Byla 2A-1428/2013
Dėl bankroto (civilinė byla Nr. B2-365-413/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimo, kuriuo pripažinta pasibaigusia bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Nigema“ veikla, likvidavus ją dėl bankroto (civilinė byla Nr. B2-365-413/2012),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB „Nigema“ bankroto byla, o to paties apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi atsakovas buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto (1 b. t., 48-49 l.; 2 b. t., 59-61 l).

4Atsakovo BUAB „Nigema“ bankroto administratorius Linusis Samulionis 2012 m. rugpjūčio 16 d. pateikė apygardos teismui prašymą (kuriam pritarė ir 2012 m. rugsėjo 6 d. teismo nutartimi paskirtas naujas atsakovo bankroto administratorius UAB „Durilita“) priimti sprendimą dėl BUAB „Nigema“ pabaigos, pridėdamas 2012 m. liepos 16 d. įmonės kreditorių susirinkimo protokolą, kuriuo buvo nutarta patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, įmonės pabaigos balansą ir kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (3 b. t., 80-81, 100 l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. sprendimu pripažino pasibaigusia atsakovo BUAB ,,Nigema“ veiklą, likvidavus jį dėl bankroto (3 b. t., 105-106 l.).

7Nurodė, kad teismui buvo pateikti Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 31 straipsnio 8 punkte ir 32 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai (kreditorių susirinkimo protokolas, likvidacinis balansas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento pažyma apie tai, jog įmonė su šia institucija yra atsiskaičiusi), iš kurių matyti, kad atsakovo bankroto proceso metu nebuvo padengti kreditorių finansiniai reikalavimai, įmonė neturi nekilnojamojo ir ilgalaikio kilnojamojo turto ir negali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. Teismas sprendė, jog yra pagrindo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ (atsakovo BUAB „Nigema“ kreditorius) prašo: 1) sustabdyti civilinės bylos Nr. 2A-1428/2013 nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-2756-413/2012 pagal nurodyto trečiojo asmens „ieškinį dėl pripažinimo negaliojančiais BUAB „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimo protokolo ir 2012 m. vasario 24 d. krautuvo pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos tarp BUAB „Nigema“ ir UAB „Briksan“, bei restitucijos taikymo“; 2) panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą (3 b. t., 108-113 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Skundžiamas teismo sprendimas yra nepagrįstas ir priimtas, neįvertinus visų bylos aplinkybių, pažeidžiant ĮBĮ normas, reglamentuojančias kreditorių, tarp jų – trečiojo asmens (atsakovo kreditoriaus, kurio reikalavimai užtikrinti turto įkeitimu) teises, bankroto administratoriaus pareigas bei jo atsakomybę kreditoriams, suteikiant pirmumo teisę bankroto administratoriui patenkinti jo poreikius ir interesus, neatsižvelgus į įstatymo reikalavimus, įpareigojančius bankroto administratorių lygiateisiais pagrindais ginti kreditorių ir įmonės interesus.
  2. Teismas neištyrė ir neįvertino aplinkybių, kad bankroto administratorius nėra atlikęs ĮBĮ 31 straipsnyje numatytų jo pareigų, neužbaigęs administravimo procedūrų bei nepaskirstęs kreditoriams lėšų, gautų iš įmonės turto pardavimo, o jo veiksmai, siekiant išregistruoti atsakovą iš Juridinių asmenų registro, pripažintini nesąžiningais ir pažeidžiančiais bankrutavusios įmonės kreditorių interesus:

102.1. BUAB „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas, nesilaikant kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos (ĮBĮ 22 str. 4 d.), todėl jo metu priimti nutarimai yra neteisėti; be to, bankroto administratorius, parduodamas trečiajam asmeniui AB „Šiaulių bankas“ įkeistą krautuvą, nesilaikė 2010 m. rugsėjo 15 d. atsakovo kreditorių susirinkime nustatytos turto pardavimo tvarkos ir šio turto pardavimo kainos nesuderino su paminėtu trečiuoju asmeniu, todėl nurodytas turtas buvo parduotas neteisėtai, o bankroto administratoriaus veiklos ataskaita negalėjo būti patvirtinta.

112.2. Atsakovo bankroto proceso metu pardavus trečiajam asmeniui AB „Šiaulių bankas“ įkeistą BUAB „Nigema“ turtą, bankroto administratorius nepervedė trečiajam asmeniui už šį turtą gautų piniginių lėšų ir neišregistravo turto įkeitimo įstatymų nustatyta tvarka, nors bendra aukščiau nurodyto turto pardavimo kaina yra ženkliai didesnė nei bankroto administravimo išlaidų dydis.

123. Trečiasis asmuo 2012 m. lapkričio 20 d. Kauno apygardos teismui pateikė „ieškinį dėl pripažinimo negaliojančiais BUAB „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimo protokolo ir 2012 m. vasario 24 d. krautuvo pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos tarp BUAB „Nigema“ ir UAB „Briksan“, bei restitucijos taikymo“. Tarp šios ir nagrinėjamos civilinės bylos yra tiesioginis ryšys, kadangi civilinėje byloje pagal trečiojo asmens ieškinį bus nustatyti teisiškai reikšmingi faktai, kurie turės įtakos ir bus svarbūs nagrinėjamos civilinės bylos teisingam išsprendimui. Taigi neįmanoma išnagrinėti šios civilinės bylos iki bus priimtas teismo sprendimas dėl nurodyto trečiojo asmens ieškinio, todėl nagrinėjama civilinė byla sustabdytina iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-2756-413/2012.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo sprendimą (3 b. t., 170-173 l.). Nurodo, kad 2012 m. liepos 16 d. atsakovo kreditorių susirinkimas buvo sušauktas teisėtai, apie jį viešai paskelbus respublikinėje ir regioninėje spaudoje, o apeliantui įkeistas turtas, tarp jo Krautuvas S130, buvo parduotas už didžiausią pasiūlytą kainą pagal BUAB „Nigema“ kreditorių nustatytą turto pardavimo tvarką. Atsakovo atstovo teigimu, BUAB „Nigema“ bankroto procedūros metu buvo nagrinėjamos didelės apimties civilinės bylos, todėl BUAB „Nigema“ bankroto byla užsitęsė, o tai pareikalavo papildomų administravimo išlaidų, kurių sąmatą nutarimu patvirtino kreditorių susirinkimas, o apeliantas šio nutarimo neskundė. Pažymi, jog, pardavus atsakovo turtą, gautų lėšų neužteko net administravimo išlaidoms padengti, todėl už šį turtą gautos lėšos nebuvo pervestos apeliantui (ĮBĮ 36 str.).

14Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyrius prašo jį patenkinti ir panaikinti skundžiamą teismo sprendimą (3 b. t., 165-167 l.). Nurodo, kad, apeliantui padavus ieškinį dėl atsakovo 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (ne)teisėtumo, su kuriuo sutinka ir trečiasis asmuo VSDFV Kauno skyrius, skundžiamas teismo sprendimas turi būti panaikintas; atsakovo 2012 m. liepos 16 d. kreditorių surinkime priimti nutarimai yra neteisėti, kadangi apie šį kreditorių susirinkimą kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti (CK 1.5 str.), be to, bankroto administratorius, be BUAB „Nigema“ kreditorių sutikimo, ženkliai viršijo kreditorių susirinkime nustatytą administravimo išlaidų sąmatą, dėl ko gali nukentėti turtiniai įmonės kreditorių interesai. Pažymi, kad, išregistravus atsakovą iš Juridinių asmenų registro, apeliaciniame skunde nurodyti BUAB „Nigema“ bankroto procedūros trūkumai negalės būti pašalinti, o kreditorių interesų gynimas bus apsunkintas.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ prašo jį patenkinti ir panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, apelianto prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo spręsti teismo nuožiūra (3 b. t., 175-177 l.). Nurodo, kad BUAB „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių surinkimas buvo sušauktas, pažeidžiant imperatyvias ĮBĮ nuostatas bei nurodytos įmonės kreditorių 2010 m. balandžio 9 d. patvirtintą BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką (ĮBĮ 22 str. 4 d.). Trečiojo asmens VĮ „Turto bankas“ teigimu, jis, kaip atsakovo kreditorius, neturėjo galimybės paprašyti bankroto administratoriaus papildyti ataskaitą, gauti informaciją apie turto pardavimą, jo kainas, taip pat duomenis apie tai, kaip buvo apskaičiuotos administravimo išlaidos ir nustatytas jų dengimas, o tai pažeidžia atsakovo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d., 320 str. 1 d.).

19ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

20Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus, sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje bylos Nr. 2A-1265/2013, 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012, 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog yra pagrindo priimti sprendimą dėl BUAB „Nigema“ veiklos pabaigos, nurodęs, kad teismui buvo pateikti ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte bei 32 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, tarp jų 2012 m. liepos 16 d. atsakovo kreditorių susirinkimo, kuriame buvo nutarta patvirtinti BUAB „Nigema“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, įmonės pabaigos balansą ir kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, protokolas, BUAB „Nigema“ likvidacinis balansas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. rugsėjo 5 d. pažyma Nr. KR12-2663 „Dėl atsiskaitymo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu“, iš kurių matyti, jog atsakovo bankroto proceso metu nebuvo patenkinti nurodytos įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, o atsakovas neturi nekilnojamojo ir ilgalaikio kilnojamojo turto ir negali įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams (3 b. t., 58, 76, 104-106 l.; ĮBĮ 32 str. 4 d.).

22Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nustatyta, kad trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ (atsakovo kreditorius) Kauno apygardos teisme 2012 m. lapkričio 20 d. padavė ieškinį „dėl pripažinimo negaliojančiais BUAB „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimo protokolo ir 2012 m. vasario 24 d. krautuvo pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos tarp BUAB „Nigema“ ir UAB „Briksan“, bei restitucijos taikymo“, kuriame nurodė, kad remiasi ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies ir CK 1.80 straipsnio nuostatomis, bei argumentus dėl bankroto administratoriaus netinkamo pareigų vykdymo, bankrutavusios įmonės turto pardavimo ir lėšų, gautų pardavus turtą, paskirstymo kreditoriams ir bankroto administratoriui (3 b. t., 114-121 l.). Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 13 d. nutartimi buvo nutraukęs civilinę bylą pagal nurodytą trečiojo asmens ieškinį (CPK 293 str. 1 p.), tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi panaikino apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartį ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui, nurodęs, kad, esant neįsiteisėjusiam apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimui dėl BUAB „Nigema“ pabaigos, teismas negalėjo spręsti, jog ieškinys, kuriuo ginčijami iki nurodyto teismo sprendimo bankroto byloje priimti kreditorių susirinkimo nutarimai ir sandorio teisėtumas, negalėjo būti priimtas nagrinėti, kad byla nebuvo išnagrinėta iš esmės, todėl ji perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

23Iš aukščiau nurodyto matyti, kad atsakovo BUAB „Nigema“ bankroto byloje kilo ginčas dėl 2012 m. liepos 16 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimų (ne)teisėtumo bei trečiajam asmeniui AB „Šiaulių bankas“ įkeisto turto pardavimo tvarkos galimo pažeidimo ir nustatytos, trečiojo asmens nuomone, per mažos nurodyto turto (Krautuvo S130) kainos, bei dėl lėšų, gautų, pardavus bankrutavusios įmonės turtą, paskirstymo, tarp jų bankroto administravimo išlaidų apmokėjimo. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju yra pagrindo spręsti, kad atsakovo BUAB „Nigema“ bankroto procedūros nėra pabaigtos, be to, neaišku, ar buvo tinkamai išnaudotos visos galimybės patenkinti kuo daugiau bankrutavusios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų, tarp jų – trečiojo asmens AB „Šiaulių bankas“ finansinį reikalavimą (ĮBĮ 2 str. 2 d., 3 str., 11 str. 3 d. 14 p., 26 str.).

24Dėl pasakyto negalima palikti galioti skundžiamo apygardos teismo sprendimo, kadangi klausimas dėl atsakovo BUAB „Nigema“ pabaigos galėjo būti išspręstas neteisingai (ĮBĮ 32 str. 4 d.; CPK 176-178 str., 185 str., 263 str., 265 str.). Todėl panaikintinas apygardos teismo sprendimas ir byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

25Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą, nėra pagrindo spręsti dėl apelianto prašymo sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-2756-413/2012.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimą bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo tam pačiam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi buvo iškelta... 4. Atsakovo BUAB „Nigema“ bankroto administratorius Linusis Samulionis 2012 m.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. sprendimu pripažino pasibaigusia... 7. Nurodė, kad teismui buvo pateikti Įmonių bankroto įstatymo (toliau –... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ (atsakovo BUAB... 10. 2.1. BUAB „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimas buvo... 11. 2.2. Atsakovo bankroto proceso metu pardavus trečiajam asmeniui AB... 12. 3. Trečiasis asmuo 2012 m. lapkričio 20 d. Kauno apygardos teismui pateikė... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas, atstovaujamas bankroto... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Valstybinio socialinio... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 19. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismas, nagrinėjantis įmonės... 20. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad teismas, gavęs iš... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog yra pagrindo... 22. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nustatyta, kad trečiasis... 23. Iš aukščiau nurodyto matyti, kad atsakovo BUAB „Nigema“ bankroto byloje... 24. Dėl pasakyto negalima palikti galioti skundžiamo apygardos teismo sprendimo,... 25. Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą, nėra pagrindo spręsti dėl... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimą bei perduoti...