Byla 2S-2096-259/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-948-840/2015 pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei UAB „Bankrovita“, tretiesiems asmenims BTA ADB filialui Lietuvoje, BUAB „NBG grupė“, D.-P. T., Z. V., J. N., Ž. L., R. K., P. K., K. Č., D. K., A. M., F. K., V. A., E. E., V. G., S. S., Ž. Z., V. A., A. N., D. M. P., J. A., E. N., L. K., VSDFV Kaišiadorių skyriui, Kauno apskrities VMI Kaišiadorių poskyriui, VĮ Turto bankui, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), UAB „Elme Messer“, UAB „Atrakta“, UAB „Gustomta“, UAB „Divenda“, UAB „Joldija“, UAB „SDG“, UAB „Eurocom“, AB „VST“, UAB „Vartų sistemos“, UAB „K. K. odontologijos paslaugos“, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvui, UAB „Saurida“, UAB „Wood Master“, UAB „Swedbank lizingas“, AB Šiaulių bankui, Danske Bank A/S, UAB „Balstila“, UAB „LB kompanija“ dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-542-359/2014 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei UAB „Bankrovita“, tretiesiems asmenims BTA ADB filialui Lietuvoje, BUAB „NBG grupė“ ir kt. dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo, 2014 m. rugpjūčio 21 d. priėmė sprendimą, kuriuo atnaujino ieškovui D. S. terminą ieškiniui dėl žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo pareikšti, ieškovo ieškinį atmetė, priteisė atsakovei UAB „Bankrovita“ iš ieškovo 3 400 Lt turėtoms advokato atstovavimo išlaidoms atlyginti, priteisė iš ieškovo 1 085,32 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, paskyrė ieškovui 10 000 Lt baudą, 5 000 Lt priteisiant trečiajam asmeniui BUAB „NBG grupė”.

4Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. sausio 16 d. nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą pakeitė; sprendimo dalį, kuria ieškovui D. S. paskirta 10 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, panaikino, prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovui atmetė; kitas sprendimo dalis paliko nepakeistas.

5Pareiškėjas D. S. 2015 m. balandžio 29 d. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014.

6Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi nustatė pareiškėjui 20 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti.

7Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, 2015 m. birželio 16 d. nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį iš esmės paliko nepakeistą, nustatė pareiškėjui 20 dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartyje nurodytiems prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti.

82015 m. liepos 13 d. teisme gautas pareiškėjo D. S. prašymo dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 trūkumų šalinimas, kuriuo pareiškėjas prašė: atnaujinti terminą 2015-04-24 prašymo pradinio prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti, jei jis būtų praleistas; prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka; atnaujinti terminą (jeigu jis būtų praleistas) prašymui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 8 ir 9 punktų pagrindu paduoti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir nuo pareiškėjo nepriklausančių aplinkybių; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ta apimtimi, kuriame yra nustatytas apribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu (dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka, o kiti asmenys ? tik jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, neprieštarauja suinteresuoto asmens teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 370 straipsnis ir 370 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kurioje yra nustatyta, kad tas pats pirmosios instancijos teismas ne tik sprendžia prašymo dėl proceso atnaujinimo dėl to paties teismo anksčiau priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo techninius - procesinius klausimus: ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, ar nepraleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, ar sumokėtas žyminis mokestis ir t.t., bet ir to paties pirmosios instancijos teismo teisėjas (teisėjų kolegija) taip pat ir nagrinėja prašymą dėl proceso atnaujinimo iš esmės, neprieštarauja suinteresuoto asmens Konstitucinei teisei į teisminę gynybą teisei į nepriklausomą ir nešališką teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, konstituciniam teisinės valstybės principui; atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 8 ir 9 punktų pagrindu; išnagrinėjus bylą pakartotinai panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 16 d. nutarties dalį, kuria paliktas nepakeistas Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas; išnagrinėjus bylą pakartotinai, priimti naują sprendimą byloje – priteisti iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos 101670,46 Lt (ekvivalentas 29 445,80 Eur) žalos atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas nuo 101 670,46 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos BUAB NBG grupė kreditoriams bei bylinėjimosi išlaidas pareiškėjui (ieškovui) D. S..

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 17 d. nutartimi nustatė pareiškėjui 30 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti. Teismas konstatavo, kad prašymas atnaujinti procesą neatitinka įstatymo reikalavimų. Nurodė, kad pareiškėjas tikslindamas prašymą dėl proceso atnaujinimo piktinasi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-05-08 nutartimi dėl trūkumų šalinimo ir ją palikusia nepakeistą Kauno apygardos teismo 2015-06-16 nutartimi, iš esmės įkėlė atskirojo skundo dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-05-08 nutarties turinį ir daug dėmesio skyrė teisės teorijai, Lietuvos Respublikos CPK nuostatų aiškinimui, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikai, nurodant ir Lietuvos Respublikos CPK 346 straipsnį, reglamentuojantį įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus, kas nagrinėjamu atveju visiškai nesusiję su ieškovo pageidaujamu bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014, proceso atnaujinimu. Pareiškėjas nurodo tris proceso atnaujinimo pagrindus, t.y. papildo prašymą dar vienu proceso atnaujinimo pagrindu, tačiau perkelia visą pirminio prašymo dėl proceso atnaujinimo turinį, išskyrus keletą intarpų ir korekcijų. Prašydamas atnaujinti procesą trimis pagrindais, ieškovas pateikia išsamią proceso atnaujinimo motyvaciją, t.y. civilinės bylos analizę, skaidydamas ją į smulkias dalis, nenurodydamas, kuri motyvacijos dalis priskirtina vienam ar kitam jo nurodyto proceso atnaujinimo pagrindui, dėl ko teismui nėra aiškūs prašymo atnaujinti procesą pagrindai. Be to, tikslintina, kokie pareiškėjo surasti nauji įrodymai, patvirtinantys, kad paaiškėjo naujų esminių aplinkybių šioje byloje, ir kada šie nauji įrodymai buvo surasti; kokios konkrečiai neteisingai nustatytos faktinės aplinkybės; kokios konkrečiai teisės normos taikymo klaida buvo padaryta ir nuo kokios konkrečiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos bylose dėl bankroto administratoriaus neteisėtų veikų padarytos žalos atlyginimo kreditoriams buvo nukrypta.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti 2015-07-10 patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 ir perduoti pirmosios instancijos teismui atlikti kitus būtinus procesinius veiksmus šioje civilinėje byloje. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

131. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia į teismą besikreipiančio asmens pasirinktas ir ieškinyje, prašyme, pareiškime nurodytas ieškinio pagrindas bei dalykas. Pareiškėjui neuždrausta ieškinio pareiškime nurodyti, jo nuomone, taikytinų įstatymų, kvalifikuoti faktinių aplinkybių pagal tas normas, kurias jis pageidauja taikyti ar mano, kad yra reikalingos taikyti, pateikti su tų normų taikymu susijusių teisinių argumentų, tačiau šios aplinkybės yra ne fakto, o teisės klausimai, ir spręstini teismo. Pareiškėjo nurodyti įstatymai ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui neprivalomas.

142. Apeliantas sutinka, kad jo procesinių dokumentų turinio supratimas dėl pasirinktos dėstymo specifikos yra apsunkintas. Tačiau tik nesuvokiamas, o ne apsunkintas, teksto dėstymas sudaro pagrindą konstatuoti procesinio dokumento trūkumą, t. y. esant nesuvokiamam procesinio dokumento turiniui teismas turi teisę ir pareigą reikalauti turinį pataisyti, o esant sunkiai suprantamam procesinio dokumento tekstui, teismas gali nebent pasiūlyti supaprastinti (palengvinti) teksto dėstymą, tačiau pasiūlymo nevykdymas nesukelia tokių procesinių pasekmių kaip ieškinio laikymas nepaduotu.

153. Prašymo turinys atitinka CPK 369 straipsnio 1 dalies keliamus reikalavimus. Pareiškėjas nurodė, kodėl ir kokiu pagrindu jis prašo atnaujinti procesą byloje. Tai, jog tiksliai ir / ar tiesiogiai nenurodyta teisės norma, kurioje įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas, nėra pagrindas atsisakyti priimti prašymą. Kiek toks prašymas yra konkretus, tikslus ir pagrįstas, teismas galės nustatyti tik spręsdamas dėl proceso atnaujinimo iš esmės.

164. Teismas nepakankamai atsižvelgė į aplinkybę, kad pareiškėjas yra fizinis asmuo, advokato profesionalia teisine pagalba nesinaudoja, pagal savo suvokimą surašė prašymą dėl proceso atnaujinimo. Teismas neatliko išaiškinimo pareigos ir, nustatydamas prašymo trūkumus, juos išdėstė pernelyg lakoniška forma, tuo pažeisdamas apelianto teisę kreiptis į teismą, nes nesant aiškiai konstatuotų ieškinio trūkumų užkertamas kelias trūkumų ištaisymui.

175. Teismas pažeidė CPK normas, nes tik bylos nagrinėjimo metu ištyręs visus pateiktus ir, jeigu reikalinga, šalių prašomus išreikalautus įrodymus, ir, tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, teismas gali priimti sprendimą dėl įrodymų įrodomosios galios bei atsakovų padarytų teisės normų pažeidimų.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nustatytas terminas prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Proceso atnaujinimo, kaip instituto, sukurto siekiant pašalinti asmens teisių ir interesų pažeidimus, paskirtis ir taikymo išimtinumas lemia ir ypatingą prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarką, kuri aptarta CPK 370 straipsnyje. Remiantis nurodytoje teisės normoje įtvirtintu reglamentavimu laikytina, kad prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas susideda iš kelių savarankiškų stadijų. Visų pirma, kaip nustatyta CPK 370 straipsnio 1 dalyje, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako prašymą priimti. Taigi, iš šios teisės normos matyti, kad pradinėje stadijoje - sprendžiant prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą - tikrinama tik tai, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus turinio ir formos aspektu, atitinkamai sprendžiant trūkumų (ne)šalinimo klausimus, taip pat tai, ar nėra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatytų pagrindų, sąlygojančių atsisakymą priimti prašymą. Pažymėtina, kad kitų klausimų sprendimas prašymo atnaujinti procesą priėmimo stadijoje teismo diskrecijai įstatymo nepriskirtas.

21Skundžiama nutartimi teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, nustatė, kad apelianto prašymas neatitinka CPK 369 straipsnio reikalavimų (aiškiai nenurodyti proceso atnaujinimo pagrindai, motyvai, nepateikti įrodymai, kurie pagrįstų proceso atnaujinimo pagrindo buvimą), todėl teismas nustatė terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti – patikslinti kokie pareiškėjo surasti nauji įrodymai, patvirtinantys, kad paaiškėjo naujų esminių aplinkybių šioje byloje, ir kada šie nauji įrodymai buvo surasti; kokios konkrečiai neteisingai nustatytos faktinės aplinkybės; kokios konkrečiai teisės normos taikymo klaida buvo padaryta ir nuo kokios konkrečiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos bylose dėl bankroto administratoriaus neteisėtų veikų padarytos žalos atlyginimo kreditoriams buvo nukrypta.

22Pagal CPK 369 straipsnio 1 dalį, be bendrųjų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma: 1) sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas; 2) proceso atnaujinimo pagrindas; 3) proceso atnaujinimo motyvai; 4) aplinkybės, kuriomis grindžiamas šio Kodekso 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas; 5) prašymą pareiškusio asmens prašymas.

23Iš apelianto prašymo dėl proceso atnaujinimo matyti, kad apeliantas siekia atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 trimis pagrindais, t. y. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 8 ir 9 punktuose nurodytais pagrindais. Skundžiamoje nutartyje teismas kaip šalintinus trūkumus nurodė tai, kad apeliantas, prašydamas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nenurodė proceso atnaujinimo motyvų, pagrindo (t. y., nenurodė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios paaiškėjo jau po bylos išnagrinėjimo), nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų šio proceso atnaujinimo pagrindo buvimą; o prašymą grįsdamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nenurodė kokią konkrečią teisės normą taikant, tiek pirmos instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdami ieškovo ieškinį, pažeidė ar pritaikė per klaidą, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad jis aiškiai nurodė visus penkis CPK 369 straipsnio reikalaujamus prašymo elementus, todėl jo prašymas atitinka minėto straipsnio reikalavimus.

24CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Taigi, pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą šiuo pagrindu, prašyme atnaujinti procesą turi nurodyti naujai paaiškėjusias esmines aplinkybes, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu ir pridėti įrodymus, pagrindžiančius šio proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.). Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą turinio, jame pareiškėjas cituoja teismų praktiką, įstatyme įtvirtintus išaiškinimus bei nurodo argumentus dėl jo manymu neteisingai pritaikytų teisės normų nagrinėjant jo ieškinį pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas, prašydamas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, nenurodė, kokias konkrečiai aplinkybes jis laiko naujai paaiškėjusiomis ir nepridėjo tai patvirtinančių įrodymų. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė apeliantui terminą pašalinti šiam trūkumui, t. y. apeliantas turi aiškiai nurodyti, kurias prašyme nurodytas aplinkybes jis laiko naujai paaiškėjusiomis ir sudarančiomis pagrindą procesui atnaujinti ir pridėti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 366 str. 1 d. 2 p., 369 str.).

25Kaip minėta, apeliantas prašymą atnaujinti procesą grindė ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyto pagrindo buvimu, pagal kurį procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjas privalo įvardinti teismų procesiniuose sprendimuose padarytą aiškią teisės normos taikymo klaidą, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą procesinį sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kai procesą prašoma atnaujinti dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos, pareiškėjas prašyme turi nurodyti aplinkybes, kuriomis jis grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą, o šių aplinkybių teisinė kvalifikacija yra teismo prerogatyva. Prašyme dėl proceso atnaujino apeliantas nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą, kurioje procesą prašoma atnaujinti, buvo padarytos, jo nuomone, aiškios teisės normų taikymo klaidos: dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos netinkamo taikymo ir aiškinimo, dėl esminių abiejų teismų padarytų procesinių pažeidimų, nulėmusių civilinės bylos turinio neatskleidimą ir viešojo intereso byloje pažeidimo, dalyvaujančių byloje BUAB „NBG grupė kreditorių teisės pažeidimo, dėl pažeistų proceso teisės normų, reglamentuojančių tinkamą ir teisėtą teismo procesą, dėl neišreikalautų įrodymų iš trečiųjų asmenų ir liudininkų neiškvietimo, dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių faktinių duomenų, sudarančių tarnybos paslaptį, pripažinimo įrodymais civilinėje byloje, dėl nepagrįstai abiejų teismų priimtuose procesiniuose sprendimuose pateiktų išvadų, kad ieškovas D. S. prieš kreipdamasis į teismą dėl žalos ir nuostolių atlyginimo, privalėjo pirmiausia kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą ir ginčyti BUAB NBG grupė kreditorių susirinkimo nutarimus pagal LR įmonių bankroto įstatymą, dėl materialinės teisės normų ir procesinės teisės normų, reglamentuojančių profesinei atsakomybei keliamų reikalavimų (CK 6.38 str. 2 d., 6.256 str. 3 d.), bankroto administratoriaus teisinį statusą bankroto procese, bankroto procedūrų teisėtumą ir reikalavimą atlyginti bankrutavusios įmonės kreditoriams bankroto administratoriaus veiksmais padarytą žalą, įrodinėjimo naštos paskirstymą bylose dėl reikalavimo atlyginti bankrutavusios įmonės kreditoriams bankroto administratoriaus veiksmais padarytą žalą, dėl bankroto administratoriaus civilinės deliktinės atsakomybės už žalą, padarytą atliekant bankroto procedūras (CK 6.246 - 6.249 str.), netinkamo aiškinimo ir taikymo, bei nukrypimo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos ir kt. Taigi, prašyme atnaujinti procesą apeliantas nurodė aplinkybes (pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų padarytus materialiosios ir procesinės teisės normų pažeidimus), kurios, jo manymu, gali būti vertinamos kaip aiškios teisės normų taikymo klaidos. Ar nurodytos aplinkybės patenka į apelianto nurodomo pagrindo (CPK 366 str. 1 d. 9 p.) atnaujinti procesą sudėtį, spręs teismas, turintis prerogatyvą jas teisiškai kvalifikuoti, nagrinėdamas prašymą atnaujinti procesą. Dėl to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo apeliantą nurodyti, kokią konkrečią teisės normą taikant, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai, nagrinėdami ieškovo ieškinį, pažeidė ar pritaikė per klaidą, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą. Pažymėtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014, kurioje pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Tuo tarpu CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto numatytu pagrindu proceso atnaujinimas galimas, kai teismo sprendimas (nutartis, įsakymas, nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Pareiškėjas, teikdamas teismui prašymą atnaujinti procesą šiuo pagrindu, tuo pačiu prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas (ta apimtimi, kuriame nustatytas apribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu dėl teismo sprendimų, kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka, o kiti asmenys – tik jei pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka) neprieštarauja suinteresuoto asmens konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui. Priklausomai nuo to, kokį procesinį sprendimą priims teismas dėl pareiškėjo prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą, priklausys pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą šiuo pagrindu išsprendimas, tačiau teismas pirmiausia turi išspręsti pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu priėmimo klausimą.

26Remdamasis ankščiau paminėtais argumentais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą, priėmimo, pažeidė šio klausimo nagrinėjimą reglamentuojančias CPK 370 straipsnio pirmosios dalies normas ir dėl to šioje dalyje priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Todėl apelianto D. S. atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, skundžiama teismo nutarties dalis, kuria pareiškėjui nustatytas terminas pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyto pagrindo, naikinama ir pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo šiuo pagrindu civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 priėmimo klausimas perduodamas tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundžiamos nutarties dalis, kuria pareiškėjas įpareigotas pašalinti prašymo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu trūkumus, paliekama nepakeista.

27Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartį pakeisti.

29Panaikinti nutarties dalį, kuria pareiškėjui nustatytas terminas pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyto pagrindo ir pareiškėjo D. S. prašymo dėl proceso atnaujinimo šiuo pagrindu civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 priėmimo klausimą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Nutarties dalį, kuria pareiškėjas D. S. įpareigotas pašalinti prašymo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu trūkumus, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 4. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m.... 5. Pareiškėjas D. S. 2015 m. balandžio 29 d. pateikė prašymą dėl proceso... 6. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi... 7. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, 2015... 8. 2015 m. liepos 13 d. teisme gautas pareiškėjo D. S. prašymo dėl proceso... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 17 d. nutartimi nustatė... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kaišiadorių rajono... 13. 1. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia į teismą besikreipiančio asmens... 14. 2. Apeliantas sutinka, kad jo procesinių dokumentų turinio supratimas dėl... 15. 3. Prašymo turinys atitinka CPK 369 straipsnio 1 dalies keliamus reikalavimus.... 16. 4. Teismas nepakankamai atsižvelgė į aplinkybę, kad pareiškėjas yra... 17. 5. Teismas pažeidė CPK normas, nes tik bylos nagrinėjimo metu ištyręs... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 20. Proceso atnaujinimo, kaip instituto, sukurto siekiant pašalinti asmens teisių... 21. Skundžiama nutartimi teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą... 22. Pagal CPK 369 straipsnio 1 dalį, be bendrųjų ieškiniui keliamų turinio... 23. Iš apelianto prašymo dėl proceso atnaujinimo matyti, kad apeliantas siekia... 24. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad procesas gali būti... 25. Kaip minėta, apeliantas prašymą atnaujinti procesą grindė ir CPK 366... 26. Remdamasis ankščiau paminėtais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 27. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartį pakeisti.... 29. Panaikinti nutarties dalį, kuria pareiškėjui nustatytas terminas pašalinti... 30. Nutarties dalį, kuria pareiškėjas D. S. įpareigotas pašalinti prašymo...