Byla 2-1648/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos mėsinė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos mėsinė“ prašymą atnaujinus procesą civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Midoja“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Gintarinė mūza“, J. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys M. P., uždaroji akcinė bendrovė „Bilan“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos mėsinė“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-1029-258/2010 pagal ieškovo UAB „Midoja“ ieškinį atsakovams UAB „Gintarinė mūza“, J. K., tretieji asmenys M. P., UAB „Bilan“, užbaigtoje įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-30/2013 dėl restitucijos taikymo.

4Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos mėsinė“ pateikė teismui prašymą sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėta byla atnaujintame procese. Nurodė, kad yra realios grėsmės trečiojo asmens teisėms ir interesams, jei Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas bus įvykdytas, nes teismas 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje ir bus sprendžiama, kokia dalis bendros žemės sklypo nuomos teisės ir pastato rinkos vertės tenka kiekvienam jungtinės veiklos dalyviui. Duomenys apie UAB „Gintarinė mūza“ finansinę padėtį patvirtina, kad įmonė nedisponuoja lėšomis ar turtu, išskyrus pastatą, kad būtų pajėgi įvykdyti 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimą, todėl sprendimo vykdymas turi būti nukreiptas į pastatą, kaip vertingą turtą, jo pardavimą iš varžytynių. Vykdymo procese pakeitus išieškotoją į UAB „Bilan“, pastarasis gavęs priteistą sumą, pinigus gali panaudoti savo poreikiams, todėl galimas sprendimo vykdymo atgręžimo negalimumas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 18 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens UAB „Klaipėdos mėsinė“ prašymą sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimo vykdymą.

7Teismas konstatavo, jog trečiasis asmuo, teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, jau buvo prašęs taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimo vykdymo sustabdymą. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi prašymo netenkino ir 2014 m. gegužės 16 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo nutartį. Teismas konstatavo, jog iš esmės trečiojo asmens UAB „Klaipėdos mėsinė“ prašyme sustabdyti sprendimo vykdymą, nurodomi tapatūs argumentai, į kuriuos jau atsakė Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 16 d. nutartyje, t. y. teismai, nagrinėdami pirmąjį prašymą taikyti laikinas apsaugos priemones ir sprendimo vykdymą sustabdyti, padarė išvadą, kad trečias asmuo neįrodė grėsmės sprendimo atgręžimo vykdymui. Jokių naujų argumentų ar duomenų tokiai grėsmei kilti šiame prašyme nepateikta (CPK 178 str.). UAB „Gintarinė mūza“ finansinę padėtį išsamiai išanalizavo Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 16 d. nutartyje, tuo pačiu padarė išvadą, kad sprendimo vykdymo atgręžimas nepažeistų UAB „Klaipėdos mėsinė“ interesų, kadangi nėra įrodyta jo nuosavybės teisė į UAB „Gintarinė mūza“ turtą. Teismas atmetė kaip nepagrįstus argumentus, jog jei UAB „Gintarinė mūza“ geranoriškai sumokėtų UAB „Bilan“ priverstinai išieškomą iš UAB „Gintarinė mūza“ priteistą pinigų sumą, UAB „Bilan“ kaip pelno siekiantis juridinis asmuo, panaudotų šiuos pinigus savo poreikiams, dėl ko pasidarytų neįmanomas sprendimo vykdymo atgręžimo (CPK 178 str.). Teismas pasisakė, kad tik išnagrinėjus bylą iš esmės atnaujintame procese (dėl restitucijos taikymo), paaiškės, ar iš viso trečiasis asmuo savo lėšomis yra prisidėjęs prie nekilnojamojo turto atkūrimo, ir jei prisidėjęs, tai kokio dydžio šios lėšos yra. Todėl nereiškia, kad sprendimo vykdymo atgręžimas galimas pilna apimtimi.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos mėsinė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėta byla atnaujintame procese. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Nesutinka su teismo vertinimu, kad prašyme nurodomi iš esmės tapatūs argumentai, nes Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi procesas atnaujintas. Atsižvelgiant į šios nutarties motyvus, darytina išvada, jog esama realios grėsmės apelianto teisėms ir teisėtiems interesams, jeigu Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimas būtų įvykdytas.
  2. Nepagrįsti teismo argumentai, kad tik išnagrinėjus bylą iš esmės atnaujintame procese paaiškės, ar iš viso trečiasis asmuo savo lėšomis yra prisidėjęs prie nekilnojamojo turto atkūrimo, ir jei prisidėjęs, tai kokio dydžio šios lėšos yra. Teismas privalėjo preliminariai įvertinti, ar yra tikėtina, kad apeliantas turi atitinkamų teisių į ginčo objektą, o ne konstatuoti ir taip akivaizdų faktą, kad kol kas tai nėra įrodyta ir bus (jeigu bus) įrodyta tik išnagrinėjus bylą atnaujintame procese. Ginčo atveju pakankamai akivaizdu, kad galėtų būti priimtas apeliantui palankus teismo sprendimas, tačiau teismas preliminariai nevertino prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstytos pozicijos ginčo klausimu.
  3. Teismui nurodyti pakankami ir įtikinami argumentai dėl grėsmės sprendimo vykdymo atgręžimui, sudarę pagrindą sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimo vykdymą, tačiau skundžiamoje nutartyje jie liko neįvertinti. Pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „Gintarinė mūza“ nedisponuoja pakankamomis lėšomis geruoju įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimą ir sprendimo vykdymas bus vienareikšmiškai nukreiptas į pastato pardavimą iš varžytynių, kas gali turėti neigiamų pasekmių apeliantui, kuris tokiu atveju netektų jam priklausančios pastato vertės, kurios apeliantas negalės atgauti iš UAB „Gintarinė mūza“ turto. Kita vertus, jeigu UAB „Bilan“ išsiieškotų priteistą pinigų sumą, tikėtina, kad ją panaudos savo poreikiams dėl ko galimai taps neįmanomas sprendimo įvykdymo atgręžimas. Teismas turėjo analizuoti, ar atitinkamoms savo reikmėms panaudojęs išsiieškotas lėšas, UAB „Bilan“ būtų pajėgus sugrąžinti jas UAB „Gintarinė mūza“, nepalankaus teismo sprendimo atveju. Šiuo atveju teismas privalėjo aiškintis, ar iš UAB „Gintarinė mūza“ priteista suma yra didelė UAB „Bilan“; pateikti įrodymai liudija, kad 272 000 Lt suma laikytina pakankamai didele, sudarančia grėsmę sprendimo įvykdymo atgręžimui, tačiau teismas skundžiamoje nutartyje šios rizikos nevertino.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Bilan“ prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 8 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tuo, kad atnaujinus procesą, bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindas – jeigu teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylą asmens, t. y. UAB „Klaipėdos mėsinė“, materialiųjų teisių ir pareigų. Apeliantas įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje, pagal CPK 47 straipsnio 2 dalies nuostatas inter alia neturi teisės pakeisti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, jį pripažinti, taip pat negali veikti prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus (CPK 47 str. 4 d.). Taigi trečiasis asmuo nereikš jokių reikalavimų nei ieškovui, nei atsakovui UAB „Gintarinė mūza“. Atkreipia dėmesį, jog apeliantas taip pat nereiškia jokių pretenzijų jokiems nagrinėjamos bylos dalyviams. Be to, teikdamas atskirąjį skundą apeliantas nepaneigia Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutarties argumento dėl neformuluojamo reikalavimo dėl nuosavybės teisės į UAB „Gintarinė mūza“ valdomą turtą pripažinimo, tik prašo netaikyti restitucijos. Taigi, teikdamas pakartotinį prašymą naujų argumentų apeliantas nepateikė. Kiti argumentai neturi reikšmės ginčui dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendimo.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkinamas.

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas prašymas sustabdyti sprendimo vykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

14Byloje nustatyta, kad teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo apeliantas taip pat teikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimo vykdymo sustabdymą. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi prašymo netenkino ir 2014 m. gegužės 16 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo nutartį, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė nesant pagrindo konstatuoti pareiškimo atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1029-258/2010 prima facie pagrįstumą, antra, byloje neįrodyta, kad sprendimo įvykdymas pažeistų UAB „Klaipėdos mėsinė“ teisėtus interesus.

15Vilniaus apygardos teismui 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi atnaujinus procesą, apeliantas pateikė pakartotinį prašymą stabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimo vykdymą. CPK normos nedraudžia pasikeitus aplinkybėms pakartotinai prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagal teismų praktiką, ieškovas, kurio prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismo buvo atmestas, nepraranda teisės reikšti tokį prašymą pakartotinai, jei atsiranda papildomų aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų konstatuoti byloje atsiradus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, arba išnykus pagrindams, dėl kurių laikinąsias apsaugos priemones taikyti buvo atsisakyta (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1841/2011; 2011 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-266/2011, kt.). Taigi, teismui atmetus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, su tokiu prašymu galima kreiptis į teismą dar kartą, tačiau tuomet teismas vertina, ar ieškovas (nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo) nurodė naujas aplinkybes ar pateikė naujus įrodymus, pagrindžiančius tai, kad atsirado naujos aplinkybės, kurios sąlygotų būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba išnyko pagrindai, kuriems esant laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos.

16Apelianto teigimu, jis nurodė pasikeitusias aplinkybes, lemiančias Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimo vykdymo sustabdymą. Akcentuoja tai, kad procesas byloje atnaujintas 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi, kurios motyvai patvirtina grėsmės apelianto teisėms ir teisėtiems interesams egzistavimą, taip pat teigia, kad teismas preliminariai nevertino prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstytos pozicijos ginčo klausimu; skundžiamoje nutartyje liko neįvertinti įrodymai dėl grėsmės sprendimo vykdymo atgręžimui, susiję su UAB „Gintarinė sala“ ir UAB „Bilan“ finansinėmis galimybėmis.

17Apeliantas teisus, jog pakartotinis prašymas dėl sprendimo sustabdymo pateiktas jau esant atnaujintam procesui civilinėje byloje, tačiau tai savaime nereiškia būtinumo stabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą, nes nutartis atnaujinti procesą yra tik tarpinis procesinis sprendimas (CPK 370 str. 3 d.), savaime nelemiantis bylos baigties ir šalių materialiųjų teisių ir pareigų apimties. Taip pat apeliantas teisingai nurodo, kad prašymas sustabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties vykdymą stricto sensu nėra prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skirtingai nei taikant laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) vykdymo sustabdymu siekiama išvengti poreikio taikyti sprendimo vykdymo atgręžimą (CPK 373 str.), jei pakartotinai išnagrinėjus bylą atnaujintame procese būtų priimtas priešingas teismo sprendimas. Nepaisant to, sprendimo vykdymo sustabdymas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra glaudžiai susiję, nes taikant abu institutus gali būti siekiama išsaugoti tą pačią faktinę ir teisinę situaciją (lot. status quo) tam, kad būtų realiai apgintos bylą laimėjusios šalies teisės ir išvengta tolesnių teisinių ginčų. Todėl sprendimo vykdymo sustabdymo institutui mutatis mutandis gali būti taikomi tie patys principai ir normos, kurie galioja taikant laikinąsias apsaugos priemones (pvz., preliminarus prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo vertinimas (CPK 144 str. 1 d.), ekonomiškumo principas (CPK 145 str. 2 d.) ir kt.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2012).

18Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, kad prašymas dėl ginčo esmės prima facie įvertintas netinkamai. Kaip pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartyje, šioje byloje nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismas 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-30/2013 patenkino UAB ,,Midoja“ ieškinį UAB ,,Gintarinė mūza“ dėl restitucijos taikymo – priteisė iš UAB ,,Gintarinė mūza“ 272 000 Lt piniginę kompensaciją UAB ,,Midoja“ bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Šiuo sprendimu išspręstas ginčas dėl restitucijos taikymo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2011 m. kovo 21 d. nutartimi pripažinus negaliojančiais UAB „Midoja“ ir UAB „Gintarinė mūza“ 1999 m. vasario 22 d. akcijų pasirašymo sutartį ir turtinio (nepiniginio) įnašo priėmimo-perdavimo aktą; restitucija taikyta piniginiu ekvivalentu, kadangi pagal nuginčytą akcijų pasirašymo sutartį perleistas pastatas buvo nugriautas įgyvendinant rekonstrukcijos projektą ir jo vietoje pastatytas ir įrengtas naujas pastatas, o akcijos perleistos kitam asmeniui. UAB „Klaipėdos mėsinė“ (buvusi UAB „Vilkė“, kuri nuginčytos akcijų pasirašymo sutarties sudarymo metu buvo UAB „Gintarinė mūza“ akcininkė, turinti 80 procentų akcijų) teigia, kad dėl 1996 m. spalio 15 d. jungtinės veiklos sutarties su UAB „Midoja“ vykdymo yra įgijusi dalinės nuosavybės teises į pastatą, kurio perdavimą už UAB „Midoja“ įgyjamas UAB „Gintarinė mūza“ akcijas pripažinus neteisėtu, byloje buvo išspręstas restitucijos klausimas pinigais ir prašo atnaujinti procesą bei ieškinį dėl restitucijos taikymo atmesti (reikalavimų dėl teisių į pastatą nereiškiama).

19Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Bilan“ teisingai pastebi, kad apeliantas įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje, pagal CPK 47 straipsnio 2 dalies nuostatas inter alia neturi teisės pakeisti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, jį pripažinti, taip pat negali veikti prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus (CPK 47 str. 4 d.). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, apeliantas nepateikė įrodymų dėl jo nuosavybės teisių į UAB „Gintarinė mūza“ turtą (pastatą), todėl pagrįstai sprendė, kad sprendimo vykdymo atgręžimas nepažeistų UAB „Klaipėdos mėsinė“ interesų. Teismas konstatavo, kad tik išnagrinėjus bylą iš esmės atnaujintame procese (dėl restitucijos taikymo), paaiškės, ar iš viso trečiasis asmuo savo lėšomis yra prisidėjęs prie nekilnojamojo turto atkūrimo, ir jei prisidėjęs, tai kokio dydžio šios lėšos yra, todėl nereiškia, kad sprendimo vykdymo atgręžimas galimas pilna apimtimi. Taigi apeliantas neteisus, kad teismas preliminariai nevertino prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstytos pozicijos ginčo klausimu. Tokiu atveju neturi teisinės reikšmės apelianto argumentai, susiję su UAB „Gintarinė sala“ ir UAB „Bilan“ finansinėmis galimybėmis.

20Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta bei teisėta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad teikdamas atskirąjį skundą apeliantas nurodė, jog pridedamas žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis įrodymas, tačiau toks įrodymas nepridėtas prie atskirojo skundo, žyminio mokesčio sumokėjimo nepatvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, todėl šias aplinkybes turės įvertinti pirmosios instancijos teismas, priimdamas galutinį sprendimą byloje ir paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi atnaujino procesą... 4. Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos mėsinė“ pateikė teismui prašymą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 18 d. nutartimi atmetė trečiojo... 7. Teismas konstatavo, jog trečiasis asmuo, teikdamas prašymą dėl proceso... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos mėsinė“ atskiruoju skundu prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Bilan“ prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkinamas.... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas prašymas... 14. Byloje nustatyta, kad teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo apeliantas... 15. Vilniaus apygardos teismui 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi atnaujinus... 16. Apelianto teigimu, jis nurodė pasikeitusias aplinkybes, lemiančias Lietuvos... 17. Apeliantas teisus, jog pakartotinis prašymas dėl sprendimo sustabdymo... 18. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, kad prašymas dėl... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Bilan“ teisingai... 20. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios... 21. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad teikdamas atskirąjį... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....