Byla 2A-347/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, Violetai Drėmienei, dalyvaujant atsakovo atstovui administratoriui J. J. , trečiojo asmens atstovui advokatui Dariui Katauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens kreditoriaus Dispomed S. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 17 d. sprendimo, kuriuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilres“ pripažinta pasibaigusia, uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilres“ bankroto byloje Nr. B2-848-41/2007.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gruodžio 10 d. nutartimi iškėlė UAB „Vilres“ bankroto bylą, 2005 m. kovo 2 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, 2005 m. rugsėjo 16 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Įmonės administratorius J. J. kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, nurodydamas, jog yra Visiškai atsiskaityta su pirmos ir antros eilės kreditorių pagrindiniais finansiniais reikalavimais (neišmokėti delspinigiai ir priskaičiuotos palūkanos), šiems kreditoriams išmokėta 491 241,02 Lt, liko nepatenkinti trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai.

6Dispomed S.A. atstovas prašė sustabdyti bankroto bylos nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-519-07 pagal Dispomed S.A. pareiškimą Generalinei prokuratūrai, dėl nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 2 dalyje, t. y. dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo. Pažymėjo, kad BUAB „Vilres“ administratorius J. J. , susitaręs su AB „Oida“ ir nekilnojamojo turto vertintojais UAB „Krivita“, už dirbtinai ir specialiai sumažintą kainą – 550 000 Lt pardavė UAB „Lintelis“ didelės vertės patalpas, esančias ( - ), tuo siekdamas išvengti atsiskaitymo su Dispomed S.A., kaip pagrindiniu kreditoriumi, nepaisant nevienkartinių prašymų neparduoti šio nekilnojamojo turto, vėliau turtas buvo perparduotas, siekiant užkirsti kelią ginčyti šį sandorį civiline tvarka. Nurodė, kad tokiais veiksmais buvo padaryta didelė žala 1 048 712,37 Lt ir 18 769,48 eurų sumai, kadangi sandoris buvo fiktyvus ir nusikalstamas.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 17 d., Dispomed S.A. prašymą stabdyti bankroto bylos nagrinėjimą atmetė, patenkino administratoriaus prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad teismui buvo pateikti visi įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodyti dokumentai, būtini sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, ir iš teismui pateikto UAB „Vilres“ 2007 m. vasario 1 d. Likvidacinio balanso matyti, jog įmonė neturi jokio turto, likę nepadengti kreditoriniai reikalavimai sudaro 1 443 736 Lt. Taip pat nurodė, kad tenkinant pirmos eilės kreditorių – darbuotojų reikalavimus, iš Garantinio fondo buvo skirta 26 133,51 Lt lėšų, administratorius atsiskaitė apie šių lėšų išmokėjimą buvusiems įmonės darbuotojams, įsiskolinimų už gamtos išteklius ir aplinkos teršimą įmonė neturi. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes bei į 2007 m. sausio 19 d. įvykusiame UAB „Vilres“ kreditorių susirinkime išreikštą valią pripažinti įmonę pasibaigusia, teismas darė išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūra pabaigta, yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Teismas pažymėjo, kad nėra pagrindo stabdyti bankroto bylos dėl to, kad Vilniaus m. apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-519-07 dėl nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 2 dalyje, t.y. dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, nes baudžiamoji byla nėra iškelta pačiai įmonei UAB „Vilres“, joje svarstomas klausimas dėl fizinio asmens J. J. galimai nusikalstamos veikos padarymo, todėl netikslinga stabdyti įmonės bankroto proceso užbaigimą. Teismas atkreipė dėmesį, jog nėra duomenų apie tai, kad Dispomed S.A. ar kitas suinteresuotas asmuo būtų kreipęsis į teismą dėl aukščiau minėtos 2006 m. liepos 10 d. nekilnojamojo turto (pastato, esančio duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, grąžinant pastatą UAB „Vilres“ ir pan., t. y. nėra duomenų, kad suinteresuoti asmenys būtų ginčiję sandorį, dėl kurio sudarymo iš esmės ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl nėra pagrindo kalbėti apie galimą įmonės turto susigrąžinimą ir mokumo atgavimą. Be to, bankroto bylos sustabdymas užvilkintų įmonės bankroto procesą ir faktiškai neveikiančios bei jokio turto neturinčios įmonės pabaigą, tuo pažeistų proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principus.

8Apeliaciniu skundu tretysis asmuo Dispomed S. A. prašo šią teismo nutartį panaikinti, atmesti atsakovo bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos ir tenkinti kreditoriaus Dispomed S. A. prašymą sustabdyti bankroto bylos nagrinėjimą bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo, kad pirmos instancijos teismas atsižvelgė tik į bankrutuojančios UAB ,,Vilres“ argumentus, visiškai ignoruodamas kreditoriaus Dispomed S. A. teises ir teisėtus interesus. Teismo išvada, jog jau faktiškai neveikiančios atsakovo įmonės pabaigos pripažinimas bei išregistravimas iš Juridinių asmenų registro neturėtų jokios įtakos atliekamam ikiteisminiam tyrimui ir galimai J. J. baudžiamajai atsakomybei, jeigu būtų konstatuotas nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 straipsnio 2 dalyje, padarymas, yra klaidinga, nes baudžiamojoje byloje sprendžiamas klausimas būtent dėl bankrutuojančios UAB ,,Vilres“ didelės vertės turto iššvaistymo bankroto procedūros metu. Taigi, jeigu būtų pripažinta likviduojamos dėl bankroto UAB „Vilres“ pabaiga ir ji būtų išregistruota iš Juridinių asmenų registro, Dispomed S.A. teisės ir interesai būtų grubiai pažeisti, kadangi netgi ir po palankaus nuosprendžio baudžiamojoje byloje, padengti savo kreditorinį reikalavimą bei atlyginti patirtus nuostolius ir žalą pasidarytų praktiškai neįmanoma.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, remiantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, taip pat pažymą, patvirtinančią, jog yra visiškai baigtas išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimas bankrutavusios įmonės darbuotojams.

11Bylos duomenimis, bankroto byla UAB ,,Vilres“ buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 10 d. nutartimi (t. 7, b. l. 82-84), kreditorių finansiniai reikalavimai patvirtinti pirmosios instancijos teismo nutartimis (t. 3, b. l. 120-121, 179-182, 195-196, t. 4, b. l. 116, t. 5, b. l. 27, 65-66), 2005 m. rugsėjo 16 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti (t. 4, b. l. 34-36).

12BUAB ,,Vilres“ kreditorių komitetas 2007 m. sausio 19 d. nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl UAB ,,Vilres“ pabaigos, o likusias lėšas panaudoti administravimo išlaidoms padengti (t. 6, b. l. 26-27). Vykdydamas minėtą kreditorių komiteto nutarimą įmonės administratorius 2007 m. vasario 20 d. teismui pateikė prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB ,,Vilres“ pabaigos (t. 6, b. l. 13).

13Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad prašymą dėl įmonės pabaigos administratorius pateikė vykdydamas kreditorių komiteto nutarimą, kuris yra galiojantis, bei įvertinęs tai, kad įmonė turto neturi (t. 6, b. l. 15), įmonė atsiskaitė apie lėšų panaudojimą su Garantinio fondo administracija (t. 6, b. l. 17), neturi įsiskolinimų už gamtos išteklius ir aplinkos taršą (t. 6, b. l. 18, ), pagrįstai likviduotą dėl bankroto UAB ,,Vilres“ pripažino pasibaigusia ir nurodė išregistruoti iš įmonių registro, nes administratoriaus pateiktas prašymas dėl įmonės pabaigos atitinka visus formalius reikalavimus. Šių aplinkybių apeliantas iš esmės ir neginčija. Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl bylos nesustabdymo pagrįstumo, todėl reikia išsiaiškinti privalomojo bylos sustabdymo esmę ir paskirtį, nustatyti, ar yra teisinis pagrindas stabdyti bylą, ar nesustabdydamas bankroto bylos teismas nepažeidė dalyvaujančių byloje asmenų teisių.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorius Dispomed S.A. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu sustabdyti bankroto bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 4 punkto pagrindu iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-519-07. Apelianto nuomone, byla sustabdytina, nes likviduotą dėl bankroto BUAB ,,Vilres“ pripažinus pasibaigusia ir išregistravus iš Juridinių asmenų registro, netgi ir po palankaus nuosprendžio baudžiamojoje byloje, padengti įmonės kreditorinį reikalavimą bei atlyginti patirtus nuostolius ir žalą pasidarytų neįmanoma.

15Su tokiais apelianto teiginiais sutikti nėra pagrindo. Įstatymas pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 str.). Pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2007; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006 ir kt. bylos) CPK 163 straipsnio 4 punkto pagrindu civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, jeigu šio punkto reikalavimus atitinkanti baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Tokiu atveju, teismui konstatavus svarbias aplinkybes, teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą (CPK 164 str. 4 p.), bet ne pareigą, įtvirtintą CPK 163 straipsnio 4 punkte.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas remiantis kreditoriaus Dispomed S.A. pareiškimu, kuriame pažymima, jog BUAB „Vilres“ administratorius J. J. , susitaręs su AB „Oida“ ir nekilnojamojo turto vertintojais UAB „Krivita“, už dirbtinai sumažintą kainą 2006 m. liepos 10 d. pardavė UAB „Lintelis“ didelės vertės BUAB ,,Vilres” patalpas, esančias Graičiūno g. 10, Vilniuje. Taigi pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu tiriama J. J. galimai nusikalstama veika dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo (BK 184 str. 2 d., t. 6, b. l. 69-70, 78), tačiau su įmone BUAB ,,Vilres“ šis asmuo susijęs tik kaip šios įmonės administratorius. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, svarstydamas bylos sustabdymo klausimą, pagrįstai atsižvelgė į tą aplinkybę, kad nėra duomenų apie tai, koks nors suinteresuotas asmuo būtų kreipęsis į teismą dėl aukščiau minėtos nekilnojamojo turto (pastato, esančio ( - )) pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, grąžinant pastatą UAB „Vilres“ ir pan. Be to, atsižvelgiant į įmonių bankroto teisės instituto esmę ir tikslus, į tai, kad įmonių bankroto institutas savo paskirtį gali įgyvendinti tik tuomet, jeigu bankroto procedūros bus vykdomos griežtai laikantis proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų, kurie specialiajame įstatyme yra užtikrinti nustatant tikslius ir trumpus terminus atskiroms bankroto procedūroms atlikti, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-519-07, ir CPK164 straipsnio 4 punkto pagrindu.

17Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai