Byla e2-957-265/2016
Dėl viešojo pirkimo konkurso rezultatų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Ademo grupė“, UAB „Civitta“, UAB „Investicijų partneris“, UAB „Eurotela“, UAB „AF-Consult“, UAB „Jostra“, UAB „Geotaškas“, UAB „Vizart“, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Eurointegracijos projektai“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo konkurso rezultatų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Ademo grupė“, UAB „Civitta“, UAB „Investicijų partneris“, UAB „Eurotela“, UAB „AF-Consult“, UAB „Jostra“, UAB „Geotaškas“, UAB „Vizart“, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdė Investicijų projektų rengimo paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu, siekiant sudaryti preliminariąsias pirkimo sutartis.

3Ieškovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydama panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2015-12-23 rašte Nr. (14.20)-VP3-1483 nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojų paskelbimo ir pirkimo sutarčių sudarymo. Taip pat prašė įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją nutraukti Investicijų projektų rengimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūras ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė apie tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo balus paskelbė 2015-11-26, vokus su kainomis atplėšė 2015-11-30. Ieškovės vertinimu, atsakovė, nepraėjus 15 dienų nuo pasiūlymų techninės dalies įvertinimo, atplėšusi vokus su kainomis pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo principą, taip pat imperatyviąsias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei užkirto kelią tiekėjams ginti savo interesus. Ieškovė nurodo, kad ji ir kiti tiekėjai pretenzijas dėl pasiūlymų techninės dalies įvertinimo ir ekonominio naudingumo balų nustatymo turėjo teisę pareikšti iki 2015-12-11, t. y. jau po vokų su kainomis atplėšimo. Tokiu būdu atsakovė savo veiksmais sukūrė situaciją, dėl kurios yra neįmanoma peržiūrėti atsakovės 2015-11-26 nustatytų pasiūlymų ekonominio naudingumo balų. Ieškovės vertinimu, po vokų su kainomis atplėšimo pakartotinai atlikti tiekėjų ekonominio naudingumo balų nustatymą draudžia Viešųjų pirkimų įstatymo 31 str. 2 d. bei 39 str. 6 d. Be to, ieškovė nurodo, kad atsakovės 2016-01-13 raštu Nr. (4.44.)-R2-144 atsisakymas nagrinėti pretenziją yra visiškai nepagrįstas. Pasak ieškovės, ji neturėjo jokios galimybės pateikti pretenzijos dėl atsakovės 2015-11-26 rašto, kadangi pastarasis raštas jos interesų nepažeidžia. Ieškovės vertinimu, ji apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2015-12-23, kai atsakovė raštu Nr. (14.20)-VP3-1483 paskelbė pasiūlymų eilę ir paskelbė laimėtojus priimdama sprendimą dėl pirkimo sutarčių su laimėtojais sudarymo. Ieškovės vertinimu, atsakovė, atsisakiusi nagrinėti jos 2016-01-06 pretenziją, pažeidė ir veiksmingumo principą, nes užkirto kelią jai efektyviai apginti savo teises.

4Atsakovė su ieškovės ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovės teisė į teisių gynimą nebuvo niekaip suvaržyta ar pažeista. Kaip nurodo atsakovė, ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą dėl vokų su kainomis atplėšimo datos, apie kurį tiekėjai informuoti Viešųjų pirkimų komisijos 2015-11-26 raštu Nr. (14.20.)-VP3-1331, nors reikalavime, tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje, nurodo paskutinį perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo. Ieškovė sprendimo dėl vokų su kainomis atplėšimo VPĮ nustatyta tvarka neginčijo ir jokių pretenzijų neteikė, tačiau kai buvo įvertinti visi pasiūlymai ir sustatyta galutinė pasiūlymų eilė, tada pradėjo tokį sprendimą ginčyti. Akivaizdu, kad ieškovė teise skųsti perkančiosios organizacijos sprendimus naudojasi ne visiškai sąžiningai ir terminą sprendimui dėl vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo skųsti praleido.

5Trečiasis asmuo UAB „Civitta“ su ieškovės ieškiniu nesutiko, prašė atmesti kaip teisiškai nepagrįstą. Nurodė, kad nei VPĮ 31 straipsnio 2 dalies, nei kitose VPĮ nuostatose nėra įtvirtintas terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo įvykdyti antrąjį vokų atplėšimo posėdį. Pasak trečiojo asmens, atsakovė, siekdama pirkimo procedūrų operatyvumo ir racionalaus lėšų naudojimo, dėl kainų vokų atplėšimo posėdžio neprivalo organizuoti praėjus 15 d. nuo tiekėjų pasiūlymų techninės dalies įvertinimo. Svarbiausia, kad pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams būtų užtikrinta reali galimybė dalyvauti šiame posėdyje. Pasak trečiojo asmens, apie techninių pasiūlymų vertinimo balus atsakovė tiekėjus informavo 2015 m. lapkričio 26 d., nurodydama, kad vokai su kainų pasiūlymais bus atplėšiami 2015 m. lapkričio 30 d. posėdyje. Dėl to ieškovė, 2015 m. gruodžio 8 d. teikdama pretenziją atsakovei dėl techninio pasiūlymo įvertinimo balų vokų su kainomis plėšimo rezultatų, turėjo galimybę juos ginčyti, tačiau to nepadarė ir praleido pretenzijos pateikimo terminą.

6Ieškinys atmestinas.

7Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės pareikštų reikalavimų turinį, konstatuoja, jog būtina nustatyti, ar atsakovė pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės pateiktą pretenziją dėl praleisto termino pretenzijai pateikti. Ši aplinkybė susijusi su faktu, ar ieškovė laikėsi išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Tik pripažinus, jog atsakovė nepagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės pateiktą pretenziją, būtų teisinis pagrindas vertinti atsakovės veiksmų atitiktį teisės aktų reikalavimams organizuojant viešąjį konkursą. Šią poziciją pagrindžia Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktika, kurioje nurodyta, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Kaip matyti iš bylos duomenų, tiekėjas (ieškovė) 2016-01-06 perkančiajai organizacijai (atsakovei) pateikė pretenziją Nr. EIP2016/01/05‑01, kuria prašė panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2015-12-23 rašte Nr. (14.20)-VP3-1483 nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojų paskelbimo ir pirkimo sutarčių sudarymo ir Investicijų projektų rengimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūras nutraukti. Šią pretenziją grindė aplinkybėmis, jog perkančioji organizacija atplėšė vokus su kainomis nepraėjus 15 dienų terminui nuo paskelbimo apie tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo balų įvertinimo, ir taip pažeidė VPĮ nuostatas. Nagrinėjamu atveju svarbu konstatuoti, jog Lietuvoje reglamentuojant santykius, kylančius iš viešųjų pirkimų, yra įvirtinta peržiūros procedūra, kuri apima privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 str. 3 d.). Šios teisių gynybos stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba inter alia dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Dėl to nagrinėjamu atveju tampa itin svarbi aplinkybė, kokiu pagrindu buvo reiškiama pretenzija perkančiajai organizacijai, ir ar ji pareikšta įstatyme įtvirtintais terminais. Nagrinėjamu atveju įvertinus aplinkybę, jog atsakovės pirkimas nebuvo supaprastintas, ieškovė pretenziją atsakovei turėjo pareikšti per 15 dienų (VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas), tačiau, kaip pagrįstai nurodė atsakovė, to nepadarė. Pažymėtina, jog ieškovė apie atsakovės skirtus balus po techninių duomenų įvertinimo, bei laiką ir vietą apie vokų su kainomis atplėšimą buvo informuota 2015 m. lapkričio 26 d. Ieškovė, susipažinusi su atsakovės sprendimu dėl pasiūlymų vertinimo, atsakovei pretenzijos tuo pagrindu, kad ketinama atplėšti vokus su kainomis nepraėjus 15 dienų terminui, nepateikė. Ieškovė pareiškė atsakovei pretenziją kitu pagrindu, kuriuo kvestionavo techninės dalies vertinimus, prašė pagrįsti vertintojų kompetenciją bei reikalavo nurodyti konkrečius motyvus ir argumentus, kodėl ieškovei buvo skirtas atitinkamas balų skaičius. Tik atsakovei 2015 m. gruodžio 23 d. paskelbus laimėtoją, ieškovė 2016 m. sausio 6 d. pateikė pretenziją, jog atsakovė pažeidė VPĮ nuostatas, atplėšusi vokus su kainomis nepraėjus 15 dienų terminui nuo paskelbimo apie tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo balų įvertinimą. Pažymėtina, jog ieškovei terminas pareikšti pretenziją atsakovei tuo pagrindu, kad ji pažeidė VPĮ nuostatas atplėšdama vokus anksčiau, nei praėjus 15 dienų terminui, suėjo 2015 m. gruodžio 11 d. Nagrinėjamu atveju negalima sutikti su ieškovės argumentu, jog ji neturėjo jokios galimybės pateikti pretenzijos dėl atsakovės 2015-11-26 rašto, kadangi pastarasis raštas jos interesų nepažeidė. Šis ieškovės argumentas bylą nagrinėjančio teismo vertintinas kaip prieštaringas ir neatitinkantis faktinės situacijos, nes tiek pretenzijoje, teiktoje atsakovei praleistais terminais, tiek ir ieškinyje ieškovė savo teisių pažeidimą grindė būtent aplinkybe, kad vokai buvo atplėšti nepraėjus 15 dienų terminui nuo paskelbimo apie tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo balų įvertinimą. Įvertinus atsakovės 2015 m. lapkričio 26 d. rašto dėl pasiūlymų (A dalies) vertinimo turinį, konstatuotina, kad šis sprendimas suponuoja atitinkamą pretenzijos atsakovei pateikimo pagrindą, t. y. pretenzija atsakovei galėjo būti pateikta tuo pagrindu, jog nesutinkama su pateiktais A dalies pasiūlymų vertinimais ir faktu, kad susipažinimas su pasiūlymo kaina vyks atitinkamu laiku. Teismas nagrinėjamu atveju nesiima vertinti, ar tokio pobūdžio pretenzijos būtų pagrįstos, tačiau šių faktų atskleidimas reikšmingas siekiant nustatyti, kada ieškovė turėjo sužinoti apie savo pažeidimą, kuriuo grindžia ieškinį. Esant nurodytų aplinkybių visetui atmestinas ieškovės argumentas, jog ji apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2015-12-23, kai atsakovė raštu Nr. (14.20)-VP3-1483 paskelbė pasiūlymų eilę ir paskelbė laimėtojus priimdama sprendimą dėl pirkimo sutarčių su laimėtojais sudarymo. Pažymėtina, jog ieškovė nei pretenzijoje atsakovei, nei ieškinyje nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo buvo nustatyti laimėtojai. Svarbu pažymėti, kad ieškovė, gavusi iš atsakovės 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimą dėl pretenzijos, ieškinio teismui pretenzijoje suformuotais pagrindais nereiškė. Dėl to netgi ir sutikus su ieškovės teiginiais, jog atsakovė pažeidė VPĮ nuostatas, nes vokus atplėšė nepraėjus 15 dienų terminui nuo paskelbimo apie tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo balų įvertinimą, tai neturėtų įtakos konkurso rezultatų teisėtumui, nes ieškovė savo teisę pateikti pretenziją dėl netinkamo A dalies vertinimo realizavo, kai jos pretenzija perkančiosios organizacijos buvo išnagrinėta, o pačią ieškovę atsakymas tenkino, nes ji pretenzijoje suformuotais pagrindais ieškinio teismui nereiškė. Dėl to teigti, jog vokų atplėšimas nepraėjus 15 dienų terminui nuo paskelbimo apie tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo balų įvertinimą pažeidė ieškovės teises, yra nepagrįstas. Objektyviai vertinant viešųjų pirkimų procedūrų eigą, tiekėjų teisių pažeidimą gali sudaryti netinkamas techninės dalies vertinimas, o ne po įvertinimo, nesulaukus 15 dienų termino, vokų su kainomis atplėšimas. Teismo vertinimu aplinkybė, kad perkančioji organizacija atplėšė vokus su kainomis nepraėjus 15 dienų terminui nuo paskelbimo apie tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo balų įvertinimą, būtų reikšminga tuo atveju, jeigu būtų pažeistos techninės dalies vertinimo procedūros, ir toks pažeidimas būtų pripažintas pačios perkančiosios organizacijos arba teismo, nes Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 2 dalis draudžia po vokų su kainomis atplėšimo perkančiajai organizacijai grįžti atgal ir iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymų techninius duomenis. Vis dėlto pažeidimo turinį sudarytų ne 15 dienų terminas, o kitos aplinkybės, susijusios su netinkamu techninės dalies vertinimu.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog ieškovė neįrodė, jog atsakovė, organizuodama viešąjį pirkimą, būtų pažeidusi pirkimo procedūras ir taip pažeidusi ieškovės teises, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

9Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 4239 str.,

Nutarė

10ieškovės UAB „Eurointegracijos projektai“ ieškinį atmesti.

11Sprendimui įsiteisėjus Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

12Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai