Byla 2-18-431/2016
Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo, politinių represijų vykdymo pripažinimo ir žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei dalyvaujant atsakovo atstovui R. V.

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. B. ir A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo, politinių represijų vykdymo pripažinimo ir žalos atlyginimo.

Nustatė

3Ieškovai neatvyko į teismo posėdį, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jiems pranešta įstatymu nustatyta tvarka. Ieškiniu prašė: 1) pripažinti, kad Kauno m. apylinkės teismas ir apygardos teismai pažeidė ieškovų teises į nuosavybės apsaugą bei nuosavybės apsaugos garantijas Kauno m. apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-1993/ 04, Nr. 2-1559/ 04, Nr. 2-1262/ 06; 2) pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas ir apygardos teismai pažeidė ieškovų teises į teisingą bylos išnagrinėjimą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-1993/ 04, Nr. 2-1559/ 04, Nr. 2-1262/ 06; 3) pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas ir apygardos teismai pažeidė ieškovų teises į veiksmingą teisinę gynybą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-1993/ 04, Nr. 2-1559/ 04, Nr. 2-1262/ 06, baudžiamojoje byloje Nr. 1-105/ 05; 4) pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas ir apygardos teismai vykdė diskriminaciją ir politines represijas ieškovų atžvilgiu ir suteikė privilegijas L. K. Kauno miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-1993/ 04, Nr. 2-1559/ 04, Nr. 2-1262/ 06, baudžiamojoje byloje Nr. 1-105/ 05; 5) pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2004-09-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1262/ 06 pažeidė ieškovo A. B. nekaltumo prezumpciją baudžiamojoje byloje Nr. 1-105/ 05; 6) pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismo ir apygardos teismų veiksmai Kauno miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-1993/ 04, Nr. 2-1559/ 04, Nr. 2-1262/ 06 ir baudžiamojoje byloje Nr. 1-105/ 05 yra antikonstituciniai bei kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškinti, ar 2003-10-14 apylinkės teismo nutartis ir 2003-11-20 apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1993/ 2004, 2003-01-21 apylinkės teismo nutartis, 2003-07-24 protokolinė apylinkės teismo nutartis, 2003-05-06 apygardos teismo nutartis, 2003-10-22 apygardos teismo nutartis, 2004-07-07 apylinkės teismo nutartis, 2004-07-14 apylinkės teismo sprendimas, 2004-12-07 apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1559/ 2004, 2004-09-09 apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1262/ 2006 neprieštarauja ir nepažeidžia Konstitucijos 23, 28-29, 31, 109 str.; 7) pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko veiksmai neteisėti ir antikonstituciniai, neištyrus ir nedavus atsakymo raštu ieškovams A. A. – B. ir V. B. į 2006-05-06 ir 2006-06-28 dienos skundus, bet perdavus tirti skundus teisėjai V. Š., dėl kurios neteisėtos veiklos įvertinimo civilinėje byloje Nr. 2-1262/ 06 administracinės veiklos kontrolės nuostatų pagrindu buvo kreiptasi į apylinkės teismo pirmininką; 8) įpareigoti Lietuvos Respubliką užtikrinti, kad Kauno m. apylinkės teismo pirmininkas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo ištirtų nurodytus skundus ir ieškovams A. A.–B. ir V. B. pateiktų atsakymus raštu; 9) iš atsakovės priteisti A. A. – B. 70 730 Lt turtinės ir 550 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; V. B. – 20 187,30 Lt turtinės ir 550 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; A. B. – 110 090.30 Lt turtinės ir 550 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (b.l.1-5), kuris 2006-08-29 teismo rezoliucija yra priimtas.

4Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad ieškovų nesutikimas su ieškinio pareiškime nurodomais teismų sprendimais nagrinėtose teismuose bylose nesudaro pagrindo reikalauti žalos atlyginimo tik tuo pagrindu, kad sprendimai buvo priimti ne ieškovo A. B. naudai. Ieškovai nenurodė ir neįrodė aplinkybių, be kurių nėra galimas civilinės atsakomybės taikymas, nesant nors vienos iš jos taikymo sąlygų. Byloje ieškovai nepateikė teismų veiksmų neteisėtumą patvirtinančių įrodymų, neturtinės žalos faktą ir dydį patvirtinančių įrodymų ir nenurodo priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir nurodomos žalos. Prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.

5Ieškinys atmestinas.

6Teismo 2014-02-19 nutartimi nutarta pakeisti ( - ) mirusią ieškovę A. B. jos teisių ir pareigų perėmėjais V. B., G. J. B. ir A. B., 2015-03-26 nutartimi priimtas ieškovo G. J. B. atsisakymas nuo ieškinio ir byla šioje dalyje nutraukta.

7Ieškovai ieškinio pareiškime nurodė Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėtas civilines bylas pagal ieškovės B. A. ieškinį atsakovei L. K. dėl garbės ir orumo gynimo ir atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei B. A. dėl teisės į daiktus pripažinimo, pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovams A. B., V. B. dėl senaties termino atstatymo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos bei atsakovo V. B. priešieškinį ieškovei L. K. dėl pripažinimo netekus teisės į gyvenamąją patalpą.

8Civilinėje byloje pagal ieškovės B. A. ieškinį atsakovei L. K. dėl garbės ir orumo gynimo ir atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei B. A. dėl teisės į daiktus pripažinimo, priešieškinio pareiškimas buvo išskirtas į atskirą bylą ir išnagrinėtas priimant sprendimą už akių. Įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo 2009-03-18 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-2649-221/2009 buvo tenkintas ieškovės L. K. ieškinys ir pripažinta, kad daiktai, įvardyti atsakovų tarpusavio sudarytų niekinių perleidimo sandorių turiniuose, o būtent daiktai paimti iš B. A. buto, ( - ) ir pagal Kauno miesto apylinkės teismo nutartis 1997-02-03 ir 1997-09-08 (civ. b. Nr. 2-10336/1997) perduoti ieškovei saugoti, yra ieškovės L. K. nuosavybė. Todėl tiek Kauno miesto apylinkės teismo 2003-01-21 nutartimi (civ. byla Nr. 2-889/2003) taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tiek šios nutarties, kaip vykdomojo rašto galią turinčio dokumento vykdymas nustatyta tvarka atitiko pagrindinę atliktų procesinių veiksmų funkciją ir paskirtį – užtikrinti galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Kauno apygardos teismo civilinių bylų kolegija 2003-05-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-648/2003 apeliacine tvarka išnagrinėjo skundus dėl L. K. priešieškinio ieškovei B. A. dėl teisės į daiktus pripažinimo priėmimo ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumo bei nutarė Kauno miesto apylinkės teismo 2003-01-21 nutartį palikti nepakeistą. Ieškovės B. A. ieškinys atsakovei L. K. dėl garbės ir orumo gynimo buvo atmestas ir įsiteisėjo Kauno apygardos teismui 2004-12-07 nutartimi palikus Kauno miesto apylinkės teismo 2004-07-14 sprendimą nepakeistą (Civ.byla Nr. 2A-1423/2004).

9Civilinėje byloje pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovams A. B., V. B. dėl senaties termino atstatymo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos bei atsakovo V. B. priešieškinį ieškovei L. K. dėl pripažinimo netekus teisės į gyvenamąją patalpą Kauno miesto apylinkės teismas 2004-07-12 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1993/2004 ieškinį patenkino, atsakovo V. B. priešieškinį atmetė, sprendimas įsiteisėjo 2005-05-12 Kauno apygardos teismui nutartimi sprendimą palikus nepakeistą, o skundą atmetus (civ.byla 2A-111-343/05).

10Ieškovai prašo priteisti turtinę ir neturtinę žalą dėl Kauno miesto apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo veiksmų. CK 6.272 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Pagal šią įstatymo normą valstybės pareiga atlyginti žalą atsiranda tada, kai yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos – žala ir nuostoliai (CK 6.249 str.), neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str.) ir kaltė (CK 6.248 str.). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra ta, kad teisė į žalos atlyginimą asmeniui atsiranda tik tada, kai konstatuojama, jog valstybės institucija, pareigūnas ar teismas atliko neteisėtus veiksmus ir žala atsirado būtent dėl nurodytų subjektų neteisėtų veiksmų. Tačiau, ieškovas, reikalaudamas atlyginti žalą, neatleidžiamas nuo CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. jam tenka pareiga įrodyti tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas. Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo.

11Ieškovų argumentai, kad Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal ieškovės B. A. ieškinį atsakovei L. K. dėl garbės ir orumo gynimo ir atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei B. A. dėl teisės į daiktus pripažinimo, mirus ieškovei B. A. turėjo būti nutraukta ir byla, nagrinėjama pagal atsakovės L. K. priešieškinį atmestini kaip neteisėti. Vadovaujantis CPK 136 straipsnio nuostatomis, teismas turi teisę vieną ar kelis reikalavimus išskirti į atskirą bylą, jeigu pripažįsta, kad tikslingiau juos nagrinėti skyrium. Procesinis teisių perėmimas byloje (CPK 48 str.) yra sąlygojamas ne ieškinio ir priešieškinio nagrinėjimu vienoje byloje ar jų išskyrimu į atskiras bylas, kaip bando pagrįsti ieškovai, o pareikštų materialinių subjektinių teisių perėmimo galimumu. Pažymėtina, kad išskyrus ieškinio ir priešieškinio reikalavimus į dvi savarankiškas bylas, sprendimas byloje dėl garbės ir orumo gynimo buvo priimtas dar 2004-07-14, įsiteisėjo 2004-12-07, t.y. iki ieškovės toje byloje B. A. mirties. Nagrinėjant reikalavimus dėl teisės į daiktus pripažinimo, įstatymų nustatyta tvarka yra pagrindas dėl mirties iš ginčijamo teisinio santykio pasitraukusią šalį pakeisti jos teisių perėmėju (CK 5.52-5.53 str.), kuria nagrinėjamu atveju tapo B. A. įpėdinė ir turtinių teisių paveldėtoja A. A.-B.

12Ieškovų nurodomos aplinkybės, kad jiems nebuvo žinoma apie 2003-07-24 protokolinę nutartį, kuria buvo priimtas atsakovės L. K. priešieškinys, atmestas ieškovės B. A. prašymas dėl ieškinio reikalavimų padidinimo ir nepriimtas V. B. savarankiškas ieškinio pareiškimas, neatitinka faktinių aplinkybių bei nepagrindžia nurodomų kaip neteisėtų teismo ar teisėjo veiksmų. Kauno apygardos teismas 2003-10-22 nutartimi (civ.byla Nr. 2a-1306/03) išnagrinėjo B. A. ir V. B. skundus dėl minimų aplinkybių ir nutarė atskiruosius skundus atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2003-07-24 protokolinės nutarties nekeisti. Apeliacinės instancijos teismas nutarties motyvuose nurodė, kad trečiasis asmuo V. B. dalyvavo 2003-07-24 teismo posėdyje, ieškovei B. A. apie teismo posėdį buvo pranešta teismo šaukimu.

13Ieškovų nurodomas motyvas, kad jiems nebuvo pranešta apie į atskirą bylą išskirtos bylos pagal atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei B. A. dėl teisės į daiktus pripažinimo sustabdymo, nesudaro pagrindo civilinei atsakomybei atsirasti, nes tarp veiksmų ir pasekmių nenustatytas priežastinis ryšys, kuris sąlygotų žalos padarymą ieškovams.

14Ieškinio reikalavimai, susiję su turtinės žalos padarymu ieškovams, atmestini kaip neteisėti ir prieštaraujantys įsiteisėjusiems teismų sprendimams. CPK įtvirtintas teismo procesinių sprendimų (sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo) privalomumo principas, ir įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Ieškovų argumentai, kad jie prarado kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, neatitinka įsiteisėjusių teismo sprendimų, kurie buvo nepalankūs ieškovams, atitinkamai tokie argumentai yra neteisėti ir atmestini.

15Ieškovų nurodomos aplinkybės dėl neturtinės žalos atsiradimo yra grindžiamos teismų procesiniais veiksmais, dėl kurių bylose dalyvaujantys asmenys turi teisę paduoti skundus arba dėl neskundžiamų nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo išdėstyti motyvus apeliaciniame skunde (CPK 334 str.3d.). Nustatytosios aplinkybės dėl ieškovų įvardijamų išnagrinėtų civilinių bylų ir Liteko duomenų bazės informacija pagrindžia, kad minimi teismų procesiniai sprendimai bylos nagrinėjimo metu ir sprendimai, kuriais byla išnagrinėta iš esmės, buvo peržiūrėti instancine tvarka, atitinkamai įvertintas jų teisėtumas ir pagrįstumas CPK nustatyta tvarka. Teisingam bylų išnagrinėjimui ir atitinkamų sprendimų priėmimui neturėjo įtakos teismų nutartys dėl priešieškinio priėmimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bylų išskyrimo, jų sustabdymo ar atnaujinimo, atitinkamai jos nesukėlė ieškovams teisinių pasekmių, esančių priežastiniame ryšyje su nepagrįstai ieškovų nurodomais neteisėtais teismų veiksmais. Teismas neturi pagrindo išvadai, kad Kauno miesto apylinkės ir Kauno apygardos teismai pažeidė ir suvaržė ieškovų abstrakčiai įvardijamas LR Konstitucijoje įtvirtintas teises ir laisves, vykdė politines represijas ir diskriminaciją, suvaržė ieškovui A. B. teisę į veiksmingą teisinę gynybą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-1993/ 04, Nr. 2-1559/ 04, Nr. 2-1262/ 06, baudžiamojoje byloje Nr. 1-105/ 05.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai