Byla e2YT-3393-235/2019
Dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Ellora pareiškimą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, nurodydama, kad vykdomasis raštas Nr. e2-817-432/2017 išduotas dėl skolininko Ellora, kuris registruotas Jungtinėje Karalystėje, ir teigia, kad ši įmonė nėra nurodytos civilinės bylos dalyvis. Pareiškėja nurodė, kad antstolis neturėjo teisės priimti vykdyti Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-10-29 išduoto vykdomojo rašto c/b Nr. e2-817-432/2017, nes, anot pareiškėjo, Vilniaus m. apylinkės teismas išdavė galimai klaidingą vykdomąjį dokumentą dėl įmonės, kuri nėra civilinės bylos dalyvis, todėl vykdomasis dokumentas negalėjo būti priimtas vykdymui.

4Antstolis 2018 m. lapkričio 30 d. patvarkyme nurodė, kad kaip ir nustatyta iš vykdomosios bylos medžiagos, suinteresuotas asmuo, išieškotojas, BUAB „FF LIZINGAS“ 2018-10-29 antstoliui Donatui Kisieliui vykdyti pateikė Vilniaus m. apylinkės teismo tą pačią dieną išduotą vykdomąjį raštą c/b Nr. e2-817-432/2017 dėl: įpareigojimo atsakovą Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 4522899, grąžinti ieškovui BUAB „FF LIZINGAS“, į/k 110774988, 20 vnt. centrifūguotų gelžbetoninių atramų, o nesant galimybės restituciją taikyti natūra, priteisti ieškovui iš atsakovo ekvivalentą pinigais - 17377,20 Eur; įpareigojimo atsakovą Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 4522899, grąžinti ieškovui BUAB „FF LIZINGAS“, į/k 110774988, 40 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“ akcijų, o nesant galimybės restituciją taikyti natūra, priteisti ieškovui iš atsakovo ekvivalentą pinigais - 1737,72 Eur; 3614 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 4522899, ieškovui BUAB „FF LIZINGAS, į/k 110774988, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Admivita“, į/k 125841325 (el. v. b. l. 10-11). Antstolis teigia, kad pareiškėjas, skolininkas Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 04522899, 2018-11-26 skunde nurodo, kad sprendžiant iš skundžiamo 2018-10-30 priimto antstolio patvarkymo reg. Nr. S-17-174-18976 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdomasis raštas išduotas dėl skolininko Ellora, kuris registruotas Jungtinėje Karalystėje, ir teigia, kad ši įmonė nėra nurodytos civilinės bylos dalyvis. Pažymėjo, kad vykdomajame rašte kaip skolininkas yra nurodyta Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 04522899, ir tai yra ta pati įmonė, kuri buvo c/b Nr. e2-817-432/2017 dalyvė - atsakovė. Peržiūrėjus Lietuvos teismų informacinę LITEKO ir susipažinus su 2018-10-23 Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. e2A-994-340/2018 nustatyta, kad apeliaciniu skundu atsakovė Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 04522899, prašė panaikinti 2017-07-03 Vilniaus m. apylinkės teismo sprendimą Nr. e2-817-432/2017 ir ieškinį palikti nenagrinėtą. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismo procese kaip Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 04522899, atstovas dalyvavo Z. V., a/k ( - ) kuris ir antstoliui pateiktame nagrinėjamame 2018-11-26 skunde veikia kaip Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 04522899, atstovas. Taigi, antstolio teigimu, nėra jokios pagrįstos priežasties abejoti, kad 2018-10-29 Vilniaus m. apylinkės teismo išduotame vykdomajame rašte Nr. e2- 817-432/2017 yra nurodytas tinkamas skolininkas Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 04522899, kuris ir buvo civilinės bylos dalyvis. Nagrinėjamu atveju nenustačius teisinio pagrindo atsisakyti priimti vykdyti suinteresuoto asmens, išieškotojo, pateiktą vykdomąjį dokumentą, 2018-10-30 priimtas skundžiamas antstolio patvarkymas reg. Nr. S-17- 174-18976 ir pradėta v. b. Nr. 0174/18/02622 (el. v. b. l. 13-14).

