Byla 2-1691-924/2019
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo A. B. ieškinio atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, R. V., ir Lietuvos Respublikos Prezidentei, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, priėmimo klausimą

Nustatė

2Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos jo patirtą 10 594 794,85 Eur žalą (594 794,85 Eur turtinę žalą ir 10 000 000 Eur neturtinę žalą), sprendimo vykdymą pavesti Lietuvos teisingumo ministerijai; priimti atskirąją nutartį dėl padarytų grubių proceso pažeidimų, o apie organizuoto nusikalstamo susivienijimo požymius ir atstovo R. V. nusikalstamą veiką klastojant faktus ir aplinkybes atsiliepime rašte 30-11-2015 pranešti generaliniam prokurorui; ieškiniui užtikrinti areštuoti Lietuvos Respublikos Prezidentės D. G., teisėjų J. B.-R., J. P., L. D., J. L., D. B., I. N., M. Š., V. G., D. Š., A. B., L. G., E. Ž., V. V., K. G., B. J., D. V., A. R., R. K., D. K., A. P., E. T. turtą, vertybinius popierius, sąskaitas bankuose; kaip rašytinius įrodymus prijungti baudžiamas bylas Nr. l-105/2005, Nr. l-15-831/2009, civilines bylas Nr. 2-2649-221/2009, Nr. 2-l-714/2015, Nr. 2-18-431/2016, kurios patvirtins atsakovo Lietuvos Respublikos institucijų, kaip organizuoto nusikalstamo susivienijimo, veiką ir padarytą žalą.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatyme nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymu saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, numatytus CPK 111, 113 - 115 straipsniuose ir papildomus reikalavimus, numatytus 135 straipsnyje. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo išsiaiškinti, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygų. Kai asmuo, pateikdamas teismui ieškinį, netinkamai įgyvendina savo procesines teises, teismas atsisako priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies pagrindais. Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas atsisako priimti ieškinį, jei ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka.

5Iš ieškinio turinio nustatyta, kad ieškovas sąmoningai, siekdamas sumenkinti Lietuvos valstybę ir jos institucijas, nurodo: „atsakovo Lietuvos respublikos institucijos organizuotai instancine tvarka veikė ir veikia kaip nusikalstamas susivienijimas; atsakovo Lietuvos respublikos teritorijoje institucijoms organizuotai instancine tvarka neteisėtai naudojantis nagrinėjant civilines bylas turto arešto ir perdavimo laikinai naudotis priedanga išvogtu, išplėštu, išprievartautu sukčiavimu ir kitais nusikalstamais būdais ieškovo ir jo artimųjų kilnojamu turtu; kad slėpti atsakovo Lietuvos respublikos institucijų organizuotą minėtą nusikalstamą veiką ir baudžiamų bylų sufabrikavimą, kitos atsakovo Lietuvos respublikos institucijos organizuotai instancine tvarka tyčia sufabrikavo keletą baudžiamų bylų ieškovui, kad nebūtų atlyginta padaryta žala; Lietuvos respublikos teritorijoje niekada nebuvo ir nebus teisės viršenybės ir demokratijos, o atstovė Lietuvos respublikos prezidentė buvusi komunistė D. G. viešai meluodama, kad tokia teisėsauga yra teisingame kelyje ir kelia pasitikėjimą teisingumu, tiesiogiai vadovavo nusikaltimams, skirdama juos vykdžiusius pareigūnus į aukštesnes pareigas“.

6Asmuo manydamas, kad jo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, realizuoti teisę į teisminę gynybą gali tik tokiu atveju, jei kreipdamasis į teismą laikysis nustatytų taisyklių, reikalavimų ir tvarkos (CPK 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis, 111 straipsnis, 114 straipsnis, 135 straipsnis). Teismai ne kartą buvo išaiškinę ieškovui, kad tiek paduodant teismui ieškinį, tiek surašant teismui kitus procesinius dokumentus turi būti laikomasi elementarių dokumento įforminimo taisyklių, o kartu ir lietuvių (valstybinės) kalbos reikalavimų, vengiama įžeidžiančių formuluočių, įskaitytinai ir pavadinimuose. Taip pat buvo išaiškinta, kad pagal CPK 42 straipsnį šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai. Ieškovui ne kartą nurodyta ir tai, kad jo procesiniuose dokumentuose įvardijant atsakovais įvairius subjektus bei nurodant valstybės institucijas ir pareigūnus naudojami epitetai negali būti vertinami kaip rašymo apsirikimas ar netikslumas. Toks ieškovų pasirinktas atsakovų įvardijimas, aiškiai iškreipiant oficialius valstybės bei jos institucijų pavadinimus, vertintinas ne kaip klaida, o kaip sąmoningas veiksmas, turint siekį šiuos subjektus pažeminti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-378-407/2016; 2016 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1324-178/2016; 2017 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-992-464/2017; 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-40-178/2018; 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-182-464/2018; 2018 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-444-186/2018).

7Teismas konstatuoja, kad ieškovas, teikdamas tapataus turinio dokumentus, iš esmės pats yra atsisakęs veiksmingo civilinio proceso, o kreipdamasis į teismą turi vienintelį tikslą – užgaulioti teismus ir kitas institucijas. Ieškovui jau ne kartą nurodyta, kad jo teikiamų dokumentų procesinė retorika, apibūdinant valstybės institucijas ir asmenis, negali būti vertinama kaip rašymo apsirikimas (klaida) ar netikslumas, priešingai, tai sąmoningas veikimas, siekiant piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, rodyti nepagarbą teismui ir proceso dalyviams, todėl šiuo atveju trūkumų šalinimo instituto taikymas yra netikslingas, o toks ieškinys nepriimtinas nagrinėti teisme.

8Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovo A. B. ieškinys nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl ieškinį atsisakoma priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovo A. B. ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai