Byla 2A-2224/2013
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus BUAB „Longista“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-229-154/2013, kuriuo bankrutavusi UAB „Senasis dvaras“ pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 27 d. nutartimi, patenkinęs pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VipAuto“ pareiškimą atsakovui UAB „Senasis dvaras“ (toliau – ir įmonė, bendrovė, atsakovas) dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Senasis dvaras“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos” (toliau – ir bankroto administratorius, administratorius). Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, pagal kurį bendra reikalavimų suma sudarė 14 627 426,12 Lt, apimanti ir kreditoriaus BUAB „Longista“ 307 553,20 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Nutartis įsiteisėjo. Šis sąrašas patikslintas Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d., 2011 m. gruodžio 8 d., 2011 m. gruodžio 21 d., 2012 m. sausio 2 d., 2012 m. sausio 9 d., 2013 m. vasario 5 d., 2012 m. kovo 16 d., 2013 m. balandžio 26 d. nutartimis.

5Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Šiaulių apygardos teisme 2012 m. kovo 2 d. buvo gautas kreditoriaus BUAB „Longista“ atskirasis skundas dėl minėtos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutarties. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 21 d. nutartimi kreditoriaus 2012 m. kovo 2 d. atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

6Šiaulių apygardos teisme 2012 m. kovo 30 d. gautas BUAB „Longista“ atskirasis skundas, kuriuo apeliantas prašė Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti atskirojo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. nutartimi pats panaikino 2012 m. kovo 21 d. nutartį, kuria laikė nepaduotu bei grąžino BUAB „Longista“ atskirąjį skundą, ir BUAB „Longista“ atskirojo skundo dėl 2011 m. gruodžio 8 d. nutarties priėmimo klausimą paskyrė nagrinėti iš naujo žodinio proceso tvarka.

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutartį ir 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį dėl BUAB „Senasis dvaras“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir BUAB „Senasis dvaras“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėjimą sustabdė iki bus išnagrinėtos civilinės bylos Šiaulių apygardos teisme pagal BUAB „Longista“ ieškinį atsakovams UAB „Senasis dvaras“, A. K., R. A. (civilinė byla Nr. 2-438-71/2012) ir Vilniaus apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-358-577/2012 dėl proceso atnaujinimo.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį ir išsprendė klausimą iš esmės – Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį dėl bankrutuojančios UAB „Senasis dvaras“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto paliko nepakeistą.

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. nutartimi nutarė patvirtinti BUAB ,,Senasis dvaras“ kreditorių sąrašą ir jų kreditorinius reikalavimus, o kartu ir BUAB ,,Longista“ 307 553,20 Lt kreditorinį reikalavimą.

102012 m. kovo 14 d. teisme gautas pareiškėjo BUAB ,,Senasis dvaras“ administratoriaus pareiškimas dėl BUAB ,,Longista“ kreditorinio reikalavimo patikslinimo. Pareiškėjas nurodė, kad pakartotinai patikrinus BUAB „Longista” pateiktus 307 553,20 Lt kreditorinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus buvo nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 28 d. PVM sąskaita faktūra serija LON Nr. 1478, pažyma ir atliktų darbų aktas už 2008 m. rugpjūčio mėn. bei 2008 m. rugpjūčio 21 d. išankstinio mokėjimo PVM sąskaita faktūra yra vienašališkai pasirašyti tik BUAB „Longista“, todėl BUAB „Longista“ darbų pagal minėtus dokumentus nėra atlikęs.

11Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 16 d. nutartimi nutarė patikslinti BUAB „Senasis dvaras“ kreditorių sąrašą su jų reikalavimais, išbraukti iš BUAB „Senasis dvaras“ kreditorių sąrašo BUAB ,,Longista“ su 307 553,20 Lt kreditoriniu reikalavimu.

12Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi, tenkindamas BUAB ,,Longista“ atskirąjį skundą, panaikino 2012 m. kovo 16 d. nutartį ir klausimą dėl BUAB ,,Longista“ 307 553,20 Lt reikalavimo patikslinimo nusprendė nagrinėti žodinio proceso tvarka. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi atsisakė tvirtinti BUAB „Longista“ kreditorinį reikalavimą 307 553,20 Lt dydžio sumai BUAB „Senasis dvaras“ bankroto byloje.

13Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį panaikino ir civilinę bylą pagal BUAB ,,Senasis dvaras“ administratoriaus prašymą netvirtinti BUAB ,,Longista“ kreditorinio reikalavimo nutraukė.

14BUAB „Senasis dvaras“ administratorius 2013 m. birželio 18 d. kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pagrįsdamas šį prašymą nurodė, kad 2013 m. birželio 13 d. įvyko BUAB „Senasis dvaras“ kreditorių susirinkimas, kuriame nutarta po to, kada bus nurašyta iš įmonės balanso debitorinė skola ir finansinis turtas, parduotas likęs neparduotas turtas, kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu priimti sprendimą dėl BUAB „Senasis dvaras“ pabaigos ir išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Pažymėjo, kad jis įvykdė kreditorių minėtą įpareigojimą. Nurodė, kad įmonės turtas yra realizuotas, nerealizuoto ar nurašyto turto nėra. Administratoriaus teigimu, kadangi yra atlikti visi būtini bankroto proceso veiksmai ir 2013 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu jis yra įpareigotas kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Senasis dvaras“ pabaigos. Prie prašymo pridėjo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūros 2013 m. gegužės 31 d. pažymą ir 2013 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo posėdžio protokolą Nr.5.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Šiaulių apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. sprendimu pripažino, jog BUAB „Senasis dvaras“ veikla pasibaigė, įpareigojo BUAB „Senasis dvaras“ bankroto administratorių UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

17Teismas, nustatęs, kad 2013 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra išdavė pažymą, iš kurios matyti, kad agentūra pretenzijų dėl BUAB „Senasis dvaras“ veiklos pabaigos neturi, BUAB „Senasis dvaras“ nuosavybės teise registruoto turto taip pat neturi, priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos ((Įmonių bankroto įstatymas – toliau ĮBĮ) 32 str. 4 d.)).

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

19Kreditorius BUAB ,,Longista“ (toliau – ir apeliantas, kreditorius), nesutikdamas su teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – BUAB „Senasis dvaras“ bankroto administratoriaus UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ prašymą priimti sprendimą dėl BUAB „Senasis dvaras“ veiklos pabaigos atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas sprendimą dėl įmonės pabaigos, neįvertino svarbių šiai bylai teisingai išspręsti faktinių aplinkybių, patvirtinančių, kad nėra pagrindo pripažinti BUAB „Senasis dvaras“ veiklą pasibaigusia, nes kreditorius BUAB „Longista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BUAB „Senasis dvaras“, A. K. ir R. A. dėl skolų suderinimo akto, jo pagrindu atlikto įskaitymo ir taikos sutarties pripažinimo niekiniais. Ieškiniu BUAB „Longista“ prašo taikyti restituciją ir ieškovo BUAB „Longista naudai priteisti 2 587 365,91 Lt iš BUAB „Senasis dvaras“ ir subsidiariai iš A. K. ir R. A.. Todėl apelianto įsitikinimu, pripažinus BUAB „Senasis dvaras“ veiklą pasibaigusia ir išregistravus BUAB „Senasis dvaras“ iš juridinių asmenų registro, BUAB „Longista“ nebus įtraukta į BUAB „Senasis dvaras“ kreditorių sąrašą su patikslintu finansiniu reikalavimu.
  2. BUAB „Longista“ įtraukus į BUAB „Senasis dvaras“ kreditorių sąrašą, šis kreditorius turės didelės apimties kreditorinį reikalavimą BUAB „Senasis dvaras“ bankroto byloje, dėl ko tai turės įtakos sprendimų dėl BUAB „Senasis dvaras“ bankroto procedūros priėmimui.
  3. BUAB „Senasis dvaras“ išregistravus iš juridinių asmenų registro, kreditoriui BUAB „Longista“ būtų apsunkintos galimybės ginti savo teises nagrinėjamoje civilinėje byloje ir taip bus pažeista jo teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos.

20Atsakovo BUAB „Senasis dvaras“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo advokatas G. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas piktnaudžiauja turimomis procesinėmis teisėmis bei savo veiksmais apsunkina BUAB „Senasis dvaras“ bankroto bylos eigą ir kreditorių interesus. Toks kreditoriaus veikimas, kai kreditoriaus ieškinys paliekamas nenagrinėtas dėl kreditoriaus kaltės ir tik po kurio laiko pateikiamas pakartotinis ieškinys, neatitinka rūpestingo ir apdairaus asmens, dalyvaujančio procese, kuris turi įtakos jo teisėms bei turtiniams interesams, elgesio kriterijų.
  2. Neužbaigti teisminiai ginčai dėl tam tikrų kreditorių finansinių reikalavimų, nesudaro pagrindo stabdyti bankroto procedūrų vykdymą, kas iš esmės reiškia ir bankroto bylos sustabdymą. Atsižvelgus į tai, jog BUAB „Senasis dvaras“ nebeturi registruotino turto, tai tolesnis bankroto bylos nagrinėjimas tik padidins administravimo išlaidas.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d., 320 str. 1 d.).

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad 2013 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra išdavė pažymą, iš kurios matyti, kad agentūra pretenzijų dėl BUAB „Senasis dvaras“ veiklos pabaigos neturi, BUAB „Senasis dvaras“ nuosavybės teise registruoto turto taip pat neturi, sprendė, kad BUAB „Senasis dvaras“ likvidavimo procedūros baigtos ir pripažino ją pasibaigusia (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

25Kreditorius BUAB „Longista“ apeliacinį skundą grindžia tuo, kad nėra pagrindo pripažinti BUAB „Senasis dvaras“ veiklą pasibaigusia, nes pirmosios instancijos teismas nevertino svarbių šiai bylai teisingai išspręsti faktinių aplinkybių, tvirtinančių, kad bankroto procedūros nėra baigtos. Pažymėjo, jog išregistravus BUAB „Senasis dvaras“ iš Juridinių asmenų registro, kreditoriui BUAB „Longista“ būtų apsunkintos galimybės ginti savo teises nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-910-154/2013 ir taip būtų pažeista jo teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos.

26Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino ĮBĮ imperatyvias teisės normas, kadangi neaiškino ir nenustatė turinčių bylai reikšmės aplinkybių.

27Prasidėjus įmonės likvidavimo procedūroms, tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus/atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau ir didesne apimtimi patenkinti kreditorių reikalavimus bei teisingai išspręsti bylą. Bankroto proceso operatyvumas per se nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai, pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos, kuriam įsiteisėjus, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Pažymėtina, kad įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigtos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 str. 3 d.).

28ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013, 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje bylos Nr. 2A-1265/2013, 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012, 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

29Bylos duomenys patvirtina, jog įmonės administratorius, 2013 m. birželio 18 d. pateikdamas prašymą dėl įmonės pabaigos, prie jo pridėjo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūros 2013 m. gegužės 31 d. pažymą ir 2013 m. birželio 13 d. bendrovės kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 5, kuriuo jis įpareigotas kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, teikdamas minimą prašymą, administratorius nepateikė bendrovės likvidavimo balanso, apsiribodamas nurodymu, jog visas turtas yra realizuotas, nerealizuoto ar nurašyto turto nėra. Teismas, kaip minėta, vadovaudamasis administratoriaus paaiškinimais ir pridėtais dokumentais, sprendė, jog prašymas tenkintinas. Tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai formaliai pagrindas buvo, tačiau, nagrinėjama byla yra susijusi su viešuoju interesu, todėl teismas privalo būti aktyvus ir, turėdamas omenyje tai, kad nustatyto bendrovės turto nepakanka kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, negali apsiriboti vien tik formaliu su sprendžiamu klausimu susijusių aplinkybių vertinimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nesiėmė priemonių, siekdamas nustatyti ar iš tiesų buvo išnaudotos visos priemonės apginti bankrutavusios bendrovės ir jos kreditorių interesus (CPK 185 str.).

30Pažymėtina, jog ĮBĮ nereglamentuoja, ar galima priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai teisme vis dar nagrinėjami ieškiniai, kuriais ginčijami kreditorių reikalavimo pagrindą sudarantys sandoriai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, tokių ieškinių įtaka galimybei priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos kiekvienu atveju turi būti sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į ieškinio patenkinimo tikimybę (pvz., ar ieškinys nėra aiškiai nepagrįstas, paduotas tik siekiant vilkinti bankroto bylos užbaigimą) ir į galimas ieškinio patenkinimo pasekmes. Jei ieškinio patenkinimas negalėtų esmingai pakeisti bankroto bylos eigos, vien ieškinio pareiškimas nebūtų kliūtis teismui spręsti bankrutuojančios įmonės veiklos užbaigimo klausimą, o ieškinio patenkinimo atveju gauta nauda galėtų būti proporcingai padalinta kreditoriams, kurių reikalavimai bankroto procedūrų metu liko nepatenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-113/2007, 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012).

31Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi ieškovo BUAB „Longista“ ieškinį atsakovams BUAB „Senasis dvaras“, A. K. ir R. A. dėl skolų suderinimo akto ir jo pagrindu atlikto įskaitymo bei sudarytos taikos sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, paliko nenagrinėtą tuo pagrindu, jog į teismo posėdį neatvyko ieškovas, kuriam buvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką bei vietą ir kuris iki teismo posėdžio pradžios nepateikė teismui prašymo dėl bylos nagrinėjimo ar atidėjimo (CPK 246 str. 1 d.). Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį paliko nepakeistą. Tačiau atsakovo kreditorius (ieškovas) BUAB „Longista“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ 2013 m. birželio 13 d. kreipėsi su ieškiniu atsakovams BUAB „Senasis dvaras“, A. K. ir R. A. į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais 2008 m. liepos 11 d. skolų suderinimo aktą, jo pagrindu atliktą įskaitymą ir 2008 m. liepos 11 d. taikos sutartį, sudarytus tarp ieškovo ir atsakovo BUAB „Senasis dvaras“; taikyti restituciją ir priteisti 2 587 365,91 Lt iš atsakovo BUAB „Senasis dvaras“; taip pat priteisti šią sumą subsidiariai iš atsakovų R. A. ir A. K.. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog ieškovas reikalavimą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo iš atsakovo BUAB „Senasis dvaras“ grindžia CK 6.66 straipsniu, Lietuvos Respublikos laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo ir ĮBĮ pažeidimais. Reikalavimai atsakovams R. A. ir A. K. grindžiami tuo, kad prašomos restitucijos taikymas dėl atsakovo BUAB „Senasis dvaras“ bankroto sunkiai tikėtinas, o jos netaikymas reiškia žalos ieškovui padarymą; už šią žalą yra atsakingi pastarieji atsakovai, kurie ginčo sandorių sudarymo metu atitinkamai buvo BUAB „Senasis dvaras“ vadovu ir vieninteliu akcininku; jų teisinės atsakomybės pagrindu nurodoma CK 2.50 straipsnio 3 dalis ir CK 2.87 straipsnio 7 dalis. Be to, Šiaulių apygardos teismas, išsprendęs ieškinio pagrįstumo klausimą, 2013 m. liepos 5 d. nutartimi nutarė areštuoti atsakovų R. A. ir A. K. 2 587 365,91 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – ir pinigines lėšas. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartį paliko nepakeistą. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. posėdžio metu nutarė atidėti bylos nagrinėjimą 2013 m. lapkričio 4 d. 13.30 val., kol bus išspręstas atsakovo BUAB „Senasis dvaras“ juridinio statuso klausimas.

32Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1258/2012), kuria buvo palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis, kuria buvo atsisakyta tvirtinti tarp pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Senasis dvaras“ 2008 m. liepos 11 d. sudarytą taikos sutartį, konstatavo, kad ji pažeidžia kitų UAB „Longista“ kreditorių teises ir prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

33Pirmosios instancijos teismas neaiškino, nenustatė ir nekonstatavo, kokią reikšmę BUAB „Senasis dvaras“ bankroto bylai turi kitoje civilinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl kreditoriaus BUAB „Longista“ reikalavimo pagrindą sudarančių sandorių nuginčijimo ir žalos atlyginimo. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju tik nustačius nurodytų aplinkybių reikšmę galima spręsti, ar atsakovo BUAB „Senasis dvaras“ bankroto procedūros yra pabaigtos ir ar atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso veiksmai. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju nagrinėjamos bylos kontekste interesas greitai užbaigti bankroto bylą nėra svaresnis už interesą išsiaiškinti teisiškai reikšmingas aplinkybes.

34Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas teigia, jog kreditorius BUAB „Longista“ piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, vilkina bankroto bylos nagrinėjimą. Įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Byloje nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog ieškinį pareiškęs kreditorius piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Teismo nuomone, atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės negali būti vienareikšmiškai vertinamos kaip akivaizdus kreditoriaus BUAB „Longista“ piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

35Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, neaiškino ir nenustatė, turinčių bylai reikšmės aplinkybių, dėl ko galėjo būti neteisingai išspręstas klausimas dėl įmonės pabaigos, ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (ĮBĮ 32 str. 4 d., CPK 176-178 str., 185 str., 263 str., 265 str.). Todėl panaikintinas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. sprendimas ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

36Pažymėtina, jog bylą pagal kreditoriaus BUAB „Longista“ ieškinį atsakovams BUAB „Senasis dvaras“; R. A., A. K. nagrinėjantis Šiaulių apygardos teismas turėtų imtis procesinių priemonių, kad byla būtų išnagrinėta kuo greičiau, nes jos nagrinėjimas susijęs su BUAB „Senasis dvaras“ bankroto bylos nagrinėjimu ir toje byloje dalyvaujančių asmenų teisėmis.

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

38Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. sprendimą panaikinti ir BUAB „Senasis dvaras“ bankroto bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 27 d. nutartimi, patenkinęs... 5. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi bendrovė... 6. Šiaulių apygardos teisme 2012 m. kovo 30 d. gautas BUAB „Longista“... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi panaikino... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi panaikino... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. nutartimi nutarė patvirtinti... 10. 2012 m. kovo 14 d. teisme gautas pareiškėjo BUAB ,,Senasis dvaras“... 11. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 16 d. nutartimi nutarė patikslinti... 12. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi, tenkindamas... 13. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi Šiaulių apygardos... 14. BUAB „Senasis dvaras“ administratorius 2013 m. birželio 18 d. kreipėsi į... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. sprendimu pripažino, jog... 17. Teismas, nustatęs, kad 2013 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Kreditorius BUAB ,,Longista“ (toliau – ir apeliantas, kreditorius),... 20. Atsakovo BUAB „Senasis dvaras“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad 2013 m.... 25. Kreditorius BUAB „Longista“ apeliacinį skundą grindžia tuo, kad nėra... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 27. Prasidėjus įmonės likvidavimo procedūroms, tiek bankroto administratorius,... 28. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės... 29. Bylos duomenys patvirtina, jog įmonės administratorius, 2013 m. birželio 18... 30. Pažymėtina, jog ĮBĮ nereglamentuoja, ar galima priimti sprendimą dėl... 31. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nustatyta, kad Šiaulių... 32. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog teismų informacinės sistemos... 33. Pirmosios instancijos teismas neaiškino, nenustatė ir nekonstatavo, kokią... 34. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas teigia, jog kreditorius BUAB... 35. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad... 36. Pažymėtina, jog bylą pagal kreditoriaus BUAB „Longista“ ieškinį... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. sprendimą panaikinti ir...