Byla 2S-76-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutarties, suinteresuoti asmenys A. M. ir E. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos M. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutarties, suinteresuoti asmenys A. M. ir E. M.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja M. K. pateikė skundą antstoliui A. N., kuriuo prašė panaikinti 2015-07-14 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2015-07-14 patvarkymą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Pareiškėja nurodė, kad 2015-08-05 el. paštu jai buvo įteikti minėti antstolio patvarkymai. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015-07-07 priimtas pareiškėjos prašymas išaiškinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-16 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-10075-809/2014, kurio pagrindu teismas 2015-06-25 išdavė antstolio A. N. vykdomą vykdomąjį raštą. Todėl antstolis priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti nepagrįstai, nepatikrinęs, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam raštui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Prašymą išaiškinti teismo sprendimą pareiškėja grindė aplinkybe, kad iš 2014-06-16 teismo sprendimo rezoliucinės dalies, kuri buvo perkelta į vykdomąjį raštą, nėra aišku, nei kurio rūsio, esančio ( - ), valdymo teisė suinteresuotiems asmenims A. M. ir E. M. turi būti suteikta, nei kokius konkrečius veiksmus atlikus bus laikoma, kad teisė valdyti yra suteikta. Pareiškėjos nuomone, neišaiškinus šios teismo sprendimo dalies, tinkamas teismo sprendimo įvykdymas nėra įmanomas. Vykdomasis raštas antstoliui yra pateiktas vykdyti 2015-07-13, t.y. po pareiškėjos prašymo išaiškinti 2014 06-16 teismo sprendimą. Antstolis privalėjo žinoti, kad pateiktas vykdyti teismo sprendimas yra neaiškus, ir kad pareiškėja yra pateikusi prašymą išaiškinti šį teismo sprendimą. Todėl antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdyti šio teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, tačiau to nepadarė, pažeisdamas CPK 651 str. 2 d.

5Antstolis A. N. 2015-09-07 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą ir jį persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-08 nutartimi pareiškėjos M. K. skundo dėl antstolio veiksmų netenkino.

8Teismas nustatė, kad suinteresuoti asmenys A. M. ir E. M. (išieškotojai) pateikė antstoliui vykdomąjį dokumentą, kad būtų pradėti vykdomieji veiksmai pagal įsiteisėjusį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-16 sprendimą, kuriuo pareiškėja įpareigota atlikti tam tikrus veiksmus. Pareiškėja pateikė teismui prašymą išaiškinti 2014-06-06 teismo sprendimą, kuriuo pareiškėja buvo įpareigota suinteresuotų asmenų E. M. ir A. M. naudai atlikti veiksmus – suteikti teisę valdyti rūsį, esantį ( - ), pašalinant bet kokias kliūtis patekti į rūsį. Neįsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-08-31 nutartimi teismas pareiškėjos prašymo netenkino, nurodydamas, kad teismo sprendimo rezoliucinė dalis yra visiškai aiški, nedviprasmiška.

9Teismas pažymėjo, kad antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, neturi galimybės patikrinti, ar kuri nors šalis kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo išaiškinimo, todėl toks antstolio elgesys negali būti vertinamas kaip vykdymo proceso teisės normų pažeidimas CPK 651 str. prasme. Be to, tokios pareigos nenustato CPK 651 str. Pagal CPK 589 str., kai procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra neaiški, antstolis kreipiasi į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką. Šis kreipimasis nei antstolio, nei vykdymo proceso šalių negali būti laikomas pagrindu atsisakyti priimti vykdyti teismo sprendimą CPK 651 str. prasme. Teismas sprendė, kad iš pareiškėjos skunde dėstomų aplinkybių nėra aišku, kodėl antstoliui priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, klausimas dėl teismo sprendimo išaiškinimo negalėtų būti nagrinėjamas jau vykdant vykdomąją bylą. Aplinkybę, kad tokie veiksmai vykdymo procese galimi, patvirtina CPK 589 str., kuris numato, jog antstolis pats turi teisę kreiptis į teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Teismas sprendė, kad antstoliui priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą, net ir esant pareiškėjos prašymui dėl teismo sprendimo, kurio pagrindu vykdomas išieškojimas, išaiškinimo, buvo užtikrinta greitesnio ir ekonomiškesnio vykdytino teismo sprendimo įvykdymo galimybė.

10Teismas padarė išvadą, kad antstolis, 2015-07-14 priėmęs skundžiamus patvarkymus, nepažeidė vykdymo veiksmus reglamentuojančių teisės normų ir pareiškėjos bei suinteresuotų asmenų teisių.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-08 nutartį ir priimti naują sprendimą – panaikinti antstolio 2015-07-14 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir panaikinti 2015-07-14 patvarkymą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

  1. Teismo argumentas, kad antstolis negalėjo patikrinti, ar kuri nors šalis kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo išaiškinimo, yra nepagrįstas, kadangi duomenys apie teismuose nagrinėjamas bylas yra vieši ir visiems prieinami. Antstolis turėjo galimybę nustatyti aplinkybę, kad bus nagrinėjamas sprendimo, kurio pagrindu išduoto vykdomojo rašto priėmimo vykdyti klausimas yra sprendžiamas, išaiškinimo klausimas. Be to, iš vykdomosios bylos duomenų matyti, antstolis tikrino, kokių bylų turi skolininkė.
  2. Skolininkė kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo išaiškinimo dar 2015-07-07, o teismo sprendimas pateiktas vykdyti 2015-07-13, taigi dar iki vykdomojo rašto pateikimo antstoliui buvo kliūčių priimti dokumentą vykdyti. Aplinkybė, kad sprendimas, kuri pagrindu išduotas vykdomasis raštas ir jo vykdymo tvarka yra neaiškūs, užkerta kelią sprendimo vykdymo veiksmams atlikti, Tikėtina, kad antstolis nematė, jog skolininkę kreipėsi dėl teismo sprendimo išaiškinimo ir dėl to nėra antstolio kaltės, tačiau ši aplinkybė nepaneigia fakto, kad egzistavo kliūtys priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.
  3. Būtinybė panaikinti skundžiamus 2015-07-14 patvarkymus lemia ir aplinkybė, kad antstolis pats nežino ir atsisako paaiškinti, kaip ir kokiu būdu turi būti įvykdytas teismo sprendimas, tai įrodo 2015-09-25 prašymas dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo ir 2015-10-09 patvarkymas Nr. B-64019. Tačiau, neatsižvelgiant į tai, kad antstolis pats nežino, kaip turi būti įvykdytas teismo sprendimas, imasi itin drastiškų priemonių ir prašo skirti skolininkei net 289 Eur per dieną baudą už tariamą delsimą įvykdyti teismo įpareigojimą, kurio esmės antstolis išaiškinti negali.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys E. M. ir A. M. prašo palikti teismo sprendimą nepakeistą, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti skolininkei 5 792 Eur baudą, 50 proc. paskiriant išieškotojams, kitą dalį valstybei, ir priteisti 420,50 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

  1. Prašymo dėl sprendimo išaiškinimo pateikimas nėra ir negali būti laikytinas pagrindu atsisakyti priimti antstoliui teikiamą vykdomąjį raštą. CPK 651 str. 1 d. ir CPK 651 str. 2 d. nėra numatyta pareiga antstoliu tikrinti, ar nėra kreiptasi į teismą dėl vykdytino teismo sprendimo išaiškinimo. Atsisakius antstoliui priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, būtų pažeistos išieškotojų teisės ir teisėti interesai bei prieštarautų esminiam vykdymo proceso principui – kuo greičiau ir ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą. Pagal kasacinio teismo praktiką, nei teismo sprendimo išaiškinimas pagal CPK 589 str., nei sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimas pagal CPK 589 str., negali nustatyti asmenims kitokių ar papildomų teisių ir pareigų, negu buvo nustatyta teismo sprendimu, dėl kurio išaiškinimo ar dėl kurio vykdymo tvarkos išaiškinimo buvo kreiptasi. Net tuomet, kai riekia išaiškinti teismo sprendimą ar sprendimo vykdymo tvarką, tokia aplinkybė nesuteikia teisės antstoliu atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, o tik sukuria papildomus veiksmus, atliktinus vykdymo procese.
  2. Pareiškėja nenurodo, kokiu pagrindu ji mano, kad kreipimasis išaiškinti teismo sprendimą laikytinas akivaizdžia kliūtimi antstoliui priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, ir kaip aplinkybė, kad antstolis netikrino, ar yra kreiptasi dėl sprendimo išaiškinimo, galėjo sąlygoti tariamai neteisėtus antstolio veiksmus.
  3. Teismo sprendimas, kurį prašė išaiškinti pareiškėja, yra visiškai aiškus, nedviprasmiškas, suprantamas ir jokių trūkumų neturi.
  4. Teismo sprendimas iki šiol yra neįvykdytas. Pareiškėja po suinteresuotiems asmenims palankaus teismo sprendimo įsiteisėjimo akivaizdžiai siekia vilkinti teismo sprendimo įvykdymą, teikdama teismams papildomus prašymus ir skundus, tokiu būdu tęsdama suinteresuotiems asmenims priklausančios rūsio patalpų nuosavybės valdymo teisių pažeidimą. Savo veiksmais pareiškėja sudaro suinteresuotiems asmenims papildomas bylinėjimosi išlaidas, eikvoja jų ir teismų laiko sąnaudas. Dėl pareiškėjos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis jai turi būti skirtina 5 792 Eur bauda pagal CPK 95 str.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. N. prašo palikti teismo sprendimą nepakeistą ir skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

  1. Antstolis, vadovaudamasis CPK 651 str., priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, apsiriboja tik akivaizdžių kliūčių vykdomam dokumentui priimti patikrinimu. Vadovaujantis CPK 589 str., nei antstolio, nei vykdymo procese dalyvaujančių šali kreipimasis į teismą į procesinį sprendimą priėmusį teismą išaiškinti sprendimo ar jo vykdymo tvarką, negali būti laikomas pagrindu atsisakyti priimti vykdyti teismo sprendimą CPK 651 str. prasme.
  2. Pareiškėja suprato, dėl kokio rūsio suinteresuoti asmenys kreipėsi į teismą ir neaiškumas jai iškilo tik teismui priėmus sprendimą. Vadovaujantis CPK 589 str. 1 d. numatyta vykdymo tvarkos išaiškinimo tvarka ir atsižvelgiant į tai, kad teismas nusprendė, jog 2015-06-16 teismo sprendimo rezoliucinė dalis yra visiškai aiški, pareiškėjos prašymas antstoliui išaiškinti vykdymo tvarką, nurodant konkretų ( - ), esantį rūsį, kurį pareiškėja turi leisti valdyti suinteresuotiems asmenims, yra nepagrįstas jokiais teisiniais argumentais ir tai jai buvo išaiškinta 2015-10-09 patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti skolininkės prašymą.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2015-10-08 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

18Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-16 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10075-809/2014 pareiškėja buvo įpareigota suteikti teisę suinteresuotiems asmenims E. M. ir A. M. valdyti rūsį, esantį ( - ), pašalinant bet kokias kliūtis suinteresuotiems asmenims patekti į rūsį. Antstolis A. N. 2015-07-14 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-25 vykdomąjį raštą, išduotą 2014-06-16 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10075-809/2014 pagrindu, ir 2015-07-14 patvarkymu įpareigojo pareiškėją suteikti teisę valdyti suinteresuotiems asmenims rūsį, esantį Trakų g. 2, pašalinant bet kokias kliūtis pateikti į rūsį.

19CPK 586 str. 1 d. yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 str. 2 d., vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis turi patikrinti: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 str.); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 str); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 str. reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 str. 5 d.); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 stra.); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nors šis sąrašas nėra baigtinis, tačiau pažymėtina, kad sprendimas dėl kitų CPK 651 str. 2 d. nedetalizuotų akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priklauso nuo faktinių konkrečios bylos aplinkybių nustatymo ir įvertinimo. Nenustatęs CPK 651 str. 2 d. nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.).

20Nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad jos kreipimasis dėl teismo sprendimo išaiškinimo lėmė antstolio pareigą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti dėl akivaizdžios kliūties. Teisės aktai, reglamentuojantys antstolio veiksmus įvertinant vykdytino dokumento priimtinumą vykdyti, nenumato vertinti fakto, ar skolininkas kreipėsi į teismą su prašymu išaiškinti teismo sprendimą ar jo vykdymo tvarką, kaip akivaizdžios kliūties priimti vykdomąjį raštą vykdyti. Kaip minėta, CPK 651 str. 2 d. 1–7 p. yra išvardytos konkrečios akivaizdžios kliūtys, kurioms esant negalimas vykdomojo dokumento priėmimas ir vykdymo veiksmų pradėjimas. Tai reiškia, jog pagal CPK 651 str. antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-04-06 nutartis byloje 3K-3-127/2007). Faktinė aplinkybė, kad skolininkė kreipėsi į teismą su prašymu išaiškinti teismo sprendimą, negali būti laikoma pagrindu, suteikiančiu antstoliui teisę atsisakyti priimti vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, kadangi toks antstolio veiksmas pažeistų išieškotojų teisėtus interesus ir prieštarautų esminiam vykdymo procesui tikslui kuo greičiau ir ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą. Skolininkė neginčijo vykdomojo dokumento teisėtumo, antstolio atlikti vykdymo veiksmai, kuriuos ginčija skolininkė, yra tik pirminiai. Akivaizdu, kad, nesant akivaizdžių teismo sprendimo vykdymo kliūčių, tolimesni galimi antstolio veiksmai, kaip sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimas, buvo galimi tik vykdymo procese antstoliui priėmus savo žinion vykdyti vykdomąjį dokumentą. Taigi konstatuotina, kad antstolis, priimdamas dokumentą vykdymui, neprivalo tikrinti duomenų, ar skolininkui yra aiškus teismo sprendimas ar jo vykdymo tvarka, o net ir gavus tokių duomenų, jie nesudaro teisėto pagrindo atsisakyti teismo išduotą vykdomąjį raštą priimti vykdyti. Kadangi šios bylos dalykas yra susijęs būtent su antstolio veiksmais priimant vykdyti vykdomąjį dokumentą, todėl nėra pagrindo išvadai, kad minėtoje stadijoje antstolis pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius vykdymo procesą.

21Suinteresuotų asmenų prašymas paskirti pareiškėjaqi 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas. CPK 95 str. 1 d. įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto procesinio dokumento pareiškimas, 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, t.y. kreipiantis į teismą kitu tikslu nei siekiant realiai apginti savo teisę, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). CPK 95 str. nustatytos baudos skyrimas, net ir pripažinus šalį piktnaudžiavus procesu, yra teismo teisė, o ne pareiga. Šiuo atveju pareiškėja pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų dėl galimai pažeistų teisių gynimo ir tuo ji įgyvendino teisę į teisminę gynybą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, suinteresuotų asmenų nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti pareiškėjos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

22Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias vykdymo proceso klausimus, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą. Todėl pareiškėjos skundas atmestinas, skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-08 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Suinteresuoti asmenys pateikė prašymą atlyginti 420,50 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, ir juos pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kad ši suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.16 p. nurodytus rekomenduojamus maksimalius dydžius už atsiliepimo atskirojo skundo parengimą, todėl priteisti visas prašomas išieškotojų atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, jos mažintinos iki 280 Eur (CPK 98 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti iš pareiškėjos M. K., a.k. ( - ) 280 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, suinteresuotų asmenų A. M., a.k. ( - ) ir E. M., ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja M. K. pateikė skundą antstoliui A. N., kuriuo prašė panaikinti... 4. Pareiškėja nurodė, kad 2015-08-05 el. paštu jai buvo įteikti minėti... 5. Antstolis A. N. 2015-09-07 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-08 nutartimi pareiškėjos M. K.... 8. Teismas nustatė, kad suinteresuoti asmenys A. M. ir E. M. (išieškotojai)... 9. Teismas pažymėjo, kad antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti,... 10. Teismas padarė išvadą, kad antstolis, 2015-07-14 priėmęs skundžiamus... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys E. M. ir A. M. prašo... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. N. prašo palikti teismo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 18. Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo... 19. CPK 586 str. 1 d. yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra... 20. Nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad jos kreipimasis dėl teismo sprendimo... 21. Suinteresuotų asmenų prašymas paskirti pareiškėjaqi 5 792 Eur baudą už... 22. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos... 23. Suinteresuoti asmenys pateikė prašymą atlyginti 420,50 Eur bylinėjimosi... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį palikti... 26. Priteisti iš pareiškėjos M. K., a.k. ( - ) 280 Eur bylinėjimosi išlaidų,...