Byla e2-2536-759/2016
Dėl skolos, delspinigių, baudos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, priimdama sprendimą už akių, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos, delspinigių, baudos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo V. S. priteisti 119,40 Eur skolą, 210,33 Eur delspinigių, 11,94 Eur baudą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovas V. S. su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ 2006-12-15 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 612550903, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – televizorių Zienger 2173t bei įsipareigojo per sutartyje numatytą 12 mėnesių terminą iki 2007-12-25 mokėti Lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdė, todėl susidarė 119,40 EUR dydžio įsiskolinimas. 2009-03-04 pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ bei ieškovas UAB „Kapitalo valda“ sudarė 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, pagal kurią UAB „Kapitalo valda“ įgijo reikalavimo teises į atsakovą pagal sutartį. Taip pat atsakovui buvo nuolat skaičiuojami sutartyje numatyti delspinigiai, iš viso paskaičiuota 210,33 EUR delspinigių suma, kurią ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovui V. S. ieškinys, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas įteikti LR CPK 130 str. tvarka 2016-11-21, t.y. viešo paskelbimo būdu. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 20 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.). Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2006-12-15 pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas V. S. sudarė išperkamosios sutartį, pagal kurią atsakovas įsigijo prekę – televizorių Zienger 2173t bei įsipareigojo per sutartyje numatytą 12 mėnesių terminą mokėti Lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Sutartimi (11.1. punktu) buvo susitarta, jog laiku nesumokėjus įmokos nustatytu mokėjimo terminu, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, o sutarties (11.2. punktu) nevykdant sutarties nuostatų mokėti 10 proc. neišpirktos turto vertės baudą. Bylos duomenimis atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, tuo pažeidė minėtą sutartį ir liko skolingas 119,40 Eur skolos pagal sutartį (turto dalies įmoka ir palūkanos). 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovas pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 ir 2009-03-04 perdavimo – priėmimo aktą Nr. 169. Šios sutarties pagrindu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovą. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas nurodytu adresu, tačiau atsakovas prievolės iki šiol neįvykdė.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 str.). Bylos duomenimis atsakovas ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jis laikomas pažeidusiu prievolę šalimi, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 119,40 Eur skolos yra laikomas pagrįstu ir tenkintinas.

8Remiantis sutartimi, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, atsakovui negrąžinus skolos, buvo skaičiuojami delspinigiai. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 210,33 Eur delspinigių.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi buvo sudaręs prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai 210,33 Eur) yra didesni už pačią skolą - 119,40 Eur., bei įvertinus tai, kad ieškovas didelio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, įvertinus, kad nei pradinis kreditorius, nei ieškovas ilgai nesikreipė į teismą, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pats ieškovas ilgai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, iš esmės net pasipelnymo iš vartotojo, o ne kompensuojamais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki skolos dydžio, t.y. 119,40 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam sutarties pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 119,40 Eur delspinigių.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 11,94 EUR baudą, už sutarties 5.2., 5.5. punktų pažeidimus. Nurodė, kad atsakovas nepranešė savo adreso, telefono numerio pasikeitimų. Ieškovas nurodė, kad bandė kontaktiniu telefonu susisiekti su atsakovu, tačiau minėtas telefono numeris buvo išjungtas ir nenaudojamas. Sutarties 5.2. punkte numatyta, kad lizingo įmonei pareikalavus, per 5 dienas nuomininkas (atsakovas) turi pateikti visus dokumentus, susijusius su nuomininko finansine būkle ar turinčius reikšmės šios sutarties vykdymui, bei sudaryti sąlygas lizingo įmonės atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad nuomininkas (atsakovas) turi informuoti per 5 dienas Lizingo įmonę, jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta.

11Teismas pažymi, kad šiuo atveju byloje nėra jokių duomenų-įrodymų, kad lizingo bendrovė remdamasi sutarties 5.2., kreipėsi į atsakovą, prašydama pateikti papildomus dokumentus, susijusius su nuomininko finansine būkle ar turinčius reikšmės šios sutarties vykdymui, bei sudaryti sąlygas lizingo įmonės atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų duomenų, ieškovas (naujasis kreditorius) tik siuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo perėmimo ir reikalavimo iki pranešime nustatytos datos padengti susidariusį įsiskolinimą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovo telefono numeris ar gyvenamosios vietos adresas yra pasikeitęs, tai kad atsakovas neatsiliepia telefonu (nors įrodymų apie realiai atliktus skambučius teismui nebuvo pateikta) ar neatsiima procesinių dokumentų savo gyvenamosios vietos adresu, nėra įrodymas apie sutarties 5.5. ar 5.2. punktų pažeidimus, tuo labiau pažymint, kad iki šiol GRT duomenimis atsakovo gyvenamoji vieta nurodyta ta pati kaip ir sutartyje -Tulpiakiemio km., Ukmergės r., todėl teismas atsižvelgęs į šias aplinkybes ir į tai, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas būtų pažeidęs savo pareigas pagal sutarties 5.2. ir 5.5. punktus, daro išvadą, kad šis ieškovo reikalavimas dėl 11,94 EUR baudos priteisimo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl ieškovui iš atsakovo yra priteistina 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovas sumokėjo 15 Eurų žyminio mokesčio, kurį prašo priteisti, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 15 EUR žyminio mokesčio LR CPK79, 80, 88, 92, 93 str. pagrindu.

14Kitoje dalyje ieškovo ieškinio reikalavimus atmesti.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi jos yra mažos LR CPK 96 str. 6 d. pagrindu.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17UAB „Kapitalo valda“ ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) 119,40 EUR skolos, 119,40 EUR delspinigių, 15 Eur. žyminio mokesčio, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-10-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 EUR žyminio mokesčio ieškovo UAB „Kapitalo valda“, į. k. 126308223,

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl šio sprendimo paduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

21Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, priimdama... 2. Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ su ieškiniu kreipėsi į teismą,... 3. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas V. S. su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio... 4. Atsakovui V. S. ieškinys, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas įteikti LR... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2006-12-15 pirminis kreditorius... 7. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 8. Remiantis sutartimi, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną... 9. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 11,94 EUR baudą, už... 11. Teismas pažymi, kad šiuo atveju byloje nėra jokių duomenų-įrodymų, kad... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5... 13. Ieškovas sumokėjo 15 Eurų žyminio mokesčio, kurį prašo priteisti, todėl... 14. Kitoje dalyje ieškovo ieškinio reikalavimus atmesti.... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais,... 17. UAB „Kapitalo valda“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) 119,40 EUR skolos, 119,40 EUR... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 21. Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...