Byla 2-2233/2013
Dėl pinigų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Akordas 1“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Akordas 1“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos už atliktus darbus pagal rangos sutartį priteisimo ir atsakovo UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ priešieškinį dėl pinigų priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Akordas 1“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, kurį patikslinęs prašė priteisti iš atsakovo 478 532,84 Lt skolos, 8,05 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pareikštu patikslintu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 263 939,80 Lt skolą ir 8,05 proc. metines procesines palūkanas.

62012 m. rugsėjo 26 d. ieškovas pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą, pinigines lėšas, taip pat atsakovui priklausantį turtą bei turtines teises, esančias pas trečiuosius asmenis už 478 532,84 Lt sumą. Nurodė, kad kitoje civilinėje byloje Nr. 2-3663-567/2012 yra pritaikytas atsakovo turto areštas už bendrą 2 097 972,80 Lt sumą; minėtoje byloje pareikštų reikalavimų patenkinimas nulemtų didelį atsakovo turto sumažėjimą, tai apsunkintų ieškovo reiškiamų reikalavimų šioje civilinėje byloje patenkinimą. Nurodė, kad atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad atsakovo turtinė padėtis nuolat blogėja, uždirbamo pelno ir gaunamų pajamų dydžiai mažėja, o įsiskolinimai tiekėjams didėja.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu (sprendimas neįsiteisėjęs) ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį tenkino iš dalies – ieškovui iš atsakovo priteisė 77 007,09 Lt skolos, 8,05 proc. metines procesines palūkanas ir 5 161,44 Lt bylinėjimosi išlaidas; atsakovui iš ieškovo – 13 992,59 Lt skolos, 8,05 proc. metines procesines palūkanas ir 2 124,17 Lt bylinėjimosi išlaidas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

10Pasak teismo, ieškovo nurodytos aplinkybės, kad kitoje byloje Nr. 2-3663-567/2012 buvo pritaikytas areštas atsakovo turtui už bendrą 2 097 972,80 Lt sumą yra netikslus. Teismas pažymėjo, kad minėtoje civilinėje byloje buvo taikytas 1 542 380,77 Lt sumos areštas solidarių atsakovų UAB ,,Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atžvilgiu, o teismo nutartis dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo už 555 592,03 Lt sumą nėra įsiteisėjusi. Teismas pažymėjo, kad iš Turto areštų aktų registro nėra galimybės nustatyti realiai areštuotą atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turtą, jo mastą taikant laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-3663-567/2012.

11Iš atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų už 2011 metus, teismas nustatė, kad atsakovo balansinio turto vertė sudaro 5 512 968 Lt (ilgalaikis turtas – 2 790 166 Lt, trumpalaikis turtas – 2 722 802 Lt); atsakovo įsiskolinimai sudaro 269 382 Lt; per 2011 metus atsakovas gavo 2 456 Lt grynojo pelno; atsakovo įstatinio (pasirašyto) kapitalo dydis siekia 5 397 700 Lt. Teismas, įvertinęs byloje pareikšto reikalavimo dydį (478 532,84 Lt) ir atsižvelgęs į atsakovo 2011 metų finansinius rodiklius, sprendė, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad yra grėsmė galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Pažymėjo, kad teismo turimi duomenys nesudaro pagrindo teigti, kad, jei sprendimas bus palankus ieškovui, atsakovas vengs įvykdyti teismo sprendimą.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Ieškovas UAB ,,Akordas 1“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – areštuoti atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turtą, pinigines lėšas, taip pat atsakovui priklausantį turtą bei turtines teises, esančias pas trečiuosius asmenis už 478 532,84 Lt sumą.

14Ieškovo teigimu, teismas netinkamai išnagrinėjo ieškovo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, patvirtinančius sunkią ir blogėjančią atsakovo turtinę padėtį ir nepagrįstai konstatavo, kad nėra grėsmės, kad atsakovas įvykdys ieškovui palankų teismo sprendimą. Atskirojo skundo teikimo metu teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3663-567/2012, yra įsiteisėjusios. Pasak ieškovo, aplinkybė, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu turto arešto aktas nėra prieinamas Turto arešto aktų registre, nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo kitoje civilinėje byloje fakto. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, klaidingai aiškino į bylą pateiktus atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus. Teismas visiškai nepagrįstai atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvavo atsakovo įstatinio kapitalo dydžiu, kadangi įstatinio kapitalo dydis neatspindi tikrosios bendrovės turtinės padėties. Sprendžiant klausimą, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, turi būti atsižvelgiama į realų bendrovės turimo turto dydį, taip pat bendrovės įsiskolinimus, nurodytus finansinės atskaitomybės dokumentuose. Atsakovo turtinė padėtis nuolat blogėja, o šioje byloje pareikštų reikalavimų suma atsakovui yra didelė, todėl egzistuoja grėsmė, kad atsakovas neįvykdys arba netinkamai įvykdys galimą ieškovui palankų teismo sprendimą šioje civilinėje byloje. Be to, atsakovas vengia bendradarbiauti su ieškovu, sąmoningai ir tikslingai nevykdo reiškiamų reikalavimų, todėl galima teigti, kad atsakovas sąmoningai vengs įvykdyti teismo sprendimą šioje byloje. Per paskutinius finansinius metus pastebimai padidėjo atsakovo įsiskolinimai tiekėjams, taigi atsakovas sąmoningai vengia atsiskaityti su kitais asmenimis, nepadengia susidariusių įsiskolinimų.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Iš bylos duomenų matyti, kad apelianto (ieškovo) prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje pareiškiamas antrą kartą. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą, nurodydamas, kad ieškovo reiškiamo reikalavimo dydis (322 047,17 Lt) lyginant jį su atsakovo turimo turto verte, nesudaro pagrindo spręsti, kad kyla grėsmė galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartimi minėta nutartis buvo palikta nepakeista, nurodant, kad byloje esantys duomenys apie atsakovo finansinę padėtį būtinybės ir pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepatvirtina.

19Teikdamas pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliantas (ieškovas) jų taikymo būtinumą grindė tuo, kad atsakovo finansinė padėtis nuolat blogėja, todėl kyla grėsmė, kad gali pasunkėti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Atsakovo blogėjančiai padėčiai pagrįsti ieškovas pateikė atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus už 2011 metus (7 t., b. l. 80-83).

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės duomenys nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovo turtinės padėties pasikeitimai keltų grėsmę galimybei patenkinti ieškovo reikalavimą (CPK 185 str.).

21Visų pirma, kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu, priimtu nagrinėjamoje byloje, ieškovo reikalavimą tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo ieškovui 77 007,09 Lt sumą (7 t., b. l. 185-201). Nors šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau patvirtina, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo likusioje dalyje, kaip tai numato CPK 144 straipsnio 1 dalis.

22Atsakovo finansinės atskaitomybės duomenys patvirtina, kad atsakovo ilgalaikis turtas 2011 metais sudarė 2 790 166 Lt, iš viso atsakovas turėjo turto už 5 512 968 Lt sumą, atsakovo skolos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 269 382 Lt (7 t., b. l. 80-82), o grynasis pelnas sudarė 122 Lt (7 t., b. l. 83). Sutiktina su apelianto argumentu, kad atsakovo įsipareigojimai 2011 metais padidėjo, o pajamos ir grynasis pelnas sumažėjo lyginant su ankstesniais finansiniais metais.

23Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo balanse nurodyti duomenys apie jo finansinę padėtį, lyginant su ieškovo preliminariai pagrįsto reikalavimo suma (77 007,09 Lt), nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovo pablogėjusi finansinė padėtis sudarytų pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, atsakovo finansiniai duomenys už 2012 metus (atsakovo turto vertė - 5 782 349 Lt, iš jo ilgalaikio turto vertė - 2 326 756 Lt; per vienerius metus mokėtinos sumos – 597 010 Lt; grynasis pelnas – 231 Lt) taip pat patvirtina, kad atsakovo finansinės padėties pokyčiai nekelia grėsmės, jog ieškovo patenkintas reikalavimas negalėtų būti įvykdytas (CPK 179 str. 3 d.; 8 t., b. l. 51-53).

24Apelianto argumentas, kad kitoje civilinėje byloje yra taikytas areštas atsakovo turtui nesudaro pagrindo taikyti atsakovo turto areštą šioje byloje. Pažymėtina, kad išieškotojas turi teisę prisijungti prie išieškojimo vykdomo iš to paties skolininko turto ir lėšų; o tuo atveju, jei išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimas patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai (CPK 759 str.; 754 str.). Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad apelianto nurodytoje byloje Nr. 2-1389-567/2013 (buvęs Nr. 2 -3663-567/2012), išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo, priimtas teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs, todėl išieškojimas iš atsakovo turto nėra vykdomas (CPK 179 str. 3 d.).

25Nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

26Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

27Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Akordas 1“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pareikštu patikslintu... 6. 2012 m. rugsėjo 26 d. ieškovas pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu (sprendimas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. Pasak teismo, ieškovo nurodytos aplinkybės, kad kitoje byloje Nr.... 11. Iš atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų už 2011 metus, teismas... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Ieškovas UAB ,,Akordas 1“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012... 14. Ieškovo teigimu, teismas netinkamai išnagrinėjo ieškovo į bylą pateiktus... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad apelianto (ieškovo) prašymas taikyti... 19. Teikdamas pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Visų pirma, kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d.... 22. Atsakovo finansinės atskaitomybės duomenys patvirtina, kad atsakovo... 23. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo balanse nurodyti... 24. Apelianto argumentas, kad kitoje civilinėje byloje yra taikytas areštas... 25. Nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, nėra pagrindo... 26. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės teisingam bylos... 27. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą....