvius teiginius, kad atsakovė yra visiškai nemoki, kad nemoki įmonė nevykdo ir nėra pajėgi įvykdyti jokių įsipareigojimų ir mokėti skolų, ieškovai nepateikė jokių kitų duomenų, tikėtinai pagrindžiančių, kad egzistuoja grėsmė jiems galimai palankaus sprendimo įvykdymui. Ieškovai neįrodinėja konkrečių aplinkybių, susijusių su atsakovės turtine padėtimi ir jos galimybėmis patenkinti kreditorių (o teismui tenkinus ieškinį, ir pačių ieškovų) reikalavimus, taip pat jie nepateikė duomenų, kad atsakovės bankroto procese buvo atliekami galimai nesąžiningi veiksmai, kad atsakovės bankroto procedūros, jos administravimas yra vykdomas neefektyviai ar kad atsakovės bankroto administratorius nesiėmė visų reikiamų veiksmų tam, kad būtų maksimaliai išnaudotos galimybės patenkinti jos kreditorių reikalavimus ir dėl to teismui priėmus ieškovams palankų sprendimą, ieškovų reikalavimai taip pat negalės būti patenkinti. Taigi, ieškovai neįrodė galimo atsakovės nesąžiningumo, jos siekio išvengti ar apsunkinti jiems palankaus teismo sprendimo vykdymą, nors būtent jiems, kaip asmenims, siekiantiems, kad būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, kyla pareiga pagrįsti grėsmės būsimo galimai jiems palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Ieškovams neįrodžius antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, jų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstai buvo atmestas.

6019.

61Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino susiklosčiusią situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas. Ieškovų atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

62Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai A. J. ir J. J. kreipėsi į teismą, prašydami: 1) pripažinti... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai prašė taikyti laikinąsias... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino ieškovų... 11. 4.... 12. Ieškovai pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo, kuriuo... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 22 d. nutartimi netenkino ieškovų... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad pakartotinai pateiktas prašymas taikyti laikinąsias... 19. 7.... 20. Teismas vertino, kad ieškovų prašymas nėra pagrįstas jokiomis faktinėmis... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Ieškovai A. J. ir J. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 25. 8.1.... 26. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovų prašymas taikyti laikinąsias... 27. 8.2.... 28. Šiuo metu ieškovai pagal ginčijamą sutartį nėra grąžinę atsakovei 868... 29. 8.3.... 30. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems... 31. 9.... 32. Atsiliepimu į ieškovų atskirąjį skundą atsakovė BKU „Centro taupomoji... 33. 9.1.... 34. Ieškovai, pakartotinai teikdami prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 35. 9.2.... 36. Teismui patenkinus ieškinį ir ieškovams įgijus reikalavimo teisę... 37. 9.3.... 38. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė yra nesąžininga ir... 39. Teismas... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 10.... 43. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 44. 11.... 45. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 46. 12.... 47. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovai... 48. 13.... 49. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje yra keliamas ginčas dėl antrosios... 50. 14.... 51. Visų pirma, ieškovai nepagrįstai nurodo, kad atsakovė yra likviduota, o... 52. 15.... 53. Antra, priešingai negu teigia ieškovai, bankroto bylos bendrovei iškėlimo... 54. 16.... 55. Pirmiau minėtiems bankroto proceso tikslams įgyvendinti yra naudojami... 56. 17.... 57. Taigi, nors įmonės bankroto procesas pagrindžia, kad ši įmonė turi... 58. 18.... 59. Išskyrus pirmiau minėtas prielaidas ir deklaratyvius teiginius, kad atsakovė... 60. 19.... 61. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 62. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 63. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....