5Suinteresuotas asmuo BUAB „FF lizingas“ atsiliepime nurodė, kad vykdomajame rašte kaip skolininkas yra nurodyta Ellora 4522899 Ltd., reg. Nr. 04522899, ir tai yra ta pati įmonė, kuri buvo c/b Nr. e2-817-432/2017 dalyvė – atsakovė. Nurodė, kad skundas dėl antstolio veiksmų šioje civilinėje byloje yra nei teisiškai, nei faktiškai nepagrįstas, grindžiamas tik deklaratyvaus pobūdžio prielaidomis ir akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais argumentais, pareiškėjui nesąžiningai siekiant suklaidinti teismą ir neabejotinai siekiant kitų tikslų - vykdomos vykdomosios bylos vilkinimo ar net sustabdymo, kartu ir išieškotojo BUAB „FF lizingas“ bankroto procedūros vilkinimo, dėl ko Skundas atmestinas. BUAB „FF lizingas“ pažymi, jog įvertinus pareiškėjo akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, siekį apsunkti ne tik teisėtai ir pagrįstai vykdomos vykdomosios bylos vykdymą tačiau ir siekiant jos sustabdymo, tokiu būdu tiesiogiai siekiant pažeisti išieškotojo interesus, pareiškėjui skirtina bauda vadovaujantis CPK 95 str. Apeliantui Ellorai 4522899 Ltd. paskirti 1 000,00 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. iš paskirtos baudos lygiomis dalimis skiriant suinteresuotiems asmenis - išieškotojui BUAB „FF lizingas“ ir antstoliui D. Kisieliui.

6Teisme taip pat gautas pareiškėjo prašymas stabdyti nagrinėjamą bylą motyvuojant tuo, kad UAB „FF Lizingas“ šioje civilinėje byloje atstovauja netinkamas atstovas - bankroto administratorius UAB „Admivita“. Nurodė, kad 2018-11-22 Z. V. prašymu dėl skubių procesinių veiksmų civilinėje byloje Nr.B2- 212-230/2018 kreiptasi į Kauno apygardos teismą dėl skubaus UAB „FF Lizingas" bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo, kreditorių komiteto nušalinimo, taip pat dėl galimai nusikalstamų veikų atskirosios nutarties priėmimo ir pranešimo prokurorui.

7Skundas ir prašymas dėl bylos sustabdymo netenkintini.

8Bylą dėl antstolio veiksmų teismas išsprendžia nutartimi (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnio 1 dalis).

9Dėl bylos sustabdymo.

10Civilinio proceso kodekso 163 straipsnyje yra reglamentuoti privalomi bylos sustabdymo pagrindai. Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra nurodytas Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punkte, t.y. teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Minėtu pagrindu civilinė byla sustabdoma tuo atveju, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje arba kad reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje. Vertinant aplinkybę, ar yra tarp nagrinėjamų bylų tiesioginis ryšys ar ne, būtina išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punktą, ir kokie nustatinėjamoje byloje, dėl kurios prašoma stabdyti bylą.

11Nustatyta, kad 2013-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos UAB „FF lizingas“ iškėlimo yra įsiteisėjusi, tuo tarpu Z. V. prašymai dėl BUAB „FF lizingas“ administratoriaus atstatydinimo jau buvo netenkinti Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-212-230/2018 priimtomis įsiteisėjusiomis 2016-07-27 ir 2016-07-29 nutartimis, 2018-02-28 nutartimi ir 2018-05-28 nutartimi.Teismo vertinimu, vadovaujantis teisingumo ir protingumo bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų reikalavimais, teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą.

12Dėl antstolio veiksmų.

13Nustatyta, kad išieškotojas, BUAB „FF LIZINGAS“ 2018-10-29 antstoliui Donatui Kisieliui vykdyti pateikė Vilniaus m. apylinkės teismo tą pačią dieną išduotą vykdomąjį raštą c/b Nr. e2-817-432/2017 pagal 2017 m. liepos 3 d. sprendimą, kuris yra įsiteisėjęs. Minėtame sprendime įmonė Ellora 4522899 Ltd nurodyta kaip atsakovas byloje, sprendimas įsiteisėjo.

14Teismas pažymi, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007). Pagal Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

15Paminėtina, kad CPK 651 str. 1 d. nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais - nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, apsiriboja tik akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti patikrinimu. LR CPK 651 str. 2 d. detalizuota, kas patenka į privalomų patikrinti akivaizdžių kliūčių sąvoką, pvz., priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis turi patikrinti, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, ar vykdomojo dokumento turinys atitinka įstatymo reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino ir kt. Nors CPK 651 str. 2 d. pateiktas akivaizdžių kliūčių sąrašas nėra baigtinis, tačiau sprendimas dėl kitų CPK 651 str. 2 d. nedetalizuotų akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priklauso nuo faktinių konkrečios bylos aplinkybių nustatymo ir įvertinimo, tačiau akivaizdžiomis laikomos labai aiškios, gerai matomos aplinkybės, kurių pagrindu antstolis savo patvarkymu atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-633-565/2016; 2016 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-76-565/2016). Nenustatęs CPK 651 str. 2 d. nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.). CPK LVII skyrius reglamentuoja nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumus. Šios procesinės teisės normos pirmiausiai nukreiptos skatinti proceso šalis tinkamai ir savalaikiai įvykdyti teismo sprendimą ar nutartį. Taigi pagal įstatymą, atliekant vykdymo veiksmus šios kategorijos bylose, ir antstoliui perdavus klausimą dėl atitinkamų sankcijų taikymo už teismo nutarties netinkamą vykdymą, teismas turi teisę, bet neprivalo skirti baudos skolininkui, įvertinęs priežastis, dėl kurios neįvykdytas vykdomasis dokumentas. Teismų praktikoje išaiškinta, kad CPK 771 str. 6 d. normos negalima interpretuoti formaliai, nesiremiant teisingumo ir protingumo principais, neatsižvelgiant į baudos skyrimo tikslus bei paskirtį, neįvertinus kitų individualių bylos aplinkybių. Pagal CPK 771 str. 6 d. teismo skiriama bauda ne tik kompensuojami išieškotojo praradimai (nepatogumai), susiję su skolininko vengimu laiku įvykdyti teismo procesinį sprendimą, bet ir motyvuojamas skolininkas kuo greičiau įvykdyti jam paskirtą įpareigojimą.

16Įvertinus pareiškėjos pateikto skundo dėl antstolio veiksmų turinį, antstolio atsiliepimą ir LITEKO sistemos duomenis, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju nenustačius teisinio pagrindo atsisakyti priimti vykdyti suinteresuoto asmens, išieškotojo, pateiktą vykdomąjį dokumentą, 2018-10-30 priimtas skundžiamas antstolio patvarkymas reg. Nr. S-17- 174-18976 ir pradėta v. b. Nr. 0174/18/02622.

17Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir dėl to atmestinas.

18Dėl baudos skyrimo.

19Suinteresuotas asmuo BUAB „FF lizingas“ atsiliepime nurodė, kad prašo vadovaujantis CPK 95 str. Ellorai 4522899 Ltd. paskirti 1 000,00 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. iš paskirtos baudos lygiomis dalimis skiriant suinteresuotiems asmenis - išieškotojui BUAB „FF lizingas“ ir antstoliui D. Kisieliui.

20CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė už piktnaudžiavimą procesu paskirti baudą. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo pateiktas skundas nesustabdo vykdymo eigos ir nors ir yra teismo pripažintas nepagrįstu, tačiau teismas nemato pagrindo skirti pareiškėjui baudą.

21Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 443, 513, 290-291 straipsniais,

Nutarė

22Pareiškėjos Ellora skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, nurodydama, kad... 4. Antstolis 2018 m. lapkričio 30 d. patvarkyme nurodė, kad kaip ir nustatyta... 5. Suinteresuotas asmuo BUAB „FF lizingas“ atsiliepime nurodė, kad... 6. Teisme taip pat gautas pareiškėjo prašymas stabdyti nagrinėjamą bylą... 7. Skundas ir prašymas dėl bylos sustabdymo netenkintini.... 8. Bylą dėl antstolio veiksmų teismas išsprendžia nutartimi (Civilinio... 9. Dėl bylos sustabdymo. ... 10. Civilinio proceso kodekso 163 straipsnyje yra reglamentuoti privalomi bylos... 11. Nustatyta, kad 2013-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto... 12. Dėl antstolio veiksmų. ... 13. Nustatyta, kad išieškotojas, BUAB „FF LIZINGAS“ 2018-10-29 antstoliui... 14. Teismas pažymi, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas... 15. Paminėtina, kad CPK 651 str. 1 d. nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti... 16. Įvertinus pareiškėjos pateikto skundo dėl antstolio veiksmų turinį,... 17. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir dėl to... 18. Dėl baudos skyrimo.... 19. Suinteresuotas asmuo BUAB „FF lizingas“ atsiliepime nurodė, kad prašo... 20. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 21. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 443, 513, 290-291... 22. Pareiškėjos Ellora skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti...