Byla 2S-748-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Žirmuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Žirmuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms Indrei Jablonskienei ir S. L. dėl UAB „Žirmuva“ 2013-05-13 akcijų pirkimo-padavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AS Reverta. Nurodė, kad atsakovės I. J. ir S. L.,a sudarydamos 2013-05-13 pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovei S. L. buvo perleistos AS Reverta naudai įkeistos ieškovo akcijos, apie tai nepranešė AS Reverta ir negavo jos leidimo. Kadangi bankroto procese administratorius gal sudaryti taikos sutartį su kreditoriais tik gavęs savininko leidimą, administratorius, turėdamas duomenų, kad dabartinė ieškovo akcininkė S. L. įgijo ieškovo akcijas pažeisdama imperatyvias įstatymo normas, ir turėdamas suinteresuotumą sudaryti taikos sutartį bankroto procese, gavęs leidimą iš teisėto ieškovo savininko, teikdamas šį ieškinį, vykdo įstatymu nustatytas pareigas.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei S. L. realizuoti ieškovo BUAB „Žirmuva“ 675 vnt. paprastosiomis vardinėmis akcijomis suteikiamą teisę visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti dėl ieškovo įstatinio kapitalo didinimo ir (ar) mažinimo; uždrausti atsakovei S. L. realizuoti ieškovo 675 vnt. paprastosiomis vardinėmis akcijomis suteikiamą teisę pritarti ir (ar) nepritarti taikos sutarčiai ieškovo bankroto procese. Pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, jog galimai neteisėta akcijų savininkė nerealizuotų savo teisės ir nebandytų, balsuodama visuotiniame akcininkų susirinkime, mažinti ir (ar) didinti ieškovo įstatinio kapitalo, taip keičiant galimai neteisėtai įsigytų akcijų procentinę dalį visų dabartinių bendrovės akcijų atžvilgiu. Atsakovė S. L., galimai nebūdama teisėta akcijų savininke, gali realizuoti akcijų suteikiamą teisę ir ieškovo bankroto procese pritarti taikos sutarčiai, o taikos sutartis gali būti sudaryta tik gavus įmonės savininko sutikimą. Nagrinėjamojoje byloje yra kilęs klausimas, kas šiuo metu yra teisėtas akcijų savininkas. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovei S. L., galimai neteisėtai akcijų savininkei, bus sudarytos sąlygos įgyvendinti šiomis akcijomis suteikiamas teises, tokiu būdu apsunkinant būsimo teismo sprendimo įvykdymą arba padarant jį visiškai neįmanomu, kas pažeistų ieškovo interesus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-12-15 nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

7Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų ar aplinkybių, patvirtinančių, jog, nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Todėl sprendė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcinga ieškovo interesų gynimo priemonė ir jų taikymas nepagrįstai suvaržytų atsakovės S. L. teises ir teisėtus interesus. Be to, kaip ieškinyje nurodo ir pats ieškovas, antstolis R. V., vykdydamas išieškojimo veiksmus pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą, jau yra areštavęs atsakovei S. L. priklausančias 675 vnt. paprastąsias vardines ieškovo akcijas, todėl atsakovei yra apribota galimybė jas parduoti ir (ar) kitokiu būdu perleisti akcijas, ir tokiu būdu ieškovo interesai apsaugoti tinkamai. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo prašyme argumentai ir pateikti įrodymai neįrodo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, proporcingumo ir galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo rizikos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

9Ieškovas BUAB „Žirmuva“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-15 nutarties, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti ginčą iš esmės – uždrausti atsakovei S. L. realizuoti ieškovo BUAB „Žirmuva“ 675 vnt. paprastosiomis vardinėmis akcijomis suteikiamą teisę visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti dėl ieškovo įstatinio kapitalo didinimo ir (ar) mažinimo; uždrausti atsakovei S. L. realizuoti ieškovo 675 vnt. paprastosiomis vardinėmis akcijomis suteikiamą teisę pritarti ir (ar) nepritarti taikos sutarčiai ieškovo bankroto procese. Skundą grindžia šiais argumentais.

 1. Teismas, taikydamas CPK 145 str. ar kituose teisės aktuose nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Todėl teismo motyvas, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių būsimo teismo sprendimo neįvykdymo ar apsunkinto vykdymo riziką, yra prieštaraujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktikai ir klaidingas, nes ieškovas savo prašyme aiškiai nurodė aplinkybes, patvirtinančias, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.
 2. Ieškiniu yra reiškiami reikalavimai dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir dvišalės restitucijos taikymo, todėl akivaizdu, kad teismo sprendimas ieškinio patenkinimo atveju turės būti vykdomas natūra, įpareigojant atsakovę D. L. perduoti visus neteisėto sandorio (sutartimi) įgytus vertybinius popierius (akcijas) buvusiai jų akcininkei I. L.. Taigi ieškiniu iškeltas klausimas, kas šiuo metu yra teisėtas ieškovo 675 vnt. akcijų savininkas.
 3. Balsavimo teisės apribojimas gali būti teismo taikomas kaip laikinoji apsaugos priemonė ir kilus ginčui dėl nuosavybės teisių į akcijas apribojimo (ABĮ 16 str. 3 d.). Taigi labai svarbu užtikrinti, kad galimai neteisėta akcijų savininkė nerealizuotų šios teisės ir nebandytų, balsuodama visuotiniame akcijų susirinkime, mažinti ir (ar) didinti įmonės įstatinio kapitalo, taip keičiant galimai neteisėtai įsigytų akcijų procentinę dalį, kuri šiuo metu sudaro 75 proc. visų dabartinių ieškovo akcijų atžvilgiu.
 4. Pagal ĮBĮ 28 str. 3 d. taikos sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininkų sutikimą. Taigi atsakovė gali bandyti realizuoti akcijų suteikiamą teisę ir ieškovo bankroto procese pritarti taikos sutarčiai, o tai apsunkintų ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, kadangi šio ieškinio tikslas ir yra užtikrinti, kad galimai taikos sutarčiai galėtų pritarti tik teisėtas akcijų savininkas.
 5. Ieškovas pateikia įrodymus, kad atsakovė jau bando realizuoti minėtą savo teisę, nes į bankroto bylą ji, kaip vienintelė akcijų savininkė, kartu su kitais keliais kreditoriais jau pateikė 2015-10-07 pasirašytą taikos pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo ir prašymo kreiptis į teismą dėl jos patvirtinimo. Taigi prašomos priemonės yra tiesiogiai susijusios su ieškinio reikalavimais.
 6. Kaip nurodo pats teismas, antstolio R. V. pritaikytas areštas atsakovei perleistas ieškovo akcijas, iš esmės tik apriboja galimybes parduoti ar kitaip perleisti ieškovo akcijas, tačiau neuždraudžia atsakovei įgyvendinti šiomis akcijomis suteikiamas teises: balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime didinti arba mažinti ieškovo įstatinį kapitalą, pritarti arba nepritarti taikos sutarčiai ieškovo bankroto procese. Be to, gautas antstolio R. V. 2015-12-17 patvarkymas, kuriuo informuojama apie atsakovės pateiktą skundą dėl antstolio veiksmų ir prieštaravimą dėl netinkamo akcijų įvertinimo, kuriame ji nurodo, kad skolos pagal nėra.
 7. Laikinosios apsaugos priemonės nesuvaržys atsakovės teisių labiau, nei to reikia teisėtiems tikslams pasiekti ir ginčo šalių pusiausvyrai užtikrinti. Prašomos priemonės tik minimaliai suvaržytų atsakovei priklausančiomis akcijomis suteikiamas teises. Tačiau antstoliui nusprendus, kad prievolė pagal vykdomąjį dokumentą įvykdyta tinkamai ir dėl to nutraukus vykdomąją bylą, ieškovo pažeisti teisėti interesai liks neapsaugoti. Todėl nepritaikius prašomų priemonių, atsakovei bus suteiktas perdėtas pranašumas.
 8. Bankroto ir restruktūrizavimo bylose egzistuoja viešasis interesas, todėl teismas turi teisę ir privalo nukrypti nuo bendrųjų civilinių teisinių santykių dispozityvumo ir rungtyniškumo principų. Administratorius įgyvendina šio viešojo intereso apsaugą, gindamas bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, todėl teismas privalėjo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, maksimaliai užtikrinant ieškinio reikalavimą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

10Atsakovė S. L. nesutinka su atskiruoju skundu. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

 1. Ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas nėra susijęs su būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymu. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad koks nors subjektas būtų bandęs inicijuoti visuotinio ieškovo akcininkų susirinkimą, kuriame būtų svarstomas ieškovo įstatinio kapitalo didinimo ir (ar) mažinimo klausimas.
 2. Pats administratorius nurodė, kad nesutinka su atsakovės, G. K. ir UAB „Defora“ pasiūlymo susitarti taikiai sąlygomis, kurioms tiek atsakovė, tiek kreditoriai pritarė. Administratoriaus prašomos priemonės negali galioti į praeitį, o tik į ateitį, todėl administratoriaus prašymas yra nelogiškas ir netenka prasmės. Pažymi, kad taikos sutarties patvirtinimą kontroliuoja bankroto bylą nagrinėjantis teismas, todėl administratoriaus siekis Vilniaus apygardos teismo kompetencijai priskirtiną klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo nukreipti spręsti Vilniaus apylinkės teismui per laikinųjų apsaugos priemonių instituto normas. Taigi administratoriaus siekis yra apriboti atsakovės teisę sudaryti taikos sutartį su ieškovo atstovu, t.y. pačiu administratoriumi. Mano, kad administratoriui daro įtaką iš kreditorių sąrašo pašalintas buvęs kreditorius AS „Reverta“.
 3. Pažymi, kad administratoriui atsisakius sudaryti taikos sutartį su ieškovo kreditoriais ir atsakove, kaip vienintele akcininke, toliau taikos sutarties klausimas nėra svarstytinas nei Vilniaus apygardos teisme, nei ieškovo kreditorių susirinkime. Visi ieškovo kreditoriai 2015-12-14 pateikė Vilniaus apygardos teismui pranešimus, kad atsisako savo kreditorinių reikalavimų ir prašo nutraukti bankroto bylą, taip pat administratoriui nesutikus su pateiktos taikos sutarties sąlygomis, atšaukia savo 2015-10-07 pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo ir prašo laikyti jį negaliojančiu. Taigi panaikinus pasiūlymą susitarti taikiai, siekiama panaikinti administratoriui pagrindą reiškiant nepagrįstą ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teisme ir prašant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 4. Bankrutuojančios įmonės bankroto procese negali būti šaukiami ir vykdomi visuotiniai akcininkų susirinkimai, nes įmonei iškėlus bankroto bylą yra šaukiami tik kreditorių susirinkimai, o iškėlus įmonei bankroto byla, jos valdymo organai netenka savo įgaliojimų. Be to, Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 7 d. yra numatytas draudimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, jei dėl tokio sprendimo įmonė taptų nemoki.
 5. Taikos sutartis bankroto procese laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo bendrovės kreditoriai ir administratorius, gavęs bendrovės savininko sutikimą. Ieškovas siekia suklaidinti teismą, teigdamas, kad atsakovė jau bando realizuoti šią teisę, kadangi atsakovė turi teisę tik sutikti arba nesutikti su taikos sutarties projektu bankroto procese. Taigi pati atsakovė tiesiogiai taikos sutarties su kreditoriais nepasirašo., o tik išreiškia valią dėl sutarties sąlygų. Todėl administratoriaus prašymas uždrausti atsakovei realizuoti ieškovo akcijomis suteikiamą teisę pritarti ir (ar) nepritarti taikos sutarčiai ieškovo bankroto procese, yra visiškai nepagrįstas, paremtas tik administratoriaus samprotavimais ir prielaidomis. Administratorius neįrodė būtinųjų sąlygų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2015-12-15 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

14Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė skundžiamą nutartį, kuria atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 145 str. 1 d.).

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-01 nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį dėl 2013-05-13 UAB „Žirmuva“ akcijų pirkimo-padavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo nutraukė, padaręs išvadą, kad toks ieškinys nėra nagrinėtinas teise. Nors ši nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-601/2014, 2013-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2233/2013 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų. Taigi, nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 str. 1 d., nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

17Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – egzistuojanti grėsmė, kad, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Ieškovas prašo uždrausti atsakovei S. L. realizuoti ieškovo akcijomis suteikiamą teisę visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti dėl ieškovo įstatinio kapitalo didinimo ir (ar) mažinimo ir uždrausti šiai atsakovei realizuoti minėtomis akcijomis suteikiamą teisę pritarti ir (ar) nepritarti taikos sutarčiai ieškovo bankroto procese. Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai bankroto padariniai ir pradeda veikti materialiosios bankroto teisės normos. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo ir įmonei įgijus bankrutuojančios įmonės statusą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, o įmonės valdymą perima kitas asmuo – bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 7 d.). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ieškovui Vilniaus apygardos teismo 2013-05-14 nutartimi iškelta bankroto byla.

18Proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o atsakovas, siekdamas išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia. Šioje byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų inicijavusi ar ketintų inicijuoti ieškovo visuotinį akcininkų susirinkimą dėl ieškovo įstatinio kapitalo mažinimo ar didinimo. Iš pateiktų duomenų – atsakovės ir įmonės visų kreditorių 2015-10-07 pasiūlymo dėl taikos sutarties sudarymo ieškovo bankroto byloje, kuris kreditorių 2016-01-13 pranešimu buvo atšauktas (b.l. 33-35, 47-48), negalima spręsti, kad atsakovė ėmėsi ar ketina imtis neteisėtų veiksmų, priešingų ieškovo interesams, ir savo tokiais veiksmais siektų apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, kadangi toks pasiūlymas atitinka ĮBĮ 28 str. 1 d. nuostatas, nurodančias, jog pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti kreditoriai, administratorius, įmonės savininkas (savininkai). Pažymėtina, kad taikos sutartis sudaroma tarp bankrutuojančios įmonės kreditorių (arba jų įgaliotų atstovų) ir administratoriaus, gavus įmonės savininko (savininkų) sutikimą, todėl šiuo atveju administratoriaus prašoma laikinoji apsaugos priemonė – uždrausti atsakovei pritarti ir (ar) nepritarti taikos sutarčiai ieškovo bankroto procese nėra tikslinga, pagrįsta ir atitinkanti ieškinio reikalavimus priemonė, kadangi būtent administratorius yra viena iš taikos sutarties bankroto byloje pasirašančiųjų šalių, o ne įmonės savininkas.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2015-12-15 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „Žirmuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-12-15 nutartimi prašymą taikyti... 7. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų ar... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 9. Ieškovas BUAB „Žirmuva“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 10. Atsakovė S. L. nesutinka su atskiruoju skundu. Atsiliepimą grindžia šiais... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 15. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-01 nutartimi civilinę bylą pagal... 17. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga –... 18. Proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad skundžiama... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti...