Byla 2-1685-723/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant D. D.,

3dalyvaujant ieškovo atstovei I. G.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas iš atsakovo A. K. priteisti 549,40 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 322,40 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad remdamasis 2011-01-07 su atsakovu sudaryta tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ), suteikė atsakovui paskolą prekei - Nokia X-3 įsigyti. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo - mokėti ieškovui delspinigius: 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė. 2012-04-19 atsakovo skola ieškovui yra 549,40 Lt likusių mokėjimų, 322,40 Lt delspinigių, iš viso – 871,80 Lt. Atsakovui buvo siųstos raštiškos pretenzijos, pranešimai apie nesumokėtą skolą trumposiomis žinutėmis, bandyta susisiekti su atsakovu visais ieškovui žinomais atsakovo kontaktiniais duomenimis, tačiau taikios derybos su atsakovu nedavė jokių rezultatų.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad atsakovas nevykdė įsipareigojimų, neįmokėjo nei vienos įmokos, nors jam buvo siųstos pretenzijos, SMS žinutės, raginimai ir laiškai. Nuo gegužės mėnesio skolos išieškojimas buvo perleistas išieškojimo įmonei. 2011-09 kreipėsi į teismą su pareiškimu. Ieškovo nurodyta delspinigių suma yra sąžininga. Po 45 dienų turi kreiptis į teismą nutraukus sutartį. Kreipėsi vėliau.

7Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, iš jo atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad vadovaujantis 2011-01-07 tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ), sudaryta tarp ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ir atsakovo A. K., atsakovui buvo perduotos valdyti ir naudotis prekė -mobilusis telefonas Nokia X-3 su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise (b.l. 4-6). Atsakovas įsipareigojo pagal sutartį iki 2013-01-07 kas mėnesį už prekę mokėti ieškovui mėnesines įmokas pagal sutartą grafiką, tačiau savo sutartinių prievolių tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, visų pagal sutartį priklausančių įmokų už perduotą prekę nesumokėjo, todėl yra pagrindas ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo tenkinti - iš atsakovo priteisti 549,40 Lt likusių mokėjimų (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.).

11Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 500,50 Lt delspinigių, o priteisti prašo 322,40 Lt delspinigių (b.l. 11).

12Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

13LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar 2,5 karto didesni, t.y. 180 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

14Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

15Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgiau nei metus laiko nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį (b.l. 11) nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).

16Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (0,5 procento per dieną - 15 proc. per mėnesį, 182,5 proc. per 365 dienas ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato, kad ieškovas be pagrindo nenutraukė formaliai sutartį nemokant atsakovui ir be pagrindo nesikreipė pagal sutartyje numatytas sąlygas į teismą, nes ieškovo nurodomas neteisminis ginčo sprendimo „būdas“ protingai ir racionaliai niekuo nepagrįstas. Teismas mato, kad nesikreipti į teismą kuo ilgesnį laiko tarpą tampa ieškovui naudinga, kas nėra teisinga ir sąžininga formuojant gerą tokio pobūdžio santykių praktiką. Teismas konstatuoja esant protinga ir teisinga sumažinti delspinigius, priteisti delspinigius kaip sutartyje numatytų metinių palūkanų normą – 23,01 proc. nuo priteistos sumos – viso (549,40 x 23,01 proc.) 126,42 litų. Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 675,82 Lt įsiskolinimo.

17CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

18Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas 39 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1) (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai).

19Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185 str.,259-269,270 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo A. K. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“ (į.k. 124926897) 549,40 Lt skolos ir 126,42 Lt delspinigių, iš viso – 675,82 Lt (šeši šimtai septyniasdešimt penki litai 82 ct), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą likusių mokėjimų sumą t.y. 675,82 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 39 Lt (trisdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

22Kitoje dalyje ieškinys netenkinamas.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant D. D.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei I. G.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą,... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 7. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad vadovaujantis... 11. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra... 12. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių... 13. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 14. Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų... 15. Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgiau nei metus laiko... 16. Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5... 17. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 18. Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš... 19. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185 str.,259-269,270 str.,... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo A. K. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“... 22. Kitoje dalyje ieškinys netenkinamas.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